Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku

Lp Jednostka Temat
1   Stowarzyszenie Aeroklub Szczeciński Oddział Regionalny Aeroklubu Polskiego z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Przestrzennej 10    Sposób wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Miasto Szczecin przekazanych ww. stowarzyszeniu  
2   Szkoła Podstawowa Nr 45 w Szczecinie, ul. Tadeusza Zawadzkiego 75   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/7/19 przeprowadzonej w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
3   Szkoła Podstawowa Nr 51 w Szczecinie, ul. Jodłowa 21   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
4   Szkoła Podstawowa Nr 55 w Szczecinie ul. Orawska 1   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.  
5   Przedszkole Publiczne Nr 66 w Szczecinie ul. Czesława 7    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2020 r.   
6   Przedszkole Niepubliczne „Akademia Uśmiechu ul. Kwiatowa 12 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
7   Przedszkole Publiczne Nr 58 w Szczecinie ul. Marlicza 9    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
8   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 w Szczecinie, ul. Romera 9    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
9   „Aktywne Przedszkole KOGUT”, ul. Zofii Nałkowskiej 11 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
10   Wydział Inwestycji Miejskich i Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin   Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych.  
11   Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin   Zawieranie i realizacja umów  
12   Przedszkole Publiczne Nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2020 r.   
13   Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie ul. Zamoyskiego 2    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2020 r.   
14   Szkoła Podstawowa Nr 7 w Szczecinie ul. Złotowska 86    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
15   Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin   Wydawanie pozwoleń na budowę  
16   Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Szczecinie przy Al. Papieża Jana Pawła II 2    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
17   Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja - Postęp w Szczecinie, ul. Taborowa 7   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.  
18   Szkoła Podstawowa Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja - Postęp w Szczecinie, ul. Taborowa 7   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
19   Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno – Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej PIKTOGRAMY w Szczecinie, ul. Kuśnierska 10   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
20   II Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno – Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej PIKTOGRAMY w Szczecinie, ul. Panieńska 46/U1   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
21   Przedszkole Publiczne Nr 44 w Szczecinie, ul. Ruska 16    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2020 r.  
22   Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Bałtycka 1a, Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2020 r.  
23   Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Chobolańska 20   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2020 r.  
24   XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, ul. Kopernika 16A   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
25   Punkt Przedszkolny „Siódme Niebo”, ul. Zygmunta Moczyńskiego 8 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.  
26   Wydział Spraw Obywatelskich    Prowadzenia spraw dotyczących rzeczy znalezionych  
27   Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie, pl. Żołnierza Polskiego 2    Gospodarka finansowa w 2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
28   IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi plac Mariacki 1 w Szczecinie    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzeń osobowe i sprawy kadrowe za 2020 r.  
29   Przedszkole Publiczne Nr 31 w Szczecinie, ul. Monte Cassino 17   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2020 r.   
30   Rada Osiedla Gumieńce z siedzibą przy ul. Ku Słońcu 76   Gospodarka finansowa Rady Osiedla Gumieńce   
31   Rada Osiedla Niebuszewo z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 2/3   Gospodarka finansowa Rady Osiedla Niebuszewo   
32   Rada Osiedla Nowe Miasto z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 46   Gospodarka finansowa Rady Osiedla Nowe Miasto   
33   Radz Osiedla Zdroje z siedzibą przy ul. Torfowej 1    Gospodarka finansowa Rady Osiedla Zdroje   
34   Szkoła Podstawowa Nr 24 w Szczecinie, ul. Rymarska 22A   Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej  
35   Zespół Szkół Nr 8 w Szczecinie, ul. 3 Maja 1A   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2020 r.   
36   Centrum Kształcenia Sportowego    Gospodarowanie mieniem  
37   Przedszkolu Publicznym Nr 51 ul. Krzywa 59, 71-000 Szczecin   Przeprowadzanie postępowań rekrutacyjnych do przedszkola.  
38   Przedszkole Publicznym Nr 58 ul. Krzysztofa Marlicza 26, 71-246 Szczecin   Przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych do przedszkola  
39   Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1,   Prowadzenie spraw dotyczących podatku od środków transportowych  
40   Przedszkole Publiczne Nr 35 w Szczecinie, ul. Jaracza 5a    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2020 r.   
41   Przedszkole Publiczne Nr 41 w Szczecinie ul. Malczewskiego 24    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
42   V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie ul. Ofiar Oświęcimia 14    Stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  
43   Szkoła Podstawowa Nr 10 w Szczecinie ul. Kazimierza Królewicza 63    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
44   Szkoła Podstawowa Nr 9 w Szczecinie ul. Dąbrówki 10    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
45   Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta    Realizacja zadań dot. rejestracji pojazdów przez pracownika WSO