Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nazwa: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Symbol: WPiOL
E-mail: wpiol@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy:

  1. prowadzenie spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2. prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu Miasta;
  3. prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej przez Gminę Miasto Szczecin;

Uwaga!

Wszelkich informacji w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych udzielane są pod nr telefonu: 91 424 5369, natomiast w pozostałych sprawach informacji udziela Infolinia Urzędu Miasta Szczecin pod nr tel. 91 424 5000.

 

Platforma podatkowa ONLINE

Miasto zachęca mieszkańców do skorzystania z platformy Przyjazne Deklaracje, dzięki której wypełnienie obowiązku podatkowego jest proste jak nigdy dotąd. Właściciele nieruchomości, roli, lasów oraz środków transportowych powyżej 3,5 t mogą przygotować deklaracje lub informacje online:

  • na podatek od środków transportowych,
  • na podatek od nieruchomości,
  • na podatek rolny,
  • na podatek leśny.

Platforma pomoże w wypełnieniu deklaracji lub informacji, wyjaśni trudne urzędowe pojęcia prostym i zrozumiałem językiem dla mieszkańca, automatycznie dobierze stawki, wygeneruje deklaracje wraz z załącznikami do PDF. Możesz wydrukować dokumenty podpisać odręcznie, wysłać pocztą lub doręczyć osobiście. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną podpisując je Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ze względu na wspólne bezpieczeństwo i oszczędność Twojego czasu jest to rekomendowana forma złożenia dokumentów do Urzędu.

Dodatkowe informacje:


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Kinga Antropik telefon: 91 4351213 pokój 44 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Inspektor (Stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Ewelina Astramowicz telefon: 91 4245472 pokój 12 Referat Orzecznictwa Inspektor ( Stanowisko ds. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych )
Małgorzata Bachorska telefon: 91 4245863 pokój 22 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Inspektor (Stanowisko ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania)
Agnieszka Bendig-Wielowiejska fax telefon: 91 4245408, telefon: 91 4223169, telefon: 91 4245363 Sekretariat WPiOL Inspektor (Stanowisko ds. organizacyjno-biurowych)
Kamila Bień telefon: 91 4245368 pokój 16 Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej Inspektor (Stanowisko ds. opłaty skarbowej )
Marta Bindulska telefon: 91 4351274 pokój 9 Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej Główny Specjalista (Stanowisko ds. opłaty skarbowej)
Katarzyna Borowiec telefon: 91 4351152 pokój 7 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Inspektor
Agnieszka Borzym telefon: 91 4245842 pokój 21 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Inspektor (Stanowisko ds. podatku od nieruchomości od osób fizycznych )
Ewa Bręcz telefon: 91 4245366 pokój 28 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Główny Specjalista (Stanowisko ds. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym )
Dorota Brzozowska telefon: 91 4245363, telefon: 91 4223169 pokój 5 Dyrektor Wydziału
Agnieszka Byczkowska telefon: 91 4245365 pokój 15 Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej Główny Specjalista (Stanowisko ds. podatku od środków transportowych)
Magdalena Ciechanowicz telefon: 91 4351210 pokój 45 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Główny Specjalista (Stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Patrycja Cretti telefon: 91 4245595 pokój 13 Referat Orzecznictwa Inspektor (Stanowisko ds. realizacji programów pomocy publicznej, monitoringu i sprawozdawczości)
Patrycja Darmoid telefon: 91 4245872 pokój 30 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Inspektor (Stanowisko ds. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym)
Malwina Dzikowska telefon: 91 4245367 pokój 2 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Inspektor (Stanowisko ds. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym )
Iwona Frydrychowicz telefon: 91 4245763 pokój 10 Referat Orzecznictwa Kierownik Referatu
Mariola Grzesik telefon: 91 4802084 pokój 2 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Podinspektor (Stanowisko ds. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym)
Monika Hałas fax telefon: 91 4245408, telefon: 91 4245058 Sekretariat WPiOL Główny Specjalista (Stanowisko ds. organizacyjno-biurowych)
Aleksandra Jasińska telefon: 91 4245554 pokój 31 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Inspektor (Stanowisko ds. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym )
Adrianna Jeżyna telefon: 91 4245837 pokój 8 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Inspektor (Stanowisko ds. wymiaru podatków)
Anna Kaczorowska telefon: 91 4245380 pokój 6 Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej Kierownik Referatu
Magdalena Koksa telefon: 91 4351190 pokój 23 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Kierownik Zespołu
Jolanta Kopocińska telefon: 91 4245851 pokój 18 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Kierownik Referatu
Patrycja  Kos-Domagalska telefon: 91 4245089 pokój 19 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Inspektor (Stanowisko ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania )
Izabela Kowalczyk telefon: 91 4245089 pokój 19 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Inspektor (Stanowisko ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania)
Olga Król telefon: 91 4351220 pokój 35 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Inspektor (Stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi )
Beata Kwiatkowska telefon: 91 4245089 pokój 19 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Młodszy Referent (Stanowisko ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania)
Małgorzata Lewandowska telefon: 91 4351197 pokój 28 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Główny Specjalista (Stanowisko ds. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym )
Wanda Lewandowska telefon: 91 4245837 pokój 8 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Inspektor (Stanowisko ds. wymiaru podatków)
Krzysztof Listowski telefon: 91 4245595 pokój 13 Referat Orzecznictwa Podinspektor (Stanowisko ds. realizacji programów pomocy publicznej, monitoringu i sprawozdawczości)
Beata Luginbühl telefon: 91 4351202 pokój 46A Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Główny Specjalista (Stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Marlena Łuka-Kaczmarczyk telefon: 91 4245370 pokój 21 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Podinspektor (Stanowisko ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania )
Katarzyna Łukaszewicz telefon: 91 4245863 pokój 22 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Główny Specjalista (Stanowisko ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania )
Katarzyna Majdzińska telefon: 91 4245092 pokój 17 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Główny Specjalista (Stanowisko ds. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym )
Ewelina Michniewicz telefon: 91 4245242 pokój 17 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Podinspektor (Stanowisko ds. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym)
Sylwia Mikołajczak telefon: 91 4351239 pokój 34 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Główny Specjalista (Stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Bożena Mirek telefon: 91 4351211 pokój 47 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Kierownik Referatu
Agata Motyka telefon: 91 4245370 pokój 21 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Podinspektor (ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania )
Agnieszka Musiał telefon: 91 4245366 pokój 28 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Podinspektor (Stanowisko ds. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym)
Anna Pawlus-Ficek telefon: 91 4245361 pokój 11 Referat Orzecznictwa Główny Specjalista (Stanowisko ds. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych)
Bogumiła Pełka telefon: 91 4245362, telefon: 91 4224633 pokój 43 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Inspektor (Stanowisko ds. wymiaru podatków )
Agata Piotrowska telefon: 91 4351220 pokój 35 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Inspektor (Stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Mirosława Podlecka telefon: 91 4245362, telefon: 91 4224633 pokój 43 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Główny Specjalista (Stanowisko ds. wymiaru podatków )
Magdalena Prochacka telefon: 91 4245379 pokój 15 Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej Główny Specjalista (Stanowisko ds. podatku od środków transportowych)
Alicja Rogacka telefon: 91 4245467 pokój 29 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Kierownik Referatu
Karolina Romanowicz telefon: 91 4245368 pokój 16 Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej Główny Specjalista (Stanowisko ds. opłaty skarbowej)
Aleksandra Rybarczyk telefon: 91 4245988 pokój 12 Referat Orzecznictwa Podinspektor (Stanowisko ds. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych)
Monika Rymsza telefon: 91 4351239 pokój 34 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Inspektor (Stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Sylwia Salaniuk telefon: 91 4245367 pokój 2 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Główny Specjalista (Stanowisko ds. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym )
Aneta Siedlikowska telefon: 91 4351179 pokój 46A Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Główny Specjalista (Stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Katarzyna Siemaszko telefon: 91 4245365 pokój 15 Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej Inspektor (Stanowisko ds. podatku od środków transportowych)
Ewelina Strzechmińska telefon: 91 4351202 pokój 46A Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Inspektor (Stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Aneta Sulikowska telefon: 91 4245370 pokój 21 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Inspektor (ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania)
Marta Sumera telefon: 91 4351152 pokój 7 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Głowny Specjalista (Stanowisko ds. wymiaru podatków )
Anna Szulikowska telefon: 91 4245361 pokój 11 Referat Orzecznictwa Główny Specjalista (Stanowisko ds. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych)
Dorota Szynkaruk telefon: 91 4245842 pokój 21 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Główny Specjalista (Stanowisko ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania)
Marcin Śniady telefon: 91 4223169, telefon: 91 4245363 pokój 3 Zastępca Dyrektora Wydziału
Martyna Trzcińska telefon: 91 4351274 pokój 9 Referat Podatku od Środków Transportowych i Opłaty Skarbowej Podinspektor (Stanowisko ds. opłaty skarbowej)
Marta Wieczorek telefon: 91 4351213 pokój 44 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Inspektor (Stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Karolina Wnęk telefon: 91 4245554 pokój 31 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Podinspektor (Stanowisko ds. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym)
Magdalena Wołowik telefon: 91 4245092 pokój 17 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Główny Specjalista (Stanowisko ds. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym )
Anna Wróbel telefon: 91 4351152 pokój 7 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Główny Specjalista (Stanowisko ds. wymiaru podatków )
Alina Żygadło telefon: 91 4245089 pokój 19 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Podinspektor (Stanowisko ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania)
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2010/03/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/07/25 12:39:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/07/25 12:39:53 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/13 10:24:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2023/03/13 10:21:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/03/01 12:16:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/03 09:49:08 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/03 09:43:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:24:36 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/01/24 11:01:04 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 15:04:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/07/04 10:20:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 10:04:22 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 13:30:18 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/03/15 10:31:10 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/03/15 08:12:14 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/03/12 15:54:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/03/12 15:53:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 14:33:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/12/07 14:34:28 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/11/07 09:35:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/11/07 09:24:34 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/25 12:24:55 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/04/27 15:31:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/04/27 15:30:05 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 11:08:35 modyfikacja wartości