Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Biuro Ochrony Danych

Nazwa: Biuro Ochrony Danych
Symbol: BOD
E-mail: iod@um.szczecin.pl


Do zadań Biura Ochrony Danych należy:

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- zwane dalej RODO) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35);
  2. monitorowanie przestrzegania przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
  4. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pełnienie funkcji punktu

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin:

Monika Lau

Dane kontaktowe:
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
telefon: 914245702,
e-mail: iod@um.szczecin.pl
 


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Monika Lau telefon: 91 4245702 pokój 335A Inspektor Ochrony Danych
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/06/22, odpowiedzialny/a: Monika Lau, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/08/31 14:16:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/08/31 14:16:20 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/08/31 14:13:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/08/31 14:07:52 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/01/13 15:34:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/08 14:41:23 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/07/05 08:34:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/07/05 08:33:32 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/06/26 09:57:31 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/06/26 09:56:56 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/06/26 09:55:36 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/06/26 09:55:00 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/06/22 14:05:33 nowa pozycja