Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2004 roku

Lp Jednostka Temat
1   Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Jedności Narodowej 42, Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa za 2003 r.  
2   Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Jedności Narodowej 42, Szczecin   Kontrola zasad działania Ośrodka określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym oraz zbadanie zgodności dokumentacji pracowniczej z przepisami Kodeksu pracy oraz prawidłowości wystawionych pełnomocnictw pracowniczych w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.  
3   Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Jedności Narodowej 42, Szczecin   Prawidłowość prowadzenia badań profilaktycznych i szkoleń z zakresu BHP w MOIK  
4   Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej UM, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM, Miejski Klub Pływacki ul. Wąska 16 Szczecin   Dotacje otrzymane przez Miejski Klub Pływacki ul. Wąska 16 w Szczecinie w 2003 r. ze środków Gminy Miasto Szczecin  
5   Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej UM, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 Szczecin, Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , KS Łącznościowiec Szczecin ul. Twardowskiego 12 Szczecin   Dotacje otrzymane przez ŁKS Łącznościowiec Szczecin ul. Twardowskiego 12 w 2003 r. ze środków Gminy Miasto Szczecin oraz realizacja umowy najmu obiektu przy ul. Twardowskiego 12 w Szczecinie, zawartej dnia 01.05.2001 r. pomiędzy Gminą Szczecin a KS Łącznościowiec  
6   Szkoła podstawowa nr 1 ul. Piastów 6 Szczecin   Gospodarka finansowo - księgowa za 2003 r. Zamówienia publiczne za 2003 r.  
7   Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Klonowica 5 Szczecin   Przestrzeganie przepisów prawa pracy w MZK  
8   Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych UM   Prywatyzacja gminnych lokali użytkowych w 2003 r.  
9   Miejski Zakład Komunikacyjny, ul. Klonowica 5 Szczecin   Kontrola wydatków na remonty i modernizację taboru tramwajowego w 2003 r. oraz wydatków majątkowych z budżetu Miasta w 2003 r. jako dotacji celowej na modernizację torowisk i sieci. Zamówienia publiczne w MZK  
10   Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej UM, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM, KS PIAST ul. Lelewela 8a Szczecin   Wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2003 r. ze środków Gminy Szczecin przez KS Piast Szczecin  
11   Gimnazjum nr 27, ul. Jodłowa 21 Szczecin   Gospodarowanie majątkiem gminy w odniesieniu do wymagań ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
12   Biuro Rady Miasta UM   Gospodarowanie środkami finansowymi w 2003 r. przeznaczonymi na realizację zadań statutowych przez Radę Osiedla "Centrum" w BRM  
13   Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej UM, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM, Szczeciński Klub Koszykówki ul. Twardowskiego 12 Szczecin   Otrzymane przez Szczeciński Klub Koszykówki z siedzibą przy ul. Twardowskiego 12 dotacji ze środków Gminy Miasto Szczecin  
14   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin   Wydatkowanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 r. w MOPR  
15   Dom Dziecka nr 1 ul. Arkońska 1 Szczecin   Przestrzeganie przepisów prawa pracy  
16   Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej UM, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM, Międzyszkolny Klub Sportowy KUSY ul. Narutowicza 17 Szczecin   Wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2003 r. ze środków Gminy Szczecin przez Międzyszkolny Klub Sportowy KUSY  
17   Dom Dziecka nr 1, ul. Arkońska 1 Szczecin   Gospodarka finansowo - księgowa za 2003 r.  
18   Targowiska i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., ul. Niedziałkowskiego 20, 71-410 Szczecin   Realizacja zadań inkasenta podatku od posiadania psa oraz opłaty targowej w 2003 r. w TiOL  
19   Rada Osiedla Drzetowo – Grabow BRM UM   Gospodarowanie środkami finansowymi w 2003 r. przeznaczonymi na realizację zadań statutowych przez Rade Osiedla Drzetowo - Grabowo  
20   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, Szczecin   Wydatki na zakup usług w 2003 r. w tym na utrzymanie dróg w mieście (konserwacja, remont bieżący)  
21   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, Szczecin   Realizacja dochodów środka specjalnego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie  
22   Szczecińska Agencja Artystyczna, ul. Wojska Polskiego 64   Gospodarka finansowo – księgowa za okres od 01.01.2004 r. do dnia zakończenia kontroli  
23   Zachodniopomorska Federacja Sportu Szczecin, ul. Wojska Polskiego 246   Kontrola otrzymanych dotacji ze środków Gminy Miasto Szczecin w 2003 r.  
24   Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szczecinie, ul. Monte Cassino 19   Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy wynikających z dz. X kodeksu pracy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 19.  
25   Szkoła Podstawowa Nr 14 w Szczecinie ul. Strzałowska 27a, Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM   Kontrola problemowa gospodarowania w 2003 r. majątkiem Gminy Miasto Szczecin w odniesieniu do wymagań ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
26   Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Szczecinie ul. Jedności Narodowej 42   Kontrola w zakresie gospodarowania środkami finansowymi w 2003 r. oraz przestrzeganie procedur kontroli  
27   Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Szczecinie ul. Energetyków 20   Kontrola wybranych zagadnień związanych z gospodarką finansowo - księgową za okres 2003 r. do chwili zakończenia kontroli  
28   Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej UM, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM, Związek Harcerstwa Polskiego ul. Ogińskiego 15 Szczecin   Kontrola otrzymanych przez Związek Harcerstwa Polskiego dotacji ze środków Gminy Miasto Szczecin w 2003 r.  
29   Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, ul. Gen. Dąbrowskiego 22/23   Kontrola problemowa w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy wynikających z działu X kodeksu pracy  
30   Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Szczecinie ul. Energetyków 20   Kontrola zamówień publicznych za okres 2003 r. do chwili zakończenia kontroli  
31   Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 61b, 70-770 Szczecin   Kontrola dotycząca rozliczenia kosztów c.o. za lata 2002 – 2003 oraz zasadności wymiany zaworów grzejnikowych c.o. wraz z założeniem podzielników ciepła i obciążenia kosztami robót najemców lokali w nieruchomości przy ul. Turkusowej 25 w Szczecinie  
32   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2003 r.  
33   Pomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 84/90   Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy wynikających z działu X kodeksu pracy w Pałacu Młodzieży  
34   Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 58 w Szczecinie   Kontrola prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi przyznanymi przez organ prowadzący oraz pozyskanymi przez placówkę za rok 2003 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 58 w Szczecinie  
35   Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 84/90   Kontrola gospodarki finansowej , w szczególności pod względem zasadności i prawidłowości wydatkowania środków finansowych  
36   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Szczecin ul. Klonowica 5   Prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez ZDiTM w 2003 r.  
37   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych przy al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie   Kontrola przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy wynikających z dz. X kodeksu pracy  
38   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie przy ul. A. Mickiewicza 39   Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy wynikających m. in. z dz. X kodeksu pracy  
39   Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp.z.o.o.   Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo - księgowej oraz działalności Spółki w okresie 2004 r. do dnia zakończenia kontroli.  
40   Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Emilii Plater 20 w Szczecinie   Kontrola gospodarki finansowo-księgowej w okresie od dnia 1stycznia 2004 do dnia rozpoczęcia kontroli, w tym prawidłowość zawierania umów na prace remontowe i ich realizacja w Szkole Podstawowej Nr 11 w Szczecinie  
41   Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych UM w Szczecinie   Kontrola przydzielania, zamiany, odzyskiwania, wyceny do remontu mieszkań oraz adaptacji strychów ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w okresie 2003 r. do dnia zakończenia kontroli  
42   Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1   Kontrola dotycząca skargi kwestionującej procedurę zbycia gminnych działek gruntu nr 127/3 i 127/4 z obrębu 6 Szczecin Pogodno, położonych w Szczecinie przy ul. Sielskiej – Zegadłowicza.  
43   Przedszkole Publiczne Nr 11 Osiedle Kasztanowe 54 w Załomiu   Kontrola gospodarki finansowo-księgowej za 2004 rok  
44   Szkoła Podstawowa Nr 18 Szczecin ul. Komuny Paryskiej 20   Kontrola w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2003 r. i I półrocze 2004 r.  
45   Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych UM w Szczecinie   Kontrola finansowania i nadzorowania Gminnego Ośrodka Informacji Europejskiej  
46   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 w Szczecinie przy ul. Pokoju 48   Kontrola w zakresie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi przyznanymi przez organ prowadzący oraz pozyskanymi przez placówkę za 2003 rok.  
47   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 6   Kontrola w temacie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz działalności Spółki w okresie 2004 r. do dnia zakończenia kontroli