Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2004 roku

Lp Jednostka Temat
1   Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Jedności Narodowej 42, Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa za 2003 r.  
2   Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Jedności Narodowej 42, Szczecin   Kontrola zasad działania Ośrodka określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym oraz zbadanie zgodności dokumentacji pracowniczej z przepisami Kodeksu pracy oraz prawidłowości wystawionych pełnomocnictw pracowniczych w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.  
3   Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Jedności Narodowej 42, Szczecin   Prawidłowość prowadzenia badań profilaktycznych i szkoleń z zakresu BHP w MOIK  
4   Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej UM, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM, Miejski Klub Pływacki ul. Wąska 16 Szczecin   Dotacje otrzymane przez Miejski Klub Pływacki ul. Wąska 16 w Szczecinie w 2003 r. ze środków Gminy Miasto Szczecin  
5   Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej UM, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 Szczecin, Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , KS Łącznościowiec Szczecin ul. Twardowskiego 12 Szczecin   Dotacje otrzymane przez ŁKS Łącznościowiec Szczecin ul. Twardowskiego 12 w 2003 r. ze środków Gminy Miasto Szczecin oraz realizacja umowy najmu obiektu przy ul. Twardowskiego 12 w Szczecinie, zawartej dnia 01.05.2001 r. pomiędzy Gminą Szczecin a KS Łącznościowiec  
6   Szkoła podstawowa nr 1 ul. Piastów 6 Szczecin   Gospodarka finansowo - księgowa za 2003 r. Zamówienia publiczne za 2003 r.  
7   Miejski Zakład Komunikacyjny ul. Klonowica 5 Szczecin   Przestrzeganie przepisów prawa pracy w MZK  
8   Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych UM   Prywatyzacja gminnych lokali użytkowych w 2003 r.  
9   Miejski Zakład Komunikacyjny, ul. Klonowica 5 Szczecin   Kontrola wydatków na remonty i modernizację taboru tramwajowego w 2003 r. oraz wydatków majątkowych z budżetu Miasta w 2003 r. jako dotacji celowej na modernizację torowisk i sieci. Zamówienia publiczne w MZK  
10   Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej UM, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM, KS PIAST ul. Lelewela 8a Szczecin   Wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2003 r. ze środków Gminy Szczecin przez KS Piast Szczecin  
11   Gimnazjum nr 27, ul. Jodłowa 21 Szczecin   Gospodarowanie majątkiem gminy w odniesieniu do wymagań ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
12   Biuro Rady Miasta UM   Gospodarowanie środkami finansowymi w 2003 r. przeznaczonymi na realizację zadań statutowych przez Radę Osiedla "Centrum" w BRM  
13   Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej UM, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM, Szczeciński Klub Koszykówki ul. Twardowskiego 12 Szczecin   Otrzymane przez Szczeciński Klub Koszykówki z siedzibą przy ul. Twardowskiego 12 dotacji ze środków Gminy Miasto Szczecin  
14   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin   Wydatkowanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 r. w MOPR  
15   Dom Dziecka nr 1 ul. Arkońska 1 Szczecin   Przestrzeganie przepisów prawa pracy  
16   Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej UM, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM, Międzyszkolny Klub Sportowy KUSY ul. Narutowicza 17 Szczecin   Wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2003 r. ze środków Gminy Szczecin przez Międzyszkolny Klub Sportowy KUSY  
17   Dom Dziecka nr 1, ul. Arkońska 1 Szczecin   Gospodarka finansowo - księgowa za 2003 r.  
18   Targowiska i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., ul. Niedziałkowskiego 20, 71-410 Szczecin   Realizacja zadań inkasenta podatku od posiadania psa oraz opłaty targowej w 2003 r. w TiOL  
19   Rada Osiedla Drzetowo – Grabow BRM UM   Gospodarowanie środkami finansowymi w 2003 r. przeznaczonymi na realizację zadań statutowych przez Rade Osiedla Drzetowo - Grabowo  
20   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, Szczecin   Wydatki na zakup usług w 2003 r. w tym na utrzymanie dróg w mieście (konserwacja, remont bieżący)  
21   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, Szczecin   Realizacja dochodów środka specjalnego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie  
22   Szczecińska Agencja Artystyczna, ul. Wojska Polskiego 64   Gospodarka finansowo – księgowa za okres od 01.01.2004 r. do dnia zakończenia kontroli  
23   Zachodniopomorska Federacja Sportu Szczecin, ul. Wojska Polskiego 246   Kontrola otrzymanych dotacji ze środków Gminy Miasto Szczecin w 2003 r.  
24   Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szczecinie, ul. Monte Cassino 19   Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy wynikających z dz. X kodeksu pracy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 19.  
25   Szkoła Podstawowa Nr 14 w Szczecinie ul. Strzałowska 27a, Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM   Kontrola problemowa gospodarowania w 2003 r. majątkiem Gminy Miasto Szczecin w odniesieniu do wymagań ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
26   Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Szczecinie ul. Jedności Narodowej 42   Kontrola w zakresie gospodarowania środkami finansowymi w 2003 r. oraz przestrzeganie procedur kontroli  
27   Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Szczecinie ul. Energetyków 20   Kontrola wybranych zagadnień związanych z gospodarką finansowo - księgową za okres 2003 r. do chwili zakończenia kontroli  
28   Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej UM, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM, Związek Harcerstwa Polskiego ul. Ogińskiego 15 Szczecin   Kontrola otrzymanych przez Związek Harcerstwa Polskiego dotacji ze środków Gminy Miasto Szczecin w 2003 r.  
29   Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie, ul. Gen. Dąbrowskiego 22/23   Kontrola problemowa w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy wynikających z działu X kodeksu pracy  
30   Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Szczecinie ul. Energetyków 20   Kontrola zamówień publicznych za okres 2003 r. do chwili zakończenia kontroli  
31   Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 61b, 70-770 Szczecin   Kontrola dotycząca rozliczenia kosztów c.o. za lata 2002 – 2003 oraz zasadności wymiany zaworów grzejnikowych c.o. wraz z założeniem podzielników ciepła i obciążenia kosztami robót najemców lokali w nieruchomości przy ul. Turkusowej 25 w Szczecinie  
32   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17 w Szczecinie   Gospodarka finansowo – księgowa za 2003 r.  
33   Pomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 84/90   Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy wynikających z działu X kodeksu pracy w Pałacu Młodzieży  
34   Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 58 w Szczecinie   Kontrola prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi przyznanymi przez organ prowadzący oraz pozyskanymi przez placówkę za rok 2003 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 58 w Szczecinie  
35   Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 84/90   Kontrola gospodarki finansowej , w szczególności pod względem zasadności i prawidłowości wydatkowania środków finansowych  
36   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Szczecin ul. Klonowica 5   Prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez ZDiTM w 2003 r.  
37   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych przy al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie   Kontrola przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy wynikających z dz. X kodeksu pracy  
38   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie przy ul. A. Mickiewicza 39   Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy wynikających m. in. z dz. X kodeksu pracy  
39   Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp.z.o.o.   Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo - księgowej oraz działalności Spółki w okresie 2004 r. do dnia zakończenia kontroli.  
40   Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Emilii Plater 20 w Szczecinie   Kontrola gospodarki finansowo-księgowej w okresie od dnia 1stycznia 2004 do dnia rozpoczęcia kontroli, w tym prawidłowość zawierania umów na prace remontowe i ich realizacja w Szkole Podstawowej Nr 11 w Szczecinie  
41   Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych UM w Szczecinie   Kontrola przydzielania, zamiany, odzyskiwania, wyceny do remontu mieszkań oraz adaptacji strychów ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w okresie 2003 r. do dnia zakończenia kontroli  
42   Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1   Kontrola dotycząca skargi kwestionującej procedurę zbycia gminnych działek gruntu nr 127/3 i 127/4 z obrębu 6 Szczecin Pogodno, położonych w Szczecinie przy ul. Sielskiej – Zegadłowicza.  
43   Przedszkole Publiczne Nr 11 Osiedle Kasztanowe 54 w Załomiu   Kontrola gospodarki finansowo-księgowej za 2004 rok  
44   Szkoła Podstawowa Nr 18 Szczecin ul. Komuny Paryskiej 20   Kontrola w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2003 r. i I półrocze 2004 r.  
45   Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych UM w Szczecinie   Kontrola finansowania i nadzorowania Gminnego Ośrodka Informacji Europejskiej  
46   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 w Szczecinie przy ul. Pokoju 48   Kontrola w zakresie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi przyznanymi przez organ prowadzący oraz pozyskanymi przez placówkę za 2003 rok.  
47   Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 6   Kontrola w temacie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz działalności Spółki w okresie 2004 r. do dnia zakończenia kontroli