Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72585981

Aktualna strona: 1278

Wydrukowano: 0

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku

Lp Jednostka Temat
1   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin    Wydawanie legitymacji potwierdzających uprawnienia do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi  
2   Publiczne Przedszkole Nr 10 ul. Wołogoska 5 Szczecin   Przeprowadzanie postępowań rekrutacyjnych do przedszkola  
3   Szkoła Podstawowa Nr 59, ul. Dąbska 105, 70-789 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
4   Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie, pl. O. Jakuba Wujka 6    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli Z/3/17 przeprowadzonej przez WKiAW w 2017 r. w zakresie gospodarki kasowej, inwentaryzacji środków trwałych oraz prowadzenia spraw kadrowych  
5   Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie ul. Unisławy 32/33    Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin