Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74069082

Aktualna strona: 2018

Wydrukowano: 0

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku

Lp Jednostka Temat
1   Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin    Wydawanie legitymacji potwierdzających uprawnienia do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi  
2   Publiczne Przedszkole Nr 10 ul. Wołogoska 5 Szczecin   Przeprowadzanie postępowań rekrutacyjnych do przedszkola  
3   Szkoła Podstawowa Nr 59, ul. Dąbska 105, 70-789 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
4   Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie, pl. O. Jakuba Wujka 6    Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli Z/3/17 przeprowadzonej przez WKiAW w 2017 r. w zakresie gospodarki kasowej, inwentaryzacji środków trwałych oraz prowadzenia spraw kadrowych  
5   Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie ul. Unisławy 32/33    Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
6   Przedszkole Publiczne Nr 11 w Szczecinie, ul. Grażyny 7   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2018 rok  
7   Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” w Szczecinie ul. Cyryla i Metodego 43    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2018 r.  
8   Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin    Wydawanie oraz cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
9   VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
10   Teatr Współczesny w Szczecinie, Wały Chrobrego 3    Gospodarka finansowa w 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin