Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 49693408

Aktualna strona: 90266

Wydrukowano: 1665

Zespół Funduszy Pomocowych


e-mail: wfp@um.szczecin.pl
sekretariat: tel. 91 4245 372
osoba kierująca: Rafał Księżopolski

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r., (zm. Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r.) Rozdział 5 „Zakresy działania Wydziałów” §45 do zadań Wydziału Zarządzania Finansami Miasta należy m.in:

  • przygotowywanie i opracowywanie wniosków dotyczących pozyskania bezzwrotnych środków finansowych, zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Biuro Strategii
  • monitorowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej, z wyłączeniem projektów dotyczących inwestycji miejskich.

Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 2/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2016 r.(zm. Zarządzenie nr 505/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2016 r.) w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin do zadań zespołu funduszy pomocowych należy:

W zakresie przygotowywania i opracowywania wniosków dotyczących pozyskania bezzwrotnych środków finansowych, zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Biuro Strategii:

1) pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działalność władz lokalnych oraz przekazywanie tych informacji do Biura Strategii,

2) gromadzenie danych na temat dostępnej bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,

3) analiza oraz wskazywanie możliwości pozyskania bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej na realizację zadań Miasta,

4) przygotowywanie wniosków dotyczących projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej we współpracy z Biurem Strategii,

5) współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania bezzwrotnej pomocy finansowej.

W zakresie analizy oraz weryfikowania możliwości pozyskania bezzwrotnych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności Unii Europejskiej, na zadania wydziałów i biur zapisane w budżecie Miasta:

1) pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działalność władz lokalnych oraz przekazywanie tych informacji jednostkom organizacyjnym Urzędu,
 
2) prowadzenie banku danych na temat dostępnej bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,
 
3) analiza oraz wskazywanie możliwości pozyskania bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej na realizację zadań Miasta.
 
W zakresie pomocy oraz udziału w powstawaniu i wdrażaniu projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej :
 
1) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowywania wniosków dotyczących projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej,
 
2) współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania bezzwrotnej pomocy finansowej,
 
3) współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prawidłowego wydatkowania i rozliczania bezzwrotnej pomocy finansowej,
 
4) doradztwo w sprawach realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej, wyrażanie opinii w zakresie stosowania wytycznych grantodawcy,
 
5) prowadzenie projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin