Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku

Lp Jednostka Temat
1   Stowarzyszenie Aeroklub Szczeciński Oddział Regionalny Aeroklubu Polskiego z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Przestrzennej 10    Sposób wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Miasto Szczecin przekazanych ww. stowarzyszeniu  
2   Szkoła Podstawowa Nr 45 w Szczecinie, ul. Tadeusza Zawadzkiego 75   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/7/19 przeprowadzonej w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
3   Szkoła Podstawowa Nr 51 w Szczecinie, ul. Jodłowa 21   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
4   Szkoła Podstawowa Nr 55 w Szczecinie ul. Orawska 1   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.  
5   Przedszkole Publiczne Nr 66 w Szczecinie ul. Czesława 7    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2020 r.   
6   Przedszkole Niepubliczne „Akademia Uśmiechu ul. Kwiatowa 12 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
7   Przedszkole Publiczne Nr 58 w Szczecinie ul. Marlicza 9    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
8   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 w Szczecinie, ul. Romera 9    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
9   „Aktywne Przedszkole KOGUT”, ul. Zofii Nałkowskiej 11 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
10   Wydział Inwestycji Miejskich i Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin   Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych.  
11   Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin   Zawieranie i realizacja umów  
12   Przedszkole Publiczne Nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2020 r.   
13   Szkoła Podstawowa Nr 69 w Szczecinie ul. Zamoyskiego 2    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2020 r.   
14   Szkoła Podstawowa Nr 7 w Szczecinie ul. Złotowska 86    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
15   Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin   Wydawanie pozwoleń na budowę  
16   Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Szczecinie przy Al. Papieża Jana Pawła II 2    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
17   Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja - Postęp w Szczecinie, ul. Taborowa 7   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.  
18   Szkoła Podstawowa Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja - Postęp w Szczecinie, ul. Taborowa 7   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
19   Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno – Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej PIKTOGRAMY w Szczecinie, ul. Kuśnierska 10   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
20   II Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno – Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej PIKTOGRAMY w Szczecinie, ul. Panieńska 46/U1   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
21   Przedszkole Publiczne Nr 44 w Szczecinie, ul. Ruska 16    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2020 r.  
22   Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Bałtycka 1a, Szczecin   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2020 r.  
23   Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Chobolańska 20   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2020 r.  
24   XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, ul. Kopernika 16A   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
25   Punkt Przedszkolny „Siódme Niebo”, ul. Zygmunta Moczyńskiego 8 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.  
26   Wydział Spraw Obywatelskich    Prowadzenia spraw dotyczących rzeczy znalezionych  
27   Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie, pl. Żołnierza Polskiego 2    Gospodarka finansowa w 2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
28   IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi plac Mariacki 1 w Szczecinie    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzeń osobowe i sprawy kadrowe za 2020 r.  
29   Przedszkole Publiczne Nr 31 w Szczecinie, ul. Monte Cassino 17   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2020 r.