Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku

Lp Jednostka Temat
1   Stowarzyszenie Aeroklub Szczeciński Oddział Regionalny Aeroklubu Polskiego z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Przestrzennej 10    Sposób wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Miasto Szczecin przekazanych ww. stowarzyszeniu  
2   Szkoła Podstawowa Nr 45 w Szczecinie, ul. Tadeusza Zawadzkiego 75   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/7/19 przeprowadzonej w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
3   Szkoła Podstawowa Nr 51 w Szczecinie, ul. Jodłowa 21   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
4   Szkoła Podstawowa Nr 55 w Szczecinie ul. Orawska 1   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.  
5   Przedszkole Publiczne Nr 66 w Szczecinie ul. Czesława 7    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2020 r.   
6   Przedszkole Niepubliczne „Akademia Uśmiechu ul. Kwiatowa 12 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
7   Przedszkole Publiczne Nr 58 w Szczecinie ul. Marlicza 9    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
8   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 w Szczecinie, ul. Romera 9    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
9   „Aktywne Przedszkole KOGUT”, ul. Zofii Nałkowskiej 11 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
10   Wydział Inwestycji Miejskich i Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin   Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych.  
11   Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin   Zawieranie i realizacja umów