Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wydział Spraw Obywatelskich

Nazwa: Wydział Spraw Obywatelskich
Symbol: WSO
E-mail: sekretariat-wso@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

  1. Obsługa interesantów w zakresie ewidencji ludności:
  2. Prowadzenie spraw związanych:
  3. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami
  4. Rejestracja pojazdów
  5. Prowadzenie spraw z zakresu rzeczy znalezionych

W Filii realizowane są następujące zadania w zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich :

  1. ewidencja ludności;
  2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych;
  3. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami;
  4. rejestracja i ewidencja pojazdów.

Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Monika Adamczyk pokój 52 Referat Ewidencji Pojazdów Główny Specjalista
Natalia Adamowska pokój 20 Filia – stanowiska ds. dowodów osobistych Główny Specjalista
Joanna  Balcer pokój 62 Referat Ewidencji Ludności Inspektor
Małgorzata Bartoszewicz pokój 20 Filia – stanowiska ds. dowodów osobistych Inspektor
Marcin Bączkiewicz pokój Archiwum WSO Referat Dowodów Osobistych Podinspektor
Agnieszka Bąk pokój 20 Filia – stanowiska rejestracji pojazdów Główny Specjalista
Monika Bernat pokój 54A Biuro rzeczy znalezionych Główny Specjalista
Joanna Białoń pokój 20 Filia –stanowiska ds. ewidencji ludności Inspektor
Karolina Boguszewska pokój Archiwum WSO Referat Dowodów Osobistych Inspektor
Katarzyna Dziekan pokój 47a Referat Ewidencji Pojazdów Podinspektor
Magdalena Fijoł pokój 47a Referat Rejestracji Pojazdów Główny Specjalista
Katarzyna Fiszer pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Inspektor
Anna Frankowska pokój 56 Zastępca Dyrektora Wydziału
Anna Gajewska pokój 46a Referat Ewidencji Ludności Podinspektor
Ariadna Galikowska pokój 55A Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności Główny Specjalista
Krzysztof Gawęda pokój 46a Referat Ewidencji Ludności Główny Specjalista
Piotr Gonerko pokój 58 Zastępca Dyrektora Wydziału
Izabela Gozdalik pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Podinspektor
Sylwia Góraj pokój 23 Referat Praw Jazdy Podinspektor
Iwona Greszta pokój 24 Referat Praw Jazdy Główny Specjalista
Wiesława Grot pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Główny Specjalista
Elżbieta Jachym-Tyloch pokój 62 Referat Ewidencji Ludności Inspektor
Irena Jagiełło pokój 51 Referat Ewidencji Pojazdów Kierownik Referatu
Małgorzata Jemilianowicz pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Podinspektor
Agnieszka Jurkiewicz pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Kierownik Referatu
Eliza Kaberów pokój 62 Referat Ewidencji Ludności Kierownik Referatu
Marcin Kacprzak pokój 28 Referat Dowodów Osobistych Główny Specjalista
Joanna Kaliszewska pokój 46a Referat Ewidencji Ludności Podinspektor
Agnieszka Karwacka pokój 62 Referat Dowodów Osobistych Inspektor
Anna Kawałkiewicz-Bauer pokój 20 Filia – stanowiska rejestracji pojazdów Inspektor
Dorota Kilian pokój 27 Referat Dowodów Osobistych Inspektor
Beata Klukowska pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Główny Specjalista
Agata Kmiecik pokój 62 Referat Praw Jazdy Podinspektor
Iwona Komołowska-Zapotoczna pokój 28 Referat Dowodów Osobistych Główny Specjalista
Beata Kopczyńska-Sawoń pokój 52 Referat Ewidencji Pojazdów Podinspektor
Małgorzata Kopeć pokój 55 Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności Główny Specjalista
Adriana Kozak pokój 55A Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności Główny Specjalista
Dorota Kubacka pokój 20 Filia – stanowiska rejestracji pojazdów Inspektor
Marta Kujawska pokój 62 Referat Praw Jazdy Podinspektor
Jolanta Kurylczyk pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Inspektor
Monika Kusz pokój 24A Referat Praw Jazdy Kierownik Referatu
Magdalena Kuszyńska pokój Archiwum WSO Referat Dowodów Osobistych Inspektor
Remigiusz Kwiatek pokój 23 Referat Praw Jazdy Główny Specjalista
Milena Langner pokój 62 Referat Dowodów Osobistych Główny Specjalista
Konrad Leszkiewicz pokój 62 Referat Praw Jazdy Podinspektor
Ewa Lubasińska pokój 62 Referat Dowodów Osobistych Główny Specjalista
Maciej Łabuń telefon: 91 4245000 pokój 57A Dyrektor Wydziału
Monika Łosiewska pokój Archiwum WSO Referat Dowodów Osobistych Podinspektor
Ilona Łukowska pokój 20 Filia – stanowiska rejestracji pojazdów Podinspektor
Beata Mach pokój 20 Filia –stanowiska ds. ewidencji ludności Inspektor
Agnieszka Maciejowska-Szulińska pokój 50 Referat Praw Jazdy Inspektor
Krzysztof Maczewski pokój 54 Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności Inspektor
Joanna Majdańska pokój 29 Referat Dowodów Osobistych Kierownik Referatu
Agnieszka Maksymowicz pokój Archiwum WSO Referat Dowodów Osobistych Główny Specjalista
Sylwia Matusow pokój 24 Referat Praw Jazdy Inspektor
Aleksandra Matuszewska pokój 62 Referat Praw Jazdy Inspektor
Dagmara Michalska pokój 20 Filia – stanowiska rejestracji pojazdów Inspektor
Barbara Mistelska pokój 27 Referat Dowodów Osobistych Główny Specjalista
Marzena Miszczuk pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Główny Specjalista
Wioletta Młynarska pokój 27 Referat Dowodów Osobistych Główny Specjalista
Joanna Muszyńska pokój 46a Referat Ewidencji Ludności Główny Specjalista
Monika Muszyńska-Kodrzycka pokój 24 Referat Praw Jazdy Główny Specjalista
Anna Niedźwiecka pokój 52 Referat Ewidencji Pojazdów Podinspektor
Robert Niewiadomski pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Główny Specjalista
Patrycja Nowacka pokój 62 Referat Ewidencji Ludności Podinspektor
Marta Olejnik pokój 46a Referat Ewidencji Ludności Inspektor
Barbara Ostrowska pokój Archiwum WSO Referat Dowodów Osobistych Podinspektor
Krzysztof Oślizło pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Inspektor
Wiesława Pałosz pokój 50 Referat Praw Jazdy Główny Specjalista
Rafał Pawlik pokój 07 Zastępca Dyrektora ds. Filii
Małgorzata Pilawska pokój 55 Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności Główny Specjalista
Hanna Piwowarska pokój 27 Referat Dowodów Osobistych Główny Specjalista
Małgorzata Piwowarska pokój 47 Referat Ewidencji Pojazdów Inspektor
Joanna Podkowińska pokój 27 Referat Dowodów Osobistych Główny Specjalista
Edward Popielarz pokój 51 Referat Ewidencji Pojazdów Główny Specjalista
Małgorzata Ptasznik-Wojciechowska pokój 20 Filia – stanowiska rejestracji pojazdów Podinspektor
Marlena Rabiej-Gwadera pokój 47a Referat Rejestracji Pojazdów Główny Specjalista
Magdalena Rachoń-Wójcik pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Inspektor
Anna Rakowska pokój 62 Referat Dowodów Osobistych Inspektor
Ewa Rąglewska pokój 62 Referat Praw Jazdy Podinspektor
Magdalena Rezmer pokój 57 Sekretariat WSO Inspektor
Katarzyna Rodacka pokój 46a Referat Ewidencji Ludności Inspektor
Joanna Rudy pokój 61 Referat Praw Jazdy Podinspektor
Monika Stachy pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Główny Specjalista
Małgorzata Steinmetz pokój 20 Filia –stanowiska ds. ewidencji ludności Inspektor
Nela Stolarczyk pokój 47 Referat Ewidencji Pojazdów Główny Specjalista
Rafał Stolarczyk pokój 20 Filia – stanowiska rejestracji pojazdów Podinspektor
Waldemar Sucherski pokój 54 Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności Główny Specjalista
Iwona Syrek pokój 53 Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności Główny Specjalista
Beata Szałek pokój 52 Referat Ewidencji Pojazdów Główny Specjalista
Włodzimierz Szczęśniak pokój 20 Filia – stanowiska rejestracji pojazdów Inspektor
Małgorzata Szot pokój 62 Referat Ewidencji Ludności Podinspektor
Elżbieta Szydłowska pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Główny Specjalista
Julita Szymczyk pokój 53 Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności Główny Specjalista
Sylwia Świątek pokój 52 Referat Ewidencji Pojazdów Inspektor
Edyta Taudul pokój Archiwum WSO Referat Dowodów Osobistych Główny Specjalista
Iga Trzepańska pokój 54A Biuro rzeczy znalezionych Podinspektor
Emilia Tudrujek pokój 47 Referat Ewidencji Pojazdów Podinspektor
Agnieszka Tymińska telefon: 91 4245000 pokój 57 Sekretariat WSO Inspektor
Agata Urynowicz pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Główny Specjalista
Barbara Wachowska pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Główny Specjalista
Monika Węsierska pokój 47 Referat Ewidencji Pojazdów Podinspektor
Marta Wieczorek pokój 62 Referat Ewidencji Ludności Podinspektor
Aleksandra Wiśniewska pokój 46a Referat Ewidencji Ludności Podinspektor
Krystyna Wojciechowska pokój 62 Referat Dowodów Osobistych Główny Specjalista
Anna Wolano pokój 20 Filia – stanowiska rejestracji pojazdów Inspektor
Barbara Wójcik pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Główny Specjalista
Patrycja Wójcik pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Podinspektor
Katarzyna Wróblewska pokój 51 Referat Ewidencji Pojazdów Główny Specjalista
Agnieszka Zajdel pokój 62 Referat Dowodów Osobistych Główny Specjalista
Małgorzata Zajdel pokój 62 Referat Ewidencji Ludności Główny Specjalista
Dorota Zubiak pokój 52 Referat Ewidencji Pojazdów Główny Specjalista
Anna Żywuszko pokój 62 Referat Rejestracji Pojazdów Główny Specjalista
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2019/03/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/06/03 10:52:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/06/03 10:52:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/06/03 10:37:12 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/05/07 08:45:34 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/04 11:11:05 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/04/04 10:46:44 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/26 09:18:56 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/26 09:14:04 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/26 09:08:46 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/25 09:37:18 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/25 09:24:58 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/25 09:15:30 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2019/03/25 09:00:41 nowa pozycja