Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 52733943

Aktualna strona: 89666

Wydrukowano: 3000

Wydział Księgowości

Nazwa: Wydział Księgowości
Symbol: WKs
E-mail: wks@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Księgowości należy:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej – Urzędu,
 2. prowadzenie rachunkowości organu finansowego Miasta i powiatu według odrębnego planu kont,
 3. centralne rozliczanie podatku VAT Gminy Miasto Szczecin
 4. ewidencja i windykacja należności majątkowych i niemajątkowych budżetu Miasta,
 5. ewidencja i windykacja należności Skarbu Państwa w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
 6. sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej Miasta,
 7. ewidencja wartości majątku Urzędu,
 8. prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
 9. planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu.

W Filii realizowane są następujące zadania w zakresie Wydziału Księgowości :

 1. windykacja należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości,
 2. windykacja dochodów majątkowych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu,
 3. windykacja dochodów Skarbu Państwa.

Dodatkowe informacje:


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Pracownicy Wydziału:

 • Imię i nazwiskoStanowiskoNazwa KomórkiTelefonPokój

 • Joanna Bajsarowiczstanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. windykacji należności majątkowych gminytelefon: 91 4245412numer pokoju: 138

 • Stanisław Bąbolewskistanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4351222numer pokoju: 131

 • Małgorzata Bąkstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4351221numer pokoju: 131

 • Wioletta Biełuśstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4245400numer pokoju: 121

 • Agnieszka Bobrowskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4245398numer pokoju: 122

 • Dorota Budkowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4351222numer pokoju: 131

 • Emilia Falkowskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. windykacji należności cywilnoprawnych i nieopodatkowanych publicznoprawnych gminytelefon: 91 4245388numer pokoju: 132

 • Sandra Górnastanowisko: Stażystanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. windykacji należności majątkowych gminytelefon: 91 4245390numer pokoju: 128

 • Karolina Jabłońskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Zespół Rozliczeń Podatku VATtelefon: 91 4351134numer pokoju: 138A

 • Irmina Jamroszkastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. windykacji należności cywilnoprawnych i nieopodatkowanych publicznoprawnych gminytelefon: 91 4245598numer pokoju: 137

 • Piotr Janickistanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Zespół Rozliczeń Podatku VATtelefon: 91 4245128numer pokoju: 138A

 • Elżbieta Jankowskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Rozliczeń Finansowychtelefon: 91 4245404numer pokoju: 125

 • Jolanta Jewiarzstanowisko: Inspektortelefon: 91 4245127numer pokoju: 134A

 • Anna Juchastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. windykacji należności cywilnoprawnych i nieopodatkowanych publicznoprawnych gminytelefon: 91 4351140numer pokoju: 132

 • Marlena Karczewiczstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. windykacji należności majątkowych gminyfax telefon: 91 4351107 , telefon: 91 4245387numer pokoju: 126

 • Violetta Kaweckastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. windykacji należności cywilnoprawnych i nieopodatkowanych publicznoprawnych gminytelefon: 91 4245402numer pokoju: 136

 • Monika Kierszanekstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4245401numer pokoju: 124

 • Iwona Klarowskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. windykacji należności cywilnoprawnych i nieopodatkowanych publicznoprawnych gminytelefon: 91 4245458numer pokoju: 135

 • Karolina Kłysstanowisko: Pracownik II stopnia Roboty Publicznenazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. windykacji należności cywilnoprawnych i nieopodatkowanych publicznoprawnych gminytelefon: 91 4245402numer pokoju: 136

 • Żaneta Konczalskastanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Rozliczeń Finansowychtelefon: 91 4245413numer pokoju: 125A

 • Marta Kosman-Hasiniecstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. księgowości organutelefon: 91 4245969numer pokoju: 114

 • Elżbieta Kowalczykstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. windykacji należności Skarbu Państwatelefon: 91 4245406numer pokoju: 129

 • Elżbieta Kowalczykstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Rozliczeń Finansowychtelefon: 91 4245404numer pokoju: 125

 • Anna Kowalskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4351214numer pokoju: 130

 • Dorota Kruszczakstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4351214numer pokoju: 130

 • Urszula Krychstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4245405numer pokoju: 121

 • Małgorzata Krywkastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Wynagrodzeń i Rozliczeń Świadczeń Pracowniczychtelefon: 91 4245765numer pokoju: 334

 • Monika Krzyżewskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4245401numer pokoju: 124

 • Henryka Kujawskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Księgowości Głównejtelefon: 91 4245386numer pokoju: 335A

 • Henryka Lemańskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Wynagrodzeń i Rozliczeń Świadczeń Pracowniczychtelefon: 91 4245383numer pokoju: 334

 • Barbara Liszniańskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Księgowości Głównejtelefon: 91 4245386numer pokoju: 335A

 • Anna Łastówkastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4245398numer pokoju: 122

 • Sylwia Łużnastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4245411numer pokoju: 122

 • Sylwia Łypstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. windykacji należności majątkowych gminytelefon: 91 4245389numer pokoju: 128

 • Hanna Macieszastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. windykacji należności cywilnoprawnych i nieopodatkowanych publicznoprawnych gminytelefon: 91 4809000numer pokoju: 137

 • Magdalena Mackusstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Księgowości Głównejtelefon: 91 4245393numer pokoju: 133

 • Daria Maculewiczstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat Skarbnika Miastatelefon: 91 4245212numer pokoju: 118

 • Małgorzata Marcisiakstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. windykacji należności cywilnoprawnych i nieopodatkowanych publicznoprawnych gminytelefon: 91 4245049, telefon: 91 4245402numer pokoju: 136

 • Dorota Markunstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Księgowości Głównejtelefon: 91 4245393numer pokoju: 133

 • Małgorzata Mizakstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4245405numer pokoju: 121

 • Justyna Nowakstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. windykacji należności majątkowych gminyfax telefon: 91 4351107 , telefon: 91 4245387numer pokoju: 126

 • Anna Nurkiewiczstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. windykacji należności majątkowych gminytelefon: 91 4245392numer pokoju: 128

 • Wanda Okraszewskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Księgowości Głównejtelefon: 91 4245125numer pokoju: 134

 • Arlena Pałasz-Łopatastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat WKsfax telefon: 91 4245854, telefon: 91 4245395, telefon: 91 4233931numer pokoju: 118

 • Łucja Plaugostanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4351207numer pokoju: 135

 • Ewa Pobikrowskastanowisko: Zastępca Dyrektora Wydziałutelefon: 91 4245403numer pokoju: 117

 • Anna Potokstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4245405numer pokoju: 121

 • Emilia Przeworskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Rozliczeń Finansowychtelefon: 91 4245404numer pokoju: 125

 • Dorota Pudło-Żylińskastanowisko: Dyrektor Wydziałutelefon: 91 4245395, fax telefon: 91 4245854, telefon: 91 4233931numer pokoju: 118

 • Joanna Radziwonstanowisko: Zastępca Dyrektora Wydziałutelefon: 91 4245126numer pokoju: 118

 • Karolina Raszewskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. windykacji należności majątkowych gminytelefon: 91 4245392numer pokoju: 127

 • Anna Różekstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Wynagrodzeń i Rozliczeń Świadczeń Pracowniczychtelefon: 91 4245377numer pokoju: 334

 • Jadwiga Rudiukstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. windykacji należności majątkowych gminyfax telefon: 91 4351107 , telefon: 91 4245387numer pokoju: 126

 • Elżbieta Rudnickastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Wynagrodzeń i Rozliczeń Świadczeń Pracowniczychtelefon: 91 4245765numer pokoju: 334

 • Katarzyna Rutkowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. windykacji należności majątkowych gminytelefon: 91 4245389numer pokoju: 128

 • Beata Sobierajstanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychfax telefon: 91 4220685, telefon: 91 4245397numer pokoju: 123

 • Magdalena Sobótkastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4351221numer pokoju: 131

 • Ewa Sternalstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Księgowości Głównejtelefon: 91 4245386numer pokoju: 335A

 • Beata Suszczyńskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Wynagrodzeń i Rozliczeń Świadczeń Pracowniczychtelefon: 91 4245383numer pokoju: 334

 • Lidia Szadkowskastanowisko: Roboty publiczne nazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. windykacji należności majątkowych gminytelefon: 91 4245390numer pokoju: 128

 • Kamila Szczygiełstanowisko: Kierownik Zespołunazwa komórki organizacyjnej: Zespół Rozliczeń Podatku VATtelefon: 91 4245128numer pokoju: 138A

 • Barbara Szewczykstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Księgowości Głównejtelefon: 91 4245125numer pokoju: 134

 • Izabela Szydłowska-Wojsławstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Rozliczeń Finansowychtelefon: 91 4245399numer pokoju: 117A

 • Dorota Szymaniakstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. księgowości organutelefon: 91 4245026numer pokoju: 114

 • Anna Szymańskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Zespół Rozliczeń Podatku VATtelefon: 91 4351131numer pokoju: 138A

 • Aneta Toeplerstanowisko: Pomoc administracyjnanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. windykacji należności cywilnoprawnych i nieopodatkowanych publicznoprawnych gminytelefon: 91 4245598numer pokoju: 137

 • Mirosława Typańskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. windykacji należności Skarbu Państwatelefon: 91 4245406numer pokoju: 129

 • Dorota Urbanekstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. księgowości organutelefon: 91 4351142numer pokoju: 114

 • Magdalena Urynowiczstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. księgowości organutelefon: 91 4245287numer pokoju: 114

 • Monika Walasstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. windykacji należności cywilnoprawnych i nieopodatkowanych publicznoprawnych gminytelefon: 91 4245055numer pokoju: 132

 • Ewa Wegnerstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4245401numer pokoju: 124

 • Anna Werneckastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4245400numer pokoju: 124

 • Natalia Wiechetekstanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Księgowości Głównejtelefon: 91 4245394numer pokoju: 133A

 • Dominika Włodarczykstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. windykacji należności cywilnoprawnych i nieopodatkowanych publicznoprawnych gminytelefon: 91 4245400numer pokoju: 121

 • Agnieszka Wojciechowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Księgowości Głównejtelefon: 91 4245127numer pokoju: 134A

 • Izabela Zającstanowisko: Pomoc administracyjnanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. windykacji należności cywilnoprawnych i nieopodatkowanych publicznoprawnych gminytelefon: 91 4245598numer pokoju: 137

 • Aleksandra Zakrzewskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat Skarbnika Miastatelefon: 91 4245212numer pokoju: 118

 • Ewa Zapolska-Downarstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Księgowości Głównejtelefon: 91 4245127numer pokoju: 134A

 • Katarzyna Zdanowiczstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Rozliczeń Finansowychtelefon: 91 4245130numer pokoju: 117A

 • Renata Zielonkastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Księgowości Głównejtelefon: 91 4351203numer pokoju: 335A

 • Monika Zillatstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Windykacji Podatków oraz Opłat Budżetowychtelefon: 91 4245401numer pokoju: 124

 • Anna Żołnowskastanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Wynagrodzeń i Rozliczeń Świadczeń Pracowniczychfax telefon: 91 4245861, telefon: 91 4233458, telefon: 91 4245376numer pokoju: 334

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin