Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Wydział Księgowości

Nazwa: Wydział Księgowości
Symbol: WKs
E-mail: wks@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Księgowości należy:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej – Urzędu,
 2. prowadzenie rachunkowości organu finansowego Miasta i powiatu według odrębnego planu kont,
 3. centralne rozliczanie podatku VAT Gminy Miasto Szczecin
 4. ewidencja i windykacja należności majątkowych i niemajątkowych budżetu Miasta,
 5. ewidencja i windykacja należności Skarbu Państwa w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
 6. sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej Miasta,
 7. ewidencja wartości majątku Urzędu,
 8. prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
 9. planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu,
 10. dokonywanie zabezpieczeń należności budżetowych poprzez wpis hipoteki.

W Filii realizowane są następujące zadania w zakresie Wydziału Księgowości :

 1. windykacja należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości,
 2. windykacja dochodów majątkowych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu,
 3. windykacja dochodów Skarbu Państwa.

Dodatkowe informacje:


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Marcin Arent telefon: 91 4245396 pokój 150F Referat windykacji dochodów majątkowych Kierownik Referatu
Marta Augustyniak telefon: 91 4351167 pokój 150H Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Podinspektor
Stanisław Bąbolewski telefon: 91 4351262 pokój 122 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista
Małgorzata Bąk telefon: 91 4245400 pokój 121 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista
Wioletta Biełuś telefon: 91 4351222 pokój 131 Referat ewidencji należności budżetowych Główny Specjalista
Bartosz Chorąży telefon: 91 4331554 pokój 117 Zastępca Dyrektora Wydziału
Monika Dąbrowska-Kurek telefon: 91 4351221 pokój 138A Referat ewidencji należności budżetowych Referent
Renata Dudek telefon: 91 4351259 pokój 137 Referat ds. rozliczeń podatku VAT Inspektor
Dorota Dziadosz telefon: 91 4351230 pokój 122 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Podinspektor
Emilia Falkowska telefon: 91 4245126 pokój 129 Referat księgowości głównej Inspektor
Anna Glib telefon: 91 4245125 pokój 134 Referat księgowości głównej Podinspektor
Sandra Górna telefon: 91 4245390 pokój 128 Referat windykacji dochodów majątkowych Inspektor
Anna Horniak telefon: 91 4245387 pokój 114 Referat ewidencji należności budżetowych Główny Specjalista
Karolina Jabłońska telefon: 91 4351229 pokój 136 Referat ds. rozliczeń podatku VAT Inspektor
Irmina Jamroszka telefon: 91 4245377 pokój 333A Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Główny Specjalista
Piotr Janicki telefon: 91 4351167 pokój 150H Referat kontroli podatkowej i zabezpieczeń Główny Specjalista
Agnieszka Jasińska telefon: 91 4245718 pokój 333B Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Kierownik Referatu
Aleksandra Jasińska telefon: 91 4331562 pokój 128 Referat windykacji dochodów majątkowych Podinspektor
Jolanta Jewiarz telefon: 91 4245395, telefon: 91 4245407 pokój 118 Dyrektor Wydziału
Anna Jucha telefon: 91 4245400 pokój 121 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Inspektor
Ewa Kamieńska telefon: 91 4641876, wew. 1308 pokój Filia Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Podinspektor
Marlena Karczewicz telefon: 91 4245403 pokój 124 Referat ewidencji należności budżetowych Kierownik Referatu
Violetta Kawecka telefon: 91 4245405 pokój 121 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista
Joanna Kaźmierczak telefon: 91 4245404 pokój 125 Referat rozliczeń finansowych Główny Specjalista
Karolina Kłys telefon: 91 4245389 pokój 127 Referat windykacji dochodów majątkowych Inspektor
Żaneta Konczalska telefon: 91 4245421 pokój 118 Zastępca Dyrektora
Marta Kosman telefon: 91 4245969 pokój 126 Stanowiska ds. księgowości organu Inspektor
Elżbieta Kowalczyk telefon: 91 4245404 pokój 125 Referat rozliczeń finansowych Inspektor
Dorota Kruszczak telefon: 91 4351214 pokój 130 Referat ewidencji należności budżetowych Inspektor
Urszula Krych telefon: 91 4351140 pokój 131 Referat ewidencji należności budżetowych Główny Specjalista
Małgorzata Krywka telefon: 91 4245765 pokój 333B Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Główny Specjalista
Monika Krzyżewska telefon: 91 4245397 pokój 123 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Kierownik Referatu
Barbara Liszniańska telefon: 91 4245386 pokój 152A Referat księgowości głównej Główny Specjalista
Sylwia Łużna telefon: 91 4245411 pokój 122 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista
Hanna Maciesza telefon: 91 4809000 pokój 137 Stanowisko ds. windykacji opłat za nieopłacony postój w SPP Główny Specjalista
Magdalena Mackus telefon: 91 4245393 pokój 133 Referat księgowości głównej Kierownik Referatu
Sylwia Majkowska telefon: 91 4245388 pokój 114 Referat ewidencji należności budżetowych Inspektor
Paulina Malczewska telefon: 91 4245126 pokój 129 Referat księgowości głównej Inspektor
Dorota Markun telefon: 91 4245393 pokój 133 Referat księgowości głównej Główny Specjalista
Aleksandra Misiewicz telefon: 91 4245490 pokój 150G Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Podinspektor
Justyna Nowak fax telefon: 91 4351107 , telefon: 91 4245387 pokój 114 Referat ewidencji należności budżetowych Główny Specjalista
Anna Nurkiewicz telefon: 91 4245398 pokój 122 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Inspektor
Arlena Pałasz telefon: 91 4245212 pokój 118 Sekretariat Skarbnika Miasta Główny Specjalista
Ewa Paszul telefon: 91 4245377 pokój 333A Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Główny Specjalista
Jadwiga Pham telefon: 91 4245026 pokój 126 Stanowiska ds. księgowości organu Główny Specjalista
Anna Piasecka telefon: 91 4233931, telefon: 91 4245395 pokój 118 Sekretariat Wydziału Podinspektor
Paulina Pluta telefon: 91 4245126 pokój 129 Referat księgowości głównej Podinspektor
Anna Potok telefon: 91 4351222 pokój 131 Referat ewidencji należności budżetowych Główny Specjalista
Dominika Prawdzic telefon: 91 4245405 pokój 121 Referat windykacji podatków i opłat budżetowych Główny Specjalista
Emilia Przeworska telefon: 91 4245413 pokój 125A Referat rozliczeń finansowych Kierownik Referatu
Łukasz Ptaszyński telefon: 91 4351259 pokój 137 Referat ds. rozliczeń podatku VAT Podinspektor
Łukasz Rogowski telefon: 91 4245503 pokój 150I Referat kontroli podatkowej i zabezpieczeń Kierownik Referatu
Ewa Rokocz telefon: 91 4245127 pokój 134A Referat księgowości głównej Podinspektor
Beata Roszkowska telefon: 91 4351134 pokój 136 Referat ds. rozliczeń podatku VAT Inspektor
Katarzyna Rutkowska telefon: 91 4245055 pokój 132 Referat ewidencji należności budżetowych Główny Specjalista
Danuta Skrzypczak telefon: 91 4351214 pokój 130 Referat ewidencji należności budżetowych Inspektor
Bartosz Sobieski telefon: 91 4245396 pokój 150F Referat kontroli podatkowej i zabezpieczeń Główny Specjalista
Anna Sobieszek-Chałubińska telefon: 91 4245844 pokój 128 Referat windykacji dochodów majątkowych Podinspektor
Agnieszka Stasiak telefon: 91 4245055 pokój 132 Referat ewidencji należności budżetowych Inspektor
Anna Strzelec telefon: 91 4351214 pokój 130 Referat ewidencji należności budżetowych Główny Specjalista
Beata Suszczyńska telefon: 91 4245383 pokój 333D Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Główny Specjalista
Klaudia Suszczyńska telefon: 91 4245127 pokój 134A Referat księgowości głównej Podinspektor
Katarzyna Szczęch telefon: 91 4245130 pokój 117A Referat rozliczeń finansowych Główny Specjalista
Kamila Szczygieł telefon: 91 4245128 pokój 135 Referat ds. rozliczeń podatku VAT Kierownik Referatu
Barbara Szewczyk telefon: 91 4245125 pokój 134 Referat księgowości głównej Główny Specjalista
Izabela Szydłowska-Wojsław telefon: 91 4245399 pokój 125 Referat rozliczeń finansowych Główny Specjalista
Anna Szymańska telefon: 91 4351131 pokój 137 Referat ds. rozliczeń podatku VAT Główny Specjalista
Aneta Toepler telefon: 91 4245402 pokój 138A Referat ewidencji należności budżetowych Pomoc administracyjna
Dorota Urbanek telefon: 91 4351142 pokój 111 Stanowiska ds. księgowości organu Główny Specjalista
Magdalena Urynowicz telefon: 91 4245287 pokój 111 Stanowiska ds. księgowości organu Inspektor
Monika Walas telefon: 91 4245049 pokój 150J Referat ewidencji należności budżetowych Główny Specjalista
Ewa Wegner telefon: 91 4351140 pokój 131 Referat ewidencji należności budżetowych Główny Specjalista
Agnieszka Wojciechowska telefon: 91 4245383 pokój 333D Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych Główny Specjalista
Izabela Zając telefon: 91 4245402 pokój 138A Referat ewidencji należności budżetowych Pomoc administracyjna
Aleksandra Zakrzewska telefon: 91 4245127 pokój 134A Referat księgowości głównej Inspektor
Katarzyna Zdanowicz telefon: 91 4245130 pokój 117A Referat rozliczeń finansowych Główny Specjalista
Renata Zielonka telefon: 91 4351203 pokój 152A Referat księgowości głównej Główny Specjalista
Monika Zillat telefon: 91 4331566 pokój 132 Referat ewidencji należności budżetowych Inspektor
udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2003/11/07, odpowiedzialny/a: Urszula Rogacz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/02/24 13:17:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/02/24 13:17:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/24 11:22:19 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/03/06 14:29:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:26:21 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 14:53:21 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/12/27 12:28:10 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/15 12:17:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/01/15 12:16:37 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/07/30 12:36:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/07/30 12:15:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/07/30 12:14:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 13:27:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 12:51:02 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/04/02 12:47:31 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 11:05:17 modyfikacja wartości