Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Nazwa Wydziału:Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa
Symbol Wydziału:BSiMSP

Do zadań Biura Spadków i Mienia Skarbu Państwa należy:

  1. prowadzenie i koordynowanie spraw spadków przypadających Gminie Miasto Szczecin oraz Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, w tym nabywaniem nieruchomości;
  2. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia, w tym nieruchomości oraz zobowiązań podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących.”.

Procedury BSiMSP na stronie e-Urzędu


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Pracownicy Wydziału:
Imię i nazwisko Stanowisko Nazwa Komórki Nr telefonu Nr pokoju
Katarzyna Jurczak Kierownik Biura 91 4245912 152
Marta Kasprzak Podinspektor 91 4245989 153
Daria Maculewicz Inspektor 91 4245911 153