Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68615686

Aktualna strona: 10293

Wydrukowano: 0

Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Nazwa Wydziału:Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa
Symbol Wydziału:BSiMSP

Do zadań Biura Spadków i Mienia Skarbu Państwa należy:

  1. prowadzenie i koordynowanie spraw spadków przypadających Gminie Miasto Szczecin oraz Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, w tym nabywaniem nieruchomości;
  2. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia, w tym nieruchomości oraz zobowiązań podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących.”.

Procedury BSiMSP na stronie e-Urzędu


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych

Pracownicy Wydziału:
Imię i nazwisko Stanowisko Nazwa Komórki Nr telefonu Nr pokoju
Krzysztof Bartnik Podinspektor 91 4245911 412
Katarzyna Jurczak Kierownik Biura 91 4245911 413
Jacek Karpowicz Podinspektor 91 4245913 412
Daria Maculewicz Inspektor 91 4245989 412
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin