Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 66231402

Aktualna strona: 151989

Wydrukowano: 3007

Wydział Spraw Społecznych

Nazwa: Wydział Spraw Społecznych
Symbol: WSS
E-mail: wss@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy:

 1. nadzór nad pomocą społeczną, sferą wsparcia rodziny i systemem pieczy zastępczej;
 2. realizacja polityki prozdrowotnej Miasta, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. realizacja polityki rodzinnej i senioralnej, w tym prowadzenie spraw związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3;
 4. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze świadczeniami pieniężnymi, w tym rodzinnymi, alimentacyjnymi i wychowawczymi;
 5. koordynowanie działań na rzecz repatriantów.

Dodatkowe informacje:


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Pracownicy Wydziału:

 • Imię i nazwiskoStanowiskoNazwa KomórkiTelefonPokój

 • Anna Budnikstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. Polityki Zdrowotnej i Osób Niepełnosprawnychtelefon: 91 4245670numer pokoju: 61

 • Beata Bugajskastanowisko: Dyrektor Wydziałutelefon: 91 4220069, telefon: 91 4245672numer pokoju: 336E

 • Kamila Bujelstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnejtelefon: 91 4351184numer pokoju: 336K

 • Justyna Chmielstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnejtelefon: 91 4245667numer pokoju: 336J

 • Magdalena Czajkowskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnejtelefon: 91 4245667numer pokoju: 336K

 • Daria Czerewaczstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat WSSfax telefon: 91 4245671, telefon: 91 4245672numer pokoju: 336E

 • Anna Depastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. Przeciwdziałania Uzależnieniomtelefon: 91 4245678numer pokoju: 336H

 • Janusz Dobrowolskistanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. Ekonomiczno-Finansowychtelefon: 91 4245677numer pokoju: 336P

 • Radosław Falkiewicz-Szultstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. Przeciwdziałania Uzależnieniomtelefon: 91 4351145numer pokoju: 336N

 • Jerzy Grzegorekstanowisko: Podinspektortelefon: 91 4351145numer pokoju: 336K

 • Maciej Jasińskistanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. Polityki Zdrowotnej i Osób Niepełnosprawnychtelefon: 91 4245664numer pokoju: 336L

 • Agnieszka Kamińskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. Ekonomiczno-Finansowychtelefon: 91 4351162numer pokoju: 336P

 • Marzena Kaźmierskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. Polityki Zdrowotnej i Osób Niepełnosprawnychtelefon: 91 4245936numer pokoju: 62

 • Grażyna Klukowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. Wsparcia rodziny i Pieczy Zastępczejtelefon: 91 4245673numer pokoju: 336M

 • Marcin Kowalskistanowisko: Zastępca Dyrektora Wydziałutelefon: 91 4245672, telefon: 91 4220069numer pokoju: 336E

 • Dorota Lokśstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnejtelefon: 91 4245675numer pokoju: 336N

 • Kamila Makowskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnejtelefon: 91 4245668numer pokoju: 336N

 • Karolina Markiewiczstanowisko: Kierownik Zespołunazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. Ekonomiczno-Finansowychtelefon: 91 4351162numer pokoju: 336P

 • Jerzy Mazurkiewiczstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. Pomocy Społecznejtelefon: 91 4245666numer pokoju: 336Ł

 • Zofia Mirkiewiczstanowisko: Kierownik Zespołunazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. Polityki Zdrowotnej i Osób Niepełnosprawnychtelefon: 91 4245670, tel./fax telefon: 91 4245676numer pokoju: 61

 • Alicja Narożnastanowisko: Kierownik Zespołunazwa komórki organizacyjnej: Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnejtelefon: 91 4245821numer pokoju: 336J

 • Wioletta Perzyńskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. Polityki Zdrowotnej i Osób Niepełnosprawnychtelefon: 91 4245674numer pokoju: 336I

 • Ewa Rogowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. Ekonomiczno-Finansowychtelefon: 91 4245833numer pokoju: 336P

 • Barbara Sowałastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. Przeciwdziałania Uzależnieniomtelefon: 91 4245679numer pokoju: 336H

 • Edyta Stosikstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. Wsparcia rodziny i Pieczy Zastępczejtelefon: 91 4245680numer pokoju: 336M

 • Barbara Swicastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. Pomocy Społecznejtelefon: 91 4351137numer pokoju: 336Ł

 • Paweł Szczyrskistanowisko: Główny specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. innowacji społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymitelefon: 91 4245547numer pokoju: 336O

 • Agnieszka Zmysłowska-Czerwińskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowiska ds. Polityki Zdrowotnej i Osób Niepełnosprawnychtelefon: 91 4245063numer pokoju: 336I

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin