Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Rejestr zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę

Nr sprawy Data zgłoszenia Nazwa inwestora Adres inwestycji Obręb - nr działki Opis inwestycji Stan sprawy Data decyzji Uwagi
69247/20   2021/12/30   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o   ul. Gwiazdy Polarnej    2017-17/3, 17/4, 2016-21   sieć gazowa średn. ciśnienia dn 125    Brak sprzeciwu   2021/01/12    
69970/20   2021/12/29   Sylwia Fabiańczyk   ul. Kołłątaja 14a /11   3205-34   wew.instalacja gazu   Brak sprzeciwu   2021/01/12    
WUIAB-I.6743.319.2020.AO, UNP: 68715?WUiAB/-XXIX/20   2021/12/28   Maria Brzezowska   ul. Szybowcowa 33/1, 70-843 Szczecin   4028, 81   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszklanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Brak sprzeciwu   2021/02/19   wydano zaświadczenie z urzędu  
WUiAB-II.6743.109.2021.MO   2021/04/02   Marta, Robert Werpachowscy   ul. J. Malczewskiego 2/6, Szczecin   1017-21/33   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej        
WUiAB-II.6743.110.2021.JK, UNP: 18422/WUiAB/-XXIX/21   2021/04/02   WMN przy al. Wyzwolenia 9, 11   al. Wyzwolenia 9, 11, 70-552 Szczecin   1036-110   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu z przeniesieniem gazomierzy z lokali mieszkalnych na klatkę schodową wraz z demontażem gazowych podgrzewaczy wody w budynku        
18231/21   2021/04/01   SPOŁECZNY kOMITET BUDOWY UZBROJENIA W UL. MIRABELKI   BIAŁEJ MEWY - MIRABELKI   3081 DZ.19/36, 19/45, 19/39, 10/1   SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI        
17990/21   2021/04/01   Bałanda Mariola Alina   Morelowa 9   2101 - 61   Zmiana systemu ogrzewania z paliwa stałego na ogrzewanie gazowe w domu jednorodzinnym        
WUiAB-II.6743.103.2021.MB, UNP: 17413/WUiAB/-XXIX/21   2021/03/29   Andrzej Graniczkowski   ul. Monte Cassino 3/14, 70-464 Szczecin   dz. nr 18/27 z obr. 1025   Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż urządzenia gazowego        
UNP: 17481/WUiAB/-XXIX/21   2021/03/26   STBS Sp. z o.o.   ul. Emilii Gierczak 7/1, Szczecin   obr. 4036, dz. nr 6/12   budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym         
WUIAB-III.6743.90.2021.GD   2021/03/26   KAZIMIERA SZCZUKO   JACKOWSKIEGO 2/1 , 71-265 SZCZECIN   2066-79   Przebudowa wewn. instalacji gazowej w lok. mieszkalnym nr 1        
WUiAB-II.6743.104.2021.MO   2021/03/26   Andrzej Machatscheck   al. Boh. Warszawy 96/2   2157-80   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej        
UNP; 17160/WUIAB/XXIX/21   2021/03/26   Anna Napierała   ul. Seledynowa 68/3, Szczecin   obr. 4155, dz. nr 46/7   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej        
17097/WUiAB/XXIX/21   2021/03/25   Henryka Mania   ul. Wysoka 5A w Szczecinie   1072 - 56/3   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym        
WUiAB-II.6743.100.2021.MB, UNP: 17193/WUiAB/-XXIX/21   2021/03/25   Pan Jerzy Ordziniak   ul. Czarnieckiego 11/3, 70-221 Szczecin   dz. nr 6/5 z obr. 1039   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu z podłączeniem kotła C.O. i C.W.U.        
WUiAB-II.6743.101.2021.MO   2021/03/25   Łukasz Muran-Kryszan   ul. Czarneckiego 11/U1   1039-6/5   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej        
16431/21   2021/03/25   Iwanowicz Agata i Konrad   Cisowa 39   2134 - 258/1   Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej budynku w miejscu istniejącego okna oraz dostawienie schodów zewnętrznych o drewnianej konstrukcj do budynku jednorodzinnego        
16584/21   2021/03/24   Aleksandra Nowicka   Wieniawskiego 18a/4   2080-148   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu         
WUiAB-I.6743.81.2021.DK, UNP: 16830/WUiAB/-XXIV/21   2021/03/24   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.,    ul. Świętochowskiego, Szczecin   4159 -1, 7/3, 6/21   Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia       brak  
16584/21   2021/03/24   Aleksandra Nowicka, Jarosław Weksej   ul. Wieniawskiego 18A/ 3 i 4   2080-148   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Wieniawskiego 18A wraz z montażem kotła gazowego w mieszkaniu nr 4 oraz wykonaniem nowego pionu gazowego dla mieszkania nr 3 i 4 oraz likwidacją pionu gazowego w mieszkaniu nr 3   Brak sprzeciwu   2021/04/01    
17002/21   2021/03/24   Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej   Wieniawskiego 5   2077 - 7/2   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku        
WUiAB-II.6743.96.2021.MO   2021/03/22   Magdalena Szeląg   al. Piastów 4/1   1033-63, 13/8   przebudowa instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2021/03/30    
UNP: 16420/WUiAB/-XXIX/21   2021/03/22   Wspólnota Mieszkamiowa przy ul. Bandurskiego 25-28   ul. Bandurskiego 25-28   3094 - 146   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej        
WUiAB-II,6743,98.2021.PD, UNP: 16356/WUiAB/-XXIX/21   2021/03/22   Kinga Konopska   Bolesława Śmiałego 39/5 Szczecin   2157 - 70   Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku mieszlanym wielorodzinnym.   Brak sprzeciwu   2021/03/30    
16001/WUiAB/XXIV/21   2021/03/19   ART URBAN SP. Z O.O. SP. K.   ul. Alpinistów w Szczecinie   2132 - dz. nr: 24/5, 24/6, 24/7   Budowa sieci, przyłączy i zewnętrznej kanalizacji deszczowej dla 4 zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.        
15402/21   2021/03/18   TK TRANSPORT Sp. z o.o.   ul. Tama Pomorzańska 13L   1058 - 18/7   wykonanie wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła gazowego dla budynku mieszkalno-gospodarczego        
15397/21   2021/03/17   Kamil Czub   Brzozowskiego 30/9   2066 - 102   Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej        
15328/WUiAB/-XXIV/21   2021/03/17   ENEA Operator Sp. z o.o.   Tulipanowa, Borsucza Szczecin   4091-55/4; 4092-113/2, 196/3, 196/4; 4010-71/3; 4092-103/1   Sieć elektroenergetyczna 0,4 kV        
14613/21   2021/03/16   Bartosz Wiśniewski   Parkowa 28/12 Szczecin   3014 - 29   przebudowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dla potrzeb c.o. i c.u.w.   Brak sprzeciwu   2021/03/16    
WUIAB-III.6743.67.2021.GD   2021/03/16   SARA BUĆKOWSKA   PIĘKNA 8/10, 71-081 SZCZECIN   2106-6/13   DEMONTAŻ NIECZYNNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM NR 10        
14889/21   2021/03/15   Agnieszka Surowiecka   Piękna 3/12 Szczecin   2106 - 7/10   Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej i wentylacji w lokalu mieszkalnym nr 12 w budynku mieszlanym wielorodzinnym        
14783/21   2021/03/12   Bogusław Osipiak   Mickiewicza 42/9   2148 - 144   Wykonanie wewnętrzenj instalacji gazowej wraz z montażem kotła dwufunkcyjnego        
12668/21   2021/03/11   POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.   NEHRINGA    3008, DZ. NR 13/8, 15/14, 15/15, 15/18   gazciąg niskiego ciśnienia dn 40 PE wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych   Brak sprzeciwu   2021/03/11    
14297/21   2021/03/11   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   Szczawiowa/Tama Pomorzańska   1059 - 9/5, 9/6, 9/8, 11   Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni ścieków Pomorzany w Szczecinie wraz z budową sieci wodociągowej Dy 225mm PE zasilającej obiekty oczyszczalni oraz budową przyłącza wodociągowego Dy 160mm PE do stacji pras i przyłącza Dy 110mm PE do stacji zagęszczania osadu   Brak sprzeciwu   2021/03/26    
14297/21   2021/03/11   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   Szczawiowa/Tama Pomorzańska   1059 - 9/5, 9/6, 9/8, 11   Przebudowa pompowni wody technologicznej oczyszczalni ścieków Pomorzany w Szczecinie wraz z budową sieci wodociągowej Dy 225mm PE zasilającej obiekty oczyszczalni oraz budową ptrzyłacza wodociągowego Dy 160mm PE do stacji pras i przyłącza Dy 110mm PE do stacji zagęszczania osadu        
WUiAB-I.6743.68.2021.DK, unp: 13983/WUiAB/-XXIX/21   2021/03/10   aDRIAN TERLECKI    ul. Przestrzenna 80, Szczecin   4036- 25/2 i 25/3   Budowa wewnetrznej instalcji gazowej w lokalu mieszkalnym        
11431/21   2021/03/09   Boguta Marek   Ku Słońcu 100/2   2098 - 154   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w celu zamontowania kuchenki gazowej   Brak sprzeciwu      
WUiAB.6743.72.2021.PD, UNP: 11443/WUiAB/-XXIX/21   2021/03/08   Magdalena Korzemiacka   ul. Słowackiego 8/27, Szczecin   1010 - 63   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem kotła c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 27 usytuowanym w oficynie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.   Brak sprzeciwu   2021/03/18    
13612/21   2021/03/08   Nowak Marzanna   Budziszyńska 32/5   1076-52   Przebudowa instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego dwufunkcyjnego   Brak sprzeciwu      
WUiAB-II.6743.73.2021.MO   2021/03/05   Roman Matuszak   ul. Jana Kazimierza 9of/15   1017-21/20   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej        
12765/WUiAB/-II/21   2021/03/04   Grzegorz Moczulski   Bajkowa   2012 - dz.56/7   dom jednorodzinny   Brak sprzeciwu   2021/03/26    
12802/WUiAB/-XXIX/21   2021/03/03   Zbigniew Pawłowski   ul. Modra 86A/u1 w Szczecinie   2044 - 61/22    Przebudowa instalacji gazowej w lokalu usługowym.   Brak sprzeciwu   2021/03/17    
12668/21   2021/03/03   POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.    NEHRINGA    3008, DZ. NR 13/8, 15/14, 15/15, 15/18   gazciąg niskiego ciśnienia dn 40 PE praz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych        
12602/21   2021/03/02   Marcin Chrabąszcz   Sielska 10   2006 - 45   Przebudowa wewnetrznej instalcji gazowej w budynku jednorodzinnym   Brak sprzeciwu   2021/03/16   zaświadczenie  
WUiAB-II.6743.69.2021.DK ; UNP:12813/WUiAB/-XXIX/21    2021/03/02   MIchael Gluck   mickiewicza 19   1023 - 27   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej    Brak sprzeciwu   2021/03/24    
WUiAB-I.6743.53.2021.AO, UNP: 11933/WUiAB/-II/21   2021/03/01   Barbara Pietrasik   ul. Zadumana   4201-158/7   budynek mieszkalny jednorodziny wolno stojący z infrastrukturą techniczną        
WUiAB-I.6743.56.2021.DK, UNP: 11678/WUiAB/-II/21   2021/02/26   Andrzej Podyma   ul. Płońska 6--8, Szczecin   4204-58/15, 58/14   Budynek mieszkalny jednorodzinny        brak  
UNP: 11713/21   2021/02/26   bALTIC GRUP Biełus Kaliszewska Kołodziejska S.J.   Policka, Doroty   3056 - 17, 18, 10/4, 45/57   budowa sieci i przyłączy sanitarnych i deszczowych   Brak sprzeciwu   2021/03/16    
WUIAB-III.6743.43.2021.GD   2021/02/24   Ronson Development Partner Sp. z o.o. Nowe Warzymice Sp.K   ul. Do Rajkowa   obr. 2124 - dz. nr 4/25, 4/24, 4/23, 4/9, 4/8 4/7, 5r   budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami   Brak sprzeciwu      
11052/WUiAB/-XXIV/21   2021/02/24   ENEA Operator Sp. z o.o.   Szosa Stargardzka    4196-666/1, 387/24   Sieć elektroeneregtyczna 0,4kV   Brak sprzeciwu      
10794/21   2021/02/23   PSG Sp z o.o.   ul. Palmowa Szczecin   4199- 271, 267, 297, 296, 295, 296/1, 4, 269/2   Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dh40PE        
WUiAB-I.6743.48.2021.AO, UNP: 10469/WUiAB/-II/21   2021/02/22   Elżbieta Jackowska   ul. Gwiaździsta 4   4111-12   powiększenie otworu okiennego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym        
10304/21   2021/02/18   Rolla Andrzej   Grudziądzka 13/9   1057-67   Podłączenie instalacji gazowej oraz kotła gazowego        
WUiAB-I.6743.41.2021.AO, UNP: 9594   2021/02/17   Dariusz Kułakowski   ul. Radosna 30a, 70-752 Szczecin   4119- 1/4   zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Brak sprzeciwu   2021/03/11    
WUiAB-II.6743.50.2021.JK, UNP: 10123/WUiAB/-XXIX/21   2021/02/17   Magdalena i Tomasz Więcławscy   ul. Bolesława Śmiałego 34/1   2157-112/2   Budowa instalacji gazowej oraz c.o.wraz z montażem kotła gazowego   Brak sprzeciwu   2021/03/11    
WUiAB-II.6743.42.2021.MB, UNP: 8787/WUiAB/-XXIX/21   2021/02/12   Pan Artur Sękowski   ul. Krzywoustego 55/3   dz. nr 45, 6/29 z obr. 2254   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z montażem kotła gazowego   Brak sprzeciwu   2021/03/02   Przyjęto bez sprzeciwu nr 137/21  
9014/21   2021/02/12   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.   ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów   2012 - 24/100, 24/290   sieć gazowa śr. ciśnienia PE DN40   Brak sprzeciwu   2021/02/23    
WUiAB-II.6743.41.2021.MO   2021/02/12   Sylwia Ludwicka   Łokietka 14/14   1042-66   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2021/03/09    
8608/21   2021/02/11   Paweł Urbański   Sz-n Osiedle Kasztanowe 38   4197-432   Przebudowa otworów okiennych w bud. jednorodzinnym w zab. wolnostojącej.        
WUiAB-II.6743.38.2021.JK, UNP: 8078/WUiAB/-XXIX/21   2021/02/09   Łukasz Chudziński   ul. Sławomira 13/-14/41 oficyna   3027-10/19   Przebudowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego z otwortą komorąspalania   Brak sprzeciwu   2021/04/08   Przyjęto bez sprzeciwu  
WUiAB-II,6743,44.2021.PD, UNP: 8440/WUiAB/-XXIX/21   2021/02/09   Agnieszka Naruszkiewicz   ul. Małopolska 58/5, Szczecin   1036 - 105   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem kotła c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym usytuowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.        
7780/WUiAB/-XXIV/21   2021/02/08   Wojciech Lipiński   ul. Pomorska 112 Szczecin   4063-4/2   zewnętrzny odcinek instalacji energetycznej wraz z lokalizacją stacji transformatorowej        
UNP: 7838/WUiAB/-XXIX/21   2021/02/08   Piotr Kasprzak   ul. Orłowska 19, 71-893 Szczecin   156 - 3040   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2021/02/12    
8281/21   2021/02/08   Tatiana i Sławomir Mazurkiewicz   ul. Gaińskiej 15   3036-147/3   rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Brak sprzeciwu   2021/02/24    
WUiAB-II.6743.33.2021.MO   2021/02/05   Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście"   ul. Unisławy 16-19   1020-30/6   przebudowa wew. instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2021/03/25    
7484/21   2021/02/05   Wielki Kebab Sp. z o.o.   Sz-n ul. Goleniowska 108/U4   4025 - dz nr 129/2   Wewn. instalacja gazowa.   Brak sprzeciwu     przyjęto 31.03.2021  
WUiAB-II.6743.34.2021.MB, UNP: 7603/WUiAB/-XXIX/21   2021/02/05   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”   ul. GRODZKA 32, 34   9/1 z obr 1037   Przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w związku z budową centralnej instalacji ciepłej wody i likwidacją gazowych podgrzewaczy wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym    Brak sprzeciwu   2021/03/25   Nie wnieisono sprzeciwu do zgłoszenia nr 215/21  
WUIAB-IV.6743.30.2021.MB; UNP: 7530   2021/02/05   Andrzej Barwiński   ul. Orzeszkowej 16a/14   3205, działka nr 17/2   Budowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2021/02/17    
WUiAB-II.6743.35.2021.JK, UNP: 7591/WUiAB/-XXIX/21   2021/02/05   SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"   Unisławy 20-20a   1020-11/7, 11/35   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w związku z budową centralnej instalacji ciepłej wody i likwidacją gazowych podgrzewaczy wody   Brak sprzeciwu   2021/03/25   Nie wniesiono sprzeciwu - nr. spr. 214/21  
WUiAB-IV.6743.31.2021.MB; UNP:7590   2021/02/04   Sławomir Konopacki   Zakopiańska 12/18   2041, działa nr 70   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej        
WUIAB.6743.29.2021.MB   2021/02/03   Wspólnota Mieszkaniwa nr 14-6-7   Druckiego-Lubeckiego 6,7   3018, nr 67   Przebudowa wewnetrznej instalcji gazowej   Brak sprzeciwu   2021/02/17    
WUiAB-I.6743.32.2021.AO, UNP: 6660/WUiAB/-XXIX/21   2021/02/02   Pani Irena Ptak- Wróblewska   Chłopska 33A/2,Szczecin   4160-7/2   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu      
53548/20   2021/01/29   Michał Kapral   ul. Gronowa 28   2101-225   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego   Brak sprzeciwu   2020/12/30    
UNP: 5422/WUiAB/-XXIX/21   2021/01/27   Łukasz Gwizdała   ul. Wyzwolenia 58/6, 71-505 Szczecin   1011 - 24/1   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z budową instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym, wielotrodzinnym.   Brak sprzeciwu   2021/02/18   Przyjęto bez sprzeciwu pod Nr 95/21  
WUiAB-I.6743.17.2021.DK, UNP: 4947/WUiAB/-XXIX/21   2021/01/26   Kazimierz Stafanko    ul. Metalowa 33A, Szczecin   4126-28/2   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym    Brak sprzeciwu   2021/03/08   brak  
5363/WUiAB/-XXIX/21   2021/01/26   Przemysław Konopelko   ul. Tczewska 58a Szczecin   4032-64   Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa   Brak sprzeciwu      
WUiAB-I.6743.10.2021.MK   2021/01/26   ZENON KOLIS   UL. DMOWSKIGO 103/1   2/18 OBRĘB 4143   WEWN. INST. GAZOWA        
WUiAB-II.6743.18.2021.MO   2021/01/25   Martyna Wenszka   Śląska 28of/13   1025-160   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej    Brak sprzeciwu   2021/02/08    
WUiAB-II.6743.19.2021.JK, UNP: 4845/WUiAB/-XXIV/21   2021/01/25   ENEA Operator Sp. z o.o   ul. Wielkopolska   1033-6, 1024-40, 48/4, 48/5   budowa sieci elektroenergetycznej - linia kablowa nn-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi zasilająca usługi hotelarskie   Brak sprzeciwu   2021/03/17   Zaświadczenie  
WUiAB-II.6743.20.2021.JK, UNP: 4419/WUiAB/-XXIX/21   2021/01/25   Janusz Starzyński   ul. Żupańskiego 17/7, 71-440 Szczecin   1003-16   Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji c.o.    Brak sprzeciwu   2021/02/12   Zaświadczenie  
WUiAB-II.6743.16.2021.JK, UNP: 4195/WUiAB/-XXIX/21   2021/01/22   WMN przy ul. Bazarowej 10-16   ul. Bazarowa 10-16, 71-614 Szczecin   1018-107/1   Wymiana poziomu gazowego wraz z wyniesieniem zaworów podpionowych na korytarz piwniczny   Brak sprzeciwu   2021/02/12   Zaświadczenie  
WUiAB-I.6743.15.2021.DK, UNP: 4013/WUiAB/-II/21   2021/01/22   Kasprzyk Adrian   ul. Miedwiańska 4c, Szczecin   4030-79/2   Przebudowa poddasza z dociepleniem dachu budynku jednorodzinnego   Brak sprzeciwu     22.03.2021r- bez sprzeciwu  
4106/WUiAB/-XXIX/21   2021/01/21   Beata i Krzysztof Kotula   ul. Zakręt 7/5 70-747 Szczecin   4115-18   Wewnętrzna instalacja gazowa i c.o.   Brak sprzeciwu      
4134/21   2021/01/21   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów   3081-18/44, 18/58   Sieć gazowa śr. cisnienia dn 63, 125 PE        
3680/21   2021/01/20   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie   Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin   3208-18, 28/8, 28/9   Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej , remont sieci wodociagowej   Wycofany   2021/01/22   Pismo o braku porzeby zgłaszania  
3364/WUiAB/-XXIX/21   2021/01/19   Janina Grabarek   ul. Okulickiego 10 w Szczecinie   2112 - nr działki: 38   Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła c.o.   Brak sprzeciwu   2021/02/10    
2363/WUiAB/-V/21   2021/01/15   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   ul. Trawiasta Szczecin   4195 - 147/4, 509/1, 509/7   Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy DN 90/63 mm z rur PE   Brak sprzeciwu      
WUiAB-I.6743.9.2021.AO, UNP: 2367/WUiAB/-XXIV/21   2021/01/15   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   ul. Mokradłowa   4195-29, 21/10, 21/13   budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia   Brak sprzeciwu   2021/02/09    
WUiAB-II.6743.13.2021.PD, UNP: 2191/WUiAB/-XXIX/21   2021/01/14   Wspólnota Mieszkaniowa Bałuki 5-6B w Szczecinie   ul. Bałuki 5, 5A, 6, 6A, 6B Szczecin   1035 - 91   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej polegająca na demontażu poszczególnych odcinków instalacji i likwidacji podgrzewaczy wody w lokalach mieszkalnych nr 1-13 przy E.Bałuki 5, nr 1-12 przy ul. Bałuki 5A, nr 1-13 przy ul. Baluki 6, nr 1-12 przy ul. Bałuki 6A, nr 1-13 pry ul. Bałuki 6B   Brak sprzeciwu   2021/02/05    
68137/20   2021/01/13   Iwona Taranek   Niemcewicza 9/12   3026-24/16   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego c.o. i c.w.u.        
69231/20   2021/01/13   Krzysztof Grzeszczak   Bandurskiego 25/4   3094-146   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego c.o. i c.w.u. i kuchenki gazowej czteropalnikowej, budowa przewodu powietrzno-spalinowego i wentylacji wywiewnej   Brak sprzeciwu   2021/02/10    
WUiAB-II.6743.6.2021.JK, UNP: 1617/WUiAB/-XXIX/21   2021/01/13   Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ks. Mściwoja II 1-3 w Szczecinie   ul. Ks. Mściwoja II 1-3, 70-533 Szczecin   1037 - 121   Przebudowa instalacji gazowej związanej z demontażem gazowych podgrzewaczy c.w.u.    Brak sprzeciwu   2021/02/04   lokale mieszkalne nr 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/9, 3/11   
WUiAB-II.6743.5.2021.MO   2021/01/12   Agata Olejnik   ul. Mazurska 21of/18 w Szczecinie   1025-2/27   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2021/01/22    
UNP; 806/WUiAB/-XXIX/21   2021/01/08   Alina Baciocha   ul. Ruda 6/5, Szczecin   4121, dz. nr 22   budowa wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu ;   Brak sprzeciwu   2021/03/05   dnia 05.03.2021 r. przyjęto bez sprzeciwu pod nr 147/21  
460/21   2021/01/07   Łakocki Łukasz   Wylotowa 1   3036-31   Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego        
514/21   2021/01/07   Maria i Zbigniew Jereczek   Mokra 32   2019-195   budowa wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby instalacji grzewczej w budynku jednorodzinnym w zabudowie bliżniaczej        
WUiAB-II.6743.1.2021.MB, UNP: 209/WUiAB/-XXIX/21   2021/01/05   ATELIA - AGNIESZKA ZALEWSKA   KASZUBSKA 3/U6, Szczecin   dz. nr 117, 20/16 z obr. 1036   PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ   Brak sprzeciwu   2021/02/01   nr 46/21  
UNP: 69671/WUiAB/-XXIX/20   2020/12/31   Monika Gierchowska   ul. Monte Cassino 7/34 Szczecin   1025 - 47   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 34 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym.   Brak sprzeciwu   2021/02/18   Przyjęto bez sprzeciwu pod nr 91/21 (po uzupełnieniu wniosku na postanowienie 18.01-10.02.2021r.)  
WUiAB-I.6743.321.2020.AO   2020/12/30   Tomasz Kopecki   ul. Bałtycka 23   4095-60   budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej        
69223/WUiAB/-XXIX/20   2020/12/30   Gmina Miasto Szczecin - ZBiLK   ul. Mickiewicza 79/3 w Szczecinie   obr. 2072 - dz. nr 310   Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotla gazowego.   Brak sprzeciwu   2021/01/22   Zaświadczenie z dnia 22.01.2021r.  
69252/20   2020/12/30   Katarzyna Gajewska   Piękna 8/29   2106-6/13   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2021/01/13    
68666/WUiAB/-XXIV/20   2020/12/28   Państwo Halina i Mirosław Mysona   Olimpijska   ob. 3059 dz. 8/13, 8/9, 4   budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem oraz budowa przyłącza wody   Brak sprzeciwu   2021/02/03    
WUiAB-I.6743.318.2020.AO, UNP: 69086/WUIAB/-XXIX/20   2020/12/28   SEC F Sp. z o.o.   Uczniiowska 1-1D   4196-243/4   wewnętrzna instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym        
WUiAB.6743.336.2020.PD   2020/12/28   Bartosz Reutt   Sciegiennego 62/15a   2157 - 88   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 15A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.   Brak sprzeciwu   2021/02/19   postanowienie 11.01-11.02.2021r.  
68147/20   2020/12/23   Gmina Miasto Szczecin - ZBiLK   Karola Miarki 8/5   2116-7/17   Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2021/01/22   zaświadczenie z dn. 22.01.2021r  
68486/WUiAB/-XXIX/20   2020/12/23   D.P.S. Sp. z o.o. Sp. komandytowa   ul. Struga 15   4049-59, 60, 67/2   Rozbudowa wewn. inst. gazowej   Brak sprzeciwu   2021/02/22   Nr 100/21  
WUiAB-II.6743.323.2020.MO   2020/12/22   Gmina Miasto Szczecin, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych   ul. Staromiejska 9/10, Szczecin   1040-22/25   Przebudowa instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych    Brak sprzeciwu   2021/02/22    
WUiAB-II.6743.320.2020.JK, UNP: 67864/WUiAB/-XXIX/20   2020/12/22   ZBiLK   ul. Staromiejska 9/10 lok. m. 6   1040 - 22/25   Przebudowa wewn. instalacji gazowej oraz remont instalacji wod.-kan.   Brak sprzeciwu   2021/02/22    
WUiAB-I.6743.271.2020.DK, UNP: 60111/WUiAB/XXIX/20   2020/12/22   Agnieszka Witos- Watras Jacek Watras   ul. Przewiewna 42, Szczecin   4127-54   Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku jednorodzinnym   Brak sprzeciwu     22.12.2020r. - bez sprzeciwu  
WUiAB-II.6743.318.2020.MB, UNP: 67843/WUiAB/-XXIX/20   2020/12/22   SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"   ul. Felczaka 8-8b   dz. nr 1/6 z obr. 1020   Przebudowa instalacji gazowej w związku z likwidacją przepływowych gazowych podgrzewaczy   Brak sprzeciwu   2021/01/13   nr 31/21  
WUiAB-II.6743.322.2020.MO   2020/12/22   Gmina Miasto Szczecin, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych   ul. Staromiejska 9/10, Szczecin   1040 - 22/25   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2021/02/22    
68137/20   2020/12/22   Iwona Tranek   Niemcewicza 9/12   3026-24/16   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego c.o. i c.w.u        
WUiAB-II.6743.321.2020.JK, UNP: 67871/WUiAB/-XXIX/20   2020/12/22   ZBiLK   ul. Staromiejska 9/10 lok. m. 7   1040 - 22/25   przebudowa wewn. instalacji gazowej oraz remont instalacji wod.-kan.   Brak sprzeciwu   2021/02/22    
WUiAB-II.6743.324.2020.MO   2020/12/22   Gmina Miasto Szczecin, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych   ul. Staromiejska 9/10, Szczecin   1040-22/25   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2021/02/22    
67501/WUiAB/-XXIX/20   2020/12/18   Teresa Terlecka   ul. Przestrzenna 80/3, 70-800 Szczecin   4036, 25/3, 25/2   Budowa wewn. inst. gazowej w lok. mieszkalnym        
66884/WUiAB/-XXIX/20   2020/12/16   Robert Dzius   Liściasa 7/2   dz. 118 ob. 3094   przebudowa wewnętrznej insyalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2020/12/21   brak sprzeciwu  
66871/20   2020/12/16   STR SHIPPING AND TRADING Sp.z.o.o.   ul.Piesza 21 ;Szczecin   1091,1/19,1/18,1/10,1/7,1/3   zewnętrzna i wewnętrzna instalcja gazowa    Brak sprzeciwu   2021/02/09    
UNP: 66871/20; WUiAB-I.6743.309.2020.DD   2020/12/16   STR SHIPPING AND TRADING Sp. z o.o.   ul.Piesza 21 ;Szczecin   1091 dz. 1/3,1/10,1/18,1/19   zewn.i wewn. instalcja gazowa dla zakładu proodukcyjnego        
66887/20   2020/12/15   Grzywacz Rafał   ul. Kruszwicka 16h   2097 - 77/21   Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku warsztatowym   Brak sprzeciwu      
WUiAB-II.6743.310.2020.MB, UNP: 66443/WUiAB/-XXIX/20   2020/12/14   Pan Andrzej Łukasik   Jagiellońska 83/8   dz. nr 20, 8/32 z obr. 1034   ZGŁOSZENIE INSTALOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ UŻYTKOWANEGO BUDYNKU INSTALACJI GAZOWYCH        
66889/WUiAB/-XXIV/20   2020/12/11   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o   ul. Wymarzona   2012 - 34/30, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4   sieć gazowa średniego ciśnienia    Brak sprzeciwu   2020/12/22    
65977/20   2020/12/10   Grażyna Kuźnik - Bayer   Okrzei 45a   2068-238, 239   Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Sprzeciw   2020/12/15    
WUiAB-II.6743.301.2020.JK, UNP: 65666/WUiAB/-XXIX/20   2020/12/09   JMZ SP. Z O. O.   ul. Jagiellońska 29   1023 - 48   Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu gastronomicznym   Brak sprzeciwu   2021/01/25   Przyjęto bez sprzeciwu  
WUIAB-IV.6743.276.2020.MB; UNP: 65912/WUIAB/-XXIX/20   2020/12/09   PAULINA I VASSILIOS KALATZIS   PRZYJAZDNA 4   3084- 113/16   Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla budynku jednorodzinnego   Wycofany      
63698/20   2020/12/08   Urszula Wenda   Radosna   4118-30, 4166-21, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6   Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb budynków jednorodzinnych.   Brak sprzeciwu   2021/02/03   nr 52/21  
65966/WUiAB/-XXIX/20   2020/12/07   Radosław Latarnik    ul. Komuny Paryskiej 18    dz.nr 86/2 z obrębu 3097   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2020/12/15    
WUiAB-II.6743.296.2020.MO   2020/12/02   Paulina Pilczuk   ul. Piłsudskiego 30/8   1025-152   Przebudowa instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych    Brak sprzeciwu   2020/12/28    
65232/20   2020/12/02   Tomasz Kopeć   Ruska   1056-14/9   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu   Brak sprzeciwu   2021/01/22   Zaświadczenie z dn. 22.01.2021r  
WUiAB-I.6743.295.2020.MK   2020/12/01   SZCZECIŃSKA ENERGETYK CIEPLNA SP. Z O.O.   UL. WALIECZNYCH/ MŁODZIEŻY POLSKIEJ   DZ. NR 26/9, 27/1, 25, 118/5 , 118/2, 105 OBR. 4045   PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SECI CIEPŁOWNICZEJ WYSOKICH PARAMETRÓW WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ DLA POTRZEB C.O.        
WUiAB-I.6743.298.2020.AO, UNP: 64630   2020/12/01   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów   ul. Dąbska, Handlowa, Przelotowa, Jasna, Turkusowa   4094-13, 4083-19/1, 4153-30/1, 31/10, 4071-89, 88/3, 53/3, 101, 4079-82, 83, 31, 4076-50/5, 48/10, 105/2, 105/3, 9/8   budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn180 PE i długości 1359,5 m wraz z uzbrojeniem   Sprzeciw   2021/12/11    
WUiAB-I.6743.297.2020.AO, UNP: 63925   2020/11/30   ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań   ul. Przyszłości, Piaseczna   4196-268/7, 268/9, 525, 225/2   rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla potzeb zasilania energetycznego działki nr 268/2 przy ul. Pryzszłości w Szczecinie   Brak sprzeciwu   2021/01/21   przyjęto bez sprzeciwu pod nr 26/21  
UNP: 64187/WUiAB/-XXIV/20   2020/11/27   Szczecińska Energetyka Cieplna   Podbórzańska   3065, 3/1, 2/5, 2/2, 50/17   rozbudowa sieci cieplnej wysokich parametrów   Brak sprzeciwu   2020/12/04    
63715/20   2020/11/26   Czesław Deja   al. Bohaterów Warszawy 14/8   2148-90   Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2020/12/10    
WUiAB-II.6743.290.2020.MO   2020/11/25   Marcin Walawski   ul. Bolesława Śmiałego 20/1   2157-86   Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła c.o. i c.w.u. oraz instalacja c.o.   Brak sprzeciwu   2020/12/15    
63464/20   2020/11/25   KATARZYNA KUSYK   GDYŃSKA 11/1, SZ-N   obręb 3208, dz. nr 42   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym   Brak sprzeciwu   2020/12/03    
WUiAB-II.6743.282.2020.MO   2020/11/24   OSKAR Sp. z. o. o.   al. Piastów 73/6   1034-55   PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ   Brak sprzeciwu   2020/12/15    
WUiAB-IV.6743.262.2020.MB   2020/11/20   Wspólnota Mieszkaniowa Nr 10-13A-C   Komuny Paryskiej 13A-C   obręb 3097 - 86/9   Przedbudowa instalacji gazowej w związku z likiwidacją podgrzewaczy gazowych   Brak sprzeciwu   2021/01/05    
62700/WUiAB/-II/20   2020/11/19   Hanna i Maciej Hanć   ul. Bobrowa 19 Szczecin   4109-50   Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wykonanie wykusza   Brak sprzeciwu      
WUiAB-I.6743.285.2020.AO, UNP: 62725/WUiAB/-XXIX/20   2020/11/19   Paweł Sańka   Os. Kasztanowe 26    4197-427   zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dla potrzeb istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Brak sprzeciwu   2021/01/11   przyjęto bez sprzeciwu pod nr 8/21  
WUiAB-IV.6743.261.2020.MB   2020/11/18   Tadeusz Słonina   ul. Okólna 80   3070 - 45   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2020/11/27    
81328/20   2020/11/17   ENAEA OPERATOR SP Z O.O.   Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań   2132 - 1/10, 20/3, 20/4, 24/7, 24/5, 25/2, 25/7   Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych   Brak sprzeciwu   2020/12/22    
UNP: 62209/20   2020/11/17   Jerzy TIMLER   ul. Tczewska 46/1, 70-850 Szczecin   4057- dz. nr 1   przebudowa wew. instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2020/12/30   brak sprzeciwu  
WUIAB-I.6743.284.2020.DK, UNP;62086/WUiAB-I/20   2020/11/17   Mariusz Miller MEGATON   ul. Pomorska 52, Szczecin   4066-5/1 i 9/6   Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku uslugowego        
62092/20   2020/11/17   ENEA Operator Sp. z o.o.,60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 58   ul. Harnasiów w Szczecinie   2132 - 10/1, 20/3, 20/4, 24/7, 24/5, 25/2, 25/7   Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilania w energię zespołu budynków jednorodzinnych        
61949/20   2020/11/17   Joanna Bronisz   Średnia 24   3006, 156   przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego   Brak sprzeciwu     zaświadczenie z dnia 01.12.220r.  
WUiAB-II.6743.275.2020.MB, UNP: 61670/WUiAB/-XXIX/20   2020/11/16   GMINA MIASTO SZCZECIN ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH W SZCZECINIE   ul. Królowej Jadwigi 25/16   242, 20/23 z obr.1042   Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego   Brak sprzeciwu   2020/12/07   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia  
61761/20   2020/11/16   Jan Tarasewicz   Żyzna   2049 - 6/58, 6/59   Zgłoszenie budowy dwóch wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną   Brak sprzeciwu     Zaświadczenie z dn. 11.12.2020r.  
62016/WUiAB/-XXIX/20   2020/11/16   Monika Sinkiewicz   ul. Małkowskiego 21/19, Szczecin   1042 - 5/21   Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 19 z montażem instalacji c.o.        
WUiAB-II.6743.276.2020.MB, UNP: 61673/WUiAB/-XXIX/20   2020/11/16   GMINA MIASTO SZCZECIN ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH W SZCZECINIE   ul. Szarotki 11/3   17, 6/28 z obr. 3027   ZGŁOSZENIE INSTALOWANIA WEWNĄTRZ BUDYNKU INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM KOTŁA   Brak sprzeciwu   2020/12/07   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia  
WUiAB-II.6743.283.2020.JK, UNP: 61868/WUiAB/-XXIX/20   2020/11/16   Jolanta i Lech Fabiańczyk   ul. Radogoska 5/5, 71-607 Szczecin   3017- 40   Rozbudowa wewn. instalacji gazowej z podłączeniem kotła grzewczego dwubiegunowego co. + cwu.   Brak sprzeciwu   2020/12/17    
61865/WUiAB/-XXIX/20   2020/11/13   Zenon Piszczek, Jolanta Rakower-Piszczek   Mostowa 1   4204- 119/5   Budowa zewn. i wewn. inst. gazowej.   Brak sprzeciwu   2021/01/22   Przyjęto pod nr 30/21.  
61672/20   2020/11/12   Piotr Poncyliusz   Frycza-Modrzewskiego 8/3   2061-57/3   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2020/12/15    
WUiAB-II.6743.270.2020.MO   2020/11/12   Gmina Miasto Szczecin - ZBiLK   ul. Szarotki 11/1, 71-497 Szczecin   3027-17, 3027-6/28   zgłoszenie instalowania wewnątrz budynku instalacji gazowej wraz z montażem kotła   Brak sprzeciwu   2020/12/07   zarejestrowano pod numerem 640/20  
60665/20   2020/11/10   Jan Tarasewicz   Żyzna   2049 - 6/58, 6/60   Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną   Wycofany      
60664/20   2020/11/10   Jan Tarasewicz   Żyzna   2049 - 6/59, 6/58, 6/60   Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną   Wycofany      
WUIAB-III.6743.287.2020.GD   2020/11/09   MAREK JASKURZYŃSKI   POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 69A 69B LOK. C   1057- 6/7   WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W LOKALU GASTRONOMICZNYM   Brak sprzeciwu      
61400/20   2020/11/09   Andrzej Jung   ul. Noakowskiego 25/15   2148-1   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu   Brak sprzeciwu   2020/12/01    
WUiAB.6743.245.2020.CT   2020/11/06   Wspólnota Mieszkaiowa "Druckiego Lubeckiego 5"   ul. Druckiego Lubeckiego 5   ob. 3018, dz. 66   przebudowa instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2020/11/27    
WUiAB-II.6743.264.2020.MB, UNP: 60808/WUiAB/-XXIX/20   2020/11/06   Pan Marek Piekarski   ul. Mazurska 44/8, 70-416 Szczecin     rozbudowie i przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła gazowego CO. i C.W.U.   Brak sprzeciwu   2020/12/07   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia  
60756/WUiAB/-XXIX/20   2020/11/06   Regina i Zbigniew Bonowicz   ul. Miodowa 12   nr 2/3 z obrębu 2015.   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej    Brak sprzeciwu   2020/11/13    
61056/WUiAB/-XXIX/20   2020/11/06   Wioletta Wojtachnio   Piastów 53/22 Szczecin   1042 - 8/33   Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła c.o. i c.w.u. oraz instalacja c.o.   Brak sprzeciwu   2020/11/30    
WUiAB.6743.246.2020.CT   2020/11/06   Wspólnota Mieszkaniowa "Druckiego Lubeckiego 4"   ul Druckiego Lubeckiego 4, 71-661 Szczecin   ob. 3018, dz. 65   przebudowa instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2020/11/27    
60503/20   2020/11/05   JÓZEFA FALKOWSKA   Kościelna 24, Sz-n   3057, dz. 13/2   przebudowa i zmiana części poddasza na loklal mieszkalny w bud. jednorodzinnym        
60503/20   2020/11/05   JÓZEFA FALKOWSKA   Kościelna 24, Sz-n   3057, dz. 13/2   przebudowa i zmiana części poddasza na loklal mieszkalny w bud. jednorodzinnym   Brak sprzeciwu   2020/11/23    
UNP: 60411/WUiAB/-XXIX/20   2020/11/04   Edyta Kowalkowska   Bolesława Smiałego 31/2 w Szczecinie   2254 - 6/2, 6/24, 6/26   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem kotła c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym oraz wyprowadzeniem przewodów po elewacji ponad dach   Brak sprzeciwu   2021/01/13    
WUiAB.6743.36.2020.ML, UNP: 59942/WUiAB/-XXIX/ML   2020/11/04   Maciej Zaśko   Stołczyńska 62/3   3053-15/1   przebudowa instalacji gazowej   Brak sprzeciwu      
UNP: 60312/WUiAB/-XXIX/20   2020/11/03   WMN PRZY UL. MAZOWIECKIEJ 17, MAZURSKIEJ 1,2, PIŁSUDZKIEGO 38, 39   UL. MAZOWIECKIEJ 17, MAZURSKIEJ 1,2, PIŁSUDZKIEGO 38, 39 W SZCZECINIE   1032-115   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2020/11/25    
UNP: 59832/WUiAB/-XXIX/20   2020/11/02   Paulina Żuraw   ul. Jagiellońska 73/2 Szczecin   2157 - 1/8   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej - przeniesienie gazomierza w lokalu mieszkalnym nr 2, budynku mieszkalnego wielorodzinnego    Brak sprzeciwu   2020/12/11    
WUIAB-I.6743.271.2020.DK, UNP;60111/WUiAB-XXIX/20   2020/11/02   Państwo Agnieszka Witos- Watras i Jacek Watras   ul. Przewiewna 42, Szczecin   4127-54   Budowa zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym        
WUiAB-I.6743.284.2020.DK, UNP: 62086/WUiAB/-XXIX/20   2020/11/02   Mariusz Miller MEGATON   ul. Pomorska 52, Szczecin   4066-5/1 i 9/6   Budowa zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku usługowego uzytkowanego   Brak sprzeciwu     22.12.2020r. - bez sprzeciwu  
59994/WUiAB/-XXIV/20   2020/10/30   ENEA Operator sp. z o. o.   ul. H. Ch. Andersena    dz.41/13, 41/14, 42, 43/2 obr 2012    rozbudowa sieci energetycznej nn 0,4 kV    Brak sprzeciwu   2020/11/10    
WUiAB-II.6743.255.2020.MB, UNP: 59945/WUiAB/-XXIX/20   2020/10/30   BRONISŁAW MOTYKA   ul. 5 Lipca 11/6, 70-375 Szczecin   dz. nr 112 z obr. 1023   ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z PODŁĄCZENIEM KOTŁA C.O. I C.W.U ORAZ INSTALACJA C.O.   Brak sprzeciwu   2020/12/07   Nie wnieisono sprzeciwu do zgłoszenia  
WUiAB-III.6743.264.2019.GD   2020/10/28   Anna Podedworna    Piękna 3/24, Szczecin   2106-7/10   demontaż wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2020/10/28   nie podlega zgłoszeniu administracji budowlanej  
UNP:62438/WUiAB/XXIX/20   2020/10/28   Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zakopiańskiej 15-16 z siedzibą zarządu: Administrator Sp. z o.o.    ul. Zakopiańska 15-16   ob. 2041, dz. 74   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z demontażem podgrzewaczy wody   Brak sprzeciwu   2020/11/18    
57050/20   2020/10/28   Wspólnota Mieszkaniowa "Zdrojowa 1-1a"   ul.Zdrojowa 1-1a, Sz-n   dz. 214, obręb 2033   Przebudowa instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych    Brak sprzeciwu   2020/10/28    
WUiAB-II.6743.250.2020.MB   2020/10/27   ARTUR SOSNÓWKA   ul. Wkrzańska 16/1, 72-020 Trzebież   dz. nr 38 z obr. 1034   PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ BUDOWA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALU MIESZKALNYM        
WUIAB-III.6743.268.2020.GD, UNP:59211/WUIAB/-XXIX/20   2020/10/27   Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości "Mickiewicza 151, 151A"   ul. Mickiewicza 151, 151A, 71-260 Szczecin   2067, 48/3   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z demontażem podgrzewaczy wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   Brak sprzeciwu   2020/11/12    
59230   2020/10/27   Celina Brzozowska   ul. Grzymińska 23/1   3035 - 14/5   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu z podłączeniem kotła C.O. i C.U.W.   Brak sprzeciwu   2020/11/09    
UNP: 58977/WUiAB/-XXIX/20   2020/10/26   Robert Kaszubowski   Zagłoby 22a/1   ob. 3094, dz. 41   wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2020/11/16    
57050/20   2020/10/26   Wspólnota Mieszkaniowa "Zdrojowa 1-1a"   ul. Zdrojowa 1-1a, Sz-n   dz.214, 97/1 obręb 2033   Przebudowa instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych         
58860/20   2020/10/26   Janicki Lesław   Krasickiego 1a/1   2070 - 19   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu z podłączeniem kotła c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym   Sprzeciw   2020/11/30   Wniesiono sprzeciw - decyzja z dn. 30.11.2020r.  
WUIAB-III.6743.259.2020.GD, UNP:57616/WUIAB/-II/20   2020/10/21   ANNA JASINA- KUŚNIERKIEWICZ   TRAUGUTTA 104, SZCZECIN   2072- 23   przebudowa i remont domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej   Sprzeciw   2020/11/27   Braków zgł. nie uzupełniono po postanowieniu  
58317/WUiAB/-XXIX/20   2020/10/21   Marek Szymański i Małgorzata Drzewiecka   ul. Noakowskiego 12/7 w Szczecinie   2148 - nr działki: 88   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej.   Brak sprzeciwu   2020/12/15    
58304/WUiAB/-XXIX/20   2020/10/21   Małgorzata Bucholc   Kamienna 12   ob. 3042 dz. 51   budowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2020/11/11    
60066/WUiAB/-XXIV/20   2020/10/21   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.    ul. H. Ch. Andersena    dz.nr 41/13, 41/14 z obrębu 2012    sieć gazowa średniego ciśnienia    Brak sprzeciwu   2020/11/02    
53368/20   2020/10/20   Krzysztof Bącalski   Witkiewicza 3/2   2080-166   Przebudowa wewnętzrnej instalacji gazu z podłaczeniem kotła c.o.o. i cwu w mieszkaniu        
53368/20   2020/10/20   Krzysztof Bącalski   Witkiewicza 3/2   2080-166   przebudowa wewnętrznej instalacji gazu z podłączeniem kotła c.o. i cwu w mieszkaniu   Brak sprzeciwu   2020/10/19    
57600/20   2020/10/20   Anna Borkowska   Stołczyńska 71/1 Szczecin   3053-3/7   przebudowa wewnętrznej instalacji gazu z kotłem gazowym   Brak sprzeciwu   2020/10/28    
WUiAB-II.6743.244.2020.MB, UNP: 57835/WUiAB/-XXIX/20   2020/10/19   ANNA BURDUN-DUCZEMIŃSKA   ul. Królowej Jadwigi 25/5, Szczecin   dz. nr 241 z obr. 1042   WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM KOTŁA GAZOWEGO DWUFUNKCYJNEGO   Brak sprzeciwu   2020/11/16   Dn. 16.11.2020r. przyjęto bez sprzeciwu pod nr 576/20  
WUiAB-I.6743.257.2020.MK   2020/10/19   POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.   ul. Jugosłowiańśka   DZ. NR 81 OBR. 4026, DZ. NR 21, 9/1 OBR. 4027 -    gazciąg niskiego ciśnienia dn 125 PE praz z przyłączem    Brak sprzeciwu   2020/11/10   SPR. NR 568/20  
WUiAB-II.6743.243.2020.MB, UNP: 57492/WUiAB/-XXIX/20   2020/10/16   WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY PL. ŻOŁNIERZA 17, 18, 19 I AL. WYZWOLENIA 2, 4, 4A   PL. ŻOŁNIERZA 17, 18, 19 I AL. WYZWOLENIA 2, 4, 4A   dz. nr 69 z obr. 1036   PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ   Brak sprzeciwu   2020/11/16   Dn. 16.11.2020r. przyjęto bez sprzeciwu pod nr 579/20  
WUIAB-I.6743.241.2020.DK, UNP: 6219/WUiAB-XXIX/19   2020/10/15   Krystyna Rusnak    ul. Batalionów Vhłopskich 97, Szczecin   4043-21/1   Rozbudowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu     26.11.2020r. - bez sprzeciwu  
57214/WUiAB/-XXIX/20   2020/10/15   Adamek Małgorzata   Elektoralna 2/2, Sz-n   4131- 2   Przebudowa wewn. instalacji gazowej w lok. mieszkalnym nr 2   Brak sprzeciwu   2020/11/06   Zgł. Nr 562/20  
WUiAB-II.6743.242.2020.JK, UNP: 57324/WUiAB/-XXIX/20   2020/10/15   WMN PRZY UL. EMILII PLATER 94-94A   UL. EMILII PLATER 94-94A SZCZECIN   3027-24   Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej polegająca na demontażu fragmentu instalacji w mieszkaniach i demontażu gazowych podgrzewaczy wody   Brak sprzeciwu      
57182/WUiAB/-XXIX/20   2020/10/14   Liga Obrony Kraju, Oddział Biura Zarządu Głównego w Poznaniu   Przestrzenna 13 Sz-n   4004-6/3   Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej        
57184/20   2020/10/14   Emilia Mądrzejewska   Bluszczowa 15/1   1072-1   Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2020/10/30    
57134/WUiAB/-XXIX/120   2020/10/14   Kuliński Krzysztof   Borowikowa 32, Sz-n   4195, 510/1   Bud. zewn. i wewn. instalacji gazowej dla bud. mieszkalnego jednorodzinnego.   Brak sprzeciwu   2020/11/05   zgłosz. nr 557/20  
UNP: 57220/WUiAB/-XXIX/20   2020/10/14   Szymon Kłoczko   Zajęcza 3/2, Szczecin   4085 - dz. nr 101/4   budowa wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2020/12/09    
WUiAB-IV.6743.207.2020.ML, UNP: 55355/WUiAB/-V/20   2020/10/12   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o   Sportowa, Łabędzia   2038 - 1/6, 21/12, 47/1, 47/7   przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z budową kanalizacji teletechnicznej dla jej potrzeb   Brak sprzeciwu      
56951/20   2020/10/12   Wspólnota Mieszkaniowa "Firlika 49, Nocznickiego 40"   ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin   3014, 4/6   Przebudowa instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych - demontaż podgrzewaczy gazowych   Brak sprzeciwu   2020/10/22    
WUiAB-IV.6743.210.2020.CT, UNP:55793/WUiAB/-V/20   2020/10/09   Pani Katarzyna Kaczmarek   Krańcowa 7/1   ob. 3093, dz. 44/1   przebudowa instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2020/10/28    
UNP: 56224/WUiAB/-XXIX/20   2020/10/08   Zbigniew Rój   ul. Helska 13, Szczecin   4025 - dz. nr 84   budowa wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem kotła c.o. w budynku usługowym   Brak sprzeciwu      
55562   2020/10/06   Mateusz Wiszniewski   Wyspiańskiego 70/1   2141 - 49   przebudowa budynku wraz z budową tarasu        
UNP: 55584/WUiAB/-V/20   2020/10/06   Irena i Józef Stankiewicz   al. Papieża Jana Pawła II 21/4   1025 - 59, 4/24   przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego c.o. i c.w.u. oraz kuchenki gazowej i montaż instalacji centralnego ogrzewania        
WUiAB-II.6743.236.2020.PD/JK, UNP: 55584/WUiAB/-V/20   2020/10/06   IRENA I JÓZEF STANKIEWICZ   AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 21/4   1025 - 59, 4/24   Przebudowia wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem kotła gazowego c.o. i c.w.u. oraz kuchenki gazowej 4 palnikowej    Brak sprzeciwu   2020/10/20    
UNP; 55026/WUIAB/XXIV/20   2020/10/05   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, Tarnów   ul. Olszynki Grochowskiej   4084, dz. nr: 48/14 i 48/15   budowa gazociągu średniego ciśnienia z PE DN 63    Brak sprzeciwu   2020/10/27   przyjęto bez sprzeciwu dnia 27.10.2020 r.  
55582/WUiAB/-XXIX/20   2020/10/05   HANDLOPEX S.A.   UL. TAMA POMORZAŃSKA 13J W SZCZECINIE   1058 - 12/8   BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ   Brak sprzeciwu   2020/12/08    
WUIAB-III.6743.269.2020.GD, UNP: 60294/WUIAB/XXIX/20   2020/10/02   Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 3-9, Przecznica 1-3, Ściegiennego 36-38   Dąbrowskiego 3-9, Przecznica 1-3, Ściegiennego 36-38   2153, 4/10   przebudowa instalacji gazowej wraz z demontażem pieców gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych   Brak sprzeciwu   2020/11/05   przekwalifikowanie na wniosek inwestora wniosku z dn. 02.10.2020r. o pozwolenie na budowę na zgłoszenie wg procedury XXIX  
WUIAB-III.6743.269.2020.GD, UNP: 60294/WUIAB/XXIX/20   2020/10/02   Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 3-9, Przecznica 1-3, Ściegiennego 36-38    Dąbrowskiego 3-9, Przecznica 1-3, Ściegiennego 36-38   2153,4/10   przebudowa instalacji gazowej wraz z demontażem pieców gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych   Brak sprzeciwu   2020/11/05   przekwalifikowanie na wniosek inwestora wniosku z dn. 02.10.2020r. o pozwolenie na budowę na zgłoszenie wg procedury XXIX  
WUIAB-III.6743.269.2020.GD, UNP: 60294/WUIAB/XXIX/20   2020/10/02   Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 3-9, Przecznica 1-3, Ściegiennego 36-38    Dąbrowskiego 3-9, Przecznica 1-3, Ściegiennego 36-38   2153, 4/10   przebudowa instalacji gazowej wraz z demontażem pieców gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych   Brak sprzeciwu   2020/11/05   przekwalifikowanie na wniosek inwestora wniosku z dn. 02.10.2020r. o pozwolenie na budowę na zgłoszenie wg procedury XXIX  
54607/WUiAB/-XXIV/20   2020/10/01   Baranowska Magdalena   ul. Gryfińska 15/4 Szczecin   4038-12   Wewnętrzna instalacja gazowa   Brak sprzeciwu      
UNP: 54727   2020/09/30   Pani Teresa Terlecka   ul. Przestrzenna 80/3, 70-800 Szczecin   4036-25/3 i 25/2   wewnętrzna instalacja gazowa   Sprzeciw   2020/11/13   decyzja - sprzeciw  
54657/20   2020/09/29   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie   ul. Abramowskiego   obręb 2072 - działka nr 275/1, obręb 2081 - działki nr: 37/1, 5/1, 7/2, 8, 10, 11, 12/2, 12/1, 15/2, 17, 18, 19, 20, 23/3   Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie   Brak sprzeciwu   2020/10/21   Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
54657/20   2020/09/29   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie   ul. Abramowskiego   obręb 2072 - dz. nr 275/1; obręb 2081 - dz. nr 37/1, 5/1, 7/2, 8, 10, 11, 12/2, 12/1, 15/2, 17, 18, 19, 20, 23/3   Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Abramowskiego w Szczecinie        
53903/WUiAB/-XXIX/20   2020/09/28   Gajdziel Andrzej   Królowej Korony Polskiej 26/6   1023-66   przebudowa instalacji gazowej   Brak sprzeciwu   2020/10/20   bez sprzeciwu dn. 20.10.2020  
WUiAB-II.6743.229.2020.JK, UNP: 53331/WUiAB/-XXIX/20   2020/09/25   DOROTA HAAS-KIMEL   AL. PIASTÓW 54/8   1042-204, 8/35   Wymiana kotła gazowego z otwartą komorą spalania na kocioł z zamkniętą komorą spalania i wykonanie nowego systemu odprowadzania spalin   Brak sprzeciwu      
53863/WUiAB/-XXIV/20   2020/09/24   Andrzej Hochoł   ul. Nauczycielska 10B   4201-128/1   Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej   Brak sprzeciwu      
53555/20   2020/09/23   Barbara Straus   Żytnia 9   obręb 2141 - działka 7/1   Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Żytniej 9 w Szczecinie        
53555/20   2020/09/23   Barbara Straus   Żytnia 9   obręb 2141 - działka 7/1   Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Żytniej 9 w Szczecinie   Brak sprzeciwu   2020/11/04   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
53548/20   2020/09/23   Michał Kapral   ul. Gronowa 28   2101-225   „budowie domku jednorodzinnego parterowego z użytkowym poddaszem całkowicie podpiwniczonego z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego z uzupełnieniem istniejącej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu”   Brak sprzeciwu   2020/12/30   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
53313/WUiAB/-XXIV/20   2020/09/23   Tomasz Budzelewski działający w imieniu TOMHOLD Tomasz Budzelewski   Sz-n, ul. Dobropole 4   4203- dz. nr 279   Wyk. zewn. i wewn. inst. gazowej dla potrzeb budynku produkcyjno-magazynowego i bud. nagazynowego.   Brak sprzeciwu   2020/10/14    
53548/20   2020/09/23   Kapral Michał   ul. Gronowa 28   2101-225   „budowa domku jednorodzinnego parterowego z użytkowym poddaszem całkowicie podpiwniczonego z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego z uzupełnieniem istniejącej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu”         
WUiAB-I.6743.223.2020.AO   2020/09/22   Podolska Marta   Mokradłowa   4195-26/11, 29, 26/10   Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego.   Wycofany   2020/10/13    
UNP: 52309/WUiAB/-XXIX/20   2020/09/22   Bogumił Warych   ul. Pyrzycka 14/2, 70-892 Szczecin   4201-76/1   budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego   Brak sprzeciwu   2020/10/14   przyjęto bez sprzeciwu pod nr 507/20  
UNP: 52305/WUiAB/-XXIX/20   2020/09/21   Maria Wysocka   ul. Pyrzycka 14/1, 70-892 Szczecin   4201-76/1   budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego   Brak sprzeciwu   2020/10/13   przyjęto bez sprzeciwu pod Nr 505/20  
50999/WUiAB/-XXIV/20   2020/09/16   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   Tczewska - Rumiankowa   4011-1, 135/5; 4098-45; 4209-137/7   Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV   Brak sprzeciwu      
51060/20   2020/09/16   Wenda Urszula   Radosna   4118-3, 4166-21, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6   Budowa sieci wodociągowej   Sprzeciw   2020/10/23    
UNP:51015/WUiAB/-XXIV/20   2020/09/16   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.,    ul. Przylesie   4106-12/1, 12/6, 18   budowa gazociągu ś/c dn 40PE wraz z przyłączem gazowym   Brak sprzeciwu   2020/10/02   wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu   
WUiAB-I.6743.210.2020.AO   2020/09/09   Enea Operator Sp. z o.o.   ul. Walecznych, Szczecin   4145-1/2,119/2,119/3, 4079-67/4, 4162-7/2, 4076-24/1, 24/3   budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV dla zasilenia pawilonu handlowego        
49141/20   2020/09/09   Edyta i Dawid Majka   Katowicka 9   2110 - 126   Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Sprzeciw   2020/10/27    
46977/20   2020/08/25   Anna i Stanisław Gorgul   Północna, Chłodna   2017-34/4,14/14, 14/10, 14/15, 14/4, 17/12, 15/6, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/13.   Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami wodociagowymi i kanalizacji sanitarnej   Brak sprzeciwu   2020/11/23    
WUiAB.6743.188.2020.ML   2020/08/25   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16   Upalna   2017 - 21/6, 21/7   budowa sieci gazowej średniego ciśnienia        
WUiAB-I.6743.187.2020.MK   2020/08/19   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   BALLADYNY   4094, 76   budowa przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV        
WUiAB-I.6743.156.2020.DK, UNP: 41904/WUiAB/-XXIV/20   2020/08/12   ENEA OPERATOR Sp. z .o.o.   yl. Tczewska, Szczecin   4098-7/1, 45, 4209-137/7   Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilenia działki nr 7/5 zi 7/8 obrębu 4098   Brak sprzeciwu     06.08.2020r. - bez sprzeciwu  
44753/WUIAB/-XXIV/20   2020/08/11   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   ul. Północna, Chłodna, Chmurna    2017 - 34/4, 15/11, 15/6, 17/12, 28/1   Przebudowa sieci gazowej średniego cisnienia DN125PE   Brak sprzeciwu   2020/08/18    
WUiAB-I.6743.185.2020.AO, UNP: 44959/WUiAB/-XXIV/20   2020/08/11   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   ul. Stepowa   4198-282, 4200-15/9   budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 mm    Brak sprzeciwu   2020/08/28   wydano zaświadczenie z urzędu  
44815/20   2020/08/10   PSG Sp. z o.o.   Drozdowa   2049-1,3/18,3/34   Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia   Brak sprzeciwu   2020/08/25    
WUiAB-I.6743.156.2020.DK, UNP: 41904/WUiAB/-XXIV/20   2020/08/06   ENEA Operator Spółka z o.o.    ul. Tczewska Szczecin   4098-7/1 i 45 oraz 4209-137/7   Budoa sieci elektroenergetycznej         
44230/WUiAB/-II/20   2020/08/06   Dominika Dulat    ul.Wojciechowskiego 8    działka nr 44 z obrębu 2033   przebudowie budynku jednorodzinnego   Brak sprzeciwu   2020/08/19    
44086   2020/08/05   ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań   ul.Sadowa/Owsiana/Samopomocy Chłopskiej   4103-dz. nr 7, 4104 - dz. nr 22 i 23/3   budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV   Brak sprzeciwu     przyjeto bez sprzeciwu pod nr 433/20  
43936/WUiAB/-XXIV/20   2020/08/04   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.   ul. Żniwna   2054-12/1, 1/5   Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia   Brak sprzeciwu   2020/08/18    
43613/20   2020/08/03   Władysław Kałucki   ul. Topolowa 40, Szczecin   4204, dz. nr 73   budowa przydomowego ganku i schodów   Brak sprzeciwu      
WUIAB.IV.6743.151.2020.MB   2020/07/20   POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.   UL. CHŁODNA - PÓŁNOCNA   OBRĘB 2017 - NR 17/12, 15/6, 15/15, 15/14, 15/11, 34/4    BUDOWA GAZOCIAGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA dn40 PE, CISNIENIE DO 0,50 MPa   Brak sprzeciwu   2020/07/22    
40489/20   2020/07/14   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.   Dąbska, Sz-n   4084-6/4, 4083-154/14, 154/4, 11/2, 154/2, 149/4, 19/1   Zadanie S2 cz.1 "Przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xdn600, 2xdn400 przy ul. Dąbskie i Przelotowej w Sz-nie"   Brak sprzeciwu   2020/09/16   zaśw. z uzędu o braku sprzeciwu.  
39243/20   2020/07/10   ENEA Operator Sp. z o.o.   ul. Krzywa   2112 - 48, 128   Sieć elektroenergetyczna 0,4kV wraz ze złączem ZKP   Brak sprzeciwu   2020/07/17    
38265/WUiAB/-II/20   2020/07/07   Katarzyna Wojciechowska   Miodowa   2016, 10/21   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego   Brak sprzeciwu   2020/07/15   318/20  
33292   2020/06/15   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   średnia   3006 - 19/31   sieć gazowa niskiego ciśnienia DN PE 90 mmm   Brak sprzeciwu   2020/07/03    
32763/20   2020/06/10   PSG Sp. z o.o.   ul. Deszczowa Sz-n   4195-42/2, 83/12   Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z PE dn 63.   Brak sprzeciwu   2020/07/01    
32096/20   2020/06/04   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   ul. Anny Marii   2049 - 6/14, 6/15, 19, 23/26   budowa sieci gazowej średniego ciśnienia    Brak sprzeciwu   2020/06/22   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
32096/20   2020/06/04   POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.   ul. Anny Marii   2049 - 61/4, 6/15, 23/26   budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63/40 mmPE        
30804/20   2020/06/03   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.,    Perłowa   3007 - 15/2, 15/4, 27/6   sieć gazowa średniego ciśnienia   Brak sprzeciwu     Nie wnieisono sprzeciwu do zgłoszenia  
UNP; 31069   2020/06/01   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.   ul. Metalowa/ Floriana Szarego   4113-15/3   budowa podziemnej sieci ciepłowniczej 2xDn65mm i 2xDn40 mm wraz z kanalizacją teletechniczną   Brak sprzeciwu   2020/07/27   wydano zaświadczenie z urzędu  
28238/2020   2020/05/14   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   ul. Tymiankowa, Szczecin   dz. 310, obręb 4202   siec gazowa średniego ciśnienia   Brak sprzeciwu      
27673/2020   2020/05/11   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   Lutyków Szczecin   4101, 15, 16/1, 16/2   sieć gazowa średniego ciśienia dn63PE         
26636/20   2020/04/29   POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.   Andersena   dz. nr 41/8, 42, 32/13, 32/9 obręb 2012   gazociąg średniego ciśnienia wraz z przyłaczem gazu do 3 bud. jednorodzinnych w rejonie ul. Andersena        
26636/20   2020/04/29   POLSKA SPÓŁÓKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.   ANDERSENA   dz. nr 41/8, 42, 32/13, 32/9 obręb 2012   GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIAWRAZ ZPRZYŁĄCZEM GAZU DO 3 BUD. JEDNORODZINNYCH W REJONIE UL. ANDERSENA    Brak sprzeciwu   2020/05/19    
25522/2020   2020/04/27   Animex Foods Sp. z o.o., Sp.K.   ul. Pomorska Szczecin   6/7 obreb 4063, 6/11 obreb 4064   stacja transforatorowa        
25474/20   2020/04/24   Sebastian Matuszny   Kadetów 2   2042 - 85   Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego   Sprzeciw   2020/06/29    
25448/WUiAB/XXIV/20   2020/04/23   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.,    ul. Gwiazdy Polarnej dz. 16/12 i 16/26 obręb 2016   obręb 2016 dz. 16/12 i 16/26    budowa gazociągu średniego ciśnieia z PE dn40 przy ulicy Gwiazdy Polarnej   Brak sprzeciwu     nr rej: 194/20  
24672/WUiAB/-XXIV/20   2020/04/17   POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.   Guliwera   2017 - 7/17, 7/34   budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40mm PE   Brak sprzeciwu      
UNP:23840/WUiAB/-II/20   2020/04/14   Katarzyna Sroka   ul. Jelenia 8, 70-791 Szczecin   4109 - dz. nr 70   wymiana istniejącego kotła gazowego na nowy kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 24 kW   Brak sprzeciwu   2020/05/08   przyjęto bez sprzeciwu dnia 08.05.2020 r. pod nr 196/20  
WUIAB-III.6743.73.2020.GD, UNP:22696   2020/04/14   SALAMON ROBERT   SYROKOMLI 7   2073- 44   przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego   Brak sprzeciwu   2020/04/29   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia  
23512/20   2020/04/08   ENEA Operator Sp. z o.o.   ul. Chmielna Szczecin   4094 - 75, 77   Budowa sieci elektroenergetycznej    Brak sprzeciwu      
WUiAB-III.6743.78.2020.JB   2020/04/07   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.   ul. Zbójnicka, Szczecin   dz. nr: 4/4, 5, 252/5, 252/4 z brębu 2132   Budowa gazociagu średniego ciśnienia   Brak sprzeciwu     Zaświadczenie z dnia 24.04.2020r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  
22233/20   2020/03/31   POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.   LEŚNY BRZEG   100/22, 100/23 OBRĘB 4010   GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA        
WUIAB-III.6743.71.2020.GD, UNP:21689   2020/03/23   STOWARZYSZENIE WRONIA 16   WRONIA   2053- 9, 16/20, 16/1-12   Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami   Brak sprzeciwu   2020/04/29    
21138/20   2020/03/19   stowarzyszenie zwykłe " WODA I KANALIZACJA NA ZIEMSKIEJ"   Ziemska   3006 DZ.268/1, 268/6, 268/2, 85, 261   sieĆ wodna, kanalizacyji sanitarnej i deszczowej z przyłączami        
WUiAB-II.6743.67.2020.JS UNP: 20443/WUiAB/-II/20   2020/03/12   MICHAŁ ROGAŚ   LUTNIANA 26   OBR 1022 - DZ. NR 26   PRZEBUDOWA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PRZY UL. LUTNIANEJ 26   Brak sprzeciwu   2020/04/23    
WUiAB-II.6743.67.2020.JS UNP: 20443/WUiAB/-II/20   2020/03/12   MICHAŁ ROGAŚ   LUTNIANA 26   OBR 1022 - DZ. NR 26   PRZEBUDOWA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PRZY UL. LUTNIANEJ 26        
20298/20   2020/03/11   Apartamenty Warszewo Sp. z o.o.   Szczecin, ul. Duńska 15   3082, 30/13, 3/13, 3/40, 45/1, 45/2,   sieć wodociągowa wraz z przyłączami   Brak sprzeciwu     Zaświadczenie z dn. 06.05.2020r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  
18258/20   2020/03/04   System Developer Robert Zembrzuski   Andersena   3262 - 7/24, 7/22   odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   Brak sprzeciwu   2020/03/24   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia  
18105/20   2020/03/04   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   ul. Chłopska Szczecin   4156-45, 14/3, 21/2, 22   Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE wraz z 10 przyłączami gazu niskiego ciśnienia dn 40 PE RC do zespołu budynków jednorodzinnych dwulokalowych   Brak sprzeciwu      
WUiAB.6743.37.2020.CT   2020/03/03   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.,    ul. Guliwera   2017 - 7/17, 7/34   BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN 40 mm PE   Wycofany     wycofano dnia 27.03.2020  
17309/WUiAB/-XXIV/20   2020/03/03   stowarzyszenie zwykłe "POD LASEM"   ul. Bukowska   obręb 3002 dz. 3/2, 25; obręb 3001 dz. 9, 10/16, 10/17   BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CIĄGU ULICY BUKOWSKIEJ   Brak sprzeciwu   2020/03/09    
WUIAB-I.6743.50.2020.AD/DK, UNP: 17860/WUiAB-I/20   2020/03/03   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.   ul. Owsiana, Szczecin   4100- 12,22, 23/3 i 23/4 oraz obr. 4217 - 63, 62/5 i 62/11   Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia   Brak sprzeciwu     brak  
16108/WUiAB/-XXIV/20   2020/02/26   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.    ul. Łomżyńska   nr 3, 7/16, 7/29 z obrębu 3043    budowa sieci gazowej   Brak sprzeciwu   2020/03/06    
15676/WUiAB/-XXIV/20   2020/02/25   POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.   UL. ŁĄCZNA, UL. PRZYJAZDNA   3084- 2/1, 2/9, 5/11, 113/24   Gazociąg średniego ciśnienia z PE dn 40 i 90 w Szczecinie        
15676/20   2020/02/25   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.,    ŁĄCZNA   3084- 2/1, 2/9, 5/11, 113/24   Gazociąg średniego ciśnienia z PE dn 40 i 90 w Szczecinie   Brak sprzeciwu   2020/03/16    
WUiAB-I,6740.44.2020.AO, UNP: 15675/WUiAB/-XXIV/20   2020/02/25   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.   ul. Borowikowa, 73-100 Tarnów   4195- 29, 18, 510/6   budowa gazociągu niskiego cisnienia z PE DN 63 i 90   Brak sprzeciwu   2020/03/10   wydano zaświadczenie z urzędu  
15179/20   2020/02/24   PSG Sp. z o.o.   Sz-n ul. Długa, Przedwiośnie, Gościniec   4096- 31, 48/2, 57   Budowa sieci gazowej ś/c dn 63        
13813/20   2020/02/19   PSG Sp. z o.o.   Sz-n ul. Zadumana   4201-321/1, 161/1, 161/2, 161/3   Budowa sieci gazowej ś/c dn 63/40 PE wraz z dwoma przyłączami        
10659/20   2020/02/10   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   ul. Cietrzewia Szczecin   2051 - 23/12, 16, 12/5   Budowa gazociągu średniego ciśnienia   Brak sprzeciwu   2020/03/03    
7807/20   2020/01/31   DEJBUD CONSTRUCTION MARCIN DEJ.   DZIKICH PLAŻ   3081 DZ.18/57, 18/58, 18/26, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4   CIEĆ WODNNA I KANALIAZCJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUD. JEDNORODZ.        
7807/20   2020/01/31   DEJBUD CONSTRUCTION MARCIN DEJ.   DZIKICH PLAŻ, FILIPINEK   3081 DZ.18/57, 18/58, 18/26, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4   SIEĆ WODNA I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUD. JEDNORODZINNYCH   Brak sprzeciwu   2020/02/11    
7030/20   2020/01/29   ENEA OPERATOR Sp. z .o.o.    Reduty Ordona   2076 - 196, 2079 - 124   Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN-0,4kV wraz z złączami kablowo-pomiarowymi zasilająca działki nr: 67 i 68   Brak sprzeciwu      
WUiAB-I.6743.21.2020.AO, UNP: 6878   2020/01/29   Pan Jakub Frątczak   ul. Świętochowskiego   4159- 7/3 i 6/21   rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami   Brak sprzeciwu   2020/03/02   przyjęto bez sprzeciwu. wydano zaświadczenie z urzedu  
UNP:6816/WUiAB/-I/20   2020/01/28   Andrzej Skoczek   ul. Zwierzyniecka 20, Szczecin   4085, dz. nr 98/6   przebudowa ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, jednorodzinnego;   Brak sprzeciwu   2020/03/19    
63464/20   2020/01/25   KATARZYNA KUSYK   GDYŃSKA 11/1, SZ-N   obręb 3208, dz.nr 42    przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym        
WUiAB-I.6743.14.2020.AD   2020/01/24   ENEA OPERATOR Sp. z .o.o.   ul. Walecznych, Szczecin   4145-1/2, 119/2, 119/3, 4079- 67/4, 4162- 7/2, 4076- 24/1   budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV dla zasilenia pawilonu handlowego        
5449/20   2020/01/23   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 26   3082 - 8/31, 44/6, 44/5, 44/4, 44/3   odcinek sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami    Brak sprzeciwu   2020/02/04    
2721/20   2020/01/13   Krzysztof Borkowski   Rosponda 31a   3077 - 209/13   przebudowa zewnętrznej sciany budynku jednorodzinnego   Brak sprzeciwu   2020/02/28    
WUiAB.6743.13.2020.ML   2020/01/13   Ewa Deskur   71-742 Szczecin ul. Okólna 90   3070, 17   przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej    Brak sprzeciwu      
WUiAB-I.6743.3.2020.AD   2020/01/10   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.,    ul. Małej Łąki, Szczecin   4199 - 258/22, 258/25, 257/25   Budowa gazociagu średniego ciśnienia wraz z przyłaczem gazowym   Brak sprzeciwu     wniosek uzupełniono dn. 14.01.2020 r. oraz dn. 17.02.2020 r., wniosek przyjęto bez sprzeciwu dn. 10.03.2020 r.  
2159/2020   2020/01/10   Mikita Eugeniusz   Gruszkowa 12   2101 - 131   Przebudowa i rozbudowa domu jednorodzinnego   Sprzeciw   2020/02/24    
WUiAB-I.6743.255.2019.MK   2019/12/31   SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP.Z O.O.   ul. Przelotowa, Walecznych, Mączna   dz. nr 10, 11/1, 12/1, 12/2 obr. 4076;   Przyłączenie planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie (dzielnica Podjuchy) do mijskiej sieci ciepłowniczej - ETAP II   Brak sprzeciwu   2019/12/31    
UNP: 88812/19   2019/12/19   Gmina Miasto Szczecin- Wydział Inwestycji Miejskich   ul. Babiego Lata, Czarnogórska, Belgradzka, Bośniacka, Goleniowska   4027-57, 58/2, 4028- 22/22, 22/24, 22/31, 22/36, 25, 26/1, 159, 160/2, 4031- 120   przebudowa pasów drogowych ul. Babiego lata, Czarnogórskiej, Belgradzkiej i Bośniackiej wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej (wraz z jej rozbudową), przeubdową kanalizacji sanitarnej, budową oświetlenia ulicy oraz budową kanalizacji kablowej   Brak sprzeciwu     brak sprzeciwu  
88044/19   2019/12/18   MARBUD DEVELOPER Cymborski, Raczyński Sp. j.   ul. Braniborska   dz. 138/1 obręb 2134   Budowa odcinka sieci wodociągowej   Brak sprzeciwu   2020/01/29    
86703/WUiAB/-XXIV/19   2019/12/13   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.    Chłodna   dz.nr 17/10, 27/1, 27/4 , obr. 2017   budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE    Brak sprzeciwu   2019/12/19    
WUiAB-IV.6743.254.2019.ML, UNP: 72922/WUiAB/-II/19   2019/12/02   Bożena Witkowska   71-457 Szczecin ul. Gila 7   2041-44   przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej         
82523/WUiAB/-XXIV/19   2019/12/02   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   Stepowa   4200-13/1; 4198-282   Sieć gazowa średniego ciśnienia dn40 PE   Brak sprzeciwu      
79476/19   2019/11/22   ENEA OPERATOR Sp. z .o.o.   ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań   4090-105/1, 4093-73   budowa sieci elektroenergetycznej dla celów zasilania domu jednorodzinnego przy ul. Jarząbków 33 w Sz-nie.   Brak sprzeciwu   2019/12/13    
WUiAB-I.6743.239.2019.AO, UNP: 79033   2019/11/21   PKP Energetyka SA, ul.Hoża 63/67, 00-681 Warszawa   ul. jesienna 14B   4054-10/8   Budowa kontenerowej stacji transformatorowej    Brak sprzeciwu   2019/12/13   brak sprzeciwu  
79028/19   2019/11/21   Andrzej Grochola   Zabużańska 33a, Szczecin   2095 - 79/4, 77/4   Rozbudowa budynku mieszkalnego w zabudowie bliżniaczej   Brak sprzeciwu   2020/02/18   NR 59/20  
WUiAB-III.6743.320.2019.GD   2019/11/19   NCT I Sp. z o.o. Sp.K.   Mieszka I    2142 - 6/1   zgłoszenie budowy stacji transformatorowej 15/04 kV   Brak sprzeciwu   2019/12/16    
WUiAB.6743.194.2019.MK   2019/11/18   Piotr Buchwał   ul. Wrzesińska   dz. nr 149/3, obr. 4026, dz. nr 23 obr. 4025   budowa sieci wodociagowej i kanlaizacyjnej   Brak sprzeciwu   2019/11/13   spr. nr 641/19   
WUIAB-III.6743.318.2019.GD, UNP; 76950   2019/11/13   Jarosłąw Dębowski   Domańskiego 8   dz. nr 229/1 , obręb 2072   wymiana nadproży okiennych w ścianach zewnętrznych budynku jednoorodzinnego   Brak sprzeciwu   2019/11/27    
WUIAB-III.6743.318.2019.GD, UNP;76950   2019/11/13   Jarosłąw Dębowski   Domańskiego 8   dz. nr 229/1 , obręb 2072   wymiana nadproży okiennych w ścianach zewn. budynku jednorodzinnego   Brak sprzeciwu   2019/11/27    
76711/19   2019/11/13   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.   Radosna, Morwowa, Chojnicka, Sąsiedzka   4118-3, 12, 6/4, 13/2; 4119-28; 4129-46/18, 46/20, 48/2, 52/3, 52/4, 51/4, 118/1, 118/2, 60/4, 58/3; 4130-12, 8/1, 8/5, 8/6   Budowa sieci ciepłowniczej wraz zkanalziacją teletechniczną   Brak sprzeciwu      
76889/19   2019/11/13   Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego   ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin   1088 - 18, 5, 20, 12/3, 11/1   Budowa sieci oświetlenia ulicznego   Brak sprzeciwu   2019/12/13    
74981/19   2019/11/08   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.   ul. Walecznych, Mączna   4076-12/2; 4162-7/2; 4079-67/4; 4145-1/3; 4189-7/1, 119, 11/11   Sieć ciepłownicza 2xDn250/450mm z olowanych wraz z siecią kanalizacji teletechnicznej   Brak sprzeciwu      
WUiAB-I.6743.227.2019.AD   2019/11/06   Bartosz Buda   ul. Aroniowa   4090- 73, 115, 110/4, 170/3   budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   Brak sprzeciwu     zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu dnia 07.01.2020 r.  
WUiAB.6743..218.2019.MK   2019/11/05   ENEA OPERATOR Sp. z .o.o.   UL. LUBCZYŃSKA   4003 - 434   Przebudowa słupa linii napowietrznej 15kV, likwidacja linii napowietrznej 15 kV nr 181 w Szczecinie i Załomiu   Brak sprzeciwu   2019/11/13   przyjęto bez sprzeciwu w dn. 13.11.2019r. spr. nr 640/19  
74790/19   2019/11/05   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   Miodowa   2012; 12, 18/10, 27   gazociąg średniego ciśnienia dn 40PE wraz z przyłączami   Brak sprzeciwu   2019/11/18    
73537/19   2019/10/29   MARBUD DEVELOPER Cymborski, Raczyński Sp. j.   Braniborska   2134, 138/1   Budowa odcinka sieci wodociągowej   Wycofany   2019/12/05    
UNP: 81017/WUiAB/-XXIV/19   2019/10/25   LOTOS PALIWA Sp. z o.o.   Ul. Merkatora   obręb: 1107, działka nr 4/15   budowa i przebudowa sieci wod.-kan., przebudowa ul. Merkatora   Brak sprzeciwu   2019/12/24    
69280/WUiAB/-XXIV/19   2019/10/11   Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o.   ul. Wronia, Szczecin   dz. nr 1, obręb 2051 i dz. nr: 9, 10/22, obręb 2053   Budowa gazociagu średniego ciśnienia.   Brak sprzeciwu   2019/10/25   Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu.  
68858/19   2019/10/10   Fundusz Mieszkaniowo Handlowy Sp. z o.o.   ul. Modra   dz. nr 59/5, 59/2, 33, 34 obr. 2044   budowa sieci kanalizacji deszczowej   Sprzeciw   2019/12/11    
67255/19   2019/10/04   ENEA OPERATOR Sp. z .o.o.   ul. Gdańska Sz-n   1108-3/6   Siec tymczasowa elektroenergetyczna rozdzielcza kablowa 0,4 kV   Brak sprzeciwu   2019/11/06    
UNP: 66367, WUiAB-I.6743.190.2019.AO   2019/10/02   Enea Operator Sp. z o.o.   ul. Stepowa   4195-174/3, 4198-285, 4200-13/1   budowa sieci elektroenergetycznej dla celów zasilania działek nr 13/2-13/3   Brak sprzeciwu   2019/11/18   przyjęto bez sprzeciwu w dniu 18.11.2019 r. pod nr 652/19  
66578/WUiAB/-XXIV/19   2019/10/02   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.,    Okólna   3070, nr 92/13, 92/15, 9   Gazociąg n/c   Brak sprzeciwu   2019/10/07    
66001/19   2019/10/01   Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o.   ul. Braniborska   dz. nr 68/10 i 138/1 obręb 2134   Budowa gazociągów niskiego ciśnienia   Brak sprzeciwu   2019/11/21    
65906/19   2019/10/01   POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.   Gwiazdy Polarnej   2017-17/4   gazociąg średniego ciśnienia dn125 PE   Brak sprzeciwu   2019/10/03    
65418/19   2019/09/27   POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.   ul. Łukasińskiego/Janka Muzykanta   dz. 8,20,2,14,5/1 obr. 2055   Budowa gazociągu średniego ciśnienia   Brak sprzeciwu   2019/10/14   Zaświadczenie z dn. 14.10.2019r. - nie wniesiono sprzeciwu  
58608/19   2019/09/26   SZCZECINSKA ENERGETYKA CIEPLNA   OSTOI-ZAGÓRSKIEGO, SZOSA POLSKA, POLICKA, ROMANA   3002 DZ.25, 15/1, 3006 DZ.26/1, 27, 3004 DZ.45/14, 28/7, 28/9,28/10, 45/8   SIEĆ CIEPŁOWNICZA I TELEKOMUNIKACYJNA - PRZYŁĄCZENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W REJONIE UL. SZOSA POLSKA-POLICKA   Brak sprzeciwu   2019/09/26    
58608/19   2019/09/26   SZCZECINSKA ENERGETYKA CIEPLNA   OSTOI-ZAGÓRSKIEGO, SZOSA POLSKA, POLICKA, ROMANA   3002 DZ.25, 15/1, 3006 DZ.26/1, 27, 3004 DZ.45/14, 28/7, 28/9,28/10, 45/8   SIEĆ CIEPŁOWNICZA I TELEKOMUNIKACYJNA - PRZYLACZENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO   Brak sprzeciwu   2019/09/26    
62785/19   2019/09/19   SZCZECINSKA ENERGETYKA CIEPLNA   RUGIAŃSKA   3100 DZ.24,25/53, 3097DZ.11/10, 11/11, 12/14, 12/19, 86/15, 86/16, 87    PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ W UL. RUGIAŃSKIEJ OD KOMORY C39 DO KOMORY D42 W SZCZECINIE   Brak sprzeciwu   2019/10/02    
WUIAB-I.6743.180.2019.DK, UNP;609267/WUiAB-I/19   2019/09/16   ENEA Operator Sp. z o.o.    ul. Bukszpanowa   4168-47   budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Brak sprzeciwu     brak  
60965/WUiAB/-XXIV/19   2019/09/16   Monika, Maciej Pyzik   ul. Wiklinowa   4106 - 34, 39   Sieć wodociągowa z przyłączem   Brak sprzeciwu      
60390/19   2019/09/13   PSG Sp. z o.o.   Szczecin ul. Senna   4195 - 80, 512/5   Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn63PE   Brak sprzeciwu   2019/10/04    
UNP: 59809, WUiAB-I.6743.186.2019.AO   2019/09/12   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów   4026-151/4   budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy dn 63 mm   Brak sprzeciwu   2019/11/12   Przyjęto bez sprzeciwu dn. 12.11.19 r. pod nr 638/19  
WUiAB-II.6743.277.2019.JS, UNP:58603/WUiAB/-XXIV/19   2019/09/06   SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O. O.   WIELKOPOLSKA   1025 - 1/10, 185   PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ DN200 PRZY UL. WIELKOPOLSKIEJ OD KOMORY D1-25-7 DO BUDYNKU PRZY UL. PODHALAŃSKIEJ 7A W SZCZECINIE        
UNP: 58541/19   2019/09/06   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   ul. Okulickiego   dz. 88 z obr. 2108, dz. 15/22 z obr. 2093   Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia   Brak sprzeciwu   2019/09/23   Zaświadczenie z dn. 23.09.2019r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  
WUiAB-II.6743.277.2019.JS, UNP:58603/WUiAB/-XXIV/19   2019/09/06   SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O. O.   WIELKOPOLSKA   1025 - 1/10, 185   PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ DN200 PRZY UL. WIELKOPOLSKIEJ OD KOMORY D1-25-7 DO BUDYNKU PRZY UL. PODHALAŃSKIEJ 7A W SZCZECINIE   Brak sprzeciwu   2019/09/30    
58702/19   2019/09/06   Lidia i Grzegorz Niewisiewicz   ul. Ranowska 4a    3036 - 75   Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego   Brak sprzeciwu   2019/09/12    
586/19   2019/09/06   Szczecińska Energetyka Cieplna   OSTOI-ZAGÓRSKIEGO, SZOSA POLSKA, POLICKA, ROMANA   3002 DZ.25, 15/1, 3006 DZ.26/1, 27, 3004 DZ.45/14, 28/7, 28/9,28/10, 45/8   SIEĆ CIEPŁOWNICZA - PRZYŁĄCZENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W REJONIE UL. SZOSA POLSKA-POLICKA        
WUiAB-IV.6743.218.2019.ML, UNP: 58544/WUiAB/-XXIV/19   2019/09/06   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.   Poznańska, Szczecin   3074 - 27/5, 37   sieć gazowa niskiego ciśnienia   Brak sprzeciwu   2019/09/19    
57659/19   2019/09/03   ENEA OPERATOR Sp. z .o.o.   Przestrzenna   4304-2/7, 1/5   Wykonanie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV        
WUiAB-IV.6743.203.2019.ML   2019/09/02   UMA Poland 1 Sp. z o.o.   Szczecin, ul.Ostrowska    3030 - dz.11/9, 11/11    sieci wodno-kanalizacyjne i deszczowe dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej   Brak sprzeciwu      
53171/19   2019/08/23   MODEHPOLMO II Sp. z o.o.   Zakładowa Szczecin   2030 - 72/8, 57/2, 5/18   Budowa sieci wodociągowej z przyłaczem i lokalizacją hydrantu oraz budowa sieci kanalizacji ogolnospławnej   Brak sprzeciwu   2019/08/23    
53392/2019   2019/08/13   POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTW SP. Z O.O.   URODZAJNA   4088, DZ. 1, 4009 DZ. 68/3, 68/4, 68/6, 68/8   Gazociąg średniego ciśnienia w ulicy Urodzajnej        
53370/19   2019/08/13   DNHS PARK Sp. z o.o.   Południowa   2150 - 1/4, 1/5   budowa sieci gazowej ś/c (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niz 0,5 MPa) dn63PE wraz z przyłączami dla zespołu zabudowy handlowo - usługowej   Brak sprzeciwu   2019/09/04   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia  
52776/19   2019/08/12   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o   Inwalidzka    3046 - 1; 3043 - 19/2   Gazociąg niskiego ciśnienia z PE dn 63   Brak sprzeciwu   2019/08/19   Nie wniesiono sprzeciwu  
WUiAB-II.6743.247.2019.JS, UNP: 51888/WUiAB/-XXIV/19   2019/08/07   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o   ul. Sołtysia, ul. Kurkowa, ul. Panieńska, ul. Grodzka, ul. Szewska, ul. Ks. Mściwoja II   1037 - 40/12, 9/1, 9/2, 40/18, 40/19, 40/26, 41/3, 41/8, 8/1, 8/2, 8/3   Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2xDn125, 2xDn100, 2xDn65, 2xDn50, 2xDn40, 2xDn32 z rur preizolowanych wraz z kanalizacją teletechniczną 2xRHDPE 40/3,7        
WUiAB-II.6743.247.2019.JS, UNP: 51888/WUiAB/-XXIV/19   2019/08/07   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o   ul. Sołtysia, ul. Kurkowa, ul. Panieńska, ul. Grodzka, ul. Szewska, ul. Ks. Mściwoja II   1037 - 40/12, 9/1, 9/2, 40/18, 40/19, 40/26, 41/3, 41/8, 8/1, 8/2, 8/3   Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2xDn125, 2xDn100, 2xDn65, 2xDn50, 2xDn40, 2xDn32 z rur preizolowanych wraz z kanalizacją teletechniczną 2xRHDPE 40/3,7   Brak sprzeciwu   2019/08/21    
WUiAB-I.6743.153.2019.BA UNP: 51879/WUiAB/-XXIV/19   2019/08/07   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.   ul. Przelotowa - Walecznych - Mączna   4076 - 10, 11/1, 12/1, 12/2; 4162 - 7/2; 4079 - 67/4; 4145 - 1/1; 4189 - 7/1, 11/11, 119; 4163 - 18   Sieć siepłownicza Dn250+250/710 mm z rur preizolowanych wraz z kanalizacją teletechniczną   Wycofany      
WUIAB-IV.6743.198.2019.AF, UNP;51410/WUiAB-XXIV/19   2019/08/06   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o   Ziemska   3006 - 261, 268/2   budowa sieci gazowej   Brak sprzeciwu   2019/08/21    
48292/WUiAB/-XXIV/19   2019/07/22   Express-Home Deweloper Sp. z o. o.    ul. Andersena 11    nr 32/9, 32/13 z obrębu 2012    siec wodociągowa i kanalizacji sanitarnej    Brak sprzeciwu   2019/07/24    
UNP: 46756/WUiAB/-XXIV/19, WUiAB-I.6743.137.2019.AO   2019/07/15   Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa   ul. Goplańska, Ińska, Szybowcowa   4030-40/3, 35/3, 43/5, 35/14, 4029-78/6   budowa sieci telekomunikacyjnej   Brak sprzeciwu   2019/09/09   przyjeto bez sprzeciwu pod Nr 508/19  
WUiAB-I.6743.139.2019.BA 46755/WUiAB/-XXIV/19   2019/07/15   Orange Polska S.A.   Babiego Lata, Goplańska, Miedwiańska, Regalicka   4030-35/13, 4030-40/3, 4030-82/1, 4030-41   Budowa sieci telekomunikacyjnej   Brak sprzeciwu      
WUiAB-II.6743.197.2019.JS, UNP:44895/WUiAB/-XXIV/19   2019/07/05   SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O. O.   al. Niepodległości, ul. Kaszubska, ul. Bogurodzicy, ul. Św. Wojciecha   48/2, 35, 15/3, 22, 52/2 z obr. 1036, 42, 206, 203, 110, 158, 140/6 z obr. 1035   przebudowa sieci ciepłowniczej Dn200, Dn100, Dn80, Dn50, Dn40 wraz z przyłączeniam przy al. Niepodległości, ul. Kaszubskiej, Bogurodzicy i Św. Wojciecha   Brak sprzeciwu     Przyjęto bez sprzeciwu dn. 29.07.2019 r.  
44964/WUiAB/-XXIV/19   2019/07/05   Jarosław Kaczmarek   ul. Stepowa Szczecin   4200-14/12; 4198-282   Sieć wodociągowa z przyłączami   Brak sprzeciwu      
WUiAB-II.6743.197.2019.MH, UNP:44895/WUiAB/-XXIV/19   2019/07/05   Szczecińska Energetyka Cieplna   al. Niepodległości, ul. Kaszubska, ul. Bogurodzicy, ul. Św. Wojciecha   48/2, 35, 15/3, 22, 52/2 z obr. 1036, 42, 206, 203, 110, 158, 140/6 z obr. 1035   przebudowa sieci ciepłowniczej Dn200, Dn100, Dn80, Dn50, Dn40 wraz z przyłączeniam przy al. Niepodległości, ul. Kaszubskiej, Bogurodzicy i Św. Wojciecha        
WUiAB-I.6743.125.2019.HN, UNP: 42012/WUiAB/-XXIV/19   2019/06/24   ENEA Operator Sp. z o.o.,60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 58   Kmiecika/Zimowa   4051, - dz, nr: 21, 14/1, 22/2, 9/16, 9/18   przyłącze elektroenergetyczne i odcinek sieci dla potrzeb zasilania obiektu handlowo-usł. przy ul. Struga 29   Brak sprzeciwu     przyjęto bez sprzeciwu dnia 21.08.2019 r. pod nr 475/19  
WUiAB-II.6743.180.2019.MB, UNP: 41439/WUiAB/-XXIV/19   2019/06/19   SEC Sp. z o.o.   Św. Wojciecha, Więckowskiego, Woj. Polskiego   1035-36, 37, 38, 204/9, 204/5, - 1041-6/7, 98, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 63, 6/17   Przebudowa linii ciepłowniczej Dn200, Dn100, Dn80, Dn40 wraz z przyłączami   Brak sprzeciwu     przyjęto bez sprzeciwu dnia 15.07.2019 r.  
WUiAB-II.6743.180.2019.MB, UNP: 41439/WUiAB/-XXIV/19   2019/06/19   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.   Św. Wojciecha, Więckowskiego, Wojska Polskiego   1035-36, 37, 38, 204/9, 204/5; 1041-6/7, 98, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 63, 6/17   Przebudowa linii ciepłowniczej Dn200, Dn100, Dn80 i Dn40 wraz z przyłączami        
41211/19   2019/06/18   AOS Sp. z o.o. Sp. K.   Białowieska   2142 - 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 4/2, 5   Likwidacja i budowa nowessj stacji transformatorowej   Sprzeciw   2019/08/21    
40616/WUiAB/-XXIV/19   2019/06/17   Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Okręg w Szczecinie, Rodzinny Ogród Działkowy "Puszcza"   ul. Chłopska   dz. nr 22/12, 22/13, 22/14,22/21...obr. 4157, 9/2, 10/5, 10/7,10/9...obr.4159   budowa działkowej sieci elektroenergetycznej do zasilania działek ogrodowych   Brak sprzeciwu   2019/07/30    
40572/19   2019/06/12   SEC Sp. z o.o.   Szczecin, ul. Zbożowa 4   25/7 obr. 3074, 25, 3/1, 2/5, 2/2, 50/17, 50/9, 50/7 obr. 3065   rozbudowa systemu ciepłowni SEC Sp. z o.o. - sie ciepłownicza wraz z odwodnieniem i sieć teletechniczna   Brak sprzeciwu   2019/07/04    
37900/19   2019/06/04   Fundusz Mieszkaniowo Handlowy Sp. z o.o.   Modra   2044 - 59/2, 59/5, 34, 33   budowa sieci kanalizacji deszczowej   Sprzeciw   2019/07/12   wniesiono sprzeciw - decyzja z dn. 12.07.2019  
WUiAB-I.6743.104.2019.MK   2019/05/30   SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.   UL. RADOSNA, MORWOWA, CHOJNICKA, SĄSIEDZKA   3dr, 12, 6/4, 13/2dr obręb 4118; 28dr obręb 4119; 46/18, 46/20dr,48/2dr, 52/3dr, 52/4dr, 118/1dr, 118/2, 60/4, 58/3 51/4 obręb 4129, 12dr, 8/1, 8/5, 8/6, obręb 4130   Sieć ciepłownicza Dn250 , 250 /710mm wraz z kanalizacacją teletechniczną - ETAP 3   Sprzeciw      
WUiAB-II.6743.151.2019.JS, UNP: 34932/WUiAB/-XXIV/19   2019/05/28   SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O. O.   SOŁTYSIA/KURKOWA/PANIEŃSKA   1037 - 40/12, 9/1, 9/2, 40/18, 40/19, 40/26, 41/3, 41/8, 8/1, 8/2, 8/3   Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z rur preizolowanych - Stare Miasto        
35723/WUiAB/-XXIV/19   2019/05/27   Orange Polska S.A   ul.: Babiego Lata, Goleniowska, Goplańska, Ińska, Miedwiańska, Notecka, Nysy, Regalicka, Szybowcowa   dz. nr: 35/13, 44, 40/3, 35/3, 82/1, 43/4, 42, 41, 43/5, 35/14 ob. 4030, dz. nr 78/6 ob. 4029   budowa linii telekomunikacyjnej wraz z przyłączami        
WUiAB-I.6743.102.2019.AD   2019/05/27   Orange Polska S.A   Babiego Lata,, Goleniowska, Goplańska, Ińska, Miedwiańska, Notecka, Nysy, Regalicka, Szybowcowa   4030-35/13, 44, 40/3, 35/3, 82/1, 43/4, 42, 41, 43/5, 35/14; 4029 - 78/6   budowa sieci telekomunikacyjnej   Wycofany      
WUiAB-II.6743.151.2019.JS, UNP: 34932/WUiAB/-XXIV/19   2019/05/23   SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O. O.   SOŁTYSIA/KURKOWA/PANIEŃSKA   1037 - 40/12, 9/1, 9/2, 40/18, 40/19, 40/26, 41/3, 41/8, 8/1, 8/2, 8/3   Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z rur preizolowanych - Stare Miasto   Wycofany     WYCOFANO DN. 25.06.2019 R.  
29077/19   2019/04/26   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   Bluszczowa    obr. 1072 dz. nr 34/3, 34/21, 41, 48/1, 48/2, 49, 50,132/4, 132/6, 139/2, 139/4   Budowa i przebudowa sieci wodociągowej   Brak sprzeciwu   2019/05/14   zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  
27507/19   2019/04/18   Rzeczycka Magdalena   Olszynki Grochowskiej 5, Szczecin   4147-37/6   Przebudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gabinet stomatologiczny.   Brak sprzeciwu   2019/06/05   Dn. 05.06.19 r. przyjęto bez sprzeciwu pod nr 318/19  
WUiAB-I.6743.58.2019.MK   2019/04/16   Barbara Tomaszewska-Stachy, Ryszard Stachy   ul. Owcza 1, Szczecin   dz. nr 247 obr. 4085   przebudowa przegród zewnętrznych   Brak sprzeciwu   2019/04/24   przyjęto bez sprzeciwu - sprawa nr 210/19  
24636/19   2019/04/08   SZCZECINSKA ENERGETYKA CIEPLNA   SZOSA POLSKA, ZAGÓRSKIEGO,WKRZAŃSKA ,ŁACZNA   3002 DZ.25, 3066 DZ.4/8..., 3081 DZ.15/4..., 3085 DZ.3/172   SIEĆ CIEPŁOWNICZA - PRZYŁĄCZENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W REJONIE UL. SZOSA POLSKA-POLICKA   Brak sprzeciwu   2019/04/24    
23061/2019   2019/04/03   Sylwia i Piotr Kulińscy   ul. Pasieczna   4195, 156/6   przebudowa budynku mieszkalnego- nadbudowa dachu        
23236/19   2019/04/03   ENAEA OPERATOR SP Z O.O.   WOŁODYJOWSKIEGO   3093- 33/9, 50/32, 134/2, 50/72, 128   SIEC ENERGET. NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 kV   Brak sprzeciwu   2019/04/12    
WUIAB-I.6743.66.2019.AD, UNP: 20583/WUiAB/-XXIV/19   2019/03/26   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   Batalionów Chłopskich, Jaracza , Sanatoryjna Szczecin   4168 -28/3, 24/1, 5/1, 30/30, 30/33, 30/34, 31/1, 32/8   Rozbudowa sieci eleketroenergetycznej kablowej 0,4kV   Brak sprzeciwu     brak  
20990/2019   2019/03/26   Kowalczyk Adam   Szczecin, ul.Belgijska, Holenderska   3082 - 8/31, 8/33   odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   Brak sprzeciwu   2019/04/09    
19861/WUiAB/-XXIV/19   2019/03/21   Gmina Miasto Szczecin - ZBiLK   ul. Dunikowskiego   dz. nr 3/43 i 3/44 obr. 1054   Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego   Brak sprzeciwu   2019/04/03   zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzecwiu z dn. 03.04.2019  
WUiAB-I.6743.68.2019.AO, UNP: 19649   2019/03/21   Katarzyna Sobocińska   ul. Gradowa    4179-7/5   budynek mieszkalny jednorodzinny   Sprzeciw   2019/04/03    
19965/WUiAB/XXIV/19   2019/03/21   Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.   ul. Stroma   obr. 1072, dz. nr 49, 50   Budowa i przebudowa sieci wodociągowej   Brak sprzeciwu   2019/05/14   zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  
19175/19   2019/03/19   SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA    UL. WŁODZIMIERZA OSTOI - ZAGÓRSKIEGO   3002 - 25   BUDOWA SIECI CIEPLNEJ    Brak sprzeciwu   2019/03/25   Nie wniesiono sprzeciwu  
UNP18376/WUIAB/XXIV/19   2019/03/15   HENRYK KOŁODZIEJ - F.O. "BUDOM HENRYK KOŁODZIEJ"   OKULICKIEGO   OBR. 2092, DZ.15/22, OBR. 2108 DZ. 88   odcinki sieci kan. sanitarnej, kan. deszczowej, wodociągowej   Brak sprzeciwu      
14831/2019   2019/03/04   Modehpolmo Sp. z o.o.   al. Wojska Polskiego 187 Szczecin   2064, 11/2   zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączem i kontenerowej stacji transformatorowej w celu zasilenia zabudowy wielorodzinnej przy al. Wojska Polskiego 187   Brak sprzeciwu   2019/03/08   zaświadczenie o braku sprzeciwu z dnia 08.03.2019r.  
13837/19   2019/02/27   ZBÓJNICKA Sp. z o.o. Sp. K. Adrian Wołejsza    ZBÓJNICKA   2132, 4/4dr, 5dr, 252/4, 252/5    „budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci wodociągowej z przyłączami, sieci zasilającej”    Brak sprzeciwu   2019/04/17    
WUiAB-II.6743.40.2019.JS, UNP: 13107/WUiAB/-V/19   2019/02/25   Szczecińska Energetyka Cieplna sp. z o.o   Zbożowa 4, 70-653 Szczecin   obr. 1085 - dz. nr 11, 8, 5/13, 5/16   Budowa sieci światłowodowej    Brak sprzeciwu   2019/03/13    
WUiAB-I.6743.38.2019.MK   2019/02/22   ENEA Operator Sp. z o.o.,60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 58   UL. DESZCZOWA, UL. KLONOWA, UL. TRAWIASTA   OBR. 4195 DZ. NR 42/2, 83/12, 147/4, 509/1,   SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA ROZDZIELCZA KABLOWA 0,4 kV    Brak sprzeciwu   2019/03/04   przyjęto bez sprzeciwu pod Nr 91/19  
WUIAB-III.6743.39.2019.MR, UNP;11475/WUiAB-XXIV/19   2019/02/19   ENEA OPERATOR Sp. z .o.o.   ul. Wronia, Szczecin   2051 -1, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12   budowa sieci elektroenergetycznej rozdzielczej kablowej 0,4 kV celem zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11 przy ul. Wroniej/Bocznej w Szczecinie   Brak sprzeciwu      
7188/19   2019/02/01   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   ZBÓJNICKA   2132 - 4/4, 246/25, 252/5   Sieć elektroenergetyczna rozdzielcza kablowa 0,4kV dla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Zbójnickiej dz. nr 252/4 i 252/5 w Szczecinie    Brak sprzeciwu   2019/02/25   Nie wnieisono sprzeciwu do zgłoszenia  
WUiAB-I.6743.19.2019.MK   2019/01/30   MARIA I ANDRZEJ PARZYCH   DESZCZOWA   4195 - dz. nr 42/2, 83/12, 83/14, 83/15, 83/16, 83/17, 83/18, 83/20, 83/21, 83/22   Budowa sieci wodociagowej z przyłączami   Brak sprzeciwu   2019/05/02   przyjęto bez sprzeciwu pod Nr 234/19  
WUiAB-I.6743.11.2019.DK   2019/01/21   Ewa i Łukasz Karwowscy    ul. Wańkowicza 14, Szczecin   4070-12   Przebudowa budynku jednorodzinnego        brak  
WUiAB-I.6743.11.2019.DK   2019/01/21   Ewa i Łukasz kKarwowscy   ul. Wańkowicza 14, Szczecin   4070-12   Przebudowa budynku jednorodzinnego   Brak sprzeciwu     brak  
WUIAB-III.6743.8.2019.MR, UNP;2444/WUiAB-XXIV/18   2019/01/14   PKP ENERGETYKA S.A.    ul.Do Rajkowa    obręb 2124 - dz. nr 4/5    budowa sieci energetycznej 0,4kV    Brak sprzeciwu   2019/01/22   zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  
UNP; 81545/WUIAB/XXIV/18   2018/12/28   Gmina Miasto Szczecin   AL. WOJSKA POLSKIEGO ( Zajezdnia Pogodno ),    OBRĘB 2029, DZ. NR 1/3, 2/1 ,   BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIĘCIU 0,66 KV     2019/01/23    
81328/18   2018/12/24   Krzysztof Czekaj   ul. Cietrzewia Szczecin   2051, 23/12, 16, 12/5   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej   Brak sprzeciwu   2019/01/28   Nr 34/19  
WUIAB-III.6743.392.2018.MR, UNP;78835/WUiAB-XXIV/18   2018/12/11   PKP ENERGETYKA S.A.   ul. Do Rajkowa    2124, 4/5   budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV       20.12.2018 - inwestor wycofał wniosek  
WUIAB-III.6743.387.2018.GD, UNP;77247   2018/12/04   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   RUSKA-LEGNICKA   87/1, 114/12, 114/14, 114/15 , OBRĘB 1056   SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 0,4 KV   Brak sprzeciwu      
77047/2018   2018/11/29   Molanderplast Sp. z o.o.   Kniewska   4002, 9/19, 9/11, 9/17   przyłącze elektroenergetyczne wraz z posadowieniem stacji transformatorowej 15/0,4kV   Brak sprzeciwu      
76477/18   2018/11/29   ENEA Operator Sp. z o.o.   ul. Świętochowskiego, Franciszka   4159-1, 7/10, 8/1, 14/7, 17/3, 9/2, 14/6   Przebudowa (kablowanie) istniejącej linii napowietrznej n.n. 0,4 kV   Brak sprzeciwu   2018/12/21    
74821/WUiAB/-II/18   2018/11/21   Seńko Arkadiusz   Szczecin, ul.Sielska 24   2006 - 141/1   przebudowa budynku jednorodz.   Brak sprzeciwu   2018/12/10    
UNP73901/WUIAB/XXIV/18, WUIAB-III.6743.368.2018.GD   2018/11/16   ENEA Operator Sp. z o.o   ZBÓJNICKA, SZCZECIN   DZ. NR 43/10, 43/16, 4/4 OBRĘB 2132   SIEĆ ENERGETYCZNA   Brak sprzeciwu     uiszczono opłatę skarbową w kwocie 105 zł  
WUiAB-IV.6743.302.2018.ML   2018/11/13   Anna i Marek Hołubowscy   ul. Chełmońskiego 20 w Szczecinie   2064- 111   przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    Brak sprzeciwu   2018/12/14    
72609/18   2018/11/08   7R S.A.   Struga - Szymborskiej   4070-86/2, 83; 4083-155/2, 14/15, 14/14   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami   Brak sprzeciwu   2018/11/29    
70567/18   2018/10/29   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   Sanatoryjna   4168-60/7, 60/9, 61, 65   Magistrala wodociągowa DN1000 żeliwo sferoidalne - przebudowa po zmnienionej trasie   Brak sprzeciwu   2018/11/30    
WUIAB-III.6743.346.2018.MR, UNP;68899/WUiAB-XXIV/18   2018/10/19   ALSECCO MIESZKANIA I DOMY SP. Z O.O.   ul. Cukrowa    obręb 2124, dz. nr 4/14, 2/3,    budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, budowa przyłącza wodociągowego   Brak sprzeciwu   2018/11/15    
WUiAB-III.6743.334.2018.MR   2018/10/10   Castim Sp. z o.o.   Południowa 21   2151 - dz. nr 2/10, 2/11, 2/15   budowa abonenckiej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0/4 kV, z obsługą z zewnątrz wraz z przyłączami kablowymi 15 i 0,4 kV,   Brak sprzeciwu   2018/11/16   wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych  
WUiAB-I.6743.198.2018.DK, UNP: 51024/WUiAB/-XXIIV/18   2018/10/04   Gmina Miasto Szczecin - ZDITM   Pl. Armii Krajowej 1, Szczecin   4088-35/1, 37/1, 32/3   Budowa oświetlenia ulicznego LED - zatoki autobusowej   Brak sprzeciwu     brak  
WUiAB-I.6743.239.2018.AO, UNP: 62833/WUiAB/-XXIV/18   2018/09/26   ENEA Operator Sp. z o.o.,60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 58   ul. Nauczycielska   4201-319/3, 4202-89/1, 311/3   siec elektroenergetyczna 0,4 kV   Brak sprzeciwu   2018/10/16   przyjęto bez sprzeciwu pod Nr 645/18 - wydano zaświadczenie z urzędu  
WUiAB-III.6743.303.2018.IK, UNP: 59383/18   2018/09/17   ALSECCO MIESZKANIA I DOMY SP. Z O.O.   ul. Cukrowa   obr. 2124, dz. nr 4/14, 3, 6/1, 2/3    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczem, budowa przyłącza wodociągowego     2018/10/02   Przekazano zgodnie z właściwością do Wojewody Zachodniopomorskiego  
57031/18   2018/09/10   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.   Krucza, Królewskiego, Łączna   3085 - 1/195, 2/3, 3/172; 3049 - 4/55, 4/25, 3/33, 3/34, 110/5, 111/5; 3084 - 10/1, 11   Budowa sieci ciepłowniczej wraz z budową telekomunikacyjnej sieci światłowodowej.   Brak sprzeciwu   2018/09/17    
55699/18   2018/09/05   ENEA OPERATOR Sp. z .o.o.   ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań   2017 - 27, 28/17   sieć elektroenergetyczna 0,4 kV   Brak sprzeciwu   2018/09/14    
54662/18   2018/08/31   Ewa Mosiakowska, Beata Mosiakowska   ul. Gościniec 4, Szczecin   4096-55   Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Sprzeciw   2018/10/09    
WUiAB-I.6743.198.2018.DK, UNP: 51024/WUiAB/-XXIIV/18   2018/08/30   Gmina Miasto Szczecin   Bryczkowskiego - Borsucza    4088- 33/1, 37/1, 32/3   Rozbudowa sieci oświetleniowej       brak  
50483/18   2018/08/14   Krystyna i Bernard Bauza, Dariusz Pluto - Prądzyński, Mariusz Grab i Marta Sawicka Grab   Pana Tadeusza   2051 - 15dr, 2054 - 13   budowa odcinka sieci wodnej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowa złącza kablowego 0,4kV   Brak sprzeciwu   2018/10/04    
WUIAB-III.6743.179.2018.DK, UNP;48047/WUiAB-II/18   2018/08/02   Marek Wojtynka   ul. Rumuńska 10. Szczecin   4026-50/1   Rozbudowa i przebudowa budynku jednorodzinnego         
46602/18   2018/08/01   Robert Rykowski   ul. Warmińska 19, Szczecin   4031 - dz. nr 56/1   przebudowa ściany zewnętrznej budynku        
46078/18   2018/07/24   SEC Sp. z o.o.   ul. Duńska, Szczecińska, Kalinowa   obr. 3078 - 34/44, 13/38, 47, 1/2; obręb 3079 - 69/2, 54/1, 53/4; obręb 3075 - 20, 19/2, 62/8, 5/7; obręb 3074 - 27/5, 41/6, 41/12, 41/11, 52/10, 52/4, 52/12, 52/8   rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z odwodnieniem i kanalizacją teletechniczną   Brak sprzeciwu   2018/07/27    
43969/18   2018/07/20   Kamil Zapotoczny, Sebastian Pawlukiewicz   Azaliowa   56, 61/4, 61/2,59/7, 59/8obr. 4009   budowa sieci wodociągowej z przyłączami   Brak sprzeciwu      
45208/2018   2018/07/19   SEC Sp. z o.o.   Kolorowych Domów   4155, 54/1   przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłaczami na Osiedlu Bukowym w Szczecinie   Brak sprzeciwu     przyjęto pod nr 448/18 w dn 09.08.2018  
UNP:45212/WUiAB/XXIV/18   2018/07/19   SEC SZCZECIN Sp. z o.o.   Sadowskiego   obr. 2073, dz. 1/18   rozbudowa sieci ciepłowniczej + przyłącza ciepłownicze   Brak sprzeciwu   2018/08/13    
45216/18   2018/07/19   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.   Szczecin, ul. Zbożowa 4   3085, dz.1/195, 2/3, 3/172; 3049, dz. 4/55, 4/25, 3/33, 3/34, 110/5, 111/5; 3084, 10/1, 11   sieć ciepłownicza wysokich parametrów    Brak sprzeciwu   2018/07/26    
43596/18   2018/07/12   Gmina Miasto Szczecin - ZDITM   Tartakowa   4087-42, 4098-62/3, 62/4, 62/13, 62/17; 4011-54; 4012-61   budowa sieci oświetleniowej   Brak sprzeciwu      
43671/18   2018/07/12   Wiesława i Bogumił Kwiatkowscy   ul. Topolowa 6B Szczecin   4204-53/12   Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Brak sprzeciwu      
42016/2018   2018/07/05   ENEA OPERATOR Sp. z .o.o.   ul. Krasińskiego   2038 - 50/1, 50/2, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/11, 50/12, 50/13, 38/9   sieć elektroenergetyczna - zasilenie w energię elektryczną zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych "PANORAMIKA"        
WUIAB-III.6743.187.2018.AG/GD   2018/06/27   PHU POL-WOOD- GABRIEL FUKACZ   POŁUDNIOWA    OBR. 2151, DZ. NR 2/22, 3/4, 2/21   ZGŁOSZENIE SIECI I PRZYŁĄCZY WODY, KAN. SANITARNEJ, KAN. DESZCZOWEJ   Brak sprzeciwu     25.07.2018 - bez sprzeciwu  
39649/18   2018/06/26   Kamila i Zbigniew Wicher   ul. Raciborska 13 70-853 Szczecin   4031-104   Nadbudowa garażu w celu powiększenia lokalu mieszkalnego   Brak sprzeciwu   2018/07/18    
WUiAB-I.6743.151.2018.DK   2018/05/28   ENEA Operator Sp. z o.o.,60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 58   Lewandowskiego Piastów   1049-2/14, 2/21, 2/17   Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV i stacji transformatorowej dla zasilania budynku B1 wielorodzinnego przy al. Piastów - Osiedle Piastów w Szczecinie   Brak sprzeciwu   2018/06/19   Dn. 19.06.18 r. przyjęto bez sprzeciwu pod nr 33116/18  
31864/18   2018/05/21   PKP ENERGETYKA S.A.   Wiosenna, Struga, Zimowa, Piskorskiego   2/14,03/1,3/2, obręb 4052, 3,24/2,22/2obręb4051, 54 obręb 4049   budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV w ciągu ulicy Struga, Zimowej, Wiosennej, Piskorskiego w Szczecinie        
31286/18   2018/05/17   PANATTONI EUROPE Sp. z o.o. Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa   ul. Kablowa, Szczecin   4003 - 1/6, 1/20, 1/22, 1/25, 1/26, 1/27   przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV; przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych - przełożenie rur kanalizacji teletechnicznej        
WUiAB-I.6743.97.2018.DK   2018/05/15   Jakub Gramczyński, Joanna Orłowska - Gramczyńska   ul. Chabrowa 1, Szczecin   4125-35/1   Przebudowa budynku jednorodzinnego   Brak sprzeciwu     brak  
WUiAB-I.6743.97.2018.DK   2018/05/15   Jakub Gramczyński, Joanna Orłowska - Gramczyńska   ul. Chabrowa 1, Szczecin   4125-35/1   Przebudowa budynku jednorodzinnego       brak  
WUiAB-III.6743.138.2018.MR, UNP: 30471/WUiAB/-XXIV/18   2018/05/15   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   ul. Łukasińskiego w Szczecinie   dz. nr 4/3, 8/15, 8/23, 8/27, 10/11, 11, 7 z obrębu 2050   budowa linii kablowej 15kV, likwidacja kolizji z planowanym zagospodarowaniem działki nr 8/23 przy ul. Łukasińskiego w Szczecinie   Brak sprzeciwu   2018/06/26    
30171/18   2018/05/11   Neptun Developer Sp. z o.o.   ul. Łubinowa   4072- 69/6, 69/20, 71, 74, 68/3   Budowa sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej   Brak sprzeciwu      
26955/18   2018/04/24   Matysiewicz Łukasz   ul. Żaków 7, Szczecin   4089-dz. nr 61/4   Wykonanie dwóch otworów okiennych w ścianie zewn. bud. jednorodzinnego.   Sprzeciw   2018/06/08    
26343/18   2018/04/20   Krystyna i Bernard Bauza   ul. Pana Tadeusza   2051-15   Budowa odcinka sieci wodnej i kanalizacji deszczowej   Sprzeciw   2018/06/25    
25121/18   2018/04/16   ENEA Operator Sp. z o.o.   ul. Borowa Szczecin   4009-9, 78, 27   Rozbudowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączem elektroenergetycznym   Brak sprzeciwu      
23877/18   2018/04/12   Kamila i Zbigniew Wicher   ul. Raciborska 13, Szczecin   4031 - dz. nr 104   nadbudowa nad garażem budynku mieszkalnego, jednorodzinnego        
22335/18   2018/04/05   Sadownik Małgorzata i Sławomir   ul. Wikingów    2017 - 11/15   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego   Wycofany     wniosek wycofano dnia 10.04.2018 r.  
21328/WUiAB/-II/18   2018/03/29   Margarita Lenart   ul. Goplańska 36, Szczecin   4029-30   Zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego        
UNP:20903/WUiAB-II/18   2018/03/27   Sakowicz Małgorzata   ul. Spółdzielcza 44, 70-393 Szczecin   2146 - 28   Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Sprzeciw   2018/04/05   decyzja - sprzeciw  
19360/18   2018/03/21   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.   Poczdamska, Radosna   4163 - 18, 17/4; 4114 - 125/3, 124; 4118 - 3   Budowa sieci ciepłowniczej Dn250+250/710mm wraz z kanalizacją teletechniczną   Brak sprzeciwu   2018/04/12    
16756/18   2018/03/13   ENEA OPERATOR Sp. z .o.o.   Szczecin, ul. Kazimierza Królewicza    3012 - 15/14, 15/15   Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalno-usługowego   Brak sprzeciwu      
UNP: 14523/18   2018/03/01   Enea Oświetlenie Sp. z o.o.   ul. Wiatraczna, Jęczmienna   4189-50, 4145-4/5   budowa sieci oświetleniowej i posadowienie 3 słupów o wys. 6 m i linii kablowej 0,4 kV na głębokości 0,7 m i dł ok. 100 m   Brak sprzeciwu   2018/03/23   przyjeto bez sprzeciwu pod nr 156/18  
13109/18   2018/02/23   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM   al. Powstańców Wielkopolskich 72, 41-111 Szczecin   1057, - 36   budowa parterowego budynku stacji transformatorowej z agregatem oraz linią sasilającą budynki A, A2, B SPSK nr 2 PUM   Brak sprzeciwu   2018/03/22   Nie wniesiono sprzeciwu  
11377/WUIAB/-II/18   2018/02/20   Wlizło Łukasz, Bis-Wlizło Anna   Żniwna 22   2054-14   budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący przy ul. Żniwnej 22   Wycofany   2018/03/23    
11377/WUIAB/-II/18   2018/02/16   Wlizło Łukasz, Anna Bis-Wlizło   Żniwna 22, Szczecin   2054   budynek jednorodzinny   Wycofany   2018/03/01   23.03.2018 - inwestor wycofał wniosek  
11320/18   2018/02/16   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   Zbójnicka, Szczecin   2132 - od 254/1 do 245/25   Sieć elektroenergetyczna 0,4kV do zasilenia domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej   Brak sprzeciwu      
WUiAB-IV.6743.33.2018.ML   2018/02/08   ENEA Operator Sp. z o.o.,60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 58   Szczecin ul.Ostrowska   ob.3030 działka nr 11/8   sieć elektroenergetyczna - zasilenie w energię osiedla Park Ostrowska   Brak sprzeciwu      
8629/18   2018/02/06   Gmina Miasto Szczecin   Jaśminowa   4047 -5/5, 6/1, 8/4, 10/1, 15/5, 15/6, 66/5, 66/8   budowa oświetlenia ciągów pieszych przylegających do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Jaśminowej do pętli Turkusowa dz. nr 32, 39/2, 43/3, 44/2 obręb 4045, dz. 5/5, 6/1, 6/2, 8/4, 10/1, 10/2, 15/5, 15/6, 66/5, 66/8 obręb 4047, dz. nr 9/7, 30/13, 31/6, 33/8, 50/56, 50/57, 105/2 obręb 4076 w Szczecinie   Brak sprzeciwu     przyjęto w dn 20.03.2018 pod nr 123/18  
7824/18   2018/02/02   Sawczyn Maciej   Szczecin, ul. Pod Urwiskiem   2010 - 19/1, 5, 20/32, 64/2, 20/35   budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przyłącza kanalizacji deszczowej na potrzeby zabudowy mieszkaniowej   Brak sprzeciwu   2018/02/20    
3716/18   2018/01/17   MOSA HABITAT POLSKA Sp. z o.o.   ul. Szosa Polska   3004 - 13/36, 3007 - 15/3, 15/4, 7/18, 23   budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej   Brak sprzeciwu   2018/02/01    
2789/18   2018/01/12   ENEA Operator Sp. z o.o.   Gerwazego, Żniwna   2052 - 1/1, 1/2, 2/8   Ułożenie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z trzema szafami kablowymi SK-3 oraz wymianą istniejącej sieci kablowej SK-3 na szafę kablową SK-4.   Brak sprzeciwu   2018/02/05    
2794/18   2018/01/12   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   Szczecin, ul. Warcisława    3096   budowa sieci elektroenergetycznej wraz z szafami kablowymi dla zasilania zabudowy wielorodzinnej   Brak sprzeciwu   2018/02/01    
83101/17   2017/12/27   Panek Agnieszka i Marek   Muzyczna    2016 - 22/24   Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego   Brak sprzeciwu   2018/01/10    
80570/17   2017/12/18   EMPIRIUM DEWELOPER Sp. z o.o. S.K.   ul. Pod Urwiskiem   2010 - 19/1, 5, 20/32, 64/2, 20/35   budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej        
WUIAB-III.6743.373.2017.GD, UNP;78514/WUiAB-II/17   2017/12/13   Szeligowskiego Wąsowicz Sp. z o.o.   Zabużańska 1c, Szczecin   obręb 2095,, dz. 93/10   dobudowa domu jednorodzinnego do istniejącego garażu   Wycofany   2018/01/03   03.01.2018 - inwestor wycofał wniosek  
79021/17   2017/12/11   Renata Rot - Barska   Ogrodowa 25 Szczecin   2119 - 7   Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego w celu wyodrębnienia 2 lok. mieszkalnego        
78686/17   2017/12/08   Agnieszka Marciniak   Żaglowa 22   4021-8   Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Brak sprzeciwu      
75426/17   2017/11/23   INDEX-NIERUCHOMOŚCI H.J.M. SKRZYNIARZ S.J.   Lubczyńska   4706-2/5, 2/7; 4506-12/4, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 14/10   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   Brak sprzeciwu      
74218/17   2017/11/17   ENEA OPERATOR Sp. z .o.o.   ul. Krakowska 28, Szczecin   2129 - 66; 2132 - 47/3, 3   Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz zprzyłączami - Zasilenie w energię elektryczną 0,4kV zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkalnej przy ul. Krakowskiej 28 dz. nr 66 w Szczecinie.   Brak sprzeciwu   2018/01/03   Nie wniesiono sprzeciwu - nr. spr. 1270/17  
74220/17   2017/11/17   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   ul. Wronia, Szczecin   2051 - 5/1, 1, 2/12   Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - zasilenie w energie elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych    Brak sprzeciwu   2017/12/11   Nr 835/17  
72638/2017   2017/11/10   ANDRZEJ UDZIELA   BAZYLIOWA/NAUCZYCIELSKA   4202, dz. 85, 311/2, 311/3;   sieć wodociągowa z przyłaczem do projektowanych budynków przy ul. Bazyliowe w Szczecinie   Sprzeciw   2017/12/14    
WUiAB-I.6743.337.2017.BA   2017/11/07   Łukasz Braksator   Rumuńska 17 Szczecin   4026-263   Przebudowa schodów w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   Wycofany      
71028/17   2017/11/03   Jerzy Szwoch   Kamieńska 7   4032 - dz. nr 40   przebudowa - zabudowa loggi I piętra   Brak sprzeciwu   2017/12/08    
71028/17   2017/11/03   Jerzy Szwoch   Kamieńska 7   4032 - dz. nr 40   przebudowa - zabudowa logg I piętra        
65118/17   2017/10/05   Barbara i Paweł Norel   ul. Borsucza 39 Szczecin   4091 - 66/1   Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Brak sprzeciwu   2017/12/04    
62797/17   2017/09/27   MOSA HABITAT POLSKA Sp. z o.o.   ul. Szosa Polska   3007 - 15/2   budowa sieci i przyłaczy wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci i przyłaczy kanalizacji deszczowej   Brak sprzeciwu   2017/10/06    
55051/WUiAB/-XXIV/17   2017/09/06   Budnex Deweloper Sp. z o.o.   Kusocińskiego   obręb 1048 dz. 3/3, 44, obr 1049 dz. 2/27   przebudowa sieci wodociągowej       20.09.2017 r. wycofano wniosek  
UNP: 55147/WUiAB/-XXIV/17   2017/09/06   Franciszek Jaworski   Pomorska, Szczecin   4065-5/1, 5/2, 13/2   Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z lokalizacją słupa   Brak sprzeciwu     Przyjęto bez sprzeciwu dn. 18.10.17 r. pod nr 701/17  
48254/17   2017/08/10   PAŃSTWO ALICJA I MAREK FEDOROWICZ   UL. TRAWIASTA   4195- 509/1, 509/7, 509/9, 162/36   BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI   Brak sprzeciwu   2017/09/27   przyjęto bez sprzeciwu pod nr 647/17  
47019/17   2017/08/04   Anna i Krzysztof Myślin   Wieniawskiego 27/1   2078-19   Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1   Sprzeciw   2017/08/16    
47202/17   2017/08/04   INDEX - NIERUCHOMOŚCI H.J.M. SKRZYNIARZ S.J.   Lubczyńska    4506 obręb 12/4, 14/1, 14/2, 14/4   sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla potzreb działek przy ul. Lubczyńskiej w Szczecinie   Brak sprzeciwu     przyjęto pod nr 597/17 w dn 07.09.2017  
46008/WUIAB/-XXIV/17   2017/07/31   Budnex Deweloper Sp. z o.o.   Lewandowskiego   1049- 2/18, 2/21   budowa sieci   Brak sprzeciwu   2017/08/08   dn. 08.08.2017 przyjęto bez sprzeciwu nr 530.17  
45209/WUiAB/-XXIV/17   2017/07/27   ENEA Operator Sp. z o.o.   Upalna   2017- 20/11, 17   rozbudowa sieci energetycznej 0,4 kV   Brak sprzeciwu      
40402/17   2017/07/10   Monika i Jacek Nowaczyk   Elektoralna 22/2 70-731 Szczecin   4127-11/1   Przebudowa budynku mieszkalnego - montaż okien połaciowych   Brak sprzeciwu      
41172/17   2017/07/06   Sylwia Tomaszewska   Borsucza 19 70-887 Szczecin   4092-74/1   Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Brak sprzeciwu      
39104/WUiAB/-XXIV/17   2017/06/28   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   Pistacjowa   4043-90/14, 90/13,    rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   Brak sprzeciwu   2017/07/20   przyjęto bez sprzeciwu pod nr 484/17  
39136/WUiAB/-XXIV/17   2017/06/28   Budnex Deweloper Sp. z o.o.   Lewandowskiego   1049 -2/18, 2/21   budowa sieci   Sprzeciw   2017/07/18   art.30 ust.6 pkt1 P.B.  
38440/17   2017/06/26   BUDDEX Firma Budowlana Sp. z o.o.   Boya - Żeleńskiego 1   2077 - 32/4   Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Sprzeciw   2017/07/10   art.30 ust.6 pkt1 P.B.  
UNP37457/WUIAB/XXIV/17, WUIAB-III.6743.173.2017.GD   2017/06/23   Gmina Miasto Szczecin - ZDITM   Południowa   10/9, 10/8, 3/4 z obrębu 2151   budowa oświetlenia ulicznego LED i likwidacja istniejących słupów betonowych   Brak sprzeciwu   2017/07/12    
27449/17   2017/06/19   Grażyna i Lech Niewczas   Stary Szlak 12   4217, 95/1   nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Brak sprzeciwu   2017/06/19    
34512/2017   2017/06/06   Żak Przemysław   Stary Szlak 1   4106 - 2/11   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Brak sprzeciwu      
UNP.34410/WUIAB/XXIV/2017, WUIAB-III,6743.164.2017.GD   2017/06/05   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   DĄBROWSKIEGO   OBRĘB 1050, DZ. 7/88, 7/23   budowa stacji transformatorowej, sieci energetycznej 0,4 kv z szafami kablowymi   Brak sprzeciwu   2017/08/04    
34410/WUIAB/XXIV/17   2017/06/05   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   DĄBROWSKIEGO   1050- 7/88, 7/23   Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV wrazaz z wprowadzeniem istniejącej linii 15 kV do projektowanej stacji transformatorowej oraz sieci energetycznej 0,4 kV wraz z szafami kablowymi w celu zasilania budynków usługowo-mieszkalnych        
10949/WUiAB/-II/17   2017/05/11   Magdalena Mejna, Dariusz Janiak   ul. Borsucza, Szczecin   4010-102/2   Budowa budynku jednorodzinnego   Wycofany   2017/03/31   brak  
27496/WUiAB/-II/17   2017/04/28   Mirosława Roźmiej   ul. Nowotarska 3, Szczecin   4111-41   Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego       po postanowieniu  
27250/WUiAB/-XXIV/17   2017/04/28   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   Kusocińskiego   1045-320, 3/19, 3/27, 3/22   Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV dla zasilania budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie   Brak sprzeciwu   2017/05/18    
27449/17   2017/04/28   Grażyna i Lech Niewczas   Stary Szlak 12   4217, 95/1   nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego        
27496/WUiAB/-II/17   2017/04/28   Mirosława Roźmiej   ul. Nowotarska 3/1, Szczecin   4111-41   Przebudowa budynku jednorodzinnego   Brak sprzeciwu     brak  
26698/17   2017/04/26   SEC Sp. z o.o.   Ziemniaczana   4083 dz. nr 19/1, 149/4   sieć ciepłownicza w rejonie ulicy Dąbskiej   Brak sprzeciwu     przyjęto pod nr 319/17  
24753/17   2017/04/14   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   ul. Widok   4045-17/3, 117   Budowa dwóch odcinków sieci wodociagowych   Brak sprzeciwu     Przyjęto bez sprzeciwu dn.12.06.17 r.pod nr 385/17  
24240/17   2017/04/13   Krzysztof Mróz   ul. Krzemienna 21a/1   4121-93   Przebudowa budynku mieszkalnego - wykonanie otworu drzwiowego oraz schodów zewnętrznych   Brak sprzeciwu      
23596/17   2017/04/10   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   KWIATKOWSKIEGO   2163 - 4/4, 6/1 I 6/6   BUDOWA SIECI ELEKTOENERGETYCZNEJ KABLOWEJ 0,4kV W CELU ZASILANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 12   Brak sprzeciwu   2017/05/05    
WUiAB-III.6743.94.2017.MR   2017/03/31   STER INVESTMENTS Sp.J.   Zabużańska, Szeligowskiego, Przygodna   2095-98, 96/6, 178/8, 93/8, 178/1, 96/3, 93/9, 93/10, 178/6, 178/7   budowa sieci wodociągowej z przyłączami, budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej   Brak sprzeciwu   2017/04/21    
20704/17   2017/03/28   Stowarzyszenie Zwykłe "Sieć wodociągowa w rejonie ul. Świętochowskiego"    Świętochowskiego    dz. nr 1, 9/2, 7/3 obręb 4159   budowa sieci wodociągowej DN110PE   Brak sprzeciwu      
19647   2017/03/22   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   Przyszłości   4196-225/2   przebudowa linii napowietrznej n.n. 0,4 kV oraz oświetlenia ulicznego, kolidujących z istniejącą linią napowietrzną elektroenergetyczną WN 110 kV   Brak sprzeciwu   2017/05/10   przyjęto bez sprzeciwu pod Nr 282/17  
19461   2017/03/22   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   Przodowników pracy   4142-2/1   przebudowa linii napowietrznej n.n. 0,4 kV oraz oświetlenia ulicznego, kolidujących z istniejącą linią napowietrzną elektroenergetyczną WN 110 kV   Brak sprzeciwu   2017/05/10   przyjęto bez sprzeciwu pod Nr 283/17  
19651   2017/03/22   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   Uczniowska, Piaseczna, Balińskiego   4195-42/1, 4196-525, 203/3, 245, 245/4   przebudowa linii napowietrznej n.n. 0,4 kV oraz oświetlenia ulicznego, kolidujących z istniejącą linią napowietrzną elektroenergetyczną WN 110 kV   Brak sprzeciwu   2017/05/10   przyjęto bez sprzeciwu pod Nr 284/17  
19650   2017/03/22   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   Srebrna   4177-1/2, 4175-1   przebudowa linii napowietrznej n.n. 0,4 kV oraz oświetlenia ulicznego, kolidujących z istniejącą linią napowietrzną elektroenergetyczną WN 110 kV   Brak sprzeciwu   2017/05/10   przyjęto bez sprzeciwu pod nr 285/17  
19296/17   2017/03/21   Gmina Miasto Szczecin   ul. Ciasna    dz. nr 14/6, 13, 26 obręb 4110    przebudowa kanału deszczowego fi 1000mm na odcinku od komory do piaskownika w Szczecinie   Brak sprzeciwu      
19018/WUiAB/-XXIV/17   2017/03/21   Piotr Mokrzycki   ul. Bryczkowskiego, Szczecin   4010 -100/23, 99/2,25 oraz 4009-84   Budowa sieci wodociągowej   Brak sprzeciwu     brak  
17408/17   2017/03/14   Podgórska Patrycja   ul. Śremska 3   4138-8   Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.   Brak sprzeciwu     Dn. 04.05.17 r. przyjęto bez sprzeciwu pod nr 261/17  
16551/17   2017/03/09   Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom"   Zakole 56,57,58   2038 - 23/27, 42/9, 42/10, 42/12, 42/13, 42/14   sieć wodociągowa osiedlowa de 125/90mm PE   Brak sprzeciwu   2017/03/31    
13107/17   2017/02/24   Kamil Wilczak   Inwaliczka   3046 - 1, 7/7   sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 i kanalizacji deszczowej dn 200   Brak sprzeciwu   2017/03/18    
10949/WUiAB/-II/17   2017/02/15   Magdalena Mejna   ul. Borsucza, Szczecin   4010-102/2   budowa budynku jednorodzinnego wolno stojącego       brak  
6369/17   2017/01/27   ENEA Operator Sp. z o.o.   Lubczyńska , Irydowa   4506, 10/36, 12/1   Rozbudowa sieci elektroenegetycznej 0,4kV   Brak sprzeciwu     przyjeto bez sprzeciwu pod nr 134/17  
4794/17   2017/01/19   Ilcewicz Piotr   ul. Wiejska 33, Szczecin   1099 - dz. nr 9   przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolno stojącego   Wycofany   2017/03/09    
4036/WUiAB/-V/17   2017/01/19   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   Kazimierska 5-5g, Szczecin   81/6, 81/7 z obrębu 2097   budowa sieci energetycznej celem zasilenia budynku przy Kaizmierskiej 5-5g        
3572/17   2017/01/17   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.   ul. Nastrojowa - Gwarna   4152- 17/3, 30/1, 33/9 i 37/4   Budowa osiedlowej sieci cieplnej       brak  
3572/17   2017/01/17   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.   ul. Nastrojowa, Szczecin   4152- 17/3, 30/1, 33/9, 37/4   Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej   Brak sprzeciwu     brak  
2746/17   2017/01/13   SEC Sp. z o.o.   Ziemniaczana   4083, dz. 19/1, 149/4   osiedlowa sieć ciepłownicza z rur preizolowanych wysokich parametrów 2xDN40/110 w wykopie otwartym w rejonie Dąbskiej   Sprzeciw   2017/03/09    
WUiAB-III.6743.439.2016.GD, UNP; 73833   2017/01/11   ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.   Zbójnicka , Szczecin   2134- 46/1, 4/1, 4/2, 44/40   Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Zbójnickiej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Europejskiej   Brak sprzeciwu   2017/01/10    
81068   2016/12/27   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań   2095- 93/6, 93/8, 178/8   rozbudowa sieci kablowej 0,4kV w celu zasilenia dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 178/6 i 178/7 przy ul. Szeligowskiego w Szczecinie   Brak sprzeciwu   2017/01/27    
80801/WUiAB/-V/16   2016/12/23   Anna i Krzysztof Sasim   Ogrodnicza 34   4195- dz. nr 80, 512/5, 512/4   budowa sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego   Brak sprzeciwu   2017/02/20   przyjęto bez sprzeciwu  
80463/16   2016/12/21   Bogdziewicz Waldemar.....   Wędrowna    4198 dz. 339/1, 339/8, 290   sieć wodociągowa wraz z przyłaczami   Brak sprzeciwu      
77083/2016   2016/12/02   SM WSPÓLNY DOM   CHOPINA, ZAKOLE, WIOSNY LUDÓW    OBRĘB 2035, DZ.NR 13/11,13/13,13/15,13/16,13/17,13/18,13/9/13/12,13/2,13/3, OBRĘB 2038 DZ.NR40/2,40/3    SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁACZAMI   Brak sprzeciwu   2017/01/02    
WUiAB-III.6743.438.2016.GD   2016/11/18   ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.   Zbójnicka, Szczecin   2132-4/2, 4/4, 39/26, 39/36   budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulicy Zbójnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granic miasta   Brak sprzeciwu   2017/01/10    
WUiAB-III.6743.439.2016.GD, UNP; 73833   2016/11/18   ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.   ul. Zbójnicka, Szczecin   2134- 46/1, 4/1, 4/2, 44/40   Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Zbójnickiej na odcinku od Krakowskiej do ul. Europejskiej        
WUiAB-III.6743.438.2016.GD   2016/11/18   ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.   Zbójnicka   2132- 4/2, 4/4, 39/26, 39/36   budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ul. Zbójnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granic miasta        
72829/16   2016/11/14   ENEA Operator Sp. z o.o.   ul. Harnasiów   2132 - 17/1, 17/2, 1/10, 16/4, 13/16, 13/17   Rozbudowa sieci elektroenegetycznej 0,4kV   Brak sprzeciwu     Nie wniesiono sprzeciwu  
72898/16   2016/11/14   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   POLSKICH MARYNARZY   2083 - 15, 17, 10/22, 10/23, 1024   budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV do zasilania osiedla domów wielorodzinnych   Brak sprzeciwu   2016/12/22   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
72771/16   2016/11/14   Jaworowicz Jarosław   ul. Goleniowska w Szczecinie   obręb 4706 dz. 17/2   odcinek sieci wodociągowej   Brak sprzeciwu   2017/01/16    
71699/16   2016/11/08   "Ronson Development Partner 4 sp. z o.o. - Panoramika" S.K.   ul. Panoramiczna, Krasińskiego, Wszystkich Świętych   2038 - 38/34, 49/8, 49/9, 50/2   budowa sieci kanalizacji deszczowej   Brak sprzeciwu      
65805/WUiAB/-XXIV/16   2016/10/07   Lesław Siemaszko,    al. Piastów    1049 - 1, 2/14, 2/17, 2/21, 15/14; 1050 - 2/3    budowa sieci i przyłącza wody, przyłącze kanalizacji ogólnosplawnej, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków B5 i B6 i budowa instalacji oświetleniowej terenu   Brak sprzeciwu   2016/11/10   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
61873   2016/09/23   Maria Radwańska   Płocka 10, Szczecin   2149-28   rozbudowa budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej        
62208/16   2016/09/23   Lubiniecki Andrzej, Ziółek Jakub     2093 - 13, 12/22, 12/23   Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   Brak sprzeciwu     nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
61873   2016/09/23   Radwańska Maria   Płocka 10   2149- 28   rozbudowa bud. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej   Sprzeciw   2016/09/27   podlega pozwoleniu na budowę  
56659/WUiAB/-XXIV/16   2016/09/09   Gmina miasto Szczecin   Bogumińska   3088-1, 3087 -5   Sieć energetyczna kablowa 0,4 kV         
55592/16   2016/09/06   Wiesława Napora   ul. Kozia 14   4150-7/7   budowa budynku jednorodzinnego wolno stojącego        
55592/16   2016/09/06   Wiesława Napora   ul. Kozia 14   4150-7/7   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Sprzeciw   2016/09/20    
55182/WUiAB/-XXIV/16   2016/09/06   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   Południowa   obr. 2151- dz. nr 3/4   budowa stacji transformatorowej15/0 kV, przebudowa sieći kablowej 0,4 kV, budowa orzyłącza kablowego 0,4 kV        
54946/2016   2016/09/02   Aneta i Dariusz Borkowscy   Tatarakowa 8   4098-62/7   budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Sprzeciw   2016/09/20    
54946/2016   2016/09/02   Aneta i Dariusz Borkowscy   Tatarakowa 8   4098-62/7   budynek mieszkalny jednorodzinny        
55182/16   2016/09/02   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   Południowa, Szczecin   2151- 3/4 dr    budowa urządzenia stacji transformatorowej 15/0/4 kV, przebudowa sieci kablowej 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego 0,4 kV,   Brak sprzeciwu      
52378/16   2016/08/23   Marian Szpyt   ul. Kartuska 6 Szczecin   4058-69   Przebudowa budynku mieszkalnego   Brak sprzeciwu   2016/11/18    
50332/16   2016/08/10   Katarzyna Kondzioła-Pich   Owsiana, Sadowa   4104 dz. 3/3 i 22; 4103 dz. 7   budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem        
50371/16   2016/08/10   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   ul. Włoska   3082 - 7/9, 7/10, 8/36   sieć elektroenergetyczna 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi         
50332/16   2016/08/10   Katarzyna Kondzioła-Pich   Owsiana, Sadowa   4104 dz. 3/3 i 22; 4103 dz. 7   budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem   Brak sprzeciwu      
UNP: 49985/16   2016/08/09   Małgorzata i Jarosław Remlein   ul. Mokradłowa 7b, Szczecin   4195 - dz. nr 27/19   budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego, wolno stojącego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną   Sprzeciw   2016/10/14   decyzja sprzeciw  
45832/16   2016/07/19   Jarosław Jaworowicz JARTOM Sp. Jawna   ul. Goleniowska w Szczecinie   obręb 4706 dz. 17/2   odcinek sieci wodociągowej    Wycofany   2016/09/01    
43682/16   2016/07/08   Gmina Miasto Szczecin   ul. Osiek   1037 - 139/23   Budowa wewnętrznej linii zasilającej przepompownię wód drenażowych i opadowych wraz z rozdzielnicą odbiorczą oraz sterownicą   Wycofany     18.07.2015 wycofano wniosek  
40506/16   2016/06/23   Stachowicz Genowefa   Wschodu Słońca   3081 - 19/1   budynek jednorodzinny   Brak sprzeciwu   2016/07/25    
40216/16   2016/06/22   Piotr Peszko   Borsucza   4010-10/3   budowa wolnostojącego budynku jednorodzinnego        
40216/16   2016/06/22   Piotr Peszko   Borsucza   4010-10/3   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Sprzeciw   2016/07/26    
39807/16   2016/06/21   Stanisław Kuczko   ul. Pomorska Szczecin   obręb 4055 dz. 2/30   sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne   Sprzeciw   2016/07/26    
39983/16   2016/06/21   Waldemar Bogdziewicz   Wędrowna   4198 - dz. nr 339/8, 339/1, 290   Budowa sieci wodociągowej i przyłącza   Wycofany   2016/07/26    
36032/16   2016/06/03   Maceluch Luiza   Stary Szlak 2a   41058, 45/5   Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego   Brak sprzeciwu     przyjęto bez sprzeciwu w dn 25.07.2016 pod nr 655/16  
30392/16   2016/05/06   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   ul. Cukrowa 67, 67b, 67c, 71   2163 - 6/2   Budowa sieci energetycznej 0,4kV zasilającej budynek mieszkalny wielorodzinny nr 6   Brak sprzeciwu   2016/06/16   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
28176/wuiab/-XXIV/16   2016/04/26   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.   Potulicka 20   1048 - nr 27/14, 27/15, 27/16, 27/17, 27/18, 17/19   budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków    Brak sprzeciwu   2016/05/24   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
28320/16   2016/04/26   Jacek Pliszka   ul. Borsucza 31A 70-887 Szczecin   obręb 4091 dz. 66/10   rozbudowa budynku jednorodzinnego   Brak sprzeciwu   2016/06/27   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
27046   2016/04/20   Marek Iwankiewicz, Maria Iwankiewicz   Sybiraków 37, 71-032 Szczecin   2111-69   rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ( zabudowa szeregowa )   Sprzeciw   2016/04/27    
25714/16   2016/04/14   Klupś Bartosz   Szczecin, ul. Huculska 17   obręb 3040, działka nr 103/1   rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Wycofany      
24296/16   2016/04/08   STEED S.A.   ul. Kolonistów   3011 - 10/12, 10/15 dr, 35/3, 534/1, 534/2, 534/3, 534/4, 534/5, 534/6   sieć wodociągowa z przyłączami, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej        
24014/WUiAB/-XXIV/16   2016/04/07   Szczecińska Energetyka Cieplna   Al.Wojska Polskiego    2140 - 74/5, 74/3   wykonanie osiedlowej sieci cieplnej wysokiich parametrów 2xDN100, 2xDN65        
24029/16   2016/04/07   SEC So. z o.o.   Piesza   dz. 5 obreb 1090   budowa sieci ciepłowniczej   Brak sprzeciwu      
24014/WUiAB/-XXIV/16   2016/04/07   Szczecińska Energetyka Cieplna   al. Wojska Polskiego Szczecin   2140-74/5, 74/3,123/2,59/8,60/1   wykonanie osiedlowej sieci cieplnej wysokiich parametrów 2xDN100, 2xDN65   Brak sprzeciwu      
23324/16   2016/04/05   Fundusz Mieszkakniowo - Handlowy Sp. z o.o.   ul. Modra   2044 - 59/2dr, 59/5   Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej   Brak sprzeciwu   2016/05/13    
4117/16   2016/03/29   ENEA Operator Sp. z o.o.   ul. Pyrzycka   4203 - 325/2, 326, 328   Rozbudowa sieci energetycznej 0,4kV   Brak sprzeciwu   2016/03/29    
21690/16   2016/03/29   Stowarzyszenie "REINA" reprezentowane przez Pana Marcina Gromadkę   Szczecin, rejon ul. Nehringa   obręb 3007, działki nr 7/18 i 23   budowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej do cieku Glinianka    Brak sprzeciwu   2016/04/28    
20415/16   2016/03/22   REMIT Pińkowski Spółka Jawna   ul. Niklowa   4112-12/13   Kontenerowa stacja transformatorowa   Sprzeciw   2016/05/09    
20064/16   2016/03/21   Kamil Zapatoczny   Szczecin, rejon. ul. Azaliowej   4009-59/7   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Sprzeciw   2016/05/02   decyzja sprzeciw  
20058/16   2016/03/21   Wiśniewski Marek   ul. Osadników 5a    3057 - 113   budynek jednorodzinny wolno stojący    Wycofany   2016/04/13    
20064/16   2016/03/21   Kamil Zapatoczny   rejon ul. Azaliowej, Szczecin   4009-59/7   Budowa budynku jednorodzinnego        
18938/16   2016/03/16   Adam Gedroch   Owsiana   4217, dz. 62/17   budynek mieszkalny jednorodzinny    Wycofany   2016/05/12   Decyzja umarzająca  
18338/16   2016/03/14   Szczecińska Energetyka Cieplna sp. z o.o   ul. Dembowskiego 6   3205 - 11/4   osiedlowa sieć ciepłownicza   Brak sprzeciwu      
15103/WUiAB/-II/16   2016/03/01   Bożena i Zbigniew Martyka   ul. Jodłowa 12a   ob. 2086 dz.16/1   budowa budynku jednorodzinnego   Sprzeciw   2016/03/29    
15163/16   2016/03/01   Stowarzyszenie Zwykłe REINA   ul. Nehringa   3007 - 7/18, 15/3, 15/4, 23, 27   budowa sieci kanalizacji deszczowej        
15169   2016/03/01   Stowarzyszenie Zwykłe "Warszewo Wkrzańska"   Wkrzańska, Osiedle Warszewo   3066- 9/13, 3/3, 15/1, 15/35, 15/36, 15/37, 15/28   budowa sieci wodociągowej 125PE, 90PE z przyłączami wodociągowymi 32PE   Brak sprzeciwu   2016/04/01    
13184/16   2016/02/29   Andrzej Sroka   ul. Jelenia 8, 70-791 Szczecin   4109 - dz. nr 70   zabudowa loggii w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym   Sprzeciw   2016/04/08    
14041/16   2016/02/26   TELE-FONIKA KABLE SA   KABLOWA   4003 - 1/19, 1/20, 6, 386/4   SIEĆ WODOCIAGOWA   Brak sprzeciwu     przyjęto pod nr 173/16 w dn 29.03.2016  
14022/16   2016/02/26   Społeczny komitet budowy wodociągu w ul. Storczykowej "WIR", reprezentowany przez Łukasza Hapka   ul. Storczykowa Szczecin   obręb 4091 dz. 19, 20, 25/9; obręb 4010 dz. 71/3   budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek nr 25/8, 25/9         
14022/16   2016/02/26   Łukasz Hapka Społ. Komitet Budowy Wodociągu w ul..Storczykowej "WIR"   ul.Storczykowa    4091-19,20,25/9 obr. 4010 dz. 71/3   budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek nr 25/8, 25/9    Brak sprzeciwu   2016/03/30    
UNP:12318?WUiAB/XXIV/16, WUiAB-III.6743.43.2016.GD   2016/02/19   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   ul. Szeroka 60   obr. - 2046 , dz. nr 1/2 dr, 6/10, 6/11   rozbudowa sieci energetycznej 0,4 kV        
UNP:12318?WUiAB/XXIV/16, WUiAB-III.6743.43.2016.GD   2016/02/19   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   ul Szeroka    dz, nr 1/2 dr, 6/10, 6/11 z obrębu 2046   rozbudowa sieci energetycznej 0,4 kV     2016/04/18   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
12317/16   2016/02/19   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   ul. Kolonistów   3011 - 10/12, 10/15 dr, 534/6   rozbudowa sieci elektroenergetycznej         
11270/16   2016/02/18   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   Ku Słońcu   2107 - dz. nr 3/6, 3/7   rozbudowa sieci elektroenergetycznej    Brak sprzeciwu   2016/04/11    
11957/16   2016/02/18   STOWARZYSZENIE ZWYKŁE "SPOŁĘCZNY KOMITET BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. AGNIESZKI"   AGNIESZKI   DZ. NR 9/2 OBRĘB 4159   SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI   Brak sprzeciwu     przyjęto pod nr 198/16 w dn 05.04.2016  
11230/16   2016/02/16   Jacek Pliszka   ul. Borsucza 31A 70-887 Szczecin   obręb 4091 dz.66/10   rozbudowa budynku jednorodzinnego   Sprzeciw   2016/03/22    
1131416   2016/02/16   Gmina Miasto Szczecin   Wiosenna   4051 - 24/2, 3, 22/2, 15/2, 12/3   sieć teletechniczna - budowa   Sprzeciw   2016/03/30    
10933/WUiAB/-XXIV/16   2016/02/15   Zakład Wodociągów i Kanalizacji   ul. Cisowa   ob. 2134 dz. 103/1, 140/1, 188, 187/1, 240/2, 240/1, 241, 243, 244, 246, 247, 248, 247/1, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257/1, 258/1, 259, 260, 261, 1405dr, 138/1dr, 139dr, 257/2dr, 258/2dr   sieć wodociągowa z przyłączami do budynków mieszk.   Brak sprzeciwu   2016/03/16    
WUiAB-I.6743.26.2016.DK   2016/02/12   Anna i Michał Peszko   ul. Storczykowa 22, Szczecin   4091-25/10   Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Brak sprzeciwu     brak  
WUiAB-I.6743.26.2016.DK   2016/02/12   Anna i Michał Peszko   ul. Storczykowa 22, Szczecin   4091-25/10   Budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojacy        
10261/16   2016/02/11   Polonis Rafał i Kornelia   ul. Wschodu Słońca   3081-19/23   budynek mieszkalny jednorodzinny    Brak sprzeciwu   2016/04/11    
7661/16   2016/02/02   Piotr i Sabina Krysztofiak   ul. Agnieszki   4159-4/14   budowa wolnostojąceego budynku jednorodzinnego z garażem        
7661/15   2016/02/02   Piotr i Sabina Krysztofiak   ul. Adnieszki   4159-4/14   budowa wolnostojącego budynku jednorodzinnego     2016/02/18   umorzenie postępowania - inwestor wycofał wniosek  
6200/16   2016/01/27   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   Wędrowna    4198 dz. nr 290   budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV w celu zasilenia dwóch domków jednorodzinnych   Brak sprzeciwu     przyjęto pod nr 189/16  
6223/16   2016/01/27   EUROCAPITAL Sp. z o.o.   Europejska 35, 37   2126 - 1/55   Budowa kontenerowej stacji transformatorowej   Brak sprzeciwu   2016/02/29    
WUiAB-I.6743.12.2016.DK   2016/01/25   Bropcka Monika   ul. Zapiecek    4114 - 95   budowa sieci kanalizacji sanitarnej        
WUiAB-I.6743.12.2016.DK   2016/01/25   Monika Brocka   ul. Seledynowa 93/10, Szczecin   4114-103   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   Brak sprzeciwu     nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
WUiAB-I.6743.11.2016.DK   2016/01/22   JOANNA TRZASKA   UL. BRYCZKOWSKIEGO 54, SZCZECIN   4009-76/3   budynek mieszkalny jednorodzinny         
WUiAB-I.6743.11.2016.DK   2016/01/22   Joanna Trzaska   ul. Bryczkowskiego 54   4009-76/3   Rozbudowa budynku jednorodzinnego   Sprzeciw   2016/02/01   decyzja sprzeciw  
4117/16   2016/01/19   ENEA Operator Sp. z o.o.   ul. Pyrzycka   4203-190/10, 325/2, 326, 328   Rozbudowa sieci energetycznej 0,4kV        
3360/WUiAB/-V/16   2016/01/15   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   ul. Drozdowa   obręb2046 - działka nr1/2dr; obręb 2049 - działka nr 1dr   budowa sieci wodociągowej de 110mmPE wraz z 1 hydrantem p.pożarowym nadziemnym   Brak sprzeciwu   2016/02/15    
185/16   2016/01/04   ENEA OPERATOR SP. Z O.O.   ul. Cukrowa    2124 - 2/4, 3   Budowa przyłącza energetycznego 15kV (złącze kablowe ZKSN z kablami 15kV) dla działki nr 2/1 obr. 2124 w m. Szczecin ul. Cukrowa   Wycofany      
83649/15   2015/12/16   Budnex Deweloper Sp. z o.o.   Kusocińskiego   1049 - nr dz. 2/20, 2/21, 15/1   sieci, przyłącza i zewnetrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej   Brak sprzeciwu   2016/02/18   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
83319/15   2015/12/14   Maryniak Zdzisław   Szczecin, ul.Wieczorowskiego 15,15a   3078 - dz.39/11   przebudowa dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej   Brak sprzeciwu      
82657/15   2015/12/10   Bieszczadzka Sp. z o.o. Spółka Komandytowa    Bieszczadzka   2093 15/13   budowa budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej   Sprzeciw   2015/12/29    
81916/15   2015/12/10   Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek S.K., ul. Srebrna 9, Poznań    ul. Kablowa, Szczecin   4003 - 1/4, 6, 386/4   Budowa sieci wodociągowej        
82654/15   2015/12/10   Bieszczadzka Sp. z o.o. Spółka Komandytowa    Bieszczadzka   2093 15/12   budowa budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej   Sprzeciw   2015/12/29    
81916/2015   2015/12/10   Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek S.K., ul. Srebrna 9, Poznań    ul. Kablowa, szczecin   4003-1/4, 6, 386/4   Budowa sieci wodociągowej   Sprzeciw   2015/07/22    
82658/15   2015/12/10   Bieszczadzka Sp. z o.o. Spółka Komandytowa    ul. Bieszczadzka    2093 15/14   budowa budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej   Sprzeciw   2015/12/29    
82653/15   2015/12/10   Bieszczadzka Sp. z o.o. Spółka Komandytowa    Bieszczadzka   2093-15/17, 15/11   budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacjami przy ul. Bieszczadzkiej (działka nr 15/17 z obrębu 2093) z przyłączem wod - kan na terenie działki nr 15/11 z obrębu 2093 w Szczecinie.   Sprzeciw   2015/12/29    
82652/15   2015/12/10   Bieszczadzka Sp. z o.o. Spółka Komandytowa    Bieszczadzka   2093-15/15, 15/11   budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacjami przy ul. Bieszczadzkiej (działka nr 15/15 z obrębu 2093) z przyłączem wod - kan na terenie działki nr 15/11 z obrębu 2093 w Szczecinie.   Sprzeciw   2015/12/29    
82647/15   2015/12/10   Bieszczadzka Sp. z o.o. Spółka Komandytowa    Bieszczadzka   2093 15/10, 15/11, 144dr.   budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz sieci zasilającej   Brak sprzeciwu   2016/02/08    
82649/15   2015/12/10   Bieszczadzka Sp. z o.o. Spółka Komandytowa    Bieszczadzka   2093-15/16, 15/11   budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacjami przy ul. Bieszczadzkiej (działka nr 15/16 z obrębu 2093) z przyłączem wod - kan na terenie działki nr 15/11 z obrębu 2093 w Szczecinie.   Sprzeciw   2015/12/29    
81766/15   2015/12/07   Kazimiera Banach   Wełtyńska 4, Szczecin   4120 - 33   przebudowa istniejącego budynku mieszkalengo zlokalizowanego na terenie działki nr 33 obręb 4120 przy ul. Wełtyńskiej 4 w Szczecinie   Sprzeciw   2015/12/16   obszar oddziaływania wykracza poza działkę inwestycyjną  
81766/15   2015/12/07   Kazimiera Banach   Wełtyńska 4, Szczecin   4120 - 33   przebudowa istniejącego budynku        
81732/15   2015/12/07   EUROCAPITAL Sp. z o.o.   Europejska   2126 - 1/55   Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV w celu zasilenia budynku wielorodzinnego       Zła kwalifikacja rodzaju zgłaszanych robót bud. - nie wymaga zgłoszenia  
82655/15   2015/12/01   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   Jaśminowa - Floriana Krygiera   4045-25, 43/11, 43/12, 43/14, 44/2, 44/4, 44/5; 4165-2/10,2/11; 4167-2,3,4/9,7,24/9; 4168-28/3,35/5,35/7,53/1,60/4,60/5,60/7,60/9,61,63/1,63/2,65; 4188-18,19/2,29/16,31,32/2,34,36/19,45,46,47/2,49/2,5   Przebudowa - modernizacja magistrali wodociagowej "Miedwianka" na odcinku od ul. Jaśminowej do Floriana Krygiera przed rzeką Regalica w Szczecinie        
82655/15   2015/12/01   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   Jaśminowa - Floriana Krygiera   4045-25, 43/11, 43/12, 43/14, 44/2, 44/4, 44/5; 4165-2/10,2/11; 4167-2,3,4/9,7,24/9; 4168-28/3,35/5,35/7,53/1,60/4,60/5,60/7,60/9,61,63/1,63/2,65; 4188-18,19/2,29/16,31,32/2,34,36/19,45,46,47/2,49/2,5   Przebudowa - modernizacja magistrali wodociagowej "Miedwianka" na odcinku od ul. Jaśminowej do Floriana Krygiera przed rzeką Regalica w Szczecinie   Brak sprzeciwu   2015/12/31    
82635/15   2015/12/01   ZWIK Sp. z o.o. Szczecin   Osiedle Wielgowo-Sławociesze - Drwali, Kaplicznej, Końcowej, Miętowej, Mrocznej, Owsianej, Paula Robiena, Sadowej, Samopomocy Chłopskiej, Stary Szlak, Balladyny, Bałtyckiej, Chmielnej, Leśnego Echa,..   obręb 4009, działki nr: 77, 82/4, 84 (...)   Kanalizacja sanitarna na osiedlu Wielgowo-Sławociesze   Brak sprzeciwu     przyjęto pod nr 1231/15 w dn 31.12.2015  
79937/   2015/11/30   CHRISTOPH MARIA   ul. Rymarska 118, 70-700 Szczecin   4181 - nr dz. 13/4 i 13/6   rozbiórka wraz z przebudową części budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Brak sprzeciwu   2015/12/30    
78659/15   2015/11/24   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.   Chłapowskiego, Madalinskiego, Mierosławskiego, Dąbrowskiego, Kusocińskiego, Narutowicza   1050 - 13, 10, 2/3; 1051 - 12, 1/1; 1048 - 44, 3/3; 1046 - 10, 5, 6/1, 1, 6/4; 1045 - 3/1   budowa i przebudowa sieci cieplnej z przyłączami, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia   Brak sprzeciwu   2015/12/28    
77811/2015   2015/11/20   Podgórny Karol   Goplańska 20   4029 działka 8   przebudowa domu jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu uzytkowania   Sprzeciw   2015/11/23    
77578/15   2015/11/19   Baumgart Halina   Harnasiów 14, Szczecin   2132 - 11/14   przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego     2016/01/07   przebudowa zgodnie z ustawą PB - nie podlega wpisowi do rejestru BIP  
76808/15   2015/11/16   NPPN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa   al. Wojska Polskiego 154 Szczecin   3052-9/2; 3053-18, 21/3, 35   sieć wodociągowa i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej z przepompownią   Brak sprzeciwu   2015/12/17    
76410/15   2015/11/13   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - Gmina Miasto Szczecin   ul. Uczniowska Szczecin   obręb 4196 dz. 245, 245/4, 247, 248/3   przebudowa drogi z kanalizacjją deszczową   Brak sprzeciwu   2016/01/08    
UNP: 76417/15   2015/11/13   GUZA SZYMON   ul. Mielecka 1, Szczecin   4129 - dz. 13   nadbudowa o kondygnację piętra oraz poddasza w miejscu kondygnacji poddasza istn. budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Brak sprzeciwu   2016/01/12   zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu dnia 12.01.2016 r. pod nr 15/16  
67503   2015/11/12   Suchta Agata i Robert   Poranna    2044 - 15/17   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego   Brak sprzeciwu   2015/11/30    
72747/WUiAB/-XXIV/15   2015/10/30   ALSECCO SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA   ul. Cukrowa   2126 - 5/31, 9/2, 5/32   przebudowa odcinka sieci sanitarnej   Brak sprzeciwu   2015/11/30   zostało błędnie zakwalifikowane - powinna być procedura V gdyż jest to przebudowa sieci  
72497/WUiAB/-II/15   2015/10/30   Szuchalska Marika   Żyzna   2049, dz.27/1   budynek mieszkalny jednorodzinny z niezbędną infrastruktura techniczną   Brak sprzeciwu   2016/01/14   po postanowieniu  
71976/15   2015/10/28   Kulka Monika i Rafał   ul. Wschodu Słońca    3081 - 19/10   budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący    Wycofany   2015/11/19    
71037/15   2015/10/26   Anna i Michał Peszko   Storczykowa 22 Szczecin   obręb 4091 dz. 25/10   rozbudowa budynku jednorodzinnego   Sprzeciw   2015/12/03    
68414/15   2015/10/16   Wanda Burlaga   ul. Pszenna 49/2   4079 - 74   przebudowa istn. budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   Brak sprzeciwu   2015/12/11    
68650/15   2015/10/15   Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOLEJARZ"   ul. Powstańców Wlkp./ul. Frysztacka   dz. 97/2, 97/3, 97/5, 97/7, 97/9, 14/29, 114/21dr z obrębu 1056   Budowa sieci wodociagowej z przyłączami do budynków przy ul. Powst. Wlkp. 52, 53, 54 w Szczecinie   Brak sprzeciwu   2015/12/14    
68709/15   2015/10/15   EUROCON Michał Beyger   ul. Białej Mewy   3081 - 20/14   budowa budynku jednorodzinnego wolno stojącego dwulokalowego   Brak sprzeciwu   2015/11/16    
68708/15   2015/10/15   EUROCON Michał Beyger   ul. Białej Mewy   3081 - 20/13   budowa budynku jednorodzinnego wolno stojącego dwulokalowego   Brak sprzeciwu   2015/11/16    
67503   2015/10/12   Suchta Agata i Robert   Poranna   2044 - 15/17   budowa wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego         
65105/   2015/10/06   Stanisława i Mirosław Kulińscy   ul. Mokradłowa 39, Szczecin   4195 - dz. 22/4   przebudowa strychu na lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym   Sprzeciw   2015/11/04    
66463/15   2015/10/06   Witold Skrzyniak   ul. Cedrowa 21 Szczecin   obręb 4162 dz.15/1   nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Sprzeciw   2015/10/13    
50025/15   2015/10/05   Krzysztof Brok   Regatowa, Szczecin   4159 - 31/2    budowa budynku jednorodzinnego wolno stojącego   Brak sprzeciwu   2015/10/05    
63090/15   2015/09/24   Agnieszka i Tomasz Pikulscy   Łukasińskiego 8b Szczecin   obręb 2076 działka nr 55   przebudowa domu jednorodzonnego   Brak sprzeciwu   2015/11/16    
61690/15   2015/09/22   Łukasz Hapka, Aleksandra Hapka   ul. Storczykowa Szczecin   obręb 4091 dz. 25/8   budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący   Brak sprzeciwu   2015/11/13    
58966/15   2015/09/21   Piotr i Monika Kędziora   Wschodu Słońca   3081 - 19/11   budynek mieszkalny jednorodzinny    Brak sprzeciwu   2015/10/21    
60354/15   2015/09/21   Gracjan Szustak   ul. Świętochowskiego , Szczecin   dz. 30/7, obr. 4158   Budynek mieszkalny jednorodzinny        
60354/15   2015/09/21   Kinga i Gracjamn Szustak   ul. Świętochowskiego, Szczecin   4158-30/7   budynek mieszjkalny jednorodzinny   Wycofany   2015/10/15   brak  
57893/15   2015/09/15   Jopa Ilona   ul. Wojskiego   2051 - 22/12   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego   Brak sprzeciwu   2015/11/12    
57753/15   2015/09/15   PKP ENERGETYKA S.A.   Husarów   2126 - 5/91, 5/24, 5/14   Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Husarów w Szczecinie   Brak sprzeciwu   2015/10/20    
57244/15   2015/09/14   Misztal Paweł   ul. Nauczycielska 26, Szczecin   4201-136/5   budowa nowego budynku jednorodzinnego        
57244/15   2015/09/14   Misztal Paweł   ul. Nauczycielska 26, Szczecin   4201-136/5   budowa nowego budynku jednorodzinnego   Brak sprzeciwu   2015/10/21    
57007/2015   2015/09/11   Murbud Developer Cymborski Raczyński Sp.J.   Żyzna   2045- 19/2, 9/5, 9/7, 7   Budowa sieci i przyłączy: wody, kan. sanitarnej, kan. deszczowej   Brak sprzeciwu   2015/10/28    
55500/15   2015/09/07   Małgorzata i Krzysztof Danileccy   ul. Borsucza, Szczecin .   dz. nr 101/2 obręb 4010   budowa budynku jednorodzinnego wolno stojącego        
55500/15   2015/09/07   Małgorzata i Krzysztof Danileccy   ul. Borsucza, Szczecin   4010-101/2   budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący   Brak sprzeciwu   2015/10/23   brak  
55272/15   2015/09/04   Agata Smuniewska   Wojskiego   2051-22/11   budowa budynku jednorodzinnego wolno stojącego dwulokalowego   Brak sprzeciwu   2015/10/05   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
54349/15   2015/09/02   Budnex Deweloper Sp. z o.o.   ul. Kusocińskiego   1049 - dz. nr 2/21, 2/20, 2/19, 15/1   sieci, przyłącza i zewnetrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej   Wycofany     inwestor wycofał wniosek, dnia 30.09.2015 r.  
53789/15   2015/09/01   Caro Development Polska Sp.J   Szeroka, Szczecin   2046-6/11   zespół 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych , dwulokalowych w zabudowie wolno stojącej wraz z zagospodarowaniem terenu        
53789/15   2015/09/01   Caro Development Polska Sp.J   Szeroka, Szczecin   2046-6/11   zespół 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych , dwulokalowych w zabudowie wolno stojącej wraz z zagospodarowaniem terenu   Sprzeciw   2015/09/15   oddziaływanie inwestycji nie zamyka się w całości w jej granicach tj, dz. 6/11  
52029/15   2015/08/25   Siemieniuk Arkadiusz   Bluszczowa    obręb 1072- dz nr 121/2 i 34/29   budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący   Wycofany   2015/09/21   wniosek wycofany  
51271   2015/08/21   Agnieszka i Andrzej Lubinieccy   Gen. Okulickiego    2093 12/22   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego   Wycofany   2015/09/17   wniosek wycofano   
51697/15   2015/08/21   Aleksandra i Mateusz NOWAK   ul. Wkrzańska    3066 - 15/28   budowa budynku jednorodzinnego wolno stojącego   Brak sprzeciwu   2015/10/08    
50350/15   2015/08/18   Sandra Guwer-Plust, Piotr Plust   ul. Zawrotna 21a Szczecin   4092-36   Rozbudowa budynku mieszkalnego i przebudowa schodów zewnętrznych        
50541/2015   2015/08/18   SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O.   PRZELOTOWA SZCZECIN   DZ. 10, 11/1   PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ NAPOWITRZNEJ NA SIEĆ PODZIEMNĄ   Brak sprzeciwu      
50350/15   2015/08/18   Sandra Guwer-Plust, Piotr Plust   ul. Zawrotna 21a Szczecin   4092-36   Rozbudowa budynku mieszkalnego i przebudowa schodów zewnętrznych   Brak sprzeciwu   2015/09/18    
50025/15   2015/08/14   Krzysztof Brok   Regatowa, Szczecin   4159 - 31/2    budowa budynku jednorodzinnego        
49902/15   2015/08/14   Tomasz Bartoszek   ul. Bluszczowa 2   1072- 123, 34/27    Budynek jednorodzinny z wbudowanym garażem   Brak sprzeciwu   2015/10/08   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
49545   2015/08/12   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.   ul. Żniwna-Sosabowskiegodz.   2052 /1/2    osiedlowa sieć ciepłownicza wraz z przyłączami cieplnymi dla potrzeb budynków mieszkalnych wielorodzinnych   Brak sprzeciwu   2015/08/28   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
48804/15   2015/08/11   Ryszard Kaczor   ul. Poranna    działka nr 15/18 z obrębu 2044   dom jednorodzinny wolno stojący z garażem   Brak sprzeciwu   2015/09/15    
48646/15   2015/08/07   nie wskazano   Krzemienna 40, Szczecin   4122 - 35   rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku        
48646/15   2015/08/07   Anna Madej   ul. Krzemienna 40, Szczecin   4122-35   rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku   Wycofany   2015/09/21   umorzenie - wycofano wniosek  
48805/15   2015/08/07   Bożena i Kazimierz Sugalscy    Bagienna 52   4047 - 57   Przebudowa z nadbudową domu jednorodzinnego        
48805/15   2015/08/07   Bożena i Kazimierz Sugalscy   Bagienna 52 Szczecin   4047 - 57   Przebudowa z nadbudową domu jednorodzinnego   Sprzeciw   2015/08/14   decyzja sprzeciw  
48469/15   2015/08/06   Pałucka Sylwia, Pałucki Adam   Bluszczowa 3   1072--122, 34/28, 128, 41   Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zjazdem   Brak sprzeciwu   2015/09/23    
48360/15   2015/08/06   Ciećwież Magdalena   Orna   3059 - 16/1   budynek mieszkalny jednorodzinny    Brak sprzeciwu   2015/09/29    
48166/15   2015/08/05   Anna Mazurkiewicz; Marcin Mazurkiewicz; Elżbieta Bobowska; Bogusław Bobowski.    Rafy Koralowej    3081-19/25   budowa budynku jednorodzinnego wolno stojącego o dwóch lokalach mieszkalnych   Brak sprzeciwu   2015/09/07    
45860/WUiAB/-II/15   2015/07/24   Janina i Andrzej Grabiec   Darniowa 20   1068-63   budowa budynku jednorodzinnego wolno stojącego   Brak sprzeciwu   2015/08/24    
46242/15   2015/07/24   Jelec-Bednarska Elżbieta, Bednarski Marek   Modra 100E   2044 - 61/16   Rozbudowa budynku mieszkalnego w celu powiększenia kuchni   Sprzeciw   2015/07/30   decyzja sprzeciw  
45975/15   2015/07/23   Małgorzata Szałkowska   Dojazdowa 46   3006-19/7   budynek mieszkalny jednorodzinny o 2 lokalach mieszkalnych   Brak sprzeciwu   2015/08/24    
43969/15   2015/07/14   Sebastian Bawankiewicz   ul.Śródziemnomorska 28   2017-23/39   budowa budynku jednorodzinnego   Brak sprzeciwu   2015/08/14    
43754/15   2015/07/13   Agnieszka i Marcin Krawczyk   Policka 52   3004 - 28/4, 28/5   budowa budynku jednorodzinnego z usługą w parterze   Brak sprzeciwu   2015/08/13   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
43635/15   2015/07/13   Henryk i Danuta Karżel   Krzewinkowa 20   obr 1068- dz. nr 16   budynek jednorodzinny, wolnostojący z poddaszem użytkowym i wbudowanym garażem   Brak sprzeciwu   2015/08/13    
43419/15   2015/07/10   Kuriata Olga i Michał   Szczecin, ul. Morenowa 18   3065 - 9/79, 9/80   budowa budynku jednorodzinnego   Wycofany   2015/07/15    
42379/15   2015/07/06   RAFA KORALOWA KRYSIŃSCY SPÓŁKA JAWNA   Rafy Koralowej    3081-38/3   budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący o dwóch lokalach mieszkalnych   Brak sprzeciwu   2015/08/06    
42114/15   2015/07/06   Bebawe Magdalena   Hoene-Wrońskiego 12   2071-83   Rozbudowa budynku mieszkalnego o wiatrołap   Wycofany   2015/07/08    
42380/15   2015/07/06   RAFA KORALOWA KRYSIŃSCY SPÓŁKA JAWNA   Rafy Koralowej    3081-38/4   budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący o dwóch lokalach mieszkalnych   Brak sprzeciwu   2015/08/06    
42381/15   2015/07/06   ALSECCO SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA   ul. Cukrowa   obręb 2163 - działka nr 4/3   budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami oraz kanalizacja teletechniczna dla potrzeb budynków mieszkalnych wielorodzinnych   Brak sprzeciwu   2015/08/28   nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót  
42150/15   2015/07/03   UPC Polska Sp z o.o.   Koszarowa    dz. 2/3 obr 4034, dz. 12/6, 12/8, 13/1, obr 4037   budowa telekomunikacyjnej szerokopasmowej sieci dostępowej UPC    Brak sprzeciwu     przyjeto pod nr 798/15 w dn 30.07.2015  
42032/15   2015/07/03   Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie ul.Potulicka 2   Al.Wojska Polskiego    dz. nr 2 obręb 2009, nr 2 obreb 2027, nr 34 obręb 2001   budowa sieci wodociągowej, przyłącza wody oraz instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym na potrzeby internatu Al.Wojska Polskiego 254   Brak sprzeciwu   2015/08/03    
41815/2015   2015/07/02   Marceluch Luiza   ul. Stary Szlak 2A, Szczecin   4105-45/5   Przebudowa domu jednorodzinnego        
41815/2015   2015/07/02   Maceluch Luiza   ul. Stary Szlak 2A, Szczecin   4105-45/5   Przebudowa domu jednorodzinnego   Sprzeciw   2015/08/06    
41881/15   2015/07/02   Michał Brzezicki   ul. Stokrotki   dz. nr 17/20 obręb 4091   budynek mieszkalny, jednorodzinny   Sprzeciw   2015/08/05    
41823/15   2015/07/02   Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.   Rydla, Kostki Napierskiego   dz. 53/3, 88/3 obr 4071, dz. 87/9, 95/2 obr 4071, dz. 22/25 obr 4073, dz. 95/1,107,19/1, 106 obr 4071   budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi    Brak sprzeciwu      
41692/15   2015/07/01   Lorenshill Centrum Development   Szczecin , ul.Śląska , Obrońców Stalingradu   1035- 8/16,8/37,8/38,9/4,9/3,11/2,12   rozbudowa sieci elektroenergetycznej    Brak sprzeciwu   2015/08/03    
41714/15   2015/07/01   Marek Wrzesień   ul. ul. Chłopska 29D, Szczecin   4156 -24/2   przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalno-usługowy        
41714/15   2015/07/01   Marek Wrzesień   ul. Chłopska 29D Szczecin   4156-24/2   przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalno-usługowy   Sprzeciw   2015/07/06   decyzja sprzeciw  
41430/15   2015/06/30   Tomasz Krzemień, Beata Czajkowska   ul. Trzcinowa 4, Szczecin   4196-199/4   budynek mieszkalny jednorodzinny         
WUiAB-I.6743.189.2015.DK   2015/06/30   BEATA CZAJKOWSKA, tOMASZ kRZEMIEŃ   ul. Trzcinowa 4, Szczecin   4196-199/4   budowa budynku jednorodzinnego   Wycofany   2015/07/22   brak  
40908/15   2015/06/29   Sadowska Magdalena   Szczecin, ul.Zachodu Słońca   3081- 17/4   budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący   Brak sprzeciwu   2015/07/30    
40903/15   2015/06/29   Stowarzyszenie Spłeczne na Rzecz Budowy sieci wodociągowej w ulicy Dzikiej Róży    ul. Dzikiej Róży 7,8,9   4091 - 8/10, 8/12, 113/7, 32/3, 114/7, 113/1, 113/3   budowa sieci wodociągowej z przyłączami   Brak sprzeciwu      
41960/15   2015/06/29   Oskar Bębnowski   ul. Ruska 39, Szczecin   1056 - 14/7   rozbudowa budynku jednorodzinnego   Wycofany      
40999/15   2015/06/29   Dariusz Szewczyk   Kmicica 24   3093 - 70/59   rozbudowa budynku jednorodzinnego       wniosek wycofano dnia 24.07.2015r.