Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69828701

Aktualna strona: 172911

Wydrukowano: 2261

Filia UM na Prawobrzeżu


BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW FILIA NA PRAWOBRZEŻU
E-mail: filia@um.szczecin.pl

Biuro Obsługi Interesantów Filia Urzędu Miasta znajduje się na prawobrzeżu Szczecina- ul Rydla 39-40, 70-783 Szczecin
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

W Biurze Obsługi Interesantów Filii załatwiane są sprawy z zakresu:

 • Kancelarii-Informacji - udzielanie kompleksowej informacji o pracy Urzędu Miasta, przyjmowanie wniosków kierowanych do innych wydziałów
 • przyjmowanie wniosków i wydawani karty seniora, szczecińskiej karty rodzinnej, karty dużej rodziny, umawianie wizyt,
 • Referatu Komunikacji - rejestracja pojazdów, przyjmowanie wniosków i wydawanie praw jazdy,
 • Referatu Spraw Obywatelskich - ewidencja ludności/meldunki, zaświadczenia/ przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych.
 • Referatu Działalności Gospodarczej - przyjmowanie i realizacja wniosków CEIDG-1 , udzielanie informacji
 • Delegatury realizujące zadania w Biurze Obsługi Interesantów Filii:
  • Wydział Księgowości – przyjmowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, udzielanie informacji,
  • Urząd Stanu Cywilnego - wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, sprostowania, uzupełniane lub odtwarzanie aktów stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska ,przepisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg,
  • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - sprawy z zakresu wędkarstwa amatorskiego ,zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, pozwolenia wodno prawne, zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami, prowadzenie rejestru zwierząt, w tym psów ras uznawanych za agresywne, udzielanie informacji,
  • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - podejmowanie działań w celu ochrony konsumentów /BMRK w Filii czynne jest tylko w piątki/.
    

Wykaz pracowników Filii UM


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin