Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69828802

Aktualna strona: 90755

Wydrukowano: 2099

Biuro Geodety Miasta

Nazwa: Biuro Geodety Miasta
Symbol: BGM
E-mail: bgm@um.szczecin.pl


Do zadań Biura Geodety Miasta należy:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
 2. Ustalanie wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów pod drogi publiczne, w przypadku, gdy nie dojdzie do uzgodnienia między właścicielem, wieczystym użytkownikiem a właściwym organem,
 3. Ustalanie numerów porządkowych (adresów), zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów i innych nazw,
 4. Prowadzenie spraw z zakresu scaleń i wymiany nieruchomości,
 5. Ustalanie linii brzegowej wód płynących nie będących morskimi wodami wewnętrznymi oraz wodami żeglownymi,
 6. Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym koordynowanie spraw związanych z budową systemu informacji o terenie oraz nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 7. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
 8. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz prowadzenie spraw z zakresu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 9. Zakładanie osnów szczegółowych oraz prowadzenie spraw z zakresu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Pracownicy Wydziału:

 • Imię i nazwiskoStanowiskoNazwa KomórkiTelefonPokój

 • Izabela Filipekstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Administracji Geodezyjniejtelefon: 91 4245538numer pokoju: 250

 • Urszula Gajewskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Administracji Geodezyjniejtelefon: 91 4245507numer pokoju: 252

 • Agata Kalitastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Administracji Geodezyjniejtelefon: 91 4245505numer pokoju: 249E

 • Ewa Kazaniszynstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Administracji Geodezyjniejtelefon: 91 4245505numer pokoju: 249E

 • Joanna Kocikstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografiitelefon: 91 4245506numer pokoju: 249C

 • Monika Łukasiewiczstanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Administracji Geodezyjniejtelefon: 91 4245541numer pokoju: 249D

 • Anna Marciszakstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Administracji Geodezyjniejtelefon: 91 4245538numer pokoju: 250

 • Marzena Miklasstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Administracji Geodezyjniejtelefon: 91 4245507numer pokoju: 252

 • Rafał Onopiukstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Administracji Geodezyjniejtelefon: 91 4245538numer pokoju: 250

 • Katarzyna Pasternakstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografiitelefon: 91 4245506numer pokoju: 249C

 • Emilia Piękniewskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografiitelefon: 91 4245540numer pokoju: 251

 • Mateusz Prawuckistanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografiitelefon: 91 4245540numer pokoju: 251

 • Zygmunt Schiewestanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografiitelefon: 91 4245540numer pokoju: 251

 • Ewa Strombekstanowisko: p.o. Kierownika Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografiitelefon: 91 4245266numer pokoju: 249B

 • Wojciech Wnukstanowisko: Geodeta Miastatelefon: 91 4231292, telefon: 91 4245524, fax telefon: 91 4245552numer pokoju: 249G

 • Anna Wudajkostanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat BGMtelefon: 91 4231292, telefon: 91 4245524, fax telefon: 91 4245552numer pokoju: 249F

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin