Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Skargi i wnioski

 • Tryb rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Szczecin reguluje Zarządzenie Nr 329/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i załatwiania skarg i wniosków. (zm. Zarządzenie Nr 73/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2017 r.).

 • Przyjęcia interesantów w trybie skargowym przez Prezydenta Miasta Szczecin odbywają się w każdy piątek w godzinach od 14.00 do 16.30 po wyczerpaniu trybu określonego w § 17 ust.1 ww. Zarządzenia Nr 329/15 tj.
  1. przedłożeniu przez skarżącego pism oraz dokumentów wskazujących na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy przez merytorycznie właściwych kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza Miasta,
  2. wniesieniu skargi lub wniosku na piśmie lub ustnie do protokołu.
 • Koordynowanie spraw związanych z przyjmowaniem interesantów w sprawach skarg i wniosków zapewnia Referat Skarg i Wniosków w Wydziale Organizacyjnym – pokój 13 główne wejście Urzędu Miasta Szczecin.

Skargi i wnioski można składać:

 • na adres:

  Prezydent Miasta Szczecin
  za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego – Referat Skarg i Wniosków
  Plac Armii Krajowej 1
  70-456 Szczecin

 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: e-PUAP

 • pocztą elektroniczną na adres: skargi@um.szczecin.pl

 • osobiście w Referacie Skarg i Wniosków Wydziału Organizacyjnego - pokój nr 13 na parterze lub za pośrednictwem skrzynki podawczej wystawionej w wejściu środkowym

udostępnił: Wydział Organzacyjny, wytworzono: 2016/11/09, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2021/08/06 08:35:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2021/08/06 08:35:41 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/07/20 13:01:12 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/03/31 12:09:11 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/03/31 11:38:24 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/03/31 10:09:01 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/03/31 09:55:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/10/21 13:09:13 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/10/21 13:06:34 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/10/21 12:54:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/10/21 12:54:00 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/10/21 12:53:42 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/06/09 12:25:47 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/11/09 14:19:36 nowa pozycja