Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80336935

Aktualna strona: 14489

Wydrukowano: 0

Skargi i wnioski


  • Tryb rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Szczecin reguluje Zarządzenie Nr 329/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i załatwiania skarg i wniosków.

  • Przyjęcia interesantów w trybie skargowym przez Prezydenta Miasta Szczecin odbywają się w każdy piątek w godzinach od 14.00 do 16.30 po wyczerpaniu trybu określonego w § 17 ust.1 ww. Zarządzenia tj.

    1. przedłożeniu przez skarżącego pism oraz dokumentów wskazujących na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy przez merytorycznie właściwych kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza Miasta,
    2. wniesieniu skargi lub wniosku na piśmie lub ustnie do protokołu.
  • Koordynowanie spraw związanych z przyjmowaniem interesantów w sprawach skarg i wniosków zapewnia Referat Skarg i Wniosków w Wydziale Organizacyjnym – pokój 13 główne wejście Urzędu Miasta Szczecin.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin