Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69952652

Aktualna strona: 26580

Wydrukowano: 1080

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku

Lp Jednostka Temat
1   Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
2   Biurze Planowania Przestrzennego ul. Szymanowskiego 2, Szczecin   Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania komputerowego   
3   Urzęd Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Szczecin   Organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku  
4   Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Potulicka 62, 70-230 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
5   Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Tomaszowska 5, Szczecin   Prawidłowość pobierania i rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.  
6   Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Czorsztyńska 35 w Szczecinie   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/17/16 przeprowadzonej przez WKiAW w 2016 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2015 r.  
7   XVI Liceum Ogólnokształcące, ul. Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy.   
8   I Liceum Ogólnokształcące, al. Piastów 12, 70-332 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
9   Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe "Nasza Bajka" al. Wojska Polskiego 211, Szczecin   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2017 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin   
10   Przedszkole Niepubliczne Artystyczno- Językowe "Nasza Bajka" al. Wojska Polskiego 211, Szczecin   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2016 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin   
11   Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6, Szczecin    Gospodarowanie mieniem  
12   Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43    Gospodarka finansowo - księgowa za 2017 r   
13   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz w Biuro ds. Zamówień Publicznych UM Szczecin    Realizacja zadania pn.: „Ograniczenie problemów związanych z dzikimi zwierzętami z terenu miasta Szczecina”.   
14   Gospodarka finansowo - księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2017 r.    Przedszkolu Publicznym Nr 10 ul. Wołogoskiej 5, Szczecin   
15   Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczym nr 1, ul. Polickiej 3, Szczecin   Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, zadanie pod nazwą NASZ AUTOBUS wraz z wykonaniem umowy  
16   Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko w Szczecinie ul. Niemcewicza 39/2   Gospodarka finansowa za 2017 r.  
17   Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych plac Jakuba Wujka 6, 71-322 Szczecin    Prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego na przebudowę obiektu polegającą na wykonaniu szybu windowego w budynku Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w obiekcie przy placu Jakuba Wujka 6, 71-322 Szczecin z zakupem i montażem platformy do transportu osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem umowy  
18   Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin    Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
19   Szkoła Podstawowa Nr 11 w Szczecinie, ul. E. Plater 20   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
20   Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kr. Jadwigi 29, 70-262 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
21   Przedszkole Publiczne Nr 5, ul. Tomaszowska 5, 71-671 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy   
22   Pałac Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie, al. Piastów 7   Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/9/17 przeprowadzonej przez WKiAW w 2017 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych  
23   Dom Kultury "13 Muz" pl. Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin   Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  
24   Przedszkole Publiczne Nr 75 w Szczecinie, ul. Romera 11   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2017 r.  
25   Szkole Podstawowa Nr 23 w Szczecinie ul. Mierniczej 10   Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/13/17 w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2016 r  
26   Przedszkole Publiczne Nr 80 w Szczecinie, ul. Łokietka 16   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2017 rok  
27   Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie pl. Św. Św. Piotra i Pawła 4/5   Gospodarka finansowo - księgowa, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2017 r.  
28   III Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, ul. Pomorska 150   Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2017 rok  
29   Zespół Szkół nr 4 ul. Kusocińskiego 4, 70-237 Szczecin    Inwentaryzacji składników mienia  
30   Wydział Księgowości Urzędu Miasta Szczecin   Windykacja opłat z tyt. użytkowania wieczystego  
31   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin   Przebudowa ulicy Kwiatowej  
32   Dom Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA w Szczecinie, ul. Krucza 17   Gospodarka finansowo - księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2017 r.  
33   Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie ul. Szafera 7    Wynagrodzenia i sprawy kadrowe za 2017 rok.  
34   Przedszkole Publiczne Nr 20 w Szczecinie, ul. Wieniawskiego 17    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2017 r.   
35   Przedszkole Publiczne Nr 29 w Szczecinie ul. Wyszyńskiego 6    Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe za 2017 r   
36   Zespół Żłobków Miejskich, ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin    Przeprowadzanie inwestycji i remontów w Zespole Żłobków Miejskich.  
37   Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin   Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych  
38   Rada Osiedla Żelechowa z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ostrowskiej 3/1   Gospodarka finansowa za 2017 r.  
39   Rada Osiedla Drzetowo - Grabowo z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sławomira 9   Gospodarka finansowa za 2017 r  
40   Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin   Realizacja wniosków o zamianę lokali mieszkalnych  
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin