Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 56231925

Aktualna strona: 17423

Wydrukowano: 1076

Co to jest organizacja pożytku publicznego (OPP)?


Od kilkunastu lat w Polsce coraz prężniej działają organizacje pozarządowe. Czym właściwie są? Są to podmioty, zakładane przez aktywnych obywateli. Najpopularniejszą formą organizacji pozarządowych są fundacje i stowarzyszenia. Powstają głównie w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, takich jak bezdomność, bezrobocie, pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, pomoc osobom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie. Organizacje pozarządowe zajmują się również realizacją ciekawych projektów kulturalnych, edukacyjnych, sportowych etc.

Organizacje pożytku publicznego (OPP) to podmioty pozarządowe, które pojawiły się po 1 stycznia 2004 roku. Od tego właśnie czasu stowarzyszenia i fundacje – po spełnieniu ustawowych wymogów – mogą otrzymać status organizacji pożytku publicznego. Dlaczego stworzono taką specjalną grupę organizacji? Ustawodawca chciał, aby powstały instytucje, które cieszyć się będą zaufaniem publicznym. Zaufanie to zdobywają głównie przez działania na rzecz grupy społecznej, dla której zostały powołane oraz poprzez pełną jawność finansów, którymi dysponują.

Oprócz wielu obowiązków, które muszą wypełniać OPP, przysługują im również przywileje. Najważniejszy z nich to możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozwiązanie to zostało przyjęte przez polski parlament po to, aby podatnicy sami mogli decydować o przekazaniu części swoich podatków na rzecz inicjatyw, podejmowanych przez aktywnych obywateli, działających w OPP. Dzięki temu fiskalnemu rozwiązaniu, pieniądze pochodzące z 1% trafiają do najbardziej potrzebujących.

OPP odgrywają zatem bardzo ważną rolę w życiu publicznym. Połączenie ofiarności publicznej pochodzącej z przekazywanego 1% oraz zaangażowania obywateli, działających w organizacjach pozarządowych, daje coraz więcej możliwości pomocy ludziom wspieranym przez OPP. Z roku na rok coraz więcej podatników korzysta z możliwości przekazania 1%, choć nadal jest to niewielki odsetek ogółu rozliczających się. OPP, media, biznes i samorządy powinny razem prowadzić działania, aby zachęcić jak największe grono ludzi do skorzystania z przysługującego im prawa. Ważne jest również, aby 1% nie był przekazywany „anonimowo”, lecz świadomie, na rzecz konkretnej OPP, działającej w najbliższym sąsiedztwie podatnika. Do tego potrzebna jest kampania promująca akcję 1%.

Fakty:

  • Stowarzyszenia i fundacje to podmioty, działające na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych.
  • Niektóre z nich posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
  • Każdy rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej OPP, wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego.
  • OPP, media i samorząd powinny wspólnie prowadzić działania, celem których będzie zachęcenie jak największej ilości podatników do przekazania 1%.
  • Nasz 1% powinniśmy zostawiać jak najbliżej własnego domu, bo dzięki temu zyska nasze najbliższe otoczenie.

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin