Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nazwa: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Symbol: WPiOL
E-mail: wpiol@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy:

  1. prowadzenie spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2. prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu Miasta;
  3. prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej przez Gminę Miasto Szczecin;

Dodatkowe informacje:

Wszelkich informacji w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych udzielane są pod nr telefonu: 91 424 5369 lub 91 424 5423, natomiast w pozostałych sprawach informacji udziela Infolinia Urzędu Miasta Szczecin pod nr tel. 91 424 5000.


Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Kinga Antropik telefon: 91 4351213 pokój 34a Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Podinspektor
Ewelina Astramowicz telefon: 91 4245472 pokój 12 Referat Orzecznictwa Inspektor
Małgorzata Bachorska telefon: 91 4245863 pokój 22 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Podinspektor
Agnieszka Bendig-Wielowiejska fax telefon: 91 4245408, telefon: 91 4223169, telefon: 91 4245363 pokój 4 Sekretariat WPiOL Inspektor
Kamila Bień telefon: 91 4245872 pokój 30 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Inspektor
Marta Bindulska telefon: 91 4245368 pokój 16 Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej Główny Specjalista
Katarzyna Borowiec telefon: 91 4351152 pokój 7 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Inspektor
Agnieszka Borzym telefon: 91 4245370 pokój 21 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Podinspektor
Ewa Bręcz telefon: 91 4245366 pokój 28 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Główny Specjalista
Dorota Brzozowska telefon: 91 4245363, telefon: 91 4223169 pokój 5 Dyrektor Wydziału
Agnieszka Byczkowska telefon: 91 4245365 pokój 15 Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej Inspektor
Patrycja Celmer telefon: 91 4245988 pokój 12 Referat Orzecznictwa Inspektor
Magdalena Ciechanowicz telefon: 91 4351239 pokój 48 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Główny Specjalista
Patrycja Cretti telefon: 91 4245595 pokój 13 Referat Orzecznictwa Podinspektor
Ewelina Czajka telefon: 91 4245988 pokój 12 Referat Orzecznictwa Podinspektor
Patrycja Darmoid telefon: 91 4245366 pokój 28 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Podinspektor
Malwina Dzikowska telefon: 91 4245554 pokój 31 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Inspektor
Iwona Frydrychowicz telefon: 91 4245763 pokój 10 Referat Orzecznictwa Kierownik Referatu
Mariola Grzesik telefon: 91 4802084 pokój 29 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Podinspektor
Monika Hałas fax telefon: 91 4245408, telefon: 91 4245058 pokój 4 Sekretariat WPiOL Inspektor
Edyta Januchta telefon: 91 4245368 pokój 16 Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej Główny Specjalista
Aleksandra Jasińska telefon: 91 4245554 pokój 31 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Podinspektor
Adrianna Jeżyna telefon: 91 4224633, telefon: 91 4245837 pokój 8 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Podinspektor
Anna Kaczorowska telefon: 91 4245380 pokój 6 Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej Kierownik Referatu
Jolanta Karpierz telefon: 91 4245382 pokój 19 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Inspektor
Magdalena Koksa telefon: 91 4351190 pokój 23 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Kierownik Zespołu
Jolanta Kopocińska telefon: 91 4245851 pokój 18 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Kierownik Referatu
Patrycja  Kos-Domagalska telefon: 91 4245089 pokój 14 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Inspektor
Izabela Kowalczyk telefon: 91 4245089 pokój 14 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Podinspektor
Antonina Kozhymiakina telefon: 91 4351179 pokój 46 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Podinspektor
Olga Król telefon: 91 4351220 pokój 49 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Inspektor
Kornelia Kubiak telefon: 91 4245595 pokój 13 Referat Orzecznictwa Główny Specjalista
Sylwia Leks telefon: 91 4351210 pokój 45 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Inspektor
Ewelina Lewandowska telefon: 91 4245872 pokój 30 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Inspektor
Małgorzata Lewandowska telefon: 91 4351197 pokój 28 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Główny Specjalista
Wanda Lewandowska telefon: 91 4245837 pokój 8 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Podinspektor
Małgorzata Lipska telefon: 91 4351274 pokój 9 Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej Główny Specjalista
Beata Luginbühl telefon: 91 4351202 pokój 46a Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Główny Specjalista
Marlena Łuka-Kaczmarczyk telefon: 91 4245370 pokój 21 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Podinspektor
Katarzyna Łukaszewicz telefon: 91 4245863 pokój 22 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Główny Specjalista
Katarzyna Majdzińska telefon: 91 4245092 pokój 17 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Główny Specjalista
Ewelina Michniewicz telefon: 91 4245554 pokój 31 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Podinspektor
Bożena Mirek telefon: 91 4351211 pokój 47 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Kierownik Referatu
Agata Motyka telefon: 91 4245370 pokój 21 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Podinspektor
Tomasz Mucha telefon: 91 4216334 Pomoc administracyjna
Karolina Pawlak telefon: 91 4245595 pokój 14 Referat Orzecznictwa Podinspektor
Anna Pawlus-Ficek telefon: 91 4245361 pokój 11 Referat Orzecznictwa Główny Specjalista
Bogumiła Pełka telefon: 91 4245362, telefon: 91 4224633 pokój 43 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Inspektor
Agata Piotrowska telefon: 91 4351220 pokój 49 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Inspektor
Mirosława Podlecka telefon: 91 4245362, telefon: 91 4224633 pokój 43 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Główny Specjalista
Magdalena Prochacka telefon: 91 4245379 pokój 15 Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej Główny Specjalista
Justyna Pyrgiel telefon: 91 4245837 pokój 34 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Podinspektor
Alicja Rogacka telefon: 91 4245467 pokój 2 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Kierownik Referatu
Monika Rymsza telefon: 91 4351239 pokój 48 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Inspektor
Sylwia Salaniuk telefon: 91 4245367 pokój 29 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Podinspektor
Aneta Siedlikowska telefon: 91 4351179 pokój 46 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Główny Specjalista
Katarzyna Siemaszko telefon: 91 4245365 pokój 15 Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej Podinspektor
Sylwia Sokół telefon: 91 4351239 pokój 48 Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Główny Specjalista
Joanna Stafińska telefon: 91 4245242 pokój 17 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Główny Specjalista
Ewelina Strzechmińska telefon: 91 4351202 pokój 46a Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Podinspektor
Aneta Sulikowska telefon: 91 4245370 pokój 21 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Podinspektor
Marta Sumera telefon: 91 4351152 pokój 7 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Inspektor
Anna Szulikowska telefon: 91 4245361 pokój 11 Referat Orzecznictwa Główny Specjalista
Dorota Szynkaruk telefon: 91 4245370 pokój 21 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Główny Specjalista
Marcin Śniady telefon: 91 4223169, telefon: 91 4245363 pokój 3 Zastępca Dyrektora Wydziału
Marta Świtoń telefon: 91 4351213 pokój 34a Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Inspektor
Martyna Trzcińska telefon: 91 4245370 pokój 21 Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania Podinspektor
Magdalena Wołowik telefon: 91 4245092 pokój 17 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych Główny Specjalista
Anna Wróbel telefon: 91 4351152 pokój 7 Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych Główny Specjalista
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2010/03/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/02/03 09:49:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/02/03 09:49:08 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/02/03 09:43:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:24:36 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/01/24 11:01:04 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2017/12/05 15:04:06 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/07/04 10:20:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/05/21 10:04:22 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/04/05 13:30:18 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/03/15 10:31:10 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/03/15 08:12:14 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/03/12 15:54:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2010/03/12 15:53:35 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/01/04 14:33:34 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/12/07 14:34:28 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/11/07 09:35:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/11/07 09:24:34 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2007/10/25 12:24:55 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/04/27 15:31:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/04/27 15:30:05 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 11:08:35 modyfikacja wartości