Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 50182636

Aktualna strona: 198187

Wydrukowano: 3782

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nazwa: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Symbol: WPiOL
E-mail: wpiol@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy:

 1. Prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. Prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu Miasta,
 3. Prowadzenie spraw w zakresie wygaszania zaległości podatkowych w zamian za przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy i Skarbu Państwa,
 4. Prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną,
 5. Dokonywanie zabezpieczeń należności podatkowych.

Dodatkowe informacje:


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Pracownicy Wydziału:

 • Imię i nazwiskoStanowiskoNazwa KomórkiTelefonPokój

 • Marcin Arentstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245382numer pokoju: 19

 • Małgorzata Bachorskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat WPiOLfax telefon: 91 4245408, telefon: 91 4245058numer pokoju: 4

 • Agnieszka Bendig-Wielowiejskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymitelefon: 91 4351239numer pokoju: 47,48

 • Kamila Bieństanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245872numer pokoju: 30

 • Marta Bindulskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatku od środków transportowych, Opłaty Skarbowej i Kontroli Podatkowejtelefon: 91 4245368numer pokoju: 8

 • Zdzisława Borodeńkostanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245367numer pokoju: 29

 • Agnieszka Borzymstanowisko: Podinspektortelefon: 91 4245366numer pokoju: 28

 • Ewa Bręczstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymitelefon: 91 4351179numer pokoju: 46

 • Dorota Brzozowskastanowisko: Dyrektor Wydziałutelefon: 91 4245363, telefon: 91 4223169numer pokoju: 5

 • Małgorzata Bukowieckastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymitelefon: 91 4351213numer pokoju: 34a

 • Agnieszka Byczkowskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatku od środków transportowych, Opłaty Skarbowej i Kontroli Podatkowejtelefon: 91 4245365numer pokoju: 16

 • Inez Chojnacka-Kurzstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245382numer pokoju: 19

 • Bartosz Chorążystanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatku od środków transportowych, Opłaty Skarbowej i Kontroli Podatkowejtelefon: 91 4245380numer pokoju: 6

 • Magdalena Ciechanowiczstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat WPiOLtelefon: 91 4245363, telefon: 91 4223169, fax telefon: 91 4245408numer pokoju: 4

 • Beata Daszkiewiczstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymitelefon: 91 4351202numer pokoju: 46a

 • Tatiana Duklasstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymitelefon: 91 4351202numer pokoju: 46a

 • Renata Dziedzicstanowisko: Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznychnazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245382numer pokoju: 19

 • Malwina Dzikowska stanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychnumer pokoju: 31

 • Beata Fronczekstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatku od środków transportowych, Opłaty Skarbowej i Kontroli Podatkowejtelefon: 91 4245410numer pokoju: 7

 • Iwona Frydrychowiczstanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Orzecznictwa i Zabezpieczeńtelefon: 91 4245763numer pokoju: 10

 • Ewelina Gałoszstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Orzecznictwa i Zabezpieczeńtelefon: 91 4245361numer pokoju: 11

 • Monika Hałasstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatku od środków transportowych, Opłaty Skarbowej i Kontroli Podatkowejnumer pokoju: 7

 • Dorota Jacewiczstanowisko: Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznychnazwa komórki organizacyjnej: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymitelefon: 91 4351179numer pokoju: 46

 • Edyta Januchtastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatku od środków transportowych, Opłaty Skarbowej i Kontroli Podatkowejtelefon: 91 4245368numer pokoju: 8

 • Anna Kaczorowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatku od środków transportowych, Opłaty Skarbowej i Kontroli Podatkowejtelefon: 91 4245365numer pokoju: 16

 • Jolanta Karpierzstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245370numer pokoju: 21

 • Dorota Kaźmierskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnychtelefon: 91 4245837numer pokoju: 43

 • Magdalena Koksastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245366numer pokoju: 28

 • Hanna Konstanciakstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Orzecznictwa i Zabezpieczeńtelefon: 91 4245472numer pokoju: 12

 • Jolanta Kopocińskastanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnychtelefon: 91 4245851numer pokoju: 18

 • Patrycja  Kosstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245366numer pokoju: 28

 • Izabela Kowalczyk stanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymitelefon: 91 4351239

 • Olga Królstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymitelefon: 91 4351220numer pokoju: 49

 • Kornelia Kubiakstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Orzecznictwa i Zabezpieczeńtelefon: 91 4245595numer pokoju: 13

 • Anna Laszukstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Orzecznictwa i Zabezpieczeńtelefon: 91 4245988numer pokoju: 13

 • Sylwia Leksstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymitelefon: 91 4351210numer pokoju: 45

 • Anna Lewandowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatku od środków transportowych, Opłaty Skarbowej i Kontroli Podatkowejtelefon: 91 4351274numer pokoju: 9

 • Ewelina Lewandowskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychnumer pokoju: 22

 • Małgorzata Lewandowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245370numer pokoju: 21

 • Małgorzata Lipskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatku od środków transportowych, Opłaty Skarbowej i Kontroli Podatkowejtelefon: 91 4351274numer pokoju: 9

 • Katarzyna Łukaszewiczstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245863numer pokoju: 22

 • Katarzyna Majdzińskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245369numer pokoju: 17

 • Olga Mazarakistanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245554numer pokoju: 31

 • Olga Michalakstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnychtelefon: 91 4245837numer pokoju: 43

 • Bożena Mirekstanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymitelefon: 91 4351211numer pokoju: 47

 • Tomasz Muchastanowisko: Pomoc administracyjnatelefon: 91 4216334

 • Karolina Pawlakstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Orzecznictwa i Zabezpieczeńtelefon: 91 4245595numer pokoju: 14

 • Anna Pawlus-Ficekstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Orzecznictwa i Zabezpieczeńtelefon: 91 4245361numer pokoju: 11

 • Bogumiła Pełkastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnychtelefon: 91 4245362, telefon: 91 4224633numer pokoju: 34

 • Agata Piotrowskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymitelefon: 91 4351220numer pokoju: 49

 • Beata Pławuszewskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245872numer pokoju: 30

 • Mirosława Podleckastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnychtelefon: 91 4245362, telefon: 91 4224633numer pokoju: 34

 • Kamila Podwyszyńskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatku od środków transportowych, Opłaty Skarbowej i Kontroli Podatkowejtelefon: 91 4245410numer pokoju: 7

 • Magdalena Prochackastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatku od środków transportowych, Opłaty Skarbowej i Kontroli Podatkowejtelefon: 91 4245379numer pokoju: 15

 • Justyna Pyrgielstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245423numer pokoju: 31

 • Alicja Rogackastanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4351190numer pokoju: 23

 • Łukasz Rogowskistanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatku od środków transportowych, Opłaty Skarbowej i Kontroli Podatkowejtelefon: 91 4245410numer pokoju: 7

 • Monika Rymszastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymitelefon: 91 4351239numer pokoju: 47,48

 • Sylwia Salaniukstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psówtelefon: 91 4245863numer pokoju: 22

 • Aneta Siedlikowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymitelefon: 91 4351210numer pokoju: 45

 • Bartosz Sobieskistanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245467numer pokoju: 2

 • Sylwia Sokółstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymitelefon: 91 4351239numer pokoju: 47,48

 • Joanna Stafińskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245467numer pokoju: 2

 • Marta Sumerastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnychtelefon: 91 4351152numer pokoju: 44

 • Anna Szulikowskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Orzecznictwa i Zabezpieczeńtelefon: 91 4245361numer pokoju: 11

 • Dorota Szynkarukstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Orzecznictwa i Zabezpieczeńtelefon: 91 4245472numer pokoju: 12

 • Marcin Śniadystanowisko: Zastępca Dyrektora Wydziałutelefon: 91 4223169, telefon: 91 4245363numer pokoju: 3

 • Marta Świtoństanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymitelefon: 91 4351213numer pokoju: 34a

 • Maciej Włodarczykstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatku od środków transportowych, Opłaty Skarbowej i Kontroli Podatkowejtelefon: 91 4245379numer pokoju: 15

 • Magdalena Wołowikstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245369numer pokoju: 17

 • Anna Wróbelstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnychtelefon: 91 4351152numer pokoju: 44

 • Kinga Zygmuntstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Orzecznictwa i Zabezpieczeńtelefon: 91 4245988numer pokoju: 13

 • Mirosława Żebrowskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznychtelefon: 91 4245367numer pokoju: 29

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin