Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 41893601

Aktualna strona: 1094629

Wydrukowano: 1709

Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin


Struktura wewnętrzna Urzędu Miasta Szczecin wynika z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin.

W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały i biura na prawach wydziałów oznaczone odpowiednio symbolami

Lp. Wydziały i Biura
1 Biuro Prezydenta Miasta - BPM,
2 Biuro Rady Miasta - BRM,
3 Biuro Strategii - BS,
4 Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu - WOIiB,
5 Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego - WKiAW,
6 Wydział Organizacyjny - WO,
7 Biuro Obsługi Interesantów - BOI,
8 Urząd Stanu Cywilnego - USC,
9 Biuro ds. Zamówień Publicznych - BZP,
10 Wydział Oświaty - WOś,
11 Wydział Kultury - WK,
12 Wydział Sportu - WS,
13 Wydział Spraw Społecznych - WSS,
14 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych - BOP
15 Wydział Inwestycji Miejskich - WIM,
16 Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej - WUiAB,
17 Biuro Geodety Miasta - BGM,
18 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - WMiRSPN,
19 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - WZiON,
20 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - WGKiOŚ,
21 Wydział Zarządzania Finansami Miasta - WZFM,
22 Wydział Księgowości - WKs,
23 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - WPiOL,
24 Wydział Egzekucji Administracyjnej - WEA,
25 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - WZKiOL,
26 Wydział Informatyki - WInf,
27 Biuro Obsługi Urzędu - BOU,
28 Biuro Nadzoru Właścicielskiego - BNW.

Biura na prawach samodzielnych referatów:

Lp. Biura
1 Biuro Prawne - BP,
2 Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych - BOIN,
3 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - BMRK,
4 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - BMKZ,
5 Biuro Informacji Publicznej - BIP.

Filia oznaczona symbolem - UM/F


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin