Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Nazwa: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Symbol: WKiAW
E-mail: wkiaw@um.szczecin.pl


Do zadań Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy:

 1. Kontrola jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
 2. Kontrola finansowo - księgowa jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin
 3. Audyt wewnętrzny
 4. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz Głównym Inspektorem Informacji Finansowej

1. Prowadzenie audytu wewnętrznego

• Niezależna i obiektywna działalność, której celem jest wspieranie Prezydenta Miasta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin tj.:
      - zgodności działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Gminie procedurami wewnętrznymi,
      - skuteczności i efektywności działania i realizowania stawianych przed jednostkami zadań,
      - wiarygodności sprawozdań,
      - ochrony zasobów,
      - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
      - efektywności i skuteczności przepływu informacji,
      - zarządzania ryzykiem.

• Przygotowanie (do końca każdego roku) w porozumieniu z Prezydentem Miasta planu audytu na następny rok, w którym uwzględnia się w szczególności:
      1) wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka,
      2) wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych,
      3) listę obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające,
      4) informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację poszczególnych zadań zapewniających,
      5) informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności doradczych,
      6) informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności sprawdzających,
      7) informację na temat cyklu audytu.

• Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni i przekazanie go Prezydentowi Miasta informując w nim o stopniu realizacji zadań audytowych oraz o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej (do końca stycznia każdego roku).
 

2. Prowadzenie kontroli finansowo - księgowych i formalno - prawnych:

      - Wydziałów i Biur Urzędu Miejskiego,
      - jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,

3. Realizowanie obowiązku organu sprawdzającego nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych, w tym:
       - przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
       - udzielanie pomocy przy wykonywaniu zadań Gminy z zakresu bhp
       - inicjowanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących bhp - w miarę potrzeb i możliwości.

4. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej.

5. Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw związanych z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.
 
Wyniki przeprowadzonych kontroli:
Dodatkowe Informacje:
 • Pozostałe informacje dotyczące zadań Wydziału - udostępniane są na wniosek


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Pracownicy Wydziału:

 • Imię i nazwiskoStanowiskoNazwa KomórkiTelefonPokój

 • Arleta Borekstanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245699numer pokoju: 335I

 • Joanna Jaszczuk-Gajewskastanowisko: Audytor wewnętrznytelefon: 91 4245529numer pokoju: 335D

 • Andrzej Kępastanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245699numer pokoju: 335I

 • Magdalena Kolanowska-Pasichstanowisko: Inspektortelefon: 91 4245323numer pokoju: 335J

 • Agnieszka Koniecznastanowisko: Dyrektor Wydziałutelefon: 91 4245852numer pokoju: 335H

 • Andrzej Lejkstanowisko: Zastępca Dyrektora Wydziałutel./fax telefon: 91 4220154, telefon: 91 4245852numer pokoju: 335G

 • Natalia Malinowskastanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245698numer pokoju: 335J

 • Maria Mańkowskastanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245699numer pokoju: 335I

 • Anna Mazaraki-Nurekstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat WKiAWtelefon: 91 4245852, tel./fax telefon: 91 4220154numer pokoju: 335F

 • Jakub Mądrystanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245385numer pokoju: 335K

 • Urszula Pobikrowskastanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245323numer pokoju: 335J

 • Andrzej Zimnowodzkistanowisko: Audytor wewnętrznytelefon: 91 4245385numer pokoju: 335K

 • Małgorzata Żamojcinstanowisko: Główny Specjalistatelefon: 91 4245529numer pokoju: 335D