Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79381854

Aktualna strona: 52956

Wydrukowano: 0

Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin


Odniesienia do jednostek posiadających własne BIPy (zamówienia publiczne)

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zgodnie z Art. 42 Prawa Zamówień Publicznych, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego udostępnia się od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

Na niniejszych stronach Biuletynu Informacji Publicznej umieszczone są również:

 

 

 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin