Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79381897

Aktualna strona: 93940

Wydrukowano: 1186

Zespół ds. Integracji Społecznej

Zespół ds. Integracji Społecznej


Dodatkowe informacje:

  1. Uzyskanie stopnia niepełnosprawności
  2. Organizacje i instytucje
  3. Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  4. Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
  5. Ulgi i przywileje
  6. Przewodnik po mieście Szczecinie (PDF)
  7. Mecenas osób niepełnosprawnych
  8. Ulotki leków dostępne dla niewidomych
  9. Użyteczne strony internetowe

Komunikacja w języku migowym

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miasta Szczecin za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej boi@um.szczecin.pl,
- fax nr 91 4245282,

oraz osobiście - Centralna Informacja Urzędu Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesantów, prawe skrzydło, sala 62.

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin, posługujących się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Procedury dla osób z wadą słuchu


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin