Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 66231342

Aktualna strona: 300910

Wydrukowano: 4457

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Nazwa: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
Symbol: WUiAB
E-mail: wuiab@um.szczecin.pl


 

Podział Miasta Szczecina na Rejony

Grupy robocze Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej

ab.prawobrzeze@um.szczecin.pl

ab.srodmiescie@um.szczecin.pl

ab.zachod@um.szczecin.pl

ab.polnoc@um.szczecin.pl

urb.srodmiescieprawobrzeze@um.szczecin.pl

urb.zachodpolnoc@um.szczecin.pl

Do zadań Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej,
 3. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów podziałów nieruchomości,
 4. Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 6. Wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału,
 7. Koordynowanie działań w zakresie planowania przestrzennego oraz w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta.

Załatwianie spraw:

Rejestry, wykazy i dodatkowe Informacje:Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Pracownicy Wydziału:

 • Imię i nazwiskoStanowiskoNazwa KomórkiTelefonPokój

 • Halina Adamczykstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Śródmieście-Prawobrzeżetelefon: 91 4245570numer pokoju: 253

 • Bartosz Andrzejczakstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Prawobrzeżetelefon: 91 4245138numer pokoju: 258

 • Grzegorz Baradziejstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Północtelefon: 91 4245563numer pokoju: 266

 • Jagoda Baranowskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Zachódtelefon: 91 4245131numer pokoju: 207

 • Piotr Bednarskistanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Pion Architekta Miastatelefon: 91 4351122numer pokoju: 202

 • Anna Bednarzstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Pion Architekta Miastatelefon: 91 4245054numer pokoju: 202

 • Marta Bogusławskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Północtelefon: 91 4245563numer pokoju: 266

 • Jarosław Bondarstanowisko: Architekt Miasta - Zastępca Dyrektora telefon: 91 4245892numer pokoju: 203

 • Inez Chojnacka-Kurzstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Pion Architekta Miastatelefon: 91 4351173numer pokoju: 202

 • Ewa Choziakstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat WUiABtelefon: 91 4245559, fax telefon: 91 4245586, telefon: 91 4245585numer pokoju: 271A

 • Joanna Czajkowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Zachód-Północtelefon: 91 4245556numer pokoju: 249

 • Joanna Diugstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Północtelefon: 91 4245584numer pokoju: 265

 • Dorota Dobrowolskastanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Prawobrzeżetelefon: 91 4245571numer pokoju: 209

 • Paula Dobruckastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Północ

 • Elżbieta Domaradzkastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Zachód-Północtelefon: 91 4245533numer pokoju: 249A

 • Eliza Drobińskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Śródmieścietelefon: 91 4245560numer pokoju: 260

 • Aneta Dudaczykstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Zachód-Północtelefon: 91 4245793numer pokoju: 267

 • Grzegorz Dybiczstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Zachódtelefon: 91 4245566numer pokoju: 205

 • Anna  Fabiśstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Pion Architekta Miastatelefon: 91 4351121numer pokoju: 202

 • Mariola Frąckowiak-Mosiężnystanowisko: Zastępca Dyrektora Wydziałutelefon: 91 4245577numer pokoju: 273

 • Dorota Furmańczykstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Zachód-Północtelefon: 91 4245569numer pokoju: 248

 • Paulina Gładyszstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Śródmieście-Prawobrzeżetelefon: 91 4245567numer pokoju: 254

 • Elżbieta Głowackastanowisko: Zastępca Dyrektora Wydziałutelefon: 91 4245585, telefon: 91 4245559numer pokoju: 272

 • Bożena Głowińskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Śródmieścietelefon: 91 4245560numer pokoju: 260

 • Aleksandra Gorzelastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Zachódtelefon: 91 4245566numer pokoju: 205

 • Honorata Haryzastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Zachód-Północtelefon: 91 4245556numer pokoju: 249

 • Paulina Igielskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Zachód-Północtelefon: 91 4245533numer pokoju: 249A

 • Maria Jabłońskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Samodzielne stanowisko ds. podziałów nieruchomości , wypisów i wyrysów z Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego telefon: 91 4245792numer pokoju: 267

 • Renata Jakubiak vel Wojtczakstanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Śródmieście-Prawobrzeżetelefon: 91 4245582numer pokoju: 255

 • Tomasz Jankowskistanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Pion Architekta Miastatelefon: 91 4245084numer pokoju: 262A

 • Ryszard Kamionkastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Północtelefon: 91 4245134numer pokoju: 264

 • Iwona Kaniewska-Jujastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Zachódtelefon: 91 4245131numer pokoju: 207

 • Dorota Karczstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Śródmieścietelefon: 91 4245561numer pokoju: 259

 • Tomasz Kaźmierczakstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Zachódtelefon: 91 4245580numer pokoju: 206

 • Małgorzata Kita-Fiedorekstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Śródmieścietelefon: 91 4245553numer pokoju: 262A

 • Halina Klocek-Kowalskastanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Północtelefon: 91 4245583numer pokoju: 264A

 • Elżbieta Koc-Wiśniewskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Archiwum WUiABtelefon: 91 4245919, telefon: 91 4245558numer pokoju: 268

 • Monika Koprowskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Prawobrzeżetelefon: 91 4245139numer pokoju: 258

 • Anna Kosińskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Prawobrzeżetelefon: 91 4245565numer pokoju: 208

 • Dorota Kosowiczstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Prawobrzeżetelefon: 91 4245573numer pokoju: 257

 • Paulina Kryńskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Północ

 • Ilona Krzywickastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Archiwum WUiABtelefon: 91 4245558, telefon: 91 4245919numer pokoju: 268

 • Małgorzata Leoniewskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Północtelefon: 91 4245134numer pokoju: 264

 • Mirosława Lipińskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Samodzielne stanowisko ds. zaświadczeń o samodzielności lokali, dzienników budowy i statystyktelefon: 91 4245576numer pokoju: 256

 • Hanna Łozińskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Śródmieście-Prawobrzeżetelefon: 91 4245579numer pokoju: 254A

 • Jagoda Łukaszewskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Śródmieście-Prawobrzeżetelefon: 91 4245567numer pokoju: 254

 • Beata Machowskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Samodzielne stanowisko ds. podziałów nieruchomości , wypisów i wyrysów z Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego telefon: 91 4245792numer pokoju: 267

 • Bogumiła Mularczykstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Północtelefon: 91 4245584numer pokoju: 265

 • Hanna Nierzwickastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Prawobrzeżetelefon: 91 4245565numer pokoju: 208

 • Anna Nuckowskastanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Zachódtelefon: 91 4245574numer pokoju: 204

 • Hanna Olejnikstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat WUiABtelefon: 91 4245559, telefon: 91 4245585, fax telefon: 91 4245586numer pokoju: 271A

 • Agata Opolska stanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Prawobrzeżetelefon: 91 4245581numer pokoju: 210

 • Aleksandra Pietkiewiczstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Śródmieścietelefon: 91 4245835numer pokoju: 262

 • Joanna Puzaczstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Prawobrzeżetelefon: 91 4245581numer pokoju: 210

 • Wiesława Rabińskastanowisko: Dyrektor Wydziałutelefon: 91 4245559, telefon: 91 4245585numer pokoju: 271

 • Małgorzata Rudnickastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat Zachódtelefon: 91 4245580numer pokoju: 206

 • Ewa Rzymska-Satkiewiczstanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Zachód-Północtelefon: 91 4245575numer pokoju: 247

 • Dorota Skłodowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Śródmieście-Prawobrzeżetelefon: 91 4245579numer pokoju: 254A

 • Joanna Sucheckastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Śródmieścietelefon: 91 4351148numer pokoju: 262A

 • Tomasz Szaeferstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Zachódtelefon: 91 4245131numer pokoju: 207

 • Karolina Szymańska stanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Pion Architekta Miastatelefon: 91 4245568numer pokoju: 202

 • Agnieszka Śpiewak-Nowickastanowisko: p.o. Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat Śródmieścietelefon: 91 4245555numer pokoju: 261

 • Grażyna Walaszczykstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat Śródmieścietelefon: 91 4245560numer pokoju: 260

 • Monika Wyrwiczstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Zachód-Północtelefon: 91 4245569numer pokoju: 248

 • Alicja Zawadzkastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Śródmieście-Prawobrzeżetelefon: 91 4245570numer pokoju: 253

 • Marta Zimnastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Samodzielne stanowisko ds. zaświadczeń o samodzielności lokali, dzienników budowy i statystyktelefon: 91 4245576numer pokoju: 256

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin