Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Instrukcja korzystania z BIP UM  2021/04/15 15:27:32  Tomasz Czerniawski  zmiany w treści 
Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2021/04/15 15:13:21  Piotr Spunda  nowy wpis 
Interpelacje i zapytania radnych  2021/04/15 14:41:26  Ewa Peryt  nowa pozycja 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2021/04/15 14:22:52  Iga Trzepańska  rok 2021 
Obowiązujące akty prawne  2021/04/15 13:47:02  Anna Stępień  modyfikacja danych 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2021/04/15 13:44:32  Artur Kalita  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 
Kontrola stowarzyszeń  2021/04/15 12:51:49  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
Szczegółowe zadania Biuro Dialogu Obywatelskiego  2021/04/15 12:47:25  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
Ankieta weryfikacyjna  2021/04/15 12:37:52  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
10  Ważne linki  2021/04/15 12:35:46  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
11  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2021/04/15 12:33:11  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
12  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2021/04/15 09:02:37  Sylwia Burzyńska  aktualizacja 
13  Nowe inwestycje miasta Szczecin  2021/04/15 08:58:57  Aleksandra Gorzela  Decyzja ZRiD nr 3/21 
14  Uchwały Rady Miasta  2021/04/15 08:54:54  Sylwia Burzyńska  aktualizacja danych 
15  Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2021/04/15 08:48:27  Aleksandra Gorzela  Decyzja ZRiD 3/21 
16  Informacje o wyniku naboru  2021/04/14 15:21:54  Adrianna Dąbrowska  wynik - specjalista ds. bhp 
17  Informacje o wyniku naboru  2021/04/14 13:54:13  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
18  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2021/04/14 13:41:01  Mirella Wołłejszo  Nowa pozycja 
19  Mała dotacja do 10 tys. zł  2021/04/14 13:07:33  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
20  Ogłoszenia konkursów ofert  2021/04/14 11:11:35  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
21  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2021/04/14 10:06:03  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
22  Złożone wnioski  2021/04/14 09:24:41  Katarzyna Konieczna  Dodano nowy załącznik 
23  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2021/04/14 08:47:45  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
24  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2021/04/14 08:27:12  Iwona Suruda  Nowe ogłoszenie 
25  Wyłożenia  2021/04/14 08:19:21  Honorata Prałat  aktualizacja po sesji: 23.02.2021 
26  Rejestr telefonów  2021/04/13 14:36:02  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
27  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2021/04/13 14:29:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
28  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2021/04/13 14:16:53  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
29  Obwieszczenia dla stron postępowania  2021/04/13 14:15:39  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
30  Linki do stron NGO  2021/04/13 13:58:22  Anna Stępień  usuwanie nieaktualnych linków 
31  Otwarte Konkursy Ofert  2021/04/13 12:39:50  Edyta Stosik  nowa pozycja 
32  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2021/04/13 12:27:31  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
33  Wykaz placówek wsparcia dziennego  2021/04/13 12:11:29  Edyta Stosik  nowa pozycja 
34  Ustawy  2021/04/13 12:03:06  Sylwia Burzyńska  aktualizacja 
35  Wykazy dotyczące zbycia w 2021 roku  2021/04/13 11:06:34  Magdalena Michniewicz  Dodano nowy załącznik 
36  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2021/04/13 10:08:06  Dominika Polito  Ogłoszenie o przetargu 
37  Wykonanie Budżetu Miasta 2020  2021/04/13 09:25:00  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
38  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2021/04/13 09:16:22  Dorota Lokś  zmiana wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin 
39  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2021/04/12 12:43:12  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 9.04.2021 
40  Wykazy nieruchomości UM  2021/04/12 12:26:03  Beata Szulik  nowa pozycja 
41  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2021/04/12 12:02:14  Anna Lisica  aktualizacja wykazu aptek 
42  Odpady - ewidencja zezwoleń  2021/04/12 10:06:29  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
43  Budżet Miasta 2021 po zmianach  2021/04/12 10:01:42  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
44  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2021/04/12 07:51:26  Andrzej Kokotowski  AKTUAL. UCHWAL. i obow. stan na 9.04.2021 
45  Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2021/04/09 15:37:46  Alicja Jadczak  Dodano nowy załącznik 
46  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2021/04/09 15:24:31  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
47  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  2021/04/09 15:08:44  Tomasz Czerniawski  poprawki w kodzie html 
48  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2021/04/09 13:39:59  Małgorzata Andryszewska  nowa pozycja 
49  Budżet Miasta Szczecin 2021  2021/04/09 10:55:10  Aleksandra Gałgańska  dodanie linku 
50  Inwestycje celu publicznego  2021/04/09 09:39:10  Dorota Skłodowska  Informacja o wydaniu decyzji  
51  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2021/04/09 09:18:03  Aleksandra Głowacka  aktualizacja danych 
52  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku  2021/04/09 09:01:09  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
53  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021  2021/04/09 08:49:00  Marta Klimek  poprawka w stylach 
54  Nieruchomości użytkowane przez instytucje kultury  2021/04/09 08:34:41  Małgorzata Andryszewska  nowa pozycja 
55  Postępowania do 30 000 euro  2021/04/08 11:00:26  Monika Szarszewska  wyniki zapytania 
56  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2021/04/08 10:27:26  Madlena Gruszka  Nowa pozycja 
57  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2021/04/08 08:14:19  Katarzyna Wrona  Dodano nowy załącznik 
58  Zgłoszone zgromadzenia  2021/04/07 13:16:27  Katarzyna Bukowska  Nowe zawiadomienie - tryb zwykły 
59  Uchwały Rady Miasta  2021/04/07 11:50:58  Marta Klimek  nowa pozycja 
60  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2021/04/07 11:03:37  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
61  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2021/04/07 08:32:29  Beata Szulik  aktualizacja linków 
62  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2021/04/07 08:24:02  Honorata Prałat  aktual. wyk. wszczętych, stan na 23.03.2021 
63  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2021/04/01 13:55:05  Joanna Ostatek 
64  Koronawirus – aktualności biura  2021/04/01 13:55:04  Piotr Spunda  newsletter 
65  Narady prezydenckie w 2021 roku  2021/04/01 12:08:35  Adrianna Brodowicz  nowa pozycja 
66  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2020  2021/03/31 15:39:37  Żaneta Konczalska  Dodano nowy załącznik 
67  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2021/03/31 15:22:45  Anna Tarnawska  dodanie linku do 2018 
68  Miesięczne stawki dotacji  2021/03/31 13:05:08  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
69  Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego  2021/03/31 12:35:39  Anna Tarnawska  dodanie raportów 
70  Skargi i wnioski  2021/03/31 12:09:11  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
71  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2021/03/30 08:38:42  Honorata Prałat  DEKLARACJA dostępności 
72  Zezwolenia na handel alkoholem  2021/03/30 07:34:10  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
73  Rejestr petycji  2021/03/29 13:16:49  Ewa Peryt  publikacja petycji 
74  Ochrona danych osobowych / RODO  2021/03/26 15:26:57  Anna Tarnawska  aktualizacja klauzuli 
75  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2021/03/26 15:04:51  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
76  VAT-Centralizacja  2021/03/26 14:17:59  Kamila Szczygieł  aktualizacja 
77  Aktualności  2021/03/26 14:08:08  Kamila Szczygieł  Dodano nowy załącznik 
78  Deklaracja dostępności  2021/03/26 13:56:04  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
79  Zwierzęta  2021/03/25 12:26:19  Damian Daciuk  nowy wpis 
80  Estetyka Miasta Szczecin  2021/03/25 11:07:33  Karolina Szymańska  aktualizacja 
81  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2021/03/23 12:28:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
82  Indywidualne interpretacje podatkowe  2021/03/23 09:29:34  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
83  Rejestr działalności regulowanej  2021/03/23 08:52:23  Lesław Rodak  nowy wpis 
84  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2021/03/22 12:24:43  Miriam Lam  aktualizacja 
85  Zespół ds. Integracji Społecznej  2021/03/19 12:32:22  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
86  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2021/03/19 12:25:36  Krzysztof Murawski  aktualizacja pliku pdf 
87  Inwestycje realizowane  2021/03/19 12:06:08  Tomasz Czerniawski  dodanie materiału wideo 
88  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2021/03/19 11:58:05  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
89  Urząd Miasta Szczecin  2021/03/18 09:55:54  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
90  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2021/03/17 11:11:22  Dorota Lokś  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
91  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2021/03/17 08:09:05  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
92  Rejestr petycji złożonych w 2020 roku  2021/03/16 14:38:45  Agnieszka Lau  publikacja petycji 
93  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2021/03/16 14:16:01  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
94  Rada Miasta Szczecin  2021/03/15 14:07:54  Edyta Sowińska  poprawka w linku 
95  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2021/03/12 09:39:31  Małgorzata Kaczmarek  poprawka edycyjna 
96  Projekt dotacyjny „Szczecin TworzyMY "21”  2021/03/12 08:55:07  Joanna Gabinowska  Aktualności 
97  Aktualności  2021/03/12 08:53:01  Agnieszka Walas  Zapytanie ofertowe 
98  Aktualności projektu pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2021/03/09 14:04:42  Agnieszka Dyba  publikacja rozeznania rynku 
99  Wytyczne do sprawozdań finansowych  2021/03/09 08:21:43  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
100  Program "Zefirek"  2021/03/08 10:19:17  Agata Kowalczyk  Dodano nowy załącznik 
101  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2021/03/08 08:44:41  Anna Lisica  Ogłoszenie konkursowe 
102  Sprawozdania budżetowe  2021/03/08 07:51:29  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
103  Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne  2021/03/05 14:37:57  Agata Kowalczyk  nowy wpis 
104  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2021/03/05 14:36:52  Agata Kowalczyk  aktualizacja treści 
105  Program "MEWA"  2021/03/05 14:35:31  Agata Kowalczyk  aktualizacja treści 
106  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2021/03/05 14:30:27  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
107  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2021/03/05 09:56:35  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
108  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2021/03/04 10:06:38  Aneta Dudaczyk  Dodano nowy załącznik 
109  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2021/03/03 16:41:03  Marcin Śniady  aktualizacja danych 
110  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2021/03/03 14:41:30  Marcin Śniady  aktualizacja 
111  Geolog Powiatowy  2021/02/25 15:07:11  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
112  Publiczne szkoły podstawowe  2021/02/24 12:41:47  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
113  Publiczne placówki opiekuńczo - wychowawcze  2021/02/24 12:39:28  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
114  Przedszkola publiczne  2021/02/24 12:37:18  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
115  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2021/02/24 12:30:04  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
116  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2021/02/24 10:53:15  Martyna Jakubowska  Aneks do wykazu zbiorczego 
117  Wykonanie Budżetu Miasta 2021  2021/02/23 15:23:14  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
118  Archiwum Budżetów Miasta Szczecin  2021/02/23 15:16:22  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
119  Organizacje Pożytku Publicznego  2021/02/23 11:24:00  Joanna Gabinowska  dodanie linka 
120  Zrealizowane inicjatywy  2021/02/23 09:12:10  Izabela Gozdalik  Sprawozdanie 
121  Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  2021/02/22 12:25:55  Krzysztof Gajewski  nowa pozycja 
122  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2021/02/19 13:32:14  Monika Koprowska  obwieszczenie o postanowieniu sprostowania z urzędu oczywistej omyłki 
123  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2021/02/18 13:20:46  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. uchyl. przyst. 
124  Obwieszczenia dla stron postępowania  2021/02/18 12:15:11  Dorota Młynarczyk  Obwieszczenie dla stron  
125  Nabór na rachmistrzów - Narodowy Spis Powszechny 2021  2021/02/17 11:29:37  Tomasz Czerniawski  uzupelnienie informacji 
126  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2021/02/15 11:02:38  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
127  Ogłoszenia urzędowe  2021/02/09 12:53:14  Tomasz Czerniawski  dodanie linka 
128  Wydarzenia cykliczne  2021/02/09 12:17:16  Miriam Lam  aktualizacja 
129  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2021/02/09 12:08:09  Miriam Lam  Nowa pozycja 
130  Kontrole  2021/02/09 12:03:10  Michał Dębowski  nowa pozycja 
131  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021  2021/02/09 09:12:28  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
132  Budżet Miasta  2021/02/08 08:50:18  Małgorzata Zdunek  poprawka techniczna 
133  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2021/02/08 08:39:16  Agata Kowalczyk  aktualizacja treści 
134  Program "MEWA" - kryteria wyboru  2021/02/08 08:38:41  Agata Kowalczyk  aktualizacja treści 
135  Program "MEWA" - koszty kwalifikowane  2021/02/08 08:37:44  Agata Kowalczyk  nowy wpis 
136  Budżet Miasta Szczecin na dzień 01.01.2021  2021/02/05 10:20:35  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
137  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2021/02/05 07:15:26  Anna Wojnicz  nowe ogłoszenie 
138  Finansowanie zewnętrzne  2021/02/04 12:22:40  Radosław Falkiewicz-Szult  nowa pozycja 
139  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2021/02/03 15:17:24  Barbara Sowała  wpis do rejestru klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin 
140  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2021/02/03 13:09:45  Patrycja Skierawska  Analiza realizacji 2015 i 2016 
141  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2021/02/03 12:43:09  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
142  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2021/02/03 12:34:02  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
143  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2021/02/03 09:50:07  Rafał Księżopolski  uzupełnienie informacji 
144  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2021/02/02 08:26:39  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
145  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021 po zmianach  2021/02/01 10:01:00  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
146  Program ochrony środowiska  2021/02/01 08:20:28  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
147  Skarbnik Miasta  2021/01/29 15:03:28  Tomasz Czerniawski  zmiana Skarbnika 
148  Struktura organizacyjna  2021/01/29 14:50:16  Anna Tarnawska  aktualizacja zakresu działania Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta  
149  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2021/01/28 09:28:25  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 15.01.2021 
150  Ogłoszenia o przetargach na nieruchomości/wyniki przetargów publikowane do dnia 01.04.2012  2021/01/28 08:37:34  Wanda Lisewska  Ogłoszenie o przetargu 
151  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2021/01/27 13:25:20  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
152  Projekt „Szczecin tworzyMy”  2021/01/27 10:38:15  Joanna Gabinowska  aktualność 
153  Elektroniczny generator ofert Witkac  2021/01/27 08:05:50  Joanna Gabinowska  informacja 
154  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2021/01/26 13:11:29  Anna Lisica  aktualizacja 
155  Niepubliczne szkoły zawodowe  2021/01/25 14:17:25  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
156  Regulamin Organizacyjny  2021/01/25 12:08:46  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
157  Miasta partnerskie Miasta Szczecin  2021/01/22 13:51:08  Miriam Lam  aktualizacja 
158  Ogłoszenia Biura Geodety Miasta  2021/01/21 13:23:29  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
159  Usługi społeczne  2021/01/21 12:14:44  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
160  Szczecin bez azbestu  2021/01/21 10:54:18  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
161  Budżet Miasta 2020 po zmianach  2021/01/20 14:12:27  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
162  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2021/01/15 14:37:26  Marta Czapiewska  aktualizacja 
163  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2021/01/15 07:32:53  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
164  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2021/01/14 14:23:42  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
165  Program ochrony środowiska przed hałasem  2021/01/14 10:11:03  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
166  Dodatkowe Informacje  2021/01/14 09:04:23  Michał Dębowski  Aktualizacja informacji 
167  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2021/01/13 09:19:41  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
168  Modyfikacja SIWZ  2021/01/11 13:24:23  Justyna Malanda – Wściseł  nowa modyfikacja 
169  Burmistrzowie i Prezydenci Miasta  2021/01/11 13:24:19  Tomasz Czerniawski  wyłączenie ślepych linków 
170  Sekretarz Miasta  2021/01/11 13:20:20  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zadań 
171  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2021/01/09 15:10:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
172  Sekretariaty  2021/01/07 21:16:44  Tomasz Czerniawski  poprawka w BGM 
173  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2021/01/07 15:09:54  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
174  Postępowanie administracyjne  2021/01/07 14:34:21  Maria Bieńkowska  Obwieszczenie 
175  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2021/01/07 11:16:09  Sławomir Klimek  dołożenie linku 
176  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020 po zmianach  2021/01/07 10:27:16  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
177  Niepubliczne przedszkola  2021/01/05 12:19:28  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
178  Niepubliczne szkoły podstawowe  2021/01/05 12:15:23  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
179  Ogłoszenia zewnętrzne  2020/12/30 13:24:24  Małgorzata Wójcik  Informacja 
180  Wyniki konkursów ofert  2020/12/30 12:58:19  Wioletta Engel-Araźna  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
181  Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2020/12/30 08:48:42  Michalina Wieczerzak  Dodano nowy załącznik 
182  Narady prezydenckie  2020/12/29 14:42:48  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2021" 
183  Publiczne technika  2020/12/29 12:52:46  Tomasz Czerniawski  zmiana formy prawnej 
184  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/12/29 08:34:05  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
185  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/12/29 08:27:02  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
186  Program "Dom Dużej Rodziny"  2020/12/28 12:22:30  Alicja Narożna  ogłoszenie wyników naboru Rodzin do Programu "Dom Dużej Rodziny" w 2020 r. 
187  Dotacje  2020/12/16 14:00:04  Joanna Gabinowska  aktualizacja danych 
188  Narady prezydenckie w 2020 roku  2020/12/16 09:57:50  Adrianna Brodowicz  nowa pozycja 
189  Wykaz wolnych lokali planowanych do zbycia w 2020 roku  2020/12/15 16:20:05  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
190  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2020/12/15 09:40:30  Alicja Graczyk  Wynik konkursu 
191  Gala Obywatelska  2020/12/09 08:38:39  Piotr Spunda  nowa pozycja 
192  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2020/12/08 09:33:20  Anna Siewruk  Dodano nowy załącznik 
193  Polityka Senioralna  2020/12/04 09:17:44  Kamila Bujel  dadanie pozycji 
194  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2020/12/03 08:35:52  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
195  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/12/03 08:34:45  Krzysztof Murawski  Aktualizacja 
196  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2020/12/01 13:35:13  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
197  Konkursy  2020/12/01 11:46:29  Karolina Szymańska  Aktualizacja informacji 
198  Zdalna Szkoła+  2020/12/01 09:25:34  Marek Ciszewski  Publikacja informacji o projekcie 
199  Gminna Ewidencja Zabytków  2020/11/30 13:18:02  Hanna Olejnik  aktualizacja 
200  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2020/11/30 08:47:05  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik