Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Mała dotacja do 10 tys. zł  2021/12/02 15:30:49  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  2021/12/02 15:22:30  Honorata Prałat  poprawki w kodzie html 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2021/12/02 15:08:47  Monika Bernat  rok 2021 
Interpelacje i zapytania radnych  2021/12/02 14:44:51  Ewa Peryt  Dodano nowy załącznik 
Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2021/12/02 12:22:43  Joanna Gabinowska  aktualności biura 
Obwieszczenia dla społeczeństwa  2021/12/02 11:55:51  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
Obwieszczenia dla stron postępowania  2021/12/02 11:54:39  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
Wykazy dotyczące zbycia w 2021 roku  2021/12/02 11:10:36  Grzegorz Jamrozik  Dodano nowy załącznik 
Inwestycje celu publicznego  2021/12/02 10:23:31  Dorota Skłodowska  Dodano nowy załącznik 
10  Niepubliczne przedszkola  2021/12/02 08:41:40  Kinga Jatczak  aktualizacja 
11  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2021/12/02 08:19:26  Iwona Suruda  Informacja do publicznej wiadomości  
12  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2021/12/02 07:51:34  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
13  Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2021/12/01 14:02:41  Bartosz Andrzejczak  obwieszczenie o wydanej decyzji 
14  Kontrola realizacji zadań publicznych  2021/12/01 13:47:48  Renata Arent  dodanie danych  
15  Informacje o wyniku naboru  2021/12/01 13:28:58  Artur Kalita  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Kontroli Biletów 
16  Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2021/12/01 13:11:30  Ewa Depczynska  nowa pozycja 
17  Informacje o wyniku naboru  2021/12/01 12:05:16  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
18  Rada Miasta Szczecin  2021/12/01 11:36:22  Edyta Sowińska  poprawka w linku 
19  Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin  2021/12/01 11:09:39  Justyna Sołtysiak  publikacja wył. Studium - projekt materiały 
20  Ogłoszenia konkursów ofert  2021/12/01 11:03:22  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
21  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2021/12/01 09:58:56  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
22  Wykazy nieruchomości do zbycia  2021/12/01 07:40:24  Szymon Słotwiński  publikacja 
23  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2021/11/30 20:46:03  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
24  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2021/11/30 14:53:25  Wioletta Perzyńska  aktualizacja wykazu aptek 
25  Rejestr petycji  2021/11/30 14:09:05  Anna Mikołajczyk-Błoniarz  publikacja petycji 
26  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2021/11/30 13:58:23  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
27  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2021/11/30 13:50:57  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
28  Dyżury Radnych Rady Miasta  2021/11/30 13:42:11  Marta Klimek  poprawka techniczna kodu 
29  Kadencja 2021/22  2021/11/30 12:59:42  Anna Musiał  Nowa informacja 
30  Dotacja celowa z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  2021/11/30 12:39:19  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
31  Publiczne szkoły podstawowe  2021/11/30 12:24:20  Anna Tarnawska  aktualizacja danych 
32  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2021/11/30 11:36:35  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
33  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2021/11/30 11:36:15  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
34  Projekty realizowanie ze środków budżetu państwa  2021/11/30 11:28:44  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
35  Narady prezydenckie w 2021 roku  2021/11/29 14:57:18  Anna Janicka  nowa pozycja 
36  Młodzieżowa Rada Miasta  2021/11/29 12:31:01  Anna Tarnawska  nowy rozdział 
37  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  2021/11/29 09:57:50  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
38  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2021/11/26 15:37:56  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
39  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2021/11/26 12:20:50  Dorota Furmańczyk  informacja o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy - art.10kpa 
40  Odpady - ewidencja zezwoleń  2021/11/26 09:58:48  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
41  Uchwały Rady Miasta  2021/11/25 11:01:12  Marta Klimek  dodanie treści uchwały 
42  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2021/11/24 12:52:55  Katarzyna Sieradzan  Dodano nowy załącznik 
43  Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2021/11/24 11:59:07  Alicja Jadczak  Dodano nowy załącznik 
44  Kontrole imprez masowych  2021/11/23 10:52:26  Ramona Czopko-Michnik  udostępnienie protokołu z kontroli imprezy masowej 
45  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2021/11/23 07:37:56  Andrzej Kokotowski  AKTUAL. opubl. stan na 22.11.2021 
46  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2021/11/22 11:42:05  Dorota Młynarczyk  obiweszczenie dla społeczństwa 
47  Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin  2021/11/22 11:34:46  Małgorzata Andryszewska  Dodano nowy załącznik 
48  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2021/11/22 10:52:27  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
49  Dotacje  2021/11/19 15:18:19  Joanna Gabinowska  aktualizacja danych 
50  Nowe inwestycje miasta Szczecin  2021/11/19 15:16:39  Agata Opolska  obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ZRiD 
51  Otwarte Konkursy Ofert projektu pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2021/11/19 14:53:17  Joanna Kotkowiak  nowa pozycja 
52  Wykaz służb, straży, inspekcji  2021/11/19 09:27:07  Tomasz Czerniawski  nowy dyrektor jednostki 
53  Niepubliczne szkoły zawodowe  2021/11/18 14:49:41  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
54  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2021/11/18 14:11:09  Dominika Polito  publikacja wykazu 
55  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2021/11/17 14:43:51  Kamila Misiura-Agopsowicz  Dodano nowy załącznik 
56  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku  2021/11/17 12:18:05  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
57  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2021/11/17 09:41:50  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
58  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2021/11/17 09:09:31  Małgorzata Andryszewska  aktualizacja danych 
59  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2021/11/16 14:47:20  Agnieszka Nykiel  nowe ogłoszenie o konkursie 
60  Projekt Budżetu Miasta Szczecin 2022  2021/11/15 21:31:42  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
61  Budżet Miasta Szczecin 2022  2021/11/15 21:30:02  Tomasz Czerniawski  nowy rozdział 
62  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022  2021/11/15 21:27:14  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
63  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2021/11/15 14:55:32  Tomasz Czerniawski  skasowanie linków 
64  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2021/11/15 13:25:35  Magdalena Pietrzykowska  Nowa pozycja 
65  Placówki zapewniające wsparcie dla osób bezdomnych w Szczecinie  2021/11/15 13:08:49  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
66  Archiwalne Studium kompozycyjne Miasta Szczecin 2005 z uwzględnieniem zabudowy wysokiej  2021/11/15 12:43:07  Tomasz Czerniawski  link do Studium obowiązującego 
67  Ogłoszenia Biura Geodety Miasta  2021/11/15 12:30:14  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
68  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2021/11/12 11:53:01  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
69  Opinie - Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2021/11/12 11:08:30  Karolina Szymańska  dodanie opinii 
70  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2021/11/10 14:35:53  Karolina Szymańska  aktualizacja 
71  Obowiązujące akty prawne  2021/11/10 08:41:54  Katarzyna Konieczna  modyfikacja danych 
72  Niepubliczne szkoły podstawowe  2021/11/09 11:19:11  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
73  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2021/11/08 13:25:33  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odwołań 
74  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2021/11/08 11:29:06  Honorata Prałat  wykaz danych 
75  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2021/11/08 11:02:50  Anna Depa  Dodano nowy załącznik 
76  Sekretariaty  2021/11/05 14:40:38  Anna Tarnawska  zmiana pokoju dla BRM 
77  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2021/11/04 09:51:25  Joanna Ostatek  dodanie danych  
78  Plany i raporty  2021/11/04 07:40:35  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
79  Deklaracja dostępności  2021/11/03 12:34:45  Tomasz Czerniawski  poprawka w kodzie html 
80  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2021/11/03 10:42:01  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
81  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2021/11/02 10:50:46  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
82  Usuwanie pojazdów (w tym tzw. wraki)  2021/10/29 13:50:20  Anna Tarnawska  Aktualizacja informacji 
83  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2021/10/29 12:52:35  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
84  Program ochrony środowiska  2021/10/29 10:40:12  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
85  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2021/10/29 07:58:21  Honorata Prałat  aktual. wyk wszczetych - stan na 19.10.2021 
86  Wyłożenia  2021/10/29 07:57:13  Honorata Prałat  usun. ogł wyłożenie: stołczyn - kościelna dąbrówki i Honoraty coś 
87  Miesięczne stawki dotacji  2021/10/28 15:07:36  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
88  Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021  2021/10/28 14:36:20  Marzena Kaźmierska  dodanie treści 
89  Architekt Miasta  2021/10/28 10:26:03  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
90  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2021/10/28 10:11:54  Aleksandra Głowacka  aktualizacja informacji nt. organów Spółki 
91  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2021/10/27 09:35:40  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
92  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2021/10/27 08:04:44  Barbara Sowała  zmiana danych zawartych w rejestrez 
93  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2021/10/26 14:16:13  Karolina Szymańska  aktualizacja 
94  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2021/10/26 07:40:12  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
95  Sprawozdania budżetowe  2021/10/26 07:38:37  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
96  Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową  2021/10/25 12:34:12  Beata Śniady  nowa pozycja 
97  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2021/10/21 14:02:54  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
98  Kontrola stowarzyszeń  2021/10/21 12:41:06  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
99  Gminna Ewidencja Zabytków  2021/10/20 15:28:46  Hanna Olejnik  aktualizacja 
100  Dodatkowe Informacje Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków  2021/10/20 15:27:06  Hanna Olejnik  Aktualizacja informacji 
101  Zwierzęta  2021/10/20 12:21:39  Magdalena Kucharzyk  nowy wpis 
102  Rejestr gminnego zasobu nieruchomości i zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  2021/10/20 11:28:31  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
103  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2021/10/19 14:44:09  Marta Klimek  zmiana nazwy klubu 
104  Nabór na stanowiska  2021/10/19 12:09:47  Anna Tarnawska  poprawka edycyjna 
105  Praktyki uczniowskie / studenckie  2021/10/19 11:45:35  Anna Tarnawska  dodanie treści 
106  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2021/10/14 09:18:56  Małgorzata Kaczmarek  aktualizacja linków 
107  Budżet Miasta 2021 po zmianach  2021/10/12 08:57:17  Barbara Szczepaniak  nowa pozycja 
108  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015-10  2021/10/11 10:02:52  Anna Tarnawska  uzupełnienie aktów 
109  Urząd Miasta Szczecin  2021/10/11 09:42:50  Tomasz Czerniawski  zmana godzin urzędowania 
110  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2021/10/07 14:27:07  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
111  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021  2021/10/07 14:11:09  Marta Klimek  aktualizacja treści 
112  Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" Moduł I  2021/10/06 11:09:27  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
113  Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021  2021/10/06 11:03:02  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
114  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2021/10/04 10:34:18  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do ePUAP 
115  Miasta partnerskie Miasta Szczecin  2021/10/01 12:24:37  Miriam Lam  aktualizacja 
116  Program "Zefirek"  2021/10/01 08:37:15  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
117  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2021/09/29 11:46:48  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
118  Wybory do RO Żelechowa i wybory uzupełniające do RO Łękno  2021/09/29 08:33:55  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
119  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2021/09/24 14:44:52  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
120  Ogłoszenia zewnętrzne  2021/09/24 12:34:13  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
121  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2021/09/23 12:04:14  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
122  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2021/09/23 09:46:22  Martyna Jakubowska  Wykaz zbiorczy 
123  Archiwum Rady Miasta - VII kadencja 2014-2018  2021/09/23 08:45:37  Edyta Sowińska  poprawka kodu HTML 
124  Opróznianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych  2021/09/16 10:19:00  Lesław Rodak  nowa pozycja 
125  Inwestycje realizowane  2021/09/14 13:01:32  Alicja Dziedzic  Dodano nowy załącznik 
126  Gminne Biuro Spisowe  2021/09/14 12:25:48  Marta Klimek  uzupelnienie informacji 
127  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021 po zmianach  2021/09/14 10:28:25  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
128  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2021/09/13 11:12:13  Anna Tarnawska  zmiana struktury 
129  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2021/09/13 08:26:27  Patrycja Skierawska  Analiza realizacji 2015 i 2016 
130  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2021/09/09 13:22:24  Iga Trzepańska  nowa pozycja 
131  Sposób postępowania w przypadku zagubienia dokumentu  2021/09/09 13:17:48  Iga Trzepańska  nowa pozycja 
132  Podstawowe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych  2021/09/09 13:13:47  Iga Trzepańska  aktualizacja danych 
133  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2021/09/08 10:32:07  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
134  Informacja o funkcjonowaniu mechanizmów sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach  2021/09/07 13:25:12  Joanna Ostatek  Dodano nowy załącznik 
135  Inicjatywa lokalna - złożone wnioski  2021/09/06 15:25:22  Wiktoria Zacha  Dodano nowy załącznik 
136  VAT-Centralizacja  2021/09/06 14:22:25  Kamila Szczygieł  aktualizacja 
137  Stypendia Socjalne  2021/09/02 11:28:58  Beata Trzos  aktualizacja danych 
138  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021  2021/08/31 16:04:14  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
139  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2021/08/31 15:59:22  Barbara Szczepaniak  nowa pozycja 
140  Wykonanie Budżetu Miasta 2021  2021/08/31 15:44:54  Barbara Szczepaniak  Nowa pozycja. 
141  Filia Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu  2021/08/31 13:19:42  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
142  Struktura organizacyjna  2021/08/31 12:48:37  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
143  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2021/08/30 14:11:40  Dorota Lokś  wpis do rejestru klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin 
144  Samospis w Urzędzie Miasta  2021/08/30 12:26:43  Marta Klimek  uzupelnienie informacji 
145  Regulamin Organizacyjny  2021/08/30 11:32:37  Tomasz Czerniawski  aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego 
146  Postępowania do 130 000 złotych  2021/08/26 11:15:24  Żaneta Konczalska  Ogłoszenie zapytania ofertowego 
147  Projekt pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2021/08/23 12:10:03  Radosław Falkiewicz-Szult  publikacja informacji o projekcie 
148  Nauczanie języka sąsiada  2021/08/16 13:17:13  Monika Szarszewska  Dodano nowy załącznik 
149  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2021/08/12 14:54:00  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
150  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2021/08/12 14:33:04  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
151  Krajowy transport drogowy  2021/08/06 12:07:58  Andrzej Żbikowski  aktualizacja 
152  Regulamin projektu pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2021/08/06 11:10:04  Anna Tarnawska  nowa pozycja  
153  Projekt pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2021/08/06 11:02:44  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
154  Skargi i wnioski  2021/08/06 08:35:41  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
155  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2021/08/05 14:25:58  Marek Ciszewski  aktualizacja 
156  Rejestr działalności regulowanej  2021/08/05 08:50:55  Dariusz Januszek  nowy wpis 
157  Zezwolenia na handel alkoholem  2021/08/04 11:56:42  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
158  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2021/08/03 12:16:12  Honorata Prałat  DEKLARACJA dostępności - poprawka 
159  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2021/08/02 13:56:54  Alicja Graczyk  wynik postępowania konkursowego 
160  Obwieszczenia dla stron postępowania  2021/08/02 10:08:30  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
161  Zasłużeni obywatele  2021/07/30 10:13:03  Marta Klimek  nowy wpis 
162  Senior+  2021/07/27 11:52:48  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
163  Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury  2021/07/23 11:53:02  Joanna Kaczor  dodanie informacji 
164  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2021/07/21 14:49:23  Miriam Lam  aktualizacja 
165  Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021  2021/07/21 13:29:30  Dorota Lokś  nowa pozycja 
166  Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych  2021/07/20 14:10:34  Joanna Ostatek  dodanie danych 
167  Sprawozdania Finansowe 2020  2021/07/13 13:12:31  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
168  Wybory 2021  2021/07/13 11:17:36  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
169  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2021/07/13 11:16:41  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
170  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2021/07/09 11:37:41  Wioletta Perzyńska  rozstrzygnięcie konkursu ofert nr WSS-I.1.2021.WP 
171  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2021/07/07 08:17:38  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie informacji 
172  Honorowi Dawcy Krwi  2021/07/06 10:56:20  Wioletta Perzyńska  aktuaklizacja 
173  Opieka nad dziećmi do lat 3  2021/07/02 11:23:02  Dorota Lokś  poprawa tytułu linku 
174  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2021/07/02 10:22:04  Miriam Lam  nowa pozycja 
175  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2021/07/01 09:45:10  Marzena Kaźmierska  aktualizacja 
176  Wydział Oświaty - Referat Programów Wspierających  2021/06/30 11:12:18  Marek Ciszewski  Aktualizacja informacji 
177  Raporty z realizacji zadania 1 pn. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  2021/06/24 14:54:16  Anna Majczyna  wprowadzenie nowych informacji 
178  Zespół ds. Integracji Społecznej  2021/06/24 14:34:29  Tomasz Czerniawski  Poprawa linku 
179  Postępowanie administracyjne  2021/06/24 09:51:49  Halina Klocek-Kowalska  zawiadomienia art.10Kpa 
180  Sprawdź rachmistrza  2021/06/24 08:19:14  Marta Klimek  aktuaklizacja informacji 
181  Sprzedaż lokali komunalnych  2021/06/23 14:57:50  Marzena Oleszczuk-Iber  Dodano nowy załącznik 
182  Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin  2021/06/22 12:57:39  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
183  Projekty z innych źródeł dofinasowania  2021/06/22 12:16:59  Joanna Ostatek  wprowadzenie danych 
184  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2021/06/18 11:28:48  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
185  Kluby sportowe  2021/06/18 08:29:19  Sylwia Burzyńska  aktualizacja treści 
186  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2021/06/17 14:53:29  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
187  Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin  2021/06/16 20:53:13  Tomasz Czerniawski  poprawka kodu HTML 
188  Sport i rekreacja niepełnosprawnych  2021/06/16 20:40:23  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
189  Akty prawne  2021/06/16 20:36:07  Tomasz Czerniawski  naprawa hiperłącza 
190  Instrukcja korzystania z BIP UM  2021/06/16 20:14:37  Tomasz Czerniawski  zmiany w treści 
191  Inicjatywa lokalna - podstawa prawna  2021/06/16 15:20:19  Wiktoria Zacha  Dodano nowy załącznik 
192  Organizacje i instytucje  2021/06/16 13:40:28  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
193  Geolog Powiatowy  2021/06/16 11:47:25  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
194  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2021/06/16 09:05:06  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 11.06.2021 
195  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2021/06/16 08:58:42  Tomasz Czerniawski  korekta linków 
196  Mienie Komunalne Miasta Szczecin - stan na dzień 30 czerwca 2004  2021/06/16 08:52:47  Tomasz Czerniawski  poprawka odwołań 
197  Raport o stanie miasta  2021/06/16 08:11:40  Tomasz Czerniawski  aktualizacja łącza do raportu 2006 i 2004 
198  Mecenas Kultury Szczecina  2021/06/15 13:49:16  Małgorzata Andryszewska  nowa pozycja 
199  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku  2021/06/15 12:54:03  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
200  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów  2021/06/14 14:36:24  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja