Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65010707

Aktualna strona: 456599

Wydrukowano: 3224

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Osoby wydające decyzje administracyjne  2018/10/17 15:08:36  Danuta Juzyszyn  nowa pozycja 
Obwodowe komisje wyborcze  2018/10/17 15:07:03  Edyta Sowińska  nowa pozycja 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2018/10/17 14:22:39  Ewa Klimer  nabór 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2018/10/17 14:21:38  Paulina Robaczyńska  Nowa pozycja 
Informacje o wyniku naboru  2018/10/17 14:20:37  Ewa Klimer  wynik naboru 
Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2018/10/17 14:08:55  Anna Stępień  Modyfikacja informacji 
Kontrola stowarzyszeń  2018/10/17 13:10:56  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia konkursów ofert  2018/10/17 12:48:08  Joanna Gabinowska  ogłoeszenie otwartego konkursu ofert 
Wykazy dotyczące zbycia w 2018 roku  2018/10/17 12:19:27  Katarzyna Barszczewska  Dodano nowy załącznik 
10  Niepubliczne przedszkola  2018/10/17 12:04:00  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
11  Modyfikacja SIWZ  2018/10/17 12:03:18  Paulina Robaczyńska  nowa modyfikacja 
12  Komunikaty  2018/10/17 11:29:59  Marta Wikieł  nowa pozycja 
13  Mała dotacja do 10 tys. zł  2018/10/17 10:44:10  Ilona Krupecka  Mała Dotacja 
14  Wyjaśnienia treści SIWZ  2018/10/16 14:43:21  Paulina Robaczyńska  nowe pyt. odp. 
15  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2018/10/16 12:42:07  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
16  Obwieszczenia dla stron postępowania  2018/10/16 12:13:08  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
17  Inwestycje celu publicznego  2018/10/16 12:05:59  Paulina Igielska  obw. o wszczęciu postępowania 
18  Wybory samorządowe  2018/10/16 10:36:30  Marta Wikieł  aktualizacja 
19  Usługi społeczne  2018/10/16 10:21:43  Klaudia Brudło  ogłoszenie 
20  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2018/10/16 09:26:46  Bartosz Andrzejczak  obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1504/18 
21  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2018/10/16 09:09:57  Tomasz Czerniawski  poprawka zmienionego adresu linku 
22  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2018/10/16 08:14:13  Miriam Lam  nowa pozycja 
23  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2018/10/16 06:07:07  Andrzej Kokotowski  wszczete i ogł przyst w.s.z.4 :) 
24  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2018/10/15 14:56:03  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
25  Informacje o wyniku naboru  2018/10/15 14:51:50  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
26  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2018/10/15 14:43:09  Katarzyna Sieradzan  Publikacja nowego wykazu 
27  nowe inwestycje  2018/10/15 14:29:35  Bożena Głowińska  Dodano nowy załącznik 
28  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2018/10/15 14:10:37  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
29  Estetyka Miasta Szczecin  2018/10/15 14:00:58  Anna Fabiś  aktualizacja 
30  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2018/10/15 13:46:12  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
31  Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018  2018/10/15 13:15:43  Ewa Peryt  nowa pozycja 
32  Rejestr petycji  2018/10/15 08:44:08  Anna Kardel  publikacja petycji 
33  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2018/10/12 13:44:53  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
34  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2018/10/12 13:31:28  Katarzyna Szlachta  nowa pozycja 
35  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2018/10/12 10:28:02  Dorota Furmańczyk  decyzja o warunkach zabudowy 
36  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2018/10/12 09:32:54  Wioletta Perzyńska  konkurs ofert 
37  Złożone wnioski  2018/10/12 09:02:50  Iwona Dubiel  Złożenie wniosku 
38  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2018/10/11 13:55:32  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
39  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2018/10/11 13:00:10  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
40  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2018/10/11 06:02:31  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 7.09.2018 
41  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2018/10/10 14:59:16  Magdalena Czajkowska  aktualizacja danych 
42  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VII kadencji  2018/10/10 14:37:32  Marzena Arciszewska  Dodano nowy załącznik 
43  Rada Miasta Szczecin  2018/10/10 14:03:14  Edyta Sowińska  aktuaklizacja zerwanych linków 
44  Postępowania do 30 000 euro  2018/10/10 11:14:22  Monika Szarszewska  zapytanie ofertowe 
45  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/10/10 10:35:19  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
46  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2018/10/10 09:16:53  Maja Podsiadło  dodanie obwieszczenia dla społeczeństwa 
47  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2018/10/10 08:01:28  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
48  Nabór na stanowiska  2018/10/10 08:00:40  Lidia Łajkun  dodanie linku do zarządzenia nr 35 
49  Wykazy nieruchomości UM  2018/10/09 11:26:33  Maria Fiszer  nowy wykaz 
50  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2018/10/09 06:05:17  Andrzej Kokotowski  aktual. uchwl. stan na 5.10.2018  
51  Uchwały Rady Miasta  2018/10/08 10:56:54  Anna Tarnawska  dodanie uchwały Rady Miasta 
52  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2018/10/08 10:47:38  Aneta Cielas  ogłoszenie o przetargu 
53  Linki do stron NGO  2018/10/05 11:54:34  Katarzyna Bukowska  wpisanie organizacji 
54  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2018/10/05 11:04:11  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
55  Miejska Komisja Wyborcza  2018/10/04 15:03:47  Marta Wikieł  nowa pozycja 
56  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2018/10/04 12:14:26  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
57  Niepubliczne szkoły podstawowe  2018/10/04 10:37:48  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
58  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2018/10/04 09:56:39  Aleksandra Głowacka  aktualizacja informacji nt. organów Spółki 
59  Budżet Miasta 2018 po zmianach  2018/10/03 14:41:11  Rafał Księżopolski  Dodano nowy załącznik 
60  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2018/10/03 14:19:15  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
61  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 po zmianach  2018/10/03 10:21:39  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
62  Sekretariaty  2018/10/03 10:20:23  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
63  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2018/10/02 15:18:56  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
64  Prezydent i Zastępcy  2018/10/02 10:05:09  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
65  Akty prawne uchwalone  2018/10/02 08:20:47  Anna Stępień  wprowadzenie informacji 
66  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2018/10/02 08:16:44  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
67  Wybory 2018 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2018/10/01 15:22:39  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
68  Konkursy  2018/10/01 15:21:24  Anna Fabiś  wprowadzanie ogłoszenia 
69  Rejestr działalności regulowanej  2018/10/01 14:42:09  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
70  Ogłoszenia zewnętrzne  2018/10/01 10:11:13  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
71  Gminna Ewidencja Zabytków  2018/10/01 08:00:48  Elwira Wolender  aktualizacja 
72  Dodatkowe Informacje  2018/10/01 07:59:28  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
73  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2018/09/28 13:47:32  Dorota Lokś  wpis do rejestru  
74  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/09/26 12:38:07  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
75  Aktualności - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2018/09/26 11:16:24  Ewa Kurjata  Dodano nowy załącznik 
76  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2018/09/26 11:12:16  Ewa Kurjata  nowa pozycja 
77  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2018/09/25 12:40:33  Dorota Lokś  wpis do wykazu dziennych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających Pani Aleksandry Woźniak 
78  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2018/09/21 12:33:45  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
79  Obwieszczenia dla stron postępowania  2018/09/20 15:05:21  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
80  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2018/09/19 13:23:35  Małgorzata Wójcik  aktualizacja danych 
81  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2018/09/19 13:04:33  Kamila Makowska  uzupełnienie danych 
82  Wybory ławników - uzupełniające  2018/09/19 08:58:42  Marta Wikieł  nowa 
83  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2018/09/18 13:50:52  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
84  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2018/09/18 10:24:32  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
85  Zezwolenia na handel alkoholem  2018/09/18 08:15:12  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
86  Placówki opiekuńczo - wychowawcze  2018/09/17 12:39:33  Piotr Spunda  Uaktualnienie danych 
87  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2018/09/17 08:17:49  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
88  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2018/09/14 15:11:00  Beata Szulik  aktualizacja 
89  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2018/09/14 14:38:40  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
90  Miesięczne stawki dotacji  2018/09/14 12:07:24  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do ODPN 
91  Rewitalizacja  2018/09/13 12:16:09  Anna Bednarz  umieszczenie opracowania 
92  Inicjatywa lokalna  2018/09/13 09:33:03  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
93  Zgłoszone zgromadzenia  2018/09/12 07:38:05  Konrad Batogowski  Nowe zgłoszenie 
94  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2018/09/07 14:09:35  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 7.09.2018 
95  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2018/09/07 13:09:49  Karolina Piekarska  aktualizacja 
96  Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  2018/09/07 13:08:40  Karolina Piekarska  nowa pozycja 
97  Regulamin Organizacyjny  2018/09/06 10:40:34  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
98  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2018/09/06 10:15:15  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
99  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2018/09/05 15:13:17  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
100  Stypendia Socjalne  2018/09/05 14:12:52  Beata Trzos  aktualizacja danych 
101  Wyszukiwarka Sprzedaż Ruchomości test  2018/09/05 14:12:50  Sławomir Klimek 
102  Narady prezydenckie w 2018 roku  2018/09/04 14:13:16  Iwona Łabaziewicz  Nowy wpis 
103  Filia UM na Prawobrzeżu  2018/09/03 09:45:17  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
104  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2018/08/31 10:53:08  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja odwołań 
105  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2018/08/31 10:50:06  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
106  Budżet Miasta  2018/08/29 13:23:27  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
107  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2018/08/29 10:12:46  Beata Trzos  aktualizacja 
108  Sprzedaż majątku ruchomego - postępowania urzędu  2018/08/27 11:05:24  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
109  Mecenas osób niepełnosprawnych  2018/08/27 10:35:52  Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska  aktualizacja danych 
110  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2018/08/27 09:10:40  Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska  Dodano nowy załącznik 
111  Kontrola realizacji zadań publicznych  2018/08/24 10:22:05  Alicja Dąbrowska  Dodano nowy załącznik 
112  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2018/08/22 11:50:39  Aneta Kieszkowska  nowa pozycja 
113  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2018/08/21 14:01:12  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
114  Skarbnik Miasta  2018/08/21 12:28:20  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zdjęcia 
115  Miasta partnerskie Miasta Szczecin  2018/08/21 11:57:45  Miriam Lam  aktualizacja 
116  Nauczanie języka sąsiada  2018/08/21 09:30:46  Miriam Lam  Nowa pozycja 
117  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/08/21 09:06:56  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
118  Inwestycje realizowane  2018/08/14 13:26:24  Monika Tomiak  Dodano nowy załącznik 
119  Zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny  2018/08/08 09:19:12  Lesław Rodak  nowy wpis 
120  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2018/08/07 11:40:56  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
121  Program "MEWA" - aktualności  2018/08/01 11:41:29  Agnieszka Laba  nowy wpis 
122  Program "MEWA" - koszty kwalifikowane  2018/08/01 10:36:58  Agnieszka Laba  nowy wpis 
123  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2018/07/31 12:36:21  Alicja Graczyk  ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 
124  Wzory dokumentów  2018/07/26 12:32:49  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
125  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2018/07/26 08:02:14  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
126  Niepubliczne gimnazja  2018/07/24 14:28:19  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
127  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2018/07/24 12:33:25  Maciej Jasiński  aktualizacja 
128  Poprawa jakości powietrza - ANKIETY  2018/07/24 09:02:36  Agnieszka Laba  nowa apozycja 
129  Kto może złożyć wniosek?  2018/07/24 08:16:16  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
130  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/07/23 13:25:12  Miriam Lam  aktualizacja danych 
131  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2018/07/23 09:24:04  Agnieszka Laba  nowy wpis 
132  Program "MEWA"  2018/07/23 09:22:46  Agnieszka Laba  nowa pozycja 
133  Sprawozdania budżetowe  2018/07/23 07:38:10  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
134  Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych  2018/07/20 12:28:51  Marta Bogusławska  Decyzja z dnia 20.07.2018 r. dot. ZRID 
135  Zasady dostępu do informacji publicznej  2018/07/17 11:35:16  Anna Tarnawska  usunięcie publikatora 
136  Kryteria oceny  2018/07/16 14:23:20  Anna Stępień  modyfikacja danych 
137  Sposób realizacji  2018/07/16 14:11:03  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
138  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2018/07/16 12:45:48  Anna Tarnawska  przywrocenie treści 
139  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - prawo  2018/07/16 11:42:37  Anna Tarnawska  przywrócenie danych 
140  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75  2018/07/16 11:40:38  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
141  Placówki kształcenia specjalnego  2018/07/16 10:44:08  Piotr Spunda  Uaktualnienie danych 
142  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2018/07/16 08:50:27  Lesław Rodak  nowa pozycja 
143  Jakie projekty można składać?  2018/07/13 13:29:16  Tomasz Czerniawski  wprowadzanie danych 
144  Co to jest inicjatywa lokalna?  2018/07/13 12:34:19  Anna Stępień  modyfikacja danych 
145  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2018/07/10 14:05:03  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
146  Oświadczenia majątkowe  2018/07/09 14:30:25  Lidia Łajkun  aktualizacja wzorów i podstawy prawnej 
147  Informacje dot. inwestycji  2018/07/05 10:18:00  Agata Kowalczyk  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
148  Ochrona danych osobowych / RODO  2018/07/05 09:21:50  Ewa Szynkowska  poprawki w tekście 
149  Podstawa prawna  2018/07/05 08:55:16  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
150  Wykonanie Budżetu Miasta 2017  2018/07/04 08:21:42  Aleksandra Gałgańska  now pozycja 
151  Sprawozdania Finansowe 2017  2018/07/02 09:56:23  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
152  Sprawozdania Finansowe  2018/07/02 09:14:31  Dorota Urbanek  dodanie odnośników 
153  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2018/07/02 09:10:22  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
154  Budżet Miasta Szczecin 2019  2018/06/29 15:18:53  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
155  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2018/06/29 13:11:17  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
156  Wybory 2018  2018/06/29 10:11:05  Marta Wikieł  akrualizacja 
157  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2018/06/27 11:16:24  Daria Radzimska  dodanie dokumentu 
158  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2018/06/21 14:39:42  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
159  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2018/06/21 12:47:15  Lesław Rodak  nowa pozycja 
160  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2018/06/19 10:45:28  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
161  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2018/06/19 09:57:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu 
162  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2018/06/18 14:31:51  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
163  Sprawozdania  2018/06/15 09:14:33  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
164  Niepubliczne szkoły zawodowe  2018/06/13 08:29:04  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
165  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2018/06/12 09:37:48  Honorata Prałat  usun. powiadomienia 
166  Szkoły podstawowe  2018/06/11 08:25:48  Piotr Spunda  aktualizacja 
167  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta  2018/06/08 13:14:18  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
168  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  2018/06/08 11:23:26  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
169  Struktura organizacyjna  2018/06/07 10:29:19  Tomasz Czerniawski  aktualizacja struktury 
170  Materiały szkoleniowe  2018/06/07 09:18:14  Piotr Janicki  aktuaklizacja 
171  Indywidualne interpretacje podatkowe  2018/06/06 14:58:10  Marcin Śniady  nowa pozycja 
172  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2018/06/06 14:07:03  Małgorzata Górska  Dodano nowy załącznik 
173  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2018/06/06 08:24:10  Grażyna Klukowska  protokół 
174  Kanały technologiczne  2018/06/05 09:15:15  Monika Tomiak  Dodano nowy załącznik 
175  Aktualności  2018/06/04 14:41:07  Joanna Weiss  dodanie aktualności BS 
176  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2018/06/04 13:14:56  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie aktów 
177  Podstawowe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych  2018/05/30 14:13:15  Magdalena Gruber  aktualizacja 
178  Szczecin bez azbestu  2018/05/28 14:13:51  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
179  Forum Współdecydowanie  2018/05/25 15:08:51  Joanna Gabinowska  Informacja 
180  Senior +  2018/05/25 12:11:22  Kamila Makowska  informacja o naborze 
181  Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu  2018/05/25 09:14:57  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
182  Sprawozdania Finansowe 2016  2018/05/25 07:43:49  Dorota Urbanek  wprowadzanie danych 
183  Nagroda architektoniczna  2018/05/24 14:46:14  Joanna Suchecka  wprowadzenie danych 
184  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2018/05/24 12:54:00  Piotr Spunda  aktualizacja 24.05.2018 
185  Komunikacja rowerowa w Szczecinie  2018/05/24 12:51:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
186  Aktualności  2018/05/22 13:17:17  Piotr Janicki  aktualizacja 
187  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2018/05/22 12:47:44  Bartosz Bera  Informacja i promocja 
188  Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne  2018/05/17 08:27:11  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
189  Zapytania ofertowe  2018/05/16 10:49:53  Marek Ciszewski  Zamieszczenie zapytania ofertowego 
190  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2018/05/16 09:00:47  Marta Klimek  nowa pozycja 
191  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2018/05/14 15:25:23  Honorata Prałat  aktual wyk uchyl wszczetych - 27.03.2018 
192  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2018/05/14 15:21:50  Marcin Śniady  nowa pozycja 
193  Ulgi i umorzenia podatkowe  2018/05/14 15:19:12  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
194  Sprawozdania  2018/05/14 15:14:56  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
195  Program "MEWA" - kryteria wyboru  2018/05/14 14:40:22  Agnieszka Laba  nowy wpis 
196  Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego  2018/05/14 13:56:51  Tomasz Czerniawski  przywrócenie danych 
197  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  2018/05/14 13:55:34  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
198  Informacja publiczna i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  2018/05/14 13:30:00  Tomasz Czerniawski  przywrócenie treści 
199  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2018/05/14 10:54:29  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
200  Aktualności i bieżące informacje  2018/05/11 13:42:30  Agnieszka Laba  nowy wpis 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin