Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2021/01/27 14:49:29  Halina Rogaś  rok 2021 
Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2021/01/27 14:49:16  Martyna Jakubowska  aktualizacja wykazu zbiorczego 
Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2021/01/27 13:25:20  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2021/01/27 12:54:55  Ilona Krupecka  Mała Dotacja 
Rejestr petycji  2021/01/27 12:44:24  Beata Sikorska  publikacja petycji 
Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2021/01/27 11:46:56  Dorota Kosowicz  informacja o wydanej decyzji Nr 55/21  
Ogłoszenia konkursów ofert  2021/01/27 11:42:53  Piotr Spunda  Dodano nowy załącznik 
Interpelacje i zapytania radnych  2021/01/27 11:35:53  Ewa Peryt  Dodano nowy załącznik 
Projekt „Szczecin tworzyMy”  2021/01/27 10:38:15  Joanna Gabinowska  aktualność 
10  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2021/01/27 09:51:52  Emilia Szymkowska  Nowa pozycja 
11  Elektroniczny generator ofert Witkac  2021/01/27 08:05:50  Joanna Gabinowska  informacja 
12  Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2021/01/26 15:13:09  Adrianna Dąbrowska  oferta - n-l wych. przedszkolnego 
13  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2021/01/26 13:55:26  Dorota Lokś  zmiana danych: opłaty 
14  Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2021/01/26 13:27:46  Adriana Zwolińska  Dodano nowy załącznik 
15  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2021/01/26 13:11:29  Anna Lisica  aktualizacja 
16  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2021/01/26 12:54:18  Anna Lisica  Informacja - profilaktyka 
17  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2021/01/26 12:49:17  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
18  Postępowania do 30 000 euro  2021/01/26 10:15:37  Agnieszka Borończyk  Dodano nowy załącznik 
19  Wyłożenia  2021/01/26 08:38:07  Honorata Prałat  zakończenie inicjatywy uchwałodawczej 
20  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2021/01/26 08:34:56  Jaromira Konopka-Bomba  Informacja do publicznej wiadomości  
21  Niepubliczne szkoły zawodowe  2021/01/25 14:17:25  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
22  Linki do stron NGO  2021/01/25 14:04:19  Anna Stępień  wprowadzanie linków 
23  Obwieszczenia dla stron postępowania  2021/01/25 13:41:34  Jakub Rybkiewicz  Dodano nowy załącznik 
24  Uchwały Rady Miasta  2021/01/25 12:54:57  Marta Klimek  dodanie treści Stanowiska 
25  Regulamin Organizacyjny  2021/01/25 12:08:46  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
26  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2021/01/25 11:36:45  Bartłomiej Miluch  poprawka edycyjna 
27  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2021/01/25 11:09:30  Dorota Janur  Dodano nowy załącznik 
28  Informacje o wyniku naboru  2021/01/25 07:07:44  Krzysztof Tukiendorf  nowa pozycja 
29  Wykazy dotyczące zbycia w 2021 roku  2021/01/22 15:08:28  Iwona Suruda  Dodano nowy załącznik 
30  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2021/01/22 13:51:16  Madlena Gruszka  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
31  Miasta partnerskie Miasta Szczecin  2021/01/22 13:51:08  Miriam Lam  aktualizacja 
32  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2021/01/22 13:41:09  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
33  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2021/01/22 07:47:55  Anna Stępień  wprowadzenie informacji 
34  Koronawirus – aktualności biura  2021/01/21 14:05:08  Piotr Spunda  newsletter 
35  Ogłoszenia Biura Geodety Miasta  2021/01/21 13:23:29  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
36  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku  2021/01/21 13:17:57  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
37  Usługi społeczne  2021/01/21 12:14:44  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
38  Szczecin bez azbestu  2021/01/21 10:54:18  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
39  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2021/01/21 10:27:24  Katarzyna Wrona  publikacja informacji 
40  Odpady - ewidencja zezwoleń  2021/01/21 09:43:24  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
41  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2021/01/21 09:32:24  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
42  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2021/01/20 15:21:19  Aleksandra Głowacka  Dodano nowy załącznik 
43  Budżet Miasta  2021/01/20 14:19:42  Aleksandra Gałgańska  poprawka techniczna 
44  Program "MEWA"  2021/01/20 14:18:04  Agnieszka Laba  aktualizacja treści 
45  Budżet Miasta 2020 po zmianach  2021/01/20 14:12:27  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
46  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2021/01/20 12:33:25  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
47  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2021/01/20 11:59:43  Dorota Furmańczyk  informacja z art. 10 kpa 
48  Inwestycje celu publicznego  2021/01/19 15:17:11  Agata Opolska  obwieszczenie o wydanej decyzji nr 01/2021 
49  Rejestr petycji złożonych w 2020 roku  2021/01/19 13:56:02  Ewa Peryt  nowa pozycja 
50  Rada Miasta Szczecin  2021/01/19 11:21:48  Edyta Sowińska  poprawka w linku 
51  Narady prezydenckie w 2021 roku  2021/01/19 08:02:35  Adrianna Brodowicz  nowa pozcja 
52  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2021/01/19 07:52:05  Anna Lisica  aktualizacja wykazu aptek 
53  Wykazy nieruchomości UM  2021/01/19 07:39:04  Wanda Lisewska  Pubikacja wykazu 
54  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2021/01/18 11:42:32  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 15.01.2021 
55  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2021/01/18 10:43:16  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 15.01.2021 
56  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2021/01/18 09:48:31  Andrzej Kokotowski  AKTUAL. wyk. UCHWAL. i OPUBL. stan na 15.01.2021 
57  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2021/01/15 14:37:26  Marta Czapiewska  aktualizacja 
58  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2021/01/15 11:50:19  Barbara Sowała  uzupełnienie danych 
59  Miesięczne stawki dotacji  2021/01/15 10:50:21  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
60  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2021/01/15 07:32:53  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
61  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2021/01/14 14:23:42  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
62  Program ochrony środowiska przed hałasem  2021/01/14 10:11:03  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
63  Dodatkowe Informacje  2021/01/14 09:04:23  Michał Dębowski  Aktualizacja informacji 
64  Ochrona danych osobowych / RODO  2021/01/13 15:45:57  Tomasz Czerniawski  nowy IOD 
65  Informacje o wyniku naboru  2021/01/13 15:19:12  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
66  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2021/01/13 14:02:58  Szymon Widomski  Dodano nowy załącznik 
67  Indywidualne interpretacje podatkowe  2021/01/13 11:27:29  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
68  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2021/01/13 09:19:41  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
69  Modyfikacja SIWZ  2021/01/11 13:24:23  Justyna Malanda – Wściseł  nowa modyfikacja 
70  Burmistrzowie i Prezydenci Miasta  2021/01/11 13:24:19  Tomasz Czerniawski  wyłączenie ślepych linków 
71  Skarbnik Miasta  2021/01/11 13:22:57  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zadań 
72  Sekretarz Miasta  2021/01/11 13:20:20  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zadań 
73  Struktura organizacyjna  2021/01/11 13:10:34  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zakresu działania Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta  
74  Urząd Miasta Szczecin  2021/01/11 12:29:04  Tomasz Czerniawski  poprawka w komunikacie 
75  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2021/01/11 11:51:59  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
76  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2021/01/11 07:54:24  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
77  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2021/01/09 15:10:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
78  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2021/01/08 10:01:01  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
79  Sekretariaty  2021/01/07 21:16:44  Tomasz Czerniawski  poprawka w BGM 
80  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2021/01/07 15:12:23  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
81  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2021/01/07 15:09:54  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
82  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2021/01/07 15:07:02  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
83  Postępowanie administracyjne  2021/01/07 14:34:21  Maria Bieńkowska  Obwieszczenie 
84  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2021/01/07 11:16:09  Sławomir Klimek  dołożenie linku 
85  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020 po zmianach  2021/01/07 10:27:16  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
86  Zezwolenia na handel alkoholem  2021/01/07 10:19:46  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
87  Niepubliczne przedszkola  2021/01/05 12:19:28  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
88  Niepubliczne szkoły podstawowe  2021/01/05 12:15:23  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
89  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2021/01/04 13:43:20  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
90  Nowe inwestycje miasta Szczecin  2020/12/31 08:07:57  Anna Kosińska  Obwieszczenie o wydanej decyzji ZRiD 
91  Ogłoszenia zewnętrzne  2020/12/30 13:24:24  Małgorzata Wójcik  Informacja 
92  Wyniki konkursów ofert  2020/12/30 12:58:19  Wioletta Engel-Araźna  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
93  Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2020/12/30 08:48:42  Michalina Wieczerzak  Dodano nowy załącznik 
94  Narady prezydenckie  2020/12/29 14:42:48  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2021" 
95  Publiczne zespoły szkół zawodowych  2020/12/29 12:56:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
96  Publiczne technika  2020/12/29 12:52:46  Tomasz Czerniawski  zmiana formy prawnej 
97  Finansowanie zewnętrzne  2020/12/29 12:24:49  Radosław Falkiewicz-Szult  nowa pozycja 
98  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/12/29 08:34:05  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
99  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/12/29 08:27:02  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
100  Program "Dom Dużej Rodziny"  2020/12/28 12:22:30  Alicja Narożna  ogłoszenie wyników naboru Rodzin do Programu "Dom Dużej Rodziny" w 2020 r. 
101  Zgłoszone zgromadzenia  2020/12/22 13:08:37  Katarzyna Bukowska  Dodano nowy załącznik 
102  Aktualności projektu pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2020/12/22 13:06:05  Agnieszka Dyba  publikacja zapytania ofertowego 
103  Dotacje  2020/12/16 14:00:04  Joanna Gabinowska  aktualizacja danych 
104  Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  2020/12/16 11:55:52  Krzysztof Gajewski  nowa pozycja 
105  Narady prezydenckie w 2020 roku  2020/12/16 09:57:50  Adrianna Brodowicz  nowa pozycja 
106  Wykaz wolnych lokali planowanych do zbycia w 2020 roku  2020/12/15 16:20:05  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
107  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2020/12/15 15:24:00  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
108  Ogłoszenia o przetargach na nieruchomości/wyniki przetargów publikowane do dnia 01.04.2012  2020/12/15 14:38:50  Tomasz Czerniawski  poprawka w adresie www 
109  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2020/12/15 09:40:30  Alicja Graczyk  Wynik konkursu 
110  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2020/12/11 15:13:35  Małgorzata Andryszewska  udostępnienie informacji 
111  Wytyczne do sprawozdań finansowych  2020/12/11 09:27:05  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
112  Deklaracja dostępności  2020/12/09 14:19:54  Tomasz Czerniawski  poprawka w HTML 
113  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2020/12/09 10:10:22  Andrzej Kokotowski  poprawka nazwisk i zm. kier 
114  Gala Obywatelska  2020/12/09 08:38:39  Piotr Spunda  nowa pozycja 
115  Otwarte Konkursy Ofert  2020/12/08 11:28:09  Radosław Falkiewicz-Szult  nowa pozycja 
116  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2020/12/08 09:33:20  Anna Siewruk  Dodano nowy załącznik 
117  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2020/12/04 13:33:13  Patrycja Skierawska  Analiza realizacji 2015 i 2016 
118  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2020/12/04 13:10:40  Radosław Falkiewicz-Szult  nowa pozycja 
119  Polityka Senioralna  2020/12/04 09:17:44  Kamila Bujel  dadanie pozycji 
120  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2020/12/03 08:35:52  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
121  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/12/03 08:34:45  Krzysztof Murawski  Aktualizacja 
122  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2020/12/02 13:05:16  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
123  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2020/12/01 13:35:13  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
124  Konkursy  2020/12/01 11:46:29  Karolina Szymańska  Aktualizacja informacji 
125  Zdalna Szkoła+  2020/12/01 09:25:34  Marek Ciszewski  Publikacja informacji o projekcie 
126  Gminna Ewidencja Zabytków  2020/11/30 13:18:02  Hanna Olejnik  aktualizacja 
127  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2020/11/30 10:21:49  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
128  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2020/11/30 08:47:05  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
129  Archiwum Rady Miasta  2020/11/29 20:57:59  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
130  Analizy i opracowania zlecone przez Zespół ds. Strategii Rozwoju Miasta i Wieloletnich Programów Inwestycyjnych  2020/11/27 12:22:07  Karolina Piekarska  Zamieszczenie obwieszczenia  
131  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2020/11/27 10:16:37  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. planów wszczętych - stan na 24.11.2020 
132  Wyniki wyborów do Rady Miasta - III kadencja 1998-2002  2020/11/25 14:31:14  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
133  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin III Kadencji  2020/11/25 14:20:57  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
134  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin III Kadencji  2020/11/25 14:10:17  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
135  Rada Miejska Szczecina II kadencji 1994 - 1998  2020/11/25 14:04:00  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
136  Archiwum Rady Miasta - III kadencja 1998-2002  2020/11/25 14:01:56  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
137  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2020/11/24 16:30:04  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odwołań 
138  Budżet Miasta Szczecin 2021  2020/11/24 16:25:15  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
139  Wykonanie Budżetu Miasta 2020  2020/11/24 09:15:47  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
140  Kluby Radnych Rady Miejskiej II kadencji  2020/11/23 14:49:01  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
141  Komisje Rady Miejskiej II kadencji  2020/11/23 14:39:17  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
142  Prezydium Rady Miejskiej II kadencji  2020/11/23 14:27:13  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
143  Archiwum Rady Miasta - I kadencja 1990-1994  2020/11/23 14:20:44  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
144  Skład Rady Miejskiej Szczecina I Kadencji  2020/11/23 14:18:44  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
145  Komisje Rady Miejskiej Szczecina I Kadencji  2020/11/23 14:15:50  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
146  Prezydium Rady Miejskiej I Kadencji  2020/11/23 14:12:08  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
147  Obowiązujące akty prawne  2020/11/19 09:52:16  Katarzyna Konieczna  modyfikacja danych 
148  Archiwum Rady Miasta - VII kadencja 2014-2018  2020/11/09 14:58:50  Tomasz Czerniawski  poprawka kodu HTML 
149  Archiwum Rady Miasta - VI kadencja 2010-2014  2020/11/09 14:52:38  Tomasz Czerniawski  poprawka w HTML 
150  Projekt Budżet Miasta Szczecin 2021  2020/11/09 12:50:09  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
151  Archiwum Rady Miasta - IV kadencja 2002-2006  2020/11/06 15:12:13  Tomasz Czerniawski  poprawka w kodzie WCAG 2.1 
152  Archiwum Rady Miasta - V kadencja 2006-2010  2020/11/06 15:08:44  Tomasz Czerniawski  poprawka kodu pod kątem WCAG 
153  Radni V Kadencji Rady Miasta Szczecin  2020/11/06 15:00:10  Tomasz Czerniawski  poprawka kodu pod kątem WCAG 
154  Radni VI kadencji Rady Miasta Szczecin  2020/11/06 13:55:17  Tomasz Czerniawski  poprawka w kodzie WCAG 2.1 
155  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021  2020/11/06 12:47:03  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
156  Archiwum Budżetów Miasta Szczecin  2020/11/06 08:29:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
157  Złożone wnioski  2020/11/05 13:26:02  Izabela Gozdalik  Wniosek 
158  Podatki Lokalne Miasta Szczecin  2020/10/30 14:04:36  Marcin Śniady  korekta  
159  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2020/10/29 08:16:25  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
160  Sprawozdania budżetowe  2020/10/29 08:14:30  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
161  Działanie 8.3  2020/10/27 10:41:04  Marek Ciszewski  Aktualizacja Harmonogramu kursów dla nauczycieli 
162  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2020/10/26 11:48:33  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
163  Zdalna Szkoła  2020/10/23 13:24:11  Marek Ciszewski  Publikacja informacji o projekcie 
164  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2020/10/23 13:20:55  Joanna Ostatek 
165  Kadencja 2019 -2023  2020/10/22 14:26:30  Iwona Dubiel  Nowa informacja 
166  Kadencja 2015 - 2019  2020/10/22 14:13:07  Iwona Dubiel  Nowa informacja 
167  Przykładowe wzory wypełniania druków  2020/10/22 13:53:28  Tomasz Czerniawski  dodanie dokumentów 
168  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2020/10/22 11:03:34  Iwona Dubiel  Nowa informacja 
169  Skargi i wnioski  2020/10/21 13:09:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
170  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2020/10/21 08:02:13  Marta Klimek  dopisanie funkcji Wiceprzewodniczącego 
171  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2020/10/19 13:58:05  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
172  Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych  2020/10/15 13:33:05  Anna Tarnawska  wpis treści 
173  Filia UM na Prawobrzeżu  2020/10/15 12:50:45  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
174  Dyżury Radnych Rady Miasta  2020/10/15 12:42:37  Marta Klimek  poprawka techniczna kodu 
175  Kontrola realizacji zadań publicznych  2020/10/15 11:03:40  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
176  Inwestycje realizowane  2020/10/12 22:07:50  Tomasz Czerniawski  umieszczenie materiału wideo 
177  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2020/10/09 12:28:19  Anna Lisica  aktualizacja danych 
178  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej  2020/10/07 14:10:11  Małgorzata Wójcik  informacja do publicznej wiadomości 
179  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/10/05 14:08:13  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
180  Koordynator ds. dostępności  2020/10/05 11:56:07  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
181  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2020/10/05 09:18:40  Alicja Graczyk  ogłoszenie o konkursie 
182  Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury  2020/09/25 09:24:13  Maria Bieńkowska  informacja o decyzji 
183  Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin  2020/09/23 12:52:55  Anna Tarnawska  poprawka linku 
184  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2020/09/22 14:36:35  Beata Głowacka  USUNIĘCIE DRZEW 
185  Obwieszczenia dla stron postępowania  2020/09/18 10:17:57  Dorota Młynarczyk  zawiadomienie innego organu 
186  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2020/09/17 13:13:27  Kamila Szczygieł  Dodano nowy załącznik 
187  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2020/09/14 12:12:06  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
188  Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca  2020/09/10 14:12:53  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
189  Ankieta weryfikacyjna  2020/09/09 08:47:20  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
190  Wyjaśnienia treści SIWZ  2020/09/07 10:35:50  Agnieszka Kosmala  pytania i odpowiedzi nr 2 
191  Służba przygotowawcza  2020/09/04 13:10:45  Anna Tarnawska  aktualizacja zarządzenia 
192  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2020/09/03 10:21:29  Beata Szulik  aktualizacja linków 
193  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2020/08/31 14:03:36  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
194  Rejestr petycji - 2018 r.  2020/08/31 11:38:04  Ewa Peryt  publikacja petycji 
195  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2020/08/31 09:13:02  Andrzej Kokotowski  usun. c p r 
196  Kontrola stowarzyszeń  2020/08/27 12:41:46  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
197  Stypendia Socjalne  2020/08/26 14:20:34  Marek Ciszewski  Dodano nowy załącznik 
198  Budżet Miasta Szczecin na dzień 01.01.2020  2020/08/26 11:41:27  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
199  Wykazy dot. nieruchomości - pozostałe wydziały  2020/08/26 10:40:33  Małgorzata Andryszewska  Dodano nowy załącznik 
200  Program "Zefirek"  2020/08/26 10:06:33  Agata Kowalczyk  Dodano nowy załącznik