Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74870413

Aktualna strona: 462874

Wydrukowano: 3242

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Postępowania do 30 000 euro  2019/08/16 14:48:15  Monika Szarszewska  zapytanie ofertowe 
Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2019/08/16 14:07:21  Marek Ciszewski  aktualizacja 
Interpelacje i zapytania radnych  2019/08/16 13:41:20  Ewa Peryt  nowa pozycja 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2019/08/16 13:06:53  Marcin Krajewski  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2019/08/16 12:59:13  Adrianna Dąbrowska  oferta - woźna 
Złożone wnioski  2019/08/16 10:33:20  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2019/08/16 10:21:35  Justyna Malanda – Wściseł  Ogłoszenie o zamówieniu 
Ogłoszenia konkursów ofert  2019/08/16 09:13:17  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2019/08/16 06:00:05  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 31.05.2019 
10  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2019/08/16 05:59:54  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. opubl. stan na 25.07.2019 
11  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2019/08/16 05:58:46  Andrzej Kokotowski  ogł wył. Golęcino - Pokoju 
12  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2019/08/14 14:49:50  Jakub Baranowski  Dodano nowy załącznik 
13  Wyjaśnienia treści SIWZ  2019/08/14 14:36:39  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
14  Modyfikacja SIWZ  2019/08/14 14:35:31  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
15  Wybory 2019  2019/08/14 14:18:27  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
16  Informacje o wyniku naboru  2019/08/14 13:09:22  Anna Wojnicz  wynik naboru 
17  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2019/08/14 12:20:02  Anna Stępień  wprowadzenie informacji 
18  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2019/08/14 11:54:34  Marta Wikieł  aktualizacja 
19  Wybory do Sejmu i Senatu  2019/08/14 11:52:06  Marta Wikieł  uzupełnienie treści 
20  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2019/08/14 11:37:49  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku do Dz.U. 2019.1429 
21  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2019/08/14 11:20:14  Anna Lisica  aktualizacja danych 
22  Mała dotacja do 10 tys. zł  2019/08/13 14:58:04  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
23  Linki do stron NGO  2019/08/13 12:17:58  Anna Stępień  dodanie linka 
24  Filia UM na Prawobrzeżu  2019/08/13 10:07:47  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
25  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/08/13 05:56:08  Andrzej Kokotowski  Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek  
26  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2019/08/13 05:55:52  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 15.05.2019  
27  Informacje o wyniku naboru  2019/08/12 13:59:24  Ewa Klimer  wynik naboru 
28  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2019/08/12 13:23:25  Krzysztof Gach  aktualizacja pliku pdf 
29  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2019/08/12 11:41:57  Miriam Lam  aktualizacja 
30  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2019/08/12 09:44:43  Jakub Rybkiewicz  z opłatą 
31  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2019/08/09 14:42:11  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
32  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/08/09 14:13:06  Marta Braun  nowa pozycja 
33  Rejestr petycji  2019/08/09 13:47:26  Anna Kardel  Publikacja petycji 
34  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/08/09 12:33:21  Katarzyna Sieradzan  publikacja ogłoszenia o przetargu 
35  VAT-Centralizacja  2019/08/09 12:31:06  Piotr Janicki  aktualizacja 
36  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2019/08/09 12:20:24  Katarzyna Sieradzan  publikacja wykazu 
37  Otrzymane interpretacje indywidualne w zakresie VAT  2019/08/09 10:16:03  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
38  Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/08/09 08:33:17  Michalina Wieczerzak  Dodano nowy załącznik 
39  Wzory dokumentów  2019/08/08 14:19:26  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
40  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2019/08/08 10:36:01  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
41  Program "Dom Dużej Rodziny"  2019/08/07 14:33:02  Alicja Narożna  dodanie informacji - nabór wniosków 2019 r. 
42  Inwestycje celu publicznego  2019/08/07 10:02:29  Paulina Igielska  obieszczenie o wydanej decyzji  
43  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2019/08/07 09:54:01  Aleksandra Głowacka  Dodano nowy załącznik 
44  Ogłoszenia zewnętrzne  2019/08/07 08:18:07  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
45  Wykaz placówek wsparcia dziennego  2019/08/06 14:56:17  Edyta Stosik  nowa pozycja 
46  Wsparcie rodziny z problemem przemocy i uzależnieniami  2019/08/06 14:01:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
47  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2019/08/06 12:41:14  Dariusz Wytrykus  ogłoszenie o zamówieniu 
48  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2019/08/06 11:07:53  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
49  Zezwolenia na handel alkoholem  2019/08/06 10:55:46  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
50  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2019/08/06 10:53:25  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
51  Wykazy nieruchomości UM  2019/08/05 11:46:02  Marzena Karpik  nowy wykaz 
52  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2019/08/05 10:49:14  Jaromira Konopka-Bomba  ogłoszenie 
53  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/08/05 08:17:18  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
54  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2019/08/02 13:07:45  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin Pani Wiktorii Piórkowskiej 
55  Podstawa prawna  2019/08/02 11:06:40  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
56  Przeprowadzone kontrole  2019/08/02 11:05:24  Piotr Samborski  dodanie odniesienia 
57  Kto może złożyć wniosek?  2019/08/02 11:03:33  Alicja Gawrońska  modyfikacja informacji 
58  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2019/08/02 09:35:30  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
59  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2019/08/02 09:23:10  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
60  Niepubliczne szkoły podstawowe  2019/08/02 09:21:28  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
61  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2019/08/01 12:55:04  Marzena Karpik  aktualizacja danych 
62  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2019/08/01 11:59:35  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
63  Projekt pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2019/07/31 14:50:53  Edyta Stosik  nowa pozycja 
64  Inwestycje realizowane  2019/07/31 09:27:15  Tomasz Czerniawski  nowy materiał wideo 
65  Wspieranie rodziny w kryzysie  2019/07/31 08:53:35  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
66  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2019/07/31 08:44:09  Tomasz Czerniawski  poprawka zmienionego adresu linku 
67  Organizacje i instytucje  2019/07/30 14:58:11  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
68  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2019/07/30 13:13:46  Aneta Dudaczyk  decyzja o warunkach zabudowy - obwieszczenie 
69  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2019/07/29 12:35:25  Grażyna Walaszczyk  obwieszczenie o wydanej decyzji 
70  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/07/29 12:17:22  Marta Klimek  poprawka 
71  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/07/26 14:52:06  Marzena Oleszczuk-Iber  Dodano nowy załącznik 
72  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/07/24 10:49:42  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
73  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2019/07/23 15:04:14  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
74  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2019/07/23 14:06:32  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
75  Nabór na stanowiska  2019/07/23 14:04:45  Lidia Łajkun  zmiana kwestionariusza osobowego 
76  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2019/07/23 13:45:53  Anna Tarnawska  uzupełnienie aktów 
77  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2019/07/23 10:38:02  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
78  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2019/07/22 10:48:41  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
79  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2019/07/22 10:18:13  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla spoleczeństwa 
80  Sprawozdania budżetowe  2019/07/19 15:04:55  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
81  Szkoła dla rodziców  2019/07/19 13:41:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
82  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/07/19 09:13:08  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
83  Pedagog rodzinny  2019/07/18 15:09:51  Edyta Stosik  nowa pozycja 
84  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2019/07/18 13:15:44  Anna Tarnawska  zmiana telefonów i www 
85  nowe inwestycje  2019/07/18 11:18:23  Grzegorz Dybicz  zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
86  Placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez NGO  2019/07/18 10:38:21  Edyta Stosik  now pozycja 
87  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/07/18 08:05:49  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
88  Zgłoszone zgromadzenia  2019/07/17 07:47:35  Mirosław Pieczykolan  Nowe zgloszenie 
89  Uchwały Rady Miasta  2019/07/11 14:15:12  Edyta Sowińska  Dodano nowy załącznik 
90  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2019/07/11 07:35:52  Radosław Falkiewicz-Szult  wyniki konkursu 
91  Wybory do RO Pomorzany 2019  2019/07/10 09:42:00  Marta Wikieł  nowa pozycja 
92  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2019/07/10 07:36:24  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
93  Wybory do Rad Osiedli  2019/07/09 13:45:15  Marta Wikieł  nowa pozycja 
94  Centrum Seniora  2019/07/09 11:43:47  Alicja Narożna  Wynik naboru Partnera 
95  Regulamin Organizacyjny  2019/07/09 10:52:08  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
96  Sprawozdania Finansowe 2018  2019/07/09 10:18:32  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
97  Karta Zgłoszenia  2019/07/08 09:30:12  Marta Wikieł  nowa pozycja 
98  Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych SERG  2019/07/05 14:41:35  Miriam Lam  aktualizacja 
99  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2019/07/04 13:48:49  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
100  Sekretariaty  2019/07/04 13:03:12  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
101  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/07/04 11:09:42  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
102  Komunikaty na temat podatków i opłat lokalnych w Szczecinie  2019/07/04 11:07:21  Marcin Śniady  Nowa pozycja 
103  Filia Urzędu Stanu Cywilnego Szczecin  2019/07/04 07:21:29  Rafał Pawlik  aktualizacja 
104  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2019/07/03 10:54:04  Rafał Księżopolski  Dodano nowy załącznik 
105  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2019/07/03 09:21:33  Marcin Śniady  aktualizacja 
106  Gminna Ewidencja Zabytków  2019/07/02 08:55:54  Elwira Wolender  aktualizacja 
107  Dodatkowe Informacje  2019/07/02 08:54:24  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
108  Informacje dot. inwestycji  2019/07/02 08:33:15  Tomasz Czerniawski  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
109  Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/07/01 15:15:07  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
110  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2019/07/01 14:20:20  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
111  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2019/07/01 08:04:18  Radosław Falkiewicz-Szult  Poprawa linku 
112  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2019/07/01 08:03:10  Radosław Falkiewicz-Szult  uzuoelnienie 
113  Rada Miasta Szczecin  2019/06/28 15:28:24  Edyta Sowińska  przygotowanie strony pod VIII kadencję 
114  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/06/28 12:45:10  Marta Klimek  nowa pozycja 
115  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2019/06/28 11:32:52  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
116  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/06/28 11:10:53  Marta Klimek  nowa pozycja 
117  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2019/06/28 09:38:57  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
118  Wykazy dotyczące zbycia w 2018 roku  2019/06/27 17:01:19  Krystyna Dutka  Dodano nowy załącznik 
119  Ewidencja zezwoleń  2019/06/27 11:51:00  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
120  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika i załączniki  2019/06/26 08:35:47  Marta Wikieł  nowa pozycja 
121  Wybory ławników 2015  2019/06/26 08:34:15  Marta Wikieł  publikacja 
122  Wybory ławników - uzupełniające  2019/06/26 08:32:58  Marta Wikieł  nowa 
123  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/06/26 08:04:12  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
124  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2019/06/25 12:42:54  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
125  Ogłoszenia  2019/06/25 09:03:01  Alicja Narożna  dodanie ogłoszenia o otwartym naborze partnera 
126  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2019/06/25 08:39:35  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
127  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2019/06/19 13:50:07  Agata Tarnowska  uaktualnienie informacji 
128  Zrealizowane inicjatywy  2019/06/19 12:42:07  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
129  Plany i raporty  2019/06/19 11:08:10  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
130  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2019/06/18 13:05:23  Aleksandra Gałgańska  uzupełnienie informacji 
131  Targowiska i handel na terenie Miasta Szczecin  2019/06/18 08:35:17  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
132  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2019/06/17 12:50:06  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
133  Ochrona danych osobowych / RODO  2019/06/17 12:49:18  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
134  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2019/06/13 15:11:23  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
135  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2019/06/13 09:31:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
136  Kontakt  2019/06/11 14:15:31  Marek Ciszewski  aktualizacja danych 
137  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2019/06/11 11:23:04  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
138  Ankieta weryfikacyjna  2019/06/11 08:29:05  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
139  Nieruchomości pozostałe  2019/06/10 11:24:48  Tomasz Czerniawski  przekierowanie linka 
140  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/06/07 12:24:42  Tomasz Czerniawski  dodanie "Aneks 3" 
141  Wybory Ławników  2019/06/06 11:18:04  Marta Wikieł  nowa pozycja 
142  Rejestr działalności regulowanej  2019/06/06 11:14:13  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
143  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/06/05 13:06:36  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
144  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2019/06/05 08:59:11  Maciej Jasiński  Dodano nowy załącznik 
145  Ogłoszenia urzędowe  2019/06/04 14:01:07  Tomasz Czerniawski  poprawka nadpisanego materiału 
146  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/06/04 12:43:16  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
147  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2019/06/04 09:00:23  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
148  Sprawozdania  2019/06/04 08:59:01  Małgorzata Borzuchowska  Dodano nowy załącznik 
149  Zespół do spraw organizacji ruchu  2019/06/03 12:03:43  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych kontaktowych 
150  Prawa i obowiązki  2019/05/31 11:40:06  Marta Wikieł  nowa pozycja 
151  Raport o stanie GMS  2019/05/31 08:35:39  Marta Braun  Dodano nowy załącznik 
152  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2019/05/29 11:21:29  Piotr Spunda  aktualizacja 22.05.2019 
153  Ulgi i umorzenia podatkowe  2019/05/28 12:10:59  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
154  Wybory 2019 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2019/05/28 12:09:22  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
155  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2019/05/28 12:06:53  Marcin Śniady  Aktualizacja 
156  Sprawozdania  2019/05/28 12:04:20  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
157  Wybory do Parlamentu Europejskiego  2019/05/28 11:30:35  Marta Wikieł  nowa pozycja 
158  Ewidencja Działalności Gospodarczej  2019/05/27 13:15:49  Andrzej Żbikowski  aktualizacja treści 
159  Mecenas Kultury Szczecina  2019/05/27 10:00:58  Ramona Czopko  publikacja danych 
160  Obwodowe komisje wyborcze  2019/05/25 13:11:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
161  Komunikaty  2019/05/24 14:02:47  Marta Wikieł  przeniesienie danych 
162  Sprawozdania finansowe jednostek oświatowych  2019/05/24 13:30:03  Anna Tarnawska  now apozycja 
163  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/05/24 12:57:52  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
164  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2019/05/24 12:57:46  Kinga Grudzińska  aktuaklizacja 
165  Indywidualne interpretacje podatkowe  2019/05/23 14:30:04  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
166  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2019/05/21 13:50:14  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
167  Prezydent Miasta Szczecin  2019/05/21 13:47:41  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
168  Skarbnik Miasta  2019/05/21 13:47:00  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
169  Sekretarz Miasta  2019/05/21 13:46:31  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
170  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2019/05/20 14:12:22  Alicja Graczyk  wynik naboru 
171  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/05/20 13:30:21  Barbara Sowała  zmiana danych zawartych w rejestrez 
172  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2019/05/17 09:10:23  Agnieszka Laba  nowy wpis 
173  Akty prawne uchwalone  2019/05/16 10:08:13  Alicja Gawrońska  wprowadzenie informacji 
174  Odpady  2019/05/16 08:22:15  Tomasz Czerniawski  nowy link 
175  dokumenty typu A - Wnioski  2019/05/15 13:52:25  Katarzyna Tyszkiewicz  nowy wniosek 
176  Miesięczne stawki dotacji  2019/05/15 13:29:32  Paulina Jankowska  dodanie linku do ODPN 
177  Budżet Miasta  2019/05/15 09:16:48  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
178  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2019/05/14 13:43:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
179  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2019/05/14 13:36:00  Anna Tarnawska  aktualizacja odwołań 
180  Opieka nad dziećmi do lat 3  2019/05/14 09:10:37  Dorota Lokś  poprawa tytułu linku 
181  Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych  2019/05/14 09:04:18  Dorota Lokś  modyfikacja 
182  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/05/13 08:42:02  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
183  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75  2019/05/10 13:46:02  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
184  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2019/05/09 16:44:36  Miriam Lam  nowa pozycja 
185  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2019/05/09 15:21:47  Karolina Piekarska  aktualizacja 
186  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/05/09 14:50:30  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
187  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta 2018  2019/05/09 08:51:59  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
188  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  2019/05/08 16:09:18  Marta Wikieł  nowa pozycja 
189  Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin  2019/05/08 11:48:28  Dorota Urbanek  dodanie odnośników 
190  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin  2019/05/08 10:52:34  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
191  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2019/05/08 10:45:52  Ramona Czopko  udostępnienie informacji 
192  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2019/05/08 09:40:21  Honorata Prałat  aktual wyk uchyl wszczetych - 26.03.2019 
193  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2019/05/08 08:59:35  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji 
194  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2019/05/02 11:47:09  Marek Ciszewski  Dodano nowy załącznik 
195  Rewitalizacja  2019/04/29 13:45:02  Anna Bednarz  aktualizacja informacji 
196  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2019/04/29 13:36:46  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
197  Wyszukiwarka ogłoszeń dotyczących przetargowego zbycia  2019/04/25 11:52:31  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
198  Konkursy  2019/04/23 13:20:19  Anna Fabiś  wprowadzanie ogłoszenia 
199  Urząd Miasta Szczecin  2019/04/18 09:16:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
200  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/04/17 12:46:57  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin