Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2020/08/04 14:43:53  Iga Trzepańska  edycja danych 
Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2020/08/04 14:37:03  Alicja Dąbrowska  Dodano nowy załącznik 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2020/08/04 14:08:29  Małgorzata Kaczmarek  Nowa pozycja 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2020/08/04 13:48:29  Katarzyna Leszczyńska  oferta - nauczyciel kucharz 
Interpelacje i zapytania radnych  2020/08/04 12:48:13  Marzena Arciszewska  Dodano nowy załącznik 
Rejestr petycji  2020/08/04 11:38:04  Ewa Peryt  nowa pozycja 
Wykaz spółek z udziałem Miasta  2020/08/04 11:19:41  Aleksandra Głowacka  aktualizacja danych 
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2020/08/04 10:49:24  Anna Lisica  aktualizacja wykazu aptek 
Informacje o wyniku naboru  2020/08/04 10:19:21  Ewa Klimer  wynik naboru 
10  Otwarte Konkursy Ofert  2020/08/04 10:17:48  Radosław Falkiewicz-Szult  nowa pozycja 
11  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020 po zmianach  2020/08/04 08:43:37  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
12  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2020/08/04 08:25:40  Beata Szulik  aktualizacja linków 
13  Mała dotacja do 10 tys. zł  2020/08/04 08:12:47  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
14  Ogłoszenia konkursów ofert  2020/08/03 14:14:09  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
15  Informacje o wyniku naboru  2020/08/03 13:34:57  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
16  Inwestycje celu publicznego  2020/08/03 12:00:28  Paulina Igielska  obieszczenie o wydanej decyzji  
17  Ogłoszenia zewnętrzne  2020/08/03 11:36:47  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
18  Modyfikacja SIWZ  2020/08/03 10:20:23  Emilia Szymkowska  wyjasnienia nr 2 
19  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2020/08/03 10:19:38  Jaromira Konopka-Bomba  ogłoszenie 
20  Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2020/08/03 09:12:24  Marzena Oleszczuk-Iber  Dodano nowy załącznik 
21  Wyłożenia  2020/08/03 08:13:26  Andrzej Kokotowski  USUNIĘCIe ogłoszeń o wyłożeniu zespołu gp 
22  Złożone wnioski  2020/07/31 14:44:56  Izabela Gozdalik  Wniosek 
23  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku  2020/07/31 12:21:44  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
24  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2020/07/31 11:48:39  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
25  Obwieszczenia dla stron postępowania  2020/07/31 08:56:26  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
26  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2020/07/31 08:40:09  Szymon Widomski  Dodano nowy załącznik 
27  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2020/07/30 16:13:10  Patrycja Skierawska  Analiza realizacji 2015 i 2016 
28  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2020/07/30 14:12:09  Piotr Spunda  newsletter 
29  Konkursy  2020/07/30 11:15:26  Karolina Szymańska  Dodanie pozycji 
30  Uchwały Rady Miasta  2020/07/30 10:32:55  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
31  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2020/07/30 08:52:07  Iwona Chodyniecka  Dodano nowy załącznik 
32  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2020/07/29 10:24:20  Martyna Jakubowska  aktualizacja wykazu zbiorczego 
33  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2020/07/29 10:15:35  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
34  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2020/07/28 12:24:07  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
35  Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2020/07/28 11:03:12  Grażyna Walaszczyk  decyza o pozwoleniu na budowę 
36  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2020/07/28 08:19:49  Anna Lisica  aktualizacja danych 
37  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2020/07/27 14:43:10  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
38  Postępowania do 30 000 euro  2020/07/27 11:56:28  Agnieszka Borończyk  informacje o wyborze 
39  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2020/07/27 10:50:03  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
40  Wykazy nieruchomości UM  2020/07/27 08:33:24  Marta Florczak  Dodanie nowego wykazu 
41  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2020/07/24 14:01:59  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
42  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2020/07/23 11:59:42  Wioletta Perzyńska  Ogłoszenie wyników konkursu ofert 
43  Nauczanie języka sąsiada  2020/07/22 14:51:34  Monika Szarszewska  Nowa pozycja 
44  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2020/07/22 13:02:16  Monika Wyrwicz  obwieszczenie - art. 10 kpa 
45  Linki do stron NGO  2020/07/20 11:39:46  Anna Stępień  wprowadzanie linków 
46  Zgłoszone zgromadzenia  2020/07/17 14:10:36  Ramona Czopko-Michnik  Dodano nowy załącznik 
47  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2020/07/16 13:17:24  Aneta Cielas  ogłoszenie o przetargu 
48  Wnioski - Dokumenty typu A Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej  2020/07/16 10:34:36  Elżbieta Domaradzka  nowa pozycja - wprowadzenie danych o wniosku 
49  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2020/07/16 08:41:39  Anna Tarnawska  aktualizacja danych 
50  Informacja o rachunkach bankowych Gminy Miasto Szczecin  2020/07/15 10:20:34  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna kodu 
51  Urząd Miasta Szczecin  2020/07/15 09:06:24  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
52  Narady prezydenckie w 2020 roku  2020/07/14 13:06:13  Adrianna Brodowicz  nowa pozcja 
53  Wyniki konkursów ofert  2020/07/14 12:59:12  Ilona Krupecka  ogłoeszenie otwartego konkursu ofert 
54  Wsparcie rodziny z problemem przemocy i uzależnieniami  2020/07/13 10:49:41  Edyta Stosik  uzupełnienie  
55  Informacje dla OKW - 28 czerwca  2020/07/11 10:50:07  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
56  Miesięczne stawki dotacji  2020/07/10 14:06:29  Beata Kostańska  dodanie informacji - aktualizacja 
57  Budżet Miasta 2020 po zmianach  2020/07/10 10:23:05  Aleksandra Gałgańska  Nowa pozycja 
58  Koronawirus – aktualności biura  2020/07/10 08:33:24  Piotr Spunda  newsletter 
59  Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca  2020/07/09 15:55:08  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
60  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2020/07/09 15:27:13  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
61  Projekt pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2020/07/08 15:16:15  Agnieszka Dyba  publikacja informacji o projekcie 
62  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2020/07/08 13:24:47  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
63  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2020/07/08 11:35:25  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
64  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2020/07/08 09:47:39  Tomasz Czerniawski  dodanie znacznika
65  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2020/07/08 09:28:44  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
66  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2020/07/08 09:13:00  Tomasz Czerniawski  aktualizacja informacji 
67  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2020/07/07 13:06:24  Beata Szulik  nowa pozycja 
68  Rada Miasta Szczecin  2020/07/06 15:37:11  Marta Klimek  dodanie linku do progamu najbliższej sesji RM 
69  Sprawozdania Finansowe 2019  2020/07/06 09:01:03  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
70  Program "Zefirek"  2020/07/03 12:03:29  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
71  Honorowi Dawcy Krwi  2020/07/03 09:39:36  Marzena Kaźmierska  aktuaklizacja 
72  Tworzenie, aktualizacja, koordynowanie, monitorowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Szczecina  2020/07/02 14:45:47  Jacek Karpowicz  nowa pozycja 
73  Aktualności projektu pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2020/07/02 14:09:24  Agnieszka Dyba  aktualność 
74  Zwierzęta  2020/07/02 13:31:23  Paulina Kawęcka  edycja danych 
75  Niepubliczne przedszkola  2020/07/02 13:18:34  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
76  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2020/07/02 11:42:23  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
77  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2020/07/01 11:20:26  Honorata Prałat  aktualizacja 
78  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2020/07/01 10:11:38  Andrzej Kokotowski  AKTUAL. wyk. uchwal. stan na 30.06.2020 
79  Nowe inwestycje miasta Szczecin  2020/06/30 11:15:41  Anna Kosińska  Zamieszczenie Informacji 
80  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2020/06/30 10:11:32  Honorata Prałat  Jolanta Wiśniewska - poprawka 
81  Wyjaśnienia treści SIWZ  2020/06/29 14:12:40  Klaudia Brudło  nowe pytanie 
82  Inwestycje realizowane  2020/06/26 12:21:22  Alicja Dziedzic  dodanie materiału wideo 
83  Filia UM na Prawobrzeżu  2020/06/26 12:02:46  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
84  Dodatkowe Informacje  2020/06/25 14:56:08  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
85  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2020/06/25 09:44:15  Dorota Janur  Dodano nowy załącznik 
86  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2020/06/25 07:24:55  Honorata Prałat  aktual. wyk. planów wszczętych - stan na 28.04.2020 
87  Rejestr petycji - 2019 r.  2020/06/24 11:42:40  Anna Kardel  publikacja petycji 
88  Informacje dla wyborcy - 28 czerwca  2020/06/24 11:19:23  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
89  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2020/06/23 14:58:31  Rafał Księżopolski  Nowa pozycja 
90  Dotacje  2020/06/23 14:22:51  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja linków 
91  Ewidencja zezwoleń  2020/06/22 10:18:44  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
92  Obwieszczenia dla stron postępowania  2020/06/19 11:58:16  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
93  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2020/06/18 12:14:56  Piotr Spunda  aktualizacja 18.06.2020 
94  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2020/06/18 09:00:05  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
95  Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych  2020/06/17 09:58:51  Anna Tarnawska  publikacja wyszukiwarki 
96  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2020/06/17 09:25:11  Anna Wojnicz  nowe ogłoszenie 
97  Nadzór właścicielski  2020/06/16 12:52:26  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
98  Działanie 8.3  2020/06/16 09:44:39  Marek Ciszewski  Aktualizacja Harmonogramu kursów dla nauczycieli 
99  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/06/15 15:10:54  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
100  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2020/06/15 13:20:50  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
101  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2020/06/15 10:09:53  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 10.06.2020 
102  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2020/06/15 08:30:54  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 10.06.2020 
103  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2020/06/10 09:43:18  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
104  Wybory Prezydenta RP - maj  2020/06/10 08:45:29  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
105  Wybory 2020 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2020/06/09 14:12:09  Ewa Szynkowska  aktualizacja 
106  Stypendia Socjalne  2020/06/09 13:47:19  Marek Ciszewski  Dodano nowy załącznik 
107  Analizy i opracowania zlecone przez Zespół ds. Strategii Rozwoju Miasta i Wieloletnich Programów Inwestycyjnych  2020/06/09 12:33:25  Karolina Piekarska  Zamieszczenie obwieszczenia  
108  Zasady dostępu do informacji publicznej  2020/06/09 12:29:12  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
109  Instrukcja korzystania z BIP  2020/06/09 12:27:17  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
110  Skargi i wnioski  2020/06/09 12:25:47  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
111  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2020/06/09 12:24:53  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
112  Gminna Ewidencja Zabytków  2020/06/09 11:29:35  Hanna Olejnik  aktualizacja 
113  Zezwolenia na handel alkoholem  2020/06/09 11:20:29  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
114  Usługi społeczne  2020/06/08 10:41:24  Barbara Bogacka  nowa pozycja 
115  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2020  2020/06/08 09:20:06  Małgorzata Andryszewska  aktualizacja treści 
116  Wykonanie Budżetu Miasta 2020  2020/06/05 12:08:53  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
117  Program ochrony środowiska przed hałasem  2020/06/04 13:18:36  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
118  Raport o stanie GMS  2020/06/04 11:13:04  Marta Braun  Dodano nowy załącznik 
119  Dyżury Radnych Rady Miasta  2020/06/04 09:48:52  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna kodu 
120  Wybory 2020  2020/06/03 10:13:10  Marta Czapiewska  aktualizacja 
121  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2020/06/03 10:11:57  Marta Czapiewska  aktualizacja 
122  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2015  2020/06/03 09:03:02  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
123  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2016  2020/06/03 09:02:11  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
124  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2017  2020/06/03 09:01:33  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
125  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2018  2020/06/03 09:00:34  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
126  Sprawozdania Finansowe 2016  2020/06/03 08:55:00  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
127  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2019  2020/06/03 08:48:18  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
128  Budżet Miasta  2020/06/02 12:58:30  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
129  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2020/06/02 08:22:59  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu miejskich jednostek organizacyjnych 
130  Organizacje i instytucje  2020/06/01 09:53:58  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
131  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2020/05/28 08:33:20  Marcin Śniady  nowa pozycja 
132  Sprawozdania  2020/05/27 11:25:06  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
133  Ulgi i umorzenia podatkowe  2020/05/27 11:21:56  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
134  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/05/27 08:28:33  Krzysztof Murawski  aktualizacja  
135  Publiczne szkoły podstawowe  2020/05/26 11:29:54  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
136  Niepubliczne szkoły podstawowe  2020/05/22 11:15:46  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
137  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2020/05/21 15:15:57  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
138  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2020/05/21 14:59:10  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
139  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2020/05/21 14:54:52  Krzysztof Murawski  aktualizacja po zmianie ustawy 
140  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/05/21 14:54:37  Krzysztof Murawski  Aktualizacja 
141  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2020/05/21 14:54:19  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
142  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2020/05/21 10:47:37  Norbert Wagner  nowy wpis 
143  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2020/05/19 15:01:09  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
144  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta 2019  2020/05/19 08:57:11  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
145  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2020/05/19 08:37:20  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
146  Sprawozdania Finansowe 2018  2020/05/18 15:34:29  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
147  Obowiązujące akty prawne  2020/05/18 13:19:26  Anna Stępień  modyfikacja danych 
148  Sprawozdania budżetowe  2020/05/15 14:48:28  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
149  Delegatura Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej w Biurze Obsługi Interesantów  2020/05/15 14:17:57  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
150  Publiczne licea ogólnokształcące  2020/05/12 10:25:41  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
151  Niepubliczne szkoły zawodowe  2020/05/12 08:53:34  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
152  dokumenty typu A - Wnioski  2020/05/11 11:28:18  Beata Głowacka  wprowadzanie danych do wniosku 
153  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2020/05/08 15:37:04  Marcin Śniady  aktualizacja danych 
154  Program "MEWA"  2020/05/08 13:04:28  Agnieszka Laba  aktualizacja treści 
155  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2020/05/08 08:42:21  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie aktów 
156  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/05/06 15:27:09  Barbara Sowała  wpis do rejestru 
157  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2020/05/06 10:40:44  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
158  Prezydencka Rada Kultury  2020/05/05 15:18:16  Małgorzata Andryszewska  udostępnienie infrmacji 
159  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/05/05 13:59:42  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
160  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2020/04/29 11:25:26  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
161  Pełnomocnicy Prezydenta Miasta  2020/04/29 11:02:13  Marta Braun  nowa pozycja 
162  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2020/04/29 09:53:43  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
163  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2020/04/28 15:25:26  Marta Klimek  dopisanie funkcji Wiceprzewodniczącego 
164  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2020/04/27 14:38:36  Miriam Lam  aktualizacja danych 
165  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/04/27 12:09:43  Barbara Sowała  uzupełnienie danych 
166  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  2020/04/23 15:07:52  Sławomir Klimek  nowa pozycja 
167  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Sejm i Senat 2019  2020/04/23 15:06:32  Sławomir Klimek  nowa pozycja 
168  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  2020/04/23 14:34:42  Sławomir Klimek  składy komisji obwodowych 
169  Budżet Miasta Szczecin 2020  2020/04/23 11:40:56  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
170  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2020/04/23 07:45:48  Miriam Lam  Dodano nowy załącznik 
171  Pedagog rodzinny  2020/04/22 15:25:48  Edyta Stosik  nowa pozycja 
172  Szkoła dla rodziców  2020/04/22 15:12:50  Edyta Stosik  nowa pozycja 
173  Wykaz placówek wsparcia dziennego  2020/04/22 15:12:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
174  Zespół ds. Integracji Społecznej  2020/04/22 12:21:13  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
175  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2020/04/22 12:01:39  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
176  Plany i raporty  2020/04/22 08:45:51  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
177  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2020/04/21 11:54:46  Marta Klimek  nowa pozycja 
178  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2020/04/20 15:13:21  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
179  Ochrona danych osobowych / RODO  2020/04/20 15:11:33  Tomasz Czerniawski  poprawki w tekście 
180  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2020/04/15 08:47:39  Marcin Śniady  aktualizacja 
181  Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli  2020/04/09 12:44:35  Miriam Lam  akyualizacja danych 
182  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2020/04/02 09:58:38  Beata Głowacka  wprowadzanie danych do decyzji 
183  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2020/03/31 11:05:21  Anna Tarnawska  dodanie linku do 2018 
184  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2020/03/20 15:02:25  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
185  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2020/03/20 13:30:34  Małgorzata Balcer-Andreasik  Licytacja 
186  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2020/03/20 12:04:59  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
187  Rejestr działalności regulowanej  2020/03/20 11:05:37  Dariusz Januszek  nowy wpis 
188  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2020/03/19 14:45:04  Bartłomiej Miluch  aktualizacja 
189  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2020/03/16 14:41:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odniesień 
190  Kontrola realizacji zadań publicznych  2020/03/16 13:04:28  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
191  Obwieszczenia Prezydenta Miasta  2020/03/16 10:47:46  Jakub Rybkiewicz  Dodano nowy załącznik 
192  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2020/03/13 12:14:40  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
193  Skład Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych  2020/03/13 11:57:32  Marzena Kaźmierska  aktualizacja 
194  Wybory do RO Żelechowa  2020/03/12 15:23:56  Marta Czapiewska  nowa pozycja 
195  Przedsiębiorczość  2020/03/12 08:25:41  Tomasz Czerniawski  poprawa linków 
196  Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy  2020/03/11 15:07:34  Aneta Dudaczyk  publikacja wniosku 
197  Rejestr telefonów  2020/03/11 13:44:33  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
198  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2020/03/10 14:17:30  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
199  Inwestycje na terenie Gminy  2020/03/10 13:41:57  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
200  Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury  2020/03/06 07:44:01  Małgorzata Leoniewska  informacja o decyzji