Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2020/06/05 15:10:55  Anna Woźniakowska-Dziadosz  Nabór 
Inwestycje celu publicznego  2020/06/05 15:05:04  Beata Machowska  informacja o wszczęciu postępowania 
Wykaz spółek z udziałem Miasta  2020/06/05 14:41:10  Aleksandra Głowacka  Dodano nowy załącznik 
Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2020/06/05 14:16:21  Alicja Dąbrowska  Dodano nowy załącznik 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2020/06/05 13:44:08  Mirella Wołłejszo  Nowa pozycja 
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca  2020/06/05 13:31:14  Marta Wikieł  nowa pozycja 
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2020/06/05 12:36:09  Anna Lisica  aktualizacja wykazu aptek 
Wykonanie Budżetu Miasta 2020  2020/06/05 12:08:53  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
Ogłoszenia konkursów ofert  2020/06/05 12:01:33  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
10  Informacje dla wyborcy - 28 czerwca  2020/06/05 12:00:20  Marta Wikieł  Dodano nowy załącznik 
11  Postępowania do 30 000 euro  2020/06/05 11:17:52  Monika Szarszewska  informacje o wyborze 
12  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2020/06/05 10:54:24  Honorata Prałat  aktual. wyk. planów wszczętych - stan na 28.04.2020 
13  Informacje o wyniku naboru  2020/06/05 10:38:11  Artur Kalita  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Dziale Kontroli Biletów II 
14  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2020/06/05 10:30:57  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
15  Obwieszczenia dla stron postępowania  2020/06/05 10:21:28  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
16  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2020/06/05 09:00:56  Dominika Polito  Publikacja wykazu 
17  Mała dotacja do 10 tys. zł  2020/06/05 08:56:25  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
18  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2020/06/05 08:52:50  Jaromira Konopka-Bomba  ogłoszenie 
19  Interpelacje i zapytania radnych  2020/06/05 08:25:02  Marzena Arciszewska  nowa pozycja 
20  Zgłoszone zgromadzenia  2020/06/04 15:22:25  Katarzyna Bukowska  Dodano nowy załącznik 
21  Modyfikacja SIWZ  2020/06/04 14:13:11  Grzegorz Góra  pytania i odpowiedzi zestaw 2, modyfikacja SIWZ nr 2 
22  Program ochrony środowiska przed hałasem  2020/06/04 13:18:36  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
23  Koronawirus – aktualności biura  2020/06/04 12:43:42  Piotr Spunda  newsletter 
24  Budżet Miasta 2020 po zmianach  2020/06/04 12:15:51  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
25  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2020/06/04 12:15:04  Piotr Spunda  newsletter 
26  Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2020/06/04 12:00:36  Magdalena Michniewicz  Dodano nowy załącznik 
27  Raport o stanie GMS  2020/06/04 11:13:04  Marta Braun  Dodano nowy załącznik 
28  Inwestycje realizowane  2020/06/04 11:07:46  Tomasz Czerniawski  umieszczenie materiału wideo 
29  Dyżury Radnych Rady Miasta  2020/06/04 09:48:52  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna kodu 
30  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2020/06/04 09:13:01  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
31  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2020/06/04 07:01:51  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
32  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2020/06/03 15:16:40  Łukasz Nowak  Informacja o pretargu 
33  Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2020/06/03 15:11:32  Dorota Kosowicz  Informacja o wydaniu decyzji Nr 599/20  
34  Gminna Ewidencja Zabytków  2020/06/03 13:17:40  Hanna Olejnik  aktualizacja 
35  Dodatkowe Informacje  2020/06/03 13:08:27  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
36  Wybory 2020  2020/06/03 10:13:10  Marta Wikieł  aktualizacja 
37  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2020/06/03 10:11:57  Marta Wikieł  aktualizacja 
38  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2015  2020/06/03 09:03:02  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
39  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2016  2020/06/03 09:02:11  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
40  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2017  2020/06/03 09:01:33  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
41  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2018  2020/06/03 09:00:34  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
42  Sprawozdania Finansowe 2016  2020/06/03 08:55:00  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
43  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2019  2020/06/03 08:48:18  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
44  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2020/06/02 13:40:03  Aleksandra Gorzela  Obwieszczenie o wydanej decyzji 
45  Budżet Miasta  2020/06/02 12:58:30  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna 
46  Uchwały Rady Miasta  2020/06/02 12:45:23  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
47  Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych  2020/06/02 11:16:38  Tomasz Czerniawski  publikacja wyszukiwarki 
48  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2020/06/02 10:28:10  Anna Lisica  Konkurs ofert 
49  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2020/06/02 08:24:23  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu zbiorczego 
50  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2020/06/02 08:22:59  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu miejskich jednostek organizacyjnych 
51  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020 po zmianach  2020/06/01 14:23:10  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
52  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2020/06/01 12:55:40  Dorota Janur  Dodano nowy załącznik 
53  Organizacje i instytucje  2020/06/01 09:53:58  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
54  Wykazy nieruchomości UM  2020/06/01 09:05:23  Maria Fiszer  nowy wykaz 
55  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2020/06/01 08:32:01  Katarzyna Bezmian  Udostępnienie wykazu do publicznej wiadomości  
56  Urząd Miasta Szczecin  2020/05/29 15:31:06  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
57  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2020/05/29 15:01:27  Marzena Kaźmierska  aktuaklizacja 
58  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2020/05/29 12:31:01  Iwona Chodyniecka  Dodano nowy załącznik 
59  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2020/05/29 11:53:14  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
60  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2020/05/29 09:34:01  Patrycja Skierawska  Analiza realizacji 2015 i 2016 
61  Rada Miasta Szczecin  2020/05/28 09:43:52  Marta Klimek  dodanie linku do progamu najbliższej sesji RM 
62  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2020/05/28 08:33:20  Marcin Śniady  nowa pozycja 
63  Sprawozdania  2020/05/27 11:25:06  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
64  Ulgi i umorzenia podatkowe  2020/05/27 11:21:56  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
65  Wyjaśnienia treści SIWZ  2020/05/27 10:14:16  Mirella Wołłejszo  pytania 1 
66  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/05/27 08:28:33  Krzysztof Murawski  aktualizacja  
67  Narady prezydenckie w 2020 roku  2020/05/27 07:42:18  Adrianna Brodowicz  nowa pozycja 
68  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2020/05/27 07:28:18  Andrzej Kokotowski  AKTUAL wyk opubl. stan na 26.05.2020 
69  Nowe inwestycje miasta Szczecin  2020/05/26 14:20:13  Dorota Karcz  Decyzja ZRiD  
70  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2020  2020/05/26 13:57:17  Małgorzata Andryszewska  aktualizacja treści 
71  Publiczne szkoły podstawowe  2020/05/26 11:29:54  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
72  Zezwolenia na handel alkoholem  2020/05/26 10:39:46  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
73  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2020/05/26 08:58:50  Anna Lisica  aktualizacja danych 
74  Działanie 8.3  2020/05/26 08:03:16  Marek Ciszewski  Aktualizacja Harmonogramu kursów dla nauczycieli 
75  Niepubliczne szkoły podstawowe  2020/05/22 11:15:46  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
76  Rejestr petycji  2020/05/22 09:45:45  Beata Sikorska  publikacja petycji 
77  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2020/05/22 09:30:52  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
78  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2020/05/21 15:15:57  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
79  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2020/05/21 14:59:10  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
80  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2020/05/21 14:55:36  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
81  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2020/05/21 14:54:52  Krzysztof Murawski  aktualizacja po zmianie ustawy 
82  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/05/21 14:54:37  Krzysztof Murawski  Aktualizacja 
83  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2020/05/21 14:54:19  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
84  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku  2020/05/21 14:51:27  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
85  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2020/05/21 10:47:37  Norbert Wagner  nowy wpis 
86  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/05/20 10:15:32  Barbara Sowała  wpis do rejestru, zmiana ilości miejsc 
87  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2020/05/20 09:43:07  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
88  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2020/05/19 15:01:09  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
89  Sprawozdania Finansowe 2019  2020/05/19 08:59:09  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
90  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta 2019  2020/05/19 08:57:11  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
91  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2020/05/19 08:37:20  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
92  Sprawozdania Finansowe 2018  2020/05/18 15:34:29  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
93  Obowiązujące akty prawne  2020/05/18 13:19:26  Anna Stępień  modyfikacja danych 
94  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2020/05/18 12:42:25  Rafał Księżopolski  Nowa pozycja 
95  Sprawozdania budżetowe  2020/05/15 14:48:28  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
96  Delegatura Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej w Biurze Obsługi Interesantów  2020/05/15 14:17:57  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
97  Ogłoszenia zewnętrzne  2020/05/15 13:26:26  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
98  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/05/14 14:30:16  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
99  Otwarte Konkursy Ofert  2020/05/12 14:38:17  Edyta Stosik  nowa pozycja 
100  Wsparcie rodziny z problemem przemocy i uzależnieniami  2020/05/12 14:29:10  Edyta Stosik 
101  Niepubliczne przedszkola  2020/05/12 13:24:20  Kinga Grudzińska  aktualizacja 
102  Publiczne licea ogólnokształcące  2020/05/12 10:25:41  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
103  Niepubliczne szkoły zawodowe  2020/05/12 08:53:34  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
104  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2020/05/12 08:38:46  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
105  dokumenty typu A - Wnioski  2020/05/11 11:28:18  Beata Głowacka  wprowadzanie danych do wniosku 
106  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2020/05/08 15:37:04  Marcin Śniady  aktualizacja danych 
107  Program "MEWA"  2020/05/08 13:04:28  Agnieszka Laba  aktualizacja treści 
108  Wybory Prezydenta RP - maj  2020/05/08 12:06:20  Marta Wikieł  nowa pozycja 
109  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2020/05/08 08:42:21  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie aktów 
110  Usługi społeczne  2020/05/06 11:56:38  Barbara Bogacka  nowa pozycja 
111  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2020/05/06 10:40:44  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
112  Prezydencka Rada Kultury  2020/05/05 15:18:16  Małgorzata Andryszewska  udostępnienie infrmacji 
113  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/05/05 13:59:42  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
114  Informacje o wyniku naboru  2020/05/05 07:42:55  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
115  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2020/04/30 10:25:06  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
116  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2020/04/29 11:25:26  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
117  Pełnomocnicy Prezydenta Miasta  2020/04/29 11:02:13  Marta Braun  nowa pozycja 
118  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2020/04/29 09:53:43  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
119  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2020/04/28 15:25:26  Marta Klimek  dopisanie funkcji Wiceprzewodniczącego 
120  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2020/04/27 14:38:36  Miriam Lam  aktualizacja danych 
121  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/04/27 12:09:43  Barbara Sowała  uzupełnienie danych 
122  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  2020/04/23 15:07:52  Sławomir Klimek  nowa pozycja 
123  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Sejm i Senat 2019  2020/04/23 15:06:32  Sławomir Klimek  nowa pozycja 
124  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  2020/04/23 14:34:42  Sławomir Klimek  składy komisji obwodowych 
125  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2020/04/23 13:00:29  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
126  Budżet Miasta Szczecin 2020  2020/04/23 11:40:56  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
127  Projekt pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2020/04/23 11:01:11  Agnieszka Dyba  publikacja informacji o projekcie 
128  Aktualności projektu pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2020/04/23 10:56:49  Agnieszka Dyba  nowa pozycja 
129  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2020/04/23 07:45:48  Miriam Lam  Dodano nowy załącznik 
130  Pedagog rodzinny  2020/04/22 15:25:48  Edyta Stosik  nowa pozycja 
131  Szkoła dla rodziców  2020/04/22 15:12:50  Edyta Stosik  nowa pozycja 
132  Wykaz placówek wsparcia dziennego  2020/04/22 15:12:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
133  Zespół ds. Integracji Społecznej  2020/04/22 12:21:13  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
134  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2020/04/22 12:01:39  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
135  Plany i raporty  2020/04/22 08:45:51  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
136  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2020/04/21 11:54:46  Marta Klimek  nowa pozycja 
137  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2020/04/20 15:13:21  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
138  Ochrona danych osobowych / RODO  2020/04/20 15:11:33  Tomasz Czerniawski  poprawki w tekście 
139  Złożone wnioski  2020/04/17 08:41:24  Izabela Gozdalik  Wniosek 
140  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2020/04/16 13:52:34  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
141  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2020/04/16 08:32:13  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 11.02.2020 
142  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2020/04/15 08:47:39  Marcin Śniady  aktualizacja 
143  Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli  2020/04/09 12:44:35  Miriam Lam  akyualizacja danych 
144  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2020/04/02 09:58:38  Beata Głowacka  wprowadzanie danych do decyzji 
145  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2020/03/31 11:05:21  Anna Tarnawska  dodanie linku do 2018 
146  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2020/03/24 08:19:10  Honorata Prałat  Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek  
147  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2020/03/20 15:02:25  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
148  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2020/03/20 13:30:34  Małgorzata Balcer-Andreasik  Licytacja 
149  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2020/03/20 12:04:59  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
150  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2020/03/20 11:27:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja  
151  Rejestr działalności regulowanej  2020/03/20 11:05:37  Dariusz Januszek  nowy wpis 
152  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2020/03/19 14:45:04  Bartłomiej Miluch  aktualizacja 
153  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2020/03/16 14:41:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odniesień 
154  Kontrola realizacji zadań publicznych  2020/03/16 13:04:28  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
155  Obwieszczenia Prezydenta Miasta  2020/03/16 10:47:46  Jakub Rybkiewicz  Dodano nowy załącznik 
156  Miesięczne stawki dotacji  2020/03/13 13:53:19  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
157  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2020/03/13 12:14:40  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
158  Skład Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych  2020/03/13 11:57:32  Marzena Kaźmierska  aktualizacja 
159  Wybory do RO Żelechowa  2020/03/12 15:23:56  Marta Wikieł  nowa pozycja 
160  Program "Zefirek"  2020/03/12 13:33:43  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
161  Przedsiębiorczość  2020/03/12 08:25:41  Tomasz Czerniawski  poprawa linków 
162  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2020/03/12 07:53:28  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
163  Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy  2020/03/11 15:07:34  Aneta Dudaczyk  publikacja wniosku 
164  Rejestr telefonów  2020/03/11 13:44:33  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
165  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2020/03/10 14:17:30  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
166  Inwestycje na terenie Gminy  2020/03/10 13:41:57  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
167  Rejestr petycji - 2019 r.  2020/03/09 10:44:45  Anna Kardel  publikacja petycji 
168  Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury  2020/03/06 07:44:01  Małgorzata Leoniewska  informacja o decyzji 
169  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2020/03/04 09:04:38  Joanna Ostatek  dadanie pozycji 
170  Podstawowe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych  2020/03/04 09:02:27  Halina Rogaś  aktualizacja danych 
171  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2020/03/04 08:46:22  Halina Rogaś  nowa pozycja 
172  Statut Miasta  2020/03/03 14:58:25  Edyta Sowińska  Aktualizacja informacji 
173  Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  2020/02/28 15:47:40  Anna Petters  Informacja o wstępnym testowaniu rynku 
174  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2020/02/27 14:39:11  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
175  Nabór na stanowiska  2020/02/27 14:37:58  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
176  Regulamin Organizacyjny  2020/02/26 09:42:02  Tomasz Czerniawski  aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego 
177  Struktura organizacyjna  2020/02/26 09:41:10  Tomasz Czerniawski  aktualizacja regulaminu organizacyjnego 
178  Wytyczne do sprawozdań finansowych  2020/02/26 08:36:16  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
179  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2020/02/24 13:16:49  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
180  Zrealizowane inicjatywy  2020/02/24 12:25:10  Izabela Gozdalik  Dodano nowy załącznik 
181  Informacja o funkcjonowaniu mechanizmów sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach  2020/02/24 08:25:42  Joanna Ostatek  nowa pozycja 
182  Ogłoszenia urzędowe  2020/02/21 12:23:52  Tomasz Czerniawski  poprawka nadpisanego materiału 
183  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2020/02/21 08:14:07  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
184  Sekretariaty  2020/02/20 09:34:48  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna kodu 
185  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2020/02/19 14:59:22  Beata Szulik  aktualizacja linków 
186  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2020/02/19 10:58:44  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
187  Organizacje Pożytku Publicznego  2020/02/17 11:45:40  Joanna Gabinowska  dodanie linka 
188  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2020/02/17 08:41:57  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
189  Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin  2020/02/07 11:34:57  Beata Szulik  aktualizacja struktury informacyjnej 
190  Wybory do Sejmu i Senatu  2020/02/07 11:32:15  Marta Wikieł  uzupełnienie treści 
191  Komunikaty  2020/02/06 13:33:50  Marta Wikieł  now pozycja 
192  Kontrole  2020/02/03 11:24:40  Michał Dębowski  nowa pozycja 
193  Linki do stron NGO  2020/01/30 12:36:01  Anna Stępień  usunięcie informacji 
194  Indywidualne interpretacje podatkowe  2020/01/29 13:16:34  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
195  Instrukcja windykacyjna w zakresie opłat przedszkolnych  2020/01/27 13:14:28  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
196  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020  2020/01/27 11:38:09  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
197  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2020/01/27 11:18:32  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja odwołań 
198  Narady prezydenckie  2020/01/24 09:42:19  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2019" 
199  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2020/01/23 12:57:45  Małgorzata Zdunek  dodanie dowej pozycji 
200  Szczegółowe zadania Biuro Dialogu Obywatelskiego  2020/01/22 11:56:29  Anna Stępień  Aktualizacja informacji