Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2020/03/27 15:19:21  Małgorzata Kita-Fiedorek  obwieszczenie o zebraniu dokumentów w sprawie zgodnie z art.10 Kpa 
Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2020/03/27 15:00:12  Anna Kalina-Dzwonkowska  udzielono odpowiedzi 
Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2020/03/27 14:27:05  Joanna Gabinowska  wprowadzenie informacji 
Obwieszczenia dla stron postępowania  2020/03/27 13:19:30  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
Obwieszczenia dla społeczeństwa  2020/03/27 12:59:49  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
dokumenty typu A - Wnioski  2020/03/27 12:49:23  Beata Głowacka  wprowadzanie danych do wniosku 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2020/03/27 11:50:08  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
Interpelacje i zapytania radnych  2020/03/27 11:26:09  Marta Klimek  nowa pozycja 
Informacje o wyniku naboru  2020/03/27 11:04:03  Ewa Klimer  wynik naboru 
10  Ogłoszenia konkursów ofert  2020/03/27 10:51:20  Joanna Gabinowska  Weryfikacja informacji o konkursie ofert 
11  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2020/03/26 12:13:10  Beata Głowacka  wprowadzanie danych do postanowienia 
12  Wybory Prezydenta RP  2020/03/26 12:12:25  Marta Wikieł  nowa pozycja 
13  Rejestr petycji  2020/03/26 10:06:33  Beata Sikorska  publikacja petycji 
14  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2020/03/26 09:33:22  Jaromira Konopka-Bomba  wykaz do publicznej informacji 
15  Inwestycje celu publicznego  2020/03/25 14:54:45  Dorota Skłodowska  inf. o wszczęciu postępowania 
16  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2020/03/25 13:58:04  Małgorzata Kaczmarek  Nowa pozycja 
17  Wyjaśnienia treści SIWZ  2020/03/25 13:25:15  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
18  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2020/03/25 13:22:30  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
19  Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2020/03/25 11:38:15  Marzena Oleszczuk-Iber  Dodano nowy załącznik 
20  Ogłoszenia zewnętrzne  2020/03/25 09:54:16  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
21  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2020/03/24 12:27:04  Honorata Prałat  usun. wn. Niebuszewo - osiedle 
22  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2020/03/24 08:19:10  Honorata Prałat  Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek  
23  Dodatkowe Informacje  2020/03/23 15:13:36  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
24  Gminna Ewidencja Zabytków  2020/03/23 15:11:42  Elwira Wolender  aktualizacja 
25  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2020/03/23 10:29:00  Monika Matusiak  wywieszenie wykazu 
26  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2020/03/23 09:41:55  Radosław Falkiewicz-Szult  uaktualnienie 
27  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2020/03/20 15:02:25  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
28  Narady prezydenckie w 2020 roku  2020/03/20 14:01:16  Iwona Łabaziewicz  nowa pozcja 
29  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2020/03/20 13:56:24  Aleksandra Głowacka  Dodano nowy załącznik 
30  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2020/03/20 13:30:34  Małgorzata Balcer-Andreasik  Licytacja 
31  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2020/03/20 12:04:59  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
32  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2020/03/20 11:27:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja  
33  Rejestr działalności regulowanej  2020/03/20 11:05:37  Dariusz Januszek  nowy wpis 
34  Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2020/03/20 10:27:59  Sławomir Konarski  nabór 
35  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2020/03/20 08:31:09  Jaromira Konopka-Bomba  ogłoszenie 
36  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2020/03/19 14:45:04  Bartłomiej Miluch  aktualizacja 
37  Urząd Miasta Szczecin  2020/03/19 14:34:24  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
38  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2020/03/19 13:50:01  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
39  Mała dotacja do 10 tys. zł  2020/03/19 11:14:16  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
40  Uchwały Rady Miasta  2020/03/19 10:35:32  Marta Klimek  dodanie uchwały 
41  Zespół ds. Integracji Społecznej  2020/03/19 09:08:26  Radosław Falkiewicz-Szult  Poprawa linku 
42  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2020/03/19 08:55:35  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
43  Informacje o wyniku naboru  2020/03/17 13:33:11  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
44  Modyfikacja SIWZ  2020/03/17 12:42:59  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
45  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2020/03/17 12:40:13  Dorota Karcz  obwieszczenie o wydanej decyzji 
46  Usługi społeczne  2020/03/17 12:07:34  Grzegorz Góra  Nowa pozycja 
47  Rada Miasta Szczecin  2020/03/17 08:26:50  Marta Klimek  dodanie linku do progamu najbliższej sesji RM 
48  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2020/03/16 14:41:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odniesień 
49  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/03/16 13:53:58  Barbara Sowała  zmiana wpisu do rejestru 
50  Kontrola realizacji zadań publicznych  2020/03/16 13:04:28  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
51  Obwieszczenia Prezydenta Miasta  2020/03/16 10:47:46  Jakub Rybkiewicz  Dodano nowy załącznik 
52  Wykazy nieruchomości UM  2020/03/16 08:24:04  Dariusz Adamowski  publikacja wykazu 
53  Miesięczne stawki dotacji  2020/03/13 13:53:19  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
54  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/03/13 12:53:04  Krzysztof Gach  aktualizacja  
55  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2020/03/13 12:14:40  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
56  Skład Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych  2020/03/13 11:57:32  Marzena Kaźmierska  aktualizacja 
57  Wybory do RO Żelechowa  2020/03/12 15:23:56  Marta Wikieł  nowa pozycja 
58  Program "Zefirek"  2020/03/12 13:33:43  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
59  Budżet Miasta Szczecin 2020  2020/03/12 11:39:16  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
60  Wykonanie Budżetu Miasta 2020  2020/03/12 11:37:47  Rafał Księżopolski  nowa pozycja 
61  Złożone wnioski  2020/03/12 08:57:54  Izabela Gozdalik  Dodano nowy załącznik 
62  Przedsiębiorczość  2020/03/12 08:25:41  Tomasz Czerniawski  poprawa linków 
63  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2020/03/12 07:53:28  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
64  Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy  2020/03/11 15:07:34  Aneta Dudaczyk  publikacja wniosku 
65  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2020/03/11 14:35:14  Dorota Janur  Dodano nowy załącznik 
66  Rejestr telefonów  2020/03/11 13:44:33  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
67  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2020/03/11 11:38:39  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
68  Otwarte Konkursy Ofert  2020/03/11 09:25:27  Edyta Stosik  nowa pozycja 
69  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2020/03/10 14:17:30  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
70  Inwestycje na terenie Gminy  2020/03/10 13:41:57  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
71  Rejestr petycji - 2019 r.  2020/03/09 10:44:45  Anna Kardel  publikacja petycji 
72  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2020/03/09 09:07:19  Andrzej Lejk  Dodano nowy załącznik 
73  Niepubliczne przedszkola  2020/03/09 07:40:19  Kinga Grudzińska  aktualizacja nazwiska 
74  Budżet Miasta 2020 po zmianach  2020/03/06 11:56:38  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
75  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2020/03/06 10:25:24  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
76  Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury  2020/03/06 07:44:01  Małgorzata Leoniewska  informacja o decyzji 
77  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2020/03/05 14:24:01  Honorata Prałat  AKTUAL wyk uchwal. opubl. stan na 7.02.2020 
78  nowe inwestycje  2020/03/05 11:42:19  Aleksandra Dzięgielewska  obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 
79  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2020/03/05 11:24:42  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
80  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2020/03/04 15:28:16  Aneta Cielas  ogłoszenie o przetargu 
81  Działanie 8.3  2020/03/04 12:45:39  Marek Ciszewski  Aktualizacja Harmonogramu kursów dla nauczycieli 
82  Postępowania do 30 000 euro  2020/03/04 11:19:44  Monika Szarszewska  zapytanie ofertowe 
83  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2020/03/04 09:04:38  Joanna Ostatek  dadanie pozycji 
84  Podstawowe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych  2020/03/04 09:02:27  Halina Rogaś  aktualizacja danych 
85  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2020/03/04 08:46:22  Halina Rogaś  nowa pozycja 
86  Statut Miasta  2020/03/03 14:58:25  Edyta Sowińska  Aktualizacja informacji 
87  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2020/03/03 11:15:56  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
88  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2020/03/02 10:20:58  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
89  Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  2020/02/28 15:47:40  Anna Petters  Informacja o wstępnym testowaniu rynku 
90  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2020/02/27 14:39:11  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
91  Nabór na stanowiska  2020/02/27 14:37:58  Tomasz Czerniawski  poprawka edycyjna 
92  Plany i raporty  2020/02/27 11:59:34  Tomasz Czerniawski  Poprawa linku 
93  Inwestycje realizowane  2020/02/26 14:03:14  Alicja Dziedzic  Dodano nowy załącznik 
94  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2020/02/26 10:11:42  Anna Lisica  Dodano nowy załącznik 
95  Regulamin Organizacyjny  2020/02/26 09:42:02  Tomasz Czerniawski  aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego 
96  Struktura organizacyjna  2020/02/26 09:41:10  Tomasz Czerniawski  aktualizacja regulaminu organizacyjnego 
97  Wytyczne do sprawozdań finansowych  2020/02/26 08:36:16  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
98  Sprawozdania Finansowe 2018  2020/02/24 13:35:45  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
99  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2020/02/24 13:32:23  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
100  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2020/02/24 13:16:49  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
101  Zrealizowane inicjatywy  2020/02/24 12:25:10  Izabela Gozdalik  Dodano nowy załącznik 
102  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2020/02/24 10:02:14  Rafał Księżopolski  Nowa pozycja 
103  Informacja o funkcjonowaniu mechanizmów sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach  2020/02/24 08:25:42  Joanna Ostatek  nowa pozycja 
104  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2020/02/21 13:09:16  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
105  Sprawozdania budżetowe  2020/02/21 12:24:47  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
106  Ogłoszenia urzędowe  2020/02/21 12:23:52  Tomasz Czerniawski  poprawka nadpisanego materiału 
107  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2020/02/21 08:14:07  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
108  Sekretariaty  2020/02/20 09:34:48  Tomasz Czerniawski  poprawka techniczna kodu 
109  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2020/02/19 14:59:22  Beata Szulik  aktualizacja linków 
110  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2020/02/19 10:58:44  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
111  Organizacje Pożytku Publicznego  2020/02/17 11:45:40  Joanna Gabinowska  dodanie linka 
112  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2020/02/17 08:45:41  Krzysztof Gach  aktualizacja harmonogramu i linków na rok 2020 
113  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2020/02/17 08:41:57  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
114  Projekt pn. "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"  2020/02/11 12:54:02  Agnieszka Dyba  publikacja informacji o projekcie 
115  Zgłoszone zgromadzenia  2020/02/07 13:39:18  Katarzyna Bukowska  Nowe zawiadomienie - tryb zwykły 
116  Nieruchomości Gminy Miasto Szczecin  2020/02/07 11:34:57  Beata Szulik  aktualizacja struktury informacyjnej 
117  Wybory do Sejmu i Senatu  2020/02/07 11:32:15  Marta Wikieł  uzupełnienie treści 
118  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2020/02/07 11:06:01  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
119  Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli  2020/02/07 10:31:45  Agnieszka Borończyk  akyualizacja danych 
120  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2020/02/07 10:21:31  Agnieszka Borończyk  aktualizacja 
121  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2020/02/07 07:37:27  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 7.02.2020 
122  Komunikaty  2020/02/06 13:33:50  Marta Wikieł  now pozycja 
123  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2020/02/06 08:48:11  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
124  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2020/02/06 08:42:47  Marta Wikieł  aktualizacja 
125  Wybory 2020  2020/02/06 08:42:08  Marta Wikieł  aktualizacja 
126  Kontrole  2020/02/03 11:24:40  Michał Dębowski  nowa pozycja 
127  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2020/02/03 09:57:23  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu zbiorczego 
128  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2020/02/03 09:55:26  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu miejskich jednostek organizacyjnych 
129  Linki do stron NGO  2020/01/30 12:36:01  Anna Stępień  usunięcie informacji 
130  Indywidualne interpretacje podatkowe  2020/01/29 13:16:34  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
131  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2020/01/28 14:12:43  Barbara Sowała  zmiana danych zawartych w rejestrze 
132  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2020/01/28 10:27:05  Marta Klimek  nowa pozycja 
133  Instrukcja windykacyjna w zakresie opłat przedszkolnych  2020/01/27 13:14:28  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
134  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020  2020/01/27 11:38:09  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
135  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2020/01/27 11:18:32  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja odwołań 
136  Narady prezydenckie  2020/01/24 09:42:19  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2019" 
137  Budżet Miasta  2020/01/23 14:24:59  Rafał Księżopolski  uaktualnienie linków 
138  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2020/01/23 12:57:45  Małgorzata Zdunek  dodanie dowej pozycji 
139  Szczegółowe zadania Biuro Dialogu Obywatelskiego  2020/01/22 11:56:29  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
140  Wzory  2020/01/22 11:48:35  Anna Stępień  dodanie regulaminu  
141  Wyniki konkursów ofert  2020/01/21 13:43:07  Wioletta Engel-Araźna  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
142  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2020/01/20 10:23:46  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 17.01.2020 - także Honoraty plany 
143  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2020/01/17 12:23:04  Krzysztof Murawski  aktualizacja pliku pdf 
144  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2020/01/17 10:42:57  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
145  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2020  2020/01/17 10:21:19  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
146  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2020/01/15 15:18:37  Marcin Śniady  aktualizacja 
147  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2020/01/15 10:16:54  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
148  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2020/01/13 14:26:24  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
149  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2020/01/13 14:16:34  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
150  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2020/01/13 14:14:50  Krzysztof Murawski  nowa pozycja 
151  Program ochrony środowiska  2020/01/13 13:01:41  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
152  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/01/10 11:57:13  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
153  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/01/10 11:50:50  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
154  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2020/01/10 11:41:27  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
155  Obowiązujące akty prawne  2020/01/08 11:22:39  Anna Stępień  modyfikacja danych 
156  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2020/01/08 08:30:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
157  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2020/01/08 08:28:20  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
158  Program "MEWA" - kryteria wyboru  2020/01/08 08:27:04  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
159  Program "MEWA"  2020/01/08 08:24:27  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
160  Program "MEWA" - koszty kwalifikowane  2020/01/08 08:21:45  Tomasz Czerniawski  nowy wpis 
161  Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne  2020/01/07 14:29:36  Agata Kowalczyk  Dodano nowy załącznik 
162  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2020/01/07 14:20:04  Anna Tarnawska  aktualizacja 20.12.2019 
163  Zespoły szkół zawodowych  2020/01/03 15:33:09  Piotr Spunda  aktualizacja 
164  Zespoły szkół ogólnokształcących  2020/01/03 14:22:20  Piotr Spunda  aktualizacja 
165  Licea Ogólnokształcące  2020/01/03 14:18:28  Piotr Spunda  nowy wpis 
166  Technika  2020/01/03 14:11:53  Piotr Spunda  nowa pozycja 
167  Publiczne szkoły podstawowe  2020/01/03 14:09:13  Piotr Spunda  aktualizacja 
168  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2020/01/03 12:49:01  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
169  Archiwalne akty prawne  2020/01/03 09:49:55  Anna Stępień  modyfikacja danych 
170  Dotacje  2020/01/02 12:01:20  Joanna Gabinowska  Aktualizacja linków 
171  Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/12/31 11:33:14  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
172  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/12/30 14:13:29  Marta Braun  nowa pozycja 
173  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2019/12/30 12:10:53  Tomasz Czerniawski  dołożenie linku 
174  Wnioski - Dokumenty typu A Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej  2019/12/30 11:19:54  Honorata Haryza  wprowadzanie danych o wniosku o wydanie dec. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
175  2019 - Prace finansowane z budżetu MKZ  2019/12/30 11:01:15  Ewa Dominiak-Górska  wykaz prac 
176  Skarbnik Miasta  2019/12/24 10:41:28  Anna Tarnawska  usunięcie treści o portach 
177  Gala Obywatelska  2019/12/20 10:16:36  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
178  Mecenas osób niepełnosprawnych  2019/12/20 09:58:31  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
179  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2019/12/20 08:59:21  Marzena Kaźmierska  Publikacje w BIP 
180  Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków  2019/12/19 08:21:55  Tomasz Czerniawski  dodanie linku "2019" 
181  Program "MEWA" - aktualności  2019/12/16 14:02:55  Agnieszka Laba  nowy wpis 
182  Filia UM na Prawobrzeżu  2019/12/13 08:20:48  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
183  Wykaz wolnych lokali planowanych do zbycia w 2020 roku  2019/12/11 11:05:32  Marzena Oleszczuk-Iber  informacja do publicznej wiadomości 
184  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/12/09 10:04:03  Renata Arent  Dodano nowy załącznik 
185  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/12/05 13:35:12  Tomasz Czerniawski  dodanie linka 
186  Obwodowe komisje wyborcze  2019/12/04 11:34:04  Marta Wikieł  nowa pozycja 
187  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/12/04 10:24:00  Marta Klimek  poprawka 
188  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin  2019/12/03 13:41:33  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
189  Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin  2019/12/03 13:39:39  Tomasz Czerniawski  dodanie odnośników 
190  Zasłużeni obywatele  2019/12/02 13:21:42  Marta Klimek  nowy wpis 
191  Publiczne szkoły i placówki oświatowe  2019/12/02 12:03:40  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja 
192  Podstawa prawna  2019/12/02 11:16:04  Jakub Baranowski  Dodano nowy załącznik 
193  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2019/11/29 15:29:46  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
194  Edukacja ekologiczna  2019/11/29 13:40:06  Tomasz Czerniawski  dodanie hiperłączy 
195  Miejskie Żłobki  2019/11/28 14:39:51  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
196  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2019/11/28 11:41:33  Miriam Lam  nowa pozycja 
197  Niepubliczne szkoły podstawowe  2019/11/27 12:49:26  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
198  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2019/11/27 11:48:41  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
199  Przedszkola publiczne  2019/11/26 15:22:49  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
200  Otrzymane interpretacje indywidualne w zakresie VAT  2019/11/22 09:23:35  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik