Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73369537

Aktualna strona: 461890

Wydrukowano: 3242

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2019/06/21 15:37:37  Iga Trzepańska  edycja danych 
Interpelacje i zapytania radnych  2019/06/21 13:42:27  Marzena Arciszewska  Dodano nowy załącznik 
Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2019/06/21 13:21:52  Katarzyna Sieradzan  publikacja wykazu 
Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2019/06/21 12:59:39  Renata Jakubiak vel Wojtczak  obwieszczenie o wydanej decyzji  
Inwestycje celu publicznego  2019/06/21 11:38:17  Dorota Skłodowska  inf. o wydanej decyzji 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2019/06/21 11:22:00  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
Postępowania do 30 000 euro  2019/06/21 08:11:02  Monika Szarszewska  zapytanie ofertowe 
Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2019/06/21 07:44:19  Iwona Suruda  ogłoszenie 
Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2019/06/19 15:07:36  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
10  Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2019/06/19 14:09:32  Adrianna Dąbrowska  ofeta- woźna oddziałowa 
11  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2019/06/19 13:50:07  Agata Tarnowska  uaktualnienie informacji 
12  nowe inwestycje  2019/06/19 13:23:01  Agata Opolska  obwieszczenie o postanowieniu nadającemu decyzji rygor natychmiastowej wykonalności 
13  Rada Miasta Szczecin  2019/06/19 12:43:46  Edyta Sowińska  przygotowanie strony pod VIII kadencję 
14  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2019/06/19 12:42:22  Joanna Zaborska  Nowa pozycja 
15  Zrealizowane inicjatywy  2019/06/19 12:42:07  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
16  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/06/19 11:22:19  Marzena Oleszczuk-Iber  Dodano nowy załącznik 
17  Plany i raporty  2019/06/19 11:08:10  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
18  Informacje o wyniku naboru  2019/06/19 10:28:39  Krzysztof Tukiendorf  nowa pozycja 
19  Ogłoszenia konkursów ofert  2019/06/19 10:20:27  Iwona Dubiel  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
20  Modyfikacja SIWZ  2019/06/19 08:40:48  Madlena Gruszka  Dodano nowy załącznik 
21  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2019/06/19 08:16:27  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
22  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2019/06/19 08:05:12  Katarzyna Bukowska  aktywacja linków 
23  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2019/06/19 05:58:08  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 31.05.2019 
24  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2019/06/19 05:57:59  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. opubl. stan na 31.05.2019 
25  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2019/06/19 05:57:41  Andrzej Kokotowski  ogl zb wn - Gaińskiej i Krucza 
26  Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/06/18 14:53:51  Grzegorz Jamrozik  Dodano nowy załącznik 
27  Wyjaśnienia treści SIWZ  2019/06/18 14:40:24  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
28  Informacje o wyniku naboru  2019/06/18 13:52:22  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
29  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2019/06/18 13:05:23  Aleksandra Gałgańska  uzupełnienie informacji 
30  Uchwały Rady Miasta  2019/06/18 12:53:26  Edyta Sowińska  Dodano nowy załącznik 
31  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2019/06/18 09:54:57  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
32  Targowiska i handel na terenie Miasta Szczecin  2019/06/18 08:35:17  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
33  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2019/06/18 07:58:03  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
34  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/06/18 05:54:17  Andrzej Kokotowski  Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek  
35  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2019/06/17 14:00:49  Aleksandra Głowacka  Aktualizacja informacji 
36  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2019/06/17 13:47:19  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
37  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2019/06/17 12:50:06  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
38  Ochrona danych osobowych / RODO  2019/06/17 12:49:18  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
39  Ogłoszenia zewnętrzne  2019/06/17 11:54:33  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
40  Sekretariaty  2019/06/17 11:50:28  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
41  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2019/06/14 13:11:47  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
42  Karta Zgłoszenia  2019/06/14 10:24:01  Marta Wikieł  nowa pozycja 
43  Ewidencja zezwoleń  2019/06/14 08:24:00  Lesław Rodak  nowa pozycja 
44  Rejestr petycji  2019/06/14 08:06:27  Anna Kardel  publikacja petycji 
45  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2019/06/13 15:11:23  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
46  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2019/06/13 15:02:00  Jakub Baranowski  Dodano nowy załącznik 
47  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2019/06/13 14:33:57  Bogumiła Mularczyk  publikacja obwieszczenia środ. 
48  Zgłoszone zgromadzenia  2019/06/13 12:03:02  Mirosław Pieczykolan  Nowe zgłoszenie 
49  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2019/06/13 11:56:00  Monika Mroczkowska  aktualizacja danych 
50  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2019/06/13 09:31:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
51  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2019/06/13 05:55:46  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 15.05.2019  
52  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/06/12 10:34:21  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
53  Kontakt  2019/06/11 14:15:31  Marek Ciszewski  aktualizacja danych 
54  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2019/06/11 13:19:30  Jolanta Sikorska  Dodano nowy załącznik 
55  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2019/06/11 11:23:04  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
56  Ankieta weryfikacyjna  2019/06/11 08:29:05  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
57  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/06/10 14:35:47  Katarzyna Konieczna  nowa pozycja 
58  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2019/06/10 12:30:45  Radosław Falkiewicz-Szult  nowa pozycja 
59  Nieruchomości pozostałe  2019/06/10 11:24:48  Tomasz Czerniawski  przekierowanie linka 
60  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/06/07 15:01:54  Rafał Miszczuk  nowa pozycja 
61  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2019/06/07 12:27:37  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
62  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/06/07 12:24:42  Tomasz Czerniawski  dodanie "Aneks 3" 
63  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/06/06 15:23:48  Dominika Polito  Informacja o przetargu 
64  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2019/06/06 11:50:17  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
65  Wybory Ławników  2019/06/06 11:18:04  Marta Wikieł  nowa pozycja 
66  Rejestr działalności regulowanej  2019/06/06 11:14:13  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
67  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2019/06/05 14:56:50  Wioletta Perzyńska  Program polityki zdrowotnej -Odważna ósemka 
68  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/06/05 13:06:36  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
69  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2019/06/05 08:59:11  Maciej Jasiński  Dodano nowy załącznik 
70  Wykazy nieruchomości UM  2019/06/05 08:52:17  Małgorzata Angrot-Glińska  Nowy wykaz- publikacja 
71  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/06/04 14:43:10  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
72  Ogłoszenia urzędowe  2019/06/04 14:01:07  Tomasz Czerniawski  poprawka nadpisanego materiału 
73  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/06/04 12:43:16  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
74  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2019/06/04 11:56:53  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
75  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2019/06/04 09:00:23  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
76  Sprawozdania  2019/06/04 08:59:01  Małgorzata Borzuchowska  Dodano nowy załącznik 
77  Zespół do spraw organizacji ruchu  2019/06/03 12:03:43  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych kontaktowych 
78  Prawa i obowiązki  2019/05/31 11:40:06  Marta Wikieł  nowa pozycja 
79  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2019/05/31 11:22:30  Marta Wikieł  aktualizacja 
80  Wybory 2019  2019/05/31 11:19:53  Marta Wikieł  nowa 
81  Raport o stanie GMS  2019/05/31 08:35:39  Marta Braun  Dodano nowy załącznik 
82  Linki do stron NGO  2019/05/29 13:22:39  Katarzyna Bukowska  dodanie linka 
83  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2019/05/29 11:21:29  Piotr Spunda  aktualizacja 22.05.2019 
84  Ulgi i umorzenia podatkowe  2019/05/28 12:10:59  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
85  Wybory 2019 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2019/05/28 12:09:22  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
86  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2019/05/28 12:06:53  Marcin Śniady  Aktualizacja 
87  Sprawozdania  2019/05/28 12:04:20  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
88  Wybory do Parlamentu Europejskiego  2019/05/28 11:30:35  Marta Wikieł  nowa pozycja 
89  Ewidencja Działalności Gospodarczej  2019/05/27 13:15:49  Andrzej Żbikowski  aktualizacja treści 
90  Nabór na stanowiska  2019/05/27 11:49:04  Lidia Łajkun  zmiana kwestionariusza osobowego 
91  Mecenas Kultury Szczecina  2019/05/27 10:00:58  Ramona Czopko  publikacja danych 
92  Obwodowe komisje wyborcze  2019/05/25 13:11:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
93  Komunikaty  2019/05/24 14:02:47  Marta Wikieł  przeniesienie danych 
94  Sprawozdania finansowe jednostek oświatowych  2019/05/24 13:30:03  Anna Tarnawska  now apozycja 
95  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/05/24 12:57:52  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
96  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2019/05/24 12:57:46  Kinga Grudzińska  aktuaklizacja 
97  Ogłoszenia  2019/05/24 07:49:39  Alicja Narożna  dodanie ogłoszenia o otwartym naborze partnera 
98  Centrum Seniora  2019/05/24 07:46:42  Alicja Narożna  Wynik naboru Partnera 
99  Indywidualne interpretacje podatkowe  2019/05/23 14:30:04  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
100  Sprawozdania Finansowe 2018  2019/05/23 13:00:31  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
101  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2019/05/22 13:50:03  Katarzyna Tyszkiewicz  decyza 
102  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2019/05/21 13:50:14  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
103  Prezydent Miasta Szczecin  2019/05/21 13:47:41  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
104  Skarbnik Miasta  2019/05/21 13:47:00  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
105  Sekretarz Miasta  2019/05/21 13:46:31  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
106  Inwestycje realizowane  2019/05/21 11:44:25  Tomasz Czerniawski  materiał wideo 
107  Dodatkowe Informacje  2019/05/20 15:22:19  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
108  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2019/05/20 14:12:22  Alicja Graczyk  wynik naboru 
109  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/05/20 13:30:21  Barbara Sowała  zmiana danych zawartych w rejestrez 
110  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2019/05/17 11:36:57  Katarzyna Szlachta  aktualizacja pliku pdf 
111  Złożone wnioski  2019/05/17 10:39:58  Alicja Gawrońska  Wniosek 
112  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2019/05/17 09:18:21  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
113  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2019/05/17 09:10:23  Agnieszka Laba  nowy wpis 
114  Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/05/16 12:10:15  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
115  Akty prawne uchwalone  2019/05/16 10:08:13  Alicja Gawrońska  wprowadzenie informacji 
116  Odpady  2019/05/16 08:22:15  Tomasz Czerniawski  nowy link 
117  dokumenty typu A - Wnioski  2019/05/15 13:52:25  Katarzyna Tyszkiewicz  nowy wniosek 
118  Miesięczne stawki dotacji  2019/05/15 13:29:32  Paulina Jankowska  dodanie linku do ODPN 
119  Budżet Miasta  2019/05/15 09:16:48  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
120  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/05/15 08:01:24  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
121  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2019/05/14 13:43:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
122  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2019/05/14 13:36:00  Anna Tarnawska  aktualizacja odwołań 
123  Opieka nad dziećmi do lat 3  2019/05/14 09:10:37  Dorota Lokś  poprawa tytułu linku 
124  Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych  2019/05/14 09:04:18  Dorota Lokś  modyfikacja 
125  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/05/13 08:42:02  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
126  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75  2019/05/10 13:46:02  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
127  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2019/05/09 16:44:36  Miriam Lam  nowa pozycja 
128  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2019/05/09 15:21:47  Karolina Piekarska  aktualizacja 
129  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/05/09 14:50:30  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
130  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta 2018  2019/05/09 08:51:59  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
131  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  2019/05/08 16:09:18  Marta Wikieł  nowa pozycja 
132  Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin  2019/05/08 11:48:28  Dorota Urbanek  dodanie odnośników 
133  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin  2019/05/08 10:52:34  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
134  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2019/05/08 10:45:52  Ramona Czopko  udostępnienie informacji 
135  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2019/05/08 09:40:21  Honorata Prałat  aktual wyk uchyl wszczetych - 26.03.2019 
136  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2019/05/08 08:59:35  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji 
137  Sprawozdania budżetowe  2019/05/07 09:03:01  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
138  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/05/06 09:34:27  Marta Klimek  poprawka 
139  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/05/06 09:33:56  Marta Klimek  nowa pozycja 
140  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2019/05/06 08:42:35  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
141  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2019/05/02 11:47:09  Marek Ciszewski  Dodano nowy załącznik 
142  Rewitalizacja  2019/04/29 13:45:02  Anna Bednarz  aktualizacja informacji 
143  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2019/04/29 13:36:46  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
144  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/04/26 09:42:22  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
145  Wyszukiwarka ogłoszeń dotyczących przetargowego zbycia  2019/04/25 11:52:31  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
146  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/04/24 13:10:26  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
147  Wybory do Rad Osiedli  2019/04/24 11:17:20  Marta Wikieł  Dodano nowy załącznik 
148  Konkursy  2019/04/23 13:20:19  Anna Fabiś  wprowadzanie ogłoszenia 
149  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/04/19 11:15:57  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
150  Urząd Miasta Szczecin  2019/04/18 09:16:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
151  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/04/17 12:46:57  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
152  Projekt „Szczecin tworzyMy”  2019/04/17 08:15:48  Joanna Gabinowska  aktualność 
153  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego  2019/04/15 15:21:36  Jakub Baranowski  dodanie aktualnej kadencji 
154  Regulamin Organizacyjny  2019/04/15 09:12:28  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
155  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2019/04/05 15:18:39  Marcin Śniady  aktualizacja 
156  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2019  2019/04/04 13:17:27  Tomasz Czerniawski  aktualzacja 
157  Filia UM na Prawobrzeżu  2019/04/04 08:11:36  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
158  Ochrona Środowiska  2019/04/03 09:26:12  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
159  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2019/04/02 08:37:57  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do 2018 
160  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2018  2019/04/02 08:37:07  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
161  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2019/03/29 14:16:46  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
162  Obwieszczenia  2019/03/29 09:17:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
163  Przedszkola  2019/03/28 12:35:02  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
164  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2019/03/28 12:27:36  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
165  Mecenas osób niepełnosprawnych  2019/03/28 12:25:31  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
166  Struktura organizacyjna  2019/03/28 12:14:30  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
167  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2019/03/25 13:38:31  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
168  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2019/03/25 10:19:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
169  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2019/03/22 09:30:03  Marcin Śniady  nowa pozycja 
170  Organizacje i instytucje  2019/03/21 10:34:36  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
171  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2019/03/20 15:15:26  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
172  Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych  2019/03/20 14:09:49  Sławomir Klimek  publikacja wyszukiwarki 
173  Usługi społeczne  2019/03/20 11:05:45  Grzegorz Góra  ogłoszenie o zamówieniu 
174  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2019/03/19 13:41:15  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
175  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2019/03/19 13:05:31  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
176  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2019/03/18 16:16:05  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
177  Miejska Komisja Wyborcza  2019/03/18 13:23:05  Anna Tarnawska  publikacja danych 
178  Wykazy dot. nieruchomości - pozostałe wydziały  2019/03/18 10:59:42  Monika Bernat  Dodano nowy załącznik 
179  Nagrody i wyróżnienia za rok 2018  2019/03/14 13:08:55  Karolina Szymańska  ogłoszenie wyników 
180  Galeria Nagród i Wyróżnień Prezydenta Miasta  2019/03/14 11:52:19  Tomasz Czerniawski  link do rozdziału o 2018 
181  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/03/13 15:08:45  Karolina Szymańska  aktualizacja 
182  Prezydencka Rada Kultury  2019/03/11 13:30:32  Ramona Czopko  udostępnienie infrmacji 
183  Sprzedaż lokali komunalnych  2019/03/11 08:47:59  Marzena Oleszczuk-Iber  nowa pozycja 
184  Program ochrony środowiska  2019/03/07 14:31:13  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
185  Pełnomocnicy Prezydenta Miasta  2019/03/07 13:44:51  Marta Braun  nowa pozycja 
186  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2019/03/07 11:51:59  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja danych 
187  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2019/03/07 11:51:31  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja numeru 
188  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2019/03/05 08:13:34  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
189  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2019/03/04 15:05:29  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja harmonogramu i linkow(środa i piatek pokój 4) 
190  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2019/03/04 14:12:14  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
191  Ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin  2019/03/04 12:42:11  Aleksandra Głowacka  Aktualizacja danych. 
192  Stanowiska Rady Miasta  2019/03/04 09:16:24  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do VIII kadencji 
193  Działanie 8.3  2019/02/28 14:19:13  Agnieszka Walas  informacja o projekcie 
194  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2019/02/28 13:47:16  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
195  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/02/28 13:25:25  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
196  Kontrola stowarzyszeń  2019/02/28 10:55:14  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
197  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2019/02/27 09:40:20  Daria Radzimska  aktualizacja danych 
198  Wybory 2014 - do Parlamentu Europejskiego  2019/02/25 15:20:10  Marta Wikieł  aktualizacja 
199  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2019/02/22 13:44:09  Tomasz Czerniawski  poprawka zmienionego adresu linku 
200  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2019/02/22 13:36:46  Magdalena Kucharzyk  Dodano nowy załącznik 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin