Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69924012

Aktualna strona: 458997

Wydrukowano: 3241

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Mała dotacja do 10 tys. zł  2019/02/21 15:07:30  Ilona Krupecka  Mała Dotacja 
Informacje o wyniku naboru  2019/02/21 14:58:09  Lidia Łajkun  wynik naboru 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2019/02/21 14:54:16  Adrianna Dąbrowska  oferta - n-l wych. przedszkolnego 
Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2019/02/21 14:06:41  Małgorzata Kaczmarek  poprawka zmienionego adresu linku 
Ogłoszenia konkursów ofert  2019/02/21 13:43:45  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2019/02/21 13:37:15  Małgorzata Kaczmarek  Nowa pozycja 
Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2019/02/21 13:02:50  Joanna Gabinowska  aktualności 
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2019/02/21 12:54:06  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2019/02/21 12:29:45  Karolina Kotwicka  nowe obwieszczenie 
10  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2019/02/21 12:07:32  Tomasz Czerniawski  przesunięcie do archiwum 
11  Rada Miasta Szczecin  2019/02/21 11:30:27  Edyta Sowińska  przygotowanie strony pod VIII kadencję 
12  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2019/02/21 10:36:10  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
13  Interpelacje i zapytania radnych  2019/02/21 09:44:42  Ewa Peryt  nowa pozycja 
14  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2019/02/21 09:28:19  Małgorzata Angrot-Glińska  aktualizacja danych 
15  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2019/02/21 07:50:51  Aleksandra Głowacka  Dodano nowy załącznik 
16  Wybory do Rad Osiedli  2019/02/20 13:10:40  Marta Wikieł  nowa pozycja 
17  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/02/20 12:07:41  Barbara Sowała  wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin 
18  Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/02/20 12:00:39  Iwona Polaczek  Dodano nowy załącznik 
19  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2019/02/20 11:11:46  Bartosz Andrzejczak  Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 210/19 
20  Postępowania do 30 000 euro  2019/02/20 10:24:10  Agnieszka Borończyk  zapytanie ofertowe 
21  Pełnomocnicy Prezydenta Miasta  2019/02/20 10:20:33  Marta Braun  nowa pozycja 
22  Wybory 2019  2019/02/20 08:22:27  Marta Wikieł  nowa 
23  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/02/20 08:05:44  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
24  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/02/19 13:55:56  Barbara Sowała  wpis do rejestru, zmiana ilości miejsc 
25  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2019/02/19 13:26:12  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja danych 
26  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2019/02/19 13:22:59  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja 
27  Aktualności  2019/02/19 13:22:04  Mateusz Błaszczyk  Dodano wpis o rejestracji online 
28  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2019/02/19 13:19:11  Aneta Dudaczyk  obwieszczenie o zawieszeniu postępowania 
29  Organizacje Pożytku Publicznego  2019/02/19 12:57:45  Joanna Gabinowska  dodanie linka 
30  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2019/02/19 12:09:48  Małgorzata Balcer-Andreasik  wprowadzenie danych 
31  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2019/02/19 11:44:44  Iwona Dubiel  Nowa informacja 
32  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/02/19 09:29:48  Honorata Prałat  aktual. kier. inż. i ochr. środ. MB 
33  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/02/19 08:11:32  Monika Matusiak  Dodano nowy załącznik 
34  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2019/02/18 15:24:05  Aneta Cielas  publikacja wykazu 
35  Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń  2019/02/18 14:21:25  Marek Ciszewski  Zamieszczenie informacji o projekcie 
36  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2019/02/18 13:34:41  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
37  Uchwały Rady Miasta  2019/02/18 12:51:29  Edyta Sowińska  dodanie treści uchwały 
38  Wykazy nieruchomości UM  2019/02/18 09:52:36  Marzena Karpik  nowy wykaz 
39  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2019/02/18 06:04:10  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. UCHW. stan na 22.01.2019 
40  Linki do stron NGO  2019/02/15 16:24:10  Anna Stępień  wprowadzanie linków 
41  Miesięczne stawki dotacji  2019/02/15 15:07:26  Beata Kostańska  dodanie linku do ODPN 
42  Informacje o wyniku naboru  2019/02/15 14:43:44  Adrianna Dąbrowska  wynik - specjalista ds. zamówień 
43  nowe inwestycje  2019/02/15 14:09:53  Dorota Kosowicz  obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej 
44  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2019/02/15 14:06:43  Katarzyna Szlachta  nowa pozycja 
45  Projekty rządowe i EFS  2019/02/15 13:40:48  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja informacji 
46  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/02/15 13:22:33  Dorota Młynarczyk  obiweszczenie dla stron 
47  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2019/02/15 13:20:08  Honorata Prałat  aktual wyk uchyl wszczetych - 30.10.2018 
48  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/02/15 13:19:34  Katarzyna Konieczna  nowa pozycja 
49  Usługi społeczne  2019/02/15 13:05:25  Justyna Malanda – Wściseł  ogłoszenie o zamówieniu 
50  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/02/15 11:37:12  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla społeczeństwa 
51  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2019/02/14 13:08:39  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja godzin 
52  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2019/02/14 09:31:25  Małgorzata Andryszewska  zmiana zarządcy 
53  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2019/02/14 07:55:49  Honorata Prałat  na sesję: Stare Miasto - Starówka - Zamek" 
54  Informacje dla interesantów  2019/02/13 14:56:29  Andrzej Żbikowski  podlnkowanie 
55  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2019/02/13 13:36:28  Małgorzata Wójcik  aktualizacja danych 
56  Ogłoszenia zewnętrzne  2019/02/13 10:09:55  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
57  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2019/02/13 09:43:32  Agnieszka Laba  nowy wpis 
58  Niepubliczne przedszkola  2019/02/13 08:13:55  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
59  Budżet 2019  2019/02/13 07:55:07  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
60  Akty prawne uchwalone  2019/02/12 14:55:12  Katarzyna Szlachta  wprowadzenie informacji 
61  Struktura organizacyjna  2019/02/12 14:37:35  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
62  VAT-Centralizacja  2019/02/12 13:44:11  Piotr Janicki  aktualizacja 
63  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2019/02/12 11:21:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja informacji 
64  Narady prezydenckie  2019/02/12 08:35:11  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2019" 
65  Budżet Miasta Szczecin 2019  2019/02/11 13:09:36  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji 
66  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019  2019/02/11 12:29:04  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
67  Przeprowadzone kontrole  2019/02/08 14:16:54  Tomasz Czerniawski  dodanie odniesienia 
68  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2019/02/08 12:35:45  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
69  Osoby wydające decyzje administracyjne  2019/02/08 12:26:45  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
70  Inwestycje celu publicznego  2019/02/07 13:23:05  Dorota Skłodowska  informacja o wydanym postanowieniu  
71  Wyjaśnienia treści SIWZ  2019/02/06 14:54:35  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
72  Modyfikacja SIWZ  2019/02/06 13:55:47  Justyna Malanda – Wściseł  nowa czynność 
73  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/02/05 13:58:17  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
74  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2019/02/04 11:21:15  Karolina Piekarska  aktualizacja 
75  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/02/04 09:34:00  Rafał Miszczuk  nowa pozycja 
76  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2019/02/01 14:41:42  Anna Bojek  aktualizacja linku 
77  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VIII kadencji  2019/02/01 13:40:15  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
78  Prezydent i Zastępcy  2019/02/01 13:14:05  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
79  Konkursy  2019/02/01 12:59:12  Anna Fabiś  wprowadzanie ogłoszenia 
80  Dodatkowe Informacje  2019/02/01 10:38:51  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
81  Złożone wnioski  2019/01/31 13:49:11  Iwona Dubiel  Złożenie wniosku 
82  Plany i raporty  2019/01/31 11:41:10  Tomasz Czerniawski  Poprawa linku 
83  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2019/01/31 11:30:28  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
84  Zespoły Szkół  2019/01/31 11:28:29  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
85  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2019/01/31 11:28:03  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
86  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Specjalnych  2019/01/31 11:26:37  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
87  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Ogólnokształcących  2019/01/31 11:19:55  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
88  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2019/01/31 06:03:24  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 15.12.2018  
89  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2019/01/30 10:39:00  Katarzyna Tyszkiewicz  zezwolenie na usunięcie drzew z naliczeniem opłaty  
90  dokumenty typu A - Wnioski  2019/01/30 10:36:35  Katarzyna Tyszkiewicz  nowy wniosek 
91  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2019/01/30 08:07:20  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
92  Lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2019/01/29 17:50:28  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja pliku pdf 
93  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/01/29 14:04:37  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
94  Opieka nad dziećmi do lat 3  2019/01/29 09:02:25  Barbara Sowała  poprawa tytułu linku 
95  Działanie 8.3  2019/01/29 08:42:56  Agnieszka Walas  informacja o projekcie 
96  Wykaz związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych, których członkiem jest Gmina Miasto Szczecin  2019/01/25 13:25:47  Anna Tarnawska  uaktualnienie zestawienia 
97  Regulamin Organizacyjny  2019/01/25 13:17:28  Tomasz Czerniawski  aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego 
98  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2019/01/25 12:57:28  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
99  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2019/01/25 11:09:34  Karolina Muszyńska  now pozycja 
100  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2019  2019/01/24 12:55:50  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
101  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2019/01/24 12:55:32  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
102  Inwestycje realizowane  2019/01/24 12:22:48  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
103  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2019/01/24 12:12:09  Katarzyna Bukowska  dodanie npo 
104  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2019/01/24 10:47:49  Mateusz Błaszczyk  Edycja tekstu 
105  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2019/01/24 09:25:41  Marta Wikieł  aktualizacja 
106  Kontrole  2019/01/23 11:50:39  Ewa Dominiak-Górska  nowa pozycja 
107  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/01/23 11:46:35  Marta Klimek  poprawka 
108  Zezwolenia na handel alkoholem  2019/01/22 14:31:08  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
109  Oświadczenia majątkowe - Placówki oświatowo-wychowawcze  2019/01/22 10:59:04  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
110  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Zawodowych  2019/01/22 10:36:34  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
111  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia jednostek  2019/01/22 09:55:04  Emilia Drążek  sprzedaż 
112  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/01/22 09:38:16  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
113  Niepubliczne szkoły zawodowe  2019/01/22 09:17:58  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
114  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/01/22 09:09:08  Małgorzata Borzuchowska  Dodano nowy załącznik 
115  Archiwum wykazów nieruchomości UM  2019/01/21 09:33:16  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
116  Wykazy nieruchomości UM  2019/01/21 08:49:36  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
117  Wytyczne do informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych za rok 2018  2019/01/18 12:49:17  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
118  Sekretarz Miasta  2019/01/17 10:58:10  Tomasz Czerniawski  aktualizacja spraw 
119  Skarbnik Miasta  2019/01/17 10:56:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odpowiedzialności 
120  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2019/01/17 09:48:35  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu 
121  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/01/17 09:45:15  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja linków 
122  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/01/16 14:20:15  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
123  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2019/01/16 09:04:31  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
124  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2019/01/15 10:48:58  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
125  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/01/15 10:13:18  Renata Arent  Dodano nowy załącznik 
126  Oświadczenia majątkowe - Licea Ogólnokształcące  2019/01/14 14:11:59  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
127  Rejestr petycji - 2018 r.  2019/01/11 13:20:50  Barbara Ledwon  publikacja petycji 
128  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/01/10 14:41:31  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
129  Narady prezydenckie w 2018 roku  2019/01/10 11:10:25  Katarzyna Konieczna  nowa pozycja 
130  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2019/01/10 09:50:24  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
131  Budżet Miasta 2018 po zmianach  2019/01/09 08:46:51  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
132  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2019/01/09 05:57:45  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 1.12.2018  
133  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/01/08 15:30:14  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
134  Nauczanie języka sąsiada  2019/01/08 13:50:55  Miriam Lam  Nowa pozycja 
135  Archiwum Budżetów Miasta Szczecin  2019/01/08 12:52:45  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
136  Budżet Miasta  2019/01/08 12:28:25  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
137  Oświadczenia majątkowe  2019/01/08 11:13:28  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku 
138  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2019/01/04 10:44:25  Piotr Spunda  aktualizacja 03.01.2019 
139  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2019/01/04 09:16:15  Marcin Śniady  aktualizacja 
140  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2019/01/04 09:14:33  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
141  Indywidualne interpretacje podatkowe  2019/01/03 15:08:30  Marcin Śniady  nowa pozycja 
142  Sekretariaty  2019/01/03 10:58:16  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
143  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2019/01/02 13:44:20  Dorota Urbanek  uzupełnienie informacji 
144  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2019/01/02 13:31:41  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
145  Wykazy dotyczące zbycia  2019/01/02 10:03:23  Tomasz Czerniawski  dołożenie linku 
146  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2019/01/02 09:45:03  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
147  Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2018/12/28 17:30:02  Mateusz Błaszczyk  nowa pozycja 
148  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2018/12/28 12:30:27  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
149  Program "MEWA" - aktualności  2018/12/27 12:58:22  Agnieszka Laba  nowy wpis 
150  Gminna Ewidencja Zabytków  2018/12/21 15:15:09  Elwira Wolender  aktualizacja 
151  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 po zmianach  2018/12/21 14:06:53  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
152  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2018/12/21 11:59:22  Anna Tarnawska  aktualizacja odwołań 
153  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/12/21 11:21:03  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
154  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/12/21 11:09:29  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
155  Wykazy dotyczące zbycia w 2018 roku  2018/12/19 15:08:07  Grzegorz Jamrozik  Dodano nowy załącznik 
156  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2018/12/19 12:56:37  Daria Radzimska  nowa pozycja 
157  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2018/12/19 11:53:50  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
158  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2018/12/18 11:48:38  Piotr Spunda  aktuaklizacja 
159  Wyniki konkursów ofert  2018/12/17 11:59:19  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
160  Przedszkola  2018/12/13 13:19:16  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
161  Program "MEWA" - kryteria wyboru  2018/12/13 10:29:41  Agnieszka Laba  nowy wpis 
162  Program "MEWA"  2018/12/13 10:29:22  Agnieszka Laba  nowa pozycja 
163  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2018/12/13 09:47:44  Agnieszka Laba  nowy wpis 
164  Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne  2018/12/13 09:39:59  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
165  Senior +  2018/12/13 07:39:05  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
166  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2018/12/12 11:51:34  Marzena Kaźmierska  Dodano nowy załącznik 
167  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2018/12/10 14:10:50  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
168  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VII kadencji  2018/12/07 12:13:58  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
169  Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  2018/12/07 09:02:19  Karolina Piekarska  nowa pozycja 
170  2018 - Prace finansowane z budżetu MKZ  2018/12/06 12:01:41  Ewa Dominiak-Górska  aktualizacja 
171  Miejska Komisja Wyborcza  2018/12/05 14:08:03  Marta Wikieł  nowa pozycja 
172  Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków  2018/12/05 14:01:18  Tomasz Czerniawski  dodanie linku "2017" 
173  Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza  2018/12/05 09:06:45  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
174  Edycje  2018/12/04 12:19:05  Agnieszka Laba  nowy wpis 
175  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2018/12/03 13:37:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zdjęcia 
176  Prezydent Miasta Szczecin  2018/12/03 13:23:10  Tomasz Czerniawski  podmiana zdjęcia. 
177  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2018/11/30 12:00:23  Miriam Lam  nowa pozycja 
178  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2018/11/30 11:30:01  Marta Klimek  nowa pozycja 
179  Archiwum Rady Miasta  2018/11/27 12:03:04  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
180  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2018/11/26 09:03:23  Tomasz Czerniawski  przesunięcie do archiwum 
181  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2018/11/23 10:55:47  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
182  Ogłoszenia urzędowe  2018/11/21 16:12:00  Magdalena Lasek  uzupełnienie linków 
183  Radni VII Kadencji Rady Miasta Szczecin  2018/11/20 08:57:48  Tomasz Czerniawski  now pozycja 
184  Archiwum Rady Miasta - VII kadencja 2014-2018  2018/11/20 08:41:23  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
185  Szkoły podstawowe  2018/11/16 13:33:50  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
186  Projekt Budżet Miasta Szczecin 2019  2018/11/15 12:42:27  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
187  Aktualności  2018/11/15 09:32:02  Piotr Janicki  aktualizacja 
188  Niepubliczne gimnazja  2018/11/13 09:28:10  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
189  Plan adaptacji Miasta Szczecina do zmian klimatu  2018/11/09 13:42:56  Jolanta Sikorska  Dodano nowy załącznik 
190  Aktualności i bieżące informacje  2018/11/06 10:00:28  Agnieszka Laba  nowy wp[is 
191  Wybory 2018 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2018/11/05 14:52:10  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
192  Wybory samorządowe  2018/11/05 02:56:43  Marta Wikieł  aktualizacja 
193  Obwodowe komisje wyborcze  2018/11/03 14:38:01  Edyta Sowińska  nowa pozycja 
194  Zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny  2018/10/31 10:18:20  Lesław Rodak  nowy wpis 
195  Sprawozdania budżetowe  2018/10/26 07:57:08  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
196  Sprawozdania  2018/10/24 12:07:18  Wioletta Engel-Araźna  Aktualizacja informacji 
197  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2018/10/18 14:41:32  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
198  Kontrola stowarzyszeń  2018/10/17 13:10:56  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
199  Komunikaty  2018/10/17 11:29:59  Marta Wikieł  nowa pozycja 
200  Estetyka Miasta Szczecin  2018/10/15 14:00:58  Anna Fabiś  aktualizacja 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin