Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 49047177

Aktualna strona: 404290

Wydrukowano: 3202

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia konkursów ofert  2017/02/24 15:02:58  Joanna Gabinowska  Otwarty Konkurs Ofert 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2017/02/24 14:52:37  Magdalena Gruber  edycja danych 
Informacje o wyniku naboru  2017/02/24 12:58:29  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2017/02/24 12:29:41  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
Budżet Miasta  2017/02/24 12:02:35  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
Budżet Miasta Szczecin 2017  2017/02/24 12:02:08  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2017 roku  2017/02/24 11:14:58  Karolina Chodyniecka  wykaz do publicznej informacji 
Archiwum Budżetów Miasta Szczecin  2017/02/24 10:42:47  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
Wyjaśnienia treści SIWZ  2017/02/24 10:40:21  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
10  Modyfikacja SIWZ  2017/02/24 10:38:08  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
11  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2017/02/24 10:37:04  Małgorzata Kaczmarek  Nowa pozycja 
12  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2017/02/24 10:26:54  Lidia Łajkun  ogłoszenie na wolne stanowisko 
13  Budżet Miasta 2016 po zmianach  2017/02/24 09:20:01  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
14  Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2017/02/23 14:36:50  Natalia Lach  Oferta pracy 
15  Inwestycje celu publicznego  2017/02/23 13:16:53  Dorota Skłodowska  informacja o wszczeciu postepowania 
16  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2017/02/23 12:35:28  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
17  Wykazy nieruchomości UM  2017/02/23 09:16:40  Beata Szulik  nowy wykaz 
18  Informacje o wyniku naboru  2017/02/22 15:15:38  Natalia Lach  Wynik naboru 
19  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2017/02/22 13:44:11  Monika Pieprzak  ogłoszenie o przetargu 
20  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2017/02/22 13:25:50  Anna Budnik  Dodano nowy załącznik 
21  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku  2017/02/22 10:13:34  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
22  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2017/02/22 09:39:56  Robert Zdanowski  dod. ogł. o wyłożeniu do publ. wglądu "Tor Wodny" 
23  Konkursy  2017/02/21 14:26:59  Magdalena Andruszkiewicz  wprowadzenie ogłoszenia 
24  Narady prezydenckie w 2017 roku  2017/02/21 12:53:00  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
25  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2017/02/21 12:51:35  Katarzyna Sieradzan  publikacja ogłoszenia o przetargu 
26  Rada Miasta Szczecin  2017/02/20 13:01:18  Edyta Sowińska  aktuaklizacja zerwanych linków 
27  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2017/02/20 10:53:19  Bogumiła Mularczyk  decyzja o pozwoleni na budowę 
28  Budżet Miasta 2017  2017/02/17 13:47:46  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
29  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2017/02/17 12:21:27  Marta Klimek  nowa pozycja 
30  Aktualności Biura Organizacji Pozarządowych  2017/02/17 09:00:20  Anna Stępień  wprowadzenie informacji 
31  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2017/02/17 08:00:35  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
32  Zespół do spraw organizacji ruchu  2017/02/16 14:15:20  Sandra Richert  aktualizacja danych kontaktowych 
33  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2017/02/16 13:08:02  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
34  Szczegółowe zadania Biura ds. Organizacji Pozarządowych  2017/02/16 10:36:25  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
35  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2017/02/15 12:23:45  Katarzyna Sieradzan  publikacja wykazu 
36  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2017/02/14 15:22:20  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
37  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2017/02/14 14:08:37  Anna Szymków  aktualizacja 
38  Postępowania do 30 000 euro  2017/02/14 12:12:56  Monika Tomiak  Umieszczenie ogłoszenia 
39  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2017/02/14 10:46:22  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
40  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2017/02/14 10:32:48  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
41  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2017/02/14 06:06:41  Andrzej Kokotowski  aktual. wykazu opubl. - stan na 2.02.2017 techn 
42  Filia UM na Prawobrzeżu  2017/02/13 13:28:01  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
43  Ogłoszenia zewnętrzne  2017/02/13 12:57:15  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
44  Niepubliczne przedszkola  2017/02/13 09:23:23  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
45  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2017/02/13 06:06:08  Andrzej Kokotowski  wykaz obow. - stan na 2.02.2017 - techn 
46  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2017/02/10 12:45:42  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla społeczeństwa 
47  Obwieszczenia dla stron postępowania  2017/02/10 12:32:36  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
48  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2017/02/10 11:02:53  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
49  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2017/02/08 13:21:36  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządcy 
50  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2017/02/08 12:03:11  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
51  Rejestr petycji  2017/02/06 12:06:15  Barbara Ledwon  publikacja petycji 
52  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2017/02/06 11:37:31  Karolina Piekarska  aktualizacja 
53  Pozwolenia wodno-prawne  2017/02/06 11:24:23  Halina Bednarek  informacja o wszczęciu postępowania 
54  Uchwały Rady Miasta  2017/02/06 09:25:00  Marta Klimek  nowa pozycja 
55  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  2017/02/03 10:58:16  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
56  Wnioski do Budżetu Miasta Szczecin 2017  2017/02/02 10:56:53  Tomasz Czerniawski  dodanie wniosków 
57  Dyżury Radnych Rady Miasta  2017/02/01 14:38:46  Marta Klimek  poprawka 
58  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2017/02/01 14:14:34  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
59  Oświadczenia majątkowe - Placówki oświatowo-wychowawcze  2017/02/01 13:47:28  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
60  Zawiadomienia Prezydenta  2017/02/01 08:07:41  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
61  Miesięczne stawki dotacji  2017/01/31 15:21:58  Beata Kostańska  poprawka błędów w html 
62  Plany i raporty  2017/01/31 09:16:24  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
63  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2017/01/30 14:48:49  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
64  Zespół Funduszy Pomocowych  2017/01/30 14:12:17  Rafał Księżopolski  aktualizacja treści 
65  Działanie 8.7  2017/01/30 14:05:22  Marek Ciszewski  Aktualizacja informacji o projekcie 
66  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2017/01/30 11:34:10  Tomasz Czerniawski  dodanie "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej na 2017 rok" 
67  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2017/01/27 13:11:33  Jolanta Sikorska  Aktualizacja 
68  Aktualności  2017/01/27 12:13:12  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
69  Zasady Etyki Radnego  2017/01/26 11:01:58  Tomasz Czerniawski  usunięcie zdjęcia 
70  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2017/01/26 10:53:22  Tomasz Czerniawski  wykasowanie grafiki 
71  Usługi społeczne  2017/01/25 14:51:52  Paweł Durka  ogłoszenie  
72  Filia Urzędu Stanu Cywilnego Szczecin  2017/01/24 13:40:53  Rafał Pawlik  aktualizacja 
73  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2017/01/24 13:00:15  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
74  Ogłoszenia Referatu Gospodarki Odpadami, Targowisk, Czystości i Spraw Organizacyjnych Wydziału  2017/01/24 12:13:19  Wioletta Lisińska  dodanie wykazu 
75  Wykaz dziennych opiekunów świadczących usługi opieki  2017/01/23 12:07:14  Dorota Lokś  wpis Pani Roksany Benedykciuk do wykazu dziennych opiekunów 
76  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017  2017/01/23 11:55:04  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
77  Formularze do pobrania  2017/01/20 14:29:54  Tomasz Czerniawski  podlinkowanie aktualnych formularzy 
78  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/01/20 14:11:57  Dorota Lokś  zmiana danych dotyczących ilości miejsc 
79  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2017/01/20 13:16:33  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
80  Linki do stron NGO  2017/01/19 14:46:25  Katarzyna Bukowska  dodanie adresu internetowego 
81  KAWKA III - Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - 2015r.  2017/01/19 13:15:44  Agnieszka Laba  nowy wpis 
82  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2017/01/18 14:56:09  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
83  Organizacje Pożytku Publicznego  2017/01/17 15:29:19  Ilona Krupecka  zmiana listy opp 
84  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2017/01/17 13:25:18  Marcin Śniady  nowa pozycja 
85  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2017/01/17 13:13:20  Marcin Śniady  nowa pozycja 
86  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2017/01/17 10:48:23  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
87  Akty prawne uchwalone  2017/01/17 08:08:42  Marta Kaszubowska  Dodano nowy załącznik 
88  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/01/16 10:53:56  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
89  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/01/16 10:39:41  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
90  Prezydent i Zastępcy  2017/01/16 08:32:50  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
91  Edycje  2017/01/13 15:10:58  Agnieszka Laba  nowy wpis 
92  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2017/01/13 10:24:47  Wioletta Lisińska  dodanie informacji 
93  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2017/01/13 10:24:41  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
94  Rejestr działalności regulowanej  2017/01/12 11:52:31  Lesław Rodak  nowy wpis 
95  Polityka Finansowa Miasta Szczecin  2017/01/12 11:48:28  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
96  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2017/01/12 11:30:55  Daria Radzimska  aktualizacja danych 
97  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2017/01/11 11:01:23  Miriam Lam  aktualizacja 
98  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2017/01/10 13:07:04  Piotr Spunda  aktualizacja 16.05.2016 
99  Narady prezydenckie  2017/01/10 10:06:57  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2017" 
100  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2017/01/09 13:54:57  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
101  USC - zapytaj pracownika?  2017/01/09 12:15:40  Rafał Pawlik  nowa pozycja 
102  Regulamin Organizacyjny  2017/01/09 09:50:10  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
103  Sprzedaż lokali komunalnych  2017/01/05 13:06:27  Marzena Oleszczuk-Iber  nowa pozycja 
104  Warunki uzyskania darmowej pomocy prawnej  2017/01/05 09:24:54  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
105  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2017/01/03 14:35:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
106  Nieruchomości pozostałe  2017/01/03 13:16:34  Tomasz Czerniawski  przekierowanie linka 
107  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2017/01/03 13:14:52  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
108  Poradnie psychologiczno - pedagogiczne  2017/01/03 10:15:52  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja 
109  Miejskie Zespoły Szkół  2017/01/03 10:14:04  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja 
110  Miejskie Gimnazja  2017/01/03 10:09:21  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja 
111  Szkoły podstawowe  2017/01/03 09:58:41  Wioleta Zmorzyńska  nowa pozycja 
112  Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej  2017/01/03 09:01:00  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja danych 
113  Budżet Miasta 2005  2017/01/02 14:05:23  Tomasz Czerniawski  poprawka blędu w linku 
114  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2017/01/02 12:05:26  Łukasz Kosmala  uchwała WPRS 2017 i zm. WPRS 2016 
115  Kontakty partnerskie Miasta Szczecin  2017/01/02 11:52:51  Tomasz Czerniawski  wpis 
116  Struktura organizacyjna  2017/01/02 11:18:01  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
117  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2016 roku  2017/01/02 10:49:30  Artur Tarnowski  Dodano nowy załącznik 
118  Rewitalizacja  2017/01/02 10:33:16  Anna Bednarz  aktualizacja 
119  Komu przysługuje darmowa pomoc prawna  2016/12/30 15:22:03  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
120  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2016/12/30 15:15:24  Katarzyna Szlachta  aktualizacja danych 
121  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2016/12/30 14:26:54  Marzena Kaźmierska  dodanie informacji 
122  Niepubliczne szkoły zawodowe  2016/12/30 08:41:45  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
123  Niepubliczne gimnazja  2016/12/30 08:38:06  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
124  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2016/12/30 08:34:19  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
125  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2016/12/30 08:24:11  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
126  Niepubliczne szkoły podstawowe  2016/12/29 14:30:37  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
127  Archiwum Rady Miasta  2016/12/29 13:52:33  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
128  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2016/12/29 09:46:31  Alicja Dąbrowska  nowa pozycja 
129  Oświadczenia majątkowe - gimnazja  2016/12/29 09:21:44  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
130  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2016/12/27 14:49:20  Rafał Miszczuk  zmiana składu Prezydium 
131  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016 po zmianach  2016/12/22 14:44:23  Bogumiła Spiczko  Dodano nowy załącznik 
132  Procedury Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2016/12/22 14:25:23  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
133  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2016/12/22 13:46:38  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie odwołań 
134  Narady prezydenckie w 2016 roku  2016/12/20 14:56:53  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
135  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2016/12/15 13:25:33  Sylwia Kocot  zmiana ilości miejsc 
136  Urząd Miasta Szczecin  2016/12/14 13:44:24  Tomasz Czerniawski  dodanie wirtualnej przechadzki 
137  Raport o stanie miasta  2016/12/13 10:24:55  Mariusz Wasilewski  aktualizacja łącza do raportu 2006 
138  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2016/12/13 08:50:02  Ewa Kurjata  nowa pozycja 
139  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2016/12/09 13:54:37  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
140  Dodatkowe Informacje  2016/12/08 11:04:19  Tomasz Czerniawski  aktualizacja hiperłącza 
141  2016 - Prace finansowane z budżetu MKZ  2016/12/08 10:55:33  Ewa Dominiak-Górska  edomin 
142  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2016/12/08 10:15:01  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
143  Zespoły Szkół  2016/12/08 10:11:39  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
144  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2016/12/08 10:08:12  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
145  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2016/12/08 09:46:14  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
146  Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków  2016/12/07 13:54:38  Tomasz Czerniawski  dodanie linku "2016" 
147  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2016/12/05 14:04:45  Łukasz Wybraniec  aktualizacja 
148  Uchwały Rady Miasta  2016/12/05 13:52:36  Łukasz Wybraniec  aktualizacja danych 
149  Wykonanie Budżetu Miasta 2016  2016/12/05 13:38:20  Bogumiła Spiczko  nowa pozycja 
150  Złożone wnioski do Budżetu Miasta Szczecin 2017  2016/12/02 15:10:11  Łukasz Kosmala  Dodano nowy załącznik 
151  nowe inwestycje  2016/12/02 09:56:16  Małgorzata Leoniewska  nowa pozycja 
152  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2016/12/01 15:04:36  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja danych 
153  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2016/11/30 13:41:13  Anna Brzozowska  nowa pozycja 
154  Kontrola realizacji zadań publicznych  2016/11/30 09:38:50  Małgorzata Borzuchowska  Dodano nowy załącznik 
155  Wykazy dot. nieruchomości - pozostałe wydziały  2016/11/24 13:02:18  Norbert Wagner  Dodano nowy załącznik 
156  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2016/11/23 14:48:18  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
157  Osoby wydające decyzje administracyjne  2016/11/18 15:19:47  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
158  Obwieszczenia dla stron postępowania  2016/11/18 12:50:48  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
159  Projekt Budżetu Miasta Szczecin na 2017  2016/11/18 11:21:45  Bogumiła Spiczko  Dodano nowy załącznik 
160  Informacje dot. inwestycji  2016/11/16 13:18:25  Mariusz Wasilewski  porządkowanie, techniczne, WPI --> WPRS 
161  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2016/11/10 11:22:29  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
162  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2016/11/10 10:41:57  Kamila Szczygieł  informacja o umorzeniach niepodatkowych nalezności o charakterze publiczno-prawnym 
163  Skargi i wnioski  2016/11/09 14:19:36  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
164  Prezydent Miasta Szczecin  2016/11/09 14:13:17  Tomasz Czerniawski  usunięcie informacji o przyjmowaniu interesantów 
165  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2016/11/07 10:45:41  Maciej Jasiński  aktualizacja wykazu aptek 
166  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2016/11/03 12:53:00  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zadań 
167  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2016/11/03 09:04:51  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
168  Pomoc w Szczecinie  2016/10/31 13:34:29  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie 
169  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2016/10/28 06:11:29  Andrzej Kokotowski  wykaz uchylonych itp. stan na 26.10.2016 - t 
170  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2016/10/24 14:38:53  Tomasz Czerniawski  aktualizacja e-mail 
171  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2016/10/24 11:50:16  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
172  Wykaz służb, straży, inspekcji  2016/10/24 08:35:44  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
173  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2016/10/24 08:31:55  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
174  Sprawozdania budżetowe  2016/10/21 14:52:48  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
175  Miejskie Żłobki  2016/10/21 09:23:24  Praktyka1  aktualizacja nazwiska 
176  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2016/10/21 09:19:27  Praktyka1  aktualizacja 
177  Przedszkola  2016/10/21 08:19:25  Praktyka1  Uaktualnienie danych 
178  Placówki opiekuńczo - wychowawcze  2016/10/20 13:31:00  Praktyka1  Uaktualnienie danych 
179  Zespoły szkół specjalnych  2016/10/20 13:27:15  Praktyka1  nowa pozycja 
180  Placówki oświatowo - wychowawcze  2016/10/20 13:24:47  Praktyka1  nowa pozycja 
181  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2016/10/20 11:52:17  Praktyka1  Nowa pozycja 
182  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2016  2016/10/19 08:23:21  Tomasz Czerniawski  informacja o rozstrzygnięcu 
183  Informacja publiczna i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  2016/10/11 10:19:00  Tomasz Czerniawski  uaktulnienie linku "Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej" 
184  Wnioski - Dokumenty typu A Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej  2016/10/11 09:07:04  Mirosława Kotarba  decyzja o warunkach zabudowy 
185  Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2016/10/10 10:32:35  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
186  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2016/09/30 06:11:30  Andrzej Kokotowski  techn. 
187  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2016/09/28 15:08:01  Maciej Jasiński  numer telefonu dla KB 
188  Podatki Lokalne Miasta Szczecin  2016/09/27 13:12:04  Marcin Śniady  korekta  
189  Kontrola stowarzyszeń  2016/09/21 07:53:05  Marta Kaszubowska  Dodano nowy załącznik 
190  Ogłoszenia studium  2016/09/20 09:08:18  Robert Zdanowski  usunięcie ogłoszenia o zbieraniu uwag do zmiany Studium 
191  Sprawozdania Finansowe 2013  2016/09/12 12:37:13  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
192  Akty prawne  2016/09/07 13:32:18  Łukasz Wybraniec  naprawa hiperłącza 
193  Imprezy sportowe  2016/09/07 13:17:45  Łukasz Wybraniec  aktualizacja 
194  Programy  2016/09/07 13:12:17  Łukasz Wybraniec  aktualizacja 
195  Ustawy  2016/09/07 11:03:27  Łukasz Wybraniec  nowa pozycja 
196  Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin  2016/09/07 09:50:06  Łukasz Wybraniec  zmiana 
197  Programy, Prognozy, Plany, Polityki, Strategie  2016/09/06 13:07:11  Daria Radzimska  dodanie linków 
198  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2016/09/06 11:02:28  Patrycja Krzywniak  Dodano nowy załącznik 
199  Program ochrony środowiska przed hałasem  2016/09/06 08:47:06  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
200  Prawo lokalne, dokumenty  2016/09/05 13:14:45  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie o link "Stanowiska Rady Miasta" 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin