Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 56139024

Aktualna strona: 428031

Wydrukowano: 3218

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2018/01/18 14:47:56  Ewa Klimer  Inforacja o naborze 
Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2018/01/18 14:33:04  Lidia Łajkun  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2018/01/18 14:15:19  Magdalena Gruber  edycja danych 
Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2018/01/18 14:14:43  Alicja Dąbrowska  nowa pozycja 
Inwestycje celu publicznego  2018/01/18 12:44:49  Dorota Skłodowska  inf. o wszczęciu postępowania 
Ogłoszenia konkursów ofert  2018/01/18 11:55:34  Wioletta Engel-Araźna  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2018/01/18 11:54:37  Szymon Widomski  wywieszenie wykazu 
Wykaz spółek z udziałem Miasta  2018/01/18 10:05:52  Aleksandra Głowacka  aktualizacja danych 
Aktualności Biura Organizacji Pozarządowych  2018/01/18 09:29:03  Anna Stępień  wprowadzenie informacji 
10  Mała dotacja do 10 tys. zł  2018/01/18 08:18:05  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
11  Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018  2018/01/17 15:17:23  Edyta Sowińska  nowa pozycja 
12  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2018/01/17 14:40:03  Agnieszka Kosmala  Nowa pozycja 
13  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2018/01/17 14:30:37  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
14  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2018/01/17 14:19:47  Małgorzata Kaczmarek  dodanie "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej na 2017 rok" 
15  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2018/01/17 11:45:39  Wioletta Perzyńska  Konkurs ofert 
16  Uchwały Rady Miasta  2018/01/17 11:08:45  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
17  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2018/01/17 10:43:30  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
18  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2018/01/17 10:36:09  Tomasz Kaźmierczak  wprowadzenie obwieszczenia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 
19  Informacje dot. inwestycji  2018/01/17 10:27:50  Tomasz Czerniawski  link do "Zrobione w Szczecinie" 
20  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2018/01/17 10:22:24  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
21  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2018/01/17 09:45:24  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
22  Rejestr petycji  2018/01/17 09:37:21  Barbara Ledwon  publikacja petycji 
23  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2018/01/17 06:06:13  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. obow. stan na 2017.12.28 t 
24  Informacje o wyniku naboru  2018/01/16 15:11:04  Adrianna Dąbrowska  wynik - inspektor ds. BHP 
25  Modyfikacja SIWZ  2018/01/16 14:49:44  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
26  Wyjaśnienia treści SIWZ  2018/01/16 14:48:16  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
27  Narady prezydenckie  2018/01/16 14:45:29  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2018" 
28  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2018/01/16 13:12:20  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
29  Budżet Miasta  2018/01/16 12:35:41  Anna Tarnawska  uaktualnienie linków 
30  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2018/01/16 12:21:51  Honorata Prałat  usun. ogł wył. st.-baj.2 i załom kasztanowe - popr 
31  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/01/16 12:09:05  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
32  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/01/16 12:07:27  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
33  Struktura organizacyjna  2018/01/16 09:07:40  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
34  Regulamin Organizacyjny  2018/01/16 09:06:48  Tomasz Czerniawski  aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego 
35  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2018/01/15 13:01:36  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
36  Zespoły Szkół  2018/01/15 13:00:26  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
37  Linki do stron NGO  2018/01/15 11:31:59  Anna Stępień  wpisanie organizacji 
38  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2018/01/15 08:36:27  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
39  Informacje o wyniku naboru  2018/01/12 14:35:03  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
40  Postępowania do 30 000 euro  2018/01/12 13:35:59  Monika Tomiak  Umieszcze ogłoszenia 
41  Wykonanie Budżetu Miasta 2017  2018/01/12 10:04:05  Rafał Księżopolski  Dodano nowy załącznik 
42  Budżet Miasta 2017 po zmianach  2018/01/12 09:11:06  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
43  nowe inwestycje  2018/01/12 08:13:19  Marta Bogusławska  decyzja ZRID nr 1/2018 
44  Rada Miasta Szczecin  2018/01/11 13:17:04  Edyta Sowińska  aktuaklizacja zerwanych linków 
45  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2018/01/11 12:49:55  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
46  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2018/01/11 12:11:34  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
47  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/01/11 11:44:26  Miriam Lam  aktualizacja 
48  Pozwolenia wodno-prawne  2018/01/11 10:48:59  Maja Podsiadło  dodanie informacji o wszczęciu postępowania 
49  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2018/01/10 15:04:50  Marcin Śniady  aktualizacja 
50  Program "Dom Dużej Rodziny"  2018/01/10 11:01:42  Alicja Narożna 
51  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2018/01/10 10:12:43  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
52  Usługi społeczne  2018/01/10 09:05:28  Katarzyna Stachowicz-Dąbrowska  nowe ogłoszenie 
53  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2018/01/09 09:55:54  Katarzyna Sieradzan  publikacja ogłoszenia o przetargu 
54  Obwieszczenia dla stron postępowania  2018/01/09 09:50:54  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
55  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2018/01/09 06:06:02  Andrzej Kokotowski  aktual. wykazu opubl. - stan na 28.12.2017 
56  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2018/01/08 10:43:50  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
57  Wykazy nieruchomości UM  2018/01/08 08:02:59  Wanda Lisewska  Pubikacja wykazu 
58  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Zawodowych  2018/01/05 13:41:55  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
59  Darmowa pomoc prawna - podstawa prawna  2018/01/05 10:49:17  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
60  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  2018/01/05 10:01:51  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
61  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2018/01/05 10:00:07  Katarzyna Szlachta  aktualizacja danych 
62  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2018/01/05 09:35:19  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
63  Kontrola realizacji zadań publicznych  2018/01/05 08:38:15  Małgorzata Borzuchowska  Dodano nowy załącznik 
64  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2018/01/04 10:09:06  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
65  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2018/01/04 10:08:38  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla społeczeństwa 
66  Rewitalizacja  2018/01/03 12:27:02  Anna Bednarz  info o LPR 
67  Informacja o funkcjonowaniu mechanizmów sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach  2018/01/03 12:24:07  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
68  Zespół Funduszy Pomocowych  2018/01/03 12:16:14  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
69  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2018/01/03 12:14:06  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
70  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2017 roku  2018/01/03 11:45:50  Katarzyna Barszczewska  Dodano nowy załącznik 
71  Niepubliczne przedszkola  2018/01/03 09:02:54  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
72  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2018/01/03 08:54:43  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
73  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2017/12/29 15:00:15  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
74  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2017/12/29 14:59:26  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
75  Oświadczenia majątkowe - Placówki oświatowo-wychowawcze  2017/12/29 14:55:01  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
76  Oświadczenia majątkowe - Licea Ogólnokształcące  2017/12/29 14:42:58  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
77  Gminna Ewidencja Zabytków  2017/12/29 14:26:55  Elwira Wolender  aktualizacja 
78  Dodatkowe Informacje  2017/12/29 14:25:04  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
79  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2017/12/29 13:00:14  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
80  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2017/12/28 13:56:31  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
81  Osoby wydające decyzje administracyjne  2017/12/28 13:50:17  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
82  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/12/28 11:45:45  Dorota Lokś  wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Szczecin 
83  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018  2017/12/27 08:13:18  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
84  Projekt Budżet Miasta Szczecin 2018  2017/12/27 08:10:08  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
85  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2017/12/21 13:50:38  Marta Klimek  zmiana składu Prezydium 
86  Dyżury Radnych Rady Miasta  2017/12/21 13:47:41  Marta Klimek  poprawka 
87  Ogłoszenia Biura Geodety Miasta  2017/12/21 12:45:45  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
88  Opieka nad dziećmi do lat 3  2017/12/20 09:41:42  Dorota Lokś  Nowa pozycja 
89  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/12/19 09:55:34  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
90  Narady prezydenckie w 2017 roku  2017/12/15 15:01:15  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
91  Aktualności i bieżące informacje  2017/12/15 13:08:46  Agnieszka Laba  nowy wpis 
92  Podstawy prawne  2017/12/14 14:19:49  Ewa Dominiak-Górska  nowa pozycja 
93  2017 - Prace finansowane z budżetu MKZ  2017/12/14 12:55:38  Ewa Dominiak-Górska  publikacja 
94  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2017/12/14 08:07:58  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
95  Nabór na stanowiska  2017/12/14 08:07:03  Lidia Łajkun  dodanie linku do zarządzenia nr 35 
96  Ogłoszenia Referatu Gospodarki Odpadami, Targowisk, Czystości i Spraw Organizacyjnych Wydziału  2017/12/13 12:33:33  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
97  Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków  2017/12/13 11:14:53  Tomasz Czerniawski  dodanie linku "2017" 
98  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2017/12/13 09:38:43  Beata Szulik  aktualizacja 
99  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2017/12/11 15:06:26  Kinga Grudzińska  aktuaklizacja 
100  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2017/12/08 13:41:55  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
101  Ewidencja zezwoleń  2017/12/08 10:27:51  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
102  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2017/12/08 08:22:32  Piotr Spunda  aktualizacja 22.05.2017 
103  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2017/12/08 06:05:34  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 10.2017 - test  
104  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2017/12/07 12:53:41  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie o wniosek dla instytucji 
105  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 po zmianach  2017/12/07 09:18:39  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
106  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2017/12/05 11:07:43  Karolina Piekarska  aktualizacja 
107  Miesięczne stawki dotacji  2017/12/05 09:22:53  Beata Kostańska  poprawka błędów w html 
108  Konkursy  2017/12/01 10:52:52  Anna Bednarz  ogłoszenie wyników 
109  Ogłoszenia zewnętrzne  2017/11/29 12:25:18  Grażyna Walaszczyk  Dodano nowy załącznik 
110  Niepubliczne szkoły podstawowe  2017/11/29 08:32:43  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
111  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2017/11/23 09:48:32  Anna Tarnawska  aktualizacja odwołań 
112  Budżet Miasta Szczecin 2018  2017/11/23 09:46:33  Anna Tarnawska  umieszczenie informacji 
113  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2017/11/22 16:30:23  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
114  Mecenas osób niepełnosprawnych  2017/11/21 14:25:32  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
115  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2017/11/16 17:08:50  Daria Radzimska  nowa pozycja 
116  Rejestr telefonów  2017/11/16 09:48:10  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
117  Niepubliczne szkoły zawodowe  2017/11/15 15:11:14  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
118  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2017/11/15 15:09:50  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
119  Niepubliczne gimnazja  2017/11/15 15:02:16  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
120  Podstawowe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych  2017/11/14 10:40:12  Magdalena Gruber  aktualizacja 
121  Program ochrony środowiska  2017/11/13 14:58:16  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
122  Wyszukiwarka telefonów  2017/11/10 12:17:17  Sławomir Klimek  nowy wpis 
123  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2017/11/07 11:07:59  Anna Tarnawska  aktualizacja linku 
124  Wykaz dziennych opiekunów świadczących usługi opieki  2017/11/06 14:15:51  Dorota Lokś  wpis Pani Marty Wika do wykazu opiekunó dziennych 
125  Urząd Miasta Szczecin  2017/11/02 08:35:16  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
126  Akty prawne uchwalone  2017/10/31 13:22:45  Marta Kaszubowska  nowelizacja ustawy 
127  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2017/10/30 15:18:16  Marzena Kaźmierska  Dodano nowy załącznik 
128  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2017/10/26 12:31:23  Małgorzata Wójcik  aktualizacja danych 
129  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2017/10/25 15:11:34  Aleksandra Gorzela  Dodano nowy załącznik 
130  Indywidualne interpretacje podatkowe  2017/10/25 10:07:26  Marcin Śniady  Nowa pozycja 
131  Projekty – infrastruktura rowerowa  2017/10/24 11:04:30  Loga Tomasz  Nowa pozycja 
132  Formularz kontaktowy  2017/10/24 10:39:47  Sławomir Klimek  aktualizacja 
133  Miejska Rada Seniorów w Szczecinie  2017/10/24 10:09:52  Anna Tarnawska  edycja treści 
134  Sprawozdania budżetowe  2017/10/20 12:44:02  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
135  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2017/10/20 12:39:57  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
136  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2017/10/20 10:37:44  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
137  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz zjawisku przemocy w rodzinie  2017/10/19 14:03:39  Radosław Falkiewicz-Szult  nowa pozycja 
138  Honorowi Dawcy Krwi  2017/10/18 15:51:32  Wioletta Perzyńska  aktuaklizacja 
139  Zapobieganie HIV / AIDS  2017/10/18 15:47:23  Wioletta Perzyńska  Aktualizacja informacji 
140  Filia UM na Prawobrzeżu  2017/10/17 13:07:45  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
141  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VII kadencji  2017/10/17 09:54:24  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
142  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku  2017/10/16 14:53:42  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
143  Kanały technologiczne  2017/10/16 12:09:57  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
144  Sprawozdania  2017/10/10 08:47:54  Alicja Dąbrowska  Aktualizacja informacji 
145  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2017/10/09 11:47:12  Iwona Dubiel  Sprawozdanie SRDPP z kadencji 2013-2015 
146  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/10/09 10:22:58  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
147  Oświadczenia majątkowe - gimnazja  2017/09/28 14:26:12  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
148  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Specjalnych  2017/09/28 14:12:11  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
149  Kontrola stowarzyszeń  2017/09/28 09:12:48  Marta Kaszubowska  Dodano nowy załącznik 
150  Sekretariaty  2017/09/26 10:40:38  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
151  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2017/09/20 12:33:23  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
152  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2017/09/20 12:20:32  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
153  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2017/09/20 12:07:20  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
154  Stowarzyszenia, fundacje i związki twórcze  2017/09/20 07:44:44  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
155  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/09/19 10:17:16  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
156  Rejestr działalności regulowanej  2017/09/15 11:18:27  Lesław Rodak  nowy wpis 
157  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2017/09/14 13:24:27  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
158  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2017/09/13 14:22:50  Marta Wikieł  wykasowanie grafiki 
159  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2017/09/13 12:54:16  Lesław Rodak  dodanie informacji 
160  Pion Architekta Miasta  2017/09/13 11:21:07  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
161  Miejskie Żłobki  2017/09/12 12:20:50  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie danych 
162  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2017/09/11 12:12:22  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
163  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2017/09/06 12:46:10  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
164  Ogłoszenia urzędowe  2017/09/06 11:41:53  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
165  Prawo Ochrony Środowiska  2017/09/05 14:21:49  Dorota Młynarczyk  aktualizacja danych 
166  Miejskie Zespoły Szkół  2017/09/05 10:42:01  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
167  Szkoły podstawowe  2017/09/05 10:36:22  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
168  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2017/09/05 10:11:00  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
169  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2017/08/31 13:07:50  Barbara Szczepaniak  aktualizacja danych 
170  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2017/08/29 12:51:50  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
171  Akty prawne  2017/08/25 14:39:42  Dariusz Adamowski  aktualizacja danych 
172  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2017/08/16 13:50:05  Magdalena Gruber  nowa pozycja 
173  Kontakt  2017/08/03 10:46:29  Beata Trzos  aktualizacja danych 
174  Stypendia Socjalne  2017/08/03 10:04:41  Beata Trzos  aktualizacja danych 
175  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2017/08/03 09:49:35  Beata Trzos  aktualizacja 
176  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2017/08/01 12:03:31  Maciej Jasiński  aktualizacja 
177  Publikacje dotyczące Szczecina  2017/07/28 10:18:07  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie danych 
178  Zasady umieszczania reklam w mieście  2017/07/28 10:10:53  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
179  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2017/07/24 15:26:25  Anna Wojnicz  Nowy wynik postępowania konkursowego 
180  Kierownicy Oświaty  2017/07/17 14:44:12  Anna Tarnawska  indeks podrozdziałów 
181  Inwestycje realizowane  2017/07/14 15:04:52  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
182  Komunikacja rowerowa w Szczecinie  2017/07/12 12:25:16  Loga Tomasz  aktualizacja danych 
183  Sprawozdania Finansowe 2016  2017/07/10 11:59:50  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
184  Sprzedaż Majątku Ruchomego  2017/07/07 14:38:53  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
185  Przedszkola  2017/07/07 14:13:46  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
186  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Ogólnokształcących  2017/07/05 13:14:06  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
187  Szczecin bez azbestu  2017/07/05 10:53:33  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
188  Zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny  2017/07/03 13:37:46  Dariusz Januszek  uzupełnienie 
189  Plany i raporty  2017/06/28 13:01:58  Tomasz Czerniawski  poprawka błedu 
190  Memoranda Finansowe Miasta Szczecin  2017/06/28 12:57:44  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
191  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2017/06/28 10:19:15  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
192  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2017/06/27 13:51:18  Anna Wojnicz  Nowe ogłoszenie 
193  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2017/06/27 12:38:40  Marzena Kaźmierska  Dodano nowy załącznik 
194  Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów  2017/06/22 11:32:45  Lesław Rodak  nowa pozycja 
195  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2017/06/19 09:25:39  Lesław Rodak  Dodano nowy załącznik 
196  Akty Prawne  2017/06/12 13:50:25  Iwona Dubiel  Nowe Zarządzenie 
197  Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych  2017/06/12 13:32:51  Monika Tomiak  przeniesienie informacji 
198  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2017/06/07 10:04:16  Tomasz Czerniawski  poprawa edycyjna 
199  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2017/06/06 13:34:54  Honorata Prałat  techn. 
200  Ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin  2017/06/05 10:17:55  Łukasz Dajer  Aktualizacja danych. 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin