Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77990269

Aktualna strona: 465096

Wydrukowano: 3242

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2019/12/06 15:06:21  Beata Głowacka  usunięcie drzew 
dokumenty typu A - Wnioski  2019/12/06 15:03:09  Beata Głowacka  usunięcie drzew 
Działanie 8.3  2019/12/06 14:54:39  Marek Ciszewski  Aktualizacja Harmonogramu kursów dla nauczycieli 
Interpelacje i zapytania radnych  2019/12/06 14:52:45  Ewa Peryt  nowa pozycja 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2019/12/06 14:50:46  Adrianna Dąbrowska  nabór - Kierownik administracyjno-gospodarczy 
Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/12/06 14:41:57  Marta Braun  nowa pozycja 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2019/12/06 14:31:52  Klaudia Brudło  Nowa pozycja 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2019/12/06 14:04:05  Halina Rogaś  edycja danych 
Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2019/12/06 13:52:18  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
10  Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/12/06 13:46:10  Grzegorz Jamrozik  Dodano nowy załącznik 
11  Linki do stron NGO  2019/12/06 13:36:05  Anna Stępień  dodanie linka 
12  Mała dotacja do 10 tys. zł  2019/12/06 13:27:58  Ilona Krupecka  Mała Dotacja 
13  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2019/12/06 13:10:56  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
14  Rada Miasta Szczecin  2019/12/06 11:49:27  Marta Klimek  dodanie linku do progamu najbliższej sesji RM 
15  Ogłoszenia konkursów ofert  2019/12/06 11:17:12  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
16  Złożone wnioski  2019/12/06 10:17:08  Izabela Gozdalik  Wniosek 
17  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2019/12/06 10:15:47  Anna Stępień  wprowadzenie informacji 
18  Usługi społeczne  2019/12/06 09:11:42  Jakub Gołębiowski  Dodano nowy załącznik 
19  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2019/12/06 08:25:53  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
20  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2019/12/06 08:04:39  Aneta Cielas  publikacja wykazu 
21  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2019/12/06 05:58:24  Andrzej Kokotowski  publikacje stan na 28.11.2019 
22  Informacje o wyniku naboru  2019/12/05 15:22:56  Adrianna Dąbrowska  wynik - Księgowy  
23  Inwestycje celu publicznego  2019/12/05 15:03:10  Honorata Haryza  Informacja - o wszczęciu postepowania 
24  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/12/05 13:35:12  Tomasz Czerniawski  dodanie linka 
25  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2019/12/05 12:34:18  Barbara Sowała  zmiana nazwiska organu prowadzącego  
26  Modyfikacja SIWZ  2019/12/05 12:33:29  Justyna Malanda – Wściseł  nowa modyfikacja 
27  Wykazy nieruchomości UM  2019/12/05 11:51:23  Marzena Karpik  nowy wykaz 
28  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2019/12/05 11:20:14  Dariusz Wytrykus  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
29  Niepubliczne przedszkola  2019/12/05 10:21:47  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
30  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2019/12/05 10:19:24  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
31  Informacje o wyniku naboru  2019/12/05 09:35:24  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
32  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/12/05 05:58:29  Andrzej Kokotowski  Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek  
33  Obwodowe komisje wyborcze  2019/12/04 11:34:04  Marta Wikieł  nowa pozycja 
34  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2019/12/04 10:48:33  Piotr Spunda  nowy wpis 
35  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/12/04 10:24:00  Marta Klimek  poprawka 
36  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2019/12/04 08:55:44  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
37  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2019/12/04 05:56:53  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 1.11.2019  
38  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2019/12/04 05:56:38  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 1.11.2019  
39  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2019/12/04 05:55:24  Andrzej Kokotowski  akt. wyk. wszcz. sesja 26.11.19 
40  Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Szczecin  2019/12/03 13:41:33  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
41  Sprawozdania Finansowe Gminy Miasto Szczecin  2019/12/03 13:39:39  Tomasz Czerniawski  dodanie odnośników 
42  Uchwały Rady Miasta  2019/12/03 13:08:15  Sławomir Klimek  dodanie treści uchwały 
43  Wyjaśnienia treści SIWZ  2019/12/03 12:48:38  Jakub Gołębiowski  odpowiedź na pytanie 
44  Inwestycje realizowane  2019/12/03 12:24:49  Tomasz Czerniawski  umieszczenie materiału wideo 
45  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/12/03 11:32:35  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
46  Sprawozdania budżetowe  2019/12/03 11:09:22  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
47  Zgłoszone zgromadzenia  2019/12/03 09:34:14  Katarzyna Bukowska  Nowe zawiadomienie - tryb zwykły 
48  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2019/12/02 12:31:50  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
49  Ogłoszenia urzędowe  2019/12/02 12:27:08  Tomasz Czerniawski  poprawka nadpisanego materiału 
50  Publiczne szkoły i placówki oświatowe  2019/12/02 12:03:40  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja 
51  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2019/12/02 12:03:18  Tomasz Czerniawski  uporządkowanie nazewnictwa 
52  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/12/02 11:59:07  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
53  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2019/12/02 11:17:29  Maria Bieńkowska  obwieszczenie wydanej decyzji 
54  Podstawa prawna  2019/12/02 11:16:04  Jakub Baranowski  Dodano nowy załącznik 
55  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2019/12/02 11:01:09  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
56  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/12/02 10:34:49  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
57  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2019/12/02 08:23:41  Aleksandra Głowacka  aktualizacja informacji nt. organów Spółki 
58  Ogłoszenia  2019/12/02 08:22:24  Alicja Narożna  dodanie ogłoszenia o otwartym naborze partnera 
59  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2019/11/29 15:29:46  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
60  Wyniki konkursów ofert  2019/11/29 15:06:24  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
61  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/11/29 15:05:49  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
62  Senior+  2019/11/29 13:44:53  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
63  Edukacja ekologiczna  2019/11/29 13:40:06  Tomasz Czerniawski  dodanie hiperłączy 
64  Ogłoszenia zewnętrzne  2019/11/29 12:11:53  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
65  Miejskie Żłobki  2019/11/28 14:39:51  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
66  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2019/11/28 11:41:33  Miriam Lam  nowa pozycja 
67  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/11/28 10:18:18  Dorota Młynarczyk  obieszczenie dla społeczeństwa 
68  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2019/11/28 09:12:36  Jaromira Konopka-Bomba  ogłoszenie 
69  nowe inwestycje  2019/11/28 09:00:44  Agnieszka Śpiewak-Nowicka  informacja o wydanej decyzji 
70  Postępowania do 30 000 euro  2019/11/27 13:02:39  Monika Szarszewska  wyniki zapytania 
71  Niepubliczne szkoły podstawowe  2019/11/27 12:49:26  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
72  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2019/11/27 11:48:41  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
73  Akty prawne uchwalone  2019/11/27 11:33:34  Joanna Gabinowska  wprowadzenie informacji 
74  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/11/27 10:17:26  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu miejskich jednostek organizacyjnych 
75  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/11/27 08:43:23  Katarzyna Sieradzan  publikacja ogłoszenia o przetargu 
76  Przedszkola publiczne  2019/11/26 15:22:49  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
77  Urząd Miasta Szczecin  2019/11/26 15:18:43  Andrzej Żbikowski  aktualizacja treści 
78  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2019/11/26 08:38:09  Alicja Zawadzka  decyzja o warunkach zabudowy - obwieszczenie 
79  Publiczne szkoły podstawowe  2019/11/22 15:27:22  Piotr Spunda  aktualizacja 
80  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/11/22 15:06:36  Grzegorz Jamrozik  Dodano nowy załącznik 
81  Rejestr petycji  2019/11/22 12:57:03  Anna Mikołajczyk-Błoniarz  publikacja petycji 
82  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/11/22 10:21:33  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
83  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2019/11/22 10:12:45  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
84  Otrzymane interpretacje indywidualne w zakresie VAT  2019/11/22 09:23:35  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
85  Projekt Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/11/22 08:14:56  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
86  Technika  2019/11/21 14:07:25  Piotr Spunda  nowy wpis 
87  Licea Ogólnokształcące  2019/11/21 13:12:07  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
88  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/11/21 10:16:48  Barbara Sowała  zmiana danych  
89  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/11/20 10:40:42  Karolina Szymańska  aktualizacja 
90  Opinie - Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/11/19 15:34:48  Karolina Szymańska  dodanie opinii 
91  Dotacje  2019/11/19 13:34:56  Joanna Gabinowska  Aktualizacja linków 
92  Szczegółowe zadania Biuro Dialogu Obywatelskiego  2019/11/19 13:16:36  Joanna Gabinowska  Aktualizacja informacji 
93  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2019/11/19 09:10:32  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
94  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/11/18 14:05:41  Renata Arent  Dodano nowy załącznik 
95  Regulamin Organizacyjny  2019/11/15 13:00:18  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
96  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/11/15 12:12:09  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
97  Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/11/15 12:02:11  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
98  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020  2019/11/15 11:22:58  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
99  Budżet Miasta  2019/11/15 11:11:15  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
100  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/11/15 09:50:31  Karolina Szymańska  aktualizacja 
101  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2019/11/15 09:14:42  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odwołań 
102  Sprawozdania  2019/11/14 11:39:11  Wioletta Engel-Araźna  Aktualizacja informacji 
103  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2019/11/13 13:28:22  Magdalena Kasprzak-Dżyberti  Dodano nowy załącznik 
104  Szczecin bez azbestu  2019/11/13 11:32:12  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
105  Regulamin  2019/11/12 09:31:54  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
106  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/11/06 09:14:44  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
107  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - prawo  2019/11/06 08:39:36  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku do Dziennika Ustaw 
108  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2019/11/05 11:43:01  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
109  Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe  2019/11/05 10:20:08  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja linków 
110  Indywidualne interpretacje podatkowe  2019/11/04 15:19:43  Marcin Śniady  nowa pozycja 
111  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2019/11/04 10:47:23  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
112  VAT-Centralizacja  2019/10/31 13:57:18  Piotr Janicki  aktualizacja 
113  Miesięczne stawki dotacji  2019/10/31 10:05:39  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
114  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2019/10/31 09:56:48  Dariusz Adamowski  aktualizacja 
115  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2019/10/31 08:25:08  Joanna Gabinowska  Nowa informacja 
116  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2019/10/31 06:00:38  Andrzej Kokotowski  usun. c p r 
117  Ewidencja zezwoleń  2019/10/30 13:13:04  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
118  Dodatkowe Informacje  2019/10/30 11:01:27  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
119  Tworzenie, aktualizacja, koordynowanie, monitorowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Szczecina  2019/10/29 13:38:24  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
120  Wybory Ławników  2019/10/25 12:48:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
121  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/10/25 10:16:50  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
122  Filia UM na Prawobrzeżu  2019/10/22 10:29:25  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
123  Wybory 2019 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2019/10/22 09:08:57  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
124  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/10/21 13:31:56  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
125  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2019/10/21 11:57:17  Agnieszka Laba  nowy wpis 
126  Gminna Ewidencja Zabytków  2019/10/18 10:17:10  Elwira Wolender  aktualizacja 
127  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2019/10/16 11:10:51  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
128  Wykaz służb, straży, inspekcji  2019/10/16 11:00:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
129  Rewitalizacja  2019/10/16 10:55:36  Karolina Szymańska  aktualizacja informacji 
130  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2019/10/16 10:49:12  Tomasz Czerniawski  Zmiana danych 
131  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2019/10/16 10:46:16  Tomasz Czerniawski  korekta danych 
132  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2019/10/16 10:11:36  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
133  Placówki oświatowe oraz szkoły i placówki artystyczne  2019/10/14 13:05:46  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
134  Wybory do Sejmu i Senatu  2019/10/13 06:15:13  Marta Wikieł  uzupełnienie treści 
135  Sekretariaty  2019/10/11 10:52:26  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
136  Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  2019/10/10 12:04:41  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
137  Komunikaty  2019/10/10 11:55:05  Marta Wikieł  nowa pozycja 
138  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/10/09 12:55:23  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
139  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2019/10/09 10:07:49  Jakub Baranowski  Dodano nowy załącznik 
140  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2019/10/08 11:49:29  Anna Tarnawska  aktualizacja 
141  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2019/10/07 14:08:09  Krzysztof Murawski  aktualizacja harmonogramu i linkow(środa i piatek pokój 4) 
142  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2019/10/01 10:25:13  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
143  Zrealizowane inicjatywy  2019/09/27 10:55:16  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
144  Niepubliczne szkoły zawodowe  2019/09/27 07:57:56  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
145  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/09/26 08:13:57  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
146  Prawo lokalne, dokumenty  2019/09/25 09:50:07  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie o link "Apele Rady Miasta" 
147  Apele Rady Miasta  2019/09/25 09:29:16  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
148  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Sejm i Senat 2019  2019/09/23 15:29:49  Marta Wikieł  nowa pozycja 
149  Obwodowe Komisje Wyborcze  2019/09/23 11:07:39  Marta Wikieł  nowa pozycja 
150  Wybory do RO Pomorzany 2019  2019/09/23 09:53:25  Marta Wikieł  nowa pozycja 
151  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2019/09/19 14:38:50  Maciej Jasiński  aktualizacja wykazu aptek 
152  Zmiana regulaminu prac komisji  2019/09/19 14:34:21  Sławomir Klimek  now pozycja 
153  Kontrola stowarzyszeń  2019/09/17 13:41:04  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
154  Projekt „Szczecin tworzyMy”  2019/09/16 15:23:38  Joanna Gabinowska  aktualność 
155  Zespół ds. Integracji Społecznej  2019/09/16 11:07:10  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
156  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2019/09/12 14:30:41  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
157  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2019/09/11 12:56:55  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
158  Formularze do pobrania  2019/09/10 12:13:30  Tomasz Czerniawski  poprawka tytułu linku 
159  Struktura organizacyjna  2019/09/06 08:59:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja regulaminu organizacyjnego 
160  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2019/09/03 13:27:53  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
161  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2019/09/02 07:50:08  Marzena Kaźmierska  aktuaklizacja 
162  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2019/08/30 15:32:29  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
163  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2019/08/30 13:03:33  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
164  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2019/08/30 12:00:59  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja danych 
165  Statut Miasta  2019/08/28 08:32:39  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
166  Akty prawne  2019/08/27 15:18:14  Dariusz Adamowski  aktualizacja danych 
167  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2019/08/26 15:22:40  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
168  Nabór na stanowiska  2019/08/26 10:57:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja pierwszego linku 
169  Instrukcja windykacyjna w zakresie opłat przedszkolnych  2019/08/23 12:46:43  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
170  Stypendia Socjalne  2019/08/20 11:37:02  Beata Trzos  aktualizacja danych 
171  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2019/08/16 14:07:21  Marek Ciszewski  aktualizacja 
172  Wybory 2019  2019/08/14 14:18:27  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
173  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2019/08/14 11:54:34  Marta Wikieł  aktualizacja 
174  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2019/08/14 11:37:49  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku do Dz.U. 2019.1429 
175  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2019/08/14 11:20:14  Anna Lisica  aktualizacja danych 
176  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2019/08/12 13:23:25  Krzysztof Gach  aktualizacja pliku pdf 
177  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2019/08/12 11:41:57  Miriam Lam  aktualizacja 
178  Wzory dokumentów  2019/08/08 14:19:26  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
179  Program "Dom Dużej Rodziny"  2019/08/07 14:33:02  Alicja Narożna  dodanie informacji - nabór wniosków 2019 r. 
180  Wykaz placówek wsparcia dziennego  2019/08/06 14:56:17  Edyta Stosik  nowa pozycja 
181  Wsparcie rodziny z problemem przemocy i uzależnieniami  2019/08/06 14:01:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
182  Zezwolenia na handel alkoholem  2019/08/06 10:55:46  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
183  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2019/08/06 10:53:25  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
184  Przeprowadzone kontrole  2019/08/02 11:05:24  Piotr Samborski  dodanie odniesienia 
185  Kto może złożyć wniosek?  2019/08/02 11:03:33  Alicja Gawrońska  modyfikacja informacji 
186  Projekt pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2019/07/31 14:50:53  Edyta Stosik  nowa pozycja 
187  Wspieranie rodziny w kryzysie  2019/07/31 08:53:35  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
188  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2019/07/31 08:44:09  Tomasz Czerniawski  poprawka zmienionego adresu linku 
189  Organizacje i instytucje  2019/07/30 14:58:11  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
190  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2019/07/23 15:04:14  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
191  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2019/07/23 14:06:32  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
192  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2019/07/23 13:45:53  Anna Tarnawska  uzupełnienie aktów 
193  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2019/07/23 10:38:02  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
194  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2019/07/22 10:18:13  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla spoleczeństwa 
195  Szkoła dla rodziców  2019/07/19 13:41:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
196  Pedagog rodzinny  2019/07/18 15:09:51  Edyta Stosik  nowa pozycja 
197  Placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez NGO  2019/07/18 10:38:21  Edyta Stosik  now pozycja 
198  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2019/07/11 07:35:52  Radosław Falkiewicz-Szult  wyniki konkursu 
199  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2019/07/10 07:36:24  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
200  Wybory do Rad Osiedli  2019/07/09 13:45:15  Marta Wikieł  nowa pozycja 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin