Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 52200211

Aktualna strona: 415191

Wydrukowano: 3215

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2017/09/22 16:55:35  Tomasz Sych  informacja o naborze 
Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2017 roku  2017/09/22 14:44:08  Karolina Chodyniecka  Dodano nowy załącznik 
Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018  2017/09/22 13:57:51  Ewa Peryt  nowa pozycja 
Niepubliczne szkoły zawodowe  2017/09/22 13:38:59  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
Niepubliczne licea ogólnokształcące  2017/09/22 13:36:04  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
Niepubliczne gimnazja  2017/09/22 13:32:56  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
Modyfikacja SIWZ  2017/09/22 13:22:15  Magdalena Andruszkiewicz  zmiana siwz nr 2 
Konkursy  2017/09/22 13:18:46  Magdalena Andruszkiewicz  publikacja odpowiedzi na pytania 
Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2017/09/22 12:28:40  Wioletta Perzyńska  Konkurs ofert 
10  Aktualności i bieżące informacje  2017/09/22 12:28:20  Agnieszka Laba  nowy wpis 
11  Miesięczne stawki dotacji  2017/09/22 12:22:11  Beata Kostańska  poprawka błędów w html 
12  Aktualności Biura Organizacji Pozarządowych  2017/09/22 11:55:35  Anna Stępień  wprowadzenie informacji 
13  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2017/09/22 11:37:33  Andrzej Kokotowski  usun. ogł przyst. Stare - Dąbie 
14  Miejska Rada Seniorów w Szczecinie  2017/09/22 10:57:21  Tomasz Czerniawski  edycja treści 
15  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2017/09/22 10:54:07  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
16  Narady prezydenckie w 2017 roku  2017/09/22 10:52:50  Iwona Łabaziewicz  nowa pozycja 
17  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2017/09/22 09:15:36  Lidia Łajkun  ogłoszenie na wolne stanowisko 
18  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2017/09/22 06:08:54  Andrzej Kokotowski  aktual. bazy uchwalonych - stan na 12.09.2017t 
19  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2017/09/21 15:10:08  Beata Szulik  aktualizacja danych 
20  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2017/09/21 14:34:29  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
21  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2017/09/21 12:20:06  Agnieszka Kosmala  Nowa pozycja 
22  Inwestycje celu publicznego  2017/09/21 12:16:31  Monika Wyrwicz  Informacja o wydaniu decyzji Nr 39/17 
23  Urząd Miasta Szczecin  2017/09/21 11:57:42  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
24  Informacje o wyniku naboru  2017/09/21 11:31:16  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
25  Mała dotacja do 10 tys. zł  2017/09/21 10:28:27  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
26  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2017/09/21 09:52:17  Marzena Kaźmierska  dodanie informacji 
27  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2017/09/21 09:05:15  Krystyna Kudelska  nowa pozycja 
28  Postępowania do 30 000 euro  2017/09/20 15:58:31  Anna Bednarz  ogłoszenie wyników 
29  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2017/09/20 13:52:52  Madlena Gruszka  informacja z otwarcia ofert 
30  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2017/09/20 12:33:23  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
31  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2017/09/20 12:20:32  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
32  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2017/09/20 12:07:20  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
33  Informacje o wyniku naboru  2017/09/20 09:22:42  Adrianna Dąbrowska  wynik - księgowa  
34  Niepubliczne przedszkola  2017/09/20 09:21:50  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
35  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2017/09/20 09:15:19  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
36  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2017/09/20 09:05:47  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
37  Stowarzyszenia, fundacje i związki twórcze  2017/09/20 07:44:44  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
38  Honorowi Dawcy Krwi  2017/09/19 12:26:59  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja 
39  nowe inwestycje  2017/09/19 12:06:08  Grzegorz Baradziej  nowy wniosek 
40  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2017/09/19 10:35:39  Mariusz Wasilewski  zmiana WPRS 9.2018 
41  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/09/19 10:17:16  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
42  Ogłoszenia konkursów ofert  2017/09/19 07:47:58  Małgorzata Borzuchowska  Rozstrzygnięcie OKO 
43  Uchwały Rady Miasta  2017/09/18 11:40:12  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
44  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2017/09/18 09:07:29  Aneta Cielas  publikacja wykazu 
45  Ewidencja zezwoleń  2017/09/15 14:25:35  Lesław Rodak  nowa pozycja 
46  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 po zmianach  2017/09/15 12:41:38  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
47  Rejestr działalności regulowanej  2017/09/15 11:18:27  Lesław Rodak  nowy wpis 
48  Rejestr petycji  2017/09/15 09:58:39  Anna Mikołajczyk-Błoniarz  publikacja petycji 
49  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2017/09/14 13:24:27  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
50  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2017/09/13 14:22:50  Marta Wikieł  wykasowanie grafiki 
51  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2017/09/13 12:54:16  Lesław Rodak  dodanie informacji 
52  Pion Architekta Miasta  2017/09/13 11:21:07  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
53  Wyjaśnienia treści SIWZ  2017/09/13 09:20:42  Mirella Wołłejszo  nowe pytanie i odpowiedź 
54  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2017/09/13 07:58:08  Alicja Dąbrowska  Dodano nowy załącznik 
55  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/09/12 12:43:55  Anna Tarnawska  zmiana danych: nazwa podmiotu, NIP, REGON 
56  Miejskie Żłobki  2017/09/12 12:20:50  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie danych 
57  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2017/09/11 14:41:44  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla społeczeństwa 
58  Program ochrony środowiska  2017/09/11 13:59:03  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
59  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2017/09/11 12:26:02  Aneta Cielas  ogłoszenie o przetargu 
60  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2017/09/11 12:12:22  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
61  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2017/09/11 09:37:18  Łukasz Dajer  Dodanie danych nowej spółki 
62  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2017/09/07 17:48:29  Daria Radzimska  nowa pozycja 
63  Kontrola realizacji zadań publicznych  2017/09/07 13:51:34  Katarzyna Szlachta  Dodano nowy załącznik 
64  Pozwolenia wodno-prawne  2017/09/07 11:50:08  Halina Bednarek  Informacja - o wszczęciu postępowania 
65  Linki do stron NGO  2017/09/06 13:26:52  Katarzyna Bukowska  wpisanie organizacji 
66  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2017/09/06 12:46:10  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
67  Niepubliczne szkoły podstawowe  2017/09/06 12:44:52  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
68  Ogłoszenia urzędowe  2017/09/06 11:41:53  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
69  Obwieszczenia dla stron postępowania  2017/09/05 14:37:04  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
70  Prawo Ochrony Środowiska  2017/09/05 14:21:49  Dorota Młynarczyk  aktualizacja danych 
71  Rada Miasta Szczecin  2017/09/05 14:01:13  Marta Klimek  aktuaklizacja zerwanych linków 
72  Filia UM na Prawobrzeżu  2017/09/05 13:45:56  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
73  Miejskie Zespoły Szkół  2017/09/05 10:42:01  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
74  Szkoły podstawowe  2017/09/05 10:36:22  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
75  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2017/09/05 10:11:00  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
76  Wykaz dziennych opiekunów świadczących usługi opieki  2017/09/05 09:02:29  Dorota Lokś  wpis Pani Pauliny Zajko do wykazu dziennych opiekunów 
77  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2017/09/05 06:09:52  Andrzej Kokotowski  t t 
78  Kontrola stowarzyszeń  2017/09/04 13:14:18  Marta Kaszubowska  kontrola stowarzyszeń 
79  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2017/09/04 08:28:37  Anna Tarnawska  aktualizacja odwołań 
80  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2017/09/01 15:06:10  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
81  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2017/08/31 13:07:50  Barbara Szczepaniak  aktualizacja danych 
82  Ogłoszenia Rad Nadzorczych o postępowaniach kwalifikacyjnych na członków zarządu spółki  2017/08/31 12:08:49  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
83  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2017/08/31 09:29:49  Karolina Piekarska  aktualizacja 
84  Wykonanie Budżetu Miasta 2017  2017/08/31 09:14:57  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
85  Wykazy nieruchomości UM  2017/08/30 10:50:38  Anna Tarnawska  nowy wykaz - publikacja 
86  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2017/08/29 13:12:21  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
87  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2017/08/29 12:51:50  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
88  Akty prawne  2017/08/25 14:39:42  Dariusz Adamowski  aktualizacja danych 
89  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2017/08/24 13:30:45  Marcin Śniady  nowa pozycja 
90  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2017/08/23 12:20:26  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
91  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2017/08/22 09:22:53  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
92  Kanały technologiczne  2017/08/21 12:25:02  Monika Tomiak  Dodano nowy załącznik 
93  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2017/08/16 13:50:05  Magdalena Gruber  nowa pozycja 
94  Budżet Miasta 2017 po zmianach  2017/08/16 10:52:26  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
95  Gminna Ewidencja Zabytków  2017/08/10 13:14:09  Elwira Wolender  aktualizacja 
96  Dodatkowe Informacje  2017/08/10 13:10:46  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
97  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2017/08/10 12:53:41  Anna Kosińska  Dodano nowy załącznik 
98  Kontakt  2017/08/03 10:46:29  Beata Trzos  aktualizacja danych 
99  Stypendia Socjalne  2017/08/03 10:04:41  Beata Trzos  aktualizacja danych 
100  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2017/08/03 09:49:35  Beata Trzos  aktualizacja 
101  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2017/08/01 12:03:31  Maciej Jasiński  aktualizacja 
102  Publikacje dotyczące Szczecina  2017/07/28 10:18:07  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie danych 
103  Zasady umieszczania reklam w mieście  2017/07/28 10:10:53  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
104  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2017/07/27 15:23:46  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
105  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2017/07/24 15:26:25  Anna Wojnicz  Nowy wynik postępowania konkursowego 
106  Regulamin Organizacyjny  2017/07/24 13:10:46  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
107  Sprawozdania budżetowe  2017/07/21 15:08:33  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
108  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/07/21 08:24:48  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
109  Indywidualne interpretacje podatkowe  2017/07/19 13:40:35  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
110  Kierownicy Oświaty  2017/07/17 14:44:12  Anna Tarnawska  indeks podrozdziałów 
111  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2017/07/17 08:48:26  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
112  Inwestycje realizowane  2017/07/14 15:04:52  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
113  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2017/07/14 13:49:01  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
114  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2017/07/13 10:21:40  Dariusz Adamowski  aktualizacja linku 
115  Projekty – infrastruktura rowerowa  2017/07/12 14:03:16  Loga Tomasz  Nowa pozycja 
116  Komunikacja rowerowa w Szczecinie  2017/07/12 12:25:16  Loga Tomasz  aktualizacja danych 
117  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/07/12 09:59:48  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
118  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2017/07/10 13:55:15  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
119  Oświadczenia majątkowe - Placówki oświatowo-wychowawcze  2017/07/10 13:49:38  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
120  Sprawozdania Finansowe 2016  2017/07/10 11:59:50  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
121  Sprzedaż Majątku Ruchomego  2017/07/07 14:38:53  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
122  Przedszkola  2017/07/07 14:13:46  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
123  Zespół Funduszy Pomocowych  2017/07/07 09:35:17  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
124  Usługi społeczne  2017/07/06 09:28:47  Paulina Robaczyńska  Nowa pozycja 
125  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Zawodowych  2017/07/05 13:23:38  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
126  Zespoły Szkół  2017/07/05 13:18:01  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
127  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Ogólnokształcących  2017/07/05 13:14:06  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
128  Oświadczenia majątkowe - Licea Ogólnokształcące  2017/07/05 11:25:11  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
129  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Specjalnych  2017/07/05 11:20:32  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
130  Szczecin bez azbestu  2017/07/05 10:53:33  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
131  Struktura organizacyjna  2017/07/04 10:10:35  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
132  Zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny  2017/07/03 13:37:46  Dariusz Januszek  uzupełnienie 
133  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2017/07/03 10:39:42  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
134  Budżet Miasta Szczecin 2018  2017/06/30 14:18:55  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
135  Oświadczenia majątkowe - gimnazja  2017/06/30 13:14:50  Tomasz Czerniawski  dodanie oświadczenia majątkowego 
136  Osoby wydające decyzje administracyjne  2017/06/28 15:06:54  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
137  Plany i raporty  2017/06/28 13:01:58  Tomasz Czerniawski  poprawka błedu 
138  Memoranda Finansowe Miasta Szczecin  2017/06/28 12:57:44  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
139  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2017/06/28 10:19:15  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
140  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2017/06/27 14:18:57  Marcin Kasprzak  dodanie "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej na 2017 rok" 
141  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2017/06/27 13:51:18  Anna Wojnicz  Nowe ogłoszenie 
142  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2017/06/27 12:38:40  Marzena Kaźmierska  Dodano nowy załącznik 
143  Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów  2017/06/22 11:32:45  Lesław Rodak  nowa pozycja 
144  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2017/06/19 09:25:39  Lesław Rodak  Dodano nowy załącznik 
145  Akty Prawne  2017/06/12 13:50:25  Iwona Dubiel  Nowe Zarządzenie 
146  Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych  2017/06/12 13:32:51  Monika Tomiak  przeniesienie informacji 
147  Akty prawne uchwalone  2017/06/12 10:52:08  Alicja Dąbrowska  nowelizacja ustawy 
148  Rewitalizacja  2017/06/07 11:00:29  Anna Bednarz  aktualizacja 
149  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2017/06/07 10:04:16  Tomasz Czerniawski  poprawa edycyjna 
150  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2017/06/06 13:34:54  Honorata Prałat  techn. 
151  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2017/06/06 06:14:43  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 2.06.2017 
152  Sekretariaty  2017/06/05 12:55:58  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
153  Ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin  2017/06/05 10:17:55  Łukasz Dajer  Aktualizacja danych. 
154  Obwieszczenia Prezydenta Miasta  2017/05/31 15:19:22  Maja Podsiadło  dodanie obwieszczenia dla społeczeństwa 
155  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2017/05/31 13:05:05  Ewa Kurjata  nowa pozycja 
156  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2017/05/31 10:10:19  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
157  Zgłoszone zgromadzenia  2017/05/31 09:35:27  Konrad Batogowski  Nowe zgloszenie 
158  Zapytania ofertowe  2017/05/30 09:10:20  Marek Ciszewski  Zamieszczenie zapytania ofertowego 
159  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2017/05/29 13:34:35  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
160  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  2017/05/26 14:35:33  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
161  Ulgi i umorzenia podatkowe  2017/05/25 11:16:39  Marcin Śniady  nowa poyzcja 
162  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2017/05/24 15:03:25  Marcin Śniady  nowa pozycja 
163  Sprawozdania  2017/05/24 14:53:43  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
164  Prezydent i Zastępcy  2017/05/24 14:29:19  Iwona Krynicka  komunikat 
165  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2016 roku  2017/05/24 10:17:02  Wieczerzak Michalina  Dodano nowy załącznik 
166  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2017/05/24 06:08:43  Andrzej Kokotowski  tech 
167  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2017/05/23 14:51:54  Małgorzata Wójcik  aktualizacja danych 
168  Ogłoszenia studium  2017/05/23 12:26:43  Robert Zdanowski  dod. ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany Studium 
169  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  2017/05/23 12:26:09  Robert Zdanowski  link do aktualnego studium 
170  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2017/05/23 10:39:56  Piotr Spunda  aktualizacja 22.05.2017 
171  Odwołanie SIWZ  2017/05/22 12:21:52  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
172  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2017/05/22 11:24:03  Małgorzata Górska  Dodano nowy załącznik 
173  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2017/05/19 10:11:50  Rafał Miszczuk  zmiana składu Prezydium 
174  Dyżury Radnych Rady Miasta  2017/05/19 10:02:21  Rafał Miszczuk  poprawka 
175  Sprawozdania  2017/05/09 12:17:39  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
176  Wykaz związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych, których członkiem jest Gmina Miasto Szczecin  2017/05/08 13:45:10  Anna Tarnawska  uaktualnienie zestawienia 
177  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VII kadencji  2017/05/05 15:03:36  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
178  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2017/05/05 10:50:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
179  Budżet Miasta Szczecin 2017  2017/05/05 10:29:17  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
180  Budżet Miasta  2017/05/05 09:25:31  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
181  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VI kadencji  2017/05/04 13:27:52  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
182  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/04/28 13:53:37  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
183  Ogłoszenia zewnętrzne  2017/04/25 11:35:54  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
184  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku  2017/04/21 11:27:46  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
185  Ewidencja Działalności Gospodarczej  2017/04/20 14:22:21  Katarzyna Krzysztofik  aktualizacja treści 
186  Podatki Lokalne Miasta Szczecin  2017/04/20 14:18:27  Tomasz Czerniawski  korekta  
187  Przedsiębiorczość  2017/04/20 13:54:09  Katarzyna Krzysztofik  aktualizacja 
188  Targowiska i handel na terenie Miasta Szczecin  2017/04/20 10:55:31  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
189  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2017/04/20 10:50:30  Tomasz Czerniawski  informacja o przyznanych stypendiach 
190  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2017/04/20 10:33:37  Norbert Wagner  zmiana zarządcy 
191  Zwierzęta  2017/04/19 10:01:42  Magdalena Kucharzyk  Dodano nowy załącznik 
192  Organizacje Pożytku Publicznego  2017/04/18 11:28:31  Tomasz Czerniawski  zmiana listy opp 
193  Honorowi Obywatele Miasta Szczecin  2017/04/10 12:07:59  Marta Klimek  nowa pozycja 
194  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2017/04/04 10:20:28  Ramona Czopko  informacja 
195  Mecenas Kultury Szczecina  2017/04/04 10:09:46  Ramona Czopko  informacja 
196  Wykonanie Budżetu Miasta 2016  2017/04/03 11:59:44  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
197  Krajowy transport drogowy  2017/04/03 11:44:59  Krystyna Sędzik  aktualizacja 
198  Ankieta weryfikacyjna  2017/03/30 13:42:37  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
199  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2017/03/29 13:44:48  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do 2016 
200  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2016  2017/03/29 13:43:59  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin