Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 60236583

Aktualna strona: 437582

Wydrukowano: 3220

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2018/04/25 16:21:39  Paweł Zarzycki  Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego  
Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2018/04/25 15:12:39  Katarzyna Bukowska  wprowadzenie informacji 
Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2018 roku  2018/04/25 15:06:52  Iwona Polaczek  Dodano nowy załącznik 
Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2018/04/25 14:54:50  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2018/04/25 14:40:05  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2018/04/25 14:22:27  Magdalena Gruber  edycja danych 
Modyfikacja SIWZ  2018/04/25 14:12:07  Paulina Robaczyńska  Dodano nowy załącznik 
Obwieszczenia dla społeczeństwa  2018/04/25 14:07:45  Dorota Młynarczyk  obiweszczenie dla spoleczeństwa 
Obwieszczenia dla stron postępowania  2018/04/25 14:06:52  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
10  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2018/04/25 13:34:02  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. opubl. stan na 25.04.2018 
11  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2018/04/25 13:09:47  Joanna Zaborska  Dodano nowy załącznik 
12  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2018/04/25 12:41:09  Andrzej Kokotowski  wykaz wszczętych aktual. stan: sesja 24.04.2018  
13  Inwestycje celu publicznego  2018/04/25 12:20:56  Dorota Skłodowska  inf. o wszczęciu postępowania 
14  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2018/04/25 11:32:07  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
15  Uchwały Rady Miasta  2018/04/25 10:39:38  Marta Klimek  dodanie treści uchwały 
16  Osoby wydające decyzje administracyjne  2018/04/25 10:35:17  Anna Tarnawska  nowa poz 
17  Ogłoszenia konkursów ofert  2018/04/25 09:54:48  Iwona Dubiel  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
18  Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018  2018/04/25 09:11:42  Ewa Peryt  nowa pozycja 
19  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2018/04/24 13:49:56  Dorota Lokś  wpis do wykazu dziennych opiekunów Pani Alicji Gil-Dziergas 
20  Miesięczne stawki dotacji  2018/04/24 13:23:04  Beata Kostańska  poprawka błędów w html 
21  Mała dotacja do 10 tys. zł  2018/04/24 13:02:27  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
22  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2018/04/24 11:37:11  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
23  Informacje dot. inwestycji  2018/04/24 11:15:16  Agata Kowalczyk  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
24  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2018/04/24 10:19:36  Małgorzata Górska  Dodano nowy załącznik 
25  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2018/04/24 10:02:03  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
26  Wyjaśnienia treści SIWZ  2018/04/24 09:58:04  Paulina Robaczyńska  nowe pyt. i odp.  
27  Informacje o wyniku naboru  2018/04/24 09:44:06  Ewa Klimer  informacja o wyniku naboru 
28  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2018/04/23 14:44:51  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
29  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2018/04/23 14:40:01  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
30  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2018/04/23 12:16:02  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
31  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2018/04/23 08:43:11  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
32  Rewitalizacja  2018/04/20 14:16:05  Anna Bednarz  info o LPR 
33  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2018/04/20 13:32:53  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
34  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2018/04/20 08:31:32  Dominika Polito  nowy wykaz 
35  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2018/04/19 12:48:41  Jarosław Oleksa  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
36  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2018/04/19 11:09:01  Katarzyna Sieradzan  publikacja ogłoszenia o przetargu 
37  Wydarzenia cykliczne  2018/04/19 09:30:44  Miriam Lam  nowa pozycja 
38  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2018/04/19 09:28:03  Dorota Skłodowska  podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji 
39  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2018/04/19 09:27:54  Miriam Lam  nowa pozycja 
40  Informacje o wyniku naboru  2018/04/18 13:57:49  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
41  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2018/04/18 13:36:45  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
42  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2018/04/18 13:31:27  Alicja Zawadzka  Dodano nowy załącznik 
43  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2018/04/18 11:32:58  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
44  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2018/04/18 05:58:08  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. obow. stan na 2018.04.11 
45  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2018/04/17 15:20:15  Małgorzata Angrot-Glińska  aktualizacja danych 
46  Rada Miasta Szczecin  2018/04/17 13:16:13  Edyta Sowińska  aktuaklizacja zerwanych linków 
47  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2018/04/17 12:54:16  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
48  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2018/04/17 09:06:34  Aleksandra Głowacka  aktualizacja informacji nt. organów Spółki 
49  Rejestr petycji  2018/04/17 09:02:10  Ewa Peryt  publikacja petycji 
50  Rejestr działalności regulowanej  2018/04/16 15:07:19  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
51  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2018/04/16 14:36:21  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
52  Niepubliczne szkoły zawodowe  2018/04/16 14:35:17  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
53  Narady prezydenckie w 2018 roku  2018/04/16 13:28:30  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
54  Opieka nad dziećmi do lat 3  2018/04/13 14:37:04  Tomasz Czerniawski  poprawa tytułu linku 
55  Gminna Ewidencja Zabytków  2018/04/13 14:27:03  Elwira Wolender  aktualizacja 
56  Dodatkowe Informacje  2018/04/13 14:24:45  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
57  Sprawozdania Finansowe 2017  2018/04/13 11:34:24  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
58  Sprawozdania Finansowe  2018/04/13 11:34:02  Anna Tarnawska  dodanie odnośników 
59  Indywidualne interpretacje podatkowe  2018/04/12 13:30:44  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
60  Mecenas Kultury Szczecina  2018/04/12 12:57:14  Ramona Czopko  informacja 
61  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2018/04/12 12:47:25  Ramona Czopko  informacja 
62  Estetyka Miasta Szczecin  2018/04/12 10:39:22  Anna Bednarz  aktualizacja 
63  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2018/04/11 12:56:36  Katarzyna Szlachta  nowa pozycja 
64  Pion Architekta Miasta  2018/04/11 12:55:52  Anna Bednarz  aktualizacja katalogu mebli miejskich oraz katalogu nawierzchni 
65  Ogłoszenia zewnętrzne  2018/04/11 12:16:22  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
66  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2018/04/11 08:10:40  Honorata Prałat  aktual wyk uchyl wszczetych - 27.03.2018 
67  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 po zmianach  2018/04/09 14:08:31  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
68  nowe inwestycje  2018/04/09 12:12:35  Małgorzata Leoniewska  nowy wniosek zrid 
69  Budżet Miasta 2018 po zmianach  2018/04/05 12:32:50  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
70  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2018/04/05 12:30:33  Małgorzata Zdunek  nowa pozycja 
71  Linki do stron NGO  2018/04/04 12:25:50  Katarzyna Bukowska  wpisanie organizacji 
72  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2018  2018/04/04 12:17:18  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
73  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2018/04/04 12:13:44  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
74  Regulamin Organizacyjny  2018/04/04 11:09:51  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
75  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2018/04/04 08:00:31  Marta Wikieł  aktualizacja 
76  Dyżury Radnych Rady Miasta  2018/04/03 15:13:47  Marta Klimek  poprawka 
77  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2018/04/03 12:05:24  Marta Klimek  zmiana składu Prezydium 
78  Wykonanie Budżetu Miasta 2017  2018/03/30 12:59:38  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
79  Wybory 2018  2018/03/30 08:02:20  Marta Wikieł  akrualizacja 
80  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2018/03/29 12:22:12  Magdalena Czajkowska  aktualizacja danych 
81  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2017  2018/03/29 09:23:18  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
82  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2018/03/29 09:21:31  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do 2017 
83  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2018/03/28 09:35:38  Marta Klimek  nowa pozycja 
84  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2018/03/28 09:23:43  Łukasz Wybraniec  Aktualizacja informacji 
85  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2018/03/28 09:16:57  Łukasz Wybraniec  aktualizacja 
86  Nagrody i wyróżnienia za rok 2017  2018/03/28 09:05:31  Anna Bednarz  wprowadzenie danych 
87  Zwierzęta  2018/03/27 11:57:43  Magdalena Kucharzyk  nowa pozycja 
88  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2018/03/27 10:39:50  Marcin Śniady  aktualizacja 
89  Komunikaty Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych  2018/03/27 10:35:42  Marcin Śniady  Aktualizacja informacji 
90  Wykazy nieruchomości UM  2018/03/26 15:04:07  Dariusz Adamowski  Nowy wykaz - publikacja 
91  Placówki oświatowe oraz szkoły i placówki artystyczne  2018/03/26 14:27:03  Piotr Spunda  aktualizacja 
92  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2018/03/23 14:15:41  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
93  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2018/03/23 14:07:42  Iwona Dubiel  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
94  Galeria Nagród i Wyróżnień Prezydenta Miasta  2018/03/23 10:33:20  Tomasz Czerniawski  link do rozdziału o 2017 
95  Poradnie psychologiczno - pedagogiczne  2018/03/22 14:13:02  Piotr Spunda  Uaktualnienie danych 
96  Współpraca Międzynarodowa Miasta Szczecin  2018/03/22 13:06:00  Tomasz Czerniawski  poprawa odwołania 
97  Zainicjowane projekty międzynarodowe Miasta Szczecin - archiwum  2018/03/22 13:04:29  Tomasz Czerniawski  przeniesienie informacji do rozdziału archiwalnego 
98  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/03/22 11:59:18  Miriam Lam  aktualizacja 
99  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/03/22 09:55:18  Miriam Lam  aktualizacja danych 
100  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2018/03/21 11:33:07  Magdalena Gruber  nowa pozycja 
101  Miejska Rada Seniorów w Szczecinie  2018/03/21 10:48:57  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
102  Szczecin bez azbestu  2018/03/21 09:09:48  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
103  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2018/03/20 05:58:44  Andrzej Kokotowski  wniosek i info o dniu wolnym - porp 
104  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2018/03/19 11:36:43  Anna Tarnawska  aktualizacja linku 
105  Kontrola realizacji zadań publicznych  2018/03/15 11:38:29  Katarzyna Szlachta  Dodano nowy załącznik 
106  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2018/03/14 13:01:38  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
107  Oświadczenia majątkowe - Licea Ogólnokształcące  2018/03/14 11:32:15  Anna Tarnawska  nowe oświadczenie majątkowe 
108  Filia UM na Prawobrzeżu  2018/03/14 09:57:03  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
109  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2018/03/13 12:54:33  Lesław Rodak  nowa pozycja 
110  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2018/03/13 12:48:48  Lesław Rodak  nowa pozycja 
111  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2018/03/13 10:38:41  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
112  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2018/03/12 08:41:35  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
113  Akty prawne uchwalone  2018/03/12 08:12:48  Alicja Dąbrowska  nowelizacja ustawy 
114  Komu przysługuje darmowa pomoc prawna  2018/03/08 13:33:46  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
115  Strategia Rozwoju Szczecina  2018/03/08 13:04:25  Joanna Weiss  dodanie: •Informacja z realizacji SRS 2025 i WPRS za 2014 i III kw. 2015 
116  Usługi społeczne  2018/03/07 11:43:15  Wioleta Sadowska  nowa pozycja 
117  Oświadczenia majątkowe  2018/03/06 14:42:55  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wzorów i podstawy prawnej 
118  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2018/03/06 14:30:20  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
119  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2018/03/05 11:04:08  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja linków 
120  Struktura organizacyjna  2018/03/05 09:48:15  Tomasz Czerniawski  aktualizacja grafiki 
121  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2018/02/26 17:06:00  Tomasz Czerniawski  zmiana adersu e-mail 
122  Niepubliczne przedszkola  2018/02/26 09:32:53  Kinga Grudzińska  aktualizacja 
123  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2016 roku  2018/02/23 13:42:38  Iwona Polaczek  Dodano nowy załącznik 
124  Zespoły szkół ogólnokształcących  2018/02/23 10:41:20  Piotr Spunda  aktualizacja 
125  Technika  2018/02/23 09:55:08  Piotr Spunda  nowy wpis 
126  Inwestycje realizowane  2018/02/23 09:08:56  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
127  Sprawozdania budżetowe  2018/02/23 08:53:49  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
128  Publiczne szkoły i placówki oświatowe  2018/02/22 10:43:09  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja 
129  Ankieta weryfikacyjna  2018/02/22 09:06:26  Katarzyna Bukowska  aktualizacja informacji o ankiecie 
130  Skarbnik Miasta  2018/02/21 13:02:31  Tomasz Czerniawski  aktualizacja notki biograficznej 
131  Szkoły podstawowe  2018/02/21 10:34:54  Piotr Spunda  aktualizacja 
132  Licea Ogólnokształcące Miasta Szczecin  2018/02/21 10:33:13  Piotr Spunda  aktualizacja 
133  Przedszkola  2018/02/21 09:53:39  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
134  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2018/02/19 10:59:13  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
135  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/02/16 13:45:44  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
136  Miasta partnerskie Miasta Szczecin  2018/02/16 12:19:24  Miriam Lam  nowa pozycja 
137  Mapa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin  2018/02/08 10:05:41  Anna Tarnawska 
138  Newsletter  2018/02/08 08:36:03  Katarzyna Bukowska  modyfikacja 
139  Program "Dom Dużej Rodziny"  2018/02/07 13:48:09  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
140  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2018/02/06 12:18:19  Marzena Kaźmierska  Dodano nowy załącznik 
141  Zapobieganie HIV / AIDS  2018/02/05 09:34:18  Wioletta Perzyńska  aktualizacja danych 
142  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2018/02/02 12:34:37  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
143  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2018/02/02 12:05:55  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja odwołań 
144  Zawiadomienia Prezydenta  2018/02/02 11:52:10  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
145  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2018/02/02 11:02:23  Karolina Piekarska  aktualizacja 
146  Budżet Miasta Szczecin 2018  2018/02/01 15:05:09  Aleksandra Gałgańska  umieszczenie informacji 
147  Budżet Miasta 2018  2018/02/01 14:59:27  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
148  Archiwum Budżetów Miasta Szczecin  2018/02/01 14:23:27  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
149  Budżet Miasta  2018/02/01 14:19:43  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
150  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2018/02/01 12:21:51  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
151  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018  2018/01/31 15:02:23  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
152  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2018/01/24 10:10:41  Marcin Śniady  nowa pozycja 
153  Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego  2018/01/24 10:05:06  Marcin Śniady  aktualizacja 
154  Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów  2018/01/23 11:56:37  Lesław Rodak  nowa pozycja 
155  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2018/01/23 11:30:23  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
156  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2018/01/22 11:04:46  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
157  Formularz kontaktowy  2018/01/19 14:00:48  Katarzyna Tutko  ogłoszenie 
158  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2018/01/17 14:19:47  Małgorzata Kaczmarek  dodanie "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej na 2017 rok" 
159  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2018/01/17 11:45:39  Wioletta Perzyńska  Konkurs ofert 
160  Narady prezydenckie  2018/01/16 14:45:29  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2018" 
161  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2018/01/16 13:12:20  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
162  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/01/16 12:09:05  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
163  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/01/16 12:07:27  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
164  Zespoły Szkół  2018/01/15 13:00:26  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
165  Postępowania do 30 000 euro  2018/01/12 13:35:59  Monika Tomiak  Umieszcze ogłoszenia 
166  Budżet Miasta 2017 po zmianach  2018/01/12 09:11:06  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
167  Pozwolenia wodno-prawne  2018/01/11 10:48:59  Maja Podsiadło  dodanie informacji o wszczęciu postępowania 
168  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2018/01/08 10:43:50  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
169  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Zawodowych  2018/01/05 13:41:55  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
170  Darmowa pomoc prawna - podstawa prawna  2018/01/05 10:49:17  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
171  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  2018/01/05 10:01:51  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
172  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2018/01/05 10:00:07  Katarzyna Szlachta  aktualizacja danych 
173  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2018/01/05 09:35:19  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
174  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2018/01/04 10:09:06  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
175  Informacja o funkcjonowaniu mechanizmów sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach  2018/01/03 12:24:07  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
176  Zespół Funduszy Pomocowych  2018/01/03 12:16:14  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
177  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2017 roku  2018/01/03 11:45:50  Katarzyna Barszczewska  Dodano nowy załącznik 
178  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2018/01/03 08:54:43  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
179  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2017/12/29 15:00:15  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
180  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2017/12/29 14:59:26  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
181  Oświadczenia majątkowe - Placówki oświatowo-wychowawcze  2017/12/29 14:55:01  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
182  Projekt Budżet Miasta Szczecin 2018  2017/12/27 08:10:08  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
183  Ogłoszenia Biura Geodety Miasta  2017/12/21 12:45:45  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
184  Narady prezydenckie w 2017 roku  2017/12/15 15:01:15  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
185  Aktualności i bieżące informacje  2017/12/15 13:08:46  Agnieszka Laba  nowy wpis 
186  Podstawy prawne  2017/12/14 14:19:49  Ewa Dominiak-Górska  nowa pozycja 
187  2017 - Prace finansowane z budżetu MKZ  2017/12/14 12:55:38  Ewa Dominiak-Górska  publikacja 
188  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2017/12/14 08:07:58  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
189  Nabór na stanowiska  2017/12/14 08:07:03  Lidia Łajkun  dodanie linku do zarządzenia nr 35 
190  Ogłoszenia Referatu Gospodarki Odpadami, Targowisk, Czystości i Spraw Organizacyjnych Wydziału  2017/12/13 12:33:33  Wioletta Lisińska  Dodano nowy załącznik 
191  Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków  2017/12/13 11:14:53  Tomasz Czerniawski  dodanie linku "2017" 
192  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2017/12/11 15:06:26  Kinga Grudzińska  aktuaklizacja 
193  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2017/12/08 13:41:55  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
194  Ewidencja zezwoleń  2017/12/08 10:27:51  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
195  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2017/12/08 08:22:32  Piotr Spunda  aktualizacja 22.05.2017 
196  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2017/12/08 06:05:34  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 10.2017 - test  
197  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2017/12/07 12:53:41  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie o wniosek dla instytucji 
198  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 po zmianach  2017/12/07 09:18:39  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
199  Konkursy  2017/12/01 10:52:52  Anna Bednarz  ogłoszenie wyników 
200  Niepubliczne szkoły podstawowe  2017/11/29 08:32:43  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin