Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2022/05/20 15:16:14  Adrianna Dąbrowska  oferta- pracownik do prac lekkich  
Interpelacje i zapytania radnych  2022/05/20 15:00:23  Edyta Sowińska  Dodano nowy załącznik 
Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2022/05/20 15:00:14  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2022/05/20 14:44:11  Aneta Dudaczyk  obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie - RDOŚ 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  2022/05/20 14:02:18  Tomasz Czerniawski  aktualizacja nr zarządzenia 
Informacje o wyniku naboru  2022/05/20 13:25:09  Patrycja Celmer  Informacja o wyniku naboru 
Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2022/05/20 12:17:07  Monika Marach  Ogłoszenie o przetargu 
Rejestr petycji  2022/05/20 12:00:27  Ewa Kałach  publikacja petycji 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2022/05/20 11:42:00  Sylwia Pączka  Mała Dotacja 
10  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2022/05/20 11:38:04  Anna Tarnawska  zmiana struktury 
11  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2022/05/20 09:13:58  Jaromira Konopka-Bomba  ogłoszenie 
12  Budżet Miasta  2022/05/20 09:02:46  Barbara Szczepaniak  poprawka techniczna 
13  Budżet Miasta Szczecin 2022  2022/05/20 08:58:34  Barbara Szczepaniak  dodanie linka 
14  Wykonanie Budżetu Miasta 2022  2022/05/20 08:50:12  Barbara Szczepaniak  nowa pozycja 
15  Obwieszczenia dla stron postępowania  2022/05/20 08:44:16  Katarzyna Marciniak  Dodano nowy załącznik 
16  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2022/05/20 08:34:00  Iwona Polaczek  Dodano nowy załącznik 
17  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2022/05/20 07:42:53  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
18  Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2022/05/19 14:12:00  Alicja Dąbrowska  Dodano nowy załącznik 
19  Ogłoszenia konkursów ofert  2022/05/19 13:54:10  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
20  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2022/05/19 13:30:59  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
21  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2022/05/18 15:22:20  Piotr Spunda  nowy wpis 
22  Narady prezydenckie w 2022 roku  2022/05/18 13:46:04  Iwona Łabaziewicz  nowa pozycja 
23  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2022/05/18 13:23:53  Wioletta Perzyńska  nowapozycja 
24  Urząd Miasta Szczecin  2022/05/18 13:12:58  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie komunikatu 
25  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2022/05/18 13:05:58  Iga Trzepańska  rok 2021 
26  Dodatkowe Informacje Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków  2022/05/18 12:47:20  Michał Dębowski  Aktualizacja informacji 
27  Nowe inwestycje miasta Szczecin  2022/05/18 09:55:18  Maria Bieńkowska  udostepnienie informacji 
28  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2022/05/18 09:38:15  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
29  Wyłożenia  2022/05/18 08:47:07  Honorata Prałat  usun. ogł Zdroje - Zielony Dwór 
30  Rada Miasta Szczecin  2022/05/18 07:41:07  Marta Klimek  poprawka w linku 
31  Inwestycje celu publicznego  2022/05/17 14:06:50  Honorata Haryza  informacja o wszczęciu postępowania 
32  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2022/05/17 14:06:00  Piotr Spunda  nowy wpis 
33  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego  2022/05/17 13:07:19  Piotr Spunda  dodanie aktualnej kadencji 
34  Inicjatywa lokalna - złożone wnioski  2022/05/17 09:59:38  Wiktoria Zacha  Dodano nowy załącznik 
35  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2022/05/17 08:56:46  Katarzyna Leszczyńska  aktualizacja 17.05.2022 
36  Ogłoszenia zewnętrzne  2022/05/16 15:17:01  Halina Bednarek  nowa wpis 
37  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2022/05/16 13:20:11  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
38  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2022/05/16 13:19:41  Szymon Widomski  Dodano nowy załącznik 
39  Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko  2022/05/16 12:50:43  Dorota Kosowicz  Dodano nowy załącznik 
40  Niepubliczne szkoły zawodowe  2022/05/16 12:35:48  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
41  Obowiązujące akty prawne  2022/05/16 10:34:21  Katarzyna Konieczna  modyfikacja danych 
42  Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022  2022/05/13 14:23:32  Joanna Kotkowiak  dodanie treści 
43  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2022/05/13 13:32:59  Anna Depa  aktualizacja wykazu aptek 
44  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2022/05/13 13:12:43  Beata Kobek  publikacja ogłoszenia 
45  Sprawozdania budżetowe  2022/05/13 13:01:47  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
46  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2022/05/13 09:54:47  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
47  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  2022/05/12 15:10:09  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
48  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2022/05/12 12:20:05  Andrzej Kokotowski  uzupełn. sprawozd. finans. 2021 
49  Informacje o wyniku naboru  2022/05/12 09:16:41  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
50  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2022 roku  2022/05/11 14:57:47  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
51  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2022/05/11 14:24:30  Aleksandra Głowacka  Dodano nowy załącznik 
52  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2022/05/11 13:16:21  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
53  Kontrola realizacji zadań publicznych  2022/05/11 12:47:02  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
54  Postępowania do 130 000 złotych  2022/05/10 14:29:51  Agnieszka Borończyk  Ogłoszenie zapytania ofertowego 
55  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2022/05/10 13:16:23  Joanna Zaborska  Nowa pozycja 
56  Uchwały Rady Miasta  2022/05/10 11:48:10  Marta Klimek  dodanie uchwały 
57  Ogłoszenia Biura Geodety Miasta  2022/05/09 13:57:26  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
58  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2022/05/09 13:32:36  Anna Gajewska  dodanie linku do ePUAP 
59  Niepubliczne przedszkola  2022/05/09 11:09:03  Kinga Jatczak  aktualizacja danych 
60  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2022/05/09 11:00:58  Grzegorz Jamrozik  Wykaz do publicznej wiadomości 
61  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2022/05/06 14:09:05  Barbara Szczepaniak  dodanie nowej pozycji 
62  Dyżury Radnych Rady Miasta  2022/05/06 13:34:17  Marta Klimek  poprawka techniczna kodu 
63  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin  2022/05/06 08:31:40  Justyna Sołtysiak  Studium obowiązujące z dnia 26.04.2022 
64  Plany i raporty  2022/05/05 13:21:05  Małgorzata Wójcik  informacja do publicznej wiadomości 
65  Studium archiwalne 2012  2022/05/04 14:16:48  Andrzej Kokotowski  Studium - aktual. stan na 26.04.2022 - cd. 
66  Ogłoszenia dot.urbanistyki i architektury  2022/05/04 12:24:44  Bogumiła Mularczyk  obwieszczenie o decyzji 
67  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2022/05/04 10:12:38  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
68  Miejska Rada Seniorów w Szczecinie  2022/05/04 09:52:36  Kamila Bujel  Dodano nowy załącznik 
69  Miesięczne stawki dotacji  2022/04/29 14:38:07  Paulina Jankowska  dodanie informacji - aktualizacja 
70  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2022/04/29 11:42:50  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
71  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2022/04/29 10:57:05  Wioletta Perzyńska  Konkurs ofert 
72  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2022/04/29 10:37:04  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
73  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2022/04/29 09:22:31  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
74  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  2022/04/29 09:21:16  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
75  Sekretariaty  2022/04/28 14:32:15  Tomasz Czerniawski  poprawka w adresie Biura Rady Miasta 
76  Sprawozdania w zakresie operacji finansowych  2022/04/26 12:08:05  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
77  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2022/04/26 09:24:08  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
78  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2022/04/26 08:11:40  Joanna Ostatek  aktualizacja danych 
79  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2022/04/21 07:46:41  Anna Gajewska  aktualizacja 
80  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2022/04/20 12:44:40  Małgorzata Kaczmarek  aktualizacja linków 
81  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2021 roku  2022/04/20 12:31:16  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
82  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2022/04/19 10:55:33  Martyna Jakubowska  Wykaz zbiorczy 
83  Plan działania na rzecz poprawy dostępności  2022/04/14 14:35:56  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
84  Koordynator ds. dostępności  2022/04/14 14:11:15  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
85  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2022/04/13 11:19:15  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
86  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2022/04/13 11:10:38  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
87  Kadencja 2021/22  2022/04/12 14:53:10  Anna Musiał  Nowa informacja 
88  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2022  2022/04/11 14:21:12  Małgorzata Andryszewska  Dodano nowy załącznik 
89  Otwarte Konkursy Ofert projektu pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2022/04/11 13:04:29  Joanna Kotkowiak  nowa pozycja 
90  Inicjatywa lokalna - zrealizowane inicjatywy  2022/04/11 11:48:11  Wiktoria Zacha  nowy wpis 
91  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2022/04/05 09:33:54  Patrycja Skierawska  Analiza realizacji 2015 i 2016 
92  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2022/04/01 12:01:09  Krzysztof Murawski  AKTUALIZACJA LISTY 
93  Wykonanie Budżetu Miasta 2021  2022/04/01 11:31:08  Barbara Szczepaniak  Nowa pozycja. 
94  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2022/04/01 10:34:44  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
95  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2022/04/01 09:08:42  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 1.04.2022 
96  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2022/04/01 08:14:14  Andrzej Kokotowski  wykaz obow. mpzp. stan na 1.04.2022 
97  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2022/04/01 07:45:00  Andrzej Kokotowski  AKTUAL. opubl. stan na 1.04.2022 
98  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2021  2022/03/31 08:45:15  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
99  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2022/03/30 14:01:42  Anna Tarnawska  korekta linków 
100  Organizacje Pożytku Publicznego  2022/03/29 14:06:13  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
101  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022 po zmianach  2022/03/29 11:09:37  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
102  Rejestr petycji złożonych w 2021 roku  2022/03/25 14:28:32  Ewa Peryt  nowa pozycja 
103  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2022/03/25 11:50:23  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozcyja 
104  Deklaracja dostępności  2022/03/25 11:34:26  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie 
105  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2022/03/24 12:48:16  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
106  Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych  2022/03/24 12:32:01  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie o link „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 
107  Odpady - ewidencja zezwoleń  2022/03/23 14:48:18  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
108  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2022/03/21 10:33:14  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
109  Lokale  2022/03/21 08:56:10  Marzena Oleszczuk-Iber  poprawka blędu 
110  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2022/03/18 09:20:54  Honorata Prałat  aktual. wyk. wszczętych planów, stan na 22.02.2022 
111  Nieruchomości do zbycia  2022/03/17 13:11:23  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie treści 
112  Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin  2022/03/16 12:52:03  Tomasz Czerniawski  usunięcie nieaktualnego numeru telefonu 
113  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2022/03/16 11:27:58  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
114  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2022/03/16 11:27:07  Krzysztof Murawski  aktualizacja 
115  Pełnomocnicy i Doradcy Prezydenta Miasta  2022/03/16 10:20:37  Tomasz Czerniawski  dodanie e-mail 
116  Gminna Ewidencja Zabytków  2022/03/15 13:12:19  Hanna Olejnik  aktualizacja 
117  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2022/03/15 12:35:19  Lesław Rodak  nowa pozycja 
118  Grunty i budynki  2022/03/09 20:31:18  Sławomir Klimek  uzupełnienie treści rozdziału 
119  Konkursy  2022/03/08 14:38:19  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
120  Ankieta weryfikacyjna  2022/03/08 14:01:41  Alicja Gawrońska  Aktualizacja informacji 
121  Pozwolenia wodno-prawne  2022/03/08 10:26:08  Katarzyna Marciniak  Dodano nowy załącznik 
122  Zwierzęta  2022/03/02 09:06:07  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
123  Wykazy dotyczące zbycia w 2020 roku  2022/03/01 11:49:04  Małgorzata Świetlicka  Dodano nowy załącznik 
124  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2022/03/01 10:43:46  Andrzej Kokotowski  WUiAB zmiana na WAiB 
125  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2022/02/28 14:15:50  Ilona Krupecka  nowa pozycja 
126  Ogłoszenia urzędowe  2022/02/28 14:08:15  Tomasz Czerniawski  usunięcie linka 
127  Wykazy nieruchomości do zbycia  2022/02/25 10:02:13  Anna Szymków  nowy wykaz 
128  Inwestycje realizowane  2022/02/24 08:32:32  Tomasz Czerniawski  dodanie materiału wideo 
129  Budżet Miasta 2021 po zmianach  2022/02/23 08:33:36  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
130  Struktura organizacyjna  2022/02/21 12:40:53  Katarzyna Bojaruniec  zmiana regulaminu 
131  System Tras Rowerowych  2022/02/15 13:06:52  Tomasz Czerniawski  odlinkowanie grafiki 
132  Zezwolenia na handel alkoholem  2022/02/15 07:22:38  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
133  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2022/02/14 19:45:50  Tomasz Czerniawski  zmiana dyrektora jednostki 
134  Przedsiębiorczość  2022/02/11 14:37:39  Andrzej Żbikowski  poprawa linków 
135  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2022/02/11 10:25:18  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
136  Wytyczne do sprawozdań finansowych  2022/02/09 11:05:42  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
137  Kontrola stowarzyszeń  2022/02/07 10:26:48  Alicja Gawrońska  modyfikacja informacji 
138  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2022/02/03 09:16:56  Karol Lipiński  Nowa informacja 
139  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022  2022/02/02 12:37:26  Dorota Trzeciak  Dodano nowy załącznik 
140  Wykaz związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych, których członkiem jest Gmina Miasto Szczecin  2022/02/02 12:03:03  Anna Tarnawska  uaktualnienie zestawienia 
141  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2022/02/02 11:26:20  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
142  Program "Zefirek"  2022/02/01 12:41:42  Agnieszka Laba  nowy wpis 
143  Najem i dzierżawa  2022/01/31 09:33:05  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
144  Kontrole Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków  2022/01/28 14:55:40  Michał Dębowski  nowa pozycja 
145  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2022/01/28 14:31:36  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
146  Wykaz wolnych lokali planowanych do zbycia w 2022 roku  2022/01/28 10:31:19  Marzena Oleszczuk-Iber  aktualizacja danych 
147  Kontrola realizacji zadań publicznych  2022/01/25 12:43:27  Renata Arent  Dodano nowy załącznik 
148  Wykaz służb, straży, inspekcji  2022/01/25 12:05:14  Tomasz Czerniawski  zmiana komendanta 
149  "984" - numer alarmowy Ratownictwa Wodnego  2022/01/24 14:14:31  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
150  Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego WOPR  2022/01/24 14:11:32  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
151  Ochrona przeciwpowodziowa  2022/01/24 14:04:33  Anna Tarnawska  edycja treści 
152  Szczecin bez azbestu  2022/01/19 10:14:23  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
153  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin V Kadencji  2022/01/18 07:54:55  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
154  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2022/01/17 10:22:39  Anna Depa  aktualizacja danych 
155  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2022/01/14 14:58:37  Marcin Śniady  aktualizacja 
156  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2022/01/13 10:16:55  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
157  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2022/01/12 13:55:14  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
158  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2022/01/12 13:48:58  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
159  Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych  2022/01/12 11:03:04  Dorota Lokś  nowa pozycja 
160  Opieka nad dziećmi do lat 3  2022/01/12 10:48:34  Dorota Lokś  dodanie informacji dla rodziców 
161  Komunikaty Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych  2022/01/11 09:03:41  Marcin Śniady  Aktualizacja informacji 
162  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021 po zmianach  2022/01/05 11:45:40  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
163  Narady prezydenckie w 2021 roku  2022/01/05 10:32:49  Anna Janicka  nowa pozycja 
164  Stypendia Socjalne  2022/01/04 14:05:48  Marek Ciszewski  aktualizacja danych 
165  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2022/01/04 12:23:40  Krzysztof Murawski  aktualizacja danych 
166  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2022/01/04 12:17:42  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
167  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej  2022/01/04 11:43:30  Anna Lewandowska  dodane 
168  Nabór na stanowiska  2022/01/04 08:47:07  Lidia Łajkun  poprawka edycyjna 
169  Indywidualne interpretacje podatkowe  2022/01/03 15:21:00  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
170  Narady prezydenckie  2022/01/03 13:25:32  Tomasz Czerniawski  dodanie linka "rok 2022" 
171  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2022/01/03 09:08:46  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
172  Niepubliczne szkoły podstawowe  2022/01/03 09:01:01  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
173  Konsultacje rynkowe  2021/12/30 11:11:27  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
174  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2021/12/30 10:33:16  Barbara Sowała  aktualizacja danych 
175  Gala Obywatelska  2021/12/30 08:29:25  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
176  Obwieszczenia dla stron postępowania  2021/12/30 08:13:12  Marika Rostkowska  Dodano nowy załącznik 
177  Archiwalne akty prawne  2021/12/27 09:51:44  Joanna Gabinowska  modyfikacja danych 
178  Inicjatywa lokalna - podstawa prawna  2021/12/23 12:50:56  Wiktoria Zacha  Dodano nowy załącznik 
179  Miejskie Żłobki  2021/12/23 12:08:18  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
180  Komunikaty na temat podatków i opłat lokalnych w Szczecinie  2021/12/22 15:17:24  Marcin Śniady  nowa informacja 
181  Plan adaptacji Miasta Szczecina do zmian klimatu  2021/12/22 13:55:55  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
182  Obwieszczenia Prezydenta Miasta  2021/12/21 14:52:04  Jakub Rybkiewicz  Dodano nowy załącznik 
183  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2021/12/21 13:51:12  Tomasz Czerniawski  aktualizacja  
184  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2021/12/20 12:02:15  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
185  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2021/12/20 10:58:02  Małgorzata Andryszewska  nowa pozycja 
186  Wojewódzkie instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2021/12/17 13:25:26  Małgorzata Andryszewska  aktualizacja 
187  Organizacje pozarządowe działające w sferze kultury  2021/12/17 13:08:41  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
188  Baza sportowa - inne obiekty  2021/12/17 13:02:05  Sylwia Burzyńska  modyfikacja danych 
189  Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji  2021/12/17 12:59:44  Sylwia Burzyńska  modyfikacja danych 
190  Kluby sportowe  2021/12/17 12:18:13  Sylwia Burzyńska  aktualizacja treści 
191  Uchwały Rady Miasta  2021/12/17 12:15:35  Sylwia Burzyńska  aktualizacja danych 
192  Ustawy  2021/12/17 11:56:13  Sylwia Burzyńska  aktualizacja 
193  Akty prawne  2021/12/17 11:52:27  Sylwia Burzyńska  edycja tekstu 
194  Ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin  2021/12/17 09:49:52  Łukasz Dajer  Aktualizacja danych. 
195  Program ochrony środowiska  2021/12/16 07:47:30  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
196  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015-10  2021/12/13 12:44:22  Anna Tarnawska  uzupełnienie aktów 
197  Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  2021/12/13 08:42:33  Anna Petters  Dodano nowy załącznik 
198  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  2021/12/08 09:31:29  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
199  Informacja publiczna i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  2021/12/07 12:57:56  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
200  Dotacja celowa z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  2021/11/30 12:39:19  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik