Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 51315097

Aktualna strona: 409438

Wydrukowano: 3213

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2017/07/24 15:34:49  Magdalena Gruber  edycja danych 
Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2017/07/24 15:26:25  Anna Wojnicz  Nowy wynik postępowania konkursowego 
Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2017/07/24 15:07:42  Mariusz Wasilewski  zamiar WPRS 2018 
Wyjaśnienia treści SIWZ  2017/07/24 14:54:02  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2017/07/24 14:10:02  Aneta Cielas  publikacja wykazu 
Modyfikacja SIWZ  2017/07/24 14:08:24  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2017/07/24 13:59:07  Małgorzata Kaczmarek  Nowa pozycja 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2017/07/24 13:53:48  Wioletta Engel-Araźna  Mała Dotacja 
Informacje o wyniku naboru  2017/07/24 13:51:45  Karolina Pokorska  wynik naboru 
10  Kontrola realizacji zadań publicznych  2017/07/24 13:15:41  Katarzyna Szlachta  Dodano nowy załącznik 
11  Regulamin Organizacyjny  2017/07/24 13:10:46  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
12  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2017 roku  2017/07/24 12:44:57  Ewa Woźniak  Dodano nowy załącznik 
13  Pozwolenia wodno-prawne  2017/07/24 12:00:01  Maja Dębicka  dodanie informacji o wszczęciu postępowania 
14  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2017/07/24 11:48:39  Madlena Gruszka  Informacja z otwarcia ofert 
15  Linki do stron NGO  2017/07/24 11:47:42  Anna Stępień  edycja adresu internetowego 
16  Obwieszczenia dla stron postępowania  2017/07/24 11:24:55  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
17  Ogłoszenia urzędowe  2017/07/24 10:08:28  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
18  Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018  2017/07/24 09:45:05  Ewa Peryt  nowa pozycja 
19  Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2017/07/21 15:09:05  Paulina Grzyl-Wegner  nowa pozycja 
20  Sprawozdania budżetowe  2017/07/21 15:08:33  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
21  Inwestycje celu publicznego  2017/07/21 14:32:35  Ewa Rzymska-Satkiewicz  Dodano nowy załącznik 
22  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2017/07/21 13:08:47  Katarzyna Bukowska  Dodano nowy załącznik 
23  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2017/07/21 12:35:44  Honorata Prałat  akt. uchw. stan na 20.06.2017 t 
24  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2017/07/21 11:25:13  Dorota Kosowicz  Dodanie obwieszczenia o wydaniu decyzji 
25  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2017/07/21 11:11:34  Ewelina Szczepanik  obwieszczenie dla społeczeństwa 
26  Aktualności Biura Organizacji Pozarządowych  2017/07/21 10:20:20  Katarzyna Bukowska  Dodano nowy załącznik 
27  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/07/21 08:24:48  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
28  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2017/07/20 15:17:44  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
29  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2017/07/20 14:57:48  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
30  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2017/07/20 12:41:03  Katarzyna Sieradzan  publikacja ogłoszenia o przetargu 
31  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2017/07/20 09:50:28  Irmina Jamroszka  informacja o umorzeniach niepodatkowych nalezności o charakterze publiczno-prawnym 
32  Wykazy nieruchomości UM  2017/07/19 14:28:15  Małgorzata Angrot-Glińska  nowy wykaz - publikacja 
33  Indywidualne interpretacje podatkowe  2017/07/19 13:40:35  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
34  nowe inwestycje  2017/07/19 12:31:09  Dorota Kosowicz  informacja w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
35  Postępowania do 30 000 euro  2017/07/18 15:21:42  Anna Bednarz  Dodano nowy załącznik 
36  Konkursy  2017/07/18 15:07:24  Magdalena Andruszkiewicz  publikacja odpowiedzi na pytania 
37  Ogłoszenia konkursów ofert  2017/07/18 14:27:45  Wioletta Engel-Araźna  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
38  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2017/07/18 07:42:41  Honorata Prałat  ogł. ws. przystąpienia SM-Starówka-Zamek 
39  Kierownicy Oświaty  2017/07/17 14:44:12  Anna Tarnawska  indeks podrozdziałów 
40  Informacje o wyniku naboru  2017/07/17 10:43:37  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
41  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2017/07/17 08:48:26  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
42  Inwestycje realizowane  2017/07/14 15:04:52  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
43  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2017/07/14 13:49:01  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
44  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2017/07/13 15:12:40  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
45  Uchwały Rady Miasta  2017/07/13 13:40:51  Edyta Sowińska  Dodano nowy załącznik 
46  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2017/07/13 10:21:40  Dariusz Adamowski  aktualizacja linku 
47  Projekty – infrastruktura rowerowa  2017/07/12 14:03:16  Loga Tomasz  Nowa pozycja 
48  Komunikacja rowerowa w Szczecinie  2017/07/12 12:25:16  Loga Tomasz  aktualizacja danych 
49  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/07/12 09:59:48  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
50  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2017/07/12 09:48:25  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
51  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/07/12 09:45:25  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
52  Budżet Miasta 2017 po zmianach  2017/07/11 08:12:10  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
53  Narady prezydenckie w 2017 roku  2017/07/10 14:26:53  Iwona Łabaziewicz  Nowy wpis 
54  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2017/07/10 13:55:15  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
55  Oświadczenia majątkowe - Placówki oświatowo-wychowawcze  2017/07/10 13:49:38  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
56  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 po zmianach  2017/07/10 13:35:14  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
57  Sprawozdania Finansowe 2016  2017/07/10 11:59:50  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
58  Sprzedaż Majątku Ruchomego  2017/07/07 14:38:53  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
59  Przedszkola  2017/07/07 14:13:46  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
60  Zespół Funduszy Pomocowych  2017/07/07 09:35:17  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
61  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2017/07/06 14:06:10  Andrzej Kokotowski  wykaz obow. - stan na 7.07.2017 
62  Rejestr petycji  2017/07/06 10:35:01  Beata Sikorska  publikacja petycji 
63  Usługi społeczne  2017/07/06 09:28:47  Paulina Robaczyńska  Nowa pozycja 
64  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2017/07/05 16:21:21  Maciej Jasiński  sprostowanie oczywistej omyłki  
65  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Zawodowych  2017/07/05 13:23:38  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
66  Zespoły Szkół  2017/07/05 13:18:01  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
67  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Ogólnokształcących  2017/07/05 13:14:06  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
68  Oświadczenia majątkowe - Licea Ogólnokształcące  2017/07/05 11:25:11  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
69  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Specjalnych  2017/07/05 11:20:32  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
70  Szczecin bez azbestu  2017/07/05 10:53:33  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
71  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2017/07/04 14:16:23  Alicja Dąbrowska  nowa pozycja 
72  Struktura organizacyjna  2017/07/04 10:10:35  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
73  Dodatkowe Informacje  2017/07/04 10:01:46  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
74  Gminna Ewidencja Zabytków  2017/07/04 09:59:25  Elwira Wolender  aktualizacja 
75  Zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny  2017/07/03 13:37:46  Dariusz Januszek  uzupełnienie 
76  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2017/07/03 10:39:42  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
77  Budżet Miasta Szczecin 2018  2017/06/30 14:18:55  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
78  Oświadczenia majątkowe - gimnazja  2017/06/30 13:14:50  Tomasz Czerniawski  dodanie oświadczenia majątkowego 
79  Wykonanie Budżetu Miasta 2017  2017/06/30 10:04:04  Hanna Chabińska  Dodano nowy załącznik 
80  Urząd Miasta Szczecin  2017/06/30 09:15:30  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
81  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2017/06/29 14:21:37  Marzena Kaźmierska  dodanie informacji 
82  Osoby wydające decyzje administracyjne  2017/06/28 15:06:54  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
83  Plany i raporty  2017/06/28 13:01:58  Tomasz Czerniawski  poprawka błedu 
84  Memoranda Finansowe Miasta Szczecin  2017/06/28 12:57:44  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
85  Filia UM na Prawobrzeżu  2017/06/28 10:45:02  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
86  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2017/06/28 10:19:15  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
87  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2017/06/27 14:18:57  Marcin Kasprzak  dodanie "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej na 2017 rok" 
88  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2017/06/27 13:51:18  Anna Wojnicz  Nowe ogłoszenie 
89  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2017/06/27 12:38:40  Marzena Kaźmierska  Dodano nowy załącznik 
90  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2017/06/27 11:10:32  Dorota Młynarczyk  obiweszczenie dla społeczeństwa 
91  Niepubliczne szkoły zawodowe  2017/06/23 11:27:33  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
92  Rada Miasta Szczecin  2017/06/22 13:17:28  Edyta Sowińska  aktuaklizacja zerwanych linków 
93  Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów  2017/06/22 11:32:45  Lesław Rodak  nowa pozycja 
94  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2017/06/22 10:51:21  Wojciech Wnuk  Nowa pozycja. 
95  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2017/06/19 09:25:39  Lesław Rodak  Dodano nowy załącznik 
96  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2017/06/16 11:44:41  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
97  Niepubliczne gimnazja  2017/06/16 11:36:03  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
98  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2017/06/13 10:00:29  Beata Szulik  aktualizacja 
99  Akty Prawne  2017/06/12 13:50:25  Iwona Dubiel  Nowe Zarządzenie 
100  Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych  2017/06/12 13:32:51  Monika Tomiak  przeniesienie informacji 
101  Akty prawne uchwalone  2017/06/12 10:52:08  Alicja Dąbrowska  nowelizacja ustawy 
102  Rewitalizacja  2017/06/07 11:00:29  Anna Bednarz  aktualizacja 
103  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2017/06/07 10:04:16  Tomasz Czerniawski  poprawa edycyjna 
104  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2017/06/06 13:34:54  Honorata Prałat  techn. 
105  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2017/06/06 06:14:43  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 2.06.2017 
106  Sekretariaty  2017/06/05 12:55:58  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
107  Ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin  2017/06/05 10:17:55  Łukasz Dajer  Aktualizacja danych. 
108  Obwieszczenia Prezydenta Miasta  2017/05/31 15:19:22  Maja Dębicka  dodanie obwieszczenia dla społeczeństwa 
109  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2017/05/31 13:05:05  Ewa Kurjata  nowa pozycja 
110  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2017/05/31 10:10:19  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
111  Zgłoszone zgromadzenia  2017/05/31 09:35:27  Konrad Batogowski  Nowe zgloszenie 
112  Zapytania ofertowe  2017/05/30 09:10:20  Marek Ciszewski  Zamieszczenie zapytania ofertowego 
113  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2017/05/29 13:34:35  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
114  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2017/05/29 09:11:15  Karolina Piekarska  aktualizacja 
115  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  2017/05/26 14:35:33  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
116  Niepubliczne przedszkola  2017/05/26 09:16:49  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
117  Ulgi i umorzenia podatkowe  2017/05/25 11:16:39  Marcin Śniady  nowa poyzcja 
118  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2017/05/24 15:03:25  Marcin Śniady  nowa pozycja 
119  Sprawozdania  2017/05/24 14:53:43  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
120  Prezydent i Zastępcy  2017/05/24 14:29:19  Iwona Krynicka  komunikat 
121  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2016 roku  2017/05/24 10:17:02  Wieczerzak Michalina  Dodano nowy załącznik 
122  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2017/05/24 06:08:43  Andrzej Kokotowski  tech 
123  Miesięczne stawki dotacji  2017/05/23 15:01:45  Beata Kostańska  poprawka błędów w html 
124  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2017/05/23 14:51:54  Małgorzata Wójcik  aktualizacja danych 
125  Ogłoszenia studium  2017/05/23 12:26:43  Robert Zdanowski  dod. ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany Studium 
126  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  2017/05/23 12:26:09  Robert Zdanowski  link do aktualnego studium 
127  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2017/05/23 10:39:56  Piotr Spunda  aktualizacja 22.05.2017 
128  Odwołanie SIWZ  2017/05/22 12:21:52  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
129  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2017/05/22 11:24:03  Małgorzata Górska  Dodano nowy załącznik 
130  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2017/05/19 10:11:50  Rafał Miszczuk  zmiana składu Prezydium 
131  Dyżury Radnych Rady Miasta  2017/05/19 10:02:21  Rafał Miszczuk  poprawka 
132  Aktualności i bieżące informacje  2017/05/17 10:50:38  Agnieszka Laba  nowy wpis 
133  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2017/05/11 09:51:15  Magdalena Gruber  nowa pozycja 
134  Ewidencja zezwoleń  2017/05/11 09:28:55  Lesław Rodak  nowa pozycja 
135  Wykaz dziennych opiekunów świadczących usługi opieki  2017/05/10 14:34:24  Dorota Lokś  wpis Pani Marleny Jastrzembskiej do wykazu dziennych opiekunów 
136  Sprawozdania  2017/05/09 12:17:39  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
137  Wykaz związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych, których członkiem jest Gmina Miasto Szczecin  2017/05/08 13:45:10  Anna Tarnawska  uaktualnienie zestawienia 
138  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VII kadencji  2017/05/05 15:03:36  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
139  Akty prawne  2017/05/05 11:05:23  Anna Szymków  aktualizacja danych 
140  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2017/05/05 10:50:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
141  Budżet Miasta Szczecin 2017  2017/05/05 10:29:17  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
142  Budżet Miasta  2017/05/05 09:25:31  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
143  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VI kadencji  2017/05/04 13:27:52  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
144  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2017/04/28 14:08:01  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
145  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/04/28 13:53:37  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
146  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/04/28 12:49:04  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
147  Ogłoszenia zewnętrzne  2017/04/25 11:35:54  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
148  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku  2017/04/21 11:27:46  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
149  Ewidencja Działalności Gospodarczej  2017/04/20 14:22:21  Katarzyna Krzysztofik  aktualizacja treści 
150  Podatki Lokalne Miasta Szczecin  2017/04/20 14:18:27  Tomasz Czerniawski  korekta  
151  Przedsiębiorczość  2017/04/20 13:54:09  Katarzyna Krzysztofik  aktualizacja 
152  Targowiska i handel na terenie Miasta Szczecin  2017/04/20 10:55:31  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
153  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2017/04/20 10:54:16  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji 
154  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2017/04/20 10:50:30  Tomasz Czerniawski  informacja o przyznanych stypendiach 
155  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2017/04/20 10:33:37  Norbert Wagner  zmiana zarządcy 
156  Zwierzęta  2017/04/19 10:01:42  Magdalena Kucharzyk  Dodano nowy załącznik 
157  Organizacje Pożytku Publicznego  2017/04/18 11:28:31  Tomasz Czerniawski  zmiana listy opp 
158  Honorowi Obywatele Miasta Szczecin  2017/04/10 12:07:59  Marta Klimek  nowa pozycja 
159  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2017/04/07 07:58:49  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
160  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2017/04/04 10:20:28  Ramona Czopko  informacja 
161  Mecenas Kultury Szczecina  2017/04/04 10:09:46  Ramona Czopko  informacja 
162  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2017/04/04 10:08:14  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
163  Wykonanie Budżetu Miasta 2016  2017/04/03 11:59:44  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
164  Krajowy transport drogowy  2017/04/03 11:44:59  Krystyna Sędzik  aktualizacja 
165  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2017/04/03 11:08:24  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odwołań 
166  Ankieta weryfikacyjna  2017/03/30 13:42:37  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
167  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2017/03/29 13:44:48  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do 2016 
168  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2016  2017/03/29 13:43:59  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
169  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2017/03/28 14:52:55  Marcin Śniady  nowa pozycja 
170  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2017/03/28 14:40:59  Marcin Śniady  nowa pozycja 
171  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2017/03/27 09:50:25  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
172  dokumenty typu A - Wnioski  2017/03/27 09:44:37  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
173  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2017/03/22 11:38:25  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
174  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2017/03/22 11:35:30  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
175  Nagrody i wyróżnienia za rok 2016  2017/03/21 09:24:09  Anna Bednarz  wprowadzenie danych 
176  Galeria Nagród i Wyróżnień Prezydenta Miasta  2017/03/20 10:04:42  Tomasz Czerniawski  link do rozdziału o 2016 
177  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2017/03/17 10:12:51  Łukasz Wybraniec  aktualizacja 
178  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2017/03/17 09:36:12  Łukasz Wybraniec  Aktualizacja informacji 
179  Działanie 8.7  2017/03/13 10:43:52  Marek Ciszewski  Aktualizacja informacji o projekcie 
180  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2017/03/10 12:27:11  Wioletta Perzyńska  Poprawa linku 
181  Placówki opiekuńczo - wychowawcze  2017/03/03 13:38:36  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja 
182  Darmowa pomoc prawna - podstawa prawna  2017/03/02 15:16:05  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
183  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2017/03/02 13:14:28  Tomasz Czerniawski  poprawa tytułu 
184  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2017/03/01 11:36:23  Maciej Jasiński  aktualizacja 
185  Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych  2017/03/01 10:40:00  Anna Tarnawska  modyfikacja 
186  Archiwum Budżetów Miasta Szczecin  2017/02/24 10:42:47  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
187  Budżet Miasta 2016 po zmianach  2017/02/24 09:20:01  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
188  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2017/02/23 12:35:28  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
189  Budżet Miasta 2017  2017/02/17 13:47:46  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
190  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2017/02/17 12:21:27  Marta Klimek  nowa pozycja 
191  Zespół do spraw organizacji ruchu  2017/02/16 14:15:20  Sandra Richert  aktualizacja danych kontaktowych 
192  Szczegółowe zadania Biura ds. Organizacji Pozarządowych  2017/02/16 10:36:25  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
193  Wnioski do Budżetu Miasta Szczecin 2017  2017/02/02 10:56:53  Tomasz Czerniawski  dodanie wniosków 
194  Zawiadomienia Prezydenta  2017/02/01 08:07:41  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
195  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2017/01/30 14:48:49  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
196  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2017/01/27 13:11:33  Jolanta Sikorska  Aktualizacja 
197  Aktualności  2017/01/27 12:13:12  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
198  Zasady Etyki Radnego  2017/01/26 11:01:58  Tomasz Czerniawski  usunięcie zdjęcia 
199  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2017/01/26 10:53:22  Tomasz Czerniawski  wykasowanie grafiki 
200  Filia Urzędu Stanu Cywilnego Szczecin  2017/01/24 13:40:53  Rafał Pawlik  aktualizacja 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin