Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810337

Aktualna strona: 460624

Wydrukowano: 3242

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Interpelacje i zapytania radnych  2019/04/25 14:26:34  Ewa Peryt  nowa pozycja 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2019/04/25 14:25:39  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
Inwestycje celu publicznego  2019/04/25 14:04:27  Paulina Igielska  obieszczenie dla stron 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2019/04/25 13:56:24  Justyna Malanda – Wściseł  Nowa pozycja 
Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2019/04/25 13:07:34  Monika Wyrwicz  obwieszczenie - art. 10 kpa 
Uchwały Rady Miasta  2019/04/25 12:34:12  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/04/25 12:08:53  Artur Tarnowski  Dodano nowy załącznik 
Wyszukiwarka ogłoszeń dotyczących przetargowego zbycia  2019/04/25 11:52:31  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2019/04/25 11:36:14  Joanna Gabinowska  aktualności 
10  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2019/04/25 11:32:59  Jarosław Radzikowski  ogłoszenie przeatrgu nieograniczonego  
11  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2019/04/25 10:07:18  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
12  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2019/04/25 09:04:15  Karolina Kotwicka  Dodano nowy załącznik 
13  Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2019/04/25 08:09:53  Ewa Klimer  nabór 
14  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2019/04/25 07:47:56  Honorata Prałat  ogł. wył. wielgowo - zdjęte 
15  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2019/04/25 05:55:09  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 10.04.2019 
16  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2019/04/25 05:54:56  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. uchw. stan na 10.04.2019 
17  Informacje o wyniku naboru  2019/04/24 13:58:24  Artur Jakimiuk  wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
18  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/04/24 13:38:49  Marta Klimek  poprawka 
19  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/04/24 13:10:26  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
20  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/04/24 12:23:37  Alicja Graczyk  nowe ogłoszenie 
21  Ogłoszenia  2019/04/24 12:02:00  Alicja Narożna  dodanie ogłoszenia o otwartym naborze partnera 
22  Wybory do Rad Osiedli  2019/04/24 11:17:20  Marta Wikieł  Dodano nowy załącznik 
23  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2019/04/24 09:56:22  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
24  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/04/24 09:42:14  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
25  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/04/24 09:21:36  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
26  Osoby wydające decyzje administracyjne  2019/04/23 15:12:16  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
27  Modyfikacja SIWZ  2019/04/23 14:36:58  Joanna Zaborska  nowa modyfikacja 
28  Konkursy  2019/04/23 13:20:19  Anna Fabiś  wprowadzanie ogłoszenia 
29  Ogłoszenia konkursów ofert  2019/04/19 13:50:46  Joanna Gabinowska  Otwarty Konkurs Ofert 
30  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2019/04/19 12:36:11  Iwona Kaniewska  informacja o wydanej decyzji 
31  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/04/19 11:15:57  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
32  Wykazy nieruchomości UM  2019/04/19 09:51:24  Małgorzata Angrot-Glińska  Nowy wykaz- publikacja 
33  nowe inwestycje  2019/04/19 09:46:19  Anna Kosińska  obwieszczenie 
34  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2019/04/19 08:34:39  Małgorzata Balcer-Andreasik  wprowadzenie danych 
35  Wyjaśnienia treści SIWZ  2019/04/19 08:22:20  Mirella Wołłejszo  pytania i odpowiedzi nr 2 
36  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2019/04/18 14:48:19  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
37  Ogłoszenia zewnętrzne  2019/04/18 14:14:10  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
38  Zgłoszone zgromadzenia  2019/04/18 14:08:08  Mirosław Pieczykolan  Nowe zawiadomienie - tryb uproszczony 
39  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2019/04/18 11:28:30  Katarzyna Tyszkiewicz  zezwolenie na usunięcie drzew - 2 szt. 
40  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2019/04/18 09:53:36  Aleksandra Głowacka  aktualizacja danych 
41  Urząd Miasta Szczecin  2019/04/18 09:16:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
42  Sprawozdania Finansowe 2018  2019/04/18 09:05:45  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
43  Rejestr petycji  2019/04/18 08:42:07  Beata Sikorska  publikacja petycji 
44  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/04/18 08:37:03  Monika Matusiak  Dodano nowy załącznik 
45  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2019/04/17 15:15:34  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
46  Wybory do Parlamentu Europejskiego  2019/04/17 15:13:56  Marta Wikieł  nowa pozycja 
47  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/04/17 12:46:57  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
48  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2019/04/17 11:19:27  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
49  Projekt „Szczecin tworzyMy”  2019/04/17 08:15:48  Joanna Gabinowska  aktualność 
50  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2019/04/17 05:52:32  Andrzej Kokotowski  aktual wyk uchyl wszczetych - 26.03.2019 
51  Lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2019/04/16 15:14:59  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja pliku pdf 
52  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2019/04/16 15:13:41  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
53  Linki do stron NGO  2019/04/16 14:48:47  Katarzyna Bukowska  usunięcie linku 
54  Rada Miasta Szczecin  2019/04/16 14:38:04  Edyta Sowińska  przygotowanie strony pod VIII kadencję 
55  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2019/04/16 13:40:54  Jakub Baranowski  nowa pozycja 
56  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2019/04/16 13:06:57  Katarzyna Sieradzan  publikacja wykazu 
57  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2019/04/16 08:02:31  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
58  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego  2019/04/15 15:21:36  Jakub Baranowski  dodanie aktualnej kadencji 
59  Regulamin Organizacyjny  2019/04/15 09:12:28  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
60  Informacje o wyniku naboru  2019/04/10 07:56:40  Lidia Łajkun  wyni knaboru na wolne stanowisko 
61  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/04/09 14:27:34  Katarzyna Konieczna  Nowy wpis 
62  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2019/04/09 08:05:59  Marzena Karpik  aktualizacja danych 
63  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/04/08 15:24:27  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
64  Złożone wnioski  2019/04/08 09:11:04  Alicja Gawrońska  Wniosek 
65  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2019/04/05 15:18:39  Marcin Śniady  aktualizacja 
66  Dodatkowe Informacje  2019/04/04 15:38:48  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
67  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2019  2019/04/04 13:17:27  Tomasz Czerniawski  aktualzacja 
68  Filia UM na Prawobrzeżu  2019/04/04 08:11:36  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
69  Sekretariaty  2019/04/03 09:41:54  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
70  Ochrona Środowiska  2019/04/03 09:26:12  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
71  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/04/02 11:50:51  Honorata Prałat  p.o. dyrektora Zofia Fiuk-Dymek  
72  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/04/02 11:35:26  Dorota Lokś  zmiana danych zawartych w rejestrez 
73  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2019/04/02 08:37:57  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do 2018 
74  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2018  2019/04/02 08:37:07  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
75  Indywidualne interpretacje podatkowe  2019/04/01 15:18:58  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
76  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2019/03/29 14:16:46  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
77  Obwieszczenia  2019/03/29 09:17:53  Marta Wikieł  nowa pozycja 
78  Inwestycje realizowane  2019/03/28 14:17:19  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
79  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2019/03/28 12:37:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
80  Przedszkola  2019/03/28 12:35:02  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
81  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2019/03/28 12:30:10  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
82  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/03/28 12:28:23  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja linków 
83  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2019/03/28 12:27:36  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
84  Mecenas osób niepełnosprawnych  2019/03/28 12:25:31  Marzena Kaźmierska  aktualizacja danych 
85  Struktura organizacyjna  2019/03/28 12:14:30  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
86  Rejestr działalności regulowanej  2019/03/27 12:07:03  Lesław Rodak  nowa pozycja 
87  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2019/03/26 09:55:15  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
88  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2019/03/25 13:38:31  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
89  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2019/03/25 10:19:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
90  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2019/03/22 09:30:03  Marcin Śniady  nowa pozycja 
91  Organizacje i instytucje  2019/03/21 10:34:36  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
92  Postępowania do 30 000 euro  2019/03/21 08:17:32  Monika Szarszewska  zapytanie ofertowe 
93  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2019/03/20 15:15:26  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
94  Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych  2019/03/20 14:09:49  Sławomir Klimek  publikacja wyszukiwarki 
95  Usługi społeczne  2019/03/20 11:05:45  Grzegorz Góra  ogłoszenie o zamówieniu 
96  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2019/03/19 13:44:23  Anna Tarnawska  zmiana zdjęcia 
97  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2019/03/19 13:41:15  Ewa Szczepańska  aktualizacja 
98  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2019/03/19 13:05:31  Ewa Szczepańska  Aktualizacja informacji 
99  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2019/03/19 05:59:34  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 6.03.2019  
100  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - podstawa prawna  2019/03/18 16:16:05  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
101  Miejska Komisja Wyborcza  2019/03/18 13:23:05  Anna Tarnawska  publikacja danych 
102  Ogłoszenia urzędowe  2019/03/18 13:06:42  Karolina Kotwicka  NOWE OGŁOSZENIE 
103  Wykazy dot. nieruchomości - pozostałe wydziały  2019/03/18 10:59:42  Monika Bernat  Dodano nowy załącznik 
104  Ogłoszenia Biura Geodety Miasta  2019/03/15 10:30:34  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
105  Nagrody i wyróżnienia za rok 2018  2019/03/14 13:08:55  Karolina Szymańska  ogłoszenie wyników 
106  Galeria Nagród i Wyróżnień Prezydenta Miasta  2019/03/14 11:52:19  Tomasz Czerniawski  link do rozdziału o 2018 
107  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  2019/03/13 15:08:45  Karolina Szymańska  aktualizacja 
108  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2019/03/13 09:03:30  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
109  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2019/03/13 08:13:26  Miriam Lam  Nowa pozycja 
110  Prezydencka Rada Kultury  2019/03/11 13:30:32  Ramona Czopko  udostępnienie infrmacji 
111  Sprawozdania budżetowe  2019/03/11 11:47:50  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
112  Sprzedaż lokali komunalnych  2019/03/11 08:47:59  Marzena Oleszczuk-Iber  nowa pozycja 
113  Program ochrony środowiska  2019/03/07 14:31:13  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
114  Pełnomocnicy Prezydenta Miasta  2019/03/07 13:44:51  Marta Braun  nowa pozycja 
115  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2019/03/07 11:51:59  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja danych 
116  Komu przysługuje oraz warunki uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  2019/03/07 11:51:31  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja numeru 
117  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2019/03/05 09:16:24  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku 
118  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2019/03/05 08:13:34  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
119  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2019/03/04 15:05:29  Mateusz Błaszczyk  aktualizacja harmonogramu i linkow(środa i piatek pokój 4) 
120  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2019/03/04 14:12:14  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
121  Ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin  2019/03/04 12:42:11  Aleksandra Głowacka  Aktualizacja danych. 
122  Stanowiska Rady Miasta  2019/03/04 09:16:24  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do VIII kadencji 
123  Działanie 8.3  2019/02/28 14:19:13  Agnieszka Walas  informacja o projekcie 
124  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2019/02/28 13:47:16  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
125  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/02/28 13:25:25  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
126  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/02/28 12:31:45  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
127  Kontrola stowarzyszeń  2019/02/28 10:55:14  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
128  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2019/02/27 09:40:20  Daria Radzimska  aktualizacja danych 
129  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2019/02/26 13:37:34  Wioletta Perzyńska  Rozstrzygnięcie konkursu ofert 
130  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2019/02/26 12:36:28  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie informacji 
131  Sprawozdania Finansowe  2019/02/26 10:00:54  Tomasz Czerniawski  dodanie odnośników 
132  Wybory 2014 - do Parlamentu Europejskiego  2019/02/25 15:20:10  Marta Wikieł  aktualizacja 
133  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2019/02/25 14:56:54  Marta Wikieł  aktualizacja 
134  Wybory 2019  2019/02/25 13:46:13  Marta Wikieł  nowa 
135  Miesięczne stawki dotacji  2019/02/22 13:54:27  Beata Kostańska  dodanie linku do ODPN 
136  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2019/02/22 13:44:09  Tomasz Czerniawski  poprawka zmienionego adresu linku 
137  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2019/02/22 13:36:46  Magdalena Kucharzyk  Dodano nowy załącznik 
138  Informacje dot. inwestycji  2019/02/22 12:29:26  Agata Kowalczyk  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
139  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/02/19 13:55:56  Barbara Sowała  wpis do rejestru, zmiana ilości miejsc 
140  Aktualności  2019/02/19 13:22:04  Mateusz Błaszczyk  Dodano wpis o rejestracji online 
141  Organizacje Pożytku Publicznego  2019/02/19 12:57:45  Joanna Gabinowska  dodanie linka 
142  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2019/02/19 11:44:44  Iwona Dubiel  Nowa informacja 
143  Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń  2019/02/18 14:21:25  Marek Ciszewski  Zamieszczenie informacji o projekcie 
144  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2019/02/15 14:06:43  Katarzyna Szlachta  nowa pozycja 
145  Projekty rządowe i EFS  2019/02/15 13:40:48  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja informacji 
146  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/02/15 11:37:12  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla społeczeństwa 
147  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2019/02/14 09:31:25  Małgorzata Andryszewska  zmiana zarządcy 
148  Informacje dla interesantów  2019/02/13 14:56:29  Andrzej Żbikowski  podlnkowanie 
149  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2019/02/13 13:36:28  Małgorzata Wójcik  aktualizacja danych 
150  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2019/02/13 09:43:32  Agnieszka Laba  nowy wpis 
151  Niepubliczne przedszkola  2019/02/13 08:13:55  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
152  Budżet 2019  2019/02/13 07:55:07  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
153  Akty prawne uchwalone  2019/02/12 14:55:12  Katarzyna Szlachta  wprowadzenie informacji 
154  VAT-Centralizacja  2019/02/12 13:44:11  Piotr Janicki  aktualizacja 
155  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2019/02/12 11:21:08  Tomasz Czerniawski  aktualizacja informacji 
156  Narady prezydenckie  2019/02/12 08:35:11  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2019" 
157  Budżet Miasta Szczecin 2019  2019/02/11 13:09:36  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji 
158  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019  2019/02/11 12:29:04  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
159  Przeprowadzone kontrole  2019/02/08 14:16:54  Tomasz Czerniawski  dodanie odniesienia 
160  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2019/02/04 11:21:15  Karolina Piekarska  aktualizacja 
161  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/02/04 09:34:00  Rafał Miszczuk  nowa pozycja 
162  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VIII kadencji  2019/02/01 13:40:15  Katarzyna Niburska  Dodano nowy załącznik 
163  Prezydent i Zastępcy  2019/02/01 13:14:05  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
164  Plany i raporty  2019/01/31 11:41:10  Tomasz Czerniawski  Poprawa linku 
165  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2019/01/31 11:30:28  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
166  Zespoły Szkół  2019/01/31 11:28:29  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
167  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2019/01/31 11:28:03  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
168  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Specjalnych  2019/01/31 11:26:37  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
169  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Ogólnokształcących  2019/01/31 11:19:55  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
170  dokumenty typu A - Wnioski  2019/01/30 10:36:35  Katarzyna Tyszkiewicz  nowy wniosek 
171  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/01/29 14:04:37  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
172  Opieka nad dziećmi do lat 3  2019/01/29 09:02:25  Barbara Sowała  poprawa tytułu linku 
173  Wykaz związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych, których członkiem jest Gmina Miasto Szczecin  2019/01/25 13:25:47  Anna Tarnawska  uaktualnienie zestawienia 
174  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2019/01/25 12:57:28  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
175  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2019/01/24 12:55:32  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
176  Zakres udzielanej pomocy prawnej  2019/01/24 10:47:49  Mateusz Błaszczyk  Edycja tekstu 
177  Kontrole  2019/01/23 11:50:39  Ewa Dominiak-Górska  nowa pozycja 
178  Zezwolenia na handel alkoholem  2019/01/22 14:31:08  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
179  Oświadczenia majątkowe - Placówki oświatowo-wychowawcze  2019/01/22 10:59:04  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
180  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Zawodowych  2019/01/22 10:36:34  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
181  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia jednostek  2019/01/22 09:55:04  Emilia Drążek  sprzedaż 
182  Niepubliczne szkoły zawodowe  2019/01/22 09:17:58  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
183  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/01/22 09:09:08  Małgorzata Borzuchowska  Dodano nowy załącznik 
184  Archiwum wykazów nieruchomości UM  2019/01/21 09:33:16  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
185  Wykazy nieruchomości UM  2019/01/21 08:49:36  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
186  Wytyczne do informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych za rok 2018  2019/01/18 12:49:17  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
187  Sekretarz Miasta  2019/01/17 10:58:10  Tomasz Czerniawski  aktualizacja spraw 
188  Skarbnik Miasta  2019/01/17 10:56:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odpowiedzialności 
189  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2019/01/17 09:48:35  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu 
190  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2019/01/16 09:04:31  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
191  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/01/15 10:13:18  Renata Arent  Dodano nowy załącznik 
192  Oświadczenia majątkowe - Licea Ogólnokształcące  2019/01/14 14:11:59  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
193  Rejestr petycji - 2018 r.  2019/01/11 13:20:50  Barbara Ledwon  publikacja petycji 
194  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/01/10 14:41:31  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
195  Narady prezydenckie w 2018 roku  2019/01/10 11:10:25  Katarzyna Konieczna  nowa pozycja 
196  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2019/01/10 09:50:24  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
197  Budżet Miasta 2018 po zmianach  2019/01/09 08:46:51  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
198  Nauczanie języka sąsiada  2019/01/08 13:50:55  Miriam Lam  Nowa pozycja 
199  Archiwum Budżetów Miasta Szczecin  2019/01/08 12:52:45  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
200  Budżet Miasta  2019/01/08 12:28:25  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin