Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 48460485

Aktualna strona: 403244

Wydrukowano: 3200

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2017/01/16 15:14:35  Natalia Lach  Oferta pracy 
Ogłoszenia konkursów ofert  2017/01/16 14:33:59  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
Wyjaśnienia treści SIWZ  2017/01/16 14:20:43  Joanna Zaborska  nowe pytania i odpowiedzi 
Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2017/01/16 14:15:18  Lidia Łajkun  ogłoszenie o wolnym stanowisku 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2017/01/16 14:04:10  Wioletta Engel-Araźna  Mała Dotacja 
Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2017 roku  2017/01/16 13:17:00  Małgorzata Świetlicka  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2017/01/16 12:23:08  Eliza Tałajkowska  edycja danych 
Narady prezydenckie w 2017 roku  2017/01/16 11:51:46  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
Postępowania do 30 000 euro  2017/01/16 11:39:59  Monika Tomiak  Umieszczenie ogłoszenia 
10  Obwieszczenia dla stron postępowania  2017/01/16 11:11:43  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
11  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/01/16 10:53:56  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
12  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/01/16 10:39:41  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
13  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2017/01/16 09:23:45  Mirella Wołłejszo  Nowa pozycja 
14  Aktualności Biura Organizacji Pozarządowych  2017/01/16 09:11:10  Joanna Gabinowska  aktualności 
15  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2017/01/16 09:00:11  Dorota Kosowicz  decyza o pozwoleniu na budowę 
16  Prezydent i Zastępcy  2017/01/16 08:32:50  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
17  Edycje  2017/01/13 15:10:58  Agnieszka Laba  nowy wpis 
18  Rejestr petycji  2017/01/13 14:26:50  Anna Mikołajczyk-Błoniarz  publikacja petycji 
19  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku  2017/01/13 14:21:47  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
20  Inwestycje celu publicznego  2017/01/13 12:56:08  Jolanta Leszczucka  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 
21  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2017/01/13 11:27:53  Madlena Gruszka  Nowa pozycja 
22  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2017/01/13 10:24:47  Wioletta Lisińska  dodanie informacji 
23  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2017/01/13 10:24:41  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
24  Informacje o wyniku naboru  2017/01/13 09:57:10  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
25  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2017/01/13 06:14:22  Andrzej Kokotowski  aktual. wykazu opubl. - stan na 7.01.2017 - techn 
26  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2017/01/12 15:01:19  Aneta Cielas  publikacja wykazu 
27  Modyfikacja SIWZ  2017/01/12 14:18:16  Paweł Durka  zmiana siwz 
28  Pozwolenia wodno-prawne  2017/01/12 12:46:40  Halina Bednarek  informacja o wszczęciu postępowania 
29  Rejestr działalności regulowanej  2017/01/12 11:52:31  Lesław Rodak  nowy wpis 
30  Polityka Finansowa Miasta Szczecin  2017/01/12 11:48:28  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
31  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2017/01/12 11:30:55  Daria Radzimska  aktualizacja danych 
32  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2017/01/12 11:24:04  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
33  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2017/01/12 06:08:47  Andrzej Kokotowski  aktual. -wykaz obow. - stan na 7.01.2017 - techn 
34  Akty prawne uchwalone  2017/01/11 14:14:23  Anna Stępień  nowelizacja ustawy 
35  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2017/01/11 13:14:22  Marcin Śniady  nowa pozycja 
36  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/01/11 11:03:25  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
37  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2017/01/11 11:01:23  Miriam Lam  aktualizacja 
38  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2017/01/11 06:03:27  Andrzej Kokotowski  uaktual. 
39  Informacje o wyniku naboru  2017/01/10 14:38:54  Artur Kalita  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Utrzymania Pasa Drogowego ZDiTM 
40  Plany i raporty  2017/01/10 13:19:22  Anna Tarnawska  dodanie informacji 
41  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2017/01/10 13:07:04  Piotr Spunda  aktualizacja 16.05.2016 
42  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2017/01/10 11:58:38  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
43  Narady prezydenckie  2017/01/10 10:06:57  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2017" 
44  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2017/01/09 15:31:50  Dorota Młynarczyk  obiweszczenie dla społeczeństwa 
45  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2017/01/09 15:12:07  Aneta Cielas  ogłoszenie o przetargu 
46  Niepubliczne przedszkola  2017/01/09 14:39:08  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
47  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2017/01/09 13:54:57  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
48  USC - zapytaj pracownika?  2017/01/09 12:15:40  Rafał Pawlik  nowa pozycja 
49  Wykazy nieruchomości UM  2017/01/09 10:50:38  Marzena Karpik  nowy wykaz 
50  Regulamin Organizacyjny  2017/01/09 09:50:10  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
51  Sprzedaż lokali komunalnych  2017/01/05 13:06:27  Marzena Oleszczuk-Iber  nowa pozycja 
52  Warunki uzyskania darmowej pomocy prawnej  2017/01/05 09:24:54  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
53  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2017/01/04 11:54:02  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
54  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2017/01/03 14:35:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
55  Nieruchomości pozostałe  2017/01/03 13:16:34  Tomasz Czerniawski  przekierowanie linka 
56  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2017/01/03 13:14:52  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
57  Poradnie psychologiczno - pedagogiczne  2017/01/03 10:15:52  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja 
58  Miejskie Zespoły Szkół  2017/01/03 10:14:04  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja 
59  Miejskie Gimnazja  2017/01/03 10:09:21  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja 
60  Szkoły podstawowe  2017/01/03 09:58:41  Wioleta Zmorzyńska  nowa pozycja 
61  Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej  2017/01/03 09:01:00  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja danych 
62  Budżet Miasta 2005  2017/01/02 14:05:23  Tomasz Czerniawski  poprawka blędu w linku 
63  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2017/01/02 12:05:26  Łukasz Kosmala  uchwała WPRS 2017 i zm. WPRS 2016 
64  Kontakty partnerskie Miasta Szczecin  2017/01/02 11:52:51  Tomasz Czerniawski  wpis 
65  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2017/01/02 11:30:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
66  Struktura organizacyjna  2017/01/02 11:18:01  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
67  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2016 roku  2017/01/02 10:49:30  Artur Tarnowski  Dodano nowy załącznik 
68  Konkursy  2017/01/02 10:47:25  Anna Bednarz  wprowadzenie ogłoszenia 
69  Rewitalizacja  2017/01/02 10:33:16  Anna Bednarz  aktualizacja 
70  Komu przysługuje darmowa pomoc prawna  2016/12/30 15:22:03  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
71  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2016/12/30 15:15:24  Katarzyna Szlachta  aktualizacja danych 
72  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  2016/12/30 15:11:13  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
73  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2016/12/30 14:26:54  Marzena Kaźmierska  dodanie informacji 
74  Miesięczne stawki dotacji  2016/12/30 13:01:08  Beata Kostańska  poprawka błędów w html 
75  Niepubliczne szkoły zawodowe  2016/12/30 08:41:45  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
76  Niepubliczne gimnazja  2016/12/30 08:38:06  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
77  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2016/12/30 08:34:19  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
78  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2016/12/30 08:24:11  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
79  Niepubliczne szkoły podstawowe  2016/12/29 14:30:37  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
80  Archiwum Rady Miasta  2016/12/29 13:52:33  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
81  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2016/12/29 09:46:31  Alicja Dąbrowska  nowa pozycja 
82  Oświadczenia majątkowe - gimnazja  2016/12/29 09:21:44  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
83  Uchwały Rady Miasta  2016/12/28 13:14:24  Edyta Sowińska  Dodano nowy załącznik 
84  Formularze do pobrania  2016/12/28 09:22:50  Anna Stępień  podlinkowanie aktualnych formularzy 
85  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2016/12/27 14:49:20  Rafał Miszczuk  zmiana składu Prezydium 
86  Dyżury Radnych Rady Miasta  2016/12/27 14:49:01  Rafał Miszczuk  poprawka 
87  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017  2016/12/27 14:07:51  Bogumiła Spiczko  Dodano nowy załącznik 
88  Budżet Miasta 2017  2016/12/27 13:11:47  Bogumiła Spiczko  nowa pozycja 
89  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016 po zmianach  2016/12/22 14:44:23  Bogumiła Spiczko  Dodano nowy załącznik 
90  Procedury Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2016/12/22 14:25:23  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
91  Budżet Miasta  2016/12/22 14:17:07  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
92  Budżet Miasta Szczecin 2017  2016/12/22 14:16:42  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
93  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2016/12/22 13:46:38  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie odwołań 
94  Usługi społeczne  2016/12/21 11:34:06  Magdalena Pietrzykowska  ogłoszenie 
95  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2016/12/21 09:59:59  Paweł Durka  dodanie linku  
96  Narady prezydenckie w 2016 roku  2016/12/20 14:56:53  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
97  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2016/12/15 13:34:45  Ewa Rogalińska  Ogłoszenie konkursu 
98  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2016/12/15 13:25:33  Sylwia Kocot  zmiana ilości miejsc 
99  Urząd Miasta Szczecin  2016/12/14 13:44:24  Tomasz Czerniawski  dodanie wirtualnej przechadzki 
100  Rada Miasta Szczecin  2016/12/13 14:37:01  Edyta Sowińska  aktuaklizacja zerwanych linków 
101  Raport o stanie miasta  2016/12/13 10:24:55  Mariusz Wasilewski  aktualizacja łącza do raportu 2006 
102  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2016/12/13 08:50:02  Ewa Kurjata  nowa pozycja 
103  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2016/12/13 08:11:29  Karolina Piekarska  aktualizacja 
104  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2016/12/12 14:18:14  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
105  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2016/12/09 14:10:58  Anna Wojnicz  wynik postępowania konkursowego 
106  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2016/12/09 13:54:37  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
107  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2016/12/09 09:05:12  Aneta Kieszkowska  nowe ogłoszenie 
108  Dodatkowe Informacje  2016/12/08 11:04:19  Tomasz Czerniawski  aktualizacja hiperłącza 
109  2016 - Prace finansowane z budżetu MKZ  2016/12/08 10:55:33  Ewa Dominiak-Górska  edomin 
110  Oświadczenia majątkowe - Placówki oświatowo-wychowawcze  2016/12/08 10:16:07  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
111  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2016/12/08 10:15:01  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
112  Zespoły Szkół  2016/12/08 10:11:39  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
113  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2016/12/08 10:08:12  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
114  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2016/12/08 09:46:14  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
115  Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków  2016/12/07 13:54:38  Tomasz Czerniawski  dodanie linku "2016" 
116  Linki do stron NGO  2016/12/06 12:27:08  Anna Stępień  dodanie adresu internetowego 
117  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2016/12/05 14:04:45  Łukasz Wybraniec  aktualizacja 
118  Uchwały Rady Miasta  2016/12/05 13:52:36  Łukasz Wybraniec  aktualizacja danych 
119  Wykonanie Budżetu Miasta 2016  2016/12/05 13:38:20  Bogumiła Spiczko  nowa pozycja 
120  Złożone wnioski do Budżetu Miasta Szczecin 2017  2016/12/02 15:10:11  Łukasz Kosmala  Dodano nowy załącznik 
121  nowe inwestycje  2016/12/02 09:56:16  Małgorzata Leoniewska  nowa pozycja 
122  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2016/12/01 15:04:36  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja danych 
123  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2016/11/30 13:41:13  Anna Brzozowska  nowa pozycja 
124  Kontrola realizacji zadań publicznych  2016/11/30 09:38:50  Małgorzata Borzuchowska  Dodano nowy załącznik 
125  Wykazy dot. nieruchomości - pozostałe wydziały  2016/11/24 13:02:18  Norbert Wagner  Dodano nowy załącznik 
126  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2016/11/23 14:48:18  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
127  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2016/11/23 12:34:39  Anna Szymków  aktualizacja 
128  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2016/11/21 09:53:08  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
129  Osoby wydające decyzje administracyjne  2016/11/18 15:19:47  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
130  Obwieszczenia dla stron postępowania  2016/11/18 12:50:48  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
131  Projekt Budżetu Miasta Szczecin na 2017  2016/11/18 11:21:45  Bogumiła Spiczko  Dodano nowy załącznik 
132  Informacje dot. inwestycji  2016/11/16 13:18:25  Mariusz Wasilewski  porządkowanie, techniczne, WPI --> WPRS 
133  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2016/11/10 11:22:29  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
134  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2016/11/10 10:41:57  Kamila Szczygieł  informacja o umorzeniach niepodatkowych nalezności o charakterze publiczno-prawnym 
135  Skargi i wnioski  2016/11/09 14:19:36  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
136  Prezydent Miasta Szczecin  2016/11/09 14:13:17  Tomasz Czerniawski  usunięcie informacji o przyjmowaniu interesantów 
137  Budżet Miasta 2016 po zmianach  2016/11/09 09:24:42  Bogumiła Spiczko  Dodano nowy załącznik 
138  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2016/11/07 10:45:41  Maciej Jasiński  aktualizacja wykazu aptek 
139  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2016/11/03 12:53:00  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zadań 
140  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2016/11/03 09:04:51  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
141  Wykaz dziennych opiekunów świadczących usługi opieki  2016/11/02 10:54:18  Sylwia Kocot  wpis Pani Adianna Raszkiewicz do opiekunów dziennych 
142  Pomoc w Szczecinie  2016/10/31 13:34:29  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie 
143  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2016/10/28 06:11:29  Andrzej Kokotowski  wykaz uchylonych itp. stan na 26.10.2016 - t 
144  Wnioski do Budżetu Miasta Szczecin 2017  2016/10/25 14:28:23  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
145  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2016/10/24 14:38:53  Tomasz Czerniawski  aktualizacja e-mail 
146  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2016/10/24 11:50:16  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
147  Wykaz służb, straży, inspekcji  2016/10/24 08:35:44  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
148  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2016/10/24 08:33:56  Tomasz Czerniawski  korekta danych 
149  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2016/10/24 08:31:55  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
150  Sprawozdania budżetowe  2016/10/21 14:52:48  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
151  Miejskie Żłobki  2016/10/21 09:23:24  Praktyka1  aktualizacja nazwiska 
152  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2016/10/21 09:19:27  Praktyka1  aktualizacja 
153  Przedszkola  2016/10/21 08:19:25  Praktyka1  Uaktualnienie danych 
154  Placówki opiekuńczo - wychowawcze  2016/10/20 13:31:00  Praktyka1  Uaktualnienie danych 
155  Zespoły szkół specjalnych  2016/10/20 13:27:15  Praktyka1  nowa pozycja 
156  Placówki oświatowo - wychowawcze  2016/10/20 13:24:47  Praktyka1  nowa pozycja 
157  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2016/10/20 11:52:17  Praktyka1  Nowa pozycja 
158  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2016/10/19 08:23:21  Tomasz Czerniawski  informacja o rozstrzygnięcu 
159  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych  2016/10/13 12:16:11  Daria Radzimska  dodoanie obwieszcznia  
160  Informacja publiczna i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  2016/10/11 10:19:00  Tomasz Czerniawski  uaktulnienie linku "Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej" 
161  Wnioski - Dokumenty typu A Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej  2016/10/11 09:07:04  Mirosława Kotarba  decyzja o warunkach zabudowy 
162  Wykaz informacji udostępnianych na wniosek  2016/10/10 10:32:35  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
163  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2016/09/30 06:11:30  Andrzej Kokotowski  techn. 
164  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2016/09/28 15:08:01  Maciej Jasiński  numer telefonu dla KB 
165  Podatki Lokalne Miasta Szczecin  2016/09/27 13:12:04  Marcin Śniady  korekta  
166  Ogłoszenia zewnętrzne  2016/09/27 08:42:11  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
167  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2016/09/22 13:47:30  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
168  Kontrola stowarzyszeń  2016/09/21 07:53:05  Marta Kaszubowska  Dodano nowy załącznik 
169  Ogłoszenia studium  2016/09/20 09:08:18  Robert Zdanowski  usunięcie ogłoszenia o zbieraniu uwag do zmiany Studium 
170  Filia UM na Prawobrzeżu  2016/09/19 09:51:41  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
171  Sprawozdania Finansowe 2013  2016/09/12 12:37:13  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
172  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2016/09/08 13:28:49  Marta Klimek  nowa pozycja 
173  Akty prawne  2016/09/07 13:32:18  Łukasz Wybraniec  naprawa hiperłącza 
174  Imprezy sportowe  2016/09/07 13:17:45  Łukasz Wybraniec  aktualizacja 
175  Programy  2016/09/07 13:12:17  Łukasz Wybraniec  aktualizacja 
176  Ustawy  2016/09/07 11:03:27  Łukasz Wybraniec  nowa pozycja 
177  Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin  2016/09/07 09:50:06  Łukasz Wybraniec  zmiana 
178  Programy, Prognozy, Plany, Polityki, Strategie  2016/09/06 13:07:11  Daria Radzimska  dodanie linków 
179  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2016/09/06 11:02:28  Patrycja Krzywniak  Dodano nowy załącznik 
180  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2016/09/06 08:59:31  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
181  Program ochrony środowiska przed hałasem  2016/09/06 08:47:06  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
182  Prawo lokalne, dokumenty  2016/09/05 13:14:45  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie o link "Stanowiska Rady Miasta" 
183  Stanowiska Rady Miasta  2016/09/05 13:05:27  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
184  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2016/08/31 13:59:13  Bogumiła Spiczko  Dodano nowy załącznik 
185  Zapobieganie HIV / AIDS  2016/08/31 12:17:22  Wioletta Perzyńska  nowa pozycja 
186  Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin 2015  2016/08/31 11:19:47  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie treści 
187  Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin  2016/08/31 10:48:11  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
188  Narady prezydenckie w 2014 roku  2016/08/30 11:36:12  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
189  Gminna Ewidencja Zabytków  2016/08/25 07:57:38  Elwira Wolender  aktualizacja 
190  Stowarzyszenia Kultury Fizycznej  2016/08/18 14:41:30  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
191  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2016/08/18 06:17:36  Andrzej Kokotowski  tech 
192  Skarbnik Miasta  2016/08/16 13:07:48  Tomasz Czerniawski  aktualizacja notki biograficznej 
193  Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych  2016/08/11 10:26:12  Mateusz Ofiarski  Aktualizacja 
194  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2016/08/10 08:32:59  Anna Szymków  aktualizacja 
195  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2016/08/09 13:08:33  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
196  Wydział Oświaty - Referat Programów Wspierających  2016/08/03 15:05:23  Marek Ciszewski  Aktualizacja informacji 
197  Kontakt  2016/08/03 14:51:23  Marek Ciszewski  aktualizacja danych 
198  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2016/08/03 13:24:20  Beata Trzos  aktualizacja 
199  Stypendia Socjalne  2016/08/03 13:22:22  Beata Trzos  aktualizacja danych 
200  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2016/08/01 13:45:57  Tomasz Czerniawski  poprawa tytułu 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin