Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67324772

Aktualna strona: 457512

Wydrukowano: 3238

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Postępowania do 30 000 euro  2018/12/13 15:09:27  Anna Bednarz  ogłoszenie o wyborze 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2018/12/13 14:26:13  Halina Rogaś  edycja danych 
Przedszkola  2018/12/13 13:19:16  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
Wykaz spółek z udziałem Miasta  2018/12/13 12:09:22  Aleksandra Głowacka  aktualizacja informacji nt. organów Spółki 
Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2018/12/13 11:54:07  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
Inwestycje celu publicznego  2018/12/13 11:12:11  Dorota Skłodowska  inf. o wszczęciu postępowania 
Program "MEWA" - kryteria wyboru  2018/12/13 10:29:41  Agnieszka Laba  nowy wpis 
Program "MEWA"  2018/12/13 10:29:22  Agnieszka Laba  nowa pozycja 
Kontrola realizacji zadań publicznych  2018/12/13 10:22:38  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
10  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2018/12/13 10:20:12  Monika Koprowska  decyzja o powoleniu na budowę  
11  Program "MEWA" - aktualności  2018/12/13 09:50:03  Agnieszka Laba  nowy wpis 
12  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2018/12/13 09:47:44  Agnieszka Laba  nowy wpis 
13  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2018/12/13 09:40:57  Klaudia Brudło  Nowa pozycja 
14  Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne  2018/12/13 09:39:59  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
15  Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2018/12/13 09:21:37  Adrianna Dąbrowska  nabór - specjalista ds. kadr 
16  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2018/12/13 09:19:28  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
17  Mała dotacja do 10 tys. zł  2018/12/13 09:13:26  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
18  Senior +  2018/12/13 07:39:05  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
19  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2018/12/13 05:58:32  Andrzej Kokotowski  pojekt na sesję "Płonia - Szosa Stargardzka"  
20  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2018/12/12 16:29:27  Karol Lubiński  ogłoszenie o zamówieniu 
21  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2018/12/12 14:42:22  Małgorzata Angrot-Glińska  aktualizacja danych 
22  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2018/12/12 14:12:12  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
23  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2018/12/12 12:21:00  Monika Wyrwicz  obwieszczenie o wydanej decyzji - zmiana dec. o warunkach zabudowy 
24  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2018/12/12 11:51:34  Marzena Kaźmierska  Dodano nowy załącznik 
25  Wykazy dotyczące zbycia w 2018 roku  2018/12/12 11:04:41  Iwona Polaczek  Dodano nowy załącznik 
26  Narady prezydenckie w 2018 roku  2018/12/12 10:56:57  Katarzyna Konieczna  nowa pozycja 
27  Ogłoszenia konkursów ofert  2018/12/12 09:26:34  Wioletta Engel-Araźna  Dodano nowy załącznik 
28  Modyfikacja SIWZ  2018/12/12 09:13:40  Katarzyna Stachowicz  nowa modyfikacja 
29  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2018/12/12 05:58:43  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 20.10.2018  
30  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2018/12/12 05:58:23  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. op. stan na 30.10.2018 
31  Wyjaśnienia treści SIWZ  2018/12/11 14:45:56  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
32  Rada Miasta Szczecin  2018/12/11 14:06:23  Marta Klimek  przygotowanie strony pod VIII kadencję 
33  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2018/12/11 13:10:04  Wioletta Perzyńska  Nowa Pozycja 
34  Prezydent i Zastępcy  2018/12/11 12:49:57  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
35  Informacje o wyniku naboru  2018/12/11 12:06:47  Artur Jakimiuk  wynik naboru na stanowisko 
36  Osoby wydające decyzje administracyjne  2018/12/11 12:03:28  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
37  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2018/12/11 11:14:18  Danuta Juzyszyn  Dodano nowy załącznik 
38  Interpelacje i zapytania radnych  2018/12/11 10:21:53  Ewa Peryt  nowa pozycja 
39  Ogłoszenia zewnętrzne  2018/12/11 08:08:54  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
40  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2018/12/11 05:58:30  Andrzej Kokotowski  aktual wyk uchyl wszczetych - 30.10.2018 
41  Uchwały Rady Miasta  2018/12/10 14:58:12  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
42  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2018/12/10 14:10:50  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
43  Dyżury Radnych Rady Miasta  2018/12/10 11:55:29  Marta Klimek  poprawka 
44  Obwieszczenia dla stron postępowania  2018/12/10 11:43:57  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
45  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2018/12/10 10:58:32  Dorota Młynarczyk  obiweszczenie dla społeczeństwa 
46  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2018/12/10 10:31:26  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
47  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2018/12/10 10:12:52  Szymon Widomski  Dodano nowy załącznik 
48  Struktura organizacyjna  2018/12/10 08:44:47  Tomasz Czerniawski  aktualizacja struktury 
49  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2018/12/10 06:02:45  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 20.10.2018  
50  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VII kadencji  2018/12/07 12:13:58  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
51  Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  2018/12/07 09:02:19  Karolina Piekarska  nowa pozycja 
52  2018 - Prace finansowane z budżetu MKZ  2018/12/06 12:01:41  Ewa Dominiak-Górska  aktualizacja 
53  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2018/12/06 08:24:11  Tomasz Czerniawski  informacja o ruchomości 
54  Miejska Komisja Wyborcza  2018/12/05 14:08:03  Marta Wikieł  nowa pozycja 
55  Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków  2018/12/05 14:01:18  Tomasz Czerniawski  dodanie linku "2017" 
56  Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza  2018/12/05 09:06:45  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
57  Edycje  2018/12/04 12:19:05  Agnieszka Laba  nowy wpis 
58  Usługi społeczne  2018/12/04 10:16:03  Katarzyna Stachowicz  nowe ogłoszenie 
59  Indywidualne interpretacje podatkowe  2018/12/04 08:48:26  Marcin Śniady  nowa pozycja 
60  nowe inwestycje  2018/12/03 16:04:46  Agnieszka Śpiewak-Nowicka  Decyzja nr 14/18 z dnia 21.11.2018 r.o zezwoleniu na realizację inewstycji drogowej  
61  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2018/12/03 13:49:40  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
62  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2018/12/03 13:37:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zdjęcia 
63  Prezydent Miasta Szczecin  2018/12/03 13:23:10  Tomasz Czerniawski  podmiana zdjęcia. 
64  Rejestr petycji  2018/12/03 08:11:41  Beata Sikorska  publikacja petycji 
65  Złożone wnioski  2018/11/30 12:11:40  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
66  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2018/11/30 12:00:23  Miriam Lam  nowa pozycja 
67  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2018/11/30 11:30:01  Marta Klimek  nowa pozycja 
68  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2018/11/29 11:16:36  Anna Tarnawska  aktualizacja linku 
69  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2018/11/29 10:55:56  Marta Klimek  nowa pozycja 
70  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2018/11/27 14:41:47  Dorota Lokś  wpis do rejestru klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin 
71  Archiwum Rady Miasta  2018/11/27 12:03:04  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
72  Niepubliczne przedszkola  2018/11/27 10:21:18  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
73  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2018/11/27 06:00:33  Andrzej Kokotowski  aktual. osobowa - z. komun. 
74  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia jednostek  2018/11/26 14:51:03  Emilia Drążek  Dodano nowy załącznik 
75  Wykazy nieruchomości UM  2018/11/26 09:27:42  Marzena Karpik  nowy wykaz 
76  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2018/11/26 09:03:23  Tomasz Czerniawski  przesunięcie do archiwum 
77  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2018/11/23 13:24:20  Małgorzata Wójcik  aktualizacja danych 
78  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2018/11/23 13:18:16  Marcin Śniady  aktualizacja 
79  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2018/11/23 10:55:47  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
80  Zezwolenia na handel alkoholem  2018/11/23 07:53:04  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
81  Ogłoszenia urzędowe  2018/11/21 16:12:00  Magdalena Lasek  uzupełnienie linków 
82  Linki do stron NGO  2018/11/21 15:02:31  Katarzyna Bukowska  zmiana linka 
83  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2018/11/20 15:27:54  Katarzyna Sieradzan  publikacja ogłoszenia 
84  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2018/11/20 14:15:26  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
85  Radni VII Kadencji Rady Miasta Szczecin  2018/11/20 08:57:48  Tomasz Czerniawski  now pozycja 
86  Archiwum Rady Miasta - VII kadencja 2014-2018  2018/11/20 08:41:23  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
87  Szkoły podstawowe  2018/11/16 13:33:50  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
88  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2018/11/16 11:54:38  Katarzyna Szlachta  nowa pozycja 
89  Inwestycje realizowane  2018/11/16 10:18:58  Alicja Dziedzic  nowa pozycja 
90  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2018/11/16 10:15:43  Dorota Młynarczyk  Dodano nowy załącznik 
91  Dodatkowe Informacje  2018/11/15 15:26:00  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
92  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019  2018/11/15 13:23:09  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
93  Projekt Budżet Miasta Szczecin 2019  2018/11/15 12:42:27  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
94  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2018/11/15 11:53:11  Dorota Lokś  zmiana miejsca sprawowania opieki przez dziennego opiekuna 
95  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2018/11/15 11:14:46  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
96  Aktualności  2018/11/15 09:32:02  Piotr Janicki  aktualizacja 
97  Informacje o wyniku naboru  2018/11/15 08:06:48  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
98  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2018/11/14 14:14:17  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odwołań 
99  Budżet Miasta Szczecin 2019  2018/11/14 14:13:03  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji 
100  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2018/11/14 13:29:05  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
101  Plany i raporty  2018/11/13 16:11:12  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
102  Niepubliczne gimnazja  2018/11/13 09:28:10  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
103  Plan adaptacji Miasta Szczecina do zmian klimatu  2018/11/09 13:42:56  Jolanta Sikorska  Dodano nowy załącznik 
104  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2018/11/07 10:50:07  Tomasz Czerniawski  poprawka zmienionego adresu linku 
105  Aktualności i bieżące informacje  2018/11/06 10:00:28  Agnieszka Laba  nowy wp[is 
106  Budżet Miasta 2018 po zmianach  2018/11/06 08:21:01  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
107  Wybory 2018 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2018/11/05 14:52:10  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
108  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2018/11/05 12:02:40  Karolina Piekarska  aktualizacja 
109  Wybory samorządowe  2018/11/05 02:56:43  Marta Wikieł  aktualizacja 
110  Obwodowe komisje wyborcze  2018/11/03 14:38:01  Edyta Sowińska  nowa pozycja 
111  Miesięczne stawki dotacji  2018/10/31 12:50:43  Beata Kostańska  dodanie linku do ODPN 
112  Zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny  2018/10/31 10:18:20  Lesław Rodak  nowy wpis 
113  Konkursy  2018/10/31 09:29:22  Anna Fabiś  wprowadzanie ogłoszenia 
114  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2018/10/31 09:07:48  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
115  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2018/10/30 14:41:33  Dorota Lokś  wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin  
116  Niepubliczne szkoły zawodowe  2018/10/30 09:05:28  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
117  Sprawozdania budżetowe  2018/10/26 07:57:08  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
118  Sprawozdania  2018/10/24 12:07:18  Wioletta Engel-Araźna  Aktualizacja informacji 
119  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2018/10/22 13:11:37  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
120  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2018/10/18 14:41:32  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
121  Kontrola stowarzyszeń  2018/10/17 13:10:56  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
122  Komunikaty  2018/10/17 11:29:59  Marta Wikieł  nowa pozycja 
123  Estetyka Miasta Szczecin  2018/10/15 14:00:58  Anna Fabiś  aktualizacja 
124  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2018/10/11 13:55:32  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
125  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2018/10/11 13:00:10  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
126  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2018/10/10 14:59:16  Magdalena Czajkowska  aktualizacja danych 
127  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/10/10 10:35:19  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
128  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2018/10/10 08:01:28  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
129  Nabór na stanowiska  2018/10/10 08:00:40  Lidia Łajkun  dodanie linku do zarządzenia nr 35 
130  Niepubliczne szkoły podstawowe  2018/10/04 10:37:48  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
131  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2018/10/03 14:19:15  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
132  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 po zmianach  2018/10/03 10:21:39  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
133  Sekretariaty  2018/10/03 10:20:23  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
134  Akty prawne uchwalone  2018/10/02 08:20:47  Anna Stępień  wprowadzenie informacji 
135  Rejestr działalności regulowanej  2018/10/01 14:42:09  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
136  Gminna Ewidencja Zabytków  2018/10/01 08:00:48  Elwira Wolender  aktualizacja 
137  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/09/26 12:38:07  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
138  Aktualności - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2018/09/26 11:16:24  Ewa Kurjata  Dodano nowy załącznik 
139  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2018/09/26 11:12:16  Ewa Kurjata  nowa pozycja 
140  Obwieszczenia dla stron postępowania  2018/09/20 15:05:21  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
141  Wybory ławników - uzupełniające  2018/09/19 08:58:42  Marta Wikieł  nowa 
142  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2018/09/18 13:50:52  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
143  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2018/09/18 10:24:32  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
144  Placówki opiekuńczo - wychowawcze  2018/09/17 12:39:33  Piotr Spunda  Uaktualnienie danych 
145  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2018/09/17 08:17:49  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
146  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2018/09/14 14:38:40  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
147  Rewitalizacja  2018/09/13 12:16:09  Anna Bednarz  umieszczenie opracowania 
148  Inicjatywa lokalna  2018/09/13 09:33:03  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
149  Zgłoszone zgromadzenia  2018/09/12 07:38:05  Konrad Batogowski  Nowe zgłoszenie 
150  Regulamin Organizacyjny  2018/09/06 10:40:34  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
151  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2018/09/06 10:15:15  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
152  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2018/09/05 15:13:17  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
153  Stypendia Socjalne  2018/09/05 14:12:52  Beata Trzos  aktualizacja danych 
154  Wyszukiwarka Sprzedaż Ruchomości test  2018/09/05 14:12:50  Sławomir Klimek 
155  Filia UM na Prawobrzeżu  2018/09/03 09:45:17  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
156  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2018/08/31 10:50:06  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
157  Budżet Miasta  2018/08/29 13:23:27  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
158  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2018/08/29 10:12:46  Beata Trzos  aktualizacja 
159  Sprzedaż majątku ruchomego - ogłoszenia urzędu  2018/08/27 11:05:24  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
160  Mecenas osób niepełnosprawnych  2018/08/27 10:35:52  Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska  aktualizacja danych 
161  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2018/08/27 09:10:40  Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska  Dodano nowy załącznik 
162  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2018/08/22 11:50:39  Aneta Kieszkowska  nowa pozycja 
163  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2018/08/21 14:01:12  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
164  Skarbnik Miasta  2018/08/21 12:28:20  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zdjęcia 
165  Miasta partnerskie Miasta Szczecin  2018/08/21 11:57:45  Miriam Lam  aktualizacja 
166  Nauczanie języka sąsiada  2018/08/21 09:30:46  Miriam Lam  Nowa pozycja 
167  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/08/21 09:06:56  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
168  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2018/08/07 11:40:56  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
169  Program "MEWA" - koszty kwalifikowane  2018/08/01 10:36:58  Agnieszka Laba  nowy wpis 
170  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2018/07/31 12:36:21  Alicja Graczyk  ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 
171  Wzory dokumentów  2018/07/26 12:32:49  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
172  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2018/07/24 12:33:25  Maciej Jasiński  aktualizacja 
173  Poprawa jakości powietrza - ANKIETY  2018/07/24 09:02:36  Agnieszka Laba  nowa apozycja 
174  Kto może złożyć wniosek?  2018/07/24 08:16:16  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
175  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/07/23 13:25:12  Miriam Lam  aktualizacja danych 
176  Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych  2018/07/20 12:28:51  Marta Bogusławska  Decyzja z dnia 20.07.2018 r. dot. ZRID 
177  Zasady dostępu do informacji publicznej  2018/07/17 11:35:16  Anna Tarnawska  usunięcie publikatora 
178  Kryteria oceny  2018/07/16 14:23:20  Anna Stępień  modyfikacja danych 
179  Sposób realizacji  2018/07/16 14:11:03  Anna Stępień  modyfikacja informacji 
180  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2018/07/16 12:45:48  Anna Tarnawska  przywrocenie treści 
181  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - prawo  2018/07/16 11:42:37  Anna Tarnawska  przywrócenie danych 
182  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75  2018/07/16 11:40:38  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
183  Placówki kształcenia specjalnego  2018/07/16 10:44:08  Piotr Spunda  Uaktualnienie danych 
184  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2018/07/16 08:50:27  Lesław Rodak  nowa pozycja 
185  Jakie projekty można składać?  2018/07/13 13:29:16  Tomasz Czerniawski  wprowadzanie danych 
186  Oświadczenia majątkowe  2018/07/09 14:30:25  Lidia Łajkun  aktualizacja wzorów i podstawy prawnej 
187  Informacje dot. inwestycji  2018/07/05 10:18:00  Agata Kowalczyk  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
188  Ochrona danych osobowych / RODO  2018/07/05 09:21:50  Ewa Szynkowska  poprawki w tekście 
189  Podstawa prawna  2018/07/05 08:55:16  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
190  Wykonanie Budżetu Miasta 2017  2018/07/04 08:21:42  Aleksandra Gałgańska  now pozycja 
191  Sprawozdania Finansowe 2017  2018/07/02 09:56:23  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
192  Sprawozdania Finansowe  2018/07/02 09:14:31  Dorota Urbanek  dodanie odnośników 
193  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2018/07/02 09:10:22  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
194  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2018/06/29 13:11:17  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
195  Wybory 2018  2018/06/29 10:11:05  Marta Wikieł  akrualizacja 
196  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2018/06/21 14:39:42  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
197  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2018/06/21 12:47:15  Lesław Rodak  nowa pozycja 
198  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2018/06/19 10:45:28  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
199  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2018/06/19 09:57:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu 
200  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta  2018/06/08 13:14:18  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin