Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76753733

Aktualna strona: 464089

Wydrukowano: 3242

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2019/10/23 14:38:31  Adrianna Dąbrowska  nabór - kierownik gospodarczy  
Interpelacje i zapytania radnych  2019/10/23 14:25:20  Ewa Peryt  nowa pozycja 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2019/10/23 13:06:56  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
Informacje o wyniku naboru  2019/10/23 11:00:41  Artur Jakimiuk  wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
Tworzenie, aktualizacja, koordynowanie, monitorowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Szczecina  2019/10/23 09:24:59  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
Sprawozdania budżetowe  2019/10/23 08:30:08  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2019/10/23 05:57:23  Andrzej Kokotowski  aktual. wyk. opubl. stan na 17-18.10.2019 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2019/10/23 05:57:08  Andrzej Kokotowski  usun. ogł wyl dabie-sadlinskie legi 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2019/10/22 15:11:04  Halina Rogaś  edycja danych 
10  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2019/10/22 14:49:38  Sylwia Burzyńska  aktualności 
11  Modyfikacja SIWZ  2019/10/22 14:02:24  Joanna Zaborska  nowa modyfikacja 
12  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2019/10/22 14:00:41  Joanna Zaborska  Nowa pozycja 
13  Wyjaśnienia treści SIWZ  2019/10/22 12:44:08  Madlena Gruszka  nowa pozycja 
14  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2019/10/22 11:04:07  Dariusz Wytrykus  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
15  Wykazy dotyczące zbycia w 2019 roku  2019/10/22 10:42:54  Małgorzata Świetlicka  Dodano nowy załącznik 
16  Filia UM na Prawobrzeżu  2019/10/22 10:29:25  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
17  Wybory 2019 - INFORMACJE DLA OPERATORÓW  2019/10/22 09:08:57  Ewa Szynkowska  Nowa pozycja 
18  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2019/10/21 15:41:26  Aneta Cielas  publikacja wykazu 
19  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/10/21 15:26:58  Dorota Lokś  zmiana danych: zmiana danych: e-mail, opłaty 
20  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2019/10/21 15:02:05  Dorota Kosowicz  obwieszczenie o decyzji o pozwoleniu na budowę  
21  Dyżury Radnych Rady Miasta  2019/10/21 13:54:21  Marta Klimek  poprawka 
22  Inwestycje celu publicznego  2019/10/21 13:52:38  Anna Kosińska  Decyzja ZRiD z dn 27 września 2019r. 
23  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/10/21 13:31:56  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
24  Zgłoszone zgromadzenia  2019/10/21 12:14:01  Katarzyna Bukowska  Nowe zawiadomienie - tryb zwykły 
25  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2019/10/21 11:57:17  Agnieszka Laba  nowy wpis 
26  Rejestr petycji  2019/10/21 11:06:02  Ewa Peryt  publikacja petycji 
27  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2019/10/21 08:25:18  Anna Lisica  edycja 
28  Wykazy nieruchomości UM  2019/10/21 07:32:50  Wanda Lisewska  Pubikacja wykazu 
29  Wykazy dotyczące przetargowego zbycia  2019/10/18 14:06:01  Jaromira Konopka-Bomba  Dodano nowy załącznik 
30  Gminna Ewidencja Zabytków  2019/10/18 10:17:10  Elwira Wolender  aktualizacja 
31  Dodatkowe Informacje  2019/10/18 10:14:44  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
32  Informacje o wyniku naboru  2019/10/18 08:57:30  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
33  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2019/10/17 11:27:17  Lidia Łajkun  ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 
34  Ogłoszenia zewnętrzne  2019/10/17 10:08:49  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
35  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2019/10/16 14:51:10  Monika Wyrwicz  obwieszczenie - art. 10 kpa 
36  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2019/10/16 11:10:51  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
37  Wykaz służb, straży, inspekcji  2019/10/16 11:00:09  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
38  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2019/10/16 10:57:14  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
39  Rewitalizacja  2019/10/16 10:55:36  Karolina Szymańska  aktualizacja informacji 
40  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2019/10/16 10:49:12  Tomasz Czerniawski  Zmiana danych 
41  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2019/10/16 10:46:16  Tomasz Czerniawski  korekta danych 
42  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2019/10/16 10:33:56  Anna Bojek  aktualizacja 
43  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2019/10/16 10:21:50  Aleksandra Głowacka  Aktualizacja informacji 
44  Ogłoszenia dot. ochrony środowiska  2019/10/16 10:11:36  Maja Podsiadło  Dodano nowy załącznik 
45  Indywidualne interpretacje podatkowe  2019/10/15 13:41:28  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
46  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2019/10/15 12:20:12  Dorota Młynarczyk  obiweszczenie dla społecześntwa 
47  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych  2019/10/14 13:27:46  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
48  Placówki oświatowe oraz szkoły i placówki artystyczne  2019/10/14 13:05:46  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
49  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2019/10/14 12:56:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu 
50  nowe inwestycje  2019/10/14 09:20:37  Bartosz Andrzejczak  obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej 
51  Postępowania do 30 000 euro  2019/10/14 08:23:15  Monika Szarszewska  zapytanie ofertowe 
52  Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia  2019/10/14 08:14:57  Iwona Suruda  Nowe ogłoszenie 
53  Wybory do Sejmu i Senatu  2019/10/13 06:15:13  Marta Wikieł  uzupełnienie treści 
54  Linki do stron NGO  2019/10/11 12:11:52  Anna Stępień  dodanie linka 
55  Sekretariaty  2019/10/11 10:52:26  Anna Tarnawska  uaktualnienie danych 
56  Obwieszczenia dla stron postępowania  2019/10/11 09:08:18  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
57  Złożone wnioski  2019/10/11 08:29:22  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
58  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2019/10/11 05:59:28  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 17.08.2019 
59  Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów  2019/10/10 12:04:41  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
60  Komunikaty  2019/10/10 11:55:05  Marta Wikieł  nowa pozycja 
61  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2019/10/09 12:55:23  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
62  Rada Miasta Szczecin  2019/10/09 12:36:25  Marta Klimek  dodanie linku do progamu najbliższej sesji RM 
63  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2019–2022  2019/10/09 10:07:49  Jakub Baranowski  Dodano nowy załącznik 
64  Narady prezydenckie w 2019 roku  2019/10/08 15:23:25  Marta Braun  nowa pozycja 
65  Budżet Miasta 2019 po zmianach  2019/10/08 11:55:36  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
66  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2019/10/08 11:49:29  Anna Tarnawska  aktualizacja 
67  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2019/10/08 06:00:39  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 17.08.2019  
68  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  2019/10/07 14:08:09  Krzysztof Murawski  aktualizacja harmonogramu i linkow(środa i piatek pokój 4) 
69  Obwodowe Komisje Wyborcze  2019/10/07 12:43:59  Marta Wikieł  nowa pozycja 
70  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2019/10/04 14:36:17  Barbara Sowała  wpis do wykazu dziennnych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających 
71  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2019/10/04 14:26:48  Barbara Sowała  wpis do rejestru 
72  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2019/10/04 14:03:55  Marzena Kaźmierska  Dodano nowy załącznik 
73  Ogłoszenia konkursów ofert  2019/10/04 13:01:23  Sylwia Pączka  Dodano nowy załącznik 
74  Uchwały Rady Miasta  2019/10/04 12:30:28  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
75  Budżet Miasta w układzie 5-letnim  2019/10/04 11:53:04  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
76  Szkoły podstawowe  2019/10/04 10:04:50  Anna Tarnawska  aktualizacja danych 
77  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2019/10/01 10:25:13  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
78  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2019/10/01 08:20:55  Honorata Prałat  aktual wyk uchyl wszczetych - 26.03.2019 
79  Zrealizowane inicjatywy  2019/09/27 10:55:16  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
80  Regulamin  2019/09/27 09:04:31  Edyta Stosik  Dodano nowy załącznik 
81  Niepubliczne szkoły zawodowe  2019/09/27 07:57:56  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
82  Niepubliczne przedszkola  2019/09/26 14:17:04  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
83  Niepubliczne szkoły podstawowe  2019/09/26 10:02:02  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
84  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2019/09/26 08:13:57  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
85  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2019/09/25 09:59:06  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu miejskich jednostek organizacyjnych 
86  Prawo lokalne, dokumenty  2019/09/25 09:50:07  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie o link "Apele Rady Miasta" 
87  Apele Rady Miasta  2019/09/25 09:29:16  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
88  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Sejm i Senat 2019  2019/09/23 15:29:49  Marta Wikieł  nowa pozycja 
89  Kontrola realizacji zadań publicznych  2019/09/23 10:06:26  Alicja Gawrońska  Protokół z kontroli zadania  
90  Wybory do RO Pomorzany 2019  2019/09/23 09:53:25  Marta Wikieł  nowa pozycja 
91  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2019/09/20 14:36:06  Aneta Cielas  ogłoszenie o przetargu 
92  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2019/09/20 14:25:19  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
93  Usługi społeczne  2019/09/20 11:24:52  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
94  Szczecin bez azbestu  2019/09/19 14:39:58  Sławomir Klimek  aktualizacja danych: 
95  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2019/09/19 14:38:50  Maciej Jasiński  aktualizacja wykazu aptek 
96  Zmiana regulaminu prac komisji  2019/09/19 14:34:21  Sławomir Klimek  now pozycja 
97  Kontrola stowarzyszeń  2019/09/17 13:41:04  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
98  Projekt „Szczecin tworzyMy”  2019/09/16 15:23:38  Joanna Gabinowska  aktualność 
99  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2019/09/16 13:45:56  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
100  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2019 roku  2019/09/16 11:26:38  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
101  Zespół ds. Integracji Społecznej  2019/09/16 11:07:10  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
102  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 po zmianach  2019/09/12 15:04:21  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
103  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2019/09/12 14:30:41  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
104  VAT-Centralizacja  2019/09/11 14:24:16  Piotr Janicki  aktualizacja 
105  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2019/09/11 12:56:55  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
106  Formularze do pobrania  2019/09/10 12:13:30  Tomasz Czerniawski  poprawka tytułu linku 
107  Regulamin Organizacyjny  2019/09/06 08:59:52  Tomasz Czerniawski  aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego 
108  Struktura organizacyjna  2019/09/06 08:59:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja regulaminu organizacyjnego 
109  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2019/09/04 05:54:10  Andrzej Kokotowski  Dyrektor Zofia Fiuk-Dymek  
110  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2019/09/03 13:30:20  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
111  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2019/09/03 13:27:53  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
112  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2019/09/02 07:50:08  Marzena Kaźmierska  aktuaklizacja 
113  Wykonanie Budżetu Miasta w 2019 roku  2019/08/30 15:32:29  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
114  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2019/08/30 13:03:33  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
115  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2019/08/30 12:00:59  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja danych 
116  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2019/08/30 11:53:22  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja odwołań 
117  Statut Miasta  2019/08/28 08:32:39  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
118  Akty prawne  2019/08/27 15:18:14  Dariusz Adamowski  aktualizacja danych 
119  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2019/08/26 15:22:40  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
120  Nabór na stanowiska  2019/08/26 10:57:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja pierwszego linku 
121  Instrukcja windykacyjna w zakresie opłat przedszkolnych  2019/08/23 12:46:43  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
122  Stypendia Socjalne  2019/08/20 11:37:02  Beata Trzos  aktualizacja danych 
123  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2019/08/16 14:07:21  Marek Ciszewski  aktualizacja 
124  Wybory 2019  2019/08/14 14:18:27  Tomasz Czerniawski  dodanie linku 
125  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2019/08/14 11:54:34  Marta Wikieł  aktualizacja 
126  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2019/08/14 11:37:49  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku do Dz.U. 2019.1429 
127  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2019/08/14 11:20:14  Anna Lisica  aktualizacja danych 
128  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  2019/08/12 13:23:25  Krzysztof Gach  aktualizacja pliku pdf 
129  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2019/08/12 11:41:57  Miriam Lam  aktualizacja 
130  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2019/08/12 09:44:43  Jakub Rybkiewicz  z opłatą 
131  Otrzymane interpretacje indywidualne w zakresie VAT  2019/08/09 10:16:03  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
132  Wzory dokumentów  2019/08/08 14:19:26  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
133  Program "Dom Dużej Rodziny"  2019/08/07 14:33:02  Alicja Narożna  dodanie informacji - nabór wniosków 2019 r. 
134  Wykaz placówek wsparcia dziennego  2019/08/06 14:56:17  Edyta Stosik  nowa pozycja 
135  Wsparcie rodziny z problemem przemocy i uzależnieniami  2019/08/06 14:01:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
136  Zezwolenia na handel alkoholem  2019/08/06 10:55:46  Joanna Kosowska  dodanie linku do "Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych" 
137  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2019/08/06 10:53:25  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
138  Podstawa prawna  2019/08/02 11:06:40  Alicja Gawrońska  Dodano nowy załącznik 
139  Przeprowadzone kontrole  2019/08/02 11:05:24  Piotr Samborski  dodanie odniesienia 
140  Kto może złożyć wniosek?  2019/08/02 11:03:33  Alicja Gawrońska  modyfikacja informacji 
141  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2019/08/02 09:23:10  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
142  Projekt pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"  2019/07/31 14:50:53  Edyta Stosik  nowa pozycja 
143  Inwestycje realizowane  2019/07/31 09:27:15  Tomasz Czerniawski  nowy materiał wideo 
144  Wspieranie rodziny w kryzysie  2019/07/31 08:53:35  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
145  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2019/07/31 08:44:09  Tomasz Czerniawski  poprawka zmienionego adresu linku 
146  Organizacje i instytucje  2019/07/30 14:58:11  Marzena Kaźmierska  uaktualnienie 
147  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2019/07/24 10:49:42  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
148  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2019/07/23 15:04:14  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
149  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2019/07/23 14:06:32  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
150  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2019/07/23 13:45:53  Anna Tarnawska  uzupełnienie aktów 
151  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2019/07/23 10:38:02  Agata Kowalczyk  aktualizacja danych 
152  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2019/07/22 10:18:13  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla spoleczeństwa 
153  Szkoła dla rodziców  2019/07/19 13:41:21  Edyta Stosik  nowa pozycja 
154  Pedagog rodzinny  2019/07/18 15:09:51  Edyta Stosik  nowa pozycja 
155  Placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez NGO  2019/07/18 10:38:21  Edyta Stosik  now pozycja 
156  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2019/07/11 07:35:52  Radosław Falkiewicz-Szult  wyniki konkursu 
157  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2019/07/10 07:36:24  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
158  Wybory do Rad Osiedli  2019/07/09 13:45:15  Marta Wikieł  nowa pozycja 
159  Centrum Seniora  2019/07/09 11:43:47  Alicja Narożna  Wynik naboru Partnera 
160  Sprawozdania Finansowe 2018  2019/07/09 10:18:32  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
161  Karta Zgłoszenia  2019/07/08 09:30:12  Marta Wikieł  nowa pozycja 
162  Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych SERG  2019/07/05 14:41:35  Miriam Lam  aktualizacja 
163  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2019/07/04 13:48:49  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
164  Komunikaty na temat podatków i opłat lokalnych w Szczecinie  2019/07/04 11:07:21  Marcin Śniady  Nowa pozycja 
165  Filia Urzędu Stanu Cywilnego Szczecin  2019/07/04 07:21:29  Rafał Pawlik  aktualizacja 
166  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2019/07/03 09:21:33  Marcin Śniady  aktualizacja 
167  Informacje dot. inwestycji  2019/07/02 08:33:15  Tomasz Czerniawski  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
168  Budżet Miasta Szczecin 2020  2019/07/01 15:15:07  Aleksandra Gałgańska  nowa pozycja 
169  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2019/07/01 08:03:10  Radosław Falkiewicz-Szult  uzuoelnienie 
170  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/06/28 12:45:10  Marta Klimek  nowa pozycja 
171  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VIII Kadencji  2019/06/28 11:10:53  Marta Klimek  nowa pozycja 
172  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  2019/06/28 09:38:57  Radosław Falkiewicz-Szult  Dodano nowy załącznik 
173  Wykazy dotyczące zbycia w 2018 roku  2019/06/27 17:01:19  Krystyna Dutka  Dodano nowy załącznik 
174  Ewidencja zezwoleń  2019/06/27 11:51:00  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
175  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika i załączniki  2019/06/26 08:35:47  Marta Wikieł  nowa pozycja 
176  Wybory ławników 2015  2019/06/26 08:34:15  Marta Wikieł  publikacja 
177  Wybory ławników - uzupełniające  2019/06/26 08:32:58  Marta Wikieł  nowa 
178  Warunki i wytyczne do wykonywania prac geodezyjnych na zlecenie UM Szczecin  2019/06/25 12:42:54  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
179  Ogłoszenia  2019/06/25 09:03:01  Alicja Narożna  dodanie ogłoszenia o otwartym naborze partnera 
180  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2019/06/25 08:39:35  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
181  Marka "Zrobione w Szczecinie"  2019/06/19 13:50:07  Agata Tarnowska  uaktualnienie informacji 
182  Plany i raporty  2019/06/19 11:08:10  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
183  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2019/06/18 13:05:23  Aleksandra Gałgańska  uzupełnienie informacji 
184  Targowiska i handel na terenie Miasta Szczecin  2019/06/18 08:35:17  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
185  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2019/06/17 12:50:06  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
186  Ochrona danych osobowych / RODO  2019/06/17 12:49:18  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
187  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2019/06/13 09:31:32  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
188  Kontakt  2019/06/11 14:15:31  Marek Ciszewski  aktualizacja danych 
189  Ankieta weryfikacyjna  2019/06/11 08:29:05  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
190  Nieruchomości pozostałe  2019/06/10 11:24:48  Tomasz Czerniawski  przekierowanie linka 
191  Wybory Ławników  2019/06/06 11:18:04  Marta Wikieł  nowa pozycja 
192  Rejestr działalności regulowanej  2019/06/06 11:14:13  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
193  Ogłoszenia urzędowe  2019/06/04 14:01:07  Tomasz Czerniawski  poprawka nadpisanego materiału 
194  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2019/06/04 09:00:23  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
195  Sprawozdania  2019/06/04 08:59:01  Małgorzata Borzuchowska  Dodano nowy załącznik 
196  Zespół do spraw organizacji ruchu  2019/06/03 12:03:43  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych kontaktowych 
197  Prawa i obowiązki  2019/05/31 11:40:06  Marta Wikieł  nowa pozycja 
198  Raport o stanie GMS  2019/05/31 08:35:39  Marta Braun  Dodano nowy załącznik 
199  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2019/05/29 11:21:29  Piotr Spunda  aktualizacja 22.05.2019 
200  Ulgi i umorzenia podatkowe  2019/05/28 12:10:59  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin