Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 61893412

Aktualna strona: 446399

Wydrukowano: 3221

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2018 roku  2018/06/22 15:12:37  Karolina Chodyniecka  Dodano nowy załącznik 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2018/06/22 14:45:19  Adrianna Dąbrowska  oferta - n-l wych. przedszkolnego 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2018/06/22 13:48:28  Halina Rogaś  edycja danych 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2018/06/22 13:43:59  Agnieszka Kosmala  Nowa pozycja 
Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2018/06/22 13:03:07  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
Ochrona danych osobowych / RODO  2018/06/22 12:51:50  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2018/06/22 12:33:51  Szymon Widomski  Dodano nowy załącznik 
Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2018 roku  2018/06/22 11:48:17  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
Inwestycje celu publicznego  2018/06/22 11:18:58  Dorota Skłodowska  inf. o wydaniu decyzji 
10  Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018  2018/06/22 10:10:00  Ewa Peryt  nowa pozycja 
11  Zgłoszone zgromadzenia  2018/06/22 07:24:35  Konrad Batogowski  Nowe zgłoszenie 
12  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2018/06/22 06:03:09  Andrzej Kokotowski  aktual. uchwl. opubl stan na 19.06.2018  
13  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2018/06/22 06:02:53  Andrzej Kokotowski  szpital zdunowo usun. 
14  Modyfikacja SIWZ  2018/06/21 14:53:52  Joanna Zaborska  nowa modyfikacja 
15  Uchwały Rady Miasta  2018/06/21 14:42:57  Edyta Sowińska  Dodano nowy załącznik 
16  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2018/06/21 14:39:42  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
17  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2018/06/21 14:37:57  Lidia Łajkun  ogloszenie o naborze na wolne stanowisko 
18  Mała dotacja do 10 tys. zł  2018/06/21 14:30:33  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
19  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2018/06/21 13:46:54  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
20  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2018/06/21 13:23:38  Lesław Rodak  nowa pozycja 
21  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2018/06/21 12:47:15  Lesław Rodak  nowa pozycja 
22  Usługi społeczne  2018/06/21 11:34:57  Klaudia Brudło  Dodano nowy załącznik 
23  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2018/06/21 10:52:54  Monika Pieprzak  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
24  Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego  2018/06/21 10:50:59  Joanna Gabinowska  aktualności 
25  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2018/06/21 08:52:22  Kinga Grudzińska  aktuaklizacja 
26  Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin  2018/06/21 08:02:36  Miriam Lam  nowa pozycja 
27  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2018/06/20 12:23:26  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla społeczeństwa 
28  Informacje o wyniku naboru  2018/06/20 10:16:33  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
29  nowe inwestycje  2018/06/20 09:03:07  Małgorzata Leoniewska  nowy wniosek zrid 
30  Rada Miasta Szczecin  2018/06/19 14:24:34  Marta Klimek  aktuaklizacja zerwanych linków 
31  Obwieszczenia dla stron postępowania  2018/06/19 12:32:25  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
32  Rejestr petycji  2018/06/19 11:30:25  Ewa Peryt  publikacja petycji 
33  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2018/06/19 10:45:28  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
34  Jednostki Organizacyjne Gminy Miasta Szczecin  2018/06/19 09:57:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wykazu 
35  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2018/06/18 15:40:46  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
36  Wykazy nieruchomości UM  2018/06/18 15:23:49  Małgorzata Angrot-Glińska  nowy wykaz - publikacja 
37  Gminna Ewidencja Zabytków  2018/06/18 14:43:17  Elwira Wolender  aktualizacja 
38  Dodatkowe Informacje  2018/06/18 14:40:36  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
39  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2018/06/18 14:31:51  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
40  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2018/06/18 10:25:17  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
41  Informacje o wyniku naboru  2018/06/15 14:59:22  Adrianna Dąbrowska  wynik - specjalista  
42  Ogłoszenia zewnętrzne  2018/06/15 13:25:38  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
43  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2018/06/15 12:44:06  Jagoda Baranowska  obwieszczenie o wydaniu decyzji 
44  Sprawozdania  2018/06/15 09:14:33  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
45  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2018/06/15 06:07:41  Andrzej Kokotowski  aktual. obow. stan na 14.06.2018 
46  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2018/06/14 15:19:05  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
47  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2018/06/14 12:26:43  Aleksandra Głowacka  Aktualizacja informacji 
48  Ogłoszenia konkursów ofert  2018/06/14 10:51:29  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
49  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2018/06/14 06:08:40  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 14.06.2018 
50  Niepubliczne szkoły zawodowe  2018/06/13 08:29:04  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
51  Wykaz dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  2018/06/12 15:07:16  Dorota Lokś  wpis do Wykazu dziennych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających Pani Aleksandry Janczarek 
52  Budżet Miasta Szczecin 2019  2018/06/12 14:11:16  Aleksandra Gałgańska  dodanie informacji 
53  Budżet Miasta  2018/06/12 11:46:38  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
54  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2018/06/12 09:37:48  Honorata Prałat  usun. powiadomienia 
55  Narady prezydenckie w 2018 roku  2018/06/12 09:37:12  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
56  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2018/06/11 15:12:24  Dorota Lokś  uzupełnienie danych 
57  Szkoły podstawowe  2018/06/11 08:25:48  Piotr Spunda  aktualizacja 
58  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta  2018/06/08 13:14:18  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
59  Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze  2018/06/08 11:57:42  Lidia Łajkun  aktualizacja informacji 
60  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  2018/06/08 11:23:26  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
61  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2018/06/08 11:21:17  Katarzyna Szlachta  nowa pozycja 
62  Regulamin Organizacyjny  2018/06/07 10:30:06  Tomasz Czerniawski  aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego 
63  Struktura organizacyjna  2018/06/07 10:29:19  Tomasz Czerniawski  aktualizacja struktury 
64  Materiały szkoleniowe  2018/06/07 09:18:14  Piotr Janicki  aktuaklizacja 
65  Wykonanie Budżetu Miasta 2018  2018/06/07 06:57:01  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
66  Indywidualne interpretacje podatkowe  2018/06/06 14:58:10  Marcin Śniady  nowa pozycja 
67  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2018/06/06 14:07:03  Małgorzata Górska  Dodano nowy załącznik 
68  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2018/06/06 08:24:10  Grażyna Klukowska  protokół 
69  Wyjaśnienia treści SIWZ  2018/06/05 14:38:05  Paulina Robaczyńska  nowe pytania i odpowiedzi 
70  Budżet Miasta 2018 po zmianach  2018/06/05 12:34:42  Małgorzata Zdunek  Dodano nowy załącznik 
71  Kanały technologiczne  2018/06/05 09:15:15  Monika Tomiak  Dodano nowy załącznik 
72  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2018/06/04 16:41:12  Katarzyna Sieradzan  publikacja ogłoszenia o przetargu 
73  Aktualności  2018/06/04 14:41:07  Joanna Weiss  dodanie aktualności BS 
74  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2018/06/04 13:14:56  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie aktów 
75  Sprawozdania Finansowe 2017  2018/06/04 11:47:33  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
76  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2018/06/01 14:50:40  Anna Tarnawska  dodanie linku do Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 
77  Podstawowe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych  2018/05/30 14:13:15  Magdalena Gruber  aktualizacja 
78  Wybory samorządowe  2018/05/30 13:48:21  Marta Wikieł  aktualizacja 
79  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2018/05/29 07:59:34  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
80  Szczecin bez azbestu  2018/05/28 14:13:51  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
81  Wybory ławników - uzupełniające  2018/05/28 12:37:59  Marta Wikieł  nowa 
82  Niepubliczne szkoły podstawowe  2018/05/28 09:34:24  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
83  Forum Współdecydowanie  2018/05/25 15:08:51  Joanna Gabinowska  Informacja 
84  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2018/05/25 13:20:22  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
85  Senior +  2018/05/25 12:11:22  Kamila Makowska  informacja o naborze 
86  Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu  2018/05/25 09:14:57  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
87  Sprawozdania Finansowe 2016  2018/05/25 07:43:49  Dorota Urbanek  wprowadzanie danych 
88  Nagroda architektoniczna  2018/05/24 14:46:14  Joanna Suchecka  wprowadzenie danych 
89  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2018/05/24 14:03:48  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
90  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2018/05/24 12:54:00  Piotr Spunda  aktualizacja 24.05.2018 
91  Wybory 2018  2018/05/24 12:52:44  Marta Wikieł  akrualizacja 
92  Komunikacja rowerowa w Szczecinie  2018/05/24 12:51:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
93  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2018/05/24 12:45:30  Marta Wikieł  aktualizacja 
94  Program "MEWA" - aktualności  2018/05/24 10:37:57  Agnieszka Laba  nowy wpis 
95  Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych  2018/05/24 10:36:58  Agnieszka Laba  nowy wpis 
96  Niepubliczne przedszkola  2018/05/24 08:44:29  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
97  Program "MEWA"  2018/05/23 11:45:57  Agnieszka Laba  nowa pozycja 
98  Aktualności  2018/05/22 13:17:17  Piotr Janicki  aktualizacja 
99  Projekty Gminy Miasto Szczecin dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w perspektywie 2014-2020  2018/05/22 12:47:44  Bartosz Bera  Informacja i promocja 
100  Prezydent i Zastępcy  2018/05/21 12:03:05  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
101  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/05/18 08:38:09  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
102  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/05/18 08:28:52  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
103  Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne  2018/05/17 08:27:11  Agnieszka Laba  Dodano nowy załącznik 
104  Zapytania ofertowe  2018/05/16 10:49:53  Marek Ciszewski  Zamieszczenie zapytania ofertowego 
105  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2018/05/16 09:00:47  Marta Klimek  nowa pozycja 
106  Estetyka Miasta Szczecin  2018/05/15 11:42:35  Anna Fabiś  aktualizacja 
107  Informacje dot. inwestycji  2018/05/15 11:30:47  Agata Kowalczyk  dodanie "Szczecin w liczbach 2017" 
108  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2018/05/14 15:25:23  Honorata Prałat  aktual wyk uchyl wszczetych - 27.03.2018 
109  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2018/05/14 15:21:50  Marcin Śniady  nowa pozycja 
110  Ulgi i umorzenia podatkowe  2018/05/14 15:19:12  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
111  Sprawozdania  2018/05/14 15:14:56  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
112  Program "MEWA" - koszty kwalifikowane  2018/05/14 15:02:30  Agnieszka Laba  nowy wpis 
113  Miesięczne stawki dotacji  2018/05/14 14:49:03  Beata Kostańska  poprawka błędów w html 
114  Program "MEWA" - wymagane podstawowe dokumenty do rozliczenia dotacji  2018/05/14 14:42:18  Agnieszka Laba  nowy wpis 
115  Program "MEWA" - kryteria wyboru  2018/05/14 14:40:22  Agnieszka Laba  nowy wpis 
116  Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego  2018/05/14 13:56:51  Tomasz Czerniawski  przywrócenie danych 
117  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - prawo  2018/05/14 13:56:09  Tomasz Czerniawski  przywrócenie danych 
118  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  2018/05/14 13:55:34  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
119  Zasady dostępu do informacji publicznej  2018/05/14 13:54:46  Tomasz Czerniawski  przywrócenie danych 
120  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2018/05/14 13:51:16  Tomasz Czerniawski  przywrocenie treści 
121  Informacja publiczna i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  2018/05/14 13:30:00  Tomasz Czerniawski  przywrócenie treści 
122  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2018/05/14 10:54:29  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
123  Niepubliczne gimnazja  2018/05/14 10:52:56  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 
124  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2018/05/14 10:17:33  Karolina Piekarska  aktualizacja 
125  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2018/05/14 10:04:47  Alicja Zawadzka  obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy 
126  Wykonanie Budżetu Miasta 2017  2018/05/14 10:03:15  Małgorzata Zdunek  nowa pozycja 
127  Aktualności i bieżące informacje  2018/05/11 13:42:30  Agnieszka Laba  nowy wpis 
128  Osoby wydające decyzje administracyjne  2018/05/10 14:25:30  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
129  Kontrola realizacji zadań publicznych  2018/05/10 11:32:57  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
130  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2018/05/10 11:07:03  Beata Szulik  aktualizacja 
131  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VII kadencji  2018/05/10 11:05:02  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
132  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2018/05/09 11:40:11  Joanna Weiss  Analiza realizacji 2015 i 2016 
133  Postępowania do 30 000 euro  2018/05/09 08:26:16  Daria Radzimska  nowa pozycja 
134  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2018/05/08 10:43:40  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
135  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 po zmianach  2018/05/08 08:27:59  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
136  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2018/05/07 14:45:08  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
137  Linki do stron NGO  2018/05/07 12:23:58  Katarzyna Bukowska  wpisanie organizacji 
138  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2018/04/27 14:33:49  Małgorzata Górska  Dodano nowy załącznik 
139  VAT-Centralizacja  2018/04/26 12:31:09  Piotr Janicki  aktualizacja 
140  Otrzymane interpretacje indywidualne w zakresie VAT  2018/04/26 12:12:15  Piotr Janicki  aktualizacja 
141  Placówki kształcenia specjalnego  2018/04/26 11:27:42  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie danych 
142  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2018/04/24 11:37:11  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
143  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2018/04/23 08:43:11  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
144  Rewitalizacja  2018/04/20 14:16:05  Anna Bednarz  info o LPR 
145  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2018/04/20 13:32:53  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
146  Wydarzenia cykliczne  2018/04/19 09:30:44  Miriam Lam  nowa pozycja 
147  Rejestr działalności regulowanej  2018/04/16 15:07:19  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
148  Opieka nad dziećmi do lat 3  2018/04/13 14:37:04  Tomasz Czerniawski  poprawa tytułu linku 
149  Sprawozdania Finansowe  2018/04/13 11:34:02  Anna Tarnawska  dodanie odnośników 
150  Mecenas Kultury Szczecina  2018/04/12 12:57:14  Ramona Czopko  informacja 
151  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2018/04/12 12:47:25  Ramona Czopko  informacja 
152  Pion Architekta Miasta  2018/04/11 12:55:52  Anna Bednarz  aktualizacja katalogu mebli miejskich oraz katalogu nawierzchni 
153  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2018  2018/04/04 12:17:18  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
154  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2018/04/04 12:13:44  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
155  Dyżury Radnych Rady Miasta  2018/04/03 15:13:47  Marta Klimek  poprawka 
156  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2018/04/03 12:05:24  Marta Klimek  zmiana składu Prezydium 
157  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2018/03/29 12:22:12  Magdalena Czajkowska  aktualizacja danych 
158  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2017  2018/03/29 09:23:18  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
159  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2018/03/29 09:21:31  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do 2017 
160  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2018/03/28 09:23:43  Łukasz Wybraniec  Aktualizacja informacji 
161  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2018/03/28 09:16:57  Łukasz Wybraniec  aktualizacja 
162  Nagrody i wyróżnienia za rok 2017  2018/03/28 09:05:31  Anna Bednarz  wprowadzenie danych 
163  Zwierzęta  2018/03/27 11:57:43  Magdalena Kucharzyk  nowa pozycja 
164  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2018/03/27 10:39:50  Marcin Śniady  aktualizacja 
165  Komunikaty Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych  2018/03/27 10:35:42  Marcin Śniady  Aktualizacja informacji 
166  Placówki oświatowe oraz szkoły i placówki artystyczne  2018/03/26 14:27:03  Piotr Spunda  aktualizacja 
167  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2018/03/23 14:07:42  Iwona Dubiel  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
168  Galeria Nagród i Wyróżnień Prezydenta Miasta  2018/03/23 10:33:20  Tomasz Czerniawski  link do rozdziału o 2017 
169  Poradnie psychologiczno - pedagogiczne  2018/03/22 14:13:02  Piotr Spunda  Uaktualnienie danych 
170  Współpraca Międzynarodowa Miasta Szczecin  2018/03/22 13:06:00  Tomasz Czerniawski  poprawa odwołania 
171  Zainicjowane projekty międzynarodowe Miasta Szczecin - archiwum  2018/03/22 13:04:29  Tomasz Czerniawski  przeniesienie informacji do rozdziału archiwalnego 
172  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/03/22 11:59:18  Miriam Lam  aktualizacja 
173  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/03/22 09:55:18  Miriam Lam  aktualizacja danych 
174  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2018/03/21 11:33:07  Magdalena Gruber  nowa pozycja 
175  Miejska Rada Seniorów w Szczecinie  2018/03/21 10:48:57  Alicja Narożna  Dodano nowy załącznik 
176  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2018/03/19 11:36:43  Anna Tarnawska  aktualizacja linku 
177  Oświadczenia majątkowe - Licea Ogólnokształcące  2018/03/14 11:32:15  Anna Tarnawska  nowe oświadczenie majątkowe 
178  Filia UM na Prawobrzeżu  2018/03/14 09:57:03  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
179  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2018/03/13 10:38:41  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
180  Zarządzenia Prezydenta Miasta  2018/03/12 08:41:35  Piotr Janicki  Dodano nowy załącznik 
181  Akty prawne uchwalone  2018/03/12 08:12:48  Alicja Dąbrowska  nowelizacja ustawy 
182  Komu przysługuje darmowa pomoc prawna  2018/03/08 13:33:46  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
183  Strategia Rozwoju Szczecina  2018/03/08 13:04:25  Joanna Weiss  dodanie: •Informacja z realizacji SRS 2025 i WPRS za 2014 i III kw. 2015 
184  Oświadczenia majątkowe  2018/03/06 14:42:55  Tomasz Czerniawski  aktualizacja wzorów i podstawy prawnej 
185  Finanse i Majątek Miasta Szczecin  2018/03/06 14:30:20  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie informacji 
186  Wydział Organizacyjny - Rejestry, ewidencje, wykazy  2018/03/05 11:04:08  Tomasz Czerniawski  Aktualizacja linków 
187  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2018/02/26 17:06:00  Tomasz Czerniawski  zmiana adersu e-mail 
188  Zespoły szkół ogólnokształcących  2018/02/23 10:41:20  Piotr Spunda  aktualizacja 
189  Technika  2018/02/23 09:55:08  Piotr Spunda  nowy wpis 
190  Inwestycje realizowane  2018/02/23 09:08:56  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
191  Sprawozdania budżetowe  2018/02/23 08:53:49  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
192  Publiczne szkoły i placówki oświatowe  2018/02/22 10:43:09  Tomasz Czerniawski  aktuaklizacja 
193  Ankieta weryfikacyjna  2018/02/22 09:06:26  Katarzyna Bukowska  aktualizacja informacji o ankiecie 
194  Skarbnik Miasta  2018/02/21 13:02:31  Tomasz Czerniawski  aktualizacja notki biograficznej 
195  Licea Ogólnokształcące Miasta Szczecin  2018/02/21 10:33:13  Piotr Spunda  aktualizacja 
196  Przedszkola  2018/02/21 09:53:39  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
197  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2018/02/19 10:59:13  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
198  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2018/02/16 13:45:44  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
199  Miasta partnerskie Miasta Szczecin  2018/02/16 12:19:24  Miriam Lam  nowa pozycja 
200  Mapa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin  2018/02/08 10:05:41  Anna Tarnawska 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin