Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 50610446

Aktualna strona: 406199

Wydrukowano: 3212

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2017/05/26 17:37:48  Wioletta Perzyńska  nowa pozycja 
Aktualności Biura Organizacji Pozarządowych  2017/05/26 14:57:34  Sylwia Burzyńska  aktualności biura 
Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  2017/05/26 14:35:33  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2017/05/26 13:38:31  Lidia Łajkun  ogłoszenie na wolne stanowisko 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2017/05/26 13:19:29  Joanna Zaborska  Nowa pozycja 
Ogłoszenia konkursów ofert  2017/05/26 12:17:05  Joanna Gabinowska  Otwarty Konkurs Ofert 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2017/05/26 11:50:43  Konrad Leszkiewicz  oferta pracy nauczyciel rewalidacji indywidualnej. 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2017/05/26 11:32:29  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2017 roku  2017/05/26 11:11:51  Karolina Chodyniecka  Dodano nowy załącznik 
10  Niepubliczne przedszkola  2017/05/26 09:16:49  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
11  Szczecin bez azbestu  2017/05/26 08:51:22  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
12  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2017/05/26 06:13:51  Andrzej Kokotowski  aktual. wykazu wszcz - stan na 20.05.2017 
13  Obwieszczenia dla stron postępowania  2017/05/25 13:58:35  Dorota Młynarczyk  obwieszczeenie dla stron 
14  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2017/05/25 13:44:39  Andrzej Kokotowski  dpa 
15  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2017/05/25 13:41:47  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
16  Modyfikacja SIWZ  2017/05/25 13:40:59  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
17  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2017/05/25 12:16:14  Dorota Komorowska  Dodano nowy załącznik 
18  Postępowania do 30 000 euro  2017/05/25 11:50:58  Monika Tomiak  Dodano nowy załącznik 
19  Ulgi i umorzenia podatkowe  2017/05/25 11:16:39  Marcin Śniady  nowa poyzcja 
20  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2017/05/25 10:37:48  Małgorzata Rudnicka  decyzja nr 691/17 zmieniająca decyzję nr 228/09 
21  Uchwały Rady Miasta  2017/05/25 10:21:53  Edyta Sowińska  Dodano nowy załącznik 
22  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2017/05/25 10:10:35  Aneta Cielas  ogłoszenie o przetargu 
23  Informacje o wyniku naboru  2017/05/25 09:38:25  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
24  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2017/05/25 08:02:27  Monika Matusiak  Dodano nowy załącznik 
25  Informacje o wyniku naboru  2017/05/24 15:15:20  Tomasz Sych  Ogłoszenie wyników naboru 
26  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2017/05/24 15:03:25  Marcin Śniady  nowa pozycja 
27  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2017/05/24 15:02:20  Madlena Gruszka  informacja z otwarcia ofert 
28  Sprawozdania  2017/05/24 14:53:43  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
29  Prezydent i Zastępcy  2017/05/24 14:29:19  Iwona Krynicka  komunikat 
30  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2016 roku  2017/05/24 10:17:02  Wieczerzak Michalina  Dodano nowy załącznik 
31  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2017/05/24 08:24:51  Karolina Piekarska  aktualizacja 
32  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2017/05/24 06:08:43  Andrzej Kokotowski  tech 
33  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/05/23 15:16:05  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
34  Miesięczne stawki dotacji  2017/05/23 15:01:45  Beata Kostańska  poprawka błędów w html 
35  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2017/05/23 14:51:54  Małgorzata Wójcik  aktualizacja danych 
36  Ogłoszenia studium  2017/05/23 12:26:43  Robert Zdanowski  dod. ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany Studium 
37  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  2017/05/23 12:26:09  Robert Zdanowski  link do aktualnego studium 
38  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2017/05/23 10:39:56  Piotr Spunda  aktualizacja 22.05.2017 
39  Wyjaśnienia treści SIWZ  2017/05/23 09:58:09  Agnieszka Kosmala  Dodanie pytań i odpowiedzi 
40  Inwestycje celu publicznego  2017/05/23 08:49:11  Dorota Skłodowska  Infor. o wszczęciu postępowania 
41  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2017/05/23 06:02:48  Andrzej Kokotowski  wykaz obow. - stan na 28.04.2017- tech 
42  Zgłoszone zgromadzenia  2017/05/22 14:59:46  Konrad Batogowski  dodanie pozycji 
43  Narady prezydenckie w 2017 roku  2017/05/22 14:01:20  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
44  Regulamin Organizacyjny  2017/05/22 13:06:40  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
45  Sprawozdania Finansowe 2016  2017/05/22 12:28:18  Dorota Urbanek  wprowadzanie danych 
46  Odwołanie SIWZ  2017/05/22 12:21:52  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
47  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2017/05/22 11:24:03  Małgorzata Górska  Dodano nowy załącznik 
48  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2017/05/22 09:53:37  Anna Wojnicz  nowe ogłoszenie 
49  Konkursy  2017/05/19 12:31:15  Tomasz Czerniawski  publikacja odpowiedzi na pytania 
50  Budżet Miasta 2017 po zmianach  2017/05/19 10:33:34  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
51  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2017/05/19 10:11:50  Rafał Miszczuk  zmiana składu Prezydium 
52  Dyżury Radnych Rady Miasta  2017/05/19 10:02:21  Rafał Miszczuk  poprawka 
53  Osoby wydające decyzje administracyjne  2017/05/18 14:01:27  Anna Tarnawska  nowa pozycja 
54  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2017/05/18 11:42:16  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla społeczeństwa 
55  Aktualności i bieżące informacje  2017/05/17 10:50:38  Agnieszka Laba  nowy wpis 
56  Struktura organizacyjna  2017/05/16 14:18:38  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
57  Pozwolenia wodno-prawne  2017/05/16 13:38:42  Halina Bednarek  nowa pozycja 
58  Rada Miasta Szczecin  2017/05/16 11:22:35  Edyta Sowińska  aktuaklizacja zerwanych linków 
59  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/05/15 14:48:58  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
60  nowe inwestycje  2017/05/15 14:48:26  Tomasz Szaefer  obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
61  Zespół Funduszy Pomocowych  2017/05/15 12:04:09  Rafał Księżopolski  aktualizacja treści 
62  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2017/05/12 13:25:32  Wojciech Wnuk  Dodano nowy załącznik 
63  Linki do stron NGO  2017/05/11 13:21:20  Katarzyna Bukowska  edycja adresu internetowego 
64  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2017/05/11 09:51:15  Magdalena Gruber  nowa pozycja 
65  Ewidencja zezwoleń  2017/05/11 09:28:55  Lesław Rodak  nowa pozycja 
66  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2017/05/11 08:32:09  Alicja Dąbrowska  nowa pozycja 
67  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2017/05/11 07:42:43  Anna Szymków  aktualizacja 
68  Wykaz dziennych opiekunów świadczących usługi opieki  2017/05/10 14:34:24  Dorota Lokś  wpis Pani Marleny Jastrzembskiej do wykazu dziennych opiekunów 
69  Wykazy nieruchomości UM  2017/05/10 10:04:08  Beata Szulik  nowy wykaz 
70  Sprawozdania  2017/05/09 12:17:39  Ilona Krupecka  Dodano nowy załącznik 
71  Plany i raporty  2017/05/09 07:51:56  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zerwanych linków 
72  Wykaz związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych, których członkiem jest Gmina Miasto Szczecin  2017/05/08 13:45:10  Anna Tarnawska  uaktualnienie zestawienia 
73  Filia UM na Prawobrzeżu  2017/05/08 08:23:19  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie informacji 
74  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VII kadencji  2017/05/05 15:03:36  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
75  Budżet Miasta Szczecin 2018  2017/05/05 12:44:31  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
76  Usługi społeczne  2017/05/05 11:37:26  Paulina Robaczyńska  Nowa pozycja 
77  Wykonanie Budżetu Miasta 2017  2017/05/05 11:11:55  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
78  Akty prawne  2017/05/05 11:05:23  Anna Szymków  aktualizacja danych 
79  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2017/05/05 10:50:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
80  Budżet Miasta Szczecin 2017  2017/05/05 10:29:17  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
81  Budżet Miasta  2017/05/05 09:25:31  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
82  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VI kadencji  2017/05/04 13:27:52  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
83  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2017/05/04 09:31:43  Kamila Szczygieł  informacja o umorzeniach niepodatkowych nalezności o charakterze publiczno-prawnym 
84  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2017/04/28 14:08:01  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
85  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/04/28 13:53:37  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
86  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/04/28 12:49:04  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
87  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/04/28 12:43:20  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
88  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2017/04/28 11:45:47  Wanda Lisewska  aktualizacja linku 
89  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2017/04/28 06:11:44  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 28.04.2017 
90  Sprawozdania budżetowe  2017/04/27 15:26:05  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
91  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2017/04/27 10:00:24  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
92  Ogłoszenia zewnętrzne  2017/04/25 11:35:54  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
93  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2017/04/25 10:41:40  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
94  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku  2017/04/21 11:27:46  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
95  Ewidencja Działalności Gospodarczej  2017/04/20 14:22:21  Katarzyna Krzysztofik  aktualizacja treści 
96  Podatki Lokalne Miasta Szczecin  2017/04/20 14:18:27  Tomasz Czerniawski  korekta  
97  Przedsiębiorczość  2017/04/20 13:54:09  Katarzyna Krzysztofik  aktualizacja 
98  Targowiska i handel na terenie Miasta Szczecin  2017/04/20 10:55:31  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
99  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2017/04/20 10:54:16  Tomasz Czerniawski  dodanie informacji 
100  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2017/04/20 10:50:30  Tomasz Czerniawski  informacja o przyznanych stypendiach 
101  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2017/04/20 10:33:37  Norbert Wagner  zmiana zarządcy 
102  Zwierzęta  2017/04/19 10:01:42  Magdalena Kucharzyk  Dodano nowy załącznik 
103  Organizacje Pożytku Publicznego  2017/04/18 11:28:31  Tomasz Czerniawski  zmiana listy opp 
104  Urząd Miasta Szczecin  2017/04/13 09:54:55  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
105  Honorowi Obywatele Miasta Szczecin  2017/04/10 12:07:59  Marta Klimek  nowa pozycja 
106  Rewitalizacja  2017/04/07 10:13:37  Anna Bednarz  aktualizacja 
107  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2017/04/07 07:58:49  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
108  Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin  2017/04/04 10:20:28  Ramona Czopko  informacja 
109  Mecenas Kultury Szczecina  2017/04/04 10:09:46  Ramona Czopko  informacja 
110  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2017/04/04 10:08:14  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
111  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2017/04/03 13:55:04  Mariusz Wasilewski  uchwała zm. WPRS 2017 
112  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 po zmianach  2017/04/03 12:58:54  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
113  Wykonanie Budżetu Miasta 2016  2017/04/03 11:59:44  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
114  Krajowy transport drogowy  2017/04/03 11:44:59  Krystyna Sędzik  aktualizacja 
115  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2017/04/03 11:08:24  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odwołań 
116  Ankieta weryfikacyjna  2017/03/30 13:42:37  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
117  Mienie Komunalne Miasta Szczecin  2017/03/29 13:44:48  Tomasz Czerniawski  dodanie linku do 2016 
118  Mienie Komunalne Miasta Szczecin 2016  2017/03/29 13:43:59  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
119  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2017/03/28 14:52:55  Marcin Śniady  nowa pozycja 
120  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2017/03/28 14:40:59  Marcin Śniady  nowa pozycja 
121  Gminna Ewidencja Zabytków  2017/03/27 15:22:58  Elwira Wolender  aktualizacja 
122  Dodatkowe Informacje  2017/03/27 15:21:04  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
123  Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2017/03/27 09:50:25  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
124  dokumenty typu A - Wnioski  2017/03/27 09:44:37  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
125  Ogłoszenia urzędowe  2017/03/23 10:48:29  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
126  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2017/03/22 11:38:25  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
127  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2017/03/22 11:35:30  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
128  Rejestr petycji  2017/03/21 09:53:25  Beata Sikorska  publikacja petycji 
129  Nagrody i wyróżnienia za rok 2016  2017/03/21 09:24:09  Anna Bednarz  wprowadzenie danych 
130  Memoranda Finansowe Miasta Szczecin  2017/03/20 13:25:50  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
131  Galeria Nagród i Wyróżnień Prezydenta Miasta  2017/03/20 10:04:42  Tomasz Czerniawski  link do rozdziału o 2016 
132  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2017/03/17 10:12:51  Łukasz Wybraniec  aktualizacja 
133  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2017/03/17 09:36:12  Łukasz Wybraniec  Aktualizacja informacji 
134  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2017/03/14 13:41:27  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
135  Niepubliczne szkoły zawodowe  2017/03/14 13:15:43  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
136  Niepubliczne gimnazja  2017/03/14 13:13:54  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
137  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2017/03/14 13:13:02  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
138  Działanie 8.7  2017/03/13 10:43:52  Marek Ciszewski  Aktualizacja informacji o projekcie 
139  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2017/03/10 12:27:11  Wioletta Perzyńska  Poprawa linku 
140  Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych  2017/03/09 10:15:33  Grzegorz Baradziej  informacja o wszczęciu postępowania 
141  Placówki opiekuńczo - wychowawcze  2017/03/03 13:38:36  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja 
142  Darmowa pomoc prawna - podstawa prawna  2017/03/02 15:16:05  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
143  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2017/03/02 13:14:28  Tomasz Czerniawski  poprawa tytułu 
144  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2017/03/01 11:55:56  Ewa Kurjata  nowa pozycja 
145  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2017/03/01 11:36:23  Maciej Jasiński  aktualizacja 
146  Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych  2017/03/01 10:40:00  Anna Tarnawska  modyfikacja 
147  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2017/03/01 08:37:05  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zadań 
148  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2017/02/28 11:12:42  Daria Radzimska  dodanie danych 
149  Archiwum Budżetów Miasta Szczecin  2017/02/24 10:42:47  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
150  Budżet Miasta 2016 po zmianach  2017/02/24 09:20:01  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
151  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2017/02/23 12:35:28  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
152  Budżet Miasta 2017  2017/02/17 13:47:46  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
153  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2017/02/17 12:21:27  Marta Klimek  nowa pozycja 
154  Zespół do spraw organizacji ruchu  2017/02/16 14:15:20  Sandra Richert  aktualizacja danych kontaktowych 
155  Szczegółowe zadania Biura ds. Organizacji Pozarządowych  2017/02/16 10:36:25  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
156  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2017/02/08 12:03:11  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
157  Wnioski do Budżetu Miasta Szczecin 2017  2017/02/02 10:56:53  Tomasz Czerniawski  dodanie wniosków 
158  Oświadczenia majątkowe - Placówki oświatowo-wychowawcze  2017/02/01 13:47:28  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
159  Zawiadomienia Prezydenta  2017/02/01 08:07:41  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
160  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2017/01/30 14:48:49  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
161  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2017/01/30 11:34:10  Tomasz Czerniawski  dodanie "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej na 2017 rok" 
162  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2017/01/27 13:11:33  Jolanta Sikorska  Aktualizacja 
163  Aktualności  2017/01/27 12:13:12  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
164  Zasady Etyki Radnego  2017/01/26 11:01:58  Tomasz Czerniawski  usunięcie zdjęcia 
165  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2017/01/26 10:53:22  Tomasz Czerniawski  wykasowanie grafiki 
166  Filia Urzędu Stanu Cywilnego Szczecin  2017/01/24 13:40:53  Rafał Pawlik  aktualizacja 
167  Ogłoszenia Referatu Gospodarki Odpadami, Targowisk, Czystości i Spraw Organizacyjnych Wydziału  2017/01/24 12:13:19  Wioletta Lisińska  dodanie wykazu 
168  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017  2017/01/23 11:55:04  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
169  Formularze do pobrania  2017/01/20 14:29:54  Tomasz Czerniawski  podlinkowanie aktualnych formularzy 
170  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2017/01/20 13:16:33  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
171  KAWKA III - Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - 2015r.  2017/01/19 13:15:44  Agnieszka Laba  nowy wpis 
172  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2017/01/18 14:56:09  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
173  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2017/01/17 10:48:23  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
174  Akty prawne uchwalone  2017/01/17 08:08:42  Marta Kaszubowska  Dodano nowy załącznik 
175  Edycje  2017/01/13 15:10:58  Agnieszka Laba  nowy wpis 
176  Rejestr działalności regulowanej  2017/01/12 11:52:31  Lesław Rodak  nowy wpis 
177  Polityka Finansowa Miasta Szczecin  2017/01/12 11:48:28  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
178  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2017/01/11 11:01:23  Miriam Lam  aktualizacja 
179  Narady prezydenckie  2017/01/10 10:06:57  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2017" 
180  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2017/01/09 13:54:57  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
181  USC - zapytaj pracownika?  2017/01/09 12:15:40  Rafał Pawlik  nowa pozycja 
182  Sprzedaż lokali komunalnych  2017/01/05 13:06:27  Marzena Oleszczuk-Iber  nowa pozycja 
183  Warunki uzyskania darmowej pomocy prawnej  2017/01/05 09:24:54  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
184  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2017/01/03 14:35:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
185  Nieruchomości pozostałe  2017/01/03 13:16:34  Tomasz Czerniawski  przekierowanie linka 
186  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2017/01/03 13:14:52  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
187  Poradnie psychologiczno - pedagogiczne  2017/01/03 10:15:52  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja 
188  Miejskie Zespoły Szkół  2017/01/03 10:14:04  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja 
189  Miejskie Gimnazja  2017/01/03 10:09:21  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja 
190  Szkoły podstawowe  2017/01/03 09:58:41  Wioleta Zmorzyńska  nowa pozycja 
191  Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej  2017/01/03 09:01:00  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja danych 
192  Budżet Miasta 2005  2017/01/02 14:05:23  Tomasz Czerniawski  poprawka blędu w linku 
193  Kontakty partnerskie Miasta Szczecin  2017/01/02 11:52:51  Tomasz Czerniawski  wpis 
194  Komu przysługuje darmowa pomoc prawna  2016/12/30 15:22:03  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
195  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2016/12/30 15:15:24  Katarzyna Szlachta  aktualizacja danych 
196  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2016/12/30 14:26:54  Marzena Kaźmierska  dodanie informacji 
197  Niepubliczne szkoły podstawowe  2016/12/29 14:30:37  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
198  Archiwum Rady Miasta  2016/12/29 13:52:33  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
199  Oświadczenia majątkowe - gimnazja  2016/12/29 09:21:44  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
200  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016 po zmianach  2016/12/22 14:44:23  Bogumiła Spiczko  Dodano nowy załącznik 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin