Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 53637408

Aktualna strona: 421773

Wydrukowano: 3216

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Wykazy nieruchomości UM  2017/11/20 08:02:03  Dariusz Adamowski  Pubikacja wykazu 
Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018  2017/11/20 07:56:35  Ewa Peryt  nowa pozycja 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2017/11/17 15:28:25  Adrianna Dąbrowska  oferta - n- l edukacji wczesnoszkolnej 
Ogłoszenia konkursów ofert  2017/11/17 15:18:40  Sylwia Pączka  Ogłoszenie konkursu ofert 
Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2017/11/17 15:02:15  Klaudia Brudło  Nowa pozycja 
Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2017/11/17 15:01:01  Magdalena Gruber  edycja danych 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2017/11/17 14:18:24  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
Gminna Ewidencja Zabytków  2017/11/17 14:12:43  Elwira Wolender  aktualizacja 
Dodatkowe Informacje  2017/11/17 14:10:31  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
10  Aktualności Biura Organizacji Pozarządowych  2017/11/17 13:22:54  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
11  Rejestr petycji  2017/11/17 13:07:31  Beata Sikorska  publikacja petycji 
12  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2017 roku  2017/11/17 12:31:05  Magdalena Michniewicz  Dodano nowy załącznik 
13  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2017/11/17 10:33:33  Andrzej Kokotowski  aktual. pow. m. i pp. 
14  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2017/11/17 08:43:17  Wioletta Perzyńska  Konkurs ofert 
15  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2017/11/16 17:08:50  Daria Radzimska  nowa pozycja 
16  Osoby wydające decyzje administracyjne  2017/11/16 14:03:19  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
17  Inwestycje celu publicznego  2017/11/16 13:51:18  Dorota Furmańczyk  Dodano nowy załącznik 
18  Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2017/11/16 12:52:33  Lidia Łajkun  ogłoszenie na wolne stanowisko 
19  Kontrola realizacji zadań publicznych  2017/11/16 12:06:37  Iwona Dubiel  Dodano nowy załącznik 
20  Informacje o wyniku naboru  2017/11/16 11:54:07  Ewa Klimer  Informacje o wyniku naboru 
21  Regulamin Organizacyjny  2017/11/16 10:08:03  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
22  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2017/11/16 10:03:04  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
23  Rejestr telefonów  2017/11/16 09:48:10  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
24  Obwieszczenia dla stron postępowania  2017/11/16 09:26:58  Damian Daciuk  dodanie obwieszczenia dla stron postępowania 
25  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2017/11/16 06:06:59  Andrzej Kokotowski  wykaz popr 
26  Niepubliczne szkoły zawodowe  2017/11/15 15:11:14  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
27  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2017/11/15 15:09:50  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
28  Niepubliczne gimnazja  2017/11/15 15:02:16  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
29  Rada Miasta Szczecin  2017/11/15 14:37:45  Edyta Sowińska  aktuaklizacja zerwanych linków 
30  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2017/11/15 12:59:48  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
31  Modyfikacja SIWZ  2017/11/15 11:20:48  Agnieszka Kosmala  Dodano nowy załącznik 
32  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2017/11/15 11:08:21  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
33  Pozwolenia wodno-prawne  2017/11/15 11:01:42  Halina Bednarek  inrmacja o wszczęciu postępowania 
34  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2017/11/15 09:05:03  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
35  mogące znacząco odziaływać na środowisko  2017/11/15 07:48:05  Bartosz Andrzejczak  Obwieszenie o wydaniu decyzji 
36  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2017/11/15 06:13:32  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 10.2017 
37  Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2017/11/14 14:35:55  Madlena Gruszka  nowa pozcyja 
38  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2017/11/14 12:37:02  Dorota Młynarczyk  obiweszczenie dla społeczeństwa 
39  Wyjaśnienia treści SIWZ  2017/11/14 11:54:18  Agnieszka Kosmala  Dodanie pytań i odpowiedzi 
40  Podstawowe informacje Biuro Rzeczy Znalezionych  2017/11/14 10:40:12  Magdalena Gruber  aktualizacja 
41  Program ochrony środowiska  2017/11/13 14:58:16  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
42  Projekt Budżet Miasta Szczecin 2018  2017/11/13 13:39:38  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
43  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2017/11/13 13:04:55  Monika Mroczkowska  aktualizacja 
44  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2017/11/13 12:26:36  Łukasz Kosmala  Analiza realizacji 2015 i 2016 
45  Narady prezydenckie w 2017 roku  2017/11/13 12:09:42  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
46  Aktualności i bieżące informacje  2017/11/13 11:28:49  Agnieszka Laba  nowy wpis 
47  Informacje o wyniku naboru  2017/11/13 09:45:40  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
48  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2017/11/13 08:35:12  Aneta Cielas  publikacja ogłoszenia o przetargu 
49  Wyszukiwarka telefonów  2017/11/10 12:17:17  Sławomir Klimek  nowy wpis 
50  Budżet Miasta 2017 po zmianach  2017/11/09 14:09:36  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
51  Miesięczne stawki dotacji  2017/11/08 15:06:48  Beata Kostańska  poprawka błędów w html 
52  Wykonanie Budżetu Miasta 2017  2017/11/08 13:37:45  Aleksandra Gałgańska  aktualizacja danych 
53  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2017/11/08 08:03:56  Monika Matusiak  Dodano nowy załącznik 
54  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2017/11/07 11:07:59  Anna Tarnawska  aktualizacja linku 
55  Wykaz dziennych opiekunów świadczących usługi opieki  2017/11/06 14:15:51  Dorota Lokś  wpis Pani Marty Wika do wykazu opiekunó dziennych 
56  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2017/11/06 06:10:27  Andrzej Kokotowski  aktual. wykazu opublikowanych - stan na 28.10.2017 
57  Konkursy  2017/11/03 09:52:19  Anna Bednarz  informacje o zmianie regulaminu 
58  Struktura organizacyjna  2017/11/02 13:43:01  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
59  Budżet Miasta  2017/11/02 08:46:04  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
60  Urząd Miasta Szczecin  2017/11/02 08:35:16  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
61  Akty prawne uchwalone  2017/10/31 13:22:45  Marta Kaszubowska  nowelizacja ustawy 
62  Niepubliczne przedszkola  2017/10/31 09:02:33  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
63  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2017/10/30 15:18:16  Marzena Kaźmierska  Dodano nowy załącznik 
64  Dyżury Radnych Rady Miasta  2017/10/30 13:47:52  Marta Klimek  poprawka 
65  nowe inwestycje  2017/10/27 09:33:15  Marta Bogusławska  Informacjia o wszczęciu postanowienia 
66  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2017/10/26 12:31:23  Małgorzata Wójcik  aktualizacja danych 
67  Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron  2017/10/25 15:11:34  Aleksandra Gorzela  Dodano nowy załącznik 
68  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2017/10/25 10:34:06  Marcin Śniady  aktualizacja 
69  Indywidualne interpretacje podatkowe  2017/10/25 10:07:26  Marcin Śniady  Nowa pozycja 
70  Budżet Miasta Szczecin 2018  2017/10/24 14:15:13  Tomasz Czerniawski  umieszczenie informacji 
71  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018  2017/10/24 11:59:26  Aleksandra Gałgańska  Nowa pozycja. 
72  Program "Dom Dużej Rodziny"  2017/10/24 11:36:32  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
73  Projekty – infrastruktura rowerowa  2017/10/24 11:04:30  Loga Tomasz  Nowa pozycja 
74  Formularz kontaktowy  2017/10/24 10:39:47  Sławomir Klimek  aktualizacja 
75  Miejska Rada Seniorów w Szczecinie  2017/10/24 10:09:52  Anna Tarnawska  edycja treści 
76  Postępowania do 30 000 euro  2017/10/24 08:33:55  Monika Tomiak  Umieszczenie ogłoszenia 
77  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2017/10/23 13:21:09  Alicja Dąbrowska  dodanie informacji 
78  Uchwały Rady Miasta  2017/10/23 09:42:24  Marta Klimek  Dodano nowy załącznik 
79  Sprawozdania budżetowe  2017/10/20 12:44:02  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
80  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2017/10/20 12:39:57  Damian Daciuk  Dodano nowy załącznik 
81  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2017/10/20 10:37:44  Irmina Jamroszka  Dodano nowy załącznik 
82  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2017/10/19 14:24:42  Tomasz Czerniawski  aktualizacja odwołań 
83  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz zjawisku przemocy w rodzinie  2017/10/19 14:03:39  Radosław Falkiewicz-Szult  nowa pozycja 
84  Honorowi Dawcy Krwi  2017/10/18 15:51:32  Wioletta Perzyńska  aktuaklizacja 
85  Zapobieganie HIV / AIDS  2017/10/18 15:47:23  Wioletta Perzyńska  Aktualizacja informacji 
86  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2017/10/18 14:25:17  Wioletta Perzyńska  Informacja - profilaktyka 
87  Filia UM na Prawobrzeżu  2017/10/17 13:07:45  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
88  Linki do stron NGO  2017/10/17 12:49:19  Katarzyna Bukowska  wpisanie organizacji 
89  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VII kadencji  2017/10/17 09:54:24  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
90  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku  2017/10/16 14:53:42  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
91  Kanały technologiczne  2017/10/16 12:09:57  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
92  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2017/10/13 09:34:28  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
93  Sprawozdania  2017/10/10 08:47:54  Alicja Dąbrowska  Aktualizacja informacji 
94  Walne spotkania organizacji pozarządowych  2017/10/09 11:47:12  Iwona Dubiel  Sprawozdanie SRDPP z kadencji 2013-2015 
95  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/10/09 10:22:58  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
96  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2017/10/06 10:28:30  Aleksandra Głowacka  Dodano nowy załącznik 
97  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/10/02 14:18:11  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
98  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/10/02 13:53:07  Dorota Lokś  wpis do rejestru 
99  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2017/09/28 14:33:00  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
100  Oświadczenia majątkowe - gimnazja  2017/09/28 14:26:12  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
101  Zespoły Szkół  2017/09/28 14:20:25  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
102  Oświadczenia majątkowe - Placówki oświatowo-wychowawcze  2017/09/28 14:17:21  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
103  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2017/09/28 14:14:49  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
104  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Zawodowych  2017/09/28 14:12:39  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
105  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Specjalnych  2017/09/28 14:12:11  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
106  Kontrola stowarzyszeń  2017/09/28 09:12:48  Marta Kaszubowska  Dodano nowy załącznik 
107  Sekretariaty  2017/09/26 10:40:38  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
108  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2017/09/20 12:33:23  Marzena Kaźmierska  Poprawa linku 
109  Powiatowa Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych  2017/09/20 12:20:32  Marzena Kaźmierska  poparwka błędu w e-mailu. 
110  Uzyskanie stopnia niepełnosprawności  2017/09/20 12:07:20  Marzena Kaźmierska  uzuoelnienie 
111  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2017/09/20 09:05:47  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
112  Stowarzyszenia, fundacje i związki twórcze  2017/09/20 07:44:44  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
113  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/09/19 10:17:16  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
114  Ewidencja zezwoleń  2017/09/15 14:25:35  Lesław Rodak  nowa pozycja 
115  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 po zmianach  2017/09/15 12:41:38  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
116  Rejestr działalności regulowanej  2017/09/15 11:18:27  Lesław Rodak  nowy wpis 
117  Ogłoszenia innych konkursów ofert  2017/09/14 13:24:27  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
118  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2017/09/13 14:22:50  Marta Wikieł  wykasowanie grafiki 
119  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2017/09/13 12:54:16  Lesław Rodak  dodanie informacji 
120  Pion Architekta Miasta  2017/09/13 11:21:07  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie danych 
121  Miejskie Żłobki  2017/09/12 12:20:50  Tomasz Czerniawski  Uaktualnienie danych 
122  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2017/09/11 12:12:22  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
123  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2017/09/06 12:46:10  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
124  Niepubliczne szkoły podstawowe  2017/09/06 12:44:52  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
125  Ogłoszenia urzędowe  2017/09/06 11:41:53  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
126  Prawo Ochrony Środowiska  2017/09/05 14:21:49  Dorota Młynarczyk  aktualizacja danych 
127  Miejskie Zespoły Szkół  2017/09/05 10:42:01  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
128  Szkoły podstawowe  2017/09/05 10:36:22  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
129  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2017/09/05 10:11:00  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
130  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2017/08/31 13:07:50  Barbara Szczepaniak  aktualizacja danych 
131  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2017/08/31 09:29:49  Karolina Piekarska  aktualizacja 
132  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2017/08/29 13:12:21  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
133  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2017/08/29 12:51:50  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
134  Akty prawne  2017/08/25 14:39:42  Dariusz Adamowski  aktualizacja danych 
135  Biura rzeczy znalezionych na terenie Szczecina  2017/08/16 13:50:05  Magdalena Gruber  nowa pozycja 
136  Kontakt  2017/08/03 10:46:29  Beata Trzos  aktualizacja danych 
137  Stypendia Socjalne  2017/08/03 10:04:41  Beata Trzos  aktualizacja danych 
138  Programy stypendialne koordynowane przez WOŚ  2017/08/03 09:49:35  Beata Trzos  aktualizacja 
139  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2017/08/01 12:03:31  Maciej Jasiński  aktualizacja 
140  Publikacje dotyczące Szczecina  2017/07/28 10:18:07  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie danych 
141  Zasady umieszczania reklam w mieście  2017/07/28 10:10:53  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
142  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2017/07/24 15:26:25  Anna Wojnicz  Nowy wynik postępowania konkursowego 
143  Kierownicy Oświaty  2017/07/17 14:44:12  Anna Tarnawska  indeks podrozdziałów 
144  Inwestycje realizowane  2017/07/14 15:04:52  Monika Tomiak  umieszczenie informacji 
145  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2017/07/14 13:49:01  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
146  Komunikacja rowerowa w Szczecinie  2017/07/12 12:25:16  Loga Tomasz  aktualizacja danych 
147  Sprawozdania Finansowe 2016  2017/07/10 11:59:50  Dorota Urbanek  Dodano nowy załącznik 
148  Sprzedaż Majątku Ruchomego  2017/07/07 14:38:53  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
149  Przedszkola  2017/07/07 14:13:46  Piotr Spunda  aktualizacja danych 
150  Zespół Funduszy Pomocowych  2017/07/07 09:35:17  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
151  Usługi społeczne  2017/07/06 09:28:47  Paulina Robaczyńska  Nowa pozycja 
152  Oświadczenia majątkowe - Zespoły Szkół Ogólnokształcących  2017/07/05 13:14:06  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
153  Oświadczenia majątkowe - Licea Ogólnokształcące  2017/07/05 11:25:11  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
154  Szczecin bez azbestu  2017/07/05 10:53:33  Dariusz Januszek  aktualizacja danych: 
155  Zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny  2017/07/03 13:37:46  Dariusz Januszek  uzupełnienie 
156  Plany i raporty  2017/06/28 13:01:58  Tomasz Czerniawski  poprawka błedu 
157  Memoranda Finansowe Miasta Szczecin  2017/06/28 12:57:44  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
158  System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecin ISO 9001:2015  2017/06/28 10:19:15  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
159  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2017/06/27 14:18:57  Marcin Kasprzak  dodanie "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej na 2017 rok" 
160  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2017/06/27 13:51:18  Anna Wojnicz  Nowe ogłoszenie 
161  Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  2017/06/27 12:38:40  Marzena Kaźmierska  Dodano nowy załącznik 
162  Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów  2017/06/22 11:32:45  Lesław Rodak  nowa pozycja 
163  Roczne sprawozdania Prezydenta Miasta z reazlizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  2017/06/19 09:25:39  Lesław Rodak  Dodano nowy załącznik 
164  Akty Prawne  2017/06/12 13:50:25  Iwona Dubiel  Nowe Zarządzenie 
165  Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych  2017/06/12 13:32:51  Monika Tomiak  przeniesienie informacji 
166  Rewitalizacja  2017/06/07 11:00:29  Anna Bednarz  aktualizacja 
167  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2017/06/07 10:04:16  Tomasz Czerniawski  poprawa edycyjna 
168  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta  2017/06/06 13:34:54  Honorata Prałat  techn. 
169  Ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin  2017/06/05 10:17:55  Łukasz Dajer  Aktualizacja danych. 
170  Obwieszczenia Prezydenta Miasta  2017/05/31 15:19:22  Maja Podsiadło  dodanie obwieszczenia dla społeczeństwa 
171  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2017/05/31 13:05:05  Ewa Kurjata  nowa pozycja 
172  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2017/05/31 10:10:19  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
173  Zgłoszone zgromadzenia  2017/05/31 09:35:27  Konrad Batogowski  Nowe zgloszenie 
174  Zapytania ofertowe  2017/05/30 09:10:20  Marek Ciszewski  Zamieszczenie zapytania ofertowego 
175  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  2017/05/29 13:34:35  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
176  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  2017/05/26 14:35:33  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
177  Ulgi i umorzenia podatkowe  2017/05/25 11:16:39  Marcin Śniady  nowa poyzcja 
178  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2017/05/24 15:03:25  Marcin Śniady  nowa pozycja 
179  Sprawozdania  2017/05/24 14:53:43  Marcin Śniady  Dodano nowy załącznik 
180  Prezydent i Zastępcy  2017/05/24 14:29:19  Iwona Krynicka  komunikat 
181  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2016 roku  2017/05/24 10:17:02  Wieczerzak Michalina  Dodano nowy załącznik 
182  Uchylone uchwały dotyczące wszczęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  2017/05/24 06:08:43  Andrzej Kokotowski  tech 
183  Ogłoszenia studium  2017/05/23 12:26:43  Robert Zdanowski  dod. ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany Studium 
184  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  2017/05/23 12:26:09  Robert Zdanowski  link do aktualnego studium 
185  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2017/05/23 10:39:56  Piotr Spunda  aktualizacja 22.05.2017 
186  Odwołanie SIWZ  2017/05/22 12:21:52  Małgorzata Kaczmarek  nowa pozycja 
187  Roczne analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  2017/05/22 11:24:03  Małgorzata Górska  Dodano nowy załącznik 
188  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2017/05/19 10:11:50  Rafał Miszczuk  zmiana składu Prezydium 
189  Wykaz związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych, których członkiem jest Gmina Miasto Szczecin  2017/05/08 13:45:10  Anna Tarnawska  uaktualnienie zestawienia 
190  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2017/05/05 10:50:13  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
191  Budżet Miasta Szczecin 2017  2017/05/05 10:29:17  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
192  Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miasta Szczecin VI kadencji  2017/05/04 13:27:52  Katarzyna Świtłyk  Dodano nowy załącznik 
193  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/04/28 13:53:37  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
194  Ogłoszenia zewnętrzne  2017/04/25 11:35:54  Halina Bednarek  Dodano nowy załącznik 
195  Ewidencja Działalności Gospodarczej  2017/04/20 14:22:21  Katarzyna Krzysztofik  aktualizacja treści 
196  Podatki Lokalne Miasta Szczecin  2017/04/20 14:18:27  Tomasz Czerniawski  korekta  
197  Przedsiębiorczość  2017/04/20 13:54:09  Katarzyna Krzysztofik  aktualizacja 
198  Targowiska i handel na terenie Miasta Szczecin  2017/04/20 10:55:31  Tomasz Czerniawski  poprawka linku 
199  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2017/04/20 10:50:30  Tomasz Czerniawski  informacja o przyznanych stypendiach 
200  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2017/04/20 10:33:37  Norbert Wagner  zmiana zarządcy 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin