Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 49693343

Aktualna strona: 405007

Wydrukowano: 3206

Dziennik zmian w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecin

Ostatnie zmiany w rozdziałach:

Lp. Nazwa rozdziału Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
Gminna Ewidencja Zabytków  2017/03/27 15:22:58  Elwira Wolender  aktualizacja 
Dodatkowe Informacje  2017/03/27 15:21:04  Elwira Wolender  aktualizacja hiperłącza 
Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin  2017/03/27 14:31:00  Madlena Gruszka  informacja z otwarcia ofert 
Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze  2017/03/27 13:44:46  Lidia Łajkun  ogłoszenie na wolne stanowisko 
Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek  2017/03/27 12:55:23  Natalia Lach  Oferta pracy 
Wykaz dziennych opiekunów świadczących usługi opieki  2017/03/27 11:59:35  Sylwia Kocot  wpis Pani Magdaleny Katarzyny Jesień 
mogące znacząco odziaływać na środowisko  2017/03/27 11:54:29  Grzegorz Dybicz  obwieszczenie - o wydanej decyzji 
Mała dotacja do 10 tys. zł  2017/03/27 11:52:16  Alicja Dąbrowska  Dodano nowy załącznik 
Dokumenty typu B - Decyzje, postanowienia  2017/03/27 09:50:25  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
10  dokumenty typu A - Wnioski  2017/03/27 09:44:37  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
11  Usługi społeczne  2017/03/27 09:13:23  Wioleta Sadowska  ogłoszenie 
12  Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych  2017/03/27 08:45:52  Dominika Polito  Nowy wykaz- publikacja 
13  Informacje o wyniku naboru  2017/03/24 14:47:05  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
14  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2017 roku  2017/03/24 14:40:26  Karolina Chodyniecka  Dodano nowy załącznik 
15  Wyjaśnienia treści SIWZ  2017/03/24 13:57:29  Katarzyna Stachowicz-Dąbrowska  nowy zestaw pytań 
16  Inwestycje celu publicznego  2017/03/24 13:26:01  Dorota Skłodowska  Dodano nowy załącznik 
17  Postępowania Urzędu Miasta Szczecin  2017/03/24 12:19:27  Mirella Wołłejszo  Nowa pozycja 
18  Uchwały Rady Miasta  2017/03/24 12:13:32  Edyta Sowińska  nowa pozycja 
19  Aktualności Biura Organizacji Pozarządowych  2017/03/24 12:07:46  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
20  Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne  2017/03/24 11:37:02  Wojciech Wnuk  nowa pozycja 
21  Linki do stron NGO  2017/03/24 10:24:07  Anna Stępień  dodanie adresu internetowego 
22  Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta  2017/03/24 09:30:37  Halina Rogaś  edycja danych 
23  Postępowania do 30 000 euro  2017/03/24 08:07:27  Monika Tomiak  Umieszczenie ogłoszenia 
24  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu (wszczęte)  2017/03/24 06:04:46  Andrzej Kokotowski  ogł wył Żelechowa - Grzymińska i Podjuchy - Skalista 24- tech 
25  Ogłoszenia konkursów ofert  2017/03/23 14:51:01  Joanna Gabinowska  Dodano nowy załącznik 
26  Pozwolenia wodno-prawne  2017/03/23 13:54:46  Halina Bednarek  informacja o wszczęciu postępowania 
27  Nieruchomości Miasta Szczecin do zbycia  2017/03/23 13:17:15  Monika Mroczkowska  aktualizacja danych 
28  Obwieszczenia dla społeczeństwa  2017/03/23 11:04:38  Maja Dębicka  Dodanie obwieszczenia o wydaniu decyzji 
29  Ogłoszenia urzędowe  2017/03/23 10:48:29  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
30  Modyfikacja SIWZ  2017/03/23 09:20:57  Agnieszka Kosmala  dodanie modyfikacji 
31  Ogłoszenia Prezydenta Miasta  2017/03/23 08:25:44  Małgorzata Cis  nowa pozycja 
32  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2017/03/22 11:38:25  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
33  Decyzje z zakresu gospodarki odpadami  2017/03/22 11:35:30  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
34  Konkursy  2017/03/21 14:40:35  Magdalena Andruszkiewicz  wprowadzenie ogłoszenia 
35  Informacje o wyniku naboru  2017/03/21 13:53:12  Artur Kalita  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Dziale Kontroli Biletów ZDiTM 
36  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku  2017/03/21 12:09:08  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
37  Rada Miasta Szczecin  2017/03/21 11:49:34  Edyta Sowińska  aktuaklizacja zerwanych linków 
38  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  2017/03/21 10:21:31  Daria Radzimska  aktualizacja danych 
39  Rejestr petycji  2017/03/21 09:53:25  Beata Sikorska  publikacja petycji 
40  Nagrody i wyróżnienia za rok 2016  2017/03/21 09:24:09  Anna Bednarz  wprowadzenie danych 
41  Narady prezydenckie w 2017 roku  2017/03/21 09:01:39  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
42  Uchwalone, (jeszcze nieobowiązujące) miejscowe plany zagospodarowania  2017/03/21 06:03:36  Andrzej Kokotowski  aktual. wykazu uchwalonych - stan na 14.03.2017 
43  Memoranda Finansowe Miasta Szczecin  2017/03/20 13:25:50  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
44  Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy tych jednostek wydający decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta  2017/03/20 13:16:06  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
45  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych wpisanych po 20 maja 2016 roku  2017/03/20 12:22:55  Anna Stępień  Dodano nowy załącznik 
46  Obwieszczenia dla stron postępowania  2017/03/20 10:31:45  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
47  Galeria Nagród i Wyróżnień Prezydenta Miasta  2017/03/20 10:04:42  Tomasz Czerniawski  link do rozdziału o 2016 
48  nowe inwestycje  2017/03/17 13:30:06  Tomasz Szaefer  informacja o wszczęciu postępowania 
49  Stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin  2017/03/17 10:12:51  Łukasz Wybraniec  aktualizacja 
50  Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski  2017/03/17 09:36:12  Łukasz Wybraniec  Aktualizacja informacji 
51  Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2017 roku  2017/03/16 10:46:48  Andrzej Lejk  Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli 
52  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące wcześniej  2017/03/15 06:09:36  Andrzej Kokotowski  wykaz obow uchyl. - stan na 14.03.2017 
53  Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  2017/03/15 06:07:16  Andrzej Kokotowski  wykaz obow. - stan na 14.03.2017  
54  Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Szczecin  2017/03/14 13:41:27  Aleksandra Gałgańska  Dodano nowy załącznik 
55  Niepubliczne szkoły zawodowe  2017/03/14 13:15:43  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
56  Niepubliczne gimnazja  2017/03/14 13:13:54  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
57  Niepubliczne licea ogólnokształcące  2017/03/14 13:13:02  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja 
58  Działanie 8.7  2017/03/13 10:43:52  Marek Ciszewski  Aktualizacja informacji o projekcie 
59  Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych  2017/03/10 12:27:11  Wioletta Perzyńska  Poprawa linku 
60  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia w 2016 roku  2017/03/10 09:58:00  Wieczerzak Michalina  Dodano nowy załącznik 
61  Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych  2017/03/09 10:15:33  Grzegorz Baradziej  informacja o wszczęciu postępowania 
62  Sprawozdania budżetowe  2017/03/08 08:52:08  Dorota Urbanek  nowa pozycja 
63  Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2015 – 2018  2017/03/08 08:05:39  Alicja Dąbrowska  nowa pozycja 
64  Aktualności i bieżące informacje  2017/03/07 15:11:24  Agnieszka Laba  nowy wpis 
65  Oferta nieruchomości inwestycyjnych  2017/03/07 13:03:35  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linku 
66  Placówki opiekuńczo - wychowawcze  2017/03/03 13:38:36  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja 
67  Struktura organizacyjna  2017/03/03 10:37:00  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
68  Darmowa pomoc prawna - podstawa prawna  2017/03/02 15:16:05  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
69  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  2017/03/02 13:14:28  Tomasz Czerniawski  poprawa tytułu 
70  Wieloletnia Prognoza Finansowa  2017/03/02 13:13:51  Tomasz Czerniawski  poprawa nazwy linku "informacja za I półrocze 2016" 
71  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  2017/03/01 11:55:56  Ewa Kurjata  nowa pozycja 
72  Ogłoszenia zewnętrzne  2017/03/01 11:42:19  Daria Radzimska  Dodano nowy załącznik 
73  Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  2017/03/01 11:36:23  Maciej Jasiński  aktualizacja 
74  Filia UM na Prawobrzeżu  2017/03/01 10:55:36  Anna Tarnawska  Uaktualnienie informacji 
75  Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych  2017/03/01 10:40:00  Anna Tarnawska  modyfikacja 
76  Zastępcy Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin  2017/03/01 08:37:05  Tomasz Czerniawski  aktualizacja zadań 
77  Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta  2017/02/28 14:52:53  Katarzyna Sieradzan  publikacja ogłoszenia o przetargu 
78  Szczecińskie stawki podatków lokalnych  2017/02/28 14:32:21  Marcin Śniady  nowa pozycja 
79  Umorzenie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  2017/02/28 11:24:45  Kamila Szczygieł  informacja o umorzeniach niepodatkowych nalezności o charakterze publiczno-prawnym 
80  Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2017/02/28 11:12:42  Daria Radzimska  dodanie danych 
81  Budżet Miasta  2017/02/24 12:02:35  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie linków 
82  Budżet Miasta Szczecin 2017  2017/02/24 12:02:08  Tomasz Czerniawski  uzupełnienie linków 
83  Archiwum Budżetów Miasta Szczecin  2017/02/24 10:42:47  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
84  Budżet Miasta 2016 po zmianach  2017/02/24 09:20:01  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
85  Wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (wolne kierownicze stanowiska urzędnicze)  2017/02/23 12:35:28  Lidia Łajkun  poprawka błędu 
86  Wykazy nieruchomości UM  2017/02/23 09:16:40  Beata Szulik  nowy wykaz 
87  Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych  2017/02/22 13:25:50  Anna Budnik  Dodano nowy załącznik 
88  Budżet Miasta 2017  2017/02/17 13:47:46  Barbara Szczepaniak  Dodano nowy załącznik 
89  Kluby Radnych Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2017/02/17 12:21:27  Marta Klimek  nowa pozycja 
90  Zespół do spraw organizacji ruchu  2017/02/16 14:15:20  Sandra Richert  aktualizacja danych kontaktowych 
91  Szczegółowe zadania Biura ds. Organizacji Pozarządowych  2017/02/16 10:36:25  Anna Stępień  Aktualizacja informacji 
92  Przeciwdziałanie i profilaktyka  2017/02/14 15:22:20  Wioletta Perzyńska  Dodano nowy załącznik 
93  Niepubliczne przedszkola  2017/02/13 09:23:23  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
94  Gminne i Powiatowe instytucje kultury na terenie Miasta Szczecin  2017/02/08 13:21:36  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządcy 
95  Informacje o wyniku naboru ogłoszonego przez Prezydenta  2017/02/08 12:03:11  Lidia Łajkun  wynik naboru na wolne stanowisko 
96  Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin  2017/02/06 11:37:31  Karolina Piekarska  aktualizacja 
97  Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  2017/02/03 10:58:16  Katarzyna Szlachta  zmiana danych 
98  Wnioski do Budżetu Miasta Szczecin 2017  2017/02/02 10:56:53  Tomasz Czerniawski  dodanie wniosków 
99  Dyżury Radnych Rady Miasta  2017/02/01 14:38:46  Marta Klimek  poprawka 
100  Oświadczenia majątkowe - Placówki oświatowo-wychowawcze  2017/02/01 13:47:28  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
101  Zawiadomienia Prezydenta  2017/02/01 08:07:41  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
102  Miesięczne stawki dotacji  2017/01/31 15:21:58  Beata Kostańska  poprawka błędów w html 
103  Plany i raporty  2017/01/31 09:16:24  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
104  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  2017/01/30 14:48:49  Dariusz Januszek  nowa pozycja 
105  Zespół Funduszy Pomocowych  2017/01/30 14:12:17  Rafał Księżopolski  aktualizacja treści 
106  Zamówienia Publiczne Gminy Miasto Szczecin  2017/01/30 11:34:10  Tomasz Czerniawski  dodanie "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej na 2017 rok" 
107  Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje  2017/01/27 13:11:33  Jolanta Sikorska  Aktualizacja 
108  Aktualności  2017/01/27 12:13:12  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
109  Zasady Etyki Radnego  2017/01/26 11:01:58  Tomasz Czerniawski  usunięcie zdjęcia 
110  Wybory na terenie Miasta Szczecin  2017/01/26 10:53:22  Tomasz Czerniawski  wykasowanie grafiki 
111  Filia Urzędu Stanu Cywilnego Szczecin  2017/01/24 13:40:53  Rafał Pawlik  aktualizacja 
112  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin  2017/01/24 13:00:15  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
113  Ogłoszenia Referatu Gospodarki Odpadami, Targowisk, Czystości i Spraw Organizacyjnych Wydziału  2017/01/24 12:13:19  Wioletta Lisińska  dodanie wykazu 
114  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017  2017/01/23 11:55:04  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
115  Formularze do pobrania  2017/01/20 14:29:54  Tomasz Czerniawski  podlinkowanie aktualnych formularzy 
116  Rejestr żłobków działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2017/01/20 14:11:57  Dorota Lokś  zmiana danych dotyczących ilości miejsc 
117  Jednostki Miasta Szczecin wykonujące usługi publiczne  2017/01/20 13:16:33  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
118  KAWKA III - Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - 2015r.  2017/01/19 13:15:44  Agnieszka Laba  nowy wpis 
119  Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych dla których Wydział Organizacyjny prowadzi akta osobowe dyrektorów  2017/01/18 14:56:09  Anna Wojnicz  aktualizacja informacji 
120  Organizacje Pożytku Publicznego  2017/01/17 15:29:19  Ilona Krupecka  zmiana listy opp 
121  Prawo Lokalne - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców  2017/01/17 13:25:18  Marcin Śniady  nowa pozycja 
122  Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin  2017/01/17 10:48:23  Anna Tarnawska  aktualizacja treści 
123  Akty prawne uchwalone  2017/01/17 08:08:42  Marta Kaszubowska  Dodano nowy załącznik 
124  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/01/16 10:53:56  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
125  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2017/01/16 10:39:41  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
126  Prezydent i Zastępcy  2017/01/16 08:32:50  Anna Tarnawska  Dodano nowy załącznik 
127  Edycje  2017/01/13 15:10:58  Agnieszka Laba  nowy wpis 
128  Gospodarka odpadami, targowiska, czystość  2017/01/13 10:24:47  Wioletta Lisińska  dodanie informacji 
129  Redakcja i administracja Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecin  2017/01/13 10:24:41  Tomasz Czerniawski  aktualizacja kontaktu 
130  Rejestr działalności regulowanej  2017/01/12 11:52:31  Lesław Rodak  nowy wpis 
131  Polityka Finansowa Miasta Szczecin  2017/01/12 11:48:28  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
132  Współpraca Transgraniczna Miasta Szczecin  2017/01/11 11:01:23  Miriam Lam  aktualizacja 
133  Półkolonie na terenie Miasta Szczecin  2017/01/10 13:07:04  Piotr Spunda  aktualizacja 16.05.2016 
134  Narady prezydenckie  2017/01/10 10:06:57  Tomasz Czerniawski  dodanie "rok 2017" 
135  Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie  2017/01/09 13:54:57  Rafał Pawlik  dodanie pozycji 
136  USC - zapytaj pracownika?  2017/01/09 12:15:40  Rafał Pawlik  nowa pozycja 
137  Regulamin Organizacyjny  2017/01/09 09:50:10  Tomasz Czerniawski  zmiana zarządzenia 
138  Sprzedaż lokali komunalnych  2017/01/05 13:06:27  Marzena Oleszczuk-Iber  nowa pozycja 
139  Warunki uzyskania darmowej pomocy prawnej  2017/01/05 09:24:54  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
140  Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin  2017/01/03 14:35:07  Tomasz Czerniawski  aktualizacja linków 
141  Nieruchomości pozostałe  2017/01/03 13:16:34  Tomasz Czerniawski  przekierowanie linka 
142  Wykazy dotyczące bezprzetargowego zbycia  2017/01/03 13:14:52  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
143  Poradnie psychologiczno - pedagogiczne  2017/01/03 10:15:52  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja 
144  Miejskie Zespoły Szkół  2017/01/03 10:14:04  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja 
145  Miejskie Gimnazja  2017/01/03 10:09:21  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja 
146  Szkoły podstawowe  2017/01/03 09:58:41  Wioleta Zmorzyńska  nowa pozycja 
147  Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej  2017/01/03 09:01:00  Wioleta Zmorzyńska  aktualizacja danych 
148  Budżet Miasta 2005  2017/01/02 14:05:23  Tomasz Czerniawski  poprawka blędu w linku 
149  Wieloletni Program Rozwoju Szczecina  2017/01/02 12:05:26  Łukasz Kosmala  uchwała WPRS 2017 i zm. WPRS 2016 
150  Kontakty partnerskie Miasta Szczecin  2017/01/02 11:52:51  Tomasz Czerniawski  wpis 
151  Rewitalizacja  2017/01/02 10:33:16  Anna Bednarz  aktualizacja 
152  Komu przysługuje darmowa pomoc prawna  2016/12/30 15:22:03  Katarzyna Szlachta  aktualizacja 
153  Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów  2016/12/30 15:15:24  Katarzyna Szlachta  aktualizacja danych 
154  Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych  2016/12/30 14:26:54  Marzena Kaźmierska  dodanie informacji 
155  Niepubliczne ośrodki specjalne i placówki opiekuńczo - wychowawcze  2016/12/30 08:24:11  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
156  Niepubliczne szkoły podstawowe  2016/12/29 14:30:37  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  nowa pozycja 
157  Archiwum Rady Miasta  2016/12/29 13:52:33  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
158  Oświadczenia majątkowe - gimnazja  2016/12/29 09:21:44  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
159  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin VII Kadencji  2016/12/27 14:49:20  Rafał Miszczuk  zmiana składu Prezydium 
160  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016 po zmianach  2016/12/22 14:44:23  Bogumiła Spiczko  Dodano nowy załącznik 
161  Procedury Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2016/12/22 14:25:23  Tomasz Czerniawski  aktualizacja treści 
162  Narady prezydenckie w 2016 roku  2016/12/20 14:56:53  Kinga Owczarek  nowa pozycja 
163  Rejestr klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Szczecin  2016/12/15 13:25:33  Sylwia Kocot  zmiana ilości miejsc 
164  Urząd Miasta Szczecin  2016/12/14 13:44:24  Tomasz Czerniawski  dodanie wirtualnej przechadzki 
165  Raport o stanie miasta  2016/12/13 10:24:55  Mariusz Wasilewski  aktualizacja łącza do raportu 2006 
166  Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi  2016/12/09 13:54:37  Kinga Grudzińska  nowa pozycja 
167  2016 - Prace finansowane z budżetu MKZ  2016/12/08 10:55:33  Ewa Dominiak-Górska  edomin 
168  Oświadczenia majątkowe - Szkoły Podstawowe  2016/12/08 10:15:01  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
169  Zespoły Szkół  2016/12/08 10:11:39  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
170  Pozwolenia zintegrowane - obwieszczenia  2016/12/08 10:08:12  Jolanta Sikorska  nowy wpis 
171  Oświadczenia majątkowe - Przedszkola  2016/12/08 09:46:14  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
172  Najważniejsze prace finansowane i współfinansowane z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków  2016/12/07 13:54:38  Tomasz Czerniawski  dodanie linku "2016" 
173  Uchwały Rady Miasta  2016/12/05 13:52:36  Łukasz Wybraniec  aktualizacja danych 
174  Wykonanie Budżetu Miasta 2016  2016/12/05 13:38:20  Bogumiła Spiczko  nowa pozycja 
175  Złożone wnioski do Budżetu Miasta Szczecin 2017  2016/12/02 15:10:11  Łukasz Kosmala  Dodano nowy załącznik 
176  Niepubliczne placówki psychologiczno - pedagogiczne  2016/12/01 15:04:36  Jolanta Cętka-Sobotkiewicz  aktualizacja danych 
177  Kontrola realizacji zadań publicznych  2016/11/30 09:38:50  Małgorzata Borzuchowska  Dodano nowy załącznik 
178  Wykazy dot. nieruchomości - pozostałe wydziały  2016/11/24 13:02:18  Norbert Wagner  Dodano nowy załącznik 
179  Osoby zarządzające osobami prawnymi  2016/11/23 14:48:18  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
180  Osoby wydające decyzje administracyjne  2016/11/18 15:19:47  Ewa Rogalińska  Dodano nowy załącznik 
181  Obwieszczenia dla stron postępowania  2016/11/18 12:50:48  Dorota Młynarczyk  obwieszczenie dla stron 
182  Projekt Budżetu Miasta Szczecin na 2017  2016/11/18 11:21:45  Bogumiła Spiczko  Dodano nowy załącznik 
183  Informacje dot. inwestycji  2016/11/16 13:18:25  Mariusz Wasilewski  porządkowanie, techniczne, WPI --> WPRS 
184  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2016/11/10 11:22:29  Tomasz Czerniawski  Dodano nowy załącznik 
185  Skargi i wnioski  2016/11/09 14:19:36  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
186  Prezydent Miasta Szczecin  2016/11/09 14:13:17  Tomasz Czerniawski  usunięcie informacji o przyjmowaniu interesantów 
187  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin  2016/11/07 10:45:41  Maciej Jasiński  aktualizacja wykazu aptek 
188  Przepisy prawne dot. dostępu do informacji publicznej  2016/11/03 09:04:51  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
189  Pomoc w Szczecinie  2016/10/31 13:34:29  Tomasz Czerniawski  uaktualnienie 
190  Wykaz spółek z udziałem Miasta  2016/10/24 14:38:53  Tomasz Czerniawski  aktualizacja e-mail 
191  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  2016/10/24 11:50:16  Tomasz Czerniawski  nowa pozycja 
192  Wykaz służb, straży, inspekcji  2016/10/24 08:35:44  Tomasz Czerniawski  aktualizacja 
193  Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa  2016/10/24 08:31:55  Tomasz Czerniawski  aktualizacja danych 
194  Miejskie Żłobki  2016/10/21 09:23:24  Praktyka1  aktualizacja nazwiska 
195  Przedszkola  2016/10/21 08:19:25  Praktyka1  Uaktualnienie danych 
196  Placówki oświatowo - wychowawcze  2016/10/20 13:24:47  Praktyka1  nowa pozycja 
197  Zespoły szkół specjalnych  2016/10/20 12:51:42  Praktyka1  Uaktualnienie danych 
198  Miejskie jednostki pomocy społecznej  2016/10/20 11:37:11  Praktyka1  Zmiana danych 
199  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin 2016  2016/10/19 08:23:21  Tomasz Czerniawski  informacja o rozstrzygnięcu 
200  Informacja publiczna i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  2016/10/11 10:19:00  Tomasz Czerniawski  uaktulnienie linku "Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej" 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin