Przejdź do rozdziałów Przejdź do treści
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miasta zawieszona do odwołania. Od 20 marca br. (piątek) drzwi szczecińskiego magistratu będą zamknięte dla mieszkańców. Wszystkie dotychczas zarezerwowane wizyty zostały anulowane, a nowe nie będą umawiane. Niezbędne sprawy można załatwiać korzystając z poczty, Internetu i specjalnych urn. 

Jak załatwić sprawę?

Wnioski i podania do Urzędu można:

 1. Wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin pl. Armii krajowej 1, 70-456 Szczecin
 2. Złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP
 3. Wrzucać do specjalnie przygotowanych urn, które znajdują się:
  • Przy wejściu do prawego skrzydła Urzędu Miasta na Pl. Armii Krajowej 1
  • Przy wejściu do Filii Urzędu Masta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40

Urny będą dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Wnioski należy wrzucać do urny w zaklejonych kopertach, które będą dostępne na stojakach obok. Znajdą się tam również wydruki najpopularniejszych formularzy oraz długopisy. Na wnioskach należy podać dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Prosimy również, aby na kopercie „hasłowo” opisać rodzaj sprawy lub nazwę wydziału, do którego kierowany jest wniosek.

Do wniosków należy dołączać wymagane załączniki oraz (jeśli jest to wymagane) potwierdzenie opłaty. Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych spraw i niezbędnych dokumentów, a także numery kont dostępne są na stronie: eurzad.szczecin.pl/chapter_51018.asp 

Co jeszcze warto wiedzieć?  

 • rejestracja pojazdów dotyczyć będzie tylko pojazdów fabrycznie nowych.
 • nie będą nakładane kary pieniężne za niezarejestrowanie pojazdów w ciągu 30 dni.
 • wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • w sprawach wymagających złożenia oświadczenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (uznania ojcostwa, zapewnienie do ślubu) prosimy o kontakt telefoniczny 
 • do magistratu będą wpuszczane (z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa) jedynie osoby, które zgłaszają zgon. Będą one obsługiwane w sali BOI bez wcześniejszego umawiania.

Ważne numery telefonów

 • 91 424 5000 - infolinia Urzędu Miasta
 • 91 462 7172 oraz 91 462 8473 - infolinia Filii Urzędu Miasta, przy ul. Rydla 39-40
 • 91 424 5277 - infolinia Urzędu Stanu Cywilnego 

Najnowsze informacje o działaniach podejmowanych przez Miasto ws. koronawirusa są dostępne w specjalnym serwisie internetowym: wiadomosci.szczecin.eu/koronawirus

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

Podstawy prawne funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej:

 • Zarządzenie nr 227/16 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat
 • Zarządzenie nr 228/16 w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016.1764).
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518).
 • Ustawa Sejmu RP o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.01.130.1450).
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926).
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działaności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565).

Lista załączników


Urząd Miasta

Godz. pracy Urzędu: pn.-pt.: 7:30-15:30

Sala Obsługi Interesantów:
pn.: 7:30-18:00 (szczegółowe informacje)
wt.-pt.: 7:30-16:00
Bilety wydawane są od godz. 7:15 do:
- pn.: 17:45 (wyjątek bilet A – Rejestracja pojazdów do 17:30)
- wt.-pt.: 15:45 (wyjątek bilet A – Rejestracja pojazdów do 15:30)


filia Urzędu na Prawobrzeżu:
pn.-pt.: 8:00-16:00
Bilety wydawane są w godz. od 8:00 do 15:45 z wyjątkiem biletów:
A – Rejestracja pojazdów - do 15:30
O, P i W – sprawy Urzędu Stanu Cywilnego - do 15:30


Informacja Urzędu Miasta: 91 4245000