Przejdź do rozdziałów Przejdź do treści
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

Podstawy prawne funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej:

  • Zarządzenie nr 227/16 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat
  • Zarządzenie nr 228/16 w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
  • Ustawa Sejmu RP z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016.1764).
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518).
  • Ustawa Sejmu RP o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.01.130.1450).
  • Ustawa Sejmu RP z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926).
  • Ustawa Sejmu RP z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działaności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565).

Lista załączników


Urząd Miasta

Godz. pracy Urzędu: pn.-pt.: 7:30-15:30

Sala Obsługi Interesantów:
pn.: 7:30-18:00 (szczegółowe informacje)
wt.-pt.: 7:30-16:00
Bilety wydawane są od godz. 7:15 do:
- pn.: 17:45 (wyjątek bilet A – Rejestracja pojazdów do 17:30)
- wt.-pt.: 15:45 (wyjątek bilet A – Rejestracja pojazdów do 15:30)


filia Urzędu na Prawobrzeżu:
pn.-pt.: 8:00-16:00
Bilety wydawane są w godz. od 8:00 do 15:45 z wyjątkiem biletów:
A – Rejestracja pojazdów - do 15:30
O, P i W – sprawy Urzędu Stanu Cywilnego - do 15:30


Informacja Urzędu Miasta: 91 4245000