Przejdź do treści
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

Jak załatwić sprawę?

Zmienił się tryb obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Szczecin. Uruchomiony został kalendarz wizyt, który umożliwia rezerwację konkretnego terminu na załatwienie sprawy. Rezerwacji można dokonać przez Internet na stronie rezerwacjaboi.um.szczecin.pl oraz telefonicznie.

Rezerwacja wizyt w Urzędzie Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1:

 • Rejestracja pojazdów tel. 91 424 5337 lub 91 435 1132
 • Prawa jazdy tel. 91 424 5275
 • Dowody osobiste – wnioski tel. 91 424 5944 lub 91 424 5945
 • Dowody osobiste – odbiory tel. 91 424 5948 lub 91 424 5326
 • Ewidencja ludności tel. 91 424 5986 lub 91 424 5334
 • Informacja adresowa tel. 91 424 5341 lub 91 424 5342
 • Działalność gospodarcza/Szczecińska Karta Rodzinna tel. 91 424 5354
 • Decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje o warunkach zabudowy tel. 91 424 5980
 • Zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania tel. 91 424 5369
 • Obrót nieruchomościami tel. 91 424 55 23
 • Księgowość - opłaty tel. 91 424 5427
 • Urząd Stanu Cywilnego tel. 91 424 5979
 • Narodowy Spis Powszechny, rezerwacja stanowiska do samospisu - 91 424 5229, 91 424 5237

Rezerwacja wizyt w Filii Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40: tel. 91 462 7172 lub 91 462 8473

Do gmachu Urzędu będą mogły wejść wyłącznie osoby, które wcześniej zarezerwowały termin przez Internet lub telefon. Należy zgłosić się 10 minut przed umówioną wizytą. Na prawobrzeżu w Filii Urzędu Miasta należy zgłosić się 5 minut przed umówioną wizytą.

WAŻNE! Osoby rejestrujące zgon nie muszą umawiać się na wizytę. Wystarczy pobrać z automatu bilet „Rejestracja zgonu” i udać się do USC (II piętro, pok. 220).

Wnioski i podania można składać również:

 1. pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
 2. za pośrednictwem platformy EPUAP
 3. za pośrednictwem skrzynki podawczej (w przypadku jednak ww. spraw najlepszym i najszybszym sposobem, będzie umówienie wizyty przez Internet lub telefon)

Skrzynki podawcze znajdują się:

 • w przedsionku przed salą Sesyjną Urzędu Miasta (skrzydło po dawnej siedzibie Filharmonii im. M. Karłowicza)
 • przy wejściu do Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40

Punkt Informacyjny

Zapraszamy do Punktu Informacyjnego, który działa w prawym skrzydle magistratu. Tu mieszkańcy, którzy chcą załatwić urzędową sprawę mogą zgłosić się po pomoc m.in.: ws. określonych procedur lub wypełniania wniosków. Punkt działa w godzinach otwarcia Urzędu Miasta, tj. poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30 i dostępny jest bez konieczności umawiania na wizytę.

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne zachowują ważność do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Ważne numery telefonów

 • infolinia Urzędu Miasta - 91 424 5000
 • infolinia Urzędu Stanu Cywilnego - 91 424 5277
 • infolinia Filii Urzędu Miasta, przy ul. Rydla 39-40 - 91 462 7172 oraz 91 462 8473

Wszelkich opłat związanych z poszczególnymi sprawami można dokonywać poprzez: terminale płatnicze, opłatomat, przelew tradycyjny lub internetowy (szczecin.oplatyurzedowe.pl) oraz kasę bankową w UM.

Podstawy prawne funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej:

 • Zarządzenie nr 227/16 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat
 • Zarządzenie nr 228/16 w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016.1764).
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518).
 • Ustawa Sejmu RP o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.01.130.1450).
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926).
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działaności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565).

Lista załączników