Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ
link do Zespołu Funduszy Pomocowych

BIP Szczecin

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001 r.

Ankieta na temat funkcjonowania Urzędu Miasta Szczecin - link zewnętrzny

Podstawy prawne funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin:

 • Zarządzenie nr 227/16 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat
 • Zarządzenie nr 228/16 w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016.1764).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518).
 • Ustawa Sejmu RP o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.01.130.1450).
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926).
 • Ustawa Sejmu RP z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działaności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565).
 • Decyzja Nr 456/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiająca wieloletni program wspólnotowy mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie (Dz.U.L 79/1 z 24.03.2005).
 • Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U.L 345 z 31.12.2003).

Urząd Miasta

godz. pracy Urzędu:
pn.-pt.: 7:30-15:30

Sala Obsługi Interesantów:
pn.: 7:30-18:00 (szczegółowe informacje)
wt.-pt.: 7:30-16:00
Bilety wydawane są od godz. 7:15 do:
- pn.: 17:45 (wyjątek bilet A – Rejestracja pojazdów do 17:30)
- wt.-pt.: 15:45 (wyjątek bilet A – Rejestracja pojazdów do 15:30)


filia Urzędu na Prawobrzeżu:
pn.-pt.: 8:00-16:00
Bilety wydawane są w godzinach od 8:00 do 15:45 z wyjątkiem biletów:
A – Rejestracja pojazdów do 15:30
O, P i W – sprawy Urzędu Stanu Cywilnego do 15:30


Informacja Urzędu Miasta:
tel. 91 42 45 000
Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 91 42 45 000