Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Nazwa: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Symbol: BNW
E-mail: bnw@um.szczecin.pl


 Do zadań Biura Nadzoru Właścicielskiego należy:

  1. Tworzenie Prezydentowi warunków do realizacji praw i obowiązków organu założycielskiego w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, uprawnień z tytułu posiadanych przez Miasto akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz prowadzenie banku danych,
  2. Nadzór nad procesem przekształceń i prywatyzacji spółek z udziałem Miasta oraz współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu, do których kompetencji należą zadania z zakresu działalności spółek,
  3. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem Miasta.

Pracownicy Wydziału:

Imię i nazwisko Telefon Pokój Nazwa Komórki Stanowisko
Elżbieta Bendykowska telefon: 91 4245868 pokój 4 Główny Specjalista
Łukasz Dajer telefon: 91 4245426 pokój 5 Dyrektor Biura
Aleksandra Głowacka telefon: 91 4245430 pokój 3 Inspektor
Joanna Radecka telefon: 91 4351241 pokój 3 Podinspektor
udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2004/09/16, odpowiedzialny/a: Beata Śmiecińska, wprowadził/a: Sławomir Klimek, dnia: 2017/12/05 14:33:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sławomir Klimek 2017/12/05 14:33:26 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/05/15 08:32:10 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/05/13 11:17:51 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/04/22 08:50:39 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/04/11 15:09:42 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/04/08 11:21:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/04/08 10:09:18 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/07/03 10:10:17 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/07/03 10:08:27 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/06/04 10:01:41 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/03/02 10:44:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/03/02 08:38:03 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/03/02 08:28:58 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/03/01 14:55:32 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/10 09:08:23 modyfikacja wartości
RLegie 2005/03/15 11:20:43 nowa pozycja