Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 42099933

Aktualna strona: 346787

Wydrukowano: 1679

Prezydent Miasta Szczecin

Imię:Piotr
Nazwisko:Krzystek
Nr pokoju:100
E-mail:prezydent@um.szczecin.pl

Piotr Krzystek - radca prawny, manager, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Urodził się 5 lutego 1973 roku, swoje życie związał ze Szczecinem, a karierę zawodową ze służbą publiczną.
Pracę w administracji rozpoczął od stanowiska podinspektora w Urzędzie Miejskim w Szczecinie w roku 1998. Następnie od maja 1998 do 31 grudnia 1998 roku był zastępcą Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Od 1 stycznia 1999 do 31 marca 2002 był Dyrektorem Generalnym Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przewodził zespołowi wdrażającemu reformę administracyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przyczynił się do uzyskania przez Urząd Wojewódzki wyróżnienia w prestiżowym konkursie "Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Rządowej w roku 2001 r.".

Koordynował również prace związane z Programem Rozwoju Instytucjonalnego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Od marca 2002 r. prowadził kancelarię radcy prawnego. Uczestniczył w szkoleniach w służbie cywilnej. Jest absolwentem Studium Zarządzania Strategicznego dla Dyrektorów Generalnych Urzędów. Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 2002- 2004 sprawował funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin, odpowiedzialnego za sprawy z zakresu polityki mieszkaniowej oraz gospodarowania mieniem komunalnym (odpowiedzialnym za gospodarkę nieruchomościami, mieszkalnictwo i administrację budowlaną). Od roku 2004 prowadził własną działalność gospodarczą - kancelarię radcy prawnego.

26 listopada 2006 r., w drugiej turze Wyborów Samorządowych, głosami ponad 74 tys. mieszkańców, został wybrany na urząd Prezydenta Miasta Szczecin.
W 2010 roku Piotr Krzystek został wybrany na kolejną kadnecję. To pierwsza reelekcja w powojennej historii Szczecina.

Jest inicjatorem wielu miastotwórczych przedsięwzięć. Uruchomił proces projektowania i wdrażania długoterminowej strategii zarządzani marką miasta Szczecin Floating Garden 2050. W trakcie tej kadencji Szczecin częściej i mocniej odwraca się w kierunku morza. Po wielkim sukcesie The Tall Ships Races w 2007 roku, Szczecin został partnerem tytularnym tych, największych na świecie regat żaglowców i będzie gospodarzem finału zlotu w 2013 roku. Prezydent odpowiedział też na obywatelską inicjatywę starań Szczecin o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wspierał, nota bene zakończone sukcesem, starania o powołanie Akademii Sztuki w Szczecinie.

Jako Prezydent uporządkował finanse miasta, czego wyrazem są optymalne oceny ratingowe. Dzięki temu udało się rozpocząć kilka strategicznych dla Szczecina inwestycji, m.in. budowę basenu olimpijskiego czy hali widowiskowo-sportowej. Sfinalizował także budowę Teatru Lalek Pleciuga i sieci boisk z programu Orlik.
Przy tworzeniu strategii rozwoju miasta Piotr Krzystek postawił na branżę BPO. To m.in. dzięki stworzeniu systemu preferencyjnych warunków dla inwestorów, rozbudowie infrastruktury technicznej oraz dostępowi do wykwalifikowanej kadry, przedsiębiorcy chętniej wybierają Szczecin na centra swoich usług.

Poza urzędem Piotr Krzystek wolne chwile najczęściej spędza na kortach tenisowych, a w sezonie żegluje. Jest żonaty, ma troje dzieci. 

Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek pełni funkcję Kierownika Urzędu Miasta, zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zwierzchnika w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pełni funkcję organu samorządu terytorialnego przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, kieruje realizacją zadań Urzędu Miasta Szczecin, określa kierunki strategiczne Miasta oraz politykę zagraniczną miasta, sprawuje nadzór nad zapewnieniem porządku publicznego, komunikacją społeczną i marketingową oraz kontrolą i audytem wewnętrznym, zapewnieniem ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych, odpowiada za sprawy związane z obronnością kraju oraz obroną cywilną miasta, bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie

Zastępcom Prezydenta Miasta powierzył prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin :

  • Krzysztofowi Sosce - koordynowanie i integrację działań w sferze społecznej,
  • Piotrowi Myncowi   - koordynowanie tworzenia strategii i monitoringu rozwoju miasta, pozyskiwania i obsługi inwestorów oraz wspierania przedsiębiorczości,
  • Mariuszowi Kądziołce - zarządzanie infrastrukturą komunalną i bieżące utrzymanie miasta,
  • Michałowi Przepierze - realizację i koordynację inwestycji miejskich.

Zakres działania Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta.Telefony:
Telefon Opis Telefonu
91 4225332,91 4245204, fax 91 4245855    Sekretariat Prezydenta Miasta  
693 393 393   Prezydent Miasta  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin