Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2020 roku

Lp Jednostka Temat
1   Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto – Podjuszański Klub Seniora”    Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin   
1   Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin    Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Jarmark Piotra i Pawła w Szczecinie”   
3   Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin   Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Lato na prawym brzegu kultury”  
4   Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin   Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto”  
5   Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin   Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych”   
6   Stowarzyszeniu Prawy Brzeg Kultury z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin    Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Jarmark Piotra i Pawła 2018”  
7   I Prywatnym Liceum Ogólnokształcące ul. Klonowica 3 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin.  
8   Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie przy ul. Śląskiej 54   Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
9   Przedszkole Publiczne Nr 9 w Szczecinie przy ul. Kostki Napierskiego 13   Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  
10   Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Dzieńdoberek ul. Kuśnierskiej 6 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
11   Niepubliczny Przedszkole Specjalne Dzieńdoberek, ul. Żubrów 3 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
12   Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich STO ul. Tomaszowska 1 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
13   Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn z siedzibą przy ul. Judyma 1 w Szczecinie    Gospodarka finansowa za 2019 r.  
14   Technikum Informatyczne SCI przy. Mazowieckiej 13 w Szczecinie   Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2019 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin  
15   Radza Osiedla Golęcino - Gocław z siedzibą przy ul. Światowida 93 w Szczecinie   Gospodarka finansowa za 2019 r.  
16   Rada Osiedla Dąbie z siedzibą przy ul. Gryfińskiej 151 w Szczecinie    Gospodarka finansowa za 2019 r.  
17   Rada Osiedla Turzyn z siedzibą przy ul. Pocztowej 17 w Szczecinie    Gospodarka finansowa za 2019 r.