Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ochrona danych osobowych / RODO

Obowiązek informacyjny Gminy Miasto Szczecin - Urzędu Miasta Szczecin

Kiedy załatwia Pani/ Pan sprawy w naszym Urzędzie, podaje Pani/ Pan nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Panią/ Panem umowy lub Pani/ Pana zgody. Dane osobowe możemy również pozyskiwać od osób trzecich lub innych organów publicznych. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Pani/Pana sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. Poinformujemy Panią/ Pana o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Pani/ Pana prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Pani/ Pana dane. Jeśli uzna Pani/ Pan te działania za niewystarczające, może Pani/ Pana również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

Administrator danych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie
pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin.
Infolinia urzędu: 91 424 5000

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie – Pani Moniki Lau. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta w Szczecinie, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/ Pan skontaktować się z IOD telefonicznie 91 4245702 lub poprzez email iod@um.szczecin.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw. Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z Wydziałem/Biurem prowadzącym Pani/ Pana sprawę (wskazanym najczęściej w nazwie nadawcy otrzymanego przez Panią/ Pana pisma lub w stopce wiadomości e-mail).

Źródło danych

Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania / Kategorie odnośnych danych

Będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Urząd Miasta Szczecin przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora może polegać w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych poprzez sieci i systemy administratora. W Gminie Miasto Szczecin - Urzędzie Miasta Szczecin przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej z wyłączeniem: nagrań rozmów telefonicznych i zapisów czatów obsługiwanych przez Centrum Informacji Mieszkańców Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin - przez okres 3 miesięcy, nagrań z monitoringu wizyjnego budynku przez okres do 3 miesięcy, rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta Szczecin- przez okres 30 dni.

Odbiorcy danych

Mogą nimi być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi zawieramy umowy powierzenia danych.

Pani/ Pana prawa

  1. prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
  2. prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
  7. prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;

Zgoda na przetwarzanie danych

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne aby załatwić sprawę.

Przekazywanie danych/ Profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2018/05/23, odpowiedzialny/a: Inspektor ochrony danych, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/05/05 11:50:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/05/05 11:50:58 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2021/03/26 15:26:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/01/13 15:45:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/01/13 15:35:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/14 08:41:28 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/04/20 15:11:33 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2018/07/05 09:21:50 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2018/07/05 09:19:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/07/05 08:56:31 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/07/05 08:47:21 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2018/07/03 14:17:57 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/06/26 10:15:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/25 14:36:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/25 10:31:48 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/25 09:09:24 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/24 10:48:18 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/24 09:56:43 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/05/23 13:55:33 nowa pozycja