Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79335684

Aktualna strona: 506091

Wydrukowano: 3885

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa: Urząd Stanu Cywilnego
Symbol: USC
E-mail: usc@um.szczecin.pl


 

Urząd Stanu Cywilnego
pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin
tel. 91 42 45 000
fax 91 42 45 260

ePUAP: /umszczecin/skrytka

 

 

Filia Urzędu Stanu Cywilnego
ul. Rydla 39-40
pokój 21 stanowisko nr 1
więcej informacji (kliknij tutaj)

 

 

Godziny urzędowania:

 • Urząd czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
  Bilety wydawane są od godz. 7:30 do 15:05

 • stanowisko do spraw wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego (pok. 213) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.00
  Bilety wydawane są od godz. 7:30 do 15:45

Konto bankowe:

Bank PKO BP nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

(dla płatności z zagranicy SWIFT kod BPKOPLPW oraz  IBAN PL20102047950000930202779429

Płatności online za czynności urzędowe

 


Usługi online dostępne w USC Szczecin:
 

Terminarz ślubów

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Umówienie wizyty w USC

 

Podstawowe informacje o USC:

 

 • Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
 • rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów,
 • transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego,
 • aktualizacja aktów stanu cywilnego,
 • współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi,
 • prowadzenie archiwum dla dokumentów aktów stanu cywilnego,
 • organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego,
  100 - lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku,
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
 • prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnychInformacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Pracownicy Wydziału:

 • Imię i nazwiskoStanowiskoNazwa KomórkiPokój

 • Małgorzata Borzuchowskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat zasobów USC91 4245277Wewnętrznanumer pokoju: 213

 • Kinga Chałajstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: USC - Filia91 4629555, wew. 1316Wewnętrznanumer pokoju: Filia/21

 • Bogna Frączekstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji urodzeńnumer pokoju: 211A

 • Joanna Gackowskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji zgonównumer pokoju: 220

 • Julita Gerlachstanowisko: Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USCnazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji urodzeńnumer pokoju: 211A

 • Kinga  Goralskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat zasobów USCnumer pokoju: 213

 • Anna Kawałkiewicz-Bauerstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat zasobów USCnumer pokoju: 4001

 • Sylwia Kocotstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat zasobów USCnumer pokoju: 213

 • Wanda Kowalczykstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat zasobów USCnumer pokoju: 216

 • Bożena Kufelstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. aktualizacji aktów stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisknumer pokoju: 216

 • Karol Lipińskistanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnegonumer pokoju: 219

 • Beata Litwinowiczstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. aktualizacji aktów stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisknumer pokoju: 216

 • Eliza Maszałostanowisko: Kierownik Referatunazwa komórki organizacyjnej: Referat zasobów USCnumer pokoju: 214

 • Agnieszka Mateckastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. archiwizacji aktów stanu cywilnegonumer pokoju: 213

 • Karolina Pawlaczykstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnegonumer pokoju: 211

 • Rafał Pawlikstanowisko: Główny Specjalista/Zastępca Kierownika USCnazwa komórki organizacyjnej: Referat zasobów USCnumer pokoju: 4001

 • Bogna  Piechockastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Referat zasobów USCnumer pokoju: 4001

 • Anna Polewkastanowisko: Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USCnazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji małżeństwnumer pokoju: 215

 • Jadwiga Rudawskastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji zgonównumer pokoju: 220

 • Agnieszka Sitekstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Referat zasobów USCnumer pokoju: 213

 • Anna Skrockastanowisko: Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USCnazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji małżeństwnumer pokoju: 215

 • Ewa Sobolewskastanowisko: Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USCnazwa komórki organizacyjnej: USC - Filianumer pokoju: Filia/21

 • Barbara Szpindastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat USC91 4245000 numer pokoju: 218

 • Marta Woźnystanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnegonumer pokoju: 211

 • Anna Żbikowskastanowisko: Zastępca Kierownika USCnumer pokoju: 218A

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin