Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 51633496

Aktualna strona: 438935

Wydrukowano: 3885

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa: Urząd Stanu Cywilnego
Symbol: USC
E-mail: usc@um.szczecin.pl


 

Urząd Stanu Cywilnego

www.szczecin.pl/usc
pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin
 

INFORMACJA

 "Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zawiadamia, że od dnia 26 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. z uwagi na remont prowadzony w pokoju 213 wnioski o wydanie zaświadczeń oraz odpisów aktów stanu cywilnego z Rejestru Stanu Cywilnego przyjmowane będą w pokoju 211a. Na czas remontu nieczynny będzie również „Pokój dla najważniejszych mieszkańców Szczecina”, z którego korzystali rodzice z małymi dziećmi, znajdujący się w pokoju 211a."

UWAGA

OD 1 WRZEŚNIA 2015 R. ODBIÓR ODPISÓW Z AKTÓW STANU CYWILNEGO NASTEPUJE W TERMINACH:


 DO 7 DNI ROBOCZYCH

- W PRZYPADKU AKTÓW STANU CYWILNEGO PRZECHOWYWANYCH
W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W SZCZECINIE.


DO 10 DNI ROBOCZYCH

- W PRZYPADKU AKTÓW STANU CYWILNEGO PRZECHOWYWANYCH POZA URZĘDEM  STANU CYWILNEGO W SZCZECINIE (USC NA TERENIE POLSKI)

 Podstawa prawna: art.125 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741 ze zm.)

 

Wnioski w sprawie wydania odpisu/zaświadczenia z Rejestru Stanu Cywilnego (procedura) przyjmowane są:    

                                   
- w siedzibie USC Szczecin: pl. Armii Krajowej 1 - pok. 213

- w siedzibie Filii UM Szczecin - stanowisko USC: ul Rydla 29-32 - pok. 21 stanowisko nr 1


- za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji – pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
- w Kancelarii Urzędu Miasta Szczecin: pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin – sala 62

- za pośrednictwem platformy ePUAP

 

FILIA URZĘDU STANU CYWILNEGO W SZCZECINIE 
Działa w Filii Urzedu Miasta na ul. Rydla 39-40

więcej informacji (kliknij tutaj)

 

 INFORMACJA URZĘDU STANU CYWILNEGO W SZCZECINIE NR TELEFONU 91-42-45-277
 

Godziny urzędowania:

 • Urząd czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
 • stanowisko do spraw wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego (pok. 213) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.00

Konto bankowe:

Bank PKO BP nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

(dla płatności z zagranicy SWIFT kod BPKOPLPW oraz  IBAN PL20102047950000930202779429)

 

Podstawowe informacje o USC:

 

 • Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
 • rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów,
 • transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego,
 • aktualizacja aktów stanu cywilnego,
 • współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi,
 • prowadzenie archiwum dla dokumentów aktów stanu cywilnego,
 • organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego,
  100 - lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku,
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
 • prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

INFORMACJA URZĘDU STANU CYWILNEGO W SZCZECINIE NR TELEFONU 91-42-45-277


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Pracownicy Wydziału:

 • Imię i nazwiskoStanowiskoNazwa KomórkiTelefonPokój

 • Kinga Chałajstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. archiwizacji aktów stanu cywilnegotelefon: 91 4245253numer pokoju: 216

 • Józefa Falenczykstanowisko: pracownik interwencyjnytelefon: 91 4245261numer pokoju: 220

 • Bogna Frączekstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji urodzeńtelefon: 91 4245252numer pokoju: 212

 • Joanna Gackowskastanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnegotelefon: 91 4245277numer pokoju: 213

 • Julita Gerlachstanowisko: Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USCnazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji urodzeńtelefon: 91 4245252numer pokoju: 212

 • Anna Kawałkiewicz-Bauerstanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnegotelefon: 91 4245277numer pokoju: 213

 • Wanda Kowalczykstanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnegotelefon: 91 4245253numer pokoju: 216

 • Bożena Kufelstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. aktualizacji aktów stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisktelefon: 91 4245256numer pokoju: 216

 • Karol Lipińskistanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnegotelefon: 91 4245254numer pokoju: 219

 • Beata Litwinowiczstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. aktualizacji aktów stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisktelefon: 91 4245256numer pokoju: 216

 • Eliza Maszałostanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnegotelefon: 91 4245264numer pokoju: 211

 • Agnieszka Mateckastanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. archiwizacji aktów stanu cywilnegotelefon: 91 4245251numer pokoju: 213

 • Krzysztof Murawskistanowisko: Podinspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji zgonówtelefon: 91 4245277numer pokoju: 213

 • Bożena Pasiecznystanowisko: Pracownik interwencyjnynazwa komórki organizacyjnej: Archiwum USCtelefon: 91 4245259numer pokoju: 4001

 • Karolina Pawlaczykstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnegotelefon: 91 4245264numer pokoju: 211

 • Rafał Pawlikstanowisko: Główny Specjalista/Zastępca Kierownika USCnazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnegotelefon: 91 4245258numer pokoju: 214

 • Bogna  Piechockastanowisko: pracownik interwencyjnytelefon: 91 4245251numer pokoju: 216

 • Anna Polewkastanowisko: Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USCnazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji małżeństwtelefon: 91 4245255numer pokoju: 215

 • Jadwiga Rudawskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji zgonówtelefon: 91 4245261numer pokoju: 220

 • Agnieszka Sitekstanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnegotelefon: 91 4245277numer pokoju: 213

 • Anna Skrockastanowisko: Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USCnazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. rejestracji małżeństwtelefon: 91 4245257numer pokoju: 215

 • Ewa Sobolewskastanowisko: Główny Specjalista/Z-ca Kierownika USCnazwa komórki organizacyjnej: USC - Filiatelefon: 91 4637417, wew. 7417numer pokoju: Filia/21

 • Barbara Szpindastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat USCtelefon: 91 4245254numer pokoju: 218

 • Wanda Szymańskastanowisko: Inspektornazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnegotelefon: 91 4245258numer pokoju: 214

 • Marta Woźnystanowisko: Główny Specjalistanazwa komórki organizacyjnej: Stanowisko ds. wydawania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnegotelefon: 91 4245277numer pokoju: 213

 • Anna Żbikowskastanowisko: Zastępca Kierownika USCtelefon: 91 4351240numer pokoju: 218A

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin