Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/31/12

Realizacja zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.04.2011 r., po kontroli P/10/11 przeprowadzonej przez WKiAW

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. E. Plater 86

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, we wrześniu 2012 r. przeprowadził kontrolę w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 3 w Szczecinie przy ul. E. Plater 86, zwanej dalej PPP nr 3, sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.04.2011 r., po kontroli P/10/11 przeprowadzonej przez WKiAW. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 17.09.2012 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski
i zalecenia pokontrolne, zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.10.2012 r.

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wykazała, że Dyrektor PPP nr 3 podjęła skuteczne działania na rzecz zniwelowania nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli przeprowadzonej w 2011 r. oraz zrealizowała wszystkie z 3. zaleceń pokontrolnych.

Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące dostosowania zasad wynagradzania do obowiązujących przepisów oraz skorygowania wynagrodzeń i nagród jubileuszowych:

- w dniu 21.04.2011 r. poinformowano pisemnie pracownika o wystąpieniu błędu w naliczeniu wynagrodzenia dot. wysługi i premii
w okresie od X.2009 r. do III.2011 r.  Wynagrodzenie zostało wyrównane w miesiącu kwietniu 2011 r. (lista płac nr 19/04/2011ADM
z dnia 26.04.2011 r.) i pobrane w kasie PPP nr 3 (RK nr 6/11 za okres 1 – 30.04.2011 r.),

- skorygowane zostało naliczenie dodatku stażowego. Pracownik pismem z dnia 29.07.2011 r. został poinformowany o wystąpieniu błędu w naliczeniu wynagrodzenia dot. wysługi w okresie od 1.04.2008 r. do 31.12.2010 r. Wynagrodzenie zostało wyrównane
w miesiącu sierpniu 2011 r. (lista płac nr 35/08/2011PEDA z dnia 30.08.2011 r.) i przelane na konto pracownika (WB nr 77 z dnia 30.08.2011 r.),

-  nadpłacona nagroda jubileuszowa została potrącona z wynagrodzenia pracownika w dwóch ratach (lista płac nr 11/03/2011ADM
z dnia 28.03.2011 r. i lista płac nr 19/04/2011ADM z dnia 26.04.2011 r.) Obciążone wynagrodzenie pracownik pobrał w kasie poradni – RK nr 5/11 za okres 1 – 31.03.2011 r. i RK nr 6/11 za okres 1 – 30.04.2011 r.,

-  zostało wyrównane wynagrodzenie pracowników merytorycznych za okres od 1.09.2010 r., tj. 1 zł miesięcznie dla nauczycieli dyplomowanych i mianowanych (lista płac nr 12/04/2011PEDA z dnia 31.03.2011 r.),

 -  został wyrównany dodatek motywacyjny za okres od 1.05. do 31.08.2010 r. (lista płac nr 12/04/2011PEDA z dnia 31.03.2011 r.),

-  dwoje pracowników pisemnie w dniu 30.03.2011 r. zwróciło się do księgowości PPP nr 3 z prośbą o niekorygowanie błędnie naliczonej nagrody jubileuszowej.

W ramach realizacji zalecenia mającego na celu zwiększenie nadzoru w obszarze prowadzenia spraw pracowniczych i wynagrodzeń:

  • Dyrektor PPP nr 3 zobowiązała głównego księgowego oraz kierownika administracyjno – gospodarczego do wykonania zaleceń po kontroli P/10/11 z określeniem terminu wykonania zadania i kontrolą jego wykonania w maju 2011 r. ,
  • Dyrektor PPP nr 3 dokonywała okresowych kontroli kasy,
  • w Harmonogramie działań kontrolnych realizowanych w ramach kontroli zarządczej w PPP nr 3 w roku szkolnym 2012/2013, stanowiącym załącznik nr 3  do Planu nadzoru pedagogicznego, ujęte zostały kontrole kasowe w miesiącach IX, XII, I, III, i VI, kontrole dokumentacji finansowej w miesiącach IX, XII, III i VI oraz kontrole zamówień publicznych.

Rozmowy z pracownikami oraz protokoły z przeprowadzanych kontroli składały się w PPP nr 3 na dokumentację dotyczącą prowadzenia kontroli zarządczej.

Powyższe zalecenia zostały zrealizowane bez uwag.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/11/12, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2012/11/12 14:08:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2012/11/12 14:08:18 nowa pozycja