Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1993 r

Uchwała Tytuł
XLI/582/93 w sprawie: ustalenia nowego systemu opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie.
XLI/581/93 w sprawie: zmian w składach Komisji Rady Miejskiej.
XLI/580/93 w sprawie: reorganizacji Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.
XXXVIII/528/93 W sprawie: odwołania radnego Prof. Ignacego Dziedziczaka z funkcji Członka Zarządu Miasta Szczecina.
XXXVIII/527/93 W sprawie: przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
XXXVIII/526/93 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie działki nr 54 położonej przy ul. Solskiego 3 wraz ze sprzedażą budynku znajdującego się na tym gruncie.
XXXVIII/525/93 W sprawie: zlikwidowania Przedszkola Miejskiego Nr 39 położonego przy ul. Noakowskiego 64 oraz przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat ww. nieruchomości.
XXXVIII/524/93 W sprawie: zlikwidowania Przedszkola Miejskiego Nr 34 położonego przy ul. Grodzkiej 34 a oraz przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat ww. nieruchomości.
XXXVIII/523/93 W sprawie: zlikwidowania Przedszkola Miejskiego Nr 26 położonego przy ul. Mazowieckiej 2 oraz przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat ww. nieruchomości.
XXXVIII/522/93 W sprawie: zlikwidowania Przedszkola Miejskiego nr 11 położonego przy ul. Dworskiej 54 oraz przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat ww. nieruchomość.
XXXVIII/521/93 W sprawie: zlikwidowania Przedszkola Miejskiego nr 70 położonego przy ul. Monte Cassino 23 c oraz wydzierżawienia działki nr 38 wraz ze znajdującym się na tym gruncie budynkiem.
XXXVIII/520/93 W sprawie: zmiany budżecie miasta 1993 r.
XXXVIII/519/93 W sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII/422/92 z dnia 14 grudnia 1992 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie.
XXXVIII/518/93 W sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie Nr XXVIII/345/92 z dnia 27 lipca 1992 r. w spr. oddania w dzierżawę nabrzeża przy Bulwarze Piastowskim oraz terenu z przeznaczeniem na parking.
XXXVIII/517/93 W sprawie: zwiększenia udziałów Miasta Szczecina w ”Międzynarodowych Targach Szczecińskich” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie.
XXXVIII/516/93 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/460/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 stycznia 1993 r. w spr. ulgi dla kombatantów nabywających mieszkania i domy jednorodzinne na terenie miasta Szczecina.
XXXVIII/515/93 W sprawie: przyjęcia od Spółki Akcyjnej Stocznia Szczecińska z siedzibą przy ulicy Hutniczej 1 prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i urządzeń technicznych znajdujących się na tym gruncie
XXXVIII/514/93 W sprawie: zmiany nazw urzędowych ulic miasta Szczecina.
XXXVIII/513/93 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
XXXVIII/512/93 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/276/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 marca 1992 r. w spr. oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych oraz zmiany działki położonej przy ul. Kaczeńców 3 na działkę położona przy ul. Pokoju 27.
XXXVIII/511/93 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/195/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 30 września 1991 r. w spr. oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
XXXVII/510/93 W sprawie : uchylenia Uchwały Nr XVII/194/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 30 września 1991r. w sprawie oddania terenu w dzierżawę na 50 lat.
XXXVII/509/93 W sprawie : zmiany Uchwały Nr XXI/246/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 1992r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały dotyczącej działki położonej przy ul. Grzymińskiej - Robotniczej - Studziennej.
XXXVII/508/93 W sprawie : przejęcia na własność miasta nieruchomości, stanowiącej mienie ogólnonarodowe.
XXXVII/507/93 W sprawie : bezprzetargowego oddania w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego na cele realizacji budownictwa mieszkaniowego (ul. Daszyńskiego 5-15).
XXXVII/506/93 W sprawie : oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
XXXVII/505/93 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych przy ul. Kopernika i Wł. Łokietka
XXXVII//504/93 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych przy ul. W. Roentgena oraz przy ul. Cienistej
XXXVII/503/93 W sprawie uchwalenia planu strategicznego miasta Szczecina jako założeń do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta.
XXXVII/502/93 W sprawie wykonania budżetu miasta za 1992 rok.
XXXVII/501/93 W sprawie zmian w składach Komisji Rady Miejskiej
XXXVII/500/93 W sprawie transportu paliw płynnych przez teren miasta Szczecina z terminalu w Policach
XXXVII/499/93 W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/299/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 04.05.1992r. w sprawie działki zamiennej położonej przy ul. Brodzińskiego 2 (zaplecze) o nr geodezyjnym 2/6 na działkę położoną przy ul. Brodzińskiego 2 o nr geodezyjnym 3/4
XXXVII/498/93 W sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/316/92 z dnia 15.06.1992r.i przekazania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej “Selfa” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej “Warszewo” nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne
XXXVII/497/93 W sprawie oddania w drodze przetargu w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych na cele budownictwa mieszkaniowego oraz anulowania jednej pozycji w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXV/297/92 z dnia 04.05.1992r. w sprawie oddania bezprzetargowo w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych na cele budownictwa mieszkaniowego.
XXXVII/496/93 W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych
XXXVII/495/93 W sprawie oddania bezprzetargowego w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego oraz anulowanie odpowiedniej pozycji Uchwały Nr XVII/195/91 Rady Miejskiej z dnia 30.09.1991r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych
XXXVII//494/93 W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych na których wybudowano ze środków własnych pawilony usługowe wg załącznika
XXXVII/493/93 W sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Maciejowickiej 36 “E”
XXXVI/492/93 w sprawie utworzenia na drogach publicznych w obrębie Szczecina niestrzeżonych płatnych miejsc postojowych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu.
XXXVI/491/93 w sprawie : utworzenia spółki z o.o. z udziałem Miasta, pracowników Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych i zagranicznego podmiotu gospodarczego oraz wydzierżawienia tej spółce nieruchomości.
XXXVI/490/93 w sprawie : Euroregionu ”Pomerania”
XXXVI/489/93 W sprawie: zmiany w załączniku do Uchwały Miejskiej Nr XXXII/438/92 z dnia 21 grudnia 1992r., który stanowi statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie-Dąbiu.
XXXVI/487/93 w sprawie : ustalenia Statutu Miejskiej Izby Wytrzeźwień.
XXXVI/486/93 w sprawie : oddania w wieczyste użytkowanie działki Nr 13/1 położonej przy ul. Panieńskiej wraz ze sprzedażą zabytkowego budynku z XIV wieku Baszty Siedmiu Płaszczy.
XXXVI/485/93 w sprawie : przekazania zadania własnego do realizacji przez samorząd osiedlowy na gruntach komunalnych - budowa boisk sportowych uniwersalnych w rejonie ul. Lompy - Pszczelnej.
XXXVI/484/93 w sprawie : zmian miejscowego ”planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic” na obszarze miasta Szczecina.
XXXVI/483/93 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVII/337/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 czerwca 1992r. w sprawie sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z domów.
XXXVI/482/93 w sprawie : przejęcia na własność miasta nieruchomości, stanowiących mienie ogólnonarodowe.
XXXVI/481/93 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XVII/195/91 Rady Miejskiej z dnia 30 września 1991r.
XXXVI/480/93 W sprawie : przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 10 lat nieruchomości położonej przy ul. Ku Słońcu 121.
XXXVI/479/93 W sprawie : oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
XXXV/478/93 W sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/337/92 Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów niezbędnych racjonalnego korzystania z domów.
XXXV/477/93 W sprawie: rozwiązania spółki ”Zachodniopomorskie Towarzystwo Telekomunikacyjne” Spółka Akcyjna.
XXXV/476/93 W sprawie: opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
XXXV/475/93 W sprawie: przejęcia na własność miasta nieruchomości, stanowiących mienie ogólnonarodowe
XXXV/474/93 W sprawie: przejęcia na własność miasta nieruchomości, stanowiących mienie ogólnonarodowe.
XXXV/473/93 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/312/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 1992 r. zmiany Uchwały Nr XXXI/410/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 26 października 1992 r.
XXXV/471/93 W sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego, na którym wybudowano ze środków własnych zakład rzemieślniczy położony przy ul. Brodnieckiej 1 b.
XXXV/470/93 W sprawie: bezprzetargowego oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
XXXV/469/93 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych
XXXV/468/93 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego przy ulicy Przyjaciół Żołnierza.
XXXV//467/93 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego położonego przy ul. Pińskiej obok nr 4 przeznaczonego na poszerzenie sąsiednich działek.
XXXIV/466/93 W sprawie zgłoszenia członków do Rad Nadzorczych Stoczniowego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XXXIV/465/93 W sprawie budżetu miasta na 1993r.
XXXIV/464/93 W sprawie kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Szczecina na 1993 rok
XXXIV/463/93 W sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego
XXXIV/462/93 w sprawie : zmian w składach Stałych Komisji Rady Miejskiej
XXXIV/461/93 w sprawie : ustalenia diet dla radnych i członków Komisji spoza Rady
XXXIV/460/93 w sprawie : ulgi dla kombatantów nabywających mieszkania i domy jednorodzinne na terenie miasta Szczecina
XXXIV/459/93 w sprawie : ustalenia wysokości stawki podstawowej czynszu na rok 1993 w komunalnych lokalach użytkowych na terenie miasta Szczecina
XXXIV/458/93 w sprawie : zmiany załącznika Nr 1 i 2 do uchwały Nr XV/141/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1991r. w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XXXIV/457/93 w sprawie wyboru koncepcji polityki gospodarczej gminy wobec targowisk
XXXIV/456/93 w sprawie : przejęcia na własność miasta nieruchomości, stanowiącej mienie ogólnonarodowe
XXXIV/455/93 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom miasta Szczecina
XXXIV/454/93 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
XXXIV/453/93 w sprawie : oddania w wieczyste użytkowanie działki Nr 310/2 i 377/3 jako poszerzenie nieruchomości położonej przy ul. Chorzowskiej 17
XXXIV/452/93 w sprawie bezprzetargowego oddania w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego na cele realizacji budownictwa mieszkaniowego (Bohaterów Warszawy - zaplecze nr 9 a, b).
XXXIV/451/93 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu komunalnego położonego w Szczecinie przy ul. Boh. Warszawy 8/11 i sprzedaży budynku.
XXXIV/450/93 w sprawie : oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych przy ul. Zacisznej 4a
XXXIV/449/93 w sprawie : oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Najświętszego Odkupiciela w Mierzynie nieruchomości niezabudowane stanowiące mienie komunalne oraz uchylenia w całości Uchwały Rady miejskiej Nr XXIX/381/92 z dnia 28 września 1992r.
XXXIV/448/93 W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych których wybudowano ze środków własnych pawilony usługowe wg załącznika.
XXXIV/447/93 w sprawie : wmurowania tablicy upamiętniającej pobyt Stanisława Mikołajczyka w Szczecinie