Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1993 r

Uchwała Tytuł
XLI/582/93 w sprawie: ustalenia nowego systemu opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie.
XLI/581/93 w sprawie: zmian w składach Komisji Rady Miejskiej.
XLI/580/93 w sprawie: reorganizacji Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.
XXXVIII/528/93 W sprawie: odwołania radnego Prof. Ignacego Dziedziczaka z funkcji Członka Zarządu Miasta Szczecina.
XXXVIII/527/93 W sprawie: przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
XXXVIII/526/93 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie działki nr 54 położonej przy ul. Solskiego 3 wraz ze sprzedażą budynku znajdującego się na tym gruncie.
XXXVIII/525/93 W sprawie: zlikwidowania Przedszkola Miejskiego Nr 39 położonego przy ul. Noakowskiego 64 oraz przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat ww. nieruchomości.
XXXVIII/524/93 W sprawie: zlikwidowania Przedszkola Miejskiego Nr 34 położonego przy ul. Grodzkiej 34 a oraz przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat ww. nieruchomości.
XXXVIII/523/93 W sprawie: zlikwidowania Przedszkola Miejskiego Nr 26 położonego przy ul. Mazowieckiej 2 oraz przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat ww. nieruchomości.
XXXVIII/522/93 W sprawie: zlikwidowania Przedszkola Miejskiego nr 11 położonego przy ul. Dworskiej 54 oraz przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat ww. nieruchomość.
XXXVIII/521/93 W sprawie: zlikwidowania Przedszkola Miejskiego nr 70 położonego przy ul. Monte Cassino 23 c oraz wydzierżawienia działki nr 38 wraz ze znajdującym się na tym gruncie budynkiem.
XXXVIII/520/93 W sprawie: zmiany budżecie miasta 1993 r.
XXXVIII/519/93 W sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII/422/92 z dnia 14 grudnia 1992 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie.
XXXVIII/518/93 W sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie Nr XXVIII/345/92 z dnia 27 lipca 1992 r. w spr. oddania w dzierżawę nabrzeża przy Bulwarze Piastowskim oraz terenu z przeznaczeniem na parking.
XXXVIII/517/93 W sprawie: zwiększenia udziałów Miasta Szczecina w ”Międzynarodowych Targach Szczecińskich” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie.
XXXVIII/516/93 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/460/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 stycznia 1993 r. w spr. ulgi dla kombatantów nabywających mieszkania i domy jednorodzinne na terenie miasta Szczecina.
XXXVIII/515/93 W sprawie: przyjęcia od Spółki Akcyjnej Stocznia Szczecińska z siedzibą przy ulicy Hutniczej 1 prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i urządzeń technicznych znajdujących się na tym gruncie
XXXVIII/514/93 W sprawie: zmiany nazw urzędowych ulic miasta Szczecina.
XXXVIII/513/93 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
XXXVIII/512/93 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/276/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 marca 1992 r. w spr. oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych oraz zmiany działki położonej przy ul. Kaczeńców 3 na działkę położona przy ul. Pokoju 27.
XXXVIII/511/93 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/195/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 30 września 1991 r. w spr. oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
XXXVII/510/93 W sprawie : uchylenia Uchwały Nr XVII/194/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 30 września 1991r. w sprawie oddania terenu w dzierżawę na 50 lat.
XXXVII/509/93 W sprawie : zmiany Uchwały Nr XXI/246/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 1992r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały dotyczącej działki położonej przy ul. Grzymińskiej - Robotniczej - Studziennej.
XXXVII/508/93 W sprawie : przejęcia na własność miasta nieruchomości, stanowiącej mienie ogólnonarodowe.
XXXVII/507/93 W sprawie : bezprzetargowego oddania w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego na cele realizacji budownictwa mieszkaniowego (ul. Daszyńskiego 5-15).
XXXVII/506/93 W sprawie : oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
XXXVII/505/93 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych przy ul. Kopernika i Wł. Łokietka
XXXVII//504/93 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych przy ul. W. Roentgena oraz przy ul. Cienistej
XXXVII/503/93 W sprawie uchwalenia planu strategicznego miasta Szczecina jako założeń do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta.
XXXVII/502/93 W sprawie wykonania budżetu miasta za 1992 rok.
XXXVII/501/93 W sprawie zmian w składach Komisji Rady Miejskiej
XXXVII/500/93 W sprawie transportu paliw płynnych przez teren miasta Szczecina z terminalu w Policach
XXXVII/499/93 W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/299/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 04.05.1992r. w sprawie działki zamiennej położonej przy ul. Brodzińskiego 2 (zaplecze) o nr geodezyjnym 2/6 na działkę położoną przy ul. Brodzińskiego 2 o nr geodezyjnym 3/4
XXXVII/498/93 W sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/316/92 z dnia 15.06.1992r.i przekazania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej “Selfa” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej “Warszewo” nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne
XXXVII/497/93 W sprawie oddania w drodze przetargu w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych na cele budownictwa mieszkaniowego oraz anulowania jednej pozycji w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXV/297/92 z dnia 04.05.1992r. w sprawie oddania bezprzetargowo w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych na cele budownictwa mieszkaniowego.
XXXVII/496/93 W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych
XXXVII/495/93 W sprawie oddania bezprzetargowego w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego oraz anulowanie odpowiedniej pozycji Uchwały Nr XVII/195/91 Rady Miejskiej z dnia 30.09.1991r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych
XXXVII//494/93 W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych na których wybudowano ze środków własnych pawilony usługowe wg załącznika
XXXVII/493/93 W sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Maciejowickiej 36 “E”
XXXVI/492/93 w sprawie utworzenia na drogach publicznych w obrębie Szczecina niestrzeżonych płatnych miejsc postojowych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu.
XXXVI/491/93 w sprawie : utworzenia spółki z o.o. z udziałem Miasta, pracowników Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych i zagranicznego podmiotu gospodarczego oraz wydzierżawienia tej spółce nieruchomości.
XXXVI/490/93 w sprawie : Euroregionu ”Pomerania”
XXXVI/489/93 W sprawie: zmiany w załączniku do Uchwały Miejskiej Nr XXXII/438/92 z dnia 21 grudnia 1992r., który stanowi statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie-Dąbiu.
XXXVI/487/93 w sprawie : ustalenia Statutu Miejskiej Izby Wytrzeźwień.
XXXVI/486/93 w sprawie : oddania w wieczyste użytkowanie działki Nr 13/1 położonej przy ul. Panieńskiej wraz ze sprzedażą zabytkowego budynku z XIV wieku Baszty Siedmiu Płaszczy.
XXXVI/485/93 w sprawie : przekazania zadania własnego do realizacji przez samorząd osiedlowy na gruntach komunalnych - budowa boisk sportowych uniwersalnych w rejonie ul. Lompy - Pszczelnej.
XXXVI/484/93 w sprawie : zmian miejscowego ”planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic” na obszarze miasta Szczecina.
XXXVI/483/93 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVII/337/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 czerwca 1992r. w sprawie sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z domów.
XXXVI/482/93 w sprawie : przejęcia na własność miasta nieruchomości, stanowiących mienie ogólnonarodowe.
XXXVI/481/93 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XVII/195/91 Rady Miejskiej z dnia 30 września 1991r.
XXXVI/480/93 W sprawie : przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 10 lat nieruchomości położonej przy ul. Ku Słońcu 121.
XXXVI/479/93 W sprawie : oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
XXXV/478/93 W sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/337/92 Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów niezbędnych racjonalnego korzystania z domów.
XXXV/477/93 W sprawie: rozwiązania spółki ”Zachodniopomorskie Towarzystwo Telekomunikacyjne” Spółka Akcyjna.
XXXV/476/93 W sprawie: opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
XXXV/475/93 W sprawie: przejęcia na własność miasta nieruchomości, stanowiących mienie ogólnonarodowe
XXXV/474/93 W sprawie: przejęcia na własność miasta nieruchomości, stanowiących mienie ogólnonarodowe.
XXXV/473/93 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/312/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 1992 r. zmiany Uchwały Nr XXXI/410/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 26 października 1992 r.
XXXV/471/93 W sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego, na którym wybudowano ze środków własnych zakład rzemieślniczy położony przy ul. Brodnieckiej 1 b.
XXXV/470/93 W sprawie: bezprzetargowego oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
XXXV/469/93 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych
XXXV/468/93 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego przy ulicy Przyjaciół Żołnierza.
XXXV//467/93 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego położonego przy ul. Pińskiej obok nr 4 przeznaczonego na poszerzenie sąsiednich działek.
XXXIV/466/93 W sprawie zgłoszenia członków do Rad Nadzorczych Stoczniowego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.
XXXIV/465/93 W sprawie budżetu miasta na 1993r.
XXXIV/464/93 W sprawie kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Szczecina na 1993 rok
XXXIV/463/93 W sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego
XXXIV/462/93 w sprawie : zmian w składach Stałych Komisji Rady Miejskiej
XXXIV/461/93 w sprawie : ustalenia diet dla radnych i członków Komisji spoza Rady
XXXIV/460/93 w sprawie : ulgi dla kombatantów nabywających mieszkania i domy jednorodzinne na terenie miasta Szczecina
XXXIV/459/93 w sprawie : ustalenia wysokości stawki podstawowej czynszu na rok 1993 w komunalnych lokalach użytkowych na terenie miasta Szczecina
XXXIV/458/93 w sprawie : zmiany załącznika Nr 1 i 2 do uchwały Nr XV/141/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1991r. w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XXXIV/457/93 w sprawie wyboru koncepcji polityki gospodarczej gminy wobec targowisk
XXXIV/456/93 w sprawie : przejęcia na własność miasta nieruchomości, stanowiącej mienie ogólnonarodowe
XXXIV/455/93 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom miasta Szczecina
XXXIV/454/93 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
XXXIV/453/93 w sprawie : oddania w wieczyste użytkowanie działki Nr 310/2 i 377/3 jako poszerzenie nieruchomości położonej przy ul. Chorzowskiej 17
XXXIV/452/93 w sprawie bezprzetargowego oddania w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego na cele realizacji budownictwa mieszkaniowego (Bohaterów Warszawy - zaplecze nr 9 a, b).
XXXIV/451/93 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu komunalnego położonego w Szczecinie przy ul. Boh. Warszawy 8/11 i sprzedaży budynku.
XXXIV/450/93 w sprawie : oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych przy ul. Zacisznej 4a
XXXIV/449/93 w sprawie : oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Najświętszego Odkupiciela w Mierzynie nieruchomości niezabudowane stanowiące mienie komunalne oraz uchylenia w całości Uchwały Rady miejskiej Nr XXIX/381/92 z dnia 28 września 1992r.
XXXIV/448/93 W sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych których wybudowano ze środków własnych pawilony usługowe wg załącznika.
XXXIV/447/93 w sprawie : wmurowania tablicy upamiętniającej pobyt Stanisława Mikołajczyka w Szczecinie