Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2006 r.

Uchwała Tytuł
LXIII/1187/06 w sprawie skargi Pana Damiana Czepity
LXIII/1186/06 w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Ośrodek Teatralny Kana” w Szczecinie
LXIII/1185/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz uchwałę w sprawie budżetu Miasta na rok 2006
LXIII/1184/06 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
LXIII/1183/06 w sprawie podatku od środków transportowych
LXIII/1182/06 w sprawie podatku od nieruchomości
LXIII/1181/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
LXIII/1180/06 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne - plac zabaw terenu w rejonie ul. Srebrnej w Szczecinie
LXIII/1179/06 w sprawie wydzierżawienia na okres piętnastu lat budynku przy ul. Ku Słońcu 121
LXIII/1178/06 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marii Czaplickiej oraz powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anny Skrockiej
LXIII/1177/06 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Wandy Szymańskiej i powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Julity Gerlach
LXIII/1176/06 w sprawie zmiany przeznaczenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie i uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Boruty Spiechowicza przy ul Kruczej 17 w Szczecinie
LXIII/1175/06 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
LXIII/1174/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
LXIII/1173/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
LXIII/1172/06 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok
LXIII/1171/06 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 - 2009
LXIII/1170/06 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/882/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2005 r. zmienionej uchwałą Nr LV/1024/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości położonych na terenie osiedla Zawadzkiego – Klonowica
LXIII/1169/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
LXIII/1168/06 w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych wobec podmiotów działających na rzecz krzewienia kultury fizycznej
LXIII/1167/06 w sprawie przyjęcia Projektu „Animator sportu dzieci i młodzieży”
LXIII/1166/06 w sprawie przyjęcia Projektu „Program wsparcia finansowego i organizacyjnego przygotowań szczecińskich członków Kadry Olimpijskiej i Paraolimpijskiej „Pekin 2008”
LXIII/1165/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka - Północ” w Szczecinie
LXIII/1164/06 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie
LXIII/1163/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie
LXIII/1162/06 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie
LXII/1161/06 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
LXII/1160/06 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/828/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
LXII/1159/06 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/440/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie osiedlenia w Gminie Szczecin rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR
LXII/1158/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym
LXII/1157/06 w sprawie skarg Pana Henryka Klimko
LXII/1156/06 w sprawie nadania nazw urzędowych rondu i placowi w Szczecinie
LXII/1155/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn
LXII/1154/06 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kredowej
LXII/1153/06 w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej trzech lat w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie na terenie Wyspy Puckiej
LXII/1152/06 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
LXII/1151/06 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok”
LXII/1150/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalenia wartości punktu
LXII/1149/06 w sprawie nadania statutu dla Domu Dziecka Nr 2 „Zielony Dwór” przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie
LXII/1148/06 w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu za lasy ochronne lasy położone na terenie Gminy Miasto Szczecin w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież
LXII/1147/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lotnisko" w Szczecinie
LXII/1146/06 w sprawie: 1. uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.92 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina; 2. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, dotyczącej zmiany planu D.14.
LXII/1145/06 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko” w Szczecinie
LXI/1144/06 zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/860/05 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie – s. p. z. o. z.
LXI/1143/06 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina i nadania jej statutu
LXI/1142/06 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
LXI/1141/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin
LXI/1140/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz uchwałę w sprawie budżetu Miasta na rok 2006
LXI/1139/06 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
LXI/1138/06 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Andrzejewskiego i ul. Botanicznej – Maciejowickiej w Szczecinie
LXI/1137/06 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym
LXI/1136/06 w sprawie nadania imienia Gimnazjum 29 w Szczecinie, ul. Seledynowa 50
LXI/1135/06 w sprawie nadania imienia Gimnazjum 18 w Szczecinie, ul. Witkiewicza 40
LXI/1134/06 w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Szczecin
LXI/1133/06 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
LXI/1132/06 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Miodowej w Szczecinie
XVI/N/1131/06 w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
LX/1130/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
LX/1129/06 w sprawie skargi Pana Andrzeja Malinowskiego
LX/1128/06 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Nowe Miasto - Sowińskiego” w Szczecinie
LX/1127/06 w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Szczecin
LX/1126/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy: Ks. Michała Mostnika 20, Swobody 17, Pokoju 43a
LX/1125/06 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Przęsocińskiej
LX/1124/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
LX/1123/06 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2006-2011
LX/1122/06 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
LX/1121/06 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji przez Gminę Miasto Szczecin na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące zabytków wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Szczecina i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
LX/1120/06 zmieniająca uchwałę Nr LVI/1050/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2006 r. dotyczącą zmian uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz uchwałę w sprawie budżetu Miasta na rok 2006
LX/1119/06 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego
LX/1118/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2006-2009
LX/1117/06 w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok
LX/1116/06 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok
LX/1115/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
LX/1114/06 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie
LX/1113/06 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 20 w Szczecinie, ul. Brodnicka 10
LX/1112/06 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Sportowych w Szczecinie, ul. Małopolska 22
LX/1111/06 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
LX/1110/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Nowoszeroka” w Szczecinie
LX/1109/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów - Miodowa" w Szczecinie
LX/1108/06 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla “Osów Zachodni i Osów Stary” w Szczecinie
LX/1107/06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1/72 z obrębu 126 Szczecin-Pogodno, położoną przy ul. Bronowickiej, przeznaczoną pod cmentarz wyznaniowy rzymsko-katolicki
LX/1106/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyża
LIX/1105/06 w sprawie sprostowania omyłek w uchwale Rady Miasta Szczecin dotyczącej odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie
LIX/1104/06 w sprawie wykonania „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”
LIX/1103/06 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
LIX/1102/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Miasta – Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
LIX/1101/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w Gminie – Miasto Szczecin stałych okręgów wyborczych oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
LIX/1100/06 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
LIX/1099/06 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Szczecinie, al. Piastów 7
LIX/1098/06 w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państw w roku szkolnym i akademickim 2006/2007
LIX/1097/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006 oraz zmiany uchwały Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok
LIX/1096/06 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 7 w Szczecinie, ul. Zofii Nałkowskiej 33
LIX/1095/06 w sprawie zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
LIX/1094/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Bukowo-Kolonistów”
LIX/1093/06 w sprawie wydania opinii do projektu ogłoszenia o przetargu i umowy dzierżawy nieruchomości położonej w rejonie ulic: Sczanieckiej – 1 Maja - Bożeny
LIX/1092/06 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin
LVIII/1091/06 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 - 2009
LVIII/1090/06 w sprawie lokalizacji nowego budynku Filharmonii Szczecińskiej
LVIII/1089/06 w sprawie przystąpienia do programu stypendialnego dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2006/2007
LVIII/1088/06 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin
LVIII/1087/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
LVIII/1086/06 w sprawie wydzierżawienia na okres piętnastu lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Dąbskiej
LVIII/1085/06 w sprawie oddania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy alei Wojska Polskiego, stanowiącej działkę nr 4/4 z obrębu 31 Pogodno, o powierzchni 13 871 m2
LVIII/1084/06 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok”
LVIII/1083/06 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Dobra w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
LVIII/1082/06 w sprawie nadania statutu dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Różowej 8/2 w Szczecinie
LVIII/1081/06 w sprawie nadania statutu dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Mącznej 16 w Szczecinie
LVIII/1080/06 w sprawie nadania statutu dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 przy al. Wojska Polskiego 95 w Szczecinie
LVIII/1079/06 w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalenia wartości punktu
LVIII/1078/06 w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
LVII/1077/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” i przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przejęcia kompleksu sportowo - rekreacyjnego usytuowanego na zapleczu nieruchomości położonej przy ul. Nehringa 65 i 67 w Szczecinie użytkowanego obecnie przez Klub Sportowy „Hutnik-Eko Tras Szczecin” przez „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji”
LVII/1076/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
LVII/1075/06 w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2007 i lata następne
LVII/1074/06 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok
LVII/1073/06 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów
LVII/1072/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
LVII/1071/06 w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Uzyskanie spawalniczych kwalifikacji zawodowych – program tworzący możliwości”
LVII/1070/06 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na miejsce pamięci narodowej terenu w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich - Smolańskiej w Szczecinie
LVII/1069/06 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na plac rekreacyjny terenu w rejonie ul. Okólnej w Szczecinie
LVII/1068/06 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie
LVII/1067/06 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
LVII/1066/06 w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Elektrycznego oraz Technikum Elektronicznego w Szczecinie oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie
LVII/1065/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
LVII/1064/06 w sprawie przyjęcia polityki wspierania rozwoju turystyki /Tu/ Szczecina oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
LVII/1063/06 w sprawie przyjęcia polityki promocji Szczecina oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
LVII/1062/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica-Pyrzycka” w Szczecinie
LVII/1061/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo” w Szczecinie
LVII/1060/06 w sprawie wydzierżawienia na okres 30 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulic: Sczanieckiej - 1 Maja – Bożeny
XV/W/1059/06 w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XV/W/1058/06 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok oraz zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok
LVI/1057/06 zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
LVI/1056/06 w sprawie przystąpienia do Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2006 r. środków niezbędnych na ten cel
LVI/1055/06 uchylająca Uchwałę NR X/W/585/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Szczecin zorganizowanego mienia Skarbu Państwa stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. pozostałego po rozwiązanej ze Spółką ODRA S.A. w Szczecinie umowie prywatyzacyjnej oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2005 r. środków niezbędnych na ten cel i zmieniającą ją Uchwałę NR XXXIV/659/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2005 r. oraz Uchwałę Nr XXXIV/658/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zagospodarowania niektórych składników mienia po zlikwidowanym PP ODRA
LVI/1054/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006
LVI/1053/06 w sprawie polityki przestrzennej Miasta Szczecin oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
LVI/1052/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” i przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przejęcia kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Nehringa 73 w Szczecinie użytkowanego obecnie przez Klub Sportowy „Hutnik-Eko Tras Szczecin” przez „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji”
LVI/1051/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach pomocniczych (warsztatach szkolnych) przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek przeliczenia wartości punktu
LVI/1050/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz uchwałę w sprawie budżetu Miasta na rok 2006
LVI/1049/06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Dębogórskiej
LVI/1048/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na zakup ambulansu ratunkowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Filia Szczecin
LVI/1047/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla w Szczecinie
LVI/1046/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin użytkowanych dotychczas w Urzędzie Miasta Szczecin jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin
LVI/1045/06 w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na plac rekreacyjny terenu w rejonie ul. Artyleryjskiej - Pancernej w Szczecinie.
LVI/1044/06 w sprawie likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie ul. Waryńskiego 6
LVI/1043/06 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
LVI/1042/06 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Pyrzyce w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
LVI/1041/06 w sprawie nadania statutu dla Pogotowia Opiekuńczego im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie
LVI/1040/06 w sprawie nadania statutu dla Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie
LV/1039/06 w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 10
LV/1038/06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
LV/1037/06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a PPU „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.
LV/1036/06 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok.
LV/1035/06 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
LV/1034/06 w sprawie skargi Pana Tadeusza Biernackiego
LV/1033/06 w sprawie skargi Państwa Barbary i Jacka Olszyńskich
LV/1032/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej”
LV/1031/06 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2006
LV/1030/06 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymy-wania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla za-wodników, członków kadry narodowej, objętych przygotowaniami olimpijskimi albo paraolimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008
LV/1029/06 w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
LV/1028/06 w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektu dofinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, tytuł projektu: „Wybieram pracę: nowe kwalifikacje-nowe możliwości”
LV/1027/06 w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektu dofinanso-wanego z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, tytuł projektu: „Moje miejsce-moja szansa. Młodzi na rynku pracy!”
LV/1026/06 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bronowickiej 28
LV/1025/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo–Sławociesze–Zdunowo” w Szczecinie
LV/1024/06 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/882/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości położonych na terenie osiedla Zawadzkiego – Klonowica
LV/1023/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica” w Szczecinie
LIV/1022/06 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do wystąpienia do Rady Gminy Police z wnioskiem o korektę granic gmin
LIV/1021/06 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Haliny Świat i powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Krystyny Zawal
LIV/1020/06 w sprawie polityki socjalnej Miasta Szczecin oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
LIV/1019/06 w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.
LIV/1018/06 w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie
LIV/1017/06 w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.
LIV/1016/06 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
LIV/1015/06 w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej działające na terenie Miasta Szczecin.
LIV/1014/06 w sprawie oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych.
LIV/1013/06 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr XX/365/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą ”Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej”.
LIV/1012/06 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr XLV/941/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 października 2001 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
LIV/1011/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie „Nowe Miasto – Potulicka”
LIV/1010/06 w sprawie rozstrzygnięcia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie „Nowe Miasto – Potulicka”, dotyczącego terminu wyłożenia planu do publicznego wglądu, wglądu do postępowania oraz uniemożliwienia realizacji inwestycji budowy obiektów mieszkalnych.
LIV/1009/06 w sprawie rozstrzygnięcia protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie „Nowe Miasto – Potulicka”, dotyczącego lokalizacji dominanty architektonicznej o wysokości 100 metrów przy ul. Potulickiej w Szczecinie
LIV/1008/06 w sprawie rozstrzygnięcia protestów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie „Nowe Miasto – Potulicka”, dotyczących lokalizacji garażu wielokondygnacyjnego przy ul. Dąbrowskiego.
LIV/1007/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie.
LIV/1006/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom Fabryka” w Szczecinie.
LIV/1005/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-Trzebusz" w Szczecinie.
LIV/1004/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniewska” w Szczecinie.
LIII/1003/06 w sprawie skargi Pana Andrzeja Malinowskiego
LIII/1002/06 w sprawie skargi Pana Andrzeja Malinowskiego
LIII/1001/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Podjuchy w Szczecinie
LIII/1000/06 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
LIII/999/06 w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Szczecin na lokale mieszkalne stanowiące własność Skarbu Państwa
LIII/998/06 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Skarbem Państwa
LIII/997/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Leszczynowej 22
LIII/996/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Modernizacja ulic w Szczecinie – I etap, ulica Niedźwiedzia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
LIII/995/06 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji przez Gminę Miasto Szczecin na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące zabytków wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Szczecina i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
LIII/994/06 zmieniająca Uchwałę w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
LIII/993/06 w sprawie współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Goleniów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin i Gminy Goleniów
LIII/992/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
LIII/991/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Wschód” w Szczecinie
LII/990/06 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police
LII/989/06 w sprawie przyjęcia polityki kultury fizycznej (S) oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
LII/988/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi
LII/987/06 w sprawie zmiany nazw i numerów porządkowych placówek oświatowych oraz zmiany niektórych uchwał
LII/986/06 w sprawie wystąpienia przez Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”
LII/985/06 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Targowiska i Opłaty Lokalne Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie
LII/984/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom
LII/983/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2005
LII/982/06 w sprawie wyrażenia zgody na zwrotne przyjęcie przez Gminę Miasto Szczecin własności nieruchomości i obniżenie kapitału zakładowego Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
LII/981/06 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
LII/980/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji p.n. „Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie w Szczecinie”
LII/979/06 w sprawie wydzierżawienia na okres trzydziestu lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ulicy Zegadłowicza
LII/978/06 w sprawie przyjęcia polityki transportowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
LII/977/06 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
LII/976/06 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na wymianę słupów trakcji tramwajowej
LII/975/06 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na remonty torowisk
LII/974/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego” w Szczecinie
XIV/W/973/06 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do podjęcia pilnych działań w celu nabycia nieruchomości
LI/972/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
LI/971/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników członków kadry narodowej, objętych przygotowaniami olimpijskimi albo paraolimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008
LI/970/06 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku adwokata Klaudii Podzielny o uchylenie uchwały
LI/969/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działania Zespołu ds. Rewitalizacji w 2005 roku oraz planu działania na 2006 rok
LI/968/06 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r.
LI/967/06 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
LI/966/06 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza i uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza 24
LI/965/06 w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
LI/964/06 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006 oraz zmiany uchwały Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 r.
LI/963/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2005
L/962/06 w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Środowiskowa sieć wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” w ramach programu „Daphne II„ oraz zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu
L/961/06 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
L/960/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedla Skolwin w Szczecinie, w przedmiocie zmiany granic miasta
L/959/06 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 2 ul. Waryńskiego 6
L/958/06 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie s.p.z.o.z.
L/957/06 w sprawie nadania oraz zmiany nazw urzędowych ulic w Szczecinie
L/956/06 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie
L/955/06 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
L/954/06 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
L/953/06 w sprawie sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia
L/952/06 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz „Żłobkach Miejskich” w Szczecinie
L/951/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w Szczecinie
L/950/06 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Elektrycznego oraz Technikum Elektronicznego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie
L/949/06 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/668/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 42 w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie
L/948/06 w sprawie założenia Gimnazjum Nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie przy ul. Kopernika 16 oraz założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie przy ul. Kopernika 16
L/947/06 zmieniająca Uchwałę Nr V/90/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 46 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14
L/946/06 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej, przekształcenia szkoły ponadpodstawowej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a
L/945/06 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
L/944/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany II edycji zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze dzielnicy Śródmieście dla terenu „Drzetowo - Jana Chryzostoma Paska 34” w Szczecinie
L/943/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Czesława 7” w Szczecinie
L/942/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko” w Szczecinie
L/941/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo - Górna” w Szczecinie
L/940/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Park Leśny” w Szczecinie
L/939/06 w sprawie pomocy finansowej dla Miasta Chorzowa
XLIX/938/06 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku
XLIX/937/06 w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie
XLIX/936/06 w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie
XLIX/935/06 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie
XLIX/934/06 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie
XLIX/933/06 w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie
XLIX/932/06 w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie
XLIX/931/06 w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie
XLIX/930/06 w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XLIX/929/06 w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej
XLIX/928/06 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
XLIX/927/06 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2006
XLIX/926/06 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej
XLIX/925/06 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
XLIX/924/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Golęcińska” w Szczecinie
XLIX/923/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Kościelna, Dąbrówki” w Szczecinie
XLIX/922/06 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Kościelna” w Szczecinie
XLIX/921/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Starego 1 „a”
XVI/W/30/06 w sprawie lokalizacji gazoportu (terminala gazu skroplonego LNG)
XV/W/29/06 w sprawie zaopiniowania możliwości zawarcia umowy dzierżawy z SSA „POGOŃ” po stawce preferencyjnej
LIII/28/06 w sprawie 60-lecia polskiego Szczecina
LII/27/06 w sprawie wstrzymania budowy stacji przeładunku odpadów na ul. Tama Pomorzańska w Szczecinie
L/26/06 w sprawie poparcia lokalizacji Gazoportu w Świnoujściu
L/25/06 w sprawie remontu Dworca Głównego w Szczecinie
III/22/06 w sprawie wydatków budżetu Miasta Szczecin, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
III/21/06 w sprawie skargi Pana Andrzeja Malinowskiego
III/20/06 w sprawie skarg Pana Marka Rychtera
III/19/06 w sprawie skargi Pana Grzegorza Śmigielskiego
III/18/06 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zaciągania zobowiązań
III/17/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie „Nowe Miasto – Potulicka”
III/16/06 w sprawie powołania Sekretarza Miasta Szczecin
III/15/06 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Szczecin
I/N/14/06 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie
I/N/13/06 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
I/N/12/06 w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo" w Szczecinie
I/N/11/06 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
I/N/10/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecin
I/N/9/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej”
I/N/8/06 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
II/7/06 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
II/6/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
II/5/06 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin
I/4/06 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
I/3/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin
I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin
I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin