Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2012 r.

Uchwała Tytuł
XXV/753/12 w sprawie skargi
XXV/752/12 w sprawie skargi
XXV/751/12 w sprawie skargi EMDOM Obrót i Zarządzanie Nieruchomościami
XXV/750/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Balińskiego” w Szczecinie
XXV/749/12 w sprawie skargi
XXV/748/12 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi
XXV/747/12 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XXV/746/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-plaża 2” w Szczecinie
XXV/745/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-lotnisko 2” w Szczecinie
XXV/744/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wiosenna - Zimowa" w Szczecinie
XXV/743/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowe - Pszenna" w Szczecinie
XXV/742/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowe - osiedle” w Szczecinie
XXV/741/12 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bukowe” w Szczecinie
XXV/740/12 w sprawie opłaty targowej
XXV/739/12 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do określania wysokości opłat za korzystanie z szaletów publicznych i urządzeń użyteczności publicznej w postaci kabin natryskowych, pralek oraz pralko-suszarek, znajdujących się w szaletach miejskich w Szczecinie
XXV/738/12 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą "Ośrodek Teatralny Kana" w Szczecinie
XXV/737/12 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał
XXV/736/12 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok”
XXV/735/12 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok"
XXV/734/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXV/733/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej z tytułu sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Bolesława Krzywoustego
XXVI/732/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kazimierza Królewicza 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXV/731/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od pierwszej opłaty oraz od opłat rocznych, naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej
XXV/730/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017
XXV/729/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXV/728/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2012 rok
XXV/727/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045
XXV/726/12 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok
III/U/725/12 zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
XXIV/724/12 w sprawie skargi Galerii Handlowej Widok Sp. z o.o.
XXIV/723/12 w sprawie skargi
XXIV/722/12 w sprawie skargi
XXIV/721/12 w sprawie skargi
XXIV/720/12 w sprawie skargi
XXIV/719/12 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XXIV/718/12 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XXIV/717/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXIV/716/12 w sprawie skargi Stowarzyszenia "KoLiber" w Szczecin
XXIV/715/12 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXIV/714/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Komuny Paryskiej 4a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXIV/713/12 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylającą uchwałę Nr XLIII/1096/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXIV/712/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczonej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Krzemiennej
XXIV/711/12 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mewiej 4, 6 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXIV/710/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej
XXIV/709/12 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylającą Uchwałę Nr XLI/1012/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXIV/708/12 w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2013 r
XXIV/707/12 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”
XXIV/706/12 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie
XXIV/705/12 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XXIV/704/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXIV/703/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XXIV/702/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
XXIV/701/12 w sprawie podatku od środków transportowych
XXIV/700/12 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XXIV/699/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2012 roku
XXIV/698/12 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XXIV/697/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ronda w Szczecinie (Rondo Majora Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka")
XXIV/696/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - lotnisko 3" w Szczecinie
XXIV/695/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Park Leśny” w Szczecinie
XXIV/694/12 w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
IV/N/693/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
IV/N/692/12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
IV/N/691/12 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
IV/N/690/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
IV/N/689/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
IV/N/688/12 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
XXIII/687/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Mglista)
XXIII/686/12 w sprawie skargi
XXIII/685/12 w sprawie skargi
XXIII/684/12 w sprawie skargi
XXIII/683/12 w sprawie skargi
XXIII/682/12 w sprawie skargi Stowarzyszenia Koliber
XXIII/681/12 w sprawie skargi
XXIII/680/12 w sprawie skargi
XXIII/679/12 w sprawie skargi
XXIII/678/12 w sprawie skargi
XXIII/677/12 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli przetargu
XXIII/676/12 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego tragedię zatonięcia promu „Jan Heweliusz”
XXIII/675/12 w sprawie utworzenia w Gminie Miasto Szczecin stałych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miasta oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XXIII/674/12 w sprawie skargi Stowarzyszenia „Koliber” w Szczecinie
XXIII/673/12 w sprawie skargi Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin
XXIII/672/12 zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie
XXIII/671/12 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi
XXIII/670/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXIII/669/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Pistacjowa)
XXIII/668/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
XXIII/667/12 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXIII/666/12 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust, 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
XXIII/665/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XXIII/664/12 w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży pomieszczeń nie spełniających wymogu samodzielności
XXIII/663/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015
XXIII/662/12 w sprawie oddania na rzecz Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Heyki nieruchomości położonej przy ulicy Heyki w Szczecinie (działki nr 9 z obrębu 1086 i nr 4/5 z obrębu 1087) w użyczenie na okres 15 lat
XXIII/661/12 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą "Ośrodek Teatralny Kana" w Szczecinie
XXIII/660/12 w sprawie zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych oraz zamiaru likwidacji Filii Numer 45
XXIII/659/12 w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie
XXIII/658/12 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kompozycji figuralnej fontanny - pomnika Sedina na placu Tobruckim w Szczecinie
XXIII/657/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXIII/656/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XXIII/655/12 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo-Grabowo, Stocznie” w Szczecinie
XXIII/654/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Łukasińskiego” w Szczecinie
XXIII/653/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ronda w Szczecinie (rondo Powstańców Warszawskich)
XXII/652/12 w sprawie skargi
XXII/651/12 w sprawie skargi
XXII/650/12 w sprawie skargi
XXII/649/12 w sprawie skargi
XXII/648/12 w sprawie skargi
XXII/647/12 w sprawie skargi
XXII/646/12 w sprawie skargi
XXII/645/12 w sprawie skargi
XXII/644/12 w sprawie skargi
XXII/643/12 w sprawie skargi
XXII/642/12 zmieniająca uchwałę Nr XX/565/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz uchwałę Nr LI/1314/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
XXII/641/12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXII/640/12 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XXII/639/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok”
XXII/638/12 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok"
XXII/637/12 w sprawie skargi
XXII/636/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
XXII/635/12 w sprawie skargi
XXII/634/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXII/633/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Alpinistwów)
XXII/632/12 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Małej Łąki, ul. Kolarska, ul. Wisławy Szymborskiej)
XXII/631/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy Kazimierza Królewicza
XXII/630/12 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
XXII/629/12 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych
XXII/628/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wolnych lokali użytkowych położonych przy ul. Wielkopolskiej 32/U3 i al. Papieża Jana Pawła II 42/U4
XXII/627/12 w sprawie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy
XXII/626/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy z Limone sp. z. o. o. i wstąpienia przez wyżej wymieniony podmiot w prawa i obowiązki "SPOŁEM" Spółdzielni Usługowo - Handlowej wynikające z umowy dzierżawy z dnia 18 stycznia 2011 roku
XXII/625/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej
XXII/624/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXII/623/12 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 2/13 z obr. 2254, położoną w Szczecinie przy Alei Bohaterów Warszawy nr 40
XXIII/622/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 54
XXII/621/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 48/12 i 48/21 z obrębu 4084, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Dąbskiej
XXII/620/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Walecznych
XXII/619/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXII/618/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XXII/617/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2012 – 2017
XXII/616/12 w sprawie dofinansowania prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków
XXII/615/12 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie
XXII/614/12 zmieniająca uchwałę Nr XII/247/03 z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przejęcia obiektu sportowego Bukowe na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
XXIII/613/12 w sprawie zmiany treści uchwały nr XLI/774/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005
XXIII/612/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Czarnołęka, Radolin” w Szczecinie
XXII/611/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn – Mewia, Kacza” w Szczecinie
XXII/610/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo-Grabowo, Stocznie” w Szczecinie
XXII/609/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Niemierzyńska 2” w Szczecinie
XXII/608/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Odzieżowa 2” w Szczecinie
XXII/607/12 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XXII/606/12 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XXII/605/12 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Duńskiej
XXI/604/12 w sprawie wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo
XXI/603/12 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok
XXI/602/12 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Toskańska)
XXI/601/12 w sprawie skargi
XXI/600/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok"
XXI/599/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok”
XXI/598/12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XXI/597/12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XXI/596/12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XXI/595/12 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XXI/594/12 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XXI/593/12 w sprawie podziału Gminy Miasto Szczecin na sektory
XXI/592/12 w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 100 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Połabskiej 1, 70-115 Szczecin
XXI/591/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XXI/590/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XXI/589/12 w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
XXI/588/12 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał
XXI/587/12 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
XXI/586/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony dóbr kultury
XXI/585/12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXI/584/12 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XXI/583/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
XXI/582/12 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust, 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
XXI/581/12 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie działek w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
XX/580/12 w sprawie skargi
XX/579/12 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XX/578/12 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
XX/577/12 w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
XX/576/12 w sprawie wezwania
XX/575/12 w sprawie skargi
XX/574/12 w sprawie skargi
XX/573/12 w sprawie skargi
XX/572/12 w sprawie skargi
XX/571/12 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Pod Lasem, ul. Panoramiczna)
XX/570/12 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XX/569/12 w sprawie skargi
XX/568/12 w sprawie skargi
XX/567/12 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XX/566/12 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XX/565/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin Nr LI/1314/10 z dnia 27 września 2010 r.
XX/564/12 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XX/563/12 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XX/562/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulic Szczerkowej, Żurawiej, Kruczej, stanowiącej działkę nr 92/22 z obrębu 3095
XX/561/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Modrej 78, stanowiącej działkę nr 59/5 z obrębu 2044
XX/560/12 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu pomieszczenia gospodarczego na rzecz jego najemcy
XX/559/12 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchylająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina
XX/558/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XX/557/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XX/556/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Golęcino-Gocław 2" w Szczecinie
XX/555/12 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
XX/554/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2011 r. oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
XIX/553/12 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”
XIX/552/12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Związku Nauczycielstwa Polskiego do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XIX/551/12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XIX/550/12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XIX/549/12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XIX/548/12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XIX/547/12 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin
XIX/546/12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XIX/545/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Chopina” w Szczecinie
XIX/544/12 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto Potulicka 4” w Szczecinie
XIX/543/12 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa” w Szczecinie pod nazwą „Osów - Miodowa 2”
XIX/542/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skolwin-Saperska" w Szczecinie
XIX/541/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”
XIX/540/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie
XIX/539/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XIX/538/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie
XIX/537/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie
XIX/536/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie
XIX/535/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie
XIX/534/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie
XIX/533/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie
XIX/532/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie
XIX/531/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie
XIX/530/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
XIX/529/12 zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów 
XVIII/528/12 w sprawie skargi
XVIII/527/12 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do rozważenia zasadności zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
XVIII/526/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XVIII/525/12 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecin
XVIII/524/12 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
XVIII/523/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Ofiar Oświęcimia” w Szczecinie
XVIII/522/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - Mierzyńska” w Szczecinie
XVIII/521/12 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania częśći ulicy Obrońców Stalingradu - stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 11/3 z obrębu ewidencyjnego 1035
XVIII/520/12 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Topazowa, ul. Platynowa, ul. Jubilerska, ul. Grafitowa, ul. Szmaragdowa, ul. Bursztynowa, ul. Ametystowa, ul. Brylantowa)
XVIII/519/12 zmieniająca uchwałę Nr XLI/775/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi
XVIII/518/12 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika prof. Jana Czekanowskiego
XVIII/517/12 w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: „Trafostacja Sztuki" w Szczecinie
XVIII/516/12 w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin
XVIII/515/12 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2012
XVIII/514/12 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015 dla Gminy Miasto Szczecin
XVIII/513/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XVIII/512/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XVIII/511/12 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju Spółki Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. na lata 2012-2016
XVIII/510/12 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XVIII/509/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015
XVIII/508/12 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat
XVIII/507/12 w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
XVIII/506/12 w sprawie zmiany statutu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza
XVIII/505/12 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Zespole Szkół Elektryczno- Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60.
XVIII/504/12 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2, stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19
XVIII/503/12 w sprawie likwidacji XIX Liceum Ogólnokształcącego, VI Liceum Profilowanego, Technikum Przemysłu Spożywczego oraz w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3
XVIII/502/12 w sprawie likwidacji XV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie, ul. Hoża 3.
XVIII/501/12 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Unisławy 32/33.
XVIII/500/12 w sprawie likwidacji XXV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a
XVIII/499/12 w sprawie likwidacji XX Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Profilowanego, I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Handlowego Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1
XVIII/498/12 w sprawie 1. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4, 2. przeniesienia kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do Technikum Morskiego i Politechnicznego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 3. stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 4. rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 5. utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6
XVIII/497/12 w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 i utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
XVIII/496/12 w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, ul. Grzymińska 6
XVIII/495/12 sprawie stopniowej likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15
XVIII/494/12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach na rok 2012 oraz w latach kolejnych 2013 do 2018
XVIII/493/12 w sprawie stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 3 im. J. Kusocińskiego w Szczecinie, ul. Malczewskiego 22 A
XVIII/492/12 w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 64 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Szczecinie, ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9
XVII/491/12 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin oraz miejsc, w których sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana
XVII/490/12 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Tymiankowa, ul. Bazyliowa, ul. Olimpijska, ul. Maratońska, ul. Sprinterska)
XVII/489/12 w sprawie skargi
XVII/488/12 w sprawie skargi
XVII/487/12 w sprawie skargi
XVII/486/12 w sprawie skargi
XVII/485/12 w sprawie kontroli na wniosek radnej Małgorzaty Jacyny-Witt
XVII/484/12 w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu w mieście Szczecin dzielnic i osiedli
XVII/483/12 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XVII/482/12 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
XVII/481/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziale Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i przy ul. Łukasiewicza 6 w Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera 21-29, Dziale Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza" przy ul. Kruczej 17, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Jakuba Wujka 6
XVII/480/12 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XVII/479/12 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
XVII/478/12 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
XVII/477/12 w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
XVII/476/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2012 roku
XVII/475/12 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
XVII/474/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XVII/473/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XVII/472/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2009-2013
XVII/471/12 w sprawie ogłoszenia Uchwały Nr LI/1318/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce- Harnasiów 2" w Szczecinie
XVII/470/12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Miasta Szczecin
XVII/469/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Niemierzyńska 2” w Szczecinie.
XVII/468/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz – Południe” w Szczecinie
XVII/467/12 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Klucz – Żydowce” w Szczecinie
XVII/466/12 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz – Południe” w Szczecinie
XVII/465/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Nurkowa” w Szczecinie
XVII/464/12 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej art. 1 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 4 ust. 9 i ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r., poz. 83), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110)
XVII/463/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych terenu inwestycyjnego składającego się z nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Łąkowej 1, ul. Łąkowej 3 i ul. Pomorskiej 103 oraz terenu inwestycyjnego składającego się z nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Łąkowej 5, ul. Łąkowej 7 i ul. Pomorskiej 107
XVII/462/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mierniczej 5, 6, 7, 8, 9, ul. Anieli Krzywoń 6, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
XVII/461/12 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 9 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Twardowskiego 18, stanowiącej część działki 5/3 z obrębu 2090 Szczecin Pogodno 90
XVII/460/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bałtyckiej w Szczecinie
XVII/459/12 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na cele infrastruktury i obiektów związanych z transportem tramwajowym
XVII/458/12 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Szosa Polska w Szczecinie na rzecz Spółki Akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator
XVII/457/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 17, 19, 21, 23, 25, 27 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XVI/456/12 zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin
XVI/455/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów targowisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XVI/454/12 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Hiacyntowa, ul. Azaliowa, ul. Nadbrzeżna)
XVI/453/12 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police
XVI/452/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XVI/451/12 w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia nieodebranych zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015
XVI/450/12 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok”
XVI/449/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
XVI/448/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XVI/447/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia - Przyszłości” w Szczecinie
XVI/446/12 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie inwestycji obejmujących konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
XVI/445/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XVI/444/12 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XVI/443/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XVI/442/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XVI/441/12 w sprawie zamiaru likwidacji Środowiskowej Placówki Edukacyjno - Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/440/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 80 w Szczecinie ul. Łokietka 16, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/439/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 79 w Szczecinie ul. Krzemienna 42a, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/438/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Hoża 8-10, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/437/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 75 w Szczecinie ul. Romera 11, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/436/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 74 w Szczecinie ul. 26-go Kwietnia 3, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/435/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 73 w Szczecinie ul. Ceglana 4, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/434/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/433/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 67 w Szczecinie ul. Cegielskiego 9, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/432/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 66 w Szczecinie ul. Czesława 7, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/431/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 65 w Szczecinie ul. J. Ch. Paska 34, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/430/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 64 w Szczecinie ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/429/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 62 w Szczecinie ul. Jasna 74, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/428/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 61 w Szczecinie ul. Maciejowicka 26, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/427/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Romera 5, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/426/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 59 w Szczecinie ul. Księżnej Zofii 3, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/425/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Benesza 26, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/424/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 54 w Szczecinie ul. Jaracza 3, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/423/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 53 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 44, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/422/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 52 w Szczecinie ul. Milczańska 44, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/421/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Krzywa 59, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/420/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. Franciszka Gila 13,15, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/419/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 49 w Szczecinie ul. Marmurowa 7, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/418/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 48 w Szczecinie ul. 9 -go Maja 13, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/417/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 46 w Szczecinie ul. Zawadzkiego 128, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/416/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie ul. Bol. Czwójdzińskiego 9, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/415/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 44 w Szczecinie ul. Ruska 16, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/414/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 43 w Szczecinie ul. Emilii Gierczak 33, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/413/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie ul. Malczewskiego 24, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/412/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 38 w Szczecinie ul. Włościańska 5, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/411/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczecinie ul. Jagiellońska 61, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/410/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 35 w Szczecinie ul. Jaracza 5a, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/409/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 33 w Szczecinie ul. Piotra Ściegiennego 62/65, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/408/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie ul. Farna 2, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/407/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 31 w Szczecinie ul. Monte Cassino 17, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/406/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/405/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 w Szczecinie ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 6, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/404/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 27 w Szczecinie ul. H. Pobożnego 6/8, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/403/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Szczecinie ul. Ofiar Oświęcimia 12, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/402/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie ul. Wieniawskiego 17, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/401/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie ul. Unisławy 15 a, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/400/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 14 w Szczecinie ul. Bandurskiego 56, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/399/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 13 w Szczecinie ul. Jodłowa 11, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/398/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 11 w Szczecinie Osiedle Kasztanowe 54, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/397/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 10 w Szczecinie ul. Wołogoska 5, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/396/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie ul. K. Napierskiego 13, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/395/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 8 w Szczecinie ul. Różowa 24, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/394/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 w Szczecinie ul. Tomaszowska 6, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/393/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Szczecinie ul. Ogińskiego 9, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/392/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Szczecinie ul. Potulicka 62, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/391/12 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Szczecinie ul. Grażyny 7, z powodu zmian organizacyjnych
XVI/390/12 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
XVI/389/12 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 3 im. J. Kusocińskiego w Szczecinie, ul. Malczewskiego 22 A
XVI/388/12 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie, ul. Małkowskiego 12
XVI/387/12 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15
XVI/386/12 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, ul. Grzymińska 6
XVI/385/12 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2, zamiaru stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19
XVI/384/12 w sprawie: 1. zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4, 2. przeniesienia kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do Technikum Zawodowego Nr 2 przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6; 3. stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 4. rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6 w celu utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
XVI/383/12 w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30 poprzez likwidację Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 wchodzącej w skład tego Zespołu Szkół, likwidację Technikum Uzupełniającego Łączności oraz likwidację Technikum Łączności i przeniesienie kształcenia w określonych zawodach do Technikum Kolejowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, ul. Kusocińskiego 3
XVI/382/12 w sprawie zamiaru likwidacji XX Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Profilowanego, I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Handlowego Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1
XVI/381/12 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Unisławy 32/33
XVI/380/12 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
XVI/379/12 w sprawie zamiaru likwidacji XIX Liceum Ogólnokształcącego, VI Liceum Profilowanego Technikum Przemysłu Spożywczego, oraz w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3
XVI/378/12 w sprawie zamiaru likwidacji XXV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a
XVI/377/12 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Zespole Szkół Elektryczno -Elektronicznych im. M.T. Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60
XVI/376/12 w sprawie zamiaru likwidacji XV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie, ul. Hoża 3
XVI/375/12 w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 64 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Szczecinie, ul. L. Rayskiego
XV/374/12 w sprawie skargi
XV/373/12 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
XV/372/12 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo - Łosiowa” w Szczecinie
XV/371/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XV/370/12 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XV/369/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie
XV/368/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo 2” w Szczecinie
XV/367/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Duńska" w Szczecinie pod nazwą "Warszewo-Duńska 2"
XV/366/12 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Rokiciny” w Szczecinie
XV/365/12 w sprawie oddania na rzecz Kompresor Centrum PPUH S.C. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Rumuńskiej 19 nieruchomości położonej przy ulicy Goleniowskiej w Szczecinie (część działki nr 9/36 z obrębu 4002) w dzierżawę na okres 30 lat
XV/364/12 zmieniająca Uchwałę Nr XII/265/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XV/363/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Szerokiej stanowiącej działkę nr 16/6 z obrębu 2052
XV/362/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
XV/361/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie, w rejonie ulic: Pawia, Zwierzyniecka, stanowiącej działkę nr 150 z obrębu 4107
XV/360/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej
XV/359/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Fryderyka Chopina 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XV/358/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w Szczecinie w rejonie ulic Kormoranów, Kukułeczki stanowiących działki o numerach 1/187, 1/189, 1/204, 1/206, 1/209, 1/208 z obrębu 3085
XV/357/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Jesiennej w Szczecinie
XV/356/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Unisławy
XV/355/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie na Osiedlu Bukowo składającej się działek o numerach 38/83 i 38/85 z obrębu 3011
XV/354/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Emilii Plater
XV/353/12 w sprawie wydzierżawienia na okres 30 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po dawnej szkole podstawowej, położonej w Szczecinie przy ul. Duńskiej 43
XV/352/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą "Żłobki Miejskie" w Szczecinie
XV/351/12 w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”
XV/350/12 w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin
XV/349/12 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin
XV/348/12 w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina
XV/347/12 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2011
XV/346/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
XV/345/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok
XV/344/12 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin
XXV/15/12 w sprawie reorganizacji Straży Granicznej
XXII/14/12 w sprawie rocznicy napaści sowieckiej na Polskę
XVIII/13/12 w sprawie pielęgniarki szkolnej
XVII/12/12 w sprawie Strategii Grupy PGE na lata 2012-2035
XVI/11/12 w sprawie modernizacji toru wodnego Szczecin-Świnoujście
XV/10/12 w sprawie sprzedaży alkoholu