Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1997 r.

Uchwała Tytuł
XLI/527/97 w sprawie opinii na temat wniosku firmy Wielkopolska Energia S.A. o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
XLI/526/97 w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonów gier w automatach losowych w Szczecinie.
XLI/525/97 w sprawie upoważnienia dyrektora Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących ustalania zobowiązań z tytułu opłaty targowej.
XLI/524/97 zmieniająca Statut Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina.
XLI/523/97 w sprawie powołania Zakładu Budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.
XLI/522/97 w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków
XLI/521/97 określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XLI/520/97 uchylająca uchwałę w sprawie podejmowania zobowiązań finansowych, których skutki przechodzą na następny rok budżetowy.
XLI/519/97 w sprawie likwidacji Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Centrum-Prawobrzeże oraz utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zmiany uchwały w sprawie prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków.
XLI/518/97 w sprawie powołania Generalnej Dyrekcji Budowy Oczyszczalni Ścieków Komunalnych “Pomorzany” w Szczecinie.
XLI/517/97 zmieniająca uchwałę w sprawie priorytetów w dziedzinie kultury w latach 1996-1998.
XLI/516/97 w sprawie kontraktu na budowę oczyszczalni ścieków “Pomorzany”.
XLI/515/97 zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XLI/514/97 w sprawie podatku od posiadania psów.
XLI/513/97 w sprawie podatku od środków transportowych.
XLI/512/97 w sprawie podatku od nieruchomości.
XLI/511/97 w sprawie czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Miasta Szczecina w 1998 r.
XL/508/97 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli działań Zarządu Miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
XL/507/97 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli przeprowadzonego remontu ul. Wyszyńskiego.
XL/505/97 o Referendum w sprawie powszechnego uwłaszczenia mieszkańców Szczecina majątkiem miasta Szczecina
XL/504/97 w sprawie przejęcia od Kuratora Oświaty w Szczecinie rodzinnych domów dziecka.
XL/503/97 w sprawie podejmowania zobowiązań finansowych, których skutki przechodzą na następny rok budżetowy.
XL/502/97 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jadwigi Królowej w Szczecinie gruntu stanowiącego własność komunalną, położonego przy ul. Orlej w Szczecinie.
XL/501/97 w sprawie dofinansowania z budżetu Miasta remontów części wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność Miasta lub jednostek organizacyjnych z udziałem Miasta oraz zmiany uchwały o społecznych inicjatywach lokalnych.
XL/500/97 w sprawie wyboru członka Zarządu Miasta.
XL/499/97 w sprawie odwołania członka Zarządu Miasta.
III/W/498/97 w sprawie programu gospodarki odpadami w mieście Szczecinie.
XXXIX/497/97 w sprawie zasad składania, przechowywania oraz udostępniania do wiadomości Rady oświadczeń o stanie majątkowym osób będących radnymi Miasta Szczecin
XXXIX/496/97 w sprawie zawiązania Spółki pn."Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście Spółka Akcyjna".
XXXIX/495/97 zmieniająca Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
XXXIX/494/97 w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
XXXIX/493/97 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
XXXIX/492/97 w sprawie powołania "Środowiskowego Domu Samopomocy" i nadania statutu
XXXIX/491/97 w sprawie nadania statutu MIEJSKIEMU OŚRODKOWI POMOCY SPOŁECZNEJ
XXXIX/490/97 w sprawie zasad przyznawania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
XXXIX/489/97 w sprawie zgody na podwyższe kapitału zakładowego jednoosobowej spółki miasta Szczecina z ograniczoną odpowiedzialnością "Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania" w Szczecinie.
XXXIX/488/97 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
XXXIX/487/97 w sprawie zbycia budynków położonych przy ul. Adama Mickiewicza 45 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego do korzystania z budynków.
XXXIX/485/97 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie.
XXXIX/484/97 w sprawie zmiany nazwy urzędowej placu w Szczecinie.
XXXIX/483/97 w sprawie zmian planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla Płonia Śmierdnica w Szczecinie
XXXVIII/480/97 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie zgodności z prawem przeprowadzonej “prywatyzacji” BOM 7 i BOM 8.
XXXVIII/479/97 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie budowy, modernizacji i remontów dróg w mieście.
XXXVIII/478/97 w sprawie opracowania i wdrożenia pilotażowo kompleksowego “Programu selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych oraz wykorzystania materiałów wtórnych.
XXXVIII/477/97 w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Szczecinie.
XXXVIII/476/97 zmieniająca uchwałę dotyczącą zmiany uchwały w sprawie targowisk i opłaty targowej.
XXXVIII/475/97 w sprawie podejmowania zobowiązań finansowych, których skutki przechodzą na następny rok budżetowy.
XXXVIII/474/97 w sprawie oddania w dzierżawę na 9 lat nieruchomości przy ul. Gdańskiej 12 b.
XXXVIII/473/97 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w Gminie Szczecina.
XXXVIII/472/97 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie.
XXXVIII/471/97 w sprawie sprzedaży w drodze nieograniczonego, publicznego przetargu ustnego gruntu komunalnego położonego przy ul. Wiśniowy Sad 30 i budynków posadowionych na tym gruncie.
XXXVIII/470/97 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Z.67 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XXXVIII/469/97 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Z.66 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
XXXVIII/468/97 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany S.25 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
XXXI/392/97 zmiany nazw urzędowych ulic