Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2014 r.

Uchwała Tytuł
XLVI/1369/14 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta w związku z brakiem odpowiedzi na pismo
XLVI/1368/14 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w związku z brakiem odpowiedzi na pismo
XLVI/1367/14 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta w związku z brakiem odpowiedzi na pismo
XLVI/1366/14 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w związku z brakiem odpowiedzi na pismo
XLVI/1365/14 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”
XLVI/1364/14 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Migdałowa)
XLVI/1363/14 sprawie skargi na sposób załatwienia wniosków przez Prezydenta Miasta
XLVI/1362/14 w sprawie skargi na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta Miasta postępowania dotyczącego odpowiedzi na pismo
XLVI/1361/14 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta
XLVI/1360/14 w sprawie zmiany nazwy części ulicy w Szczecinie (ul. gen. Dezyderego Chłapowskiego)
XLVI/1359/14 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Zachodniopomorskiego
XLVI/1358/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego
XLVI/1357/14 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2015 r.
XLVI/1356/14 w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny Gminy Miasto Szczecin na lata 2014 -2016"
XLVI/1355/14 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Szczecinie
XLVI/1354/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Modrej stanowiącej działkę nr 59/19 z obrębu 2044.
XLVI/1353/14 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
XLVI/1352/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
XLVI/1351/14 w sprawie konieczności podjęcia przez Prezydenta Miasta działań zmierzających do wypracowania zasad sukcesywnego regulowania płac pracowników miejskich jednostek organizacyjnych
XLV/1350/14 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie dot. remontu klatki schodowej
XLV/1349/14 w sprawie skargi na niegospodarność, nienależytą staranność oraz nieposzanowanie prawa przez Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XLV/1348/14 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom i skwerowi (ul. prof. Erazma Kuźmy, ul. Orczykowa, skwer im. Raoula Wallenberga)
XLV/1347/14 w sprawie ponownej skargi na Prezydenta Miasta w związku z nienależnym pobieraniem opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie
XLV/1346/14 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra
XLV/1345/14 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
XLV/1344/14 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”
XLV/1343/14 w sprawie ustalenia na rok 2015 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów związanych z wydaniem dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XLV/1342/14 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2014-2018 z perspektywą do roku 2023
XLV/1341/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne
XLV/1340/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok
XLV/1339/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Rynkowa 3” w Szczecinie
XLV/1338/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewko - Teligi" w Szczecinie
XLV/1337/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 3” w Szczecinie
XLV/1336/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - Wrzesińska” w Szczecinie
XLIV/1335/14 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym
XLIV/1334/14 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XLIV/1333/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin oraz miejsc, w których sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana
XLIV/1332/14 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Szczecin
XLIV/1331/14 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego dotyczącej braku odpowiedzi na pismo
XLIV/1330/14 w sprawie skargi na nieprawidłowe naliczenie punktów przez Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XLIV/1329/14 w sprawie skargi na przewlekłe załatwianie przez Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie wniosku o dzierżawę gruntu
XLIV/1328/14 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta z powodu braku odpowiedzi na pismo
XLIV/1327/14 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy i parkowi (ul. Jerzyka, park im. Jacka Karpińskiego)
XLIV/1326/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce – Klucz
XLIV/1325/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje
XLIV/1324/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom – Kasztanowe
XLIV/1323/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo
XLIV/1322/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne
XLIV/1321/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy
XLIV/1320/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce
XLIV/1319/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe
XLIV/1318/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo
XLIV/1317/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie
XLIV/1316/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe – Klęskowo
XLIV/1315/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego – Klonowica
XLIV/1314/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo
XLIV/1313/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany
XLIV/1312/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno
XLIV/1311/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów
XLIV/1310/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze
XLIV/1309/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce
XLIV/1308/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie – Pilchowo
XLIV/1307/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn
XLIV/1306/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa
XLIV/1305/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo
XLIV/1304/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn
XLIV/1303/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin
XLIV/1302/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo
XLIV/1301/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino – Gocław
XLIV/1300/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo
XLIV/1299/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn
XLIV/1298/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Zachód
XLIV/1297/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Północ
XLIV/1296/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto
XLIV/1295/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto
XLIV/1294/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko
XLIV/1293/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze – Wyspa Pucka
XLIV/1292/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno
XLIV/1291/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo – Grabowo
XLIV/1290/14 w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum
XLIV/1289/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok"
XLIV/1288/14 w sprawie przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej „Szczecińskiej Karty Rodzinnej”
XLIV/1287/14 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 7 w Szczecinie, ul. Złotowska 86
XLVI/1286/14 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia części ulicy Kaszubskiej - stanowiącej działkę o nr geodezyjnym 3/8 obr. 1040 z użytkowania
XLIV/1285/14 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
XLIV/1284/14 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Gryfino
XLIV/1283/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w rejonie ul. Konarowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/30 o pow. 0,0241 ha, obręb 3094
XLIV/1282/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/96 z obrębu 3011, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Kolonistów
XLIV/1281/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
XLIV/1280/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Kalenickiej, działki nr 48/4 i 48/26 z obrębu 4084
XLIV/1279/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej przy ul. Somosierry, stanowiącej działki nr: 58/1 i 59/1 z obrębu 2075 o łącznej powierzchni 0,0927 ha
XLIV/1278/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garażu przy ul. Zamiejskiej 10
XLIV/1277/14 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XLIV/1276/14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Przyszłości” w Szczecinie
XLIV/1275/14 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - skrzyżowanie Wkrzańska" w Szczecinie
XLIV/1274/14 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Dzierżonia” w Szczecinie
XLIV/1273/14 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 7” w Szczecinie
XLIV/1272/14 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona” w Szczecinie pod nazwą „Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona 2”
XLIV/1271/14 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 2” w Szczecinie pod nazwą „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 3”
XLIII/1270/14 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Szczecin
XLIII/1269/14 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
XLIII/1268/14 w sprawie skargi na nieprawidłowe działanie Prezydenta Miasta
XLIII/1267/14 w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze
XLIII/1266/14 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok
XLIII/1265/14 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Szyszkowa)
XLIII/1264/14 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina i nadania jej statutu
XLIII/1263/14 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Szczecin
XLIII/1262/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIII/1261/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok
XLIII/1260/14 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo 4" w Szczecinie
XLIII/1259/14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Bukowo - Szosa Polska” w Szczecinie
XLIII/1258/14 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do określania wysokości opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego "ARKONKA"
XLIII/1257/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XLIII/1256/14 w sprawie zaliczenia ulicy Włoskiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLIII/1255/14 bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej halą handlową „Fala”, na okres dziewięciu lat, położonej przy al. Wyzwolenia 44a w Szczecinie
XLIII/1254/14 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XLIII/1253/14 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin
XLIII/1252/14 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Jakuba Bojki
XLIII/1251/14 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w rejonie ul. Dąbskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 37/7 o pow. 0,8447 ha, obr. 4153
XLIII/1250/14 wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego generała Stanisława Sosabowskiego
XLIII/1249/14 przyznania dotacji celowej w kwocie 13 000 zł dla Parafii Polskokatolickiej pw. św. Piotra i św. Pawła z siedzibą przy pl. św. Piotra i św. Pawła 4 w Szczecinie
XLIII/1248/14 wyrażenia zgody przez Gminę Miasto Szczecin na zawarcie aneksu do porozumienia z Gminą Miasto Świnoujście zawartego w dniu 17 września 2010 r.
XLIII/1247/14 nadania imienia Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie, ul. Komuny Paryskiej 5
XLII/1246/14 skargi na opieszałe działanie Straży Miejskiej
XLII/1245/14 skargi na Dyrektora ZBiLK dotyczącej nieudzielenia odpowiedzi na pismo
XLII/1244/14 skargi na brak działań Dyrektora ZBiLK
XLII/1243/14 nadania nazwy urzędowej skwerowi (skwer imienia płk. Ryszarda Kuklińskiego)
XLII/1242/14 nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Cietrzewia)
XLII/1241/14 skargi na Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie oraz Wydziału Oświaty
XLII/1240/14 skargi na niewłaściwe postępowanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 54 w stosunku do podległego nauczyciela
XLII/1239/14 skargi na niewłaściwe postępowanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 42 w stosunku do ucznia
XLII/1238/14 skargi na Prezydenta Miasta w związku z nienależnym pobieraniem opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie
XLII/1237/14 wniosków dotyczących funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie
XLII/1236/14 skargi na Prezydenta Miasta w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na pismo
XLII/1235/14 zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2014-2018 z perspektywą do roku 2023
XLII/1234/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police
XLII/1233/14 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XLII/1232/14 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XLII/1231/14 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Ostrowskiej
XLII/1230/14 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Bł. Królowej Jadwigi stanowiącej działkę nr 24/30 z obrębu 1042
XLII/1229/14 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Wielkopolskiej
XLII/1228/14 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą "Szczeciński Fundusz Pożyczkowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
XLII/1227/14 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLII/1226/14 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XLII/1225/14 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne
XLII/1224/14 zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok
XLII/1223/14 określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła
XLII/1222/14 wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Goleniów
XLII/1221/14 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo - Kolonistów 2" w Szczecinie
XLII/1220/14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Odzieżowa 2” w Szczecinie
XLII/1219/14 udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
XLII/1218/14 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku
XLI/1217/14 skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
XLI/1216/14 skargi na Dyrektora ZBiLK dotyczącej nieudzielenia odpowiedzi na pismo
XLI/1215/14 skargi na Dyrektora ZBiLK dotyczącej nienależytego i przewlekłego załatwienia wniosku o dzierżawę
XLI/1214/14 skargi na Dyrektora ZBiLK
XLI/1213/14 skargi na Dyrektora ZDiTM dotyczącej nieuwzględnienia wniosku
XLI/1212/14 skargi na Komendanta Straży Miejskiej dotyczącej braku odpowiedzi na pisma oraz nękania i naruszania własności prywatnej
XLI/1211/14 nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Brzeska)
XLI/1210/14 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niebuszewo 2" w Szczecinie
XLI/1209/14 przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Szczecin na lata 2014-2025"
XLI/1208/14 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
XLI/1207/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
XLI/1206/14 zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej lokalizacji Filii Nr 43 oraz Filii Nr 54
XLI/1205/14 odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XLI/1204/14 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XLI/1203/14 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Przestrzennej 77
XLI/1202/14 kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2015 i lata następne
XL/1201/14 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Wysokogórska)
XL/1200/14 w sprawie skargi na Dyrektorów ZBiLK i TBS „Prawobrzeże” w związku z niewłaściwą realizacją wyroku przyznającego lokal socjalny
XL/1199/14 w sprawie skargi na Dyrektora ZBiLK dotyczącej nierozpatrzenia wniosku o przydział lokalu socjalnego
XL/1198/14 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XL/1197/14 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XL/1196/14 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 75 w Szczecinie
XL/1195/14 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XL/1194/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego przy ul. Komuny Paryskiej 18/U1
XL/1193/14 w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Bolesława Krzywoustego 54/U5
XL/1192/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Ks. bpa Ignacego Krasickiego
XL/1191/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej z tytułu sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Kruszwickiej
XL/1190/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Grzymińskiej
XL/1189/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XL/1188/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie przez Prezydenta od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Kaszubskiej nr 59 m. 5
XL/1187/14 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XL/1186/14 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
XL/1185/14 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 4/14, 4/11, 9/3, 3/2, 3/3 z obr. 3018 położonej w Szczecinie przy ul. Willowej nr 2 oraz udzielenia bonifikaty
XL/1184/14 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XL/1183/14 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie zespołu pomników i akcentów rzeźbiarskich w ramach projektu „Alei Żeglarzy”
XL/1182/14 w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 303 430 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Ewangelisty przy ul. Świętego Ducha 9, 70-205 Szczecin
XL/1181/14 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police
XL/1180/14 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 68 w Szczecinie, ul. Zakole 1 A
XL/1179/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port 2” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn Port 3”
XL/1178/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie pod nazwą „Międzyodrze Port 2”
XL/1177/14 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica – Wędrowna” w Szczecinie
XXXIX/1176/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – E. Plater - kościół” w Szczecinie
XXXIX/1175/14 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – E. Plater” w Szczecinie
XXXIX/1174/14 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Włoska)
XXXIX/1173/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40, Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6, Dziale Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty-Siechowicza” przy ul. Kruczej 17, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Jakuba Wujka 6
XXXIX/1172/14 w sprawie skargi na Dyrektora ZBiLK dotyczącej braku odpowiedzi na pismo
XXXIX/1171/14 w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XXXIX/1170/14 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym
XXXIX/1169/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
XXXIX/1168/14 w sprawie skargi na sposób rozpatrzenia wniosku przez Prezydenta Miasta
XXXIX/1167/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXXIX/1166/14 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Miasta Szczecin - miasta na prawach powiatu z Gminą Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim
XXXIX/1165/14 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2014
XXXIX/1164/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok"
XXXIX/1163/14 w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 4 przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie w Bursę Szkolną Nr 2 przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Unisławy 26
XXXIX/1162/14 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”
XXXIX/1161/14 zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014, będących w posiadaniu ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie"
XXXIX/1160/14 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła
XXXIX/1159/14 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin
XXXIX/1158/14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2014 roku
XXXIX/1157/14 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XXXIX/1156/14 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2014-2018 z perspektywą do roku 2023
XXXIX/1155/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne
XXXIX/1154/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok
XXXIX/1153/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki: 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/7, 16/9 z obrębu 4086
XXXIX/1152/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym 4214, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących: działki 18/4 i 19/4, działki 21/4 i 22/4 oraz działki 27/4, 28/4, 29/4, 30/4, 31/1 i 32/1
XXXIX/1151/14 w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży pomieszczeń nie spełniających wymogu samodzielności
XXXIX/1150/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 43, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
XXXIX/1149/14 w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
XXXIX/1148/14 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXXIX/1147/14 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto Szczecin na lata 2014-2018
XXXIX/1146/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Majowe – Maciejowicka" w Szczecinie
XXXIX/1145/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Park Żeromskiego” w Szczecinie
XXXVIII/1144/14 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
XXXVIII/1143/14 w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie
XXXVIII/1142/14 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
XXXVIII/1141/14 w sprawie skargi na Dyrektora ZBiLK
XXXVIII/1140/14 w sprawie skargi na Dyrektora ZBiLK
XXXVIII/1139/14 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Bliska, ul. Atlantycka)
XXXVIII/1138/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
XXXVIII/1137/14 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Czekoladowa)
XXXVIII/1136/14 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Szczecin
XXXVIII/1135/14 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w celu utworzenia jednostki budzetowej pn. Zarzad Dróg i Transportu Miejskiego
XXXVIII/1134/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XXXVIII/1133/14 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o. o. z siedzibą w Szczecinie
XXXVIII/1132/14 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXVIII/1131/14 ustalenia wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału 637/1000 części lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Szczecinie, przy ul. Orawskiej 15 sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemców
XXXVIII/1130/14 sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 7/35 z obr. 1037 położonej w Szczecinie w rejonie ul. Panieńskiej
XXXVIII/1129/14 przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Parkowej 26/U1
XXXVIII/1128/14 wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej art. 69 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115 poz. 673, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529; z 2013 r. poz. 829, poz. 1238) oraz § 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109, z 2005 r. Nr 196 poz. 1628, z 2011 r. Nr 165 poz. 985)
XXXVIII/1127/14 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy Placu Dziecka 10, 11, 12, 13, 14, 15, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
XXXVIII/1126/14 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Seledynowej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
XXXVII/1125/14 w sprawie nadania nazwy placowi (plac Ks. Henryka Świerkowskiego) 
XXXVII/1124/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina
XXXVII/1123/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
XXXVII/1122/14 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2014 – 2020
XXXVII/1121/14 w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem osłonowym w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2014 – 2020
XXXVII/1120/14 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta w związku z niedopełnieniem obowiązku zgodnego z prawem umieszczenia informacji publicznej na stronie internetowej
XXXVII/1119/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - Starzyńskiego 2” w Szczecinie
XXXVII/1118/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczne - Napierskiego 6C" w Szczecinie
XXXVII/1117/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zdroje - Batalionów Chłopskich 86" w Szczecinie
XXXVII/1116/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Golęcino - Gocław - Strzałowska 25" w Szczecinie
XXXVII/1115/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Powstańców Wielkopolskich 66-68" w Szczecinie
XXXVII/1114/14 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 75 w Szczecinie (Fortuna Sp. z o.o.)
XXXVII/1113/14 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 75 w Szczecinie (Casino Games Sp. z o.o.)
XXXVII/1112/14 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego węgierską rewolucję i walkę o wolność w 1956 roku
XXXVII/1111/14 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2013
XXXVII/1110/14 zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminie Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
XXXVII/1109/14 w sprawie Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020
XXXVII/1108/14 w sprawie określenia wysokości stawek za dzierżawę nabrzeży oraz za użytkowanie infrastruktury portowej
XXXVII/1107/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Jana Żupańskiego
XXXVII/1106/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul.Teofila Lenartowicza
XXXVII/1105/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Niemierzyńskiej
XXXVII/1104/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Hipolita Cegielskiego
XXXVII/1103/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszych opłat, naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Emilii Plater
XXXVII/1102/14 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garażu
XXXVII/1101/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XXXVII/1100/14 w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Ks. Hugona Kołłątaja 31/U1
XXXVII/1099/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin
XLIV/27/14 w sprawie Honorowych Obywateli Miasta Szczecin
XLI/26/14 w sprawie sytuacji w Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" S.A.
III/12/14 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
III/11/14 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego położonego w Szczecinie w rejonie ulicy Struga, składającego się z działek nr 86/2 i 93/4 z obrębu 4070
III/10/14 ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin
III/9/14 odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
III/8/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
III/7/14 zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
III/6/14 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne
III/5/14 zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok
III/4/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok"
I/3/14 powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
I/2/14 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin
I/1/14 wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin