Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1994 r.

Uchwała Tytuł
L/720/94 W sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 18.05.1990r.
L/719/94 Zlikwidowania Przedszkola Publicznego nr 55 położonego przy ul. Jasnej 113 oraz przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat w/w nieruchomości
L/718/94 W sprawie zlikwidowania Przedszkola Publicznego nr 42 położonego przy ul. Dunikowskiego 3 oraz przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat w/w nieruchomości
L/717/94 W sprawie zlikwidowania Przedszkola Publicznego nr 40 położonego przy ul. Malczewskiego 23 oraz przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat w/w nieruchomości
L/716/94 W sprawie zlikwidowania Przedszkola Publicznego nr 20 położonego przy Al. Wojska Polskiego 85 oraz przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat w/w nieruchomości
L/715/94 W sprawie zlikwidowania Przedszkola Publicznego nr 4 położonego przy ul. Świerszczowej 14 oraz przekazania w nieodpłatne użytkowanie na okres 9 lat w/w nieruchomości
L/714/94 W sprawie odnowy taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i upoważnienia Zarządu Miasta do podjęcia długoterminowych zobowiązań finansowych
L/713/94 W sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Szczecińskiego z dnia 13.04.1994r.
L/712/94 W sprawie pomnika poświęconego Armii Krajowej
L/711/94 W sprawie zmiany i korekty budżetu miasta Szczecina na 1994 rok
L/710/94 W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wynikających preferencji przyjętych w Planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
L/709/94 W sprawie Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
L/708/94 W sprawie uznania niektórych terenów za użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
L/707/94 W sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28.11.1990r.
L/706/94 W sprawie: zmiany Uchwały nr XL/549/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecina położonej przy ul. Podgórnej 22/23 dla Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
L/705/94 W sprawie: sprzedaży komunalnych lokali użytkowych
L/703/94 W sprawie: umów partycypacyjnych określających wzajemne zobowiązania i świadczenia na rzecz budowy parkingów.
L/702/94 W sprawie: zbycia udziałów w Spółce ”Rethmann - Szczecin - Oczyszczenie Miasta” dla pracowników Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych oraz zmiany Uchwały nr XXXVI/491/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 1993 r.
L/701/94 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/337/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z domów
L/700/94 W sprawie: pomnika poświęconego Papieżowi Janowi Pawłowi II.
L/699/94 W sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII/424/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 1992 r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego przy ulicy Krzywoustego 11 - 14.
L/698/94 W sprawie: nadania nazw urzędowych nowo projektowanym ulicom w mieście Szczecinie.
L/697/94 W sprawie: - zmiany Uchwały Nr XXV/296/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 4 maja 1992 r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych - zmiany Uchwały nr XXVI/315/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 1992 r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16, poz. 95 z 1990 r. z późniejszymi zmianami/.
L/696/94 W sprawie: - zmiany Uchwały Nr XXXIX/530/93 Rady miejskiej w Szczecinie z dnia 28 czerwca 1993 r. w sprawie oddania w drodze przetargu w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych na cele budownictwa mieszkaniowego - zmiany Uchwały Nr XXXVII/498/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/316/92 z dnia 15 czerwca 1992 r. i przekazania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ”Selfa” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej ”Warszewo” nieruchomości niezabudowan ych stanowiących mienie komunalne.
L/695/94 W sprawie: zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XL/548/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 26 lipca 1993 r.
L/694/94 W sprawie: uchwalenia Uchwały Nr XV/148/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1991 r. dot. oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej jako działki zamiennej.
L/693/94 W sprawie: - zmiany Uchwały Nr XLIV/642/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 31 stycznia 1994 r. w sprawie zmiany działki nr 23/2 położonej w obrębie 181 Dąbie przy ul. Komety na działkę nr 22 położoną w obrębie 147 Dąbie przy ul. Kalenickiej 8. zmiany Uchwały nr XLIV/643/94 Rady Miejskiej w szczecinie z dnia 31 stycznia 1994 r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
L/692/94 W sprawie: - zmiany części Uchwały Nr XXXV/469/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 1 marca 1993 r. dot. poz. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały, oddania bezprzetargowo jako poszerzenie w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
L/691/94 W sprawie: uchwalenia Uchwały Nr XXVIII/357/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 1992 r.
L/690/94 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/366/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 1992 r. w sprawie działek zamiennych położonych przy ul. Norweskiej o numerach 63, 64, 65, w zamian za działkę Nr 49 stanowiącą nieruchomość nierolniczą położoną przy ul. Środkowej.
XLIX/689/94 W sprawie wykonania budżetu miasta za 1993r.
XLIX/688/94 W sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 1994r. oraz zmian w budżecie miasta na 1994r.
XLVIII/687/94 W sprawie: Regulaminu pracy Komisji Konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.
XLVIII/686/94 W sprawie: zmiany nazwy urzędowej placu w mieście Szczecinie.
XLVIII/685/94 W sprawie: prywatyzacji Zakładu Gospodarki Materiałowej ”FORTIS” Spółki z o. o. w Szczecinie.
XLVIII/684/94 W sprawie: zmiany Uchwał Rady Miejskiej w Szczecinie Nr VIII/55/90 oraz Nr XLIV/647/94.
XLVIII/683/94 W sprawie: przyjęcia zadań zleconych od administracji rządowej
XVLIII/681/94 W sprawie: wydania opinii o lokalizacji salonu gry bingo pieniężne w Szczecinie
XLVIII/680/94 W sprawie: zatwierdzenia planu finansowego przychodów i rozchodów GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
XLVIII/679/94 W sprawie: przekazania Radom Osiedlowym zadań związanych z utrzymaniem parków i zieleńców oraz terenów rekreacyjnych
XLVIII/678/94 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/582/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 04 października 1993r. w sprawie ustalenia nowego systemu opłat za usługi przewozowe świadczone przez MZK w Szczecinie.
XLVIII/677/94 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXLVIII/333/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 czerwca 1993r. w sprawie połączenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Zakładu Usług Komunalnych, Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych, Administracji Budynków Komunalnych Nr 1-15 i Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina oraz utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i utworzenia zakładu budżetowego pod na zwą Zarząd Budynków Komunalnych
XLVII/676/94 W sprawie powołania zakładu budżetowego Miasta Szczecina pod nazwą Zarząd Infrastruktury Komunalnej
XLVII/675/94 W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/333/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 czerwca 1992r.
XLVII/674/94 W sprawie zasad restrukturyzacji gospodarki komunalnej Szczecina
XLVII/673/94 W sprawie określenia zasad gospodarowania przez Zarząd Miasta majątkiem gminy Szczecin dotyczących: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
XLVI/668/94 w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Miasta Szczecina
XLV/649/94 W sprawie: budżetu miasta na 1994 r.
XLV/648/94 W sprawie: zawarcia porozumienia z Wojewodą Szczecińskim na prowadzenie Państwowej Filharmonii w Szczecinie im. M. Karłowicza w ramach zadania zlecenia z zakresu administracji rządowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami/.
XLIII/632/94 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/333/92 Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie połączenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych, Zakładu Usług Komunalnych, Administracji Budynków Komunalnych 1-15 i Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina oraz utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.
VIII/74/94 w sprawie określenia zasad oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych pod zabudowę lub zabudowanych garażami oraz zmiany uchwały dot. określenia zasad gospodarowania przez Zarząd Miasta majątkiem gminy Szczecin dotyczących: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
VIII/73/94 w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Szczecina dot. programu pilotażowego
VIII/72/94 zmieniająca załącznik nr 2 do uchwały w sprawie targowisk i opłaty targowej.
VIII/71/94 w sprawie ustalenia zasad określania stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w Gminie Szczecin
VIII/69/94 w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej II instancji (odwoławczej).
VIII/68/94 w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I instancji.
VIII/67/94 w sprawie zmiany w Statucie Miasta Szczecina
VIII/66/94 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
VIII/65/94 w sprawie zmiany stanu prawnego nieruchomości przy pl. Armii Krajowej 1 stanowiącej siedzibę Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Przestrzennej.
VIII/64/94 w sprawie przekazania nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa terenu położonego w Szczecinie przy ul. Słowackiego 2
VIII/63/94 w sprawie wydawania decyzji i finansowania dodatków mieszkaniowych w Gminie Szczecin.
VIII/62/94 w sprawie tymczasowych kryteriów wyboru osób, którym oddaje się w najem lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
VIII/61/94 w sprawie czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie miasta Szczecina w 1995 r.
VIII/60/94 w sprawie zmiany budżetu miasta Szczecina na 1994 r.
VIII/59/94 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
VIII/58/94 w sprawie ulgi w podatku od środków transportowych.
VIII/57/94 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów.
VIII/56/94 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ofertowego ograniczonego budynków położonych przy ul. Mickiewicza 45 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu przynależnego do poszczególnych budynków.
VIII/55/94 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Nr 1/94 Zarządu Miasta Szczecina
VII/50/94 w sprawie Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Płonia-Smierdnica
VI/47/94 w sprawie wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego i Rejonowego w Szczecinie na kadencję 1995-1998.
VI/46/94 w sprawie wyboru członków Kolegium d/s Wykroczeń.
VI/45/94 zmieniająca uchwałę w sprawie zwiększenia ilości akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Sudecko-Pomorskiego Towarzystwa Drogowego S. A. w Jeleniej Górze.
VI/44/94 w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gry w automatach losowych w Szczecinie.
VI/43/94 w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gry w automatach losowych w Szczecinie.
VI/42/94 w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu miasta Szczecina oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej w 1995 r.
VI/40/94 w sprawie wystosowania protestu w związku z niedostatecznym finansowaniem zadań przejętych w ramach programu pilotażowego.
V/39/94 w sprawie stanowiska Rady Miejskiej do projektu ustawy o portach morskich
V/38/94 w sprawie zamknięcia części posiedzenia.
V/36/94 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli (ordynacja wyborcza) oraz zmiany Statutu Osiedla.
IV/35/94 w sprawie zmian w składach Stałych Komisji Rady Miejskiej
IV/34/94 w sprawie obowiązków właścicieli wynikających z posiadania psa w mieście
IV/33/94 w sprawie ograniczenia palenia tytoniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Szczecin
IV/32/94 w sprawie przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
IV/31/94 w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Publiczne Nr 4 w Szczecinie oraz nadania statutu
IV/30/94 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XV/141/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie targowisk i opłaty targowej
IV/29/94 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie o sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych
IV/28/94 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Szczecinie
III/26/94 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/93/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28 lutego 1991r w sprawie dokonanych nakładów przez inwestorów zmienionej Uchwałą Nr XVII/186/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 30 września 1991 r.
III/24/94 w sprawie powołania Sekretarza Miasta
III/23/94 w sprawie uzupełnienia treści Uchwały Nr III/17/94 o zmianie opłat za usługi przewozowe
III/22/94 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta
III/21/94 w sprawie wyboru delegata na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia p.n. Związek Miast i Gmin Morskich
III/20/94 w sprawie wyboru przedstawiciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu Związku Polskich Gmin Zachodnich
III/19/94 w sprawie upoważnienia do uczestnictwa w Konferencjach Ogólnych Związku Miast Bałtyckich
III/18/94 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
III/17/94 w sprawie zmiany uchwały o opłatach za usługi przewozowe.
III/16/94 w sprawie opłat za usługi z zakresu wywozu odpadów.
III/15/94 w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
III/14/94 w sprawie zmiany i korekty budżetu miasta Szczecina na 1994 rok.
II/13/94 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej.
II/12/94 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników i członków Kolegium ds. wykroczeń.
II/11/94 w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej.
I/9/94 w sprawie przyjęcia dotychczasowej procedury uchwalania budżetu miasta, dokonywania zmian oraz rodzaju i szczegółowości dokumentacji budżetowej.
I/7/94 w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Szczecina.
I/6/94 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Miasta w Szczecinie.
I/5/94 w sprawie wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego.
I/4/94 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szczecinie.
I/3/94 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szczecinie
I/2/94 w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Szczecina
I/1/94 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczecinie