Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2010 r.

Uchwała Tytuł
IX/N/1393/10 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
IX/N/1392/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
IX/N/1391/10 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie
IX/N/1390/10 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
IX/N/1389/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
IX/N/1388/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2010 – 2015
LII/1387/10 w sprawie nadania imienia Zygmunta Duczyńskiego ulicy w Szczecinie
LII/1386/10 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego ofiary niemieckiego obozu eksterminacyjnego w Potulicach
LII/1385/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie
LII/1384/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych na rzecz ich najemców
LII/1383/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie
LII/1382/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat, nieruchomości położonej przy ul. Kredowej w Szczecinie
LII/1381/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres do 26.02.2037 r., położonej przy ul. Klonowica w Szczecinie, z przeznaczeniem pod budowę obiektu sportowego
LII/1380/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina
LII/1379/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Wkrzańska” w Szczecinie
LII/1378/10 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
LII/1377/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 4” w Szczecinie
LII/1376/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Wyspa Grodzka - Łasztownia” w Szczecinie pod nazwą „Międzyodrze – Wyspa Grodzka – Łasztownia 2”
LII/1375/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko - Świętochowskiego” w Szczecinie
LII/1374/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Trzebusz” w Szczecinie
LII/1373/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo” w Szczecinie
LII/1372/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna - Szeroka” w Szczecinie
LII/1371/10 w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
LII/1370/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres trzydziestu lat, położonej w Szczecinie przy al. Wyzwolenia 44 a, z przeznaczeniem pod nowy obiekt handlowo – usługowy wraz z parkingiem
LII/1369/10 w sprawie przekazania Hali Widowiskowo – Sportowej na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji”
LII/1368/10 w sprawie reorganizacji zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych oraz zmiany i uchylenia niektórych uchwał
LII/1367/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”
LII/1366/10 w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie „skargi” pani Danuty Zielińskiej
LII/1365/10 w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie „skargi” pani Iwony Palkowskiej - Lubowieckiej
LII/1364/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia o współpracy partnerskiej z Miastem Bari w Republice Włoskiej
LII/1363/10 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XXXVI/676/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
LII/1362/10 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”
LII/1361/10 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dofinansowania do prac modernizacyjnych i remontowych, w tym robót konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach stanowiących wielorodzinne budynki mieszkalne niewpisane do rejestru zabytków
LII/1360/10 w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego
LII/1359/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn - szpital” w Szczecinie
LII/1358/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wiosny Ludów” w Szczecinie
LII/1357/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Chopina” w Szczecinie
LII/1356/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Księcia Bogusława X 39
LII/1355/10 w sprawie zmiany uchwały Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 06 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
LII/1354/10 zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
LII/1353/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Podhalańskiej 7a, 8, 8a, 8b, 8c, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
LII/1352/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
LII/1351/10 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Kolumba 59
LII/1350/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLVII/1185/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LII/1349/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 28, 28a, 29, 29a, 30, 30a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LII/1348/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 74, 75, 76 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LII/1347/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kormoranów 21, 23, 25, 27, 29 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LII/1346/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 59 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LII/1345/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
LII/1344/10 w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w podatku od nieruchomości
LII/1343/10 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
LII/1342/10 w sprawie podatku od środków transportowych
LII/1341/10 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
LII/1340/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
LII/1339/10 w sprawie skargi pani Sylwii Gołąb
LII/1338/10 w sprawie skargi pana Zdzisława Matusewicza
LII/1337/10 w sprawie wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dla kierunku działania Prezydenta Miasta dotyczącego standardu zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin
LI/1336/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów targowisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin
LI/1335/10 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, w domu pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
LI/1334/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
LI/1333/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
LI/1332/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2010 – 2015
LI/1331/10 w sprawie skargi pana Jerzego Dzieżyca na komisję stałą Rady Miasta
LI/1330/10 w sprawie odwołania Panu Marcinowi Jandzie - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych
LI/1329/10 zmieniająca uchwałę dotyczącą przekazania Radzie Osiedla zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Andrzejewskiego i ul. Botanicznej – Maciejowickiej w Szczecinie
LI/1328/10 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 12 w Szczecinie, ul. Świętoborzyców 40
LI/1327/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
LI/1326/10 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”
LI/1325/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
LI/1324/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony, położonej przy al. Wyzwolenia pomiędzy budynkami 35 - 37 w Szczecinie, z przeznaczeniem pod tymczasowy pawilon handlowy
LI/1323/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 16 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LI/1322/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLIII/1096/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LI/1321/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Księżnej Elżbiety 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LI/1320/10 zmieniająca uchwałę w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia do dnia 28 lutego 2031r. nieruchomości, stanowiącej część działki 11/2 z obrębu 1011, położonej przy Placu Kilińskiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie basenu przeciwpożarowego przez Spółkę „Plac Kilińskiego” Sp. z o.o.
LI/1319/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
LI/1318/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Harnasiów 2” w Szczecinie
LI/1317/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 3” w Szczecinie
LI/1316/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo–Sławociesze–Zdunowo” w Szczecinie pod nazwą „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo 2”
LI/1315/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Dziewoklicz” w Szczecinie
LI/1314/10 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
LI/1313/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2015
LI/1312/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
L/1311/10 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
L/1310/10 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do projektu „Praktykuj z Uniwersytetem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3. „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe”
L/1309/10 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
L/1308/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
L/1307/10 w sprawie skarg pana Mirosława Szczerbaka
L/1306/10 w sprawie „skargi” pani Danuty Zielińskiej
L/1305/10 w sprawie „skargi” pani Iwony Palkowskiej - Lubowieckiej
L/1304/10 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
L/1303/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin listu intencyjnego o współpracy partnerskiej z Miastem Jinan w Chińskiej Republice Ludowej
L/1302/10 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Rodła 8/10 w Szczecinie
L/1301/10 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul Grodzkiej 2 w Szczecinie
L/1300/10 w sprawie odwołania Dyrektorowi jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
L/1299/10 w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. “Rodzinny Dom Dziecka Nr 13 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 19/4
L/1298/10 w sprawie współdziałania z Gminą Stare Czarnowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
L/1297/10 w sprawie współdziałania z Gminą Maszewo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
L/1296/10 w sprawie współdziałania z Gminą Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
L/1295/10 w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Kobylanka
L/1294/10 w sprawie współdziałania z Gminą Przybiernów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
L/1293/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego
L/1292/10 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
L/1291/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej część działki nr 13/2 z obrębu 2063, położonej przy ulicy Ostrawickiej róg al. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na obiekt gastronomiczny
L/1290/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
L/1289/10 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
L/1288/10 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
L/1287/10 w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton na parkingu strzeżonym zlokalizowanym w prawobrzeżnej części Szczecina usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
L/1286/10 w sprawie akceptacji treści Porozumienia z dnia 9 lipca 2010 r. zawartego przez Gminę Miasto Szczecin i Stowarzyszenie Szczecińska Zielona Alternatywa
L/1285/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
L/1284/10 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przy ul. Śląskiej
L/1283/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Stanisława Brzozowskiego
L/1282/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy: ul. Unisławy 12 i ul. Unisławy 20, 20a, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
L/1281/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Śląskiej 50, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
L/1280/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zbyszka z Bogdańca 3 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
L/1279/10 zmieniająca uchwałę sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom miasta Szczecina
L/1278/10 w sprawie oddania Miejskiej Bibliotece Publicznej nieruchomości położonej przy ul. Kresowej nr 1 w Szczecinie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony
L/1277/10 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
L/1276/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w latach 2011 - 2013
L/1275/10 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Unii Lubelskiej - Szpital” w Szczecinie
L/1274/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
L/1273/10 w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów
L/1272/10 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
L/1271/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2015
L/1270/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
XLIX/1269/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XLIX/1268/10 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do projektu „Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonania zawodu nauczyciela” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3. „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe”
XLIX/1267/10 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XLIX/1266/10 w sprawie współdziałania z Gminą Stare Czarnowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XLIX/1265/10 w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Kobylanka
XLIX/1264/10 w sprawie współdziałania z Gminą Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XLIX/1263/10 w sprawie współdziałania z Gminą Przybiernów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XLIX/1262/10 w sprawie współdziałania z Gminą Maszewo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XLIX/1261/10 w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych dotyczących organizacji finału regat The Tall Ships Races 2013
XLIX/1260/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
XLIX/1259/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin umowy partnerskiej w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013 z Regionem Skania w Królestwie Szwecji
XLIX/1258/10 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
XLIX/1257/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin
XLIX/1256/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Szczecińskiej 14 na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ustalenia jej ceny
XLIX/1255/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XLIX/1254/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Emilii Plater stanowiących działki nr 5/12 i 5/17 z obrębu 1018
XLIX/1253/10 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika Pamięci Olimpijczyków
XLIX/1252/10 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego majora Mieczysława Tarchalskiego
XLIX/1251/10 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
XLIX/1250/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie
XLIX/1249/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. “Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 19/4”
VIII/N/1248/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Osów-Podbórzańska” w Szczecinie pod nazwą „Osów-Podbórzańska 1”
VIII/N/1247/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego” pod nazwą „Gumieńce – Derdowskiego 2” w Szczecinie
VIII/N/1246/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto Potulicka 3”
VIII/N/1245/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-lotnisko” w Szczecinie
VIII/N/1244/10 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecin
VIII/N/1243/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
VIII/N/1242/10 w sprawie nadania Pani Joannie Kulmowej tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin
VIII/N/1241/10 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecin
VIII/N/1240/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin listu intencyjnego o współpracy partnerskiej z Miastem Dniepropietrowsk na Ukrainie
VIII/N/1239/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
VIII/N/1238/10 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób z terenu Gminy Miasto Świnoujście
VIII/N/1237/10 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze
VIII/N/1236/10 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym bowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
VIII/N/1235/10 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
VIII/N/1234/10 w sprawie tablicy upamiętniającej 65 rocznicę objęcia przez żołnierzy Wojska Polskiego służby na polskiej granicy na Odrze, Nysie Łużyckiej i Bałtyku
VIII/N/1233/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XLVIII/1232/10 w sprawie skargi pełnomocnika pana Klausa Schrödera
XLVIII/1231/10 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy, przyjęcie środków z Funduszy Spójności i przyjęcie do realizacji Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin”
XLVIII/1230/10 w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki” na zadanie inwestycyjne pod nazwą ,,Transgraniczne sieciowanie muzeów – wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing”
XLVIII/1229/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przeznaczonej na zadania mające na celu rozwój opieki pediatrycznej oraz opieki długoterminowej w Szczecinie
XLVIII/1228/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XLVIII/1227/10 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie
XLVIII/1226/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia o współpracy partnerskiej z Uniwersyteckim i Hanzeatyckim Miastem Greifswald w Republice Federalnej Niemiec
XLVIII/1225/10 w sprawie nadania imienia Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 42 – 43 oraz zmiany uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 42 - 43
XLVIII/1224/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
XLVIII/1223/10 w sprawie współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowej
XLVIII/1222/10 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
XLVIII/1221/10 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
XLVIII/1220/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie” oraz przyjęcia jej statutu
XLVIII/1219/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
XLVIII/1218/10 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XLVIII/1217/10 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XLVIII/1216/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Piotra Skargi 15 na rzecz „SPOŁEM” Spółdzielni Usługowo – Handlowej
XLVIII/1215/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Fryderyka Chopina 4 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLVIII/1214/10 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych
XLVIII/1213/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zięby 4, 6, 8 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
XLVIII/1212/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 71a, 72a, 73a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLVIII/1211/10 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLVIII/1210/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XXXVII/909/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLVIII/1209/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLI/1012/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLVIII/1208/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
XLVIII/1207/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2015
XLVIII/1206/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
XLVIII/1205/10 w sprawie uczestnictwa Gminy Miasta Szczecin w programie INTERREG IV A, w projekcie pn. „Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania – połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej”, w latach 2011-2013
XLVII/1204/10 w sprawie skargi pana Czesława Lelińskiego
XLVII/1203/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej z tytułu sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Ks. Bpa Ignacego Krasickiego
XLVII/1202/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie
XLVII/1201/10 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjna RM kontroli w zakresie realizacji uchwały Nr XLIV/1120/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 w sprawie Strategii rozwoju Straży Miejskiej Miasta Szczecin w latach 2010-2018
XLVII/1200/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie
XLVII/1199/10 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie
XLVII/1198/10 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej w warsztatach terapii zajęciowej, prowadzonych na terenie powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
XLVII/1197/10 zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
XLVII/1196/10 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Benesza 75
XLVII/1195/10 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika Pamięci Młodzieży Wileńskiej
XLVII/1194/10 w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie
XLVII/1193/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica-Spokojna” w Szczecinie”
XLVII/1192/10 odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecin
XLVII/1191/10 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XLVII/1190/10 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
XLVII/1189/10 w sprawie Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Szczecin
XLVII/1188/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2009
XLVII/1187/10 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015
XLVII/1186/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XLVII/1185/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLI/1013/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLVII/1184/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2015
XLVII/1183/10 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
XLVII/1182/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce w woj. podkarpackim w 2010 roku
VII/N/1181/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
XLVI/1180/10 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok"
XLVI/1179/10 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok”
XLVI/1178/10 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XLVI/1177/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XLVI/1176/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie
XLVI/1175/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury „Szczecin 2016” w Szczecinie
XLVI/1174/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
XLVI/1173/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie
XLVI/1172/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
XLVI/1171/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej w Szczecinie
XLVI/1170/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie
XLVI/1169/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie
XLVI/1168/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie
XLVI/1167/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga” w Szczecinie
XLVI/1166/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie
XLVI/1165/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie
XLVI/1164/10 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
XLVI/1163/10 w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
XLVI/1162/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Nad Odrą” w Szczecinie
XLVI/1161/10 w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Felczaka” w Szczecinie
XLVI/1160/10 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Złoty Szlak” w Szczecinie
XLVI/1159/10 w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Grunwaldzki” w Szczecinie
XLVI/1158/10 w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - Starówka” w Szczecinie
XLVI/1157/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Zachód” w Szczecinie
XLVI/1156/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Sanatoryjna” w Szczecinie
XLVI/1155/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Łozowa-Leszczynowa” w Szczecinie
XLVI/1154/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Zdroje” w Szczecinie
XLVI/1153/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia do dnia 31 stycznia 2031r. nieruchomości, stanowiącej część działki 253/9 z obrębu 2069, położonej przy ul. Grzegorza z Sanoka z przeznaczeniem na zagospodarowanie basenu przeciwpożarowego przez Spółkę „Rynek” Sp. z o.o.
XLVI/1152/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia do dnia 28 lutego 2031r. nieruchomości, stanowiącej część działki 11/2 z obrębu 1011, położonej przy Placu Kilińskiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie basenu przeciwpożarowego przez Spółkę „Plac Kilińskiego” Sp. z o.o.
XLVI/1151/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. bpa Władysława Bandurskiego 68, 69, 70 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLVI/1150/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bartniczej 42, 44, 46, 48, 50 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLI/1015/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bartniczej 42, 44, 46, 48, 50 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLVI/1149/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 28 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLVI/1148/10 zmieniająca uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XLVI/1147/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XLVI/1146/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2015
XLVI/1145/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach
XLVI/1144/10 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
XLVI/1143/10 w sprawie utworzenia na terenie Gminy – Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
XLVI/1142/10 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2009 r.
XLV/1141/10 w sprawie skargi pana Dariusza Szałańskiego na Prezydenta Miasta
XLV/1140/10 w sprawie skargi pana Tadeusza Kurkowskiego
XLV/1139/10 w sprawie skargi pana Henryka Banasia
XLV/1138/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
XLV/1137/10 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2010
XLV/1136/10 w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy wynikającą ze zmiany adresu budynku z ul. Monte Cassino 13, 14 na ul. Monte Cassino 13, 13a, 13b, 13c, 14
XLV/1135/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2015
XLV/1134/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
XLV/1133/10 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rady społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
XLV/1132/10 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 27 w Szczecinie, ul. St. Mikołajczyka 20
XLV/1131/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Pasterskiej 21, 22, 23, 24 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLV/1130/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Krańcowej 2a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLV/1129/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic: Aleja Wyzwolenia – St. Herakliusza Lubomirskiego – Ofiar Oświęcimia oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny
XLV/1128/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres dziesięciu lat części nieruchomości, stanowiącej część działki nr 3/25 z obrębu 2036, położonej przy ulicy Wiosny Ludów z przeznaczeniem na rozbudowę obiektów znajdujących się na nieruchomości sąsiedniej, stanowiącej działkę nr 3/1 z obrębu 2036
XLIV/1127/10 w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego ks. Kazimierza Świetlińskiego
XLIV/1126/10 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie Pomnika Powielacza
XLIV/1125/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat, nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego 244 w Szczecinie
XLIV/1124/10 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010 oraz zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
XLIV/1123/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2009
XLIV/1122/10 w sprawie odmowy uznania za sprzeczną z obowiązującym prawem uchwały Nr XXX/745/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.
XLIV/1121/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok oraz zmian w uchwale Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok
XLIV/1120/10 w sprawie Strategii rozwoju Straży Miejskiej Miasta Szczecin w latach 2010-2018
XLIV/1119/10 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej w warsztatach terapii zajęciowej, mieszkańców z terenu powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
XLIV/1118/10 w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej 14 i Działu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie – Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. J.U. Niemcewicza 9 w Szczecinie oraz o zmianie uchwały z dnia 16 kwietnia 2006 r. Nr LIV/1018/06 o nadaniu statutu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie
XLIV/1117/10 w sprawie powołania Lokalnego Koordynatora Miasta Szczecin w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich
XLIV/1116/10 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
XLIV/1115/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
XLIV/1114/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn-Policka” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn-Policka 2”
XLIV/1113/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo –Kredowa 2”
XLIV/1112/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje-Walecznych” w Szczecinie
XLIV/1111/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustowo - Bluszczowa” w Szczecinie.
XLIV/1110/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port” w Szczecinie
XLIV/1109/10 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XLIV/1108/10 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę Nr 145/2 z obrębu 1023 Szczecin Śródmieście 23 położonej przy al. Wojska Polskiego 86
XLIV/1107/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
XLIV/1106/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLIV/1105/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XLIV/1104/10 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w Gminie Miasto Szczecin
XLIV/1103/10 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Bazarowa” w Szczecinie
XLIII/1102/10 w sprawie trwałego oznaczenia miejsc śmierci Ofiar Grudnia 70
XLIII/1101/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej i Łowieckiej 11 i uchylająca Uchwałę Nr XIV/373/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zamiany zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej 11 i udziału 39/100 w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym FOSFAN S.A. z siedzibą w Szczecinie, położonych w Szczecinie przy ulicy Nad-Odrą 63 i ulicy Nad-Odrą 77
XLIII/1100/10 w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r.
XLIII/1099/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Księżnej Elżbiety 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLIII/1098/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 21b, 21c, 21d, 21e sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLIII/1097/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Maciejowickiej 36
XLIII/1096/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XLIII/1095/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XLIII/1094/10 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwałach Rady Miasta Szczecin
XLIII/1093/10 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
XLIII/1092/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Szczecińsko – Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Policach
XLIII/1091/10 w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007-2015
XLIII/1090/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ulicy Hożej – Piaskowej na rzecz organizacji pożytku publicznego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
XLIII/1089/10 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XLIII/1088/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli
XLIII/1087/10 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie na rok 2010
XLIII/1086/10 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sienno” w Szczecinie pod nazwą „Sienno 2”
XLIII/1085/10 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Szczecin – miasta na prawach powiatu z gminą Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim
XLIII/1084/10 zmieniająca uchwałę Nr L/948/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie przy ul. Kopernika 16 oraz założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie przy ul. Kopernika 16
XLIII/1083/10 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie, Plac Mariacki 1
XLIII/1082/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 46 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14
XLIII/1081/10 w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Budowy Okrętów, utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej, zmiany nazwy i zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4
XLIII/1080/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
XLIII/1079/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
III/27/10 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjna RM kontroli w zakresie postanowień ugody zawartej w sprawie zwrotu nakładów poniesionych na remont lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w nieruchomości budynkowej nr 21 przy ul. Obrońców Stalingradu w Szczecinie
III/26/10 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
III/25/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
III/24/10 w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
III/23/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Mieszka I
III/22/10 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
III/21/10 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
III/20/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zięby 10 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
LII/19/10 w sprawie przegranych spraw przez gminę Miasto Szczeci i ich skutków finansowych dla budżetu Miasta
III/19/10 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
LI/18/10 w sprawie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w granicach portu morskiego w Szczecinie
III/18/10 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania ulicy Juliana Fałata, jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin
XLVI/17/10 w sprawie decyzji władz sił zbrojnych dotyczącej częściowej dyslokacji wojsk stacjonujących w Szczecinie
III/17/10 w sprawie przekazania Radzie Osiedla zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Maciejowickiej oraz jego bieżącej konserwacji i utrzymania
XLIV/16/10 w sprawie Rurociągu Nord Stream
III/16/10 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul 3 Maja 1a oraz zmiany uchwały w sprawie założenia XXV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, zmiany organizacji i organizacji nazwy Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a
III/15/10 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 6 im Mikołaja Reja w Szczecinie, ul Gen. J. Sowińskiego 3 oraz zmiany uchwały w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul Gen. Sowińskiego 3
XLIII/15/10 w sprawie zagospodarowania nieruchomości zabudowanej położonej przy Al. Wyzwolenia 52 po dawnym Szpitalu Miejskim na Centrum Opiekuńczo – Lecznicze im. św. Karola Boromeusza
III/14/10 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Saperów Wojska Polskiego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
III/13/10 w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2011 r.
III/12/10 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
III/11/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie przy al. Wyzwolenia
III/10/10 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Szczecin do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
III/9/10 w sprawie wydatków na dotacje celowe z budżetu Miasta Szczecin, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
III/8/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
III/7/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok
I/N/6/10 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin
II/5/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecin
II/4/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin
II/3/10 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta
I/2/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Krzystka
I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin