Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2015 r.

Uchwała Tytuł
I/N/351/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
I/N/350/15 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin
II/U/349/15 w sprawie uczczenia wydarzeń Grudnia 1970 roku
XIV/348/15 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Szczecin
XIV/347/15 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr XXVI.276.S.2015
XIV/346/15 zmienająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
XIV/345/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XIV/344/15 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin oraz na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
XIV/343/15 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin
XIV/342/15 w sprawie nadania Statutu oraz Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin
XIV/341/15 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
XIV/340/15 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Miasta Szczecin
XIV/339/15 w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2016 r.
XIV/338/15 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok"
XIV/337/15 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok"
XIV/336/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok"
XIV/335/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
XIV/334/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki "Gryf Nieruchomości" Sp. z o.o.
XIV/333/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 10/57 z obrębu 4506, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Goleniowskiej
XIV/332/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomosci przyległych
XIV/331/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiących działki 6/2 i 6/14 oraz działki 6/7, 6/12 i 6/15 z obrębu 4018
XIV/330/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023
XIV/329/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne
XIV/328/15 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok
XIV/327/15 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Eskadrowej na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XIV/326/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Struga, stanowiącej działkę nr 3/8 z obrębu 4069
XIV/325/15 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2015
XIV/324/15 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023
XIV/323/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne
XIV/322/15 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok
XIII/321/15 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin
XIII/320/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XIII/319/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
XIII/318/15 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XIII/317/15 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie zaniedbania, naruszenia praworządności i interesów skarżących
XIII/316/15 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie zaniedbania i naruszenia praworządności
XIII/315/15 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Gerwazego)
XIII/314/15 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Irydowa, ul. Tytanowa, ul. Uranowa, ul. ul. Kadmowa, ul. Cynkowa, ul. Magnezowa, ul. Wolframowa, ul. Kobaltowa)
XIII/313/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port 3” w Szczecinie
XIII/312/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Gocław-Strzałowska 25” w Szczecinie
XIII/311/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo-Grabowo - Ostrów Brdowski i Wyspa Gryfia”w Szczecinie
XIII/310/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Szosa Stargardzka” w Szczecinie
XIII/309/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe – Łubinowa” w Szczecinie
XIII/308/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka – Rynek Nowy” w Szczecinie
XIII/307/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osów - Andersena 3" w Szczecinie
XIII/306/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Duńska 3” w Szczecinie
XIII/305/15 w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników i trenerów
XIII/304/15 w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego
XIII/303/15 w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
XIII/302/15 w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej, Szczecin ul. Wł. Broniewskiego 4/6
XIII/301/15 w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin
XIII/300/15 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XIII/299/15 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej
XIII/298/15 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”
XIII/297/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
XIII/296/15 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XIII/295/15 w sprawie opłaty targowej
XIII/294/15 w sprawie ustalenia na rok 2016 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
XIII/293/15 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływajacych w roku 2016
XIII/292/15 w sprawie powierzenia Spółce Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. w Szczecinie zadań własnych gminy
XIII/291/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XIII/290/15 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Rodła 8-10 w Szczecinie
XIII/289/15 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Zwycięstwa 3 w Szczecinie
XIII/288/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego przy ulicy Strzałowskiej 36 w Szczecinie
XIII/287/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ulicy Bylinowej 17
XII/286/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
XII/285/15 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta
XII/284/15 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Szczecin do podjęcia działań zmierzających do umożliwienia osiedlenia się w Gminie Szczecin rodzin polskiego pochodzenia zamieszkujących wschodnią część Ukrainy lub w ramach repatriacji z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
XII/283/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XII/282/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
XII/281/15 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Niepołomicka)
XII/280/15 w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Szczecin projektu uchwały ustalającej na terenie miasta Szczecin zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
XII/279/15 w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie
XII/278/15 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XII/277/15 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin
XII/276/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok"
XII/275/15 w sprawie wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Powiatem Goleniowskim
XII/274/15 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
XII/273/15 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Lewobrzeże
XII/272/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
XII/271/15 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XII/270/15 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
XII/269/15 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe
XII/268/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
XII/267/15 w sprawie podatku od środków transportowych
XII/266/15 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
XII/265/15 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023
XII/264/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne
XII/263/15 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok
XII/262/15 w sprawie sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 49/4 i 49/14 z obr.1036, położonej w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6
XII/261/15 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia do 13 stycznia 2026 roku dodatkowej powierzchni nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 13/2 z obrębu 2063, położonej przy ulicy Ostrawickiej róg al. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na prowadzenie obiektu gastronomicznego
XII/260/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. Syrokomli oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 45/5 o pow. 0,0597 ha, obr. 2077
XII/259/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ul. Somosierry, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/1 o pow. 0,0418 ha, obr. 2075
XII/258/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Granicznej stanowiącej działkę numer 29/7 z obrębu 3006
XII/257/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Podhalańskiej 12, 13, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową
XII/256/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – Miodowa 3” w Szczecinie
XII/255/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 2” w Szczecinie
XII/254/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Majowe – Maciejowicka” w Szczecinie
XII/253/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniewska” w Szczecinie
XII/252/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Powstańców Wielkopolskich 66-68" w Szczecinie
XII/251/15 w sprawie wyboru ławników do Sądów Okręgowego i Rejonowego w Szczecinie na kadencje lat 2016-2019
XI/250/15 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję lat 2016-2019
XI/249/15 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
XI/248/15 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
XI/247/15 w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta
XI/246/15 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym
XI/245/15 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XI/244/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
XI/243/15 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie umieszczenia osób przewlekle psychicznie chorych w domach pomocy społecznej
XI/242/15 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. Gen. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
XI/241/15 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
XI/240/15 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2015
XI/239/15 w sprawie zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej Nr 41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie, ul. Cyryla i Metodego 44
XI/238/15 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
XI/237/15 zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XI/236/15 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
XI/235/15 w sprawie zaliczenia drogi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do kategorii drogi gminnej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Szczecin
XI/234/15 w sprawie zaliczenia drogi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do kategorii drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Szczecin
XI/233/15 w sprawie pozbawienia ulicy kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
XI/232/15 w sprawie zaliczenia dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XI/231/15 w sprawie zaliczenia ul. Wisławy Szymborskiej do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Miasto Szczecin
XI/230/15 w sprawie zaliczenia ul. Małe Błonia, ul. Przepiórki, ul. Świergotki do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin
XI/229/15 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XI/228/15 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
XI/227/15 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XI/226/15 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do zaniechania naruszeń
XI/225/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy - Szlamowa” w Szczecinie
XI/224/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia 2” w Szczecinie
XI/223/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Kadłubka" w Szczecinie
XI/222/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Żołnierska - rejon pętli Krzekowo" w Szczecinie
XI/221/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Janickiego" w Szczecinie
XI/220/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szpital Zdunowo 2” w Szczecinie
XI/219/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Batalionów Chłopskich 86” w Szczecinie
XI/218/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczne – Napierskiego 6c” w Szczecinie
XI/217/15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Żołnierska” w Szczecinie
XI/216/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 29, 31, 33, 35 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych
XI/215/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stanisława Żólkiewskiego 14, 14a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzieni mieszkaniowej i osób fizycznych
XI/214/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiącej działki 16/1, 12/6 z obrębu 4086 i działkę 8/5 z obrębu 4806 oraz stanowiącej działki 16/5 i 12/5 z obrębu 4086
XI/213/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki: 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/7, 16/9 z obrębu 4086
XI/212/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiących działki 6/1, 6/3, 6/6 i 6/11, 6/8 i 6/13 z obrębu 4018
XI/211/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej, stanowiącej działkę nr ewid. 7/9 z obr. 4002 oraz nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Kniewskiej i ul. Lubczyńskiej, stanowiących działki nr ewid. 7/15, 7/16 z obr. 4002
XI/210/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia gospodarczego oznaczonego nr 1a położonego w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Szczecinie
XI/209/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
XI/208/15 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
XI/207/15 w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
X/206/15 w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Miasta Szczecin
X/205/15 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy Szczecinie (ul. Porannej Rosy)
X/204/15 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
X/203/15 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym
X/202/15 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
X/201/15 w sprawie przyznania dotychczasowemu najemcy pierwszeństwa w nabyciu pomieszczenia gospodarczego nr B-2 położonego w nieruchomości przy Alei Wyzwolenia nr 63 w Szczecinie
X/200/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia gospodarczego oznaczonego nr 12 położonego przy ul. Piotra Skargi 52 w Szczecinie
X/199/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
X/198/15 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na rok 2016
X/197/15 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok
X/196/15 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą "Szczeciński Fundusz Pożyczkowy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
X/195/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
X/194/15 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie
X/193/15 w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej 21 w Szczecinie
X/192/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” oraz przyjęcia Statutu „Miejskiej Izby Wytrzeźwień”
X/191/15 w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
X/190/15 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą "Żłobki Miejskie" w Szczecinie
X/189/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał
X/188/15 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Szczecin do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
X/187/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo-Łukasińskiego-rzeka Bukowa" w Szczecinie
X/186/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzebusz - Chełszcząca" w Szczecinie
X/185/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - Wrzesińska" w Szczecinie
X/184/15 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Usług Komunalnych”
X/183/15 w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
X/182/15 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
X/181/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
X/180/15 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
IX/179/15 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy i skwerowi w Szczecinie (ul. Złoty Brzeg, skwer Danuty Siedzikówny ps. Inka)
IX/178/15 w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
IX/177/15 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin
IX/176/15 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie, ul. Floriana Szarego 12
IX/175/15 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie, ul. Emilii Plater 20
IX/174/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Floriana Krygiera” w Szczecinie
IX/173/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Brama Portowa 2"
IX/172/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum - Piłsudskiego - Mazurska” w Szczecinie
IX/171/15 w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 25 000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Spedytorskiej 6/7, 70-632 Szczecin
IX/170/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
IX/169/15 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
IX/168/15 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy gruntu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. nr 12/17 obr.1031 położonej w Szczecinie przy ul. Jacka Malczewskiego
IX/167/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę 65/3 z obrębu 4014
IX/166/15 w sprawie określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 27 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy ul. Boleslawa Krzywoustego 18- oficyna, 19-oficyna w Szczecinie
IX/165/15 w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych stanowiących współwłasność Gminy Miasto Szczecin i osób fizycznych oraz określenia stawki bonifikaty od ceny sprzedaży udziału
IX/164/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Pomorskiej, stanowiącej działkę nr 18/14 z obrębu 4065
IX/163/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego położonego w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9/3a w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9
IX/162/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Kmiecika, działka nr 87 z obrębu 4049
IX/161/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. Agnieszki, stanowiącej działkę nr ewid. 3/2 z obr. 4159
IX/160/15 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
IX/159/15 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023
IX/158/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne
IX/157/15 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok
IX/156/15 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
IX/155/15 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
VIII/154/15 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa
VIII/153/15 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
VIII/152/15 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom oraz skwerowi w Szczecinie (skwer Kapitanów, ul. Generalska, ul. Muzyczna, ul. Czesława Niemena, ul. Salamandry, ul. Franciszka)
VIII/151/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
VIII/150/15 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
VIII/149/15 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
VIII/148/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
VIII/147/15 w sprawie wyrażenia zgody na odnowienie porozumienia o współpracy partnerskiej między Gminą Miasto Szczecin a Miastem Kłajpeda w Republice Litewskiej
VIII/146/15 w sprawie delegowania przedstawicieli Miasta Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”
VIII/145/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie
VIII/144/15 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej
VIII/143/15 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
VIII/142/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin
VIII/141/15 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
VIII/140/15 w sprawie wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dotyczącego utworzenia Zespołu Szkół Nr 15 w Szczecinie
VIII/139/15 w sprawie wyrażenia stanowiska przez Radę Miasta Szczecin dotyczącego utworzenia Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie
VIII/138/15 w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115
VIII/137/15 w sprawie zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60
VIII/136/15 w sprawie zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14
VIII/135/15 w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej Nr 3 z Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1 i ich likwidacji oraz zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego
VIII/134/15 w sprawie wyłączenia Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21 oraz jego likwidacji
VIII/133/15 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Łączności z Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30 oraz jego likwidacji
VIII/132/15 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 7 z Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a oraz jej likwidacji
VIII/131/15 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3, Szkoły Policealnej Nr 2 z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6, i ich likwidacji oraz zmiany nazwy Sezonowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6
VIII/130/15 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z Zespołu Szkół Rzemieślnicznych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19 i jego likwidacji oraz zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19
VIII/129/15 w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 6 z Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3 i jej likwidacji oraz zmiany nazwy Stałego Ośrodka Dokształcenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3
VIII/128/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
VIII/127/15 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże
VIII/126/15 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Lewobrzeże
VIII/125/15 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego pułkownika Ryszarda Kuklińskiego
VIII/124/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Kwiatów Polskich 45
VIII/123/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Aleksandra Kostki Napierskiego, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi
VIII/122/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Małe Błonia” w Szczecinie
VIII/121/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port 2” w Szczecinie
VIII/120/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 6” w Szczecinie
VIII/119/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - E. Plater - kościół” w Szczecinie
VII/118/15 w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
VII/117/15 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Szczecin oraz na działalność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
VII/116/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych
VII/115/15 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w bursach szkolnych prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
VII/114/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok"
VII/113/15 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin
VII/112/15 w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
VII/111/15 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2015
VII/110/15 w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej ul. Stacyjnej nr 5170Z
VII/109/15 w sprawie określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 7 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy ul. Mazurskiej nr 18 w Szczecinie
VII/108/15 w sprawie określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 4 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu położonego w budynku przy al. Wojska Polskiego 198 w Szczecinie
VII/107/15 w sprawie określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 6 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu położonego w budynku przy ul. Strzałowskiej 48 w Szczecinie
VII/106/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Juranda
VII/105/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży należącego do Gminy Miasto Szczecin 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w Szczecinie przy ul. Franciszka Tarczyńskiego 6, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu
VII/104/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ogrodowej 33a, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych tworzących wspólnotę mieszkaniową
VII/103/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. ks. kan. M. Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 100/13 z obr. 4010
VII/102/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej zabudowaną działkę nr ewid. 33/4 z obr. 4098, położoną w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej 27c oraz działkę nr ewid. 55/1 z obr. 4098
VII/101/15 w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin
VII/100/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Nad Odrą” w Szczecinie
VII/99/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego - Sowińskiego 2” w Szczecinie
VI/98/15 w sprawie zgody na odnowienie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a Miastem Esbjerg
VI/97/15 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym
VI/96/15 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
VI/95/15 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie (ul. Figowa, ul. Palmowa, ul. Pistacjowa)
VI/94/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
VI/93/15 w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
VI/92/15 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie
VI/91/15 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2015
VI/90/15 w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
VI/89/15 w sprawie utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie
VI/88/15 w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych
VI/87/15 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
VI/86/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
VI/85/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
VI/84/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
VI/83/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
VI/82/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
VI/81/15 w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
VI/80/15 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła
VI/79/15 w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
VI/78/15 w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
VI/77/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2015 roku
VI/76/15 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie
VI/75/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 31,32,33, stanowiącej działkę nr ewid. 20/1 z obr. 3031 oraz nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej, stanowiącej dz. nr ewid. 20/2 z obr. 3031, oddawanych w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, jako jeden teren inwestycyjny
VI/74/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin zabudowanej budowlą nawigacyjną pn. „Światło sektorowe Babina” położonej na Wyspie Mewiej w Szczecinie, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości
VI/73/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych, nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC: stanowiącej działki 16/1, 12/6 z obrębu 4086 i działkę 8/5 z obrębu 4806 oraz stanowiącej działki 16/5 i 12/5 z obrębu 4086.
VI/72/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiącej działkę 28/1 z obrębu 4806.
VI/71/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo – polana leśna” w Szczecinie
VI/70/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starzyńskiego 2” w Szczecinie
VI/69/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - lotnisko 3” w Szczecinie
VI/68/15 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023
VI/67/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne
VI/66/15 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok
V/65/15 w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
V/64/15 w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta
V/63/15 w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
V/62/15 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta
V/61/15 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Stefana Lewandowskiego)
V/60/15 w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli
V/59/15 w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin
V/58/15 w sprawie ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina
V/57/15 w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
V/56/15 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich
V/55/15 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta w zakresie dysponowania pomieszczeniem piwnicznym w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 158 oraz bezpodstawnego naliczania za nie opłat czynszowych
V/54/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
V/53/15 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi
V/52/15 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w zakresie nieprawidłowości przy remoncie chodnika ulicy Grzegorza z Sanoka w Szczecinie
V/51/15 w sprawie skargi na niezałatwienie w terminie wniosku skierowanego do Prezydenta Miasta
V/50/15 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
V/49/15 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Floriana Krygiera)
V/48/15 w sprawie pozbawienia części ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
V/47/15 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
V/46/15 w sprawie wyłączenia Sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie z Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 i ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz utworzenia Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, w skład którego wchodzą Sportowa Szkoła Podstawowa przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie
V/45/15 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19
V/44/15 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30
V/43/15 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21
V/42/15 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3
V/41/15 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Technikum Handlowego i Szkoły Policealnej Nr 3 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1
V/40/15 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 i Szkoły Policealnej Nr 2 wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6
V/39/15 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a
V/38/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Bogumińska" w Szczecinie
V/37/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niebuszewo 3" w Szczecinie
V/36/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 33/7 z obrębu ewidencyjnego nr 3082 (Nad-Odrą 82), położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Duńskiej
V/35/15 w sprawie w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży
V/34/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
V/33/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
V/32/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Władysława Stanisława Reymonta
IV/31/15 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
IV/30/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych
IV/29/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023
IV/28/15 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina
IV/27/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie
IV/26/15 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
IV/25/15 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2014
IV/24/15 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie, ul. Komuny Paryskiej 5
IV/23/15 w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie
IV/22/15 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
IV/21/15 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok"
IV/20/15 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok"
IV/19/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej przy ul. Osadników 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111 o pow. 0,0717 ha, obr. 3057
IV/18/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Sadowej 8, stanowiącej działkę nr 9 o powierzchni 1031 m2 z obrębu 4104
IV/17/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 47/6 i 29/37 z obrębu 3011, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Kolonistów
IV/16/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 29/38 z obrębu 3011 położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Kolonistów
IV/15/15 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin nr XLII/1061/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. "Szczecin bez azbestu" oraz zmiany uchwały w sprawie "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina"
IV/14/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne
IV/13/15 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok
VIII/2/15 w sprawie poparcia Gminy Kołbaskowo odnośnie budowy obwodnicy
VIII/1/15 w sprawie złożenia hołdu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w 80 rocznice śmierci