Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 1992 r.

Uchwała Tytuł
XXXII/425/92 W sprawie stawek opłat w 1993 roku za użytkowanie terenów będących własnością komunalną Miasta Szczecina
XXIII/284/92 W sprawie: przekazania na okres 9 lat nieruchomości na cele oświatowe
XXIII/283/92 W sprawie zmiany Uchwały XVII/185/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 30.09.1991r. w sprawie likwidacji i prywatyzacji Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Nr 2 w Szczecinie.
XXIII/282/92 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/116/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29.04.1991r. w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Nr 1 w Szczecinie
XXIII/281/92 W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/117/91 Rady Miejskiej z dnia 29.04.1991r. w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Jednorodzinnego w Szczecinie.
XXIII/280/92 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/166/91 Rady Miejskiej z dnia 29.07.1991r. w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa Komunalnego w Szczecinie.
XXIII/279/92 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/165/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29 lipca 1991r. w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Komunalne Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe ”Transkom” w Szczecinie
XXIII/278/92 W sprawie umów partycypacyjnych określających wzajemne zobowiązania i świadczenia na rzecz miasta ze strony Inwestorów budownictwa innego niż mieszkaniowe.
XXIII/277/92 W sprawie: przejęcia na własność miasta gruntów stanowiących mienie ogólnonarodowe
XXIII/276/92 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych
XXIII/275/92 W sprawie: oddania bezprzetargowo w wieczyste użytkowanie gruntu komunalnego na cele budownictwa mieszkaniowego oraz anulowanie odpowiedniej pozycji Uchwały Nr XVII/195/91 Rady Miejskiej z dnia 29 września 1991r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie w drodze przetargu gruntów komunalnych
XXIII/274/92 W sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/195/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 30 września 1991r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do uchwały dot. działki położonej przy ul. Dziennikarskiej 18-29
XXIII/273/92 W sprawie: zmiany uchwał Nr XVIII/224/91, XIX/226/91 XX/236/91 dotyczących przejęcia na własność miasta gruntów stanowiących mienie ogólnonarodowe
XXIII/272/92 W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie działek Nr 1/1 i 2 położonych przy ul. Mieszka I 24a wraz ze sprzedażą zabytkowego wiatraka typu holenderskiego z końca XIX wieku
XXIII/271/92 W sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/203/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 7 października 1991r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Mieszka I Nr 25, 26, 26a, 27, 28, w Szczecinie
XXIII/270/92 W sprawie: wydzierżawienia terenu przy ul. Słupskiej 5 pod budowę sklepu spożywczego
XXIII/270/92 W sprawie: wydzierżawienia terenu przy ul. Słupskiej 5 pod budowę sklepu spożywczego
XXII/269/92 W sprawie budżetu miasta na 1992r.
XXII/268/92 W sprawie: zmian w składach osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczecinie
XXII/267/92 W sprawie: odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Miejskiej p. Arturem Freyem
XXII/266/92 W sprawie: utworzenia ”Funduszu Gwarancyjnego”
XXII/265/92 W sprawie: interpretacji Uchwały Nr XXI/237/91 z dnia 30 grudnia 1991r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej czynszu i polityki taryfowej dla komunalnych lokali użytkowych w Szczecinie
XXII/264/92 W sprawie: przygotowania projektu założeń rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Szczecina na lata 1993-95