Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2004 roku

Nr kontroli: Z/6/04

Kontrola dotycząca rozliczenia kosztów c.o. za lata 2002 – 2003 oraz zasadności wymiany zaworów grzejnikowych c.o. wraz z założeniem podzielników ciepła i obciążenia kosztami robót najemców lokali w nieruchomości przy ul. Turkusowej 25 w Szczecinie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 61b, 70-770 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w lipcu br. przeprowadził kontrolę doraźną, której przedmiotem była ocena zasadności wymiany podzielników kosztów c.o. oraz rozliczenia kosztów c.o. za lata 2001 – 2003 dla wspólnoty mieszkaniowej położonej w Szczecinie przy ulicy Turkusowej 17, 19, 21, 23, 25 (TBS “Prawobrzeże”). Stosowna ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 sierpnia 2004 roku.

W toku kontroli ustalono, że Gmina Miasto Szczecin w przedmiotowej wspólnocie mieszkaniowej posiadała udział większościowy w stosunku 669/1000. Ustalono, że wymiana podzielników kosztów c.o. odbyła się na podstawie uchwały nr 7/2002 z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wymiany zaworów grzejnikowych c.o. na termostatyczne wraz z założeniem podzielników kosztów przez firmę POMIAR. Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie art. 23 ust. 2 ustawy o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) tj. głosy poszczególnych właścicieli liczono wg wielkości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości. Uchwała została podjęta w stosunku 784/1000 przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych. W konsekwencji podjętej uchwały zarząd wspólnoty mieszkaniowej zawarł w dniu 6 listopada 2002 r. z firmą POMIAR Sp. z o.o. umowę o rozliczeniach nr 42/S/2002.

W konsekwencji powyższego kontrola uznała, iż działanie polegające na montażu podzielników kosztów było zgodne z podjętą uchwałą wspólnoty mieszkaniowej i zostało przeprowadzone prawidłowo z zachowaniem poprawności zastosowanych rozliczeń w stosunku do właścicieli i najemców lokali w przedmiotowej wspólnocie.

Analizując poprawność rozliczeń kosztów c.o. za lata 2001 – 2002 badaniu poddano wystawione przez Szczecińską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. na rzecz wspólnoty faktury za cały okres oraz indywidualne rozliczenia mieszkańców nieruchomości. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień w rozliczeniach kosztów c.o. oraz stwierdzono, że w całym badanym okresie koszt opłat na rzecz SEC Sp. z o.o. z tytułu opłat abonamentowych, za ciepło, usługi przesyłu i za nośnik ciepła zmalała o 12,15% w stosunku do roku 2001.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2004/08/12, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2004/10/06 13:43:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2004/10/06 13:43:51 modyfikacja wartości
Janusz Kwidziński 2004/10/04 13:23:22 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/08/12 14:04:36 nowa pozycja