Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie Tytuł
208/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Mechanicznej, stanowiącej działki nr 10/5 i 11/11 obręb 4173
207/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Mechanicznej, stanowiącej działki nr 9/4, 10/4 i 11/10 obręb 4173
206/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy Al.. Wojska Polskiego 95, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/2 z obrębu 1021
205/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
204/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora placówki i przedszkola publicznego
203/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 21 położonego przy ul. Pocztowej 20 w Szczecinie
202/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 19 położonego przy ul. Pocztowej 20 w Szczecinie
201/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 18 położonego przy ul. Pocztowej 20 w Szczecinie
200/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 17 położonego przy ul. Pocztowej 20 w Szczecinie
199/24 ZARZĄDZENIE NR 199/24 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 12 kwietnia 2024 r.w sprawie okresowej weryfikacji dochodów najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin.
198/24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu
197/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
196/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
190/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego nr 14 położonego przy ul. Bolesława Krzywoustego 29 w Szczecinie
189/24 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Podgórnej 62/10
188/24 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia praktycznego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego
187/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieogranicoznego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Wolframowej, stanowiących działki numer 67/1, 67/2, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8 z obrębu ewidencyjnego 4014
186/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieogranicoznego na zbycie nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Wolframowej, stanowiącej działkę numer 67/4 z obrębu ewidencyjnego 4014
185/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
183/24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji wyborów do Rady Miasta Szczecin, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
182/24 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Storrady-Świętosławy 5/5
181/24 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Kazimierskiej 3F/13
180/24 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Storrady-Świętosławy 5/3
179/24 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Parkowej 2/5
178/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
177/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
176/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
175/24 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
174/24 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Szczecinie
173A/24 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok
173/24 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok
172/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
171/24 w sprawie funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS Prezydenta Miasta Szczecin
169/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
167/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert oraz wyłonienia partnera w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego w ramach naboru nr FERS.05.01-IZ.00-002/24. Skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina” – Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje Społeczne (innowacyjne działania społeczne)”
166/24 w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu usług, posiłku i transportu dla uczestników Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie
165/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola publicznego
164/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
162/24 w sprawie powołania Komisij Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy Alei Bohaterów Warszawy 47, działka nr 65/2 z obrębu 2254
161/24 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Ludwika Warynskiego 22a w Szczecinie
160/24 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Ludwika Warynskiego 22a w Szczecinie
159/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego–pomieszczenia gospodarczego nr 5 położonego przy ul. Żabiej 11 w Szczecinie
158/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Poznańskiej 7 w Szczecinie
157/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
156/24 w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych, do których Gminie Miasto Szczecin przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
155/24 w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektowego ds. przygotowania, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego projektu pn.: „Zabudowa i zagospodarowanie działek nr: 4/4, 4/6, oraz 5, 8/10, 11/13 z obr. 1031, na funkcje obiektu żłobka oraz śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej w Szczecinie”
154/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
153/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
152/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
151/24 w sprawie szczegółowych wytycznych zbywania w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin
149/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
148/24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu strategicznego ds. Smart City Miasta Szczecin
147/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Ludwika Waryńskiego 22 w Szczecinie
146/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
145/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola publicznego
144/24 w sprawie powołania zespołów spisowych w celu realizacji harmonogramu inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w roku 2024
143/24 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie MIasta Szczecin w roku 2024
142/24 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin
141/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
140/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 40 w Szczecinie stanowiącego własność Skarbu Państwa
139/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Rugiańskiej 34 w Szczecinie stanowiącego własność Skarbu Państwa
138/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
137/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Cedrowej, działka nr 26/27 z obrębu 4162
136/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
135/24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektowego ds. przygotowania, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego projektu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą i funkcjami dodatkowymi w Szczecinie”
134/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola publicznego
133/24 w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku, średniego miesięcznego kosztu usług oraz opłaty za transport dla uczestników szczecińskich ośrodków wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin
132/24 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
131/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Żyrardowskiej 1,3,5,7, oznaczonych numerami działek: 11/4, 11/5, 11/6, 11/7 z obrębu 4173.
130/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Sasanki, oznaczonej numerem działki 224/5 z obrębu 4090.
129/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Hangarowej, stanowiącej działki nr: 6/63 i 6/60, obr. 4404
128/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr U2 położonego przy ul. Mazurskiej 23 w Szczecinie
127/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 20
126/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Władysława Łokietka 11 w Szczecinie
125/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu użytkowego nr U1 położonego przy ul. Ludwika Solskiego 1 w Szczecinie
124/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego –pomieszczenia gospodarczego nr 9 położonego przy ul. Stanisława Noakowskiego 27 w Szczecinie.
123/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie gminnego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr U1 położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 4 w Szczecinie
122/24 w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin
121/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
120/24 w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji wyborów do Rady Miasta Szczecin, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
119/24 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok
118/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
117/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
116/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
115/24 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta oraz kolejnych zastępców
114/24 w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin
113/24 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin
112/24 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w rejonie ul. Leśny Brzeg - dz. nr 100/12 z obr. 4010
111/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
110/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
109/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
108/24 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Szczecin, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
107/24 zmieniające zarządzenie w sprawie Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Miasto Szczecin
106/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
105/24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczecinie
104/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
103/24 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
102/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
101/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
100/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej
99/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
95/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Gromadzkiej 8, działka nr 20 z obrębu 4102
93/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
92/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
91/24 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin
90/24 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
89/24 w sprawie powołania Zespołu ds. projektu DBAMY O DOSTĘPNOŚĆ. Poprawa dostępności dla Klientów Urzędu Miasta Szczecin - Osób ze szczególnymi potrzebami
88/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Szczecinie w rejonie ul. Strzałowskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 15/37, 15/38, 15/41 i 15/48, 15/49, 15/51, 15/52, obr. 3091
87/24 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2024 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasto Szczecin
86/24 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2024 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin
85/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
84/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
83/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
80/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
79/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
76/24 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu pracy Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz określenia wzoru wniosku, umowy i sprawozdania
75/24 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin
74/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
73/24 uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin oddanych w użytkowanie wieczyste, wykorzystywanych na cele komercyjne, dla których stawka opłaty rocznej wynosi 3% wartości nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych
72/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin
71/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
70/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Rumiankowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 137/6 z obrębu 4209
69/24 w sprawie powołnia Komisji Przetarowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Żaglowej, oznaczonej jako działka nr 17/34 z obrębu ewidencyjnego nr 4021
68/24 sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetragu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Samopomocy Chłopskiej, oznaczonej jako działka nr 32/3 z obrębu ewidencyjnego nr 4101
67/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
64/24 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok
63/24 w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin
62/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
61/24 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w Biurze Obsługi Urzędu w 2024 r.
60/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
59/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert
58/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
57/24 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyszłego funkcjonowania kina „Pionier”
56/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Ks. Kan. M. Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr 30/3, obr. 4088
55/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
54/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie przy ul. Krzewinkowej 36 i Darniowej 40
53/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Cynkowej, stanowiących działki numer 16/3, 16/11, obr. 4086
52/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
51/24 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Komendantowi Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
50/24 w sprawie wyznaczenia tymczasowej siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie
49/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
48/24 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Studziennej 13, działki nr: 70 i 24/4,obr. 3033.
47/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Kościelnej 40, działka nr 9/19 z obrębu 3057 i przy ulicy Kościelnej 42, działka nr 9/20 z obrębu 3057
46/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
45/24 w sprawie przyjęcia Planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego realizowanego w jednostce organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn ”Zespół Żłobków Miejskich” w Szczecinie
44/24 w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2024
43/24 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin
42/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
41/24 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin.
40/24 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym
39/24 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym
38/24 zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta
37/24 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin
36/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
35/24 w sprawie wskazania realizatorów projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024
31/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
30/24 w sprawie dnia wolnego od pracy
29/24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Aroniowej, stanowiącej działki 72 i 67/9 obręb 4090
28/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
27/24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur w Urzędzie Miasta Szczecin
26/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
25/24 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, wobec których czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezydent Miasta Szczecin
24/24 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
23/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy MIasto Szczecin
22/24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
21/24 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok
20/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
17/24 zarządzenie o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, w rejonie ul. Sasanki, oznaczonych numerami diałek: 224/3, 224/5, 224/6 z obrębu 4090.
16/24 powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Leśny Brzeg, stanowiącej działkę nr 100/6, obr. 4010
15/24 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu oraz sposobu dokonywania wpłat za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
14/24 w sparawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosennej 104, oznaczonej jko działka nr 37/10 z obrębu ewidencyjnego nr 4038
13/24 zmieniające zarządzenie w sprawie podnoszenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Miasta Szczecin i jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin oraz flagi Miasta Szczecin
12/24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
11/24 zmieniające zarządzenie w sprawie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Szczecin oraz zasad pracy w Systemie Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników - system eDok.
10/24 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie
9/24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
7/24 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin na lata 2024 - 2027
6/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
5/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
4/24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
3/24 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2024 rok
2/24 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok
1/24 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2024 rok