Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 25/24 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, wobec których czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezydent Miasta Szczecin

Data podpisania: 2024/01/11

Data wejścia w życie: 2024/01/01


ZARZĄDZENIE NR 25/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 11 stycznia 2024 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, wobec których czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezydent Miasta Szczecin


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz w związku z art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) zarządzam, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 303/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, wobec których czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezydent Miasta Szczecin (zm. zarządzenie Nr 461/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2017 r., zarządzenie Nr 501/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2020 r., zarządzenie Nr 620/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2022 r.) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego kierownika wynosi 12.000,00 zł brutto”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.


Prezydent Miasta


Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2024/01/15, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Wojnicz, dnia: 2024/01/15 11:46:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wojnicz 2024/01/15 11:46:49 nowa pozycja