Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 45/24 w sprawie przyjęcia Planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego realizowanego w jednostce organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn ”Zespół Żłobków Miejskich” w Szczecinie

Data podpisania: 2024/01/19

Data wejścia w życie: 2024/01/19


Zarządzenie Nr 45/24    
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 19 stycznia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego realizowanego w jednostce organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn ”Zespół Żłobków Miejskich” w Szczecinie

Na podstawie art. 6d ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece  nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204,1429) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2023 r. poz. 2121) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuję Plan opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny realizowany w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dotyczy wszystkich żłobków i klubów dziecięcych wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

§3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2024/01/19, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Kamila Bujel, dnia: 2024/02/06 12:35:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Bujel 2024/02/06 12:35:50 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2024/02/06 12:32:27 nowa pozycja