Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 6/24 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2024/01/02

Data wejścia w życie: 2024/01/02


 

ZARZĄDZENIE NR 6/24 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia nastąpi w oparciu o protokół zdawczo - odbiorczy zawierający wykaz przekazanych składników majątkowych.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGK, wytworzono: 2024/01/18, odpowiedzialny/a: Daria Radzimska, wprowadził/a: Dorota Swobodzińska, dnia: 2024/01/18 12:11:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Swobodzińska 2024/01/18 12:11:55 modyfikacja wartości
Dorota Swobodzińska 2024/01/18 12:03:12 nowa pozycja