Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 24/24 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia

Data podpisania: 2024/01/11

Data wejścia w życie: 2024/01/01


ZARZĄDZENIE NR 24/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 11 stycznia 2024 r.


w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia


Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) zarządzam, co następuje:
§ 1. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miasto Szczecin nie może przekroczyć 19.000 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych brutto).
§ 2. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miasto Szczecin nie może przekroczyć 16.000 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy złotych brutto).
§ 3. Limity określone w § 1 i 2 nie dotyczą pracowników (będących kierownikami i zastępcami kierowników jednostek), o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530).
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 619/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 01 stycznia 2024 r.


Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2024/01/16, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Wojnicz, dnia: 2024/01/16 13:28:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wojnicz 2024/01/16 13:28:11 nowa pozycja