Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 41/24 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2024/01/17

Data wejścia w życie: 2024/01/17


ZARZĄDZENIE NR 41/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 stycznia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 32 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 541/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin (zmienionym Zarządzeniem Nr 101/16 z dnia 21 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 147/20 z dnia 18 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 370/21 z dnia 9 lipca 2021 r.) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 4. Wynagrodzenie zasadnicze przysługuje w wysokości: od 4 500 zł do 9 000 zł (słownie: od czterech tysięcy pięciuset złotych do dziewięciu tysięcy złotych).”
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Kultury oraz dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera


udostępnił: WK, wytworzono: 2024/01/22, odpowiedzialny/a: Dorota Serwa, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2024/01/22 14:42:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2024/01/22 14:42:29 nowa pozycja