Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 10/24 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

Data podpisania: 2024/01/02

Data wejścia w życie: 2024/01/02


ZARZĄDZENIE NR 10/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 stycznia 2024 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2023 r. poz. 1662) zarządzam, co nastepuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 635/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie, § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Z dniem 2 stycznia 2024 roku wyznaczam i powierzam pełnienie obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie Pani Paulinie Stok-Stockiej”..
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2024 r.


wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta


Michał Przepiera


 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2024/01/15, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Wojnicz, dnia: 2024/01/15 11:30:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wojnicz 2024/01/15 11:30:23 nowa pozycja