Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 57/24 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyszłego funkcjonowania kina „Pionier”

Data podpisania: 2024/01/29

Data wejścia w życie: 2024/01/29


ZARZĄDZENIE NR 57/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyszłego funkcjonowania kina „Pionier”


Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 857, z 2016 r. poz. 3243 oraz z 2017 r. poz. 345), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, w terminie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 3 marca 2024 r., których celem jest zebranie opinii i uwag mieszkańców Szczecina na temat koncepcji dotyczących przyszłego funkcjonowania kina „Pionier” w Szczecinie.

§ 2. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1, zostaną przeprowadzone w formie:
1) otwartego spotkania ekspertów z dziedziny kinematografii, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. w godz. 16.00-19.00 w Filii Nr 54 - ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie;
2) otwartego spotkania z mieszkańcami Szczecina w dniu 21 lutego 2024 r. w godz. 16.00-19.00 w Filii Nr 54 - ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie;
3) zbierania opinii i uwag mieszkańców, składanych w trakcie dyżuru punktu konsultacyjnego w dniu 26 lutego 2024 r. w godz. 16.00-19.00 w Filii Nr 54 - ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie;
4) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie informacji o przedmiocie konsultacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i zbieranie opinii i uwag mieszkańców, składanych za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: konsultacje.pionier@um.szczecin.pl w terminie określonym w § 1. 

§ 3. Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 4. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.

§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: BDO, wytworzono: 2024/01/29, odpowiedzialny/a: Agnieszka Ilczyszyn, wprowadził/a: Agnieszka Ilczyszyn, dnia: 2024/01/30 15:33:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Ilczyszyn 2024/01/30 15:33:04 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/01/30 15:30:55 modyfikacja wartości
Agnieszka Ilczyszyn 2024/01/30 15:27:06 nowa pozycja