Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 13/24 zmieniające zarządzenie w sprawie podnoszenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Miasta Szczecin i jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin oraz flagi Miasta Szczecin

Data podpisania: 2024/01/03

Data wejścia w życie: 2024/01/03


ZARZĄDZENIE NR 13/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 3 stycznia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podnoszenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Miasta Szczecin i jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin oraz flagi Miasta Szczecin

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1509 oraz z 2023 r. poz. 1617) oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/189/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3021) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 229/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie podnoszenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Miasta Szczecin i jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin oraz flagi Miasta Szczecin zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustalam obowiązek podnoszenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Miasta Szczecin i jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych na budynkach i masztach flagowych Urzędu Miasta Szczecin oraz na budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w dniach:

1) 19 lutego - Dzień Nauki Polskiej;
2) 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
3) 24 marca - Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką;
4) 14 kwietnia - Święto Chrztu Polski;
5) 1 maja - święto państwowe;
6) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja;
7) 8 maja - Narodowy Dzień Zwycięstwa;
8) 20 czerwca - Narodowy Dzień Powstań Śląskich;
9) 12 lipca - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej;
10) 1 sierpnia - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego;
11) 31 sierpnia - Dzień Solidarności i Wolności;
12) 19 października - Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych;
13) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości;
14) 27 grudnia - Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.”

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      


Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2024/01/08, odpowiedzialny/a: Renata Arent, wprowadził/a: Renata Arent, dnia: 2024/01/09 13:01:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Arent 2024/01/09 13:01:11 modyfikacja wartości
Renata Arent 2024/01/08 12:53:51 nowa pozycja