Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2024 r.

Zarządzenie nr 38/24 zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta

Data podpisania: 2024/01/17

Data wejścia w życie: 2024/01/17


ZARZĄDZENIE NR 38/24

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 17 stycznia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz § 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 631/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 377/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W przypadku nieobecności pracownika Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialnego za obsługę sekretariatu, ustala się następujące zastępstwa:

1) sekretariat Prezydenta Miasta - zastępstwo zapewnia Biuro Prezydenta Miasta;

2) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. inwestycji i zarządzania projektami – zastępstwo zapewnia Wydział Zarządzania Projektami;

3) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. mieszkaniowych oraz jakości utrzymania miasta – zastępstwo zapewnia Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości bądź Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami;

4) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami zastępstwo zapewnia Biuro Dialogu Obywatelskiego, Wydział Architektury i Budownictwa bądź Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;

5) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych - zastępstwo zapewnia Wydział Kultury, Wydział Sportu bądź Wydział Oświaty;

6) sekretariat Sekretarza Miasta – zastępstwo zapewnia Wydział Organizacyjny, Biuro Obsługi Interesantów bądź Wydział Spraw Obywatelskich.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Obsługę sekretariatu Skarbnika Miasta zapewnia Wydział Księgowości zastępstwo zapewnia Wydział Księgowości bądź Wydział Zarządzania Finansami Miasta.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin, wymienionym w Zarządzeniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2024/01/17, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2024/01/22 12:05:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2024/01/22 12:05:58 nowa pozycja